URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Consens i austeritat (ple)

Alternativa | 29 Febrer, 2008 19:16 | facebook.com twitter.com

Un resum del debat de l'aprovació  de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, que es va fer amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP (es van abstenir a pesar del que diu avui la premsa, ja que havia factures de regidors d'aquest grup) i nostre vot en contra.  Ja teniu penjat a a internet en pdf el llistat de despeses de l'extrajudicial amb detail, esperam vostres opinions

Demà dissabte  a les 10:15 hem quedat al monument (Pollença), per compartir cotxes per la gent que vulgui venir a veure a Llamazares ( a les 11:30 a l'edifici de l'ONCE c/ Manacor a Palma)

 

 

 

El regidor d'Hisenda Juanjo Mir (PSOE) va fer una mínima defensa del tema , bàsicament va dir que a ningú le agrada presentar llistats com aquest. Els principals regidors culpables d'aquestes despeses, el regidor de serveis Martí Ochogavía (UM-UNPI)  no era ( quina casualitat) i el regidor d'esports Michel (UM_UNPI)no va dir absolutament res. Al manco crec que haurien d'haver donat alguna explicació.

Dia a dia es demostra la necessitat que havia de fer una auditoria a  l'Ajuntament de Pollença, la presentació per aprovar a aquest  Ple d'un extrajudicial de crédit de més d'un milió és la darrera prova. El batle Joan Cerdà va replicar que la presentació de l'extrajudicial és una demostració de que els comptes es porten d'una manera transparent i correcta. Però al debat jo mateix li vaig dir que encara no es coneixen els comptes del Festival de Pollença i  Tomeu Cifre va tornar dir que encara hi ha factures que no han arribat.

És una vergonya que l'actual equip de govern parli de que s'han complit els pitjors del seus "auguris" com si aquestes despeses sense consignació pressupostària de més d'un milió d'euros (1,097.344,67 euros)  fos un càstig dels déus romans. No senyors aquestes despeses les han autoritzats els  regidors corresponent, sent conscients de que els seus pressuposts eren esgotats. I  són despeses que no responen a cap situació d'emergència sinó que es tracten en la seva majoria de despeses que es podien llevar a una situació  econòmica crítica econòmica com l'actual .

Al llistat hi ha un munt de petites despeses en dinars, sopars, queviures, publicitat, propaganda... petites despeses que arriben a sumar una gran quantitat.

El llistat general és una demostració d'ineficàcia i manca de planificació, un desastre total. Un parell d'exemples com és possible despeses de 6.846 euros (més d'un milió de les antigues pessetes) a la realització d'un càtaleg ( el de Janet Cardiff, o de 6045 euros (altre milió de pessetes per l'espectacle dels cavalls de la Fira....

També tinc molt de dubtes respecte al llistat, per exemple surt un sopar de la selecció bvalear i la república d'Irlanda ( més de 1000 euros) o publicitat de la fira assignats al batle i regidor d'urbanisme? o 300 llibres d'una Associació repartits en  dues factures diferents'

Un anàlisi de les despeses  demostra que la major part de les despeses són responsabilitat directa de regidors actuals d'UM-UNPI (51 %) o d'anteriors regidors d'UM-UNPI que varen deixar les seves àrees molt exhaurides ( 22%). O sigui un 73%  d'aquestes despeses són responsabilitat d'UM-UNPI. S'ha de tenir molt de barra per dir "que quan el nou equip de govern municipal va arribar a l'Ajuntament, va denunciar que moltes partides econòmiques estaven completament esgotades" com si l'actual equip de govern fos totalment nou i UM-UNPI no hagués governat a l'anterior legislatura i fos culpable en la seva major part d'aquest forat econòmic.

Com el mateix informe d'intervenció econòmica  diu; "el reconeixement extrajudicial de crèdits suposa un incompliment del principi d'anualitat pressupostària i, igualment, de l'article 173,5. del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que prohibeix expressament l'adquisició de compromisos de despeses d'un import superior al crèdit autoritzat, circumstància que podria determinar l'exigència de responsabilitat dels gestors al servei de l'entitat que hagin realitzat les despeses."

De moment no hem vist cap assumpció de responsabilitat, ni tan sols una mínima explicació d'aquest incompliment del pressupost. L'únic que hem vist és com dos dels regidor responsables ( Miquel Ramón - esports- i Martí Ochogavía -serveis-) de més de la meitat d'aquestes despeses ( més de mig milió d'euros) no només no han donat explicacions si no que a més s'han pujat el sou.  Pensam que aquests regidors haurien de dimitir i deixar pas a uns millors gestors dels doblers públics, això seria per nosaltres assumir responsabilitats.

Com supòs que no hi haurà aquestes dimissions que he demanat , pens que al manco s'hauria de fer un replantejament de temes com publicitat on es fa una despesa totalment innecessària, ja que tenim una ràdio municipal , festes i fires on pens que a una situació crítica com l'actual no podem tudar tan de dobler, o de la jardineria, plantant espècies més barates de mantenir i fent un concurs públic de manteniment..

Si tenen por de llevar activitats, els convidam a fer entre de manera consensuada un pla d'austeritat que permeti retallar les  despeses. D'aquesta manera podrem afrontar les mesures més impopulars i a política econòmica de l'Ajuntament no vendrà determinada per la por de perdre votants. Joan Cerdà  per una vegada va estar d'acord a aquest punt i la premsa ha informat  d'aquest compromís, obviant nostra peticions anterior  de dimissions i que havia estat una proposta nostra. Esperam que realment es faci aquesta reunió i es tiri endavant un pla d'austeritat.

Al debat  primer Juanjo Mir i Joan  (Michel no va dir res) després de di-me demagog i unes quantes bestieses més ( la veritat ofèn i els números són els que són), varen dir que totes les despeseses eren necessàries  i que la gestió de Michel i Martí havia estat excepcional i austera??? Joan va parlar de despeses necessàries com reparacions als col·legis, de les que jo no havia dit res, evidentment si el milió d'euros fos de despeses totalment necessàries no diria res.

Joan Cerdà va dir que les partides destinades al manteniment i la prestació de serveis eren completament irreals, de manera que no era possible cobrir-les amb els ingressos, despeses bàsiques com la neteja de les escoles o dels carrers, el manteniment de jardins o la reparació dels vehicles policials, totes elles necessitats en les quals és impossible retallar. Li vaig replicar que pens que no és d'aquesta manera i que si és així com es podrà encaixar l'Auditori a aquesta situació econòmica, com s'ha previst fer la seva gestió econòmica?

 Tomeu Cifre va recordar a Juanjo Mir com havia canviat la postura del PSOE a aquests temes i li va acusar d'estar totalment i va acusar d'estar totalment subordinat a Joan Juanjo va acusar aa Tomem Cifre d'haver pressupostat pel sistema de la «tisorada», retallant les partides per quadrar els pressuposts sabent què no n'hi hauria prou per fer front a la despesa de tot l'any 2007.

 El resum després de dos extrajudicials en vuit mesos i grans dèficits a EMSER, la Residència, Patronat de Turisme... és que la gestió econòmica de l'anterior equip de govern (UM-UNPI i PP_UMP) va estar desastrosa,  no va haver coordinació i es va entrar a una competència de despeses populistes o partidistes. Ara seria important arribar a un consens  per fer un pla d'austeritat racional i efectiu, ja veurem.

Fa falta consens i aplicar la raó per fer un pla d'austeritat.
 

Comentaris

fralokus

Re: Consens i austeritat (ple)

fralokus | 06/03/2008, 16:41

Pepe, al BOIB número 33 d'avui (06/03/2008) a la pàgina 7 a la secció de Conselleria de Presidència surt el nomenement de la nova registradora de Alcúdia "Montserrat Bernaldo de Quirós i Fernández".

No és el tema que vau debatre en el ple i es va designar procurador i tot això ?

xòferxòfer

TONI OLIVER

xòferxòfer | 03/03/2008, 08:01

Com s'ha inflat d'estar per les altes esferes del govern balear.
Cagondell de falsos hipòcrites, ell, en joan rull, en michel,... anau a porgar fum, guarda de'hipòcrites, només us veuen per pollença quan heu de demanar el vot i fer cas a tothom...
HIPÒCRITES, no mereixeu estar a pollença. No l'estimau... I en toni oliver també n'ha gastat més del compte de diners municipals, però com que l'han col·locat per ciutat ara va més dret que el pi de la plaça vella.
INDIGNANT.

Pepe

Política made in UM

Pepe | 01/03/2008, 16:58

I la notícia d'avui també al grup Serra és impressionant, El govern o millor dit Inestur, o millor dir Toni Oliver (UM) dona una distinció de qualitat turística a Pollença i Alcúdia. Simplement patètic, i amb aquestes coses tuden doblers i ocupen una pàgina sencera d'un diari.

El Govern balear ha creat una nova marca turística amb la qual reconeixerà Alcúdia i Pollença com a destinacions de qualitat. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Inestur i que és pioner a Mallorca.Alcúdia i Pollença han estat seleccionats entre una dotzena de destinacions, perquè en ambdós casos es tracta de municipis turístics històrics, en els quals s'han implicat no només les administracions, sinó els diferents agents econòmics i associacions. Han garantit així la creació d'una taula de discussió que serà l'encarregada de realitzar, durant un termini aproximat d'un any i sota la tutela d'una empresa consultora, un diagnòstic de qualitat turística. Serà un fòrum de debat del qual sorgiran les propostes de futur que permetran no només mantenir la qualitat d'ambdós municipis com a destinacions turístiques, sinó aprofundir en nous projectes que suposin una millora de l'esmentada qualitat.

Al final del període d'implantació, que dura aproximadament un any, Alcúdia i Pollença rebran un distintiu de qualitat que els reconeix com a municipis d'excel·lència turística. Paral·lelament, l'Inestur promocionarà a les fires nacionals i internacionals el nou distintiu. Pel gerent de l'Inestur, Antoni Oliver, «la idea de crear un distintiu de qualitat que reconegui l'excel·lència turística de determinades destinacions no és nova, ja que s'aplica des de fa anys amb èxit en altres destinacions turístiques de la península i també ho ha fet a Menorca el Consell Insular. Forma part d'un sitema integral de qualitat del Ministeri i adoptam les seves pràctiques per aplicar-lo per primera vegada a Mallorca».

El sistema de diagnòstic recorda molt al que es du a terme en els diferents municipis de Mallorca per a l'Agenda Local 21, però aplicada al sector turístic. La directora general de l'Institut de la Qualitat Turística, Lourdes Garau, explica que «també serà necessària la implicació de totes les associacions, la conscienciació del mateix poble que el municipi ha de tenir bones pràctiques amb vista al turista». Per una altra part, el primer parc de Nordic Walking de Mallorca que s'està habilitant a Alcúdia es promocionarà a partir de la setmana que ve a les fires internacionals de turisme. L'Inestur aposta així per un nou producte de gran implantació al nord d'Europa, però que arriba per primer pic a les Illes. Per simplificar, es tracta de crear tres rutes a peu de diferents dificultats que els usuaris recorraran ajudats de bastons.

Pepe

Prensa

Pepe | 01/03/2008, 16:53

Si la prensa no es más independiente es muy complicado despertar a la gente.
Tanto el artículo de ayer como el de hoy del UH-DdB creó que no reflejan de una manera equilibrada lo que fue el pleno.

Titular hoy que la junta de gobierno municipal se compromete a priorizar el catálogo de caminos públicos. Cuando fue aprovado provisionalmente hace dos años y hasta ahora el responsable que es el concejal de urbanismo y alcalde señor Joan no ha hecho nada, es mucho titular.
Si a eso añadimos que la plataforma pro camins públicos entregó una moción a BIel, Francisca y Juanjo y que no la presentaron al pleno y luego se negaron a aceptar la urgencia de la misma cuando la presentamos nosotros...
Si depués de todo eso se informa como se informa, uf, uf, uf.

Espero que cuando fralokus suba este pleno de febrero lo escucheís eso si que no engaña y es objetivo.

SANTIAGO

QUE SUENE EL DESPERTADOR

SANTIAGO | 01/03/2008, 16:01

Gracias Fralokus.
El tema de las cuentas municipales es un tema muy serio, pero no se por que, pero no ha calado en el pueblo. Si el pueblo no despierta y se da cuenta de la triste realidad del despilfarro económico en el que esta inmerso nuestro ayuntamiento, despilfarro propiciado en su mayoría por los regidores de UM, habrá que despertarlo. Pongamos el despertador en marxa...
Que nadie silencie la realidad. A día de hoy, nuestro gobernantes han conseguido que Antoni Ferragut se convierta en un buen político. ¿Recordais esa época, no?

fralokus

Re: Consens i austeritat (ple)

fralokus | 01/03/2008, 15:11

Santiago, tienes más razón que un santo, simplemente es que soy un amante de la ironía.

Sobre que los silenciados siempre son los mismos, solo te contaré una cosa, no se que tiempo llevas por Pollença, pero hace unos 15 años cuando las televisiones locales empezaron a florecer en Mallorca, Pollença nunca tuvo la suya, nadie se atrevió a crear una televisión local, simplemente porque según de quien y de que, no se podía ni hablar y menos criticar, y a nadie le sedució la idea de crear una "tele local" para aplaudir al "regimen impuesto".

SANTIAGO

FRALOKUS

SANTIAGO | 01/03/2008, 14:48

En absoluto, mala leche ninguna. No te parece que el pip silencia muchas cosas que pasan en este municipio? No te parece que los silenciados siempre son los mismos? No te parece que en este blog se han tratado muchos temas que el pip nunca a querido tratar?... No te confundas fralokus, mala leche ninguna, dime si no estoy en lo cierto. Como dije hace unos dias, este pueblo necesita un cambio, un cambio profundo en muchos aspecto.
Un abrazo fralokus.

fralokus

Re: Consens i austeritat (ple)

fralokus | 01/03/2008, 10:14

Avui matí quan feia "u cafetet", un conegut meu que vol ser anònim, m'ha dit que a Pollença uns pressuposts participatius ferien que hagés ganivetades.

Pepe, has creat un monstre. Violència no.

fralokus

Bloc molt interessant

fralokus | 01/03/2008, 10:05

Crec que haurien de mirar més aquest bloc "Ciutadella Reacciona".

Denuncien la situació de privilegis, que té Maó sobre els altres municipis de l'illa de Menorca, i els seus problemes són els mateixos que els nostres.

Perdre tot el matí o tot el dia per tràmits amb l'administració.

Documentació a Palma o Manacor, Hisenda a Inca, etc.

Pitjau l'enllaç

Pepe

Re: Consens i austeritat (ple)

Pepe | 29/02/2008, 23:25

Hola Santiago, antes del pleno ya envié a la prensa el núcleo de mi intervención con la petición de dimisión de Ochogavía y Michel, sólo lo publico el mundo.

De momento hoy el tema sólo lo ha publicado el grupo Serra y con un enfoque realmente sorprendente.

En cuanto al tema del contrapunt, ja me he aficionado a hacer contrapunt al mismo

Pepe

Uf ...la premsa

Pepe | 29/02/2008, 23:16

Amb la nit he trobat el meu temps. És la primera vegada que he enviat una queixa a un periodista i és que m'ha deixat al·lucinat el tractament que ha fet el grup Serra d'aquest punt del dia.
No sé si algú va escoltar aquest punt a la ràdio, però va ser un debat intens i llarg,l'article només és un resum, i la idea de que tots els partits havien de fer feina conjunta i consensuar un pla d'austeritat va ser nostra... Però ni al UH ni al DdB ja no es que no es donin protagonisme és que ni ens arrriben a citar una vegada. La veritat és que m'he enfadat.

fralokus

Re: Consens i austeritat (ple)

fralokus | 29/02/2008, 22:16

Santiago, que mala leche tienes, hombre.

SANTIAGO

AY DEU MEU!!!!!!!!!!!!!!!!

SANTIAGO | 29/02/2008, 21:59

Hola Pepe, pedirte solo una cosa: cuando tengas 30 segundos, eviale un copia de este interesantisimo articulo a Eva Cerda del punt informatiu. Seguramente podamos pasar un rato divertido viendo la defensa de la catastrofe economica en la que esta inmerso nuestro ayuntamiento, que hara esta en su peculir contrapunt

Pepe

Un momentet

Pepe | 29/02/2008, 19:28

Perdonau el meu silenci als comentaris però la campanya i el contenciós administratiu contra les llicències de l'UNAC ( que esper estigui llest el dilluns ha terminar de desbordar el meu precari equilibri; família, feina i política. I ara he de corregir un munt d'exàmens...

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb