URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

No tireu la papereta a s'excusat.

Alternativa | 11 Gener, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

 La veritat que no sabem expressar millor que Joan Lladó (Esquerra?) fa uns mesos el que significa pactar amb UM i fer la casa comú del nacionalisme:

 " El Bloc és aquella gent que en el procés de reforma estatutària, en aquest procés que  ha de ser el que ha de regir, la llei marc que ha de regir el futur de les Illes Balears són els que han demanat més, són els que hem demanat més autogovern per això us vull dir no, no us deixeu  alluernar per cants de sirenes, n' hi ha que diuen  que volen ser la casa comú del  nacionalisme, per  ser la casa comú del nacionalisme  no es pot pactar la política de destrucció de Mallorca, no es pot pactar la política en contra de la cultura de Mallorca, això no es sa casa comuna, això és el que lloc que deim en mallorquí el lloc comú, el lloc comú és l'excusat, no tireu la papereta a s'excusat. "

 Podeu veure i escoltar el vídeo a la pàgina del BLOC. http://www.blocpermallorca.cat/videos.php?Cod_video=9

Crec que està molt ben resumit el que nosaltres opinan d'UMitat Nacional. UM no ha canviat el suficient aquests mesos per dir que  es tracta d'una altre partit diferent al descrit per Lladó:

- Han votat com president del partit a Miquel Nadal el candidat més conservador i menys nacionalista.

-  Han donat suport sense fisures i sense dubtes a  Son Espases.

- Han posat problemes  i  dificultats  al decret llei de mesures territorials.

- Ahir mateix UM amb el suport del PP varen aprovar la concessió de llicències per construir el camp de golf de Muro, i amb un informe de la Conselleria de Medi Ambient que també gestiona UM. Podeu llegir al GOB i al blog Son Bosc Parc natural més informació sobre el que hauria de ser un parc natural i serà un golf. 

A més del GOB, la més prestigiosa entitat de conservació de la natura mundial The World Conservation Union (847 ONGs, 111 agències governamentals, 83 estats membres i 33 organismes afiliats) a través de la seva oficina de la Mediterrània ha reclamat  la protecció de Son Bosc  i que la zona sigui incorporada al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Abans d'ahir el Conveni de Ramsar, una institució que s'encarrega de la conservació dels Aiguamolls d'Importància Internacional, va inciar un expedient per evitar la construcció del camp de golf a Son Bosc, previst a la zona annexa al Parc Natural de S'Albufera de Mallorca.

Supòs que haurà gent que dirà que votar a EU també es tirar el vot a l'excusat per que és molt complicat que podam aconseguir un diputat. A aquesta gent li diria que si varen votar a Progressistes, el programa i el projecte d'EU és el mateix i que va faltar ben poc per aconseguir el diputat, que no es deixen enlluernar per coalicions interclassistes que intenten negar el que és evident; la diferència entre esquerra i dretes. També els diria que no es deixen enlluernar pel vot útil, cada vot val exactament el mateix, no n'hi un més valuós que un altre i és el més valuós que tenim a aquesta democràcia. No el podem tirar votant a una cosa en la que no creiem.

No és suficient demanar més autogovern i millor financiació ,temes que compartim amb els integrants d'UMitat Nacional, cal que aquest autogovern i millor financiació s'utilitzi per protegir el medi ambient, per millorar la qualitat dels serveis públics, el sistema de protecció social, l'accés a un habitatge digne, a treballs estables i ben remunerats... Tot això i més el podeu llegir en els eixos programàtics d'EU-EV de cara a les eleccions de març, a continuació...

Però sobre tot cal votar amb la consciència tranquil·la i amb dignitat. 

Perilla l’orquídia de prat (Orchis robusta) i la idea del BLOC , encara estam a temps.

 

 

ESQUERRA UNIDA  I ELS VERDS DAVANT LES ELECCIONS GENERALS DE MARÇ DEL 2008

Davant la celebració de les Eleccions Generals el proper mes de març,  Esquerra Unida de les Illes Balears i Els Verds de Mallorca manifesten:

1.- Que les properes eleccions generals són d’una extraordinària importància per tal d’assolir els següents objectius:

§         Redefinir la relació de les Illes Balears amb l’Estat en termes de millora de l’autogovern i millora del nostre sistema de finançament amb l´establiment d’un concert econòmic solidari. Reconeixement ple dels nostres drets lingüístics i culturals.

 

§         Avançar decisivament en la igualtat d’oportunitats, la qualitat dels serveis públics, els sistemes de protecció social, l’accés a un habitatge digne i l’accés a treballs estables i ben remunerats

 

§         Impulsar l’economia sobre la base de la recerca i el desenvolupament i tenint sempre com a objectiu avançar en la lluita contra el canvi climàtic, en la protecció del nostre territori i la qualitat del medi ambient

 

§         Avançar en la democratització de l’Estat, en el reforçament del poder municipal, en la lluita contra la corrupció, en el reconeixement dels drets cívics, la tolerància i el respecte a les minories

 

§         Avançar decisivament en el reconeixement de la realitat plurinacional de l’Estat, l’autogovern dels pobles i nacions que el conformen i la seva capacitat per finançar de manera suficient i solidària les seves polítiques

 

§         Col.locar l´Estat en una posició d’avantguarda pel que fa a la cooperació internacional i la salvaguarda de la pau en el marc d’una Unió Europea amb un contingut més social i unes institucions molt més democràtiques.

 

 

2.- Que és la seva voluntat presentar als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears una oferta electoral que defensi aquests objectius amb claredat i fermesa

 

 

3.- Que aquesta opció la volem presentar amb altres opcions polítiques de manera coherent amb el que han significat experiències com Progressistes per les Illes Balears o el Bloc per Mallorca.

 

4.- Que, des del punt de vista programàtic, l’oferta que volem presentar als electors i electores de les Illes Balears es basa en els següents eixos:

 

 • Aprofundir en l’autogovern

  

 •  
  • Reclamar un nou sistema de finançament basat en el concert econòmic solidari.
  • Modificar la Constitució i anar cap a un Estat federal i republicà de lliure adhesió. Eliminar la prohibició de federació entre comunitats autònomes.
  • Reconeixement de la realitat plurilingüe del estat.
  • Reforçar les relacions amb la resta de territoris de llengua catalana.
  • Participació institucional de les Comunitats Autònomes a la Unió Europea.
  • Aconseguir compensacions efectives pels efectes de l’insularitat. Negociar un nou REB.

 

 • Tots els drets per les persones.

 

o       Reduir la precarietat laboral i reconeixement dels drets dels treballadors fitxes discontinus.

o       Revalorització d’allò públic en matèria d’educació, sanitat, prestacions socials, etc.

 •  
  • Compensar la mala dotació inicial de les transferències educatives. Reconeixement de l’estat de les noves necessitats derivades de l’increment de la població.
  • Compensar el retard estatal de la inversió sanitària per habitant.
  • Adopció de mesures legislatives que penalitzin la retenció especulativa dels habitatges i que garanteixin la construcció d’habitatges assequibles
  • Eliminar les càrregues fiscals als productes culturals.
  • Lluita prioritària contra la pobresa. Aconseguir la renda mínima garantida, la pensió bàsica universal, la despesa social pública ha d’arribar al 27% del PIB.
  • Polítiques actives cap al jovent amb la seva participació.
  • Suport a les polítiques de la gent gran. Igualar la pensió mínima al salari mínim interprofessional.
  • Polítiques decidides cap a l’eliminació de les discriminacions cap a les persones discapacitades.
  • Reforma de la Llei d’Estrangeria per tal de facilitar la integració normalitzada d’aquells que viuen i treballen a l’Estat espanyol. Capacitat des de les Illes per poder negociar els contingents de noves entrades.
  • Desenvolupament de la Llei d’Igualtat de Gènere. Llei de terminis en matèria d´avortaments.
  • Reforçament dels drets civils.
  • Enduriment de les mesures per lluita contra la sinistralitat laboral i la sinistralitat a les carreteres

 

 • L’economia al servei de les persones i canvi de model cap a la sostenibilitat.

 

o       Negociar un Règim Especial, amb especial cura del sector primari i industrial.

 •  
  • Reforma Fiscal amb un sentit progressiu, que paguin més el que més tenen. Supressió d’imposts indirectes en favor d’aquells que graven la renda
  • Els Pressuposts Generals del Estat (PGE) han de facilitar la correcció dels efectes de l’insularitat, generar ocupació en la temporada baixa i compensar els dèficits de finançament de les Illes.
  • Cal compensar els dèficits reconeguts amb educació, sanitat, infrastructures ferroviàries i manteniment de xarxes viàries no impactants amb el territori.
  • Suport a la xarxa d’empreses petites i mitjanes, pròpies de l’entramat econòmic de les zones mediterrànies.
  • Recolzament específic a l’economia social. Suport a les diferents formes de l’economia solidària.
  • Potenciar els drets dels autònoms i el reconeixement de la seva aportació al conjunt de l’economia.
  • Recolzament a la fiscalitat ecològica.
  • Compliment dels acords de Kioto i Bali.
  • Protecció a la biodiversitat i a les polítiques d’estalvi dels recursos naturals.
  • Oposició a les centrals nuclears i potenciament de les energies renovables.
  • Suport a l’agricultura ecològica.

 

 

 • Més democràcia, més pau, més solidaritat.

 

o       Polítiques actives per la pau. Treballar per la prevenció dels conflictes.

 •  
  • Per una Europa federal dels pobles i de les llibertats.
  • Foment del diàleg euromediterrani.
  • Inversió del 0’7% del PIB del estat en cooperació internacional.
  • Reforma de la Llei electoral i del sistema injust actual que afavoreix descaradament el bipartidisme i la desvirtuació del sistema proporcional.
  • Lluita contra la corrupció. Reincorporació al Codi Penal de la prevaricació per omissió, enduriment de les penes i adoptar mesures legislatives en contra del transfuguisme
  • Impuls de la societat civil i de l’articulació de la seva participació en la gestió de la política

 

5.- Que l’assoliment d’aquests objectius requerirà, tant al Congrés com al Senat, l’establiment de relacions polítiques obertes a d’altres grups que els comparteixin i, de manera preferent, amb Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya-Verds,  Bloc Nacionalista Galleg,  Esquerra Republicana, Xunta Aragonesista, Nafarroa Bai i d’altres similars.

 

6.- Que, de cara a la investidura, volen col.laborar activament en la constitució d’un govern d’esquerres a l’Estat espanyol

 

7.- I que, per a la confecció de les llistes, un acord hauria de passar per:

 

a)     Respectar la representativitat real de les forces en presència derivada dels resultats electorals a les darreres eleccions generals

b)     Respectar la realitat pluriinsular

c)     Aplicar un criteri de paritat de gènere

 

 

Comentaris

TONO SALA

ABSTENCIÓ

TONO SALA | 14/01/2008, 14:49

Per Son Espases: ¡¡ABSTENCIÓ!!
PER SA UNIÓ EN SA CORRUPTA UM: ¡¡ABSTENCIÓ!!
Estic molt decepcionat de tots

pepe

Els Verds

pepe | 13/01/2008, 22:29

Demà a les 18:30 els Verds decideixen la seva postura. Salvo sorpresa majúscula trian entre presentar-se en solitari o amb EU.
La postura dels Verds fins ara ha estat igual que la d'EU la d'intentar que la
coalició prengués com a base la de Progressistes del 2004 i la del Bloc per
Mallorca de 2007 incorporant altres que s'hi volguessin sumar, conformant
una opció que, tot i tenir un marcat caire o accent nacionalista fos també
clara i inequívocament progressista, d'esquerres i ecologista.

Una vegada que l'opció del PSM ha frustrat aquesta idea, la Mesa
Permanent dels Verds ha descartar la possibilitat d'integrar-se en
la coalició nacionalista així com també la de no presentar-nos a aquestes
eleccions generals.
Una opció era la de fer una llista exclusivament verda amb
els Verds de Menorca, però
aquests han optat moments el seu vincle de coalició amb el PSM-Menorca i, per tant,
integrar-se en UMitat Nacional.

Pepe

UMitat Nacional no a totes les illes.

Pepe | 13/01/2008, 22:24

Eivissa pel canvi va fer públic ahir que optaven per no
integrar-se en la coalició UMitat Nacional.

La coalición Eivissa pel Canvi no se unirá a la candidatura nacionalista balear, integrada por PSM, ERC, UM y Entesa, en las elecciones generales de marzo, según aseguró ayer a este periódico su portavoz, Fanny Tur. ExC está formada por independientes y los partidos ERC, ENE y Esquerra Unida, que se ha quedado fuera del acuerdo nacionalista balear, por lo que, según Tur, no tiene ningún sentido integrarse en la misma. «Los militantes y simpatizantes son libres de votar a quien quieran», señaló la portavoz de la coalición de izquierdas. Además, recordó Tur, el manifiesto fundacional de Eivissa pel Canvi apunta que la unión de los partidos e independientes nace con la vocación de acudir juntos a las elecciones de carácter local y autonómico. «Eso no quiere decir que no se pueda hacer, como el caso del Senado, pero no es lo más importante», justificó Tur.
El portavoz de Gent per Formentera, Enric Riera, aseguró ayer a este periódico que la Ejecutiva del partido aún no ha debatido si se integra o no en la candidatura nacionalista, aunque otras fuentes apuntan que seguramente se quedarán fuera. Por otra parte, el PSOE y ExC han acordado que el sustituto de la candidatura al Senado sea de Formentera. «Es lo más normal», indicó Riera, quien, no obstante, apuntó que su partido tampoco ha decidido si formará parte de esta otra candidatura en las elecciones generales.

Pepe

JRV

Pepe | 13/01/2008, 22:18

Molt bona reflexió JRV, sobre tot m'ha agradat això de "molts jefes i pocs indis" quina raó tens.
Els grans triomfadors de tota aquesta situació són Entesa i UM i crec que és la demostració més palpable de que UMitat Nacional ha estat una decisió equivocada.

Rubi

UM=Una Mer... la mes gran i cangericena a Mallorca

Rubi | 13/01/2008, 15:06

UM es sa vergonya de sa societat mallorquina.A s' enllaç d'es PSIB-PSOE a Santa Margalida,Son Serra,Ca'n Picafort pots dir si o no a es camp de golf de Son Bosch (Muro).La ressposta es NO a la destruccio de tres quartes parts d'orquidia de prat al mon i a la totalitat exixtent a Europa.Per cert esper que dema EV s'unesqui amb EU per ses generals de Març.Bielet Barcelo fa temps que no visito es teu blog i aixo que diuen que esta movidito pero t'he dir que m'estas decepcionant jo creia que ses teves idees anaven per altre cami.Deu

Pere Joan

Embulls

Pere Joan | 13/01/2008, 13:38

El president d’Esquerra a les Balears, Joan Lladó, ha manifestat “és de sentit comú que no s’ha de construir un camp de golf tan a prop del parc natural, a una zona que de fet hi formaria part si el PP no hagués suspès el decret impulsat per l’anterior Govern de les Illes. No tan sols no és d’interès general sinó que n’és contrari.”

Idò ara vol anar a les eleccions amb els de UM , QUE HAN VOTAT A FAVOR D´AQUEST GOLF , QUE VOTARÀN A MADRID?

LO QUE DIGUI CIU Ò ERC ?

Joan Ramon veterà

Desconhort

Joan Ramon veterà | 13/01/2008, 11:45

No soc pruo cult(O instruït, que no es el mateix) per saber la etimologia de desconhort, jo diria que es no saber on ets, on es el nord.
Al PSM i a altres forces mes o manco d'esquerres els passa el mateix, no saben a qui han de donar la mà per caminar junts. A mi, l'actitut penosa al seu dia d'alguns militants d'aquest partit, que desemboca en que alguns creasin Entesa, hem va semblar que avia deixat el Psm amb el cami expèdit per seguir endevant en un projecte noble en el que crec, hem va semblar que era positiu. No hem varen agradar les formes barroeres d'aquests , però no discuteixo el dret de cadascun a pensar lliurement.
Però això nomes era el principi del merder dels Entesa: Molts pesemeros han caigut en la trampa de si estimes mes el papà o la mama:
Ets mes nacionalista que esquerrà, o a l'inversa? S'han oblidat de paraules clau existents a la ideologia del Psm des de el principi, es a dir, nacionalisme solidari i per tant d'esquerres, ecologisme, lligams i defensa de la cultura propia ja que qui no sap defensar la seva no defensarà tampoc la dels altres, coses que per a UM i els seus acòlits moltes vegades tan sols son paraules per amollar segons la conveniencia, però per a nosaltres son fruit de reflexió i sentiments.
Malamenta anam si Els Verds, que suposo son ecologistes seriosos i no contertulians organitzats, Esquerra, als que suposo fan honor a aquesta paraula, EU que vol ser sobiranista i al manco federalista, i el PSM que vol ser de tot campan cada un per un redol que no saben si es el seu, al final molts jefes i pocs indis...
I a tot això Entesa , infantil-cantamanyanil divideix, i UM, falsament nacionalista hi guanya...
Si al manco aprenguessim la lliço per d'aqui tres anys, que encara queden enfora...

Pepe

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

Pepe | 13/01/2008, 10:45

Avui al Diari Balears.

EU defensa el dret de l'autodeterminació i diu que el PSM cerca excuses
Es creu hereu del Bloc i lamenta que els seus socis optin per una opció confusa i sense programa

Q.TORRES. Palma.

A Esquerra Unida, no li ha agradat gens els arguments emprats pels seus socis del PSM per justificar el trencament del Bloc com a coalició electoral a les properes generals. Si els nacionalistes condicionen la reedició del Bloc a les autonòmiques de 2011 al fet que EU es deslligui d'Izquierda Unida, ahir aquests responien advertint que el PSM només cerca excuses per justificar la seva «incoherència» i recalcaven que no tenen obediència estatal, que són sobirans des de la seva creació i, fins i tot, que defensen el dret d'autodeterminació.

«Lamentam que el PSM vulgui justificar el seu canvi d'estratègia electoral respecte a les eleccions generals mitjançant l'agressió a EU», assegura un document aprovat ahir per la direcció interinsular de la formació. El seu coordinador general, Miquel Ramon, lamentà que el PSM -però també Esquerra Republicana- hagin optat per conformar amb UM i amb Entesa una candidatura «confusa», «sense programa» i amb un «missatge simplista» com el d'obtenir una «veu pròpia a Madrid».

Esquerra Unida, que espera sumar dilluns Els Verds de Mallorca a la seva proposta electoral, es reivindica «hereu legítim» del Bloc i de Progressistes -la coalició entre EU-EV, el PSM i Esquerra a les passades generals- perquè només la seva proposta afronta els problemes de la ciutadania, «que no es limiten només a la millora del finançament», reivindicada des de la coalició nacionalista.

Una coalició en la qual, segons reiterà ahir la dirigent d'EU Fina Santiago, ells no haguessin entrat mai, perquè «no voliem demanar el vot per un partit de dretes com UM». En aquest sentit, consideren que ha de ser el PSM qui expliqui perquè 'trenca' amb EU quan mantenen una relació «positiva» i quan coincideixen sempre en les votacions, cosa que no es podria dir d'UM.

La direcció de la formació progressista es reconeix «preocupada» per la divisió de l'esquerra, però pretén fer una campanya «potent» i aconseguir uns resultats «dignes» -saben que no obtindran el diputat- i es venen com un «vot útil» per condicionar un futur govern progressista. «Un bon resultat és l'única garantia perquè no desapareguin el Bloc ni Eivissa pel Canvi», dues formacions que, reiterà Miquel Ramon, han estat claus per evitar majories del PP.

Pel que fa al Bloc, EU admet que ara es debilita, però treballarà per recuperar la confiança erosionada entre els socis i per «reconstruir» la política duta a terme per la coalició. En aquest sentit, els dirigents de la formació mantenen que la divisió del Bloc no ha d'afectar les institucions.

Pepe

Deprimit

Pepe | 13/01/2008, 10:37

Estic entrant en una fase de depressió total respecte a la política més enfora de l'àmbit municipal, on difícilment es poden amagar les idees i els interessos.
Quan es podia començar un procés per crear una força d'esquerra forta a les illes s'han deixat enlluernar pels cants nombrosos i variats que veien un perill real en l'enfortiment d'una opció esquerrana.
Veig que el que més repeteixen els blocs i forces favorables a UMitat Nacional és que tindran una veu pròpia al Parlament. Pensen que al 2003 Nanda Ramón candidata de Progressistes no hagués estat una veu pròpia?

Guillem

Uemitas 2 (Esquerra)

Guillem | 13/01/2008, 00:37

Supòs que 19 de gener votaran lo que diu es Jefe Lladó, tanmateix les bases d´Esquerra no existeixen.

En Sureda també vol golf, m´han dit que ell està a favor del Golf de Muro (Quina pena).

Es nota que van a lo que van, a la butxaca.

Joan

PAPERETES I PAPEROTS

Joan | 13/01/2008, 00:32

AQUESTS DE ESQUERRA, NOMÉS VAN A GUARDAR LA CADIRA,EN LLADÓ ELS FA ANAR BEN DRETS I NO ET MOGUIS.

SÓN UNA GUARDA DE OVELLES EN EL SERVEI DEL PASTOR.

AU QUE S´EN VAGIN A CASA SEVA, PER FER DE CORRUPTES JA HI HA ELS UEMITAS.

Pepe

Biel

Pepe | 12/01/2008, 23:37

Les declaracions de Biel Barceló al Balears m'han semblat penoses, ajuda a carregar-se el BLOC i ens diu com s'ha de consolidar al 2011... Per mi ha perdut tota credibilitat.
No es pot canviar de jaqueta cada elecció, se ha de ser coherent.

pepe

Comissions avui

pepe | 12/01/2008, 23:12

Respecte a les comissions polítiques d'EU d'avui,tres apunts:

- Per fer el programa el tenim fàcil només es tracta d'actualitzar el programa de Progressistes, ja que no ens hem mogut.

- Respecte als candidats han sortits diferents noms i aquesta setmana es seguiran recollint més opinions per concretar. Nostra assemblea ha proposat a Fina Santiago pel Congrés, una persona amb experiència, i que reflexa molt bé les idees del BLOC:

- El dilluns els Verds de Mallorca decideixen si van amb EU o no.

Pepe

Amadeu

Pepe | 12/01/2008, 23:04

Bona nit Amadeu Només et volia comentar que personalment el tema de les portes que s'obrin i tanquen a Madrid per mi és totalment secundari. Entesa i UM amb vostra col·laboració, la del PSM i la d'uns quants empresaris s'han carregat el BLOC, que era el seu objectiu. Aquest és el tema important

al teu blog dius que et molesta UM?. Seguint el teu símil teniu cura amb la gent d'UM que no us robin res al vestuari, i tirau bé de la cadena no vagin a quedar restos de Son Bosc i similar.

Pepe

Amb UM ni a...

Pepe | 12/01/2008, 23:02

Gràcies Rubí, una cosa que ha quedat clara a les Comissions d'EU d'avui és que nostre projecte sempre ha estat Progressistes o BLOC, mai ha hagut cap possibilitat d'anar en una coalició electoral amb UM. Jo el tenia clar si EU entrava en aquesta coalició jo deixava el partit i no per un tema de nacionalisme, si no d'esquerra - dreta, de protegir el territori o destruir-ho.

Garci

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

Garci | 12/01/2008, 19:26

Al bloc d'Amadeu Corbera hi ha penjat el següent escrit, el reprodueixo ja que parla del bloc i den Pepe.

"La Unitat (II)
amadeu | 12 Gener, 2008 19:38
I és curiós: cert que se n'ha parlat, i molt, de la Unitat, però trob -i pot ser és una sensació- que ha quedat enfora dels registres dialèctics que va provocar el Bloc. Clar que allò va provocar molt més: també va provocar una escissió, transfuguisme i un debat de prop d'un any amb anades i vengudes.
Així i tot, en Biel Barceló no se pot queixar del debat que té al seu blog, que ha agafat el relleu del d'en Pere Muñoz, que en el seu moment va ser l'epicentre referencial del malestar dins el PSM. En canvi, el d'en Grosske ha quedat una mica en segon pla (reconec que m'esperava més moviment). Qui està molt enfadat és el regidor d'EU a Pollença, que ens acusa a tots de 'jaqueters', 'traïdors', etc. I no ho entenc: no som del seu equip, només hem compartit vestuari qualque vegada. Supòs que a EU veuen que amb la decisió del PSM (i val la pena llegir les declaracons d'avui!), es tanquin moltes de portes -i se n'han obertes de noves per l'esquerra nacional-, pot ser fins i tot la de tenir grup parlamentari al Congrés, i això no agrada a ningú."

L'article segueix amb una llista d'articles de diferents blocs sobre el tema i cita els d'aquest bloc.
Adreça: http://notesdediari.bloc.cat/post/3870/207618

Garci

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

Garci | 12/01/2008, 10:31

Hola Rubi, pens que més val no sortir i ser coherent que anar de la mà de la "destrucció", ser fals i incoherent per intentar que un Sampol, agafat pels coll.. per UM, tengui una cadira a Madrid.
Més val no treure i ser coherent.
Que en queda ara dels eslogans d'ERC: "independència i socialisme"???
PSM: "nacionalistes i d'esquerres"???
Amb UM ja no queda res, tot està contaminat. I pots estar segur que si EU-EV haguessin optat per anar amb UM molta gent d'EU i segur els de Pollença, haguessim tirat el carnet al fems.

Rubi

PP-UM=Pacte Per Urbanitzar Mallorca

Rubi | 12/01/2008, 10:20

Es Pla Territorial de Mallorca (PTM) signat per es PP-UM a sa anterior legislatura es el: Pacte Per Urbanitzar Mallorca, com ha quedat demostrat a Son Bosch (Muro).Lo pitjor i realment vergonyos es que un partit com UM digui que es ¡nacionalista!.Esta clar que es partits que vagin amb UM a ses generals no comptaran amb es meu vot ni tampoc a ses autonomiques del 2011.Gracis Pepe i a tothom de EU-EV que no ha donat suport a unirse a una candidatura amb UM per enmig.

Pepe

Perplexitat

Pepe | 12/01/2008, 07:45

He tret aquest interessant comentari del bloc d'en Biel Barceló. El firma "perplex" i demostra la mentida de les paraules actuals quan diuen que el BLOC només era una coalició electoral per les autonòmiques:

"Això son paragrafs extrets de la ponència política del derrer congrés i que els seus impulsors s'han passat per forro:
4. Les propostes hi ha estat: Esquerra Unida i Els Verds han constituït Alternativa, una força d’obediència
mallorquina, de postul·lats coincidents, en un grau elevat, amb els del PSM. I els dirigents d'’questa nova formació
han manifestat reiteradament tant la seva voluntat de convergir amb el PSM en la construcció d'un bloc nacional
alternatiu com el seu respecte per les decisions i la sobirania del nostre partit.

b. La intenció del PSM és ser subjecte constituent d’un nou projecte polític o Bloc que aglutini els esforços del
nacionalisme, els moviments progressistes, l'ecologisme i l'esquerra transformadora a l'illa de Mallorca per trencar
l'hegemonia conservadora i el bipartidisme espanyolista.

EI Bloc constituirà una força electoral amb personalitat pròpia en els comicis insulars de l'illa de Mallorca, en les
eleccions al Parlament Balear a la circumscripció de Mallorca, a les eleccions al Congrés dels Diputats i a les
eleccions al Senat a l'illa de Mallorca. També serà la força electoral del nacionalisme progressista i ecologista en els
municipis en què es constitueixi. EI PSM treballarà per fer possible l’extensió d’aquest acord en ei major nombre
dels municipis de Mallorca."

Pepe

JR

Pepe | 12/01/2008, 07:30

Ja m'imagin JR, crec que una decisió tan important com la d'aquesta coalició hauria d'haver estat en Assemblea.
Segur que vindran temps millors.

Pepe

Avui a Palma

Pepe | 12/01/2008, 07:27

Avui seré tot el dia a Palma, tenim Consell Polític Interinsular i de Mallorca. Evidentment el tema principal són les eleccions generals, anàlisi cojuntura, coalicions, candidats, campanya...
També es tracta de preparar la XV Assemblea d'Esquerra Unida de Mallorca, assemble que confiam sigui la de la renovació del partit en gent i formes.
Tot d'una que pugui us contaré les decisions d'avui.

Joan Ramon

Decepció

Joan Ramon | 11/01/2008, 23:47

veig que segui endavant, i això és bo i necessari, jo aquests dies si bé seguesc el Bloc, no tenc massa ganes de parlar de política, si bé la meva opció ha estat gairebé sempre el PSM, llevat de les seves coalicions amb CIU, ara per ara, poques ganes de parlar de política tenc, i com és diu, vull deixar pixar el mul, a veurécom evolucionen les coses.
Si bé, se a quins partits no he de votar.
salut

Garci

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

Garci | 11/01/2008, 17:26

Molt interessant com sempre el comentari de Manel. Només dues coses voldria comentar. Primer, EU no té res que fer amb un partit neoliberal com és UM. No seriem complementaris si no desvirtuàssim massa el nostre propi programa i la nostra manera de pensar.
Segon, per jo la fórmula d'ICV-EUA de Catalunya és la ideal. Pens que rescatar Alternativa, millor dit, refundar Alternativa hauria de ser el pas previ i necessari per començar a construir un espai propi i no dependre tant de a qui ens aferram a aquestes eleccions o que ens voldra...

Rodamón

El PP-UM és la Mort!

Rodamón | 11/01/2008, 17:07

Sa coalició amb UM és una Societat Anònima!!

Rodamón

El PP-UM és la Mort!

Rodamón | 11/01/2008, 17:06

Acab ara matèix de votar a favor de Son Bosc.

Pepe

Demagògia

Pepe | 11/01/2008, 16:58

Estic d'acord amb la demagògia, el vídeo d'en Joan respon totalment a la definició.
"El que amb propòsit més o menys obscur, elogia les passions del poble per a dirigir-lo més fàcilment"

Com jo no tinc cap propòsit oscur i crec que sóc molt transparent i no he canviat el meu discurs en menys d'un any crec que no sóc demagog.

És pura realitat dir que a Muro UM ha donat un pas més, de la mà del PP en la destrucció d'aquesta illa.

I no és ni la primera ni la darrera vegada, no vull, ni puc anar amb aquesta gent a cap lloc. La política no em dona de menjar i no he de combregar amb rodes de molí.

A Alorda que era ahir al ple de Muro i no precisament per mostrar el seu suport al golf no crec que le faci cap gràcia una foto al costat del batle d'UM Jaume Perelló

Pepe

Benvingut Manel

Pepe | 11/01/2008, 16:39

Hola Manel moltes gràcies per la teva argumentació,

Respecte al tema d'Alternativa crec que no és un problema de noms. El problema d'Alternativa és que calen noves persones i noves formes, i per això hi ha gent que ha passar a segona línia.

1)Com he dit estam d'acord en defensar els interessos de les Illes. Però no es pot oblidar qui ha estat i qui és UM; la seva postura davant l'estatut, la política social o el medi ambient. Son Bos és el darrer exemple.

2) Nostra presencia mai pot complementar la d'Um, actualment són incompatibles. És com dir que podem anar amb el PP i que així compensarima les seves mancances ecològiques, socials, plurinacionals

3i 9) Aquests punts em recorden les teories trotskistes. Gent que es deia molt d'esquerres va utiltizar aquesta teoria per justificar la seva entrada al PSOE i al final res de res. La ideologia forma part de mi, la política insittucional és un accessori ,no puc renunciar a les meves idees puc assumir que el partit que les defensa és minoritari o no existeix.

4)Estic d'acord amb aquest punt pràctic, lluitarem per que no sigui d'aquesta manera però és molt complicat. Si a tu t'agrada anar a la contra a mi m'agraden les causes perdudes. El 10 de març aniré a fer feina amb la consciència ben tranquil·la.

5) A València la situació és molt diferent el BLOC nacionalista valencià és progressista, el mateix que era el BLOC aquí sense cap UM. EU de les Balears és la formula que defensa, i que Llamazares també va defensar fa uns mesos.

6) Els Verds són un partit independent encara que amb una relació històrica amb EU. Fins l'entrada del PSM a la nova coalició s'han fet comunicats conjunts i EV s'ha identificat amb la postura d'EU. Des de l'entrada del PSM com dius tu hi ha un preocupant silencis. Sé que en aquest moments es negocia, el preocupant és que al igual que a tota la resta de partits semblen negociacions secretes, fetes per quatre que no parle precisament de programes.

7) El Bloc no existeix Biel Barceló va deixar ben clar que era una coalició preelectoral amb una funció ja complida. Pot tornar a existir evidentment però com va dir Antoni Noguera (JEN) ahir el PSM no només ha fet una fractura electoral i ideològica sinó de representativitat emocional. I això darrer durarà un bon grapat d'anys.

8) Totalment d'acord.

10) Gràcies pels ànims.
Bé Manel, la veritat que els teus comentaris a aquest blog i altres són mols positius. Jo em sap greu però en aquests temes polítics sóc no puc ser tan positiu i no puc contenir la meva ràbia davant aquestes immoralitats.

MANEL

LA TIREREM

MANEL | 11/01/2008, 16:31

Clar que sí, tots ben juntets i agafats de la maneta, com a bons germans , tots plegats fan un goig que fa ganes de votar-los , són tan guapos!

A MURO I A ON MANQUI.

"El camí més curt per arruïnar un país és dar-los als demagogs"
(Dionís D´Halicarnas)RETÒRIC GRECOROMÀ.

Pepe

UMitat

Pepe | 11/01/2008, 16:10

UMitat Nacional és el millor nom per mi.
La nova coalició farà campanya conjunta a Muro?

Manel

Decàleg

Manel | 11/01/2008, 16:06

Com sempre, aniré a la contra (és la meva naturalesa).

Crec que EU hauria d'adoptar el seu nom Alternativa, i afegir-se a la nova coalició. Per què?

1) La coalició vol defensar els interessos de les Illes. Vosaltres també ho feu. No han de ser estrictament en clau "nacional": també social, ecologista i territorial.

2) La vostra presència garanteix allò que trobeu que manca amb UM.

3) Allò que no es pot guanyar des d'afora, es pot des de dins: lideratge, ideologia, protagonisme, programa...

4) Anant en solitari és segur al 100% que no obtindreu diputat, i molta gent opta pel vot útil que anirà al PSOE. A les autonòmiques potser no, però a les espanyoles funciona més així: la gent vota un cap d'estat i hi han menys diputats en joc.

5) IU necessita el 5% de vots a Espanya. Amb la coalició hi ha esperances d'arribar. Inclús en Llamazares ha intervingut a València per fer coalició amb el Bloc per aquest tema, i sumar més.

6) No sabem res de Els Verds amb aquest tema: sembla que hagin mort, o siguin un simple apèndix d'EU.

7) El Bloc continua existint si voleu: la coalició és puntual per aquestes eleccions, és impossible veure PSM i UM junts a unes locals o autonòmiques; com CiU i ERC.

8) Que aquest trasbals serveixi per fer un procés de renovació, i us convertiu en una mena de IC-V a la catalana; una formació associada a IU de lent però constant ascens, d'electorat fidel, diversa però alhora estable.

9) Si no puedes con ellos, únete a ellos. Revolució des de dintre. Fer país és més que enarbolar banderetes: d'això en sabeu. Preneu la iniciativa.

10) Molts ànims.

Pepe

Putrum una persona amb seny.

Pepe | 11/01/2008, 16:06

Bones tarde putrum, putrum ( això si que és un bon nom pe runa persona lògica que toca amb els peus en terra).

Tens raó cada dia toc menys amb els peus en terra, s'està omplint de ciment i asfalt.

Quan parles de crítica buida et refereixes a l'article o les paraules de Joan Lladó, per que la realitat ha demostrat que les seves paraules de fa uns mesos si que eren buides.

Quan parles d'autobombo supós que no seràs simpatizant de cap partit, si trobes un blog d'un parit més autocrític que aquest ens informes, sempre volem aprendre.

En quant als pactes no se si et refeixes a coalicions o pactes de govern, per poder contestar-te necessito aquesta dada.

En quant a les acusacions finals si dius de quin partits ets igual te puc posar un parell d'exemples.

LLUÍS

UNITAT MALLORQUINA.Ò UNIÓ MALLORQUINA

LLUÍS | 11/01/2008, 15:47

Això d´UNITAT,QUINA PARDALADA , ES PODRIEN DIR CLARAMENT UNIÓ "MALLORQUINA".ARA ELS DE ERC I PSM JA PODEN TIRAR EL SEU CARNET ES PODEN FER D´UM DIRECTAMENT AIXÍ PERDRÀN TEMPS .

Putrum Putrum

No tireu la papereta a s'excusat.

Putrum Putrum | 11/01/2008, 15:26

Pepe,estàs flipat! de cada dia toques menys amb els peus en terra. Enlloc de tanta crítica buida i autobombo us hauríeu de fer mirar perquè ningú vol pactar amb vosaltres...Ni a Pollença ni a les Illes. Fins i tot els Verds us rebutgen!

Guerres internes pel poder, demagògia, fonamentalisme...Només hi ha un altre partit així, el PP!!

GArci

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

GArci | 11/01/2008, 14:06

Hola companys. Nosaltres ja estam treballant per buscar als millors candidats per a que el projecte tiri endavant.
Una vegada desvetllat que anem sols a les eleccions doncs tenim la possibilitat de mirar i valorar les forces i implantació real en la societat. I amés és el moment d'exposar el pensament d'EU-EV al complet, sense retallades degudes a pactes.
No treurem un diputat tal vegada però el nostre vot és ideològic i si la gent no ho vol doncs, que hi farem?

INDEPENDENTISTA

UMitat (sense hac)

INDEPENDENTISTA | 11/01/2008, 13:24

Està registrat el nom Unitat? EU-EV també és una UNITAT (com CiU i tants d'altres exemple). Però al bloc d'en Biel Barceló el nom que figura és UNITAT NACIONAL. Jo afegiria Y FRENTE DE JUVENTUDES, perquè és el nom del partit nazi alemany, de l'austríac i del d'en Le Pen a França (encara que a les darreres eren FRONT NACIONAL). Tot un símptoma! Amb EU-EV això no els hi passaria. Jo sóc independentista d'esquerres i no voldria que Miquel Nadal fos el meu President!

David Aril y Magdalena Moreno

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

David Aril y Magdalena Moreno | 11/01/2008, 12:54

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE MALLORCA D’ESQUERRA UNIDA

La Presidència d´EU-Mallorca, reunida el dimarts 8 de gener de 2008, davant la decisió del PSM de concórrer en coalició a les Eleccions Generals del proper 9 de març amb UM i altres partits, ha acordat el següent:

1. EU considera que la constitució d’un Front Nacionalista a les Illes Balears constitueix un projecte polític radicalment distint al de Progressistes del 2004, al del Bloc per Mallorca i al d’Eivissa pel Canvi. Respon a una altra lògica política, a un altre discurs i, per suposat, a un altre programa d’actuació política.

2. EU lamenta però respecta la decisió del PSM d’abandonar l’estratègia electoral del 2004 i del 2007 i procurarà que aquest canvi no afecti les seves relacions dins els grups institucionals del Bloc ni, per suposat a la governabilitat de les institucions municipals i autonòmiques.

3. EU manifesta públicament la seva voluntat inequívoca d’oferir als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, conjuntament amb Els Verds, una opció electoral que reculli el capital polític generat pel Bloc i per Progressistes de les Illes Balears; una opció fermament fixada en els valors de l’esquerra ecologista i la defensa dels drets nacionals del nostre poble.

4. EU ha convocat la seva Comissió Política de Mallorca i el Consell Polític Interinsular el proper dissabte, 12 de gener, per definir col·lectivament l’estratègia electoral a seguir.

Palma, 8 de gener de 2008

Nicolás Aguilera. Coordinador de Mallorca

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

Nicolás Aguilera. Coordinador de Mallorca | 11/01/2008, 12:50

Benvinguts companys i companyes:

Com ja sabreu el proper 9 de març tindrem Eleccions Generals i Esquerra Unida ha mantingut i manté la proposta de concórrer a les eleccions com Progressistes continuant la línia unitària de Progressistes al 2004 i de Bloc a les Autonòmiques el 2007.

Això no ha estat possible per que la decisió del Partit Socialista de Mallorca de participar a les Eleccions Generals a l’Estat Espanyol junt amb Unió Mallorquina, Entesa de Mallorca i Esquerra Republicana de Catalunya..

La passada reunió de la Presidència de Mallorca de dia 8 de gener valorà la situació i va prendre decisions al respecte. Primer d’índole política i es que Esquerra Unida assumeix la situació i concorrerà a les eleccions amb decisió, determinació i coratge. Conscients que al final, Esquerra Unida, te la responsabilitat de ser dipositaria dels valors d’una força d’esquerres alternativa, republicana, ecologista i nacional amb un espai sociopolític concret i definit i per tant tenim programa i discurs adient per concórrer a les eleccions amb dignitat i aspirant al màxims objectius: aconseguir representació del poble treballador i dels integrants del món de la cultura, de la gent d’esquerres, republicana i ecologista de les Illes Balears al Congrés de l’Estat. Serà la veu republicana, amb solidaritat amb la resta de pobles de l’Estat, del mon del treball, de la cultura, de les dones, de la joventut, dels majors, de l’ecologisme polític d’esquerres i per els que aposten per l’Autodeterminació del Poble de les Illes.

Per tant, mos posem en marxa i la Presidència decideix constituir una Comissió Electoral, aquesta comissió serà la mateixa Comissió Permanent afegint les persones adients per les tasques plantejades.

Obrir un procés de confecció de la llista de candidats, cap de llista i el candidat al Senat. Aquest procés hauria de ser lo mes participatiu possible. La Comissió Electoral estudiarà i proposarà noms i es fa una crida per que el conjunt de l’organització proposi persones de forma individual com per part de col·lectius o assemblees. Seria interessant que edemes del nom, proposar el cap de llista al Congrés o si es per al Senat. Les propostes podrien plantejar-se a la Comissió Política del dissabte 12 de gener
El temps es curt i la feina molt gran, però sabrem sortir cap endavant. Estam convençuts que amb Esquerra Unida en marxa, bé articulada i cohesionada aconseguirà el seus objectius, una societat mes democràtica, igualitària i lliure.

Salut i república

GArci

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

GArci | 11/01/2008, 12:46

Supòs que farem una porra però jo apost per un 4 a 4 però com dieu més aprop del 5(PP)- 3(PSOE)

Pepe

Previsió a dos mesos

Pepe | 11/01/2008, 12:37

Ara mateix al meva impressió és que els gran beneficiats seran PP (vots d'umites) i PSOE (vot útil d'esquerrans). Amb l'afegit d'una abstenció important que sempre beneficia al PP.

Un troll

Nacionalisme, no gracies

Un troll | 11/01/2008, 12:26

pens que esta be que els nacionalismes de tot caire sen vagin a la paperera o a la merda total lo unic que procuren al pobles ara al XXI es retras , fan i guerras .
Trosky tenia rao.

fralokus

Re: No tireu la papereta a s'excusat.

fralokus | 11/01/2008, 12:16

"A río revuelto ganancia de pescadores"

Desgraciadament crec que el PP guanyarà (a Balears) per golejada, no dic que tregui el cinquè diputat però poc li faltarà.

Aquí el nacionalisme sembla la cançó de "LA YENKA".

Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás.

1, 2, 3.

Pepe

Gràcies Andreu

Pepe | 11/01/2008, 11:45

Gràcies per la informació Andreu, tinc ganes de veure el programa. Encara que supòs que UM no posara massa problemes a un programa de paraules guapes, ja han aconseguit el seu objectiu de tancar el BLOC.

Que surrealista resulta que Esquerra Republicana de Catalunya es digui ara només Esquerra?

Andreu

Silencis profunds interessats

Andreu | 11/01/2008, 11:27

En Buele també menja del partit per això calla.

Dins Esquerra ningú piula, ara tots s´han fet de cop i volta d´UM.

Dissabte 19 Esquerra decideix la proposta electoral.
Aquí es veurà si ha militants uemitas ò no.

Pepe

Gràcies JEN

Pepe | 11/01/2008, 11:18

Volia donar l'enhorabona a les Joventuts d'esquerra Nacionalista per haver mantingut una actitud coherent i defensar el pacte amb EU davant del pacte amb UM. Per passat, present i futur.
Com va dir Antoni Noguera ahir el PSM no només ha fet una fractura electoral i ideològica sinó de representativitat emocional

Pepe

Altres silencis

Pepe | 11/01/2008, 10:49

També resulta curiós el silenci de moment als seus blogs de Cecili Buele o Nanda Ramón.
Al blog de na Nanda he possat el següent comentari que encara no m'ha contestat:

"M'agradaria saber la teva opinió sobre la nova coalició nacionalista.
Encara me record de la teva fotografia a la primera pàgina de nostra publicació Urxella, varem ser la primera publicació de partit en anunciar la teva candidatura. Encara me record de la il·lusió amb la que vaig aferrar els teus cartells, conjuntament amb companys del PSM de Pollença amb el teu rostre.
Ja sé que no es pot viure del passat i dels records, però tan mal ha anat nostra relació per abandonar-nos i anar ara amb UM.
Què hem fet? Què haveu fet? "

Pepe

Gràcies per participar Pere.

Pepe | 11/01/2008, 10:45

Miquel Àngel m'imagín que va estar a l'assemblea i va a votar a favor d'una coalició nacionalista davant del projecte de Progressistes o el BLOC.
Després varen fer una article crític sobre el tema i em va telefonar per dir-me que això no afectava a la política municipal. Just va ser uns dies abans del ple que nosaltres presentarem la proposta d'Esquerra de creació de la Comissió de la Base. Curiosament l'únic tema amb el que jo m'he comunicat amb Madrid ( per demanar el vot a favor de la proposta d'Esquerra).
Evidentment aquest canvi d'Esquerra no canviarà nostres ganes de col·laborar en temes comuns però si que influeix en futures possibles coalicions on la confiança és molt important, i canviar de parella constantment no genera confiança precisament.

Per desgràcia molta de gent calla als partits que s'han convertit en sectes secretes.

Pere

No la tireu

Pere | 11/01/2008, 08:03

En Lladó ha llevat tota la credibilitat que tenia Esquerra, per cert que n´opina en Miquel Àngel Sureda ?

En Sureda callat, que ara cobra.

Molt bò el Video.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb