URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Aigua . Llei o tradició ?

Alternativa | 08 Abril, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb narrant el ple de març el  tercer punt de l’ordre del dia era l’aprovació inicial de L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de subministrament d'aigua. (pdf).

El primer que s’ha de dir és que aquestes taxes no s’havien revisat des del 2000 i esperam que ara  es revisin amb més freqüència. Ara no resta mes remei que pujar-les, ja que la mateixa legislació obliga a que el subministrament s’autofinanci.

Estam d’acord amb la idea de l’equip de govern de fer unes tarifes mes justes, en el sentit de baratar al màxim els consums reduïts i responsables, i penalitzar també al màxim els consums excessius i irresponsables.

Un problema és que les tarifes progressives no son justes del tot , ja que també poden penalitzar les famílies nombroses amb ingressos baixos, pel que hauria d'haver qualque mesura correctora. Juanjo Mir ens va dir que legalment no es podien fer bonificacions a les taxes si no es canvia la llei estatal.

Un altre tema que varen reiterar ( ja l’havien comentat a anteriors plens) és incentivar la instal·lació de comptadors individuals als blocs de pisos. A l’ordenança parla de 15.000 euros anuals en campanyes publicitàries que pensam que es podien utilitzar en part per  donar facilitats i informació avinent per poder fer possible aquest tràmit i instal·lació.

Varen reiterar també que als jardins municipal no es sembri gespa i es sembrin d’espècies de jardí autòctones de  poca necessitat d'aigua, i que es controli el consum de les dependencies municipals ( ja varem denunciar el consum del Poliesportiu de 3500m3 d’aigua en menys d'un bimestre).

Un tema que no tenim gens clar i al que volem fer feina és el de comprar aigua a particulars, al 2006; 1097.375 m3 amb un cost de 193.841,72 euros. Tot aixó està evidentment en contravenció amb la vigent Llei D'Aigües que diu que tota l'aigua es propietat pública.  Pensam que estam pagant via impositiva un be que és públic i algunes persones estam obtenint benefici d’un be que és de tothom. A més a més a Pollença es compra aigua a un intermediari, que te llogats uns pous per poder vendre l'aigua a l'ajuntament i s’ha pagat per unes quantitats d’aigua que després no ha arribat.

Davant d’aquest tema Biel Cerdà ( la podeu escoltar punt 6 minut 12:00) em va oferir revisar els contractes amb els particulars, cosa que farem, i em va dir que tradicionalment a Pollença s’ha comprat aigua a particulars i que hauria pocs regidors que s’atrevissin a expropiar pous a veïns., nosaltres no tendriam cap problema ni dubte. Biel va dir que sempre s’ha fet així a pesar del que diu la llei, es pot mirar quina part jurídica no es compleix i tothom ha actuat de bona fe.

Un batle ha de mirar per el be comú i la llei està per damunt de la tradició, evidentment. L’aigua és un be públic i com tal no es pot pagar a privats, és així de simple i farem feina a aquest sentit.

Del blog mi extraño mundo 

 

Comentaris

Pepe

Aufabeguera

Pepe | 14/04/2008, 08:34

Aufabaguera, com deia finselscollons l'ajuntament incompleix la llei ja que hauria d'informar del aigua que subministra, qui són els que li subministren i dels paràmetres sanitaris. Com vaig dir jo també desconeixia el tema i a partir del comentari de finselscollons he començat a fer feina. Aquesta és una de les idees d'aquest blog entre tots intercanviar idees i coneixements per intentar millorar el municipi.

Aufabagera

LLENAIRA

Aufabagera | 14/04/2008, 04:07

No entiendo esto del SINAC, que quiere decir? solo veo que existe en todo el municipo la red de abastecimiento de Llenaire, toda el agua de Pollensa viene de alli? porqué no existen mas redes? que dicen desde el servicio de aguas?

SINAC

Molt interessant

SINAC | 10/04/2008, 21:50

"Finselscollons" he estat una estona amb la pàgina del SINAC, molt interessant.
Per exemple Alcúdia si que te penjada informació i al darrer anàlisi de control de gener parla de que és apta pel consum encara que n'hi ha excés de cloruro.
Farem feina sobre el tema, gràcies de nou.

Pepe

Sólo sé que no sé nada

Pepe | 10/04/2008, 12:12

Evidenment "finselscollons" no sabem tot, però no pots dir que no sabem res de res ja que alguna cosa anam aprenent. Fa quatre anys jo no tenia ni idea d'un munt de temes d'urbanisme, administració pública, aigua... El que procur és informarme via documentació i experts dels diferents temes.
Precisament aquest blog te la funció entre altres coses de que entre tots anem completant la informació com fas tu.
Gracies

Garci

Re: Aigua . Llei o tradició ?

Garci | 10/04/2008, 07:07

Hola Finsescoyons. No entenc això de que parlam sense saber. Deim alguna cosa que no sigui veritat?
Sabem que l'ajuntament no compleix la llei. I no informar no és el pitjor de tot, el pitjor és pagar per l'aigua que és de tots.
Si ens equivocam en alguna cosa ens ho pots dir.
Gràcies per lo de SINAC.

Finselscoyons

SINAC?

Finselscoyons | 10/04/2008, 03:55

es increible lo llests que sou, parlau sense sebre res de res , si voleu veure com va l'aigua a PollenÇa i a les empreses de suministrament entrau a la pagina del SINAC ( sistema de informacion de aguas de consumo)i vereu que el primer que inclumplex la llei es el ajuntament per no informa del aigua que suministra ni de qui son el que le suministren ni dels parametres sanitaris, una vergonya mes de Pollença i els seus regidors

Pepe

Gràcies JRV

Pepe | 08/04/2008, 22:04

A aquest tema com a multitud de temes tenim una llei que no es compleix, i crec que es tracta més d'una manca de voluntat que d'altra cosa. Per nostra part volem veure els contractes i farem feina per terminar amb les irregularitats.
La dessaladora d'Alcúdia és un més dels negocis del PP era totalment innecessària i ara tendrem aigua cara i amb un cost ecològic enorme.

fralokus

Re: Aigua . Llei o tradició ?

fralokus | 08/04/2008, 19:44

La culpa del problema de l'aigua la té la gent de FONT-VELLA, perquè diu que hem de beure dos litres d'aigua diaris. Quina tudada.

JRV

curt aclariment:

JRV | 08/04/2008, 19:13

No te perque expropiar-se aigua, d'acord amb la llei. El que es fa es utilitzar l'aigua de un pou determinat, que al manco en teoria ha de funcionar en règim de CONCESSIO, i generalment no hi funciona. Es a dir, que l'aigua de qualsevol pou es PUBLICA i no s'ha de pagar, de la mateixa forma que ho es l'aire que hi ha damunt, o el cami que hi arriba , o la pluja o la neu que hi cau. L'aigua, imprescindible per a la vida humana, no la feta l'amo de la finca, per molt feiner o llest que sigui, li ha vinguda de qualque altra part.
El que es privat es el terreny on hi ha el pou o la font, que es el que tal volta l'organisme públic hauria de llogar , indemnitzar, comprar o en darrer extrem, expropiar, i construir l'acces.
El mes curios es que alguns dels pous que "venen" aigua a l'Ajuntament no tenen concessió, es a dir , s'extreu aigua de forma ilegal o també amb cabals extrets son molt per damunt les quantitats en metres cúbics que tenen autoritzats.
L'autoridat hidraulica deixa fer, per falta de mitjans de control, per dessidia, i en el cas del subministrament a poblacions, perque la feina de regularitzar tot aixó es immensa, ja que fa anys que els hi ha fuit de les mans, i per aixó ho deixa en mans dels Ajuntaments, que tenen cada bollit que fa por, i en el de Pollença situacions abussives ben consentides pels diferents consistoris, autentiques "cagades" de regidors que a mi m'indignen.
Curiosament, la llei d'aigua espanyola de l'any 1876, era bona pel seu temps,malgrat quedas desfassada i fos substituida per l'actual, que es bona i defensa be l'interes públic, però a Mallorca deu ser on s'aplica pitjor d'espanya, o no s'aplica, i sempre en benefici dels "amos " dels pous. La construcció de la dessaladora hauria de possar fre a tant d'abús, ja que els seus explotadors hauran de vendrer el màxim d'aigua si la volen fer rentable, i aixó entrarà en contradicció amb els que "venen" aigua sense tenir concessió per extreuren o n'extreuen mes de la que tenen concedida. Al final, nosaltres, A PAGAR, entre altres coses , els sobrecost energetic que implica una dessaladora, i el medi ambient a ca una puta.

JRV

Mangantes tradicionals.

JRV | 08/04/2008, 18:45

Sempre s'havia participat del govern municipal sense dedicacions exclussives, i ja ho veus¡
Els darrers consistoris han demostrat que "el habito no hace al monje" i que les dedicacions exclussives han servit per ben poc, i aquestes ni donen mes capacitat, ni mes inteligència ni fan a la gent mes feinera.

Garci

Re: Aigua . Llei o tradició ?

Garci | 08/04/2008, 15:45

Ja està contestat. Les miraré. M'he decantat per la jardineria.

Pepe

Re: Aigua . Llei o tradició ?

Pepe | 08/04/2008, 15:39

Garci t'he enviat ja dues mocions d'abril.

Pepe

Has de llegir sencer l'article.

Pepe | 08/04/2008, 15:35

No fa falta que cridis, dius que no hem llegit la llei però el que no ha llegit sencer l'article ets tu, ja deim a l'article:

" Biel va dir que hauria pocs regidors que s'atrevissin a expropiar pous a veïns... Nosaltres no tendriam cap problema ni dubte. "

Es prefereix fer una il·legalitat com pagar "aigua" que expropiar els pous, d'aquesta manera tots pagam una part de l'aigua dues vegades.

El bé general ha d'estar per damunt dels interessos particulars, així de clar i de senzill per molt nerviós que et posis

Garci

Re: Aigua . Llei o tradició ?

Garci | 08/04/2008, 15:32

Disculpa, però crec que la llei és prou clara. I el que està passant a Pollença va contra la llei.
Tampoc hem parlat del preu de les expropiacions, que tampoc tenen perquè succeïr. La qüestió és que pagam per una cosa que és de tots.
Si no ho tenc mal entès només hauríem de pagar la instal·lació i no el cabdal que n'extreim.
Ja que saps la llei podries ajudar-nos.
Lo dels vots no se a que ve. Segurament que si expropiar donés vots ja estarien tots els pous expropiats i hi hauria moltes fotos de polítics inaugurant pous expropiats.

ES QUE NI LA LEY OS LEEIS

POZO PARA EXPROPIAR

ES QUE NI LA LEY OS LEEIS | 08/04/2008, 14:47

TENGO UN POZO EN LA CALA QUE CUANDO QUIERA EL AYUNTAMIENTO PUEDE EXPROPIARMELO CUANDO QUIERA , EXPROPIAR NO EXPOLIAR, ASI QUE SI PAGAIS EL JUSTIPRECIO CUANDO QUERAIS ES PARA VOSOTROS.YA SABES UN HOMBRE UN VOTO , UN POZO CUATRO VOTOS

Director General de Fraus i Estafas als ciutadans.

Sous de polítics=Robo als ciutadans.

Director General de Fraus i Estafas als ciutadans. | 08/04/2008, 13:18

Sa protestarà cada día contra es centre de transeunts des Molinar i no contra es 1.545 Euros per cuatre hores.No ho puc entendre.

Consellerias de Fraus i Estafas als ciutadans

Sous de polítics=Robo als ciutadans.

Consellerias de Fraus i Estafas als ciutadans | 08/04/2008, 13:04

Curiosament aquestas noticies no causen alarma social a ningú.Ni a n'es sindicats,ni a n'es intel·lectuals,ni a la immensa majoria de gent.Ells què jo sàpigue són treballadors què fan feina en teoria per es poble què és qui té es poder,qui les pose ,qui les lleva,qui les contracte en definitiva.Es poble és es seu patró i qui ha de fitzar es sous i no ells què són es treballadors.

Notícia

Contractes d'obra

Notícia | 08/04/2008, 09:52

Avui al DdB surt la denúncia del Comitè d'empresa de l'ús abusiu que fa l'Ajuntament dels contractes d'obra, un tema que varen comentar al darrer ple i del que tenim un article pendent.
Una altra de "les tradicions" que es veu que l'equip de govern no vol canviar.

Garci

Re: Aigua . Llei o tradició ?

Garci | 08/04/2008, 07:23

Si sempre s'ha fet així, que més dona la llei?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb