URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Any Guillem Cifre de Colonya.

Alternativa | 01 Gener, 2007 07:02 | facebook.com twitter.com

 Al passat ple ordinari es va aprovar per unanimitat la declaració de l'any 2008 "Any Guillem Cifre de Colonya" ( 100 anys de la seva mort)

Evidentment estam totalment d'acord amb dedicar el 2008 al record de D.Guillem, per nosaltres un model a seguir. Una persona que podi haver viscut sense cap preocupació  va dedicar la seva vida ajudar a les classes més humils de Pollença; mitjançant una educació moderna i laica i amb institucions financeres. Això el va enfrontar als cacics i  a l'Església catòlica, que no estava disposada a deixar de ser l'opi del poble. Igualment per nosaltres és un model el seu republicanisme i la seva activitat política.

Al debat no obstant vàrem insistir en que no és suficient amb fer activitats culturals sinó que també fa falta un record pràctic de les idees de D. Guillem encara vives. Per exemple els vàrem recordar que hagués estat un bon homenatge llevar el crucifix, o que seria un bon homenatge pensar en els més necessitats, per exemple no pujant tant els impostos o repartint el seu pagament. També seria un bon any per donar un bon impuls a l'educació la principal preocupació de D. Guillem.

També varen demanar que la conferència sobre la seva activitat política republicana sigui inclosa al programa d'abril de república. 

A continuació teniu el dossier que s'ens va donar a la Comissió Informativa prèvia  al ple, em va cridar  l'atenció que parli "de la tràgica mort d'en Guillem" sense dir directament que es va suïcidar ; es va emmetzinar amb fòsfor extret de mistos i després es va llançar al riu Roine. Un fet que desconeix la majoria dels pollencins i del que encara sembla que fa por parlar clarament.

Al seu llibre Guillem Cifre de Colonya. Un sant que no anava a missa ( El Gall editor, 1999), un llibre de lectura obligatòria del que hem tret la fotografia que il·lustra aquest article, Pere Salas analitza les causes del seu suïcid, frustració dels seus projectes, enfrontaments amb l'Esglèsia i cacics, "l'exili de Pollença" (ambient provincià de Pollença) i una malaltia psíquica i depressiva.

Guillem Cifre de Colonya, Clara Hammerl i els seus fills Guillem i Antònia, davant de la faça de les cases noves de la possessió de Colonya el 1905 o 1906. 

 

 

 

ANY GUILLEM CIFRE DE COLONYA . JUSTIFICACIO.

 

BIOGRAFIA

 

Guillem Coll va néixer a Pollença el 1852, al si d'una família pagesa que tenia arrendada la possessió de Colonya. El destí va voler que heretàs tota la fortuna dels Cifre de Colonya, els propietaris de la terres que conreaven els seus pares. Per aixo, Guillem Coll, el fill d'amos, es convertí en Guillem Cifre de Colonya, fill adoptiu de senyors.

Un moment clau en la seva vida foren els anys que estudià dret a Madrid, entre 1869 i 1879. A la capital serà decisiu el mestratge de Giner de los Ríos i Nicolas Salmerón, i l'amistat que va fermar amb Manuel B. Cossio.

El 1879, any de la tomada a Pollença, juntament amb una sèrie de col·laboradors locals, va fundar la primera escola fora de Madrid que seguia els postulats de la Institución Libre de Ensenanza (ILE) que havia creat Giner de los Rios i de la qual el mateix Cifre n'havia estat professor auxiliar i accionista. Un any després, el 1880 va crear una caixa d'estalvis associada a la institució per tal de fomentar l'estalvi entre els seus alumnes. Ambdues entitats ocuparien un modern edifici escolar construït expressament segons demandaven els criteris pedagogies més moderns de l'època.

D'aquestes iniciatives destaca també el seu contingut social, aspecte que serà més explícit en la fundació d'una cooperativa mutualista el 1885 o en la seva actuaci6 política. En aquest sentit exercí un important lideratge sobre el republicanisme de Pollença, fruit del qual va créixer en importància. En representació dels republicans va ser regidor de l' Ajuntament de Pollença en dues etapes, del 1885 al 1890 i de 1895 a 1904. En ambdues destacà per la forta i decidida oposició al domini caciquil que efectuaven els representants dels partits dinàstics al Consistori. No serà estrany que al llarg de la seva vida hagués de suportar l'oposició d'aquests, així com de l'Església catòlica, que realitzà una important oposició personal, al temps que creava institucions educatives i financeres de contrapès. Tanmateix, l'Escola, però sobretot la Caixa d'Estalvis, varen poder subsistir, gràcies a la dedicació del seu fundador i la seva dona, la berlinesa Clara Hammerl, així com dels seus col·laboradors. Tots aquests varen comptar sempre amb una important acceptació popular.

La tràgica mort de Guillem Cifre de Colonya, el 1908 a Lió, no va significar el final de la seva obra. L'escola, amb diversos alts i baixos, perdurà fins a la Guerra Civil, moment en què fou clausurada per a sempre. Ara bé, la Caixa d'Estalvis ha arribat fins al dia d'avui. Igualment que el llegat de Guillem Cifre de Colonya. De fet, no només la Caixa i el seu emblemàtic edifici encara perduren, més important que tot aixo fou la llavor de modernitat, tolerància, progressisme i coherència ideològica que en tots els camps a què es dedicà va sembrar, i que avui són, encara, plenament assumits, sinó per tothom a nivell individual, si per la nostra societat actual.

Per tot plegat, Guillem Cifre esdevé un dels personatges més importants de la Mallorca de la Restauraci6, i bé es mereix que en el centenari de la seva mort sigui estudiat, analitzat, difós el seu nom i, en definitiva, honrat, corn es mereix.


 

PROPOSTA D'ACTIVITATS

Per aconseguir aquests objectius, es proposen tot un seguit d'activitats, cada un d'elles amb objectius i àmbits de difusió específics. Entre d'altres coses, perquè es pretén arribar a un públic divers i sobrepassar l'àmbit estrictament local de Pollença.

1- Itinerari vital

Es tracta de la realitzaci6 d'una visita aIs tres espais més importants dins la vida de Guillem Cifre de Colonya

a.- La Casa pairal dels Cifre de Colonya al carrer Mallorca. Actualment convent de les germanes dels SS CC.

b.- El Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya .

c.- La Possessió de Colonya

i. Cases velles

ii. Cases noves -que va fer construir el propi Guillem Cifre-

En cada d'un d'aquests espais, es tractaran aspectes biogràfics relacionats amb la cultura material que ha sobreviscut. Això inclou una aproximació a la vida familiar i quotidiana, al' arquitectura i l' art, aspectes pedagogies, context històric ...

 

2- Anuari

L'Anuari es una publicació dedicada exclusivament a ternes relacionats amb Pollença. Per això seria interessant que l'any 2008 estàs dedicat d'una o altra forma a Guillem Cifre de Colonya.

Per altra part, un dels temes més poc estudiats relacionats amb aquest personatge, és el dels nombrosos col·laboradors que va tenir en vida seva i que mantingueren -0 impulsaren- la seva obra un cop Guillem Cifre va morir. Per això, es podria impulsar que l'Anuari dedicàs especial atenció a aquest aspecte.

 

3- Cicle de Conferències.

Es tracta d'apropar l'obra i el personatge de forma científica, per alhora assequible al públic general. Per això es programarien entre 5 i 10 conferències de reconeguts especialistes en la temàtica, que dissertessin dels aspectes biografies, pedagogies, polítics, econòmics o familiars de Guillem Cifre. Personatges possibles

Antoni J. Colom Caselles

Isabel Peñarrubia

Bartomeu Orell

Bernat Sureda

Francesca Comas Rubi

J. M. BernaI

l Martinez Marti Xavier March Eugenio M. Otero

[ ... ]

 

4- Documental

Després de la publicació des dels anys 1970 fins el dia d'avui de nombrosos articles i monografies especialitzades sobre la vida i l'obra de Guillem Cifre de Colonya, es pot dir que en els ambients acadèmics de Mallorca la seva biografia comença a ser coneguda-


A pesar de tot això, Guillem Cifre de Colonya és desconegut per la majoria de la població de Mallorca; i ja no en parlem per la resta de les Illes Balears. Per això cal una tasca de difusió que vagi més enllà del que s'ha fet fins a hores d'ara. Una d'aquestes, podria ser apropar-se a la seva figura i obra amb el llenguatge inherent a un documental audiovisual, que podrà ser projectat en públic o emès per televisió. De bon segur, que d'aquesta forma s'arribarà a un públic nou i més  ampli.

 

5- Exposició

Una altre de les mitjans de difusi6 utilitzats per arribar a un públic ampli és una

exposició, amb un fort caràcter didàctic. Aquesta podria inaugurar-se en el Museu de Pollença, però seria de caràcter itinerant.

 

6- Material Didàctic

La tasca de difusió també ha d'arribar a la poblaci6 escolar, i una forma de fer-

ho es mitjançant l'edici6 de material didàctic divers, ja sigui en format imprès  o

audiovisual.

 

7- Visita a Pollença dels descendents de Guillem Cifre de Colonya

 

8- Altres

[ ... ]

 

COMISSIO ORGANITZADORA

Per a la consecució d'aquest programa, esta previst comptar amb una comissi organitzadora, que estaria formada pels representants de partits polítics i entitats interessades, per tal d'ampliar les possibilitat d'aconseguir els objectius proposats.

 

ENTITATS COL· LABORADORES

En el mateix sentit, es pretén que un seguit d'institucions ajudin mitjançant els seus recursos humans i materials, a materialitzar tot el programa d'activitats. En  principi, aquestes serien:

Ajuntament de Pollença Govem de les Illes Balear Consell de Mallorca Universitat de les Illes Balears Colonya Caixa Pollença Institución Libre de Enseñanza

 

 


 

Comentaris

Garci

Re: Any Guillem Cifre de Colonya.

Garci | 11/09/2008, 12:50

Tofol jo ara no se res de l'exposició. Tal vegada en Pepe sàpiga alguna cosa.

Això em fa reflexionar: en Tofol no hauria de demanar-nos-ho a nosaltres, hi hauria d'haver fil directe(ja sigui per teléfon o per correu electrònic) amb els regidors o l'ajuntament per precs i preguntes ciutadanes.

No és tan difícil. Això es fa a molts ajuntaments i fins i tot a la Universitat.

És un bon prec pel plenari següent.

Tofol

Expo

Tofol | 11/09/2008, 08:34

Quan serà i on l'exposició. Hi haura material didactic per lñes escoles?
serà itinerant?. Pens que seria un bon recurs per donar a coneixer l'obra de Guillem Cifre

Pepe

Re: Any Guillem Cifre de Colonya.

Pepe | 10/09/2008, 22:32

Crec que el tema de Guillem Cifre de Colonya no hauria d'acabar-se enguany i que s'hauria de fer una feina continua de difusió de la seva figura i els seus valors.

Tinc ganes de veure l'exposició i el documental.

Tofol

Tofol

Tofol | 10/09/2008, 15:20

No trobau que a part del cicle de conferencies i la medalla tot es molt magre. Que Guillem Cifre es mereix molt més.
de totes les propostes que havieu anomenat que es durien a terme, aquesta només es una mínima part.

Garci

Re: Any Guillem Cifre de Colonya.

Garci | 10/09/2008, 12:35

Hola Tofol, pots mirar aquí: http://www.mallorcaweb.net/cifredecolonya/pagines/programa.html

O a la pàgina de l'ajuntament.

Fan prest:

El Consell de Mallorca farà fill predilecte Guillem Cifre de Colonya.

L'acte institucional de la Diada de Mallorca, es farà dia 11 de setembre al vespre al teatre Principal de Palma.

(+info)

CONCERT. 27-9-2008. Església de Monti-sion.

Commemoració ANY CIFRE DE COLONYA - CONCERT "THE CRUCIFIXION" de JOHN STAINER. SCHOLA CANTORUM - Dir. MARC VAQUER. A l'Església de Monti-sion. A les 21. 00 h.

CONSELL DE MALLORCA. Departament de Cultura i Patrimoni

OCTUBRE

CONFERÈNCIA. 10-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. 20’30 h.
Pere Fullana Puigserver
L’Església i el laïcisme

CONFERÈNCIA. 17-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. 20’30 h.
Miquel A. Marín Gelabert
Krausisme i cultura a Mallorca

CONFERÈNCIA. 24-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. 20’30 h.
Francesc Sanllorente Barragán
La maçoneria i l’institucionisme

CONFERÈNCIA. 31-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. 20’30 h.
Martí X. March Cerdà
Guillem Cifre de Colonya i la seva pervivència

tret de la pàgina:http://www.mallorcaweb.net/cifredecolonya/pagines/calendari.html

Esper que et serveixi.

Tofol

activitats

Tofol | 10/09/2008, 11:58

A part del cicle de conferencies quines activitats estan previstes per l'any Guillem Cifre. Ja fa temps que va començar i ara per arar he perdut el fil

Garci

Re: Any Guillem Cifre de Colonya.

Garci | 30/03/2008, 08:14

Anirem informant a mesura que sapiguem exactament com està el programa de l'any guille, Cifre.

Però el primer que se fa és dia 18 d'abril a càrrec de Pere Salas, historiador i segurament la persona que més sap sobre el tema, una xerrada amb el títols de Guille, Cifre de Colonya i la República. Serà al Centre Cultural de Pollença les 20.30h.

Si vols que t'avisem personalment de tot el que se faci pots enviar un mail a eurxella@yahoo.es i estarem en contacte.

Rosa

guillem cifre de colonya

Rosa | 29/03/2008, 20:17

vull informació d´ell, de com poder visitar els espais relacionats amb ell, com accedir al docomental o quan se fan les conferències.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb