URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'equip de govern aplica "el rodillo"

Alternativa | 28 Febrer, 2008 17:19 | facebook.com twitter.com

Una primera valoració ràpida d'un ple intens (3h 41minuts) que anirem esmicolant poc a poc. L'equip de govern ha decidit actuar com un corró "rodillo

Recordau Avui a les 20:30 debat a quatre al club de Pollença.

El dissabte 1 a les 10:15 hem quedat al monument (Pollença), per compartir cotxes per la gent que vulgui venir a veure a Llamazares ( a les 11:30 a l'edifici de l'ONCE c/ Manacor a Palma).

Al principi del ple he demanat un minut de silenci per expressar la nostra repulsa contra l'acte de violència masclista que va succeir ahir al Port. Joan va dir que tenia pensada presentar una mocio d'urgència contra l violència masclista que és el que finalment s'ha fet.

1.- S'ha aprovat l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP (havia factures de regidors d'aquest grup) i nostre vot en contra.  Ha estat un debat molt llarg, el més profitós és que l'équip de govern en certa manera ha acceptat nostra petició de consens per aplicar més austeritat a futurs pressuposts. Ja teniu penjat a a internet en pdf el llistat de despeses de l'extrajudicial, esperam vostres opinions

 2.- S'ha aprovat el nomenament de Juanjo Mir.representant municipal del Consorci d'Informática Local. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció , si volem que votem a favor hauran de fer alguna cosa més que limitar-se a dir qui proposam.

3.- Nomenament representant municipal a l' Assemblea General de Colonya - Caixa d'Estalvis. S'ha retirat

4- S'ha rebutjat nostra proposta  relativa als pressuposts participatius, amb els vots en contra de l'equip de govern, abstenció de PP-UMP  i nostre vot a favor. Indignat i vergonyós, no per que hagin votat en contra sinó per que s'han excusat en una remodelació de l'Agenda 21 que s'han tret de la màniga. Al ple de gener vaig demanar per l'Agenda 21 i no varen comentar res d'aquest pla que ha aparegut aquest dilluns en forma d'esquema que podeu veure abaix .  No han acceptat nostra proposta simplement per pur i dur partidisme.

 

 

5.- S'ha fet per unanimitat l'aprovació provisional de la modificació puntual del PECH a l' ámbit de les illetes de la Playa Major del nucli urbà de Pollença.Les illetes passen de ser plurifamiliars amb activitats de taller a unifamiliars amb activitats comercials com la resta de la zona. D'aquesta manera les illetes tenen la mateixa qualificació que tot el seu entorn i esperam que a la fi es solucioni un tema que s'arrossega fa massa temps, només hem dit que esperam que la nova normativa d'ocupació de l'espai públic eviti que l'espai públic de la plaça encara sigui més petit.

 6.-  S'ha nomenat per unanimitat procurador i lletrat  a un contenciós de l'Ajuntament per evitar el trasllat del registre de la propietat a Alcúdia. S'intenta evitar el trasllat del registre a Alcúdia ja que no han fet els pasos correctament.
Només els he demanat una reflexió sobre el porque ha passat això i com està evolucionat Alcúdia i Pollença els darrer anys.

7.- S'ha nomenament un procurador i lletrat al contenciós que ha posat un veí de la Cala contra les llicències de l'UNAC 33. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció, igual que el veí pensam que aquestes llicències s'han donat mal i  aquesta setmana posarem nostre contenciós de manera conjunta amb el GOB.

 8.-S'ha denegat nostra proposta relativa al trasllat de les dependències de l'Area de Serveis Socials de l' Ajuntament, amb els vots en contra de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP i nostre vot a favor.
A l'igual que al tema dels pressuposts pocs arguments, pur partidisme, no han estat capaços de dir quan estarà acabat el centre de dia i encara estan estudiant si es pot traslladar o no. Per mi una altra vergonya.

9.- Nomenament representant municipal de la Junta Insular d' Aigües de Mallorca. S'ha retirat.

 10.- Nomenament de Jaume Plomer  representant municipal de la Junta Rectora de la reserva natural de s'Albufereta. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció

11.- Aprovació per unanimitat del comprimís d'adhesió als compromisos d'Aalborg (A+10).Els hem recordat que de moment aquest ecuip de govern ha incomplit aquests compromisos ja en diverses ocasions aquests 8 mesos. 

12.- S'ha aprovat el trasllat de documentació relativa a l'afecció de l'entrada en vigor del Decret Llei 1/2007, de 23 de novembre.Documentació de propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció. No hem vist gens clar el que ha passat a aquest tema, ni alguna de les afirmacions que fan els escrits.

13.- S'ha aprovat per unanimitat l'emissió de l'informe contemplat a l'article 17.2 B) de la LOT en relació a l'aprovació inicial de la Norma Territorial Cautelar per la qual s'adopten mesures per assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del PTI de Mallorca. No m'han agradat gens alguna de les afirmacions que fa l'informe de l'arquitecte municipal i he reafirmat nostre compromís de lluitar per la classificació d el'Ulla com zona humida, l'enderrocament del hotel d. Pedro, conservant les places hoteleres al municipi. Per segona vegada al ple en Joan ha dit que estava d'acord.

14.- Per unanimitat s'ha aprovat la urgència i una mocio  contra la violència masclista.

 15.- S'ha denegat d'urgència ( cal majoria absoluta i l'equip de govern s'ha abstingut, mentre el PP- UMP i jo hem votat a favor) de la  moció que la Plataforma Pro Camins públics presentava a través de nosaltres. Demanant iniciar el procés per tal de aprovar el catàleg de camins en el termini de quatre mesos de manera definitiva des de la presa d'aquest acord i posteriorment iniciar els tràmits necessaris per incloure el catàleg a l'Inventari de Béns Locals.

Una vegada més el corro, "rodillo", Biel ha dit que n'hi ha un acord de l'equip de govern i que presentaran la mateixa moció el mes que ve, jo he defensat la urgència ja que la plataforma el demanava ara i havien lliurat la seva petició fa pràcticament un mes a Biel i a més a més posava un termini de quatre mesos.

 16.- Ahir varen presentar una altra moció d'urgència, a partir de la documentació dels propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears, demanant que l'Ajuntament  traslladi documentació i informes defensant davant del govern tots els solars de La Font, Formentor i el Vilar que es trobin a la mateixa situació que els desclassificat. S'ha denegat d'urgència sense cap explicació ( cal majoria absoluta i l'equip de govern s'ha abstingut, mentre el PP- UMP i jo hem votat a favor).

Una altra fotografia del concurs Urxella III. 

 

Comentaris

Pepe

Exemples

Pepe | 29/02/2008, 23:32

Miquel només tenim un regidor, em sap greu per que m'agradaria que fos d'altra manera i fem feina per canviar les coses, però fralokus i JRV tenen raó i a la meva curta experiència de regidor ja l'he vist.
Per massa gent és més important que la patrona surta bé que tudar un milió d'euros.

Joan Ramon veterà

coses clares

Joan Ramon veterà | 29/02/2008, 12:14

No consider encertat el comentari de Miquel, demanant a EU de Pollença que faci qualque cosa contra la crònica despesa irracional dels diners públics per part dels diferents equips de govern, al cap d'aquesta irracionalitat, els regidors de UMPI- UM, abans i ara. No crec que pugui fer mes del que ha fet i fa, i coincidint amb el comentari de Fralokus, tampoc la major part de la població de contribuents afectats ha reaccionat com seria lògic devant un desgavell tan gros. Estic convençut que a molts panxacontents pollencins la democracia els hi ve encara grossa i instintivament pesa mes el profit que veuen a l'individualisme egoista que no a l'avanç col·lectiu. I tal volta a un equip de govern on predomina la visió clientelista en l'actuació dels regidors, atracar-se al que governa no sigui una opció massa desencaminada per als barruts vitalicis.
Dins aquest contexte, no crec que es pugui demanar mes a la dinàmica dignificadora, que tal volta el col·lectiu no n'es mereixedor, que porta endevant EU de Pollença.

fralokus

Re: L'equip de govern aplica "el rodillo"

fralokus | 29/02/2008, 11:33

Miquel, quan dius als ciutadans de Pollença que facin alguna cosa, més que fer alguna cosa el que hem de fer és canviar.

En Pollença es fa política populista, però no dubtis que aquesta política és fruit del comportament dels ciutadans, un exemple clar:

La Escoleta del Carrer Sant Sebastià va sol·licitar una subvenció per a les classes d'anglès i música, ho sé, perquè la instància va signada per mi, a dia d'avui aquesta subvenció no ha estat concedida, però si s'han concedit als col·legis públics i concertats per imports molt superiors als quals sol·licitem nosaltres, si ha de prevaler l'interès del públic enfront del privat, i com vam veure ahir les arques municipals no està gens brillants, jo accept però no comparteix la decisió, però no per això canviaré el sentit del meu vot. Els pollencins (naturalment m'incloc) som venjatius, i el que digui el contrari que m'ho demostri, i una negativa d'un regidor a no-res important, sopar, festa o similars, pot decantar el sentit del vot, amb el que ens agrada als pollencins la política de bar, una negativa duu a la intoxicació de comentaris i ja sap que els polítics fugen d'aquestes situacions, si costa més o menys els fems, el reciclatge o el clavegueram, no passa res, però una festa és una festa.

Naturalment això i molt més passa en la resta de la illa, per això uns pressupostos participatius farien que els ciutadans s'enfrontessin literalment entre ells i haurien de compartir els doblers disponibles per als "saraos" que vulguin organitzar, i no amenaçar al regidor de torn, que a aquell l'hi has pagat i a mi no. Que siguin dos regidors el més afectats per l'excés de despesa no és casualitat, ja que les àrees que ocupen són les mes propenses al populisme.

Després venen les rodes de molí, pero això és una altra cosa.

Miquel

ABSOLUTAMENT INCREÏBLE

Miquel | 29/02/2008, 10:44

Absolutament increïble que dos regidors gastin el que volen sense donar explicacions al poble, després donen la culpa a en Tomeu Cifre (PP-UMP, que part de culpa té ell per no dir-los prou!!) Bé idò ara tendrà la culpa Juanjo Mir,... i a les properes eleccions (UM-UNPI) tornaran a pactar amb PP-UMP i tornaran a donar-los la culpa. I mentre tant el regidor d'esports i el de serveis, gasta que gasta.
Feis alguna cosa ciutadanes i ciutadans de pollença. I vosaltres regidors de Alternativa-EU TAMBÉ...

Noticia

Noticia en el mundo

Noticia | 28/02/2008, 18:42

Pollença acordará hoy el pago de un millón de euros fuera de presupuesto

J. POU

POLLENÇA.- El gobierno municipal formado por UM-PSOE-PSM aprobará durante el Pleno de hoy facturas extrajudiciales por valor de 1.097.344 euros. Se trata de gastos comprometidos durante 2007 sin consignación presupuestaria, fuera de lo presupuestado situación que para el concejal José García, de EU-EV, «demuestra la necesidad que había de hacer una auditoría a las cuentas del Ayuntamiento».

Para García «es una vergüenza que el equipo de gobierno diga que se han cumplido los peores de sus augurios, como si estos gastos sin consignación presupuestaria fueran un castigo de los dioses».

El concejal de Esquerra Unida señala a los regidores Miquel Ramon del área de Deportes y Martí Ochogavía del área de Servicios como los responsables de realizar gastos por más de medio millón de euros siendo conscientes de que sus presupuestos estaban agotados. Añade «que estos gastos no corresponden a ninguna situación de emergencia y podrían llevar a una situación económica crítica». Asimismo, García apunta que los mencionados concejales se han aumentado el sueldo y que por toda la situación «pensamos deberían dimitir y dejar paso a mejores gestores del dinero público, eso sería asumir responsabilidades».

El análisis que realiza el concejal García refleja que el 73% de los gastos son responsabilidad directa de regidores actuales de UM-UNPI en un 51%, y en un 22% de anteriores regidores de la misma coalición que dejaron sus áreas muy agotadas.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb