URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

53 demolicions? (JG 050208)

Alternativa | 30 Març, 2008 06:21 | facebook.com twitter.com

Abans del ple recuperarem una mica de retard al tema de la publicació resumida de les actes de la junta de govern, en aquest cas la del 5 de febrer . En vermell nostres comentaris.

Al recull de sol·licituds de llicències d’obra es va denegar l’Exp núm. 423/07. Carpella S.L.. Obres: projecte bàsic habitatge unifamiliar aïllat. Lloc: Formentor, 42-C;  atès que d’acord amb la norma 11.3 del Pla Territorial de Mallorca no es poden autoritzar noves edificacions a la urbanització de Formentor ja que aquesta no disposa d’evacuació d’aigües per clavegueram ni és una àrea autoritzada segons la norma 13 del PTM. Per tant, fins que la parcel·la no adquireixi la condició de solar exigida per la norma 11 del PTM no es podrà tramitar l’expedient.    

M’ha cridat aquesta denegació ja que recentment s’ha tornat a permetre una obra a Formentor que pensam no compleix tampoc els requisits per ser un solar, estam fent feina al tema.

A l’apartat de disciplina urbanística hi ha 14 propostes de demolició ( la majoria 13 a sól rústic)

Exp. 55/07. Edifici de nova planta d’ús indeterminat.

Exp. 59/07. Cotxera i porxada annexa.

Exp. 60/07. Reforma i canvi d’ús a l’edifici.

Exp. 64/07. Reforma i ampliació de la construcció

Exp. 65/07. Ampliació de la caseta existent amb canvi d’ús a habitatge

Exp. 66/07. Ampliació en planta pis (porxada)

Exp. 67/07. Ampliació de l’habitatge

Exp. 71/07. Garatge

Exp. 72/07. Reforma i ampliació de l’edificació

Exp. 80/07.. Reforma i ampliació de la caseta

Exp. 83/07.. Reforma i ampliació de la caseta

Exp. 85/07. Garatge 

Exp. 86/07. Reforma interior d’un local i garatge

Exp. 87/07. Porxades a la façana de la bodega

Normalment el punt de disciplina urbanística s'ha retirat a totes les juntes de govern per que "no havia temes que tractar", una cosa que contrasta molt amb tot el que podem veure al nostre entorn. Només a la junta del 14 d'agost del 2007 ( quan encara no les publicavem) havia també un llistat d'aprovació de 39 demolicions.

S'arribarà a fer alguna d'aquestes demolicions?

 HISENDA

- Relació de despeses

A proposta de la regidora delegada d´Educació Sra.Maria del Mar Sastre Llompart, vista la memòria justificativa i l´informe d´Intervenció, els reunits aproven el reconeixement extrajudicial de la següent despesa:

Raó social interessat

Text Assentament

Import

JARDINS DE S´OLIVERA

NETEJA JOAN MAS GENER 2008

5950,80

.- Propostes de pressupost

Aproven el pressupost presentat per l´entitat “Applus Metrologia” per a la verificació d´un sonòmetre per import de 230,22 €. I el pressupost presentat per l´entitat “Telefónica de España“per un accés primari 30 canals RDSI per import de 3.245,00 € + iva (alta) i 375 € + iva (quota mensual).

Varis

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern del dia 22 de gener de 2008, amb uns ingressos de 119.339,37 €  i unes despeses de  466.014,64 €.

- Obertura de dos procediments sancionadors referents a l’ocupació de via pública amb materials de construcció per a l’execució d’obres, al c/Verger/Mar. i Ramón Llul.

- A proposta del Regidor delegat d’Esports, es proposa a la  Junta de Govern Local la concessió de les subvencions per a entitats esportives locals i esportistes individuals i/o tècnics esportius de l’any 2007.   

La quantitat a distribuir entre les entitats esportives locals és de 47.415’04 euros, mentre que per a esportistes individuals i/o tècnics esportius és de 8.140’65 euros, suposant una davallada de 16.444’34 euros respecte al 2006 (-22,84%)
                                 

ENTITAT ESPORTIVA                         IMPORT

Port Pollença Futbol Club                 9.175,03 €

Club Pollença Futbol  7 *                   824,98€  

Club Equitació Pollença                 2.137,27 €

Club Ciclista Pollença                        1.952,60 €

Grup Nord de Mallorca                      984,25 €

Club Futbol Pollença                       13.228,52 €

Alada Pollensina Mensajera                763,96 €   

Eu Moll Tennis Club                       3.013,00 €

Club Bàsquet Colonya Pollença           8.330,87€

 Associació Caçadors de Pollença        1.762,31 €

Moto Club Grup Trial Pollença             1.874,63 €

Escola de Piragüisme   Real Club Nàutic          2.061,46 €

Club Voleivol Pollença                             370,16 €

 Es va denegar, la  subvenció sol·licitada per l’entitat Club de Bàsquet Eu Moll, per haver estat presentada fora del termini .

M’agradaria saber i demanaré els criteris que es segueixen per donar aquestes subvencions; número de practicants? De socis? Labor social o educativa?...

Es va autoritzar la despesa total de 53.583,34 € amb càrrec a la partida 452/48905 del Pressupost Municipal 2007 prorrogat. Avança el 2008 i encara no tenim pressupost.

- Adjudicació a l’empresa “Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial, S.L “, el contracte d’assistència tècnica de “Redacció de l’Avaluació Ambiental Estratègica de la Revisió del PGOU i Adaptació al PT”, per un import de 22.750 €, IVA inclòs, complementari al contracte principal signat dia 19 de gener de 2007

- Aprovar l'expedient per a la contractació de la consultoria i assistència tècnica dels treballs d’informació juvenil de l’Ajuntament de Pollença. Un tema del que varen parlar al ple i del que farem un article.

. RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

Entre les diferents llicències de’instal·lació que es varen donar
(algunes de negocis que funciones fa anys QUIN RETARD!!), es va donar la del “Refugi de muntanya” per la que havien demanat fa un par de plens.

Es varen autoritzar les sol·licituds presentades per diversos policies per assistir a cursos de tècniques de resolució de conflictes juvenils, introducció a la cultura i societat del món àrab, pràctica en la instrucció d’atestats, control de trànsit, i alcoholèmies i etilometries, trastorns de comportament, treball amb menors, investigació en accidents de trànsit, prevenció de drogodependències...

 Segur que aquesta construcció de Formentor no l'arriben a demoler, ja parlarem de la mateixa a un o més articles.

 

Comentaris

GArci

Re: 53 demolicions? (JG 050208)

GArci | 01/04/2008, 12:09

Això hem recorda a que Carles Manera posarà interventors(o com se digui) per controlar tots els llocs de gestió pública. Així s'assegura que no malbaratin els diners ni se passin del pressupost.

Pepe

JRV

Pepe | 01/04/2008, 09:36

Aquest tema dels mapes és un mínim exemple de la poca cura que es te a l'Ajuntament a l'hora d'administrar els doblers públics.
Al tema del control de les feines de l'Ajuntament també faria falta més valor per part dels tècnicsm, que haurien de pensar que estan al servei dels ciutadans i del municipi no dels polítics.

JRV

mapes?

JRV | 31/03/2008, 16:23

Es el de sempre a l'Ajuntament, Pepe, es comana una feina i practicament ningú la controla si es fa be o malament. A les obres publiques molt poques vegades es cuida el detall, que a posteriori pot derivar en desastre i al manco una despesa afegida. I aixó de que l'oposició els hi hagi de fer o corretgir la feina..., quan per altra part els hi foten coses .
Al final, massa dobers gastats i...mal gastats.

Xesca Ensenyat

Moltíssimes gràcies Pepe

Xesca Ensenyat | 31/03/2008, 13:38

Allà aniré a cercar-los...

Pepe

Re: 53 demolicions? (JG 050208)

Pepe | 30/03/2008, 19:35

A més a més fralokus que el bàsquet d'eu moll fa una feina social prou interessant i amb moltes de dificultats. Utiltizen el pavelló del institut del Port i han tingut molt de problemes.

Pepe

Re: 53 demolicions? (JG 050208)

Pepe | 30/03/2008, 19:34

Xesca, els mapes, els ha editat l'Ajuntament i els pots trobar a les oficines de turisme

fralokus

Re: 53 demolicions? (JG 050208)

fralokus | 30/03/2008, 13:25

No em sembla bé que un club esportiu es quedi fora per haver arribat tard, una amonestació hagués estat suficient.

Xesca Ensenyat

Tenim convidats

Xesca Ensenyat | 30/03/2008, 10:19

L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS aquestsw dies té convidats: vénen de Roma i de Barcelona companys blocaires, i els volem tractar bé: volem que s'enduguin una bona imatge de Pollença i dels pollencins.

Com ho podríem fer perquè se'n poguessin endur els mapes que vàreu editar? On podem adquirir-los?

Moltes gràcies.

Hem actualitzat.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb