URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

UM té majoria absoluta a Pollença?

Alternativa | 30 Desembre, 2007 10:32 | facebook.com twitter.com

Al ple de desembre es va desestimar nostra proposta de creació d'un Consell Municipal de Cooperació Internacional pel Desenvolupament per fomentar la participació ciutadana en matèria de solidaritat i cooperació internacional i posar una partida pressupostària al menys del 0,7% en els propers pressuposts municipals, amb el compromís d'incrementar-la fins arribar a l'1 % dins aquesta legislatura, en concepte de cooperació internacional i suport al desenvolupament de països, zones i poblacions desafavorides.

Mentre que el grup PP-UMP es va abstenir, l’equip de govern va votar en contra, de nou el món al revés i una nova decepció per nosaltres del PSOE i el PSM.

Al principi del debat vàrem recordar la promesa de Zapatero de dedicar un 0,7% del PIB en cooperació al desenvolupament, i les seves paraules; “ en el siglo XXI un país se debe medir por su "capacidad de compromiso con los más débiles". Es veu que nosaltres escoltam més a Zapatero que els seus quate regidors. Vàrem començar amb aquestes paraules per que ja a la Comissió Informativa Francisca (PSOE) va mostrar les seves reticències a aquesta proposta. Ens va demanar retirar aquesta proposta per estudiar-la amb més detall però no vàrem aceptar aquesta retirada per que pensam que era una proposta molt clara i senzilla. Ja que el que demanam simplement és la creació d’un organisme que existeix a altres municipis i no haviem volgut especificar el seu reglament; ni les seves funcions, ni composició, ni forma d’organitzar-se, cosa que hauríem de fer més endavant amb temps i tranquil·litat tots els grups polítics.

Igualment no vàrem acceptar aquesta retirada per que no estam gens contents amb l’actitut de la Sr Francisca Ramón quan varen retirar nostra proposta d’informació i comunicació al primer ple, després d’arribar a un acord oral amb ella mateixa i el Sr Joan Cerdà. I no estam contents per que la Sra Francisca Ramón després es va negar a signar aquell acord per escrit i va posar pegues al que havíem acordat oralment. Amb aquesta actitud és clar que només retirarem una moció pel seu estudi quan efectivament hi hagi raons fonamentades.

Pensam que nostra proposta era positiva i és necessària a Pollença on hi ha un munt de gent i associacions que fan feina al tema de la cooperació. Un Consell ajudaria a la seva coordinació i facilitar la seva feina. També es podria utilitzar com s’ha fet a altres municipis per vertebrar i facilitar la integració dels immigrants... De totes maneres com ja hem dit nostra proposta estava oberta i els continguts i formes del Consell s’havien de concretar.

L’excusa de l’equip de govern per votar en contra és que el nou Consell no fa falta per que ja formam part del Fons Mallorquí de Solidaritat, una excusa absurda, a la que Tomeu del PP-UMP va donar llum, ja que Pollença no participa de cap projecte del Fons des del 2002 com podeu comprovar a la seva pàgina, però el que encara es pitjor l’Ajuntament te un fort deute amb el Fons. És més sabem que també tenen una deuta amb una ONG del municipi, deute que segurament no es pagara mai ja que es fonamenta en una promesa verbal (encara hi ha bona gent a aquest municipi que es creu les promeses d'aquesta gent).

Un Consell Municipal significa participació i feina conjunta, i això no va bé a regidors que prefereixen funcionar amb el sistema caciquil de tenir bo i de tornar favors. Una vergonya més al curriculum del pacte de govern.

Pensam que és normal que hi hagi descontents dins el PSOE de Pollença, i encara que es vulgui negar és clar i patent. Els quatre regidors del PSOE amb na Francisca al cap han demostrat una total subordinació a Joan (UM) que va començar quan varen cedir-li la batlia quatre anys i va seguir quan varen acceptar l'auditori de Moneo al pacte de govern quan abans s'havien oposat i l'havien convertit en un tema central de la seva campanya ( només haveu de consultar la darrera revista poble del PSOE de Pollença, amb el tema a la portada amb un rotund NO, que ara és SÏ)
Ja governant els quatre regidors del PSOE i Biel del PSM en pocs mesos  han votat varies vegades contra l'ideari i ideologia dels seus partits, no només al cas de l'Auditoria. Primer varen permetre amb la seva abstenció la permanència del Sant Crist a la Sala de Plens. A altre ple varen votar contra nostra proposta d'oposició a la privatització del serveis públics (en aquest tema al manco Jaume i Mª del Mar varen ser més coherents i es varen abstenir) i ara aquesta vergonyosa votació

Mentre que el grup PP-UMP es va abstenir, l’equip de govern va votar en contra, de nou el món al revés i una nova decepció per nosaltres del PSOE i el PSM.

Per tot això és totalment normal que hi hagi gent al PSOE i també al PSM de Pollença que no admetin aquesta subordinació total a UM, votant en contra de propostes d'esquerra a pesar de ser temes que al pacte de governo no estan. Pensam que aquests regidors han de reflexionar, comprenem que n'hi ha un pacte de govern que han de complir però a temes que no es troben dins el pacte podrien mostrar més autonomia i donar suport a temes que l'esquerra sempre ha defensat; laïcisme, transparència, cooperació, defensa del serveis públics... Ja que fins ara sembla que UM governa tota sola amb majoria absoluta.

A continuació teniu la moció que varem presentar i ja ens direu que pensau.

Esperam que aquests reis mags paguen al manco el deute que tenen amb el Fons. 

A continuació la moció sobre cooperació internacional d'Alternativa EU-EV. 

MOCIÓ DEL GRUP ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA – VERDS AL PLE ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE DE 2007. Cooperació Internacional.

Proposta al ple de la corporació, del regidor i portaveu del grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, José Luis García Salvador, per ser inclosa a l’ordre del dia del proper ple de desembre per ser debatuda i votada.

Exposició de motius.

- Atès les recomanacions de les Nacions Unides, d’aplicar el 0,7 % de la despesa corrent del pressupost a la cooperació internacional i l’ajut humanitari.

- Atès que la Constitució Espanyola, en el seu preàmbul, conté la proclamació de la voluntat del nostre país de col·laborar en “l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i d'eficaç cooperació entre tots els pobles de la Terra”.

- Atès que l’Ajuntament de Pollença participa del Fons Mallorquí de Solidaritat que té com finalitats contribuir al desenvolupament dels països del Sud , organitzar activitats de sensibilització envers la cooperació per al desenvolupament. i col·laborar per tal que les institucions i entitats mallorquines destinin el mínim del 0’7% del PNB als països empobrits.

- Atès que compromís reconegut d'aquest poble amb la solidaritat internacional; amb nombroses iniciatives de particulars i entitats sense afany de lucre, que tenen com a objectiu la cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària en l’àmbit internacional. I que aquestes necesiten un suport estable pel seu funcionament o infraestructura

- Atès que la participació ciutadana és una opció de l'Ajuntament que s’ha de potenciar.

- Atès que el model de desenvolupament que gaudim una petita part de la població mundial està sustentat en l'explotació de la immensa majoria dels recursos del planeta i en el càstig al subdesenvolupament per a la gran part d'habitants dels pobles del Sud

- Atès que Pollença és cada vegada més un municipi intercultural i que és necessari el foment de la solidaritat ciutadana amb els països en desenvolupament o greu crisi, el foment de la tolerància, la prevenció del racisme i el diàlegamb altres cultures.

- Atès que cal la vertebració associativa dels col·lectius d’immigrants estrangers.

Proposta:

- Crear un Consell Municipal de Cooperació Internacional pel Desenvolupament com principal instrument de participació ciutadana en matèria de solidaritat i cooperació internacional. Un òrgan de diàleg i participació de la societat civil, assessor i consultiu de la política municipal de cooperació per al desenvolupament..

- Posar una partida pressupostària al menys del 0,7% en els propers pressuposts municipals, amb el compromís d’incrementar-la fins arribar a l’1 % dins aquesta legislatura4, en concepte de cooperació internacional i suport al desenvolupament de països, zones i poblacions desafavorides..

Pollença 7-12-07

Comentaris

Tato

Re:UM te la majoria absoluta a Pollença?

Tato | 02/01/2008, 12:00

Si i no tant sols a Pollença,desde ja fa un temps UM te majoria absoluta a les institucions mallorquines (ajuntaments i Consell Insular de Mallorca) i en es Govern de ses Illes Balears).UM=Urbanitzacions Mallorquines.Unio Monetaria.Una M...Feliç any nou 2008.Segueix asi Pepe, gracis per dir i deixar dir a sa gent de Pollença o a tothom que vulgui dir algo

Rodamón

El PP-UM és la Mort!

Rodamón | 31/12/2007, 09:25

PP-UM:Pandilla de saqueadores;niu de escurçons.

Pepe

Dones a Pollença

Pepe | 30/12/2007, 23:35

Inscripcions al XV Curs d’història de Pollença: Enguany el curs d'història de Pollença ha triat un tema molt interessant:

Protagonistes invisibles. Una història de les dones a Pollença.

Inscripcions fins el 24 de gener al Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya o per via telefònica al 971.53.00.15 Preu 20 €

Pepe

Alberto

Pepe | 30/12/2007, 23:02

Hola Alberto, la profesionalización de la política es un desastre en todos los partidos. El sueldo se prioriza a las ideas y a todo lo demás y así nos va. Sólo el altruismo nos puede salvar.
Es cierto que este blog lo leen los concejales y no sólo del PSOE.Es una pena uque no se atrevan a comentar o debatir los temas. Personalmente creó que esto es otra de las consecuencias de los 40 años de dictadura, este miedo a opinar libremente a equivocarse, a decir burradas de vez en cuando...No sé por que los políticos tienen que mantener siempre la máscara de somos diferentes. Habría que normalizar más la política.

ALBERTO

ASALARIADOS DEL AYUNTAMIENTO

ALBERTO | 30/12/2007, 19:40

Me han comentado que los regidores del PSOE, entre otros, leen este blog. Pues a ellos dirijo mis siguientes comentarios:
Señores del PSOE, durante la etapa de Francisca Ramón como alcaldesa de Pollença, que actuaciones destacarían en el municipio? ¿Qué hechos relevantes podríamos destacar de su etapa como alcaldesa?
Por mucho que lo pienso, no soy capaz de encontrar nada positivo o relevante. No soy capaz de encontrar ninguna gestión eficaz, más bien todo lo contario. Refresquemos un poco la memoria: pérdida de la concejalía de urbanismo (Joan Cerdà seguro que lo recuerda perfectamente), compra inútilmente del Hotel Carotti (compra carísima e irrelevante), compra de unos terrenos en Llenaire (carísimos y para que?), todo esto sin entrar en el tema de las famosas piedras de la plaza Miquel Capllonch (que por cierto eligió Francisca Ramón), etc, etc.
A todo ello, la asamblea de PSOE (que es soberana casi siempre) la desterró, pero gestionando y logrando que le dieran un sitio en Palma. Así fue. ¿Qué iniciativas tomo, defendió o gestionó Francisca Ramón, en su etapa de diputada en el Consell Insular de Mallorca? La respuesta es sencilla: NINGUNA.
Lo que no se entiende es el premio, después de todo esto, que su partido le da, volviéndola a colocar de cabeza de lista en las pasadas elecciones. QUE TRISTE.
¿Por qué Francisca Ramón actúa como actúa? ¿Por qué Francisca Ramón estará siempre al lado de Joan Cerdà, aunque sea contrario a las decisiones de su partido? Simplemente por un sueldo, no se ha demostrado nada más.
Carecemos de POLITICOS y nos sobran asalariados en el ayuntamiento de Pollença. Es triste pero es la realidad. Esta realidad es la que tenemos que aprender a votar cuando ejerzamos nuestro derecho.
Felices fiestas a todos los de Urxella

dades

UCD

dades | 30/12/2007, 12:57

el 1979 ucd va treura 10 regidors, pce 4 i psoe 3.

GArci

Re: UM té majoria absoluta a Pollença?

GArci | 30/12/2007, 10:49

Doncs pareix a ser que si, que UM té majoria absoluta. Avui per avui té més regidors que UCD a les primeres eleccions: ara son 10 regidors d'UM i al 1979 en varen sortir 9 d'UCD.
I és que PSOE i PSM han perdut el rumb.
Però també pot ser que siguem uns "utòpics" com va dir en Biel (PSM). Voler una bona gestió, transparent i pública, on la gent participi; i solidària, això és una utopia? més bé pareix que lo utòpic és que aquests governants obrin els ulls i se deixin de seguidismes, de llepar culs, de partidisme i sigles... i se posin a fer feina pel poble coherent i ben feta.

Garci

Re: UM té majoria absoluta a Pollença?

Garci | 30/12/2007, 10:35

Per un error en penjar els articles ens haviem saltat dia 30 i per això no havia sortit l'article a primera hora del matí com sol esser habitual.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb