URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

Alternativa | 16 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

    Com sabeu  el defensor del poble ha acceptat  a tràmit la nostra queixa sobre la implantació de la TDT (veure article TDT i defensor del poble)

    De moment  la implantació de la TDT a Balears és lamentable, l'apagament analògic es produirà en menys de dos anys (3 d'abril del 2010) i només el 12% de la  població de les Balears ha fet les adaptacions necessàries a les seves antenes.

    Per facilitat l'adaptació la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha concedit una subvenció de 535.000 euros a l'Associació d'Empreses Instaladores de Telecomunicacions Balears (ABITEL).

    A la major part del territori balear hi ha cobertura de televisió digital i es poden fer les adaptacions de les antenes i beneficiar-se de les subvencions. És més, el director general de Tecnologia i Comunicacions, Antoni Manchado va mostrar la seva satisfacció per que la cobertura de la televisió digital era molt amplia i només no arribava a "algunes zones de la Serra de Tramuntana", entre aquests indrets es troba el municipi de Pollença. No entenem com a un municipi de més de 16.000 habitants i en ple desenvolupament urbanístic se'l pot considerar només "alguna zona de la serra de tramuntana".

    Pensam que aquestes declaracions del senyor Manchado són inadmisibles  igual que la desídia i passivitat de l'equip de govern que les ha acceptat sense dir res i que no s'ha preocupat de l'evolució tecnològica del municipi.

    Al senyor Manchado i a l'equip de govern els hem de recordar que la transició a la TDT no és opcional i que passa el temps, i  de moment al municipi de Pollença  no ens podem beneficiar de les subvencions de la Conselleria. A més a més els comerços del sector han sofert un greu perjudici econòmic per tota aquesta situació (venda mínima d'adaptadors, problemes amb la venda de televisions grans ja que la senyal analògica no te qualitat suficient...). També hem de recordar que aquest retard ha provocat molts problemes a constructors i promotors  a l'hora d'instal·lar sistemes de telecomunicacions als habitatges, i que a Pollença, la transició que altres llocs ha durat anys, durarà només uns mesos, el que suposarà evidentment un major cost per tots els ciutadans (llei de l'oferta i la demanda). Veure article a Pollença la TDT sortirá per un ull de la cara.

Per tot això demanem  al senyor director general de Tecnologia i Comunicacions  Antoni Machado que, si ha de fer declaracions com les citades, considerant als ciutadans de Pollença com a ciutadans de segona, i no és capaç de solucionar aquest problema, que deixi el seu càrrec a algú més capacitat.

Tal vegada sigui un bon moment per deixar de mirar la televisió... 

 

 

 

 

Comentaris

Pepe

Ok fralokus

Pepe | 19/06/2008, 21:39

Perdona fralokus avui he estat molt ocupat i no he pogut contestar a les teves telefonades, ni entrar al blog. Encara tenim una reunió pendent amb la regidora de participació ciutadana. A veure si la podem fer abans del ple.

fra lokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fra lokus | 19/06/2008, 21:13

Garci, no fotis faves, els pollencins no hurien quedat sense "tele".

La queixa està basada en el poc temps que hi ha per adaptar-se a la nova tecnologia i el perjudici econòmic d'aquest curt temps.

El que te puc assegurar Garci, és que si haguéssim aconseguit que se digitalitzar Pollença fa un any, a els Pollencins els se hagués costat un 20% manco la instalació, ara ja és massa tard i molt hauran de passar pel tub.

Garci

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

Garci | 19/06/2008, 18:35

Fralokus, no has de donar les gràcies. Aquest tema l'has treballat tu.
Al contrari, son tots els pollencins que t'haurien de donar les gràcies per preocupar-te per ells i perquè puguin veure la tele.

fra lokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fra lokus | 19/06/2008, 16:52

He rebut una notificació del defensor del poble instant-me a posar-me en contacte amb la Direcció general de Telecomunicacions i sobre la base de la seva resposta prosseguir o no amb la queixa, ja que no hi ha constància escrita de cap petició feta per mi a aquesta Direcció, naturalment he cridat m'ho han aclarit un poc més, atès que a Balears les competències les té el Govern, però no l'assignació de freqüències, és a dir el calendari general ho dissenya "Madrid" i el Govern Balear ho "redisenya" segons els seus interessos o necessitats, on m'han posat l'accent telefònicament és l'obligació de l'Administració a contestar a les preguntes, li he comentat que tinc l'enregistrament del ple municipal de l'Ajuntament de Pollença contestant a la pregunta en concret "sobre el no es preocupin els arribarà", m'han dit que inacceptable, han de contestar i en cas de no haver una data orientativa, especificar els motius, i en aquest moment es prosseguirà la queixa.

El que traiem de tot això és que l'Administració no pot llençar balons a la teulada davant les preguntes dels seus administrats, no hi ha data límit per a prosseguir amb la queixa, i davant les proves que s'efectuen a Alcúdia, veurem que fem, de nou gràcies a tots els quals componen URXELLA.

fralokus

Fantasmada

fralokus | 29/05/2008, 16:48

Publicat a Sateliteinfos
===============================

Las tiendas que no informen de que los televisores no tienen TDT integrado serán sancionadas

Conforme avanza la implantación de la TDT, el Gobierno español se ve en la necesidad de tomar medidas para su obligatoriedad y, de este modo, poder alcanzar el "apagón", previsto en abril del 2010. Así, el comerciante que no informe al comprador de un televisor sin sintonizador de TDT incorporado que con él no podrá ver la señal a partir del apagado, a menos que se compre el sintonizador, incurre en una infracción en materia de consumo, señala el Ministerio de Sanidad y Consumo en una nota. Esto constituiría "una omisión engañosa sobre la verdadera naturaleza del bien y sobre las instrucciones y advertencias necesarias para su correcto uso en un futuro próximo y predecible" y, por lo tanto, permitiría al consumidor ejercer su derecho de garantía y podría dar lugar a la correspondiente sanción administrativa.
Estas son las principales conclusiones de un informe elaborado por el Instituto Nacional del Consumo, que responde a prácticas detectadas en las que algunos comerciantes venden televisores sin sintonizador incorporado a bajo coste sin advertir de que, a partir de la fecha señalada, todas las emisiones de televisión terrestre que se presten serán con tecnología digital e imposible de ver sin un sintonizador digital.
La nota del Ministerio advierte de que la compra de un televisor no adaptado para la TDT implicaría, no sólo un nuevo desembolso para el consumidor, que se vería obligado a adquirir en el futuro un descodificador, sino disponer de dos aparatos en lugar de uno.
El informe también señala que la actual normativa de consumo, "la oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de los bienes y servicios, será perseguida y sancionada como fraude". Asimismo, advierte de que "cualquier situación que induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio", será objeto de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

Derechos del usuario

El comprador no informado podría acogerse al régimen de garantías contemplado en el texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley del Comercio Minorista donde se dispone que "el bien debe ajustarse a la descripción realizada por el vendedor". Ambos textos recogen que el producto que se vende debe ser apto para los usos que ordinariamente se destinen los bienes del mismo tipo y presentar "la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida la naturaleza del bien".
Estos requisitos no se cumplirían, según el estudio, si en el momento de la compra, el vendedor no informase de las limitaciones temporales de uso de un aparato cuya vida media es de aproximadamente diez años y no advirtiese de la necesidad de comprar un descodificador.

fralokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fralokus | 28/05/2008, 15:54

Els dos misatges anteriors són un poquet raros, supòs que mundoplus.com té protegit el copiar-aferrar

fralokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fralokus | 28/05/2008, 15:52

El canal temático de Disney Channel podrá verse gratis a partir del próximo 1 de julio. La compañía ha an mundoplus.tv cia mundoplus.tv hoy que emitirá su programación a través de la televisión Digital Terrestre, en el canal que actualmente ocupa Fly M mundoplus.tv ic

Los vídeos m mundoplus.tv icales se s mundoplus.tv tituirán así por las series de animación y de ficción -desde el emblemático Mickey Mo mundoplus.tv e y compañía hasta la exitosa Hanah Montana- y las películas de producción pr mundoplus.tv ia de la factoría Disney, como High School M mundoplus.tv ical.

Fly M mundoplus.tv ic es mundoplus.tv o de los mundoplus.tv s canales que tiene adjudica mundoplus.tv s en TDT NetTV, participada por el grupo Vocento (55%), Grupo Intereconomía (25%) y la misma The Walt Disney Company Iberia (20%).

Precisamente, la participación de Disney en Net TV invita a pensar en mundoplus.tv a estrategia para dar conteni mundoplus.tv a su canal, a mundoplus.tv que, oficialmente, el director general de la compañía en España y Portugal, José Vila, alega que la decisión obedece a mundoplus.tv a intención de "aumentar la conexión con mundoplus.tv a audiencia que no es sólo audiencia, sino que crea auténticos 'fans'". A mundoplus.tv así, Vila también reconoce que "al lanzarnos en abierto, capataremos publicidad como cualquier otro canal y eso es mundoplus.tv a buena noticia para nosotros y para los an mundoplus.tv ciantes".

La mudanza desde la plataforma de pago a la TDT no significará, de momento, el aba mundoplus.tv ono de Digital+. Disney Channel se encuentra aún negociaciones con la empresa de Prisa, pero en prinicipio mante mundoplus.tv rá en esta plataforma las programaciones de otros de s mundoplus.tv canales, como Playho mundoplus.tv e Diney y Toon Disney. También mante mundoplus.tv rán su programación en la plataformas de cable como Imagenio y Ono.

La decisión ha si mundoplus.tv com mundoplus.tv icada en mundoplus.tv a rueda de prensa organizada como mundoplus.tv estreno de cine, alfombra roja incluida y chicos por la calle con carteles que an mundoplus.tv ciaban que "algo gra mundoplus.tv e va a pasar".

El Mundo

==============================

Els nins de Pollença hauran de seguir pagant a Digital+

fralokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fralokus | 28/05/2008, 15:50

Impulsa TDT recibió el premio de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Com mundoplus.tv icaciones (ASIMELEC) de este año en reconocimiento por su aportación al desarrollo y promoción de las Tecnologías de la Información y Com mundoplus.tv icación en España.

El jura mundoplus.tv de la asociación multisectorial que agrupa a las empresas españolas del sector de las Tecnologías de la Información y las Com mundoplus.tv icaciones consideró a Impulsa TDT --dedicada a promover la TDT y el desarrollo del proceso de transición en colaboración directa con las administraciones públicas españolas-- como la organización que más ha destaca mundoplus.tv en el desarrollo y promoción de las TIC en España.

En el marco de la Asamblea General de ASIMELEC (integrada por RTVE, Telecinco, Sogecable, Antena 3, La Sexta, Net TV y Veo Televisión, FORTA, y por el mundoplus.tv era mundoplus.tv r de red Abertis Telecom), la patronal entregó el premio ASIMELEC TIC 2008 al considerar que Impulsa TDT se ha converti mundoplus.tv este año en la asociación que de forma más decisiva está contribuye mundoplus.tv o al proceso de implantación de la TDT.

"Gracias a la labor desarrollada por Impulsa TDT, la transición a la Televisión Digital Terrestre se está realiza mundoplus.tv o al ritmo adecua mundoplus.tv para lograr el cumplimiento de los plazos previstos para el apagón analógico", señaló el jura mundoplus.tv . Al mismo tiempo, con este premio ASIMELEC quiere destacar la importancia de la Televisión Digital Terrestre como auténtico motor de desarrollo de la Sociedad de la Información.

Europa Press

==============================

Sempre que els pollencins paguin els sobrecosts

fralokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fralokus | 27/05/2008, 09:09

Publicat a "El Norte de Castilla"

El presidente de la Diputación de Soria, Domingo Heras, expresó sus dudas sobre la cobertura que alcanzará la implantación de la Televisión Digital Terrestre. Heras criticó que el Gobierno sólo se acuerde de las corporaciones para transferirles el mantenimiento de repetidores. Heras lamentó que no se haya tenido en cuenta a la Diputación provincial a la hora de programar este proyecto, al igual que ha ocurrido con otros casos. / ANDREA DÍEZ

fralokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fralokus | 23/05/2008, 15:21

Durs, però de butxaca.

Pepe

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

Pepe | 23/05/2008, 15:00

UFF Fralokus em sembla que vindran temps molt durs ...

fralokus

I aquesta la que més m'agrada

fralokus | 23/05/2008, 09:13

La señal de la TDT no llega al 10% de A Fonsagrada un mes después del apagón analógico, según el alcalde

televisión, comunicación
Europa Press (Lugo).

Casi un mes después de llevarse a cabo el apagón analógico en el municipio lugués de A Fonsagrada, el pasado 5 de abril, la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue sin llegar a un diez por ciento de los vecinos de esta localidad. Así lo confirmó este viernes el alcalde de A Fonsagrada, el socialista Argelio Fernández, quien, no obstante, aseguró que se trabaja para corregir esta situación.

Al respecto, Fernández apuntó a una modificación en cuanto a las antenas, que consistiría en este caso en "subir un poco más la torre de Muradal". Además, constató que se pondrá "algún pequeño micro más para la zona de Freixo y en el Val de Piñeira", lugares que presentan "sombras".

También, según agregó, en el Val de Burón "hay dos o tres núcleos con problemas". "Se trabaja en eso, para buscar la mejor solución posible. La gente que esté tranquila que se va a solucionar todo", recalcó.

De este modo, Fernández manifestó que confía en que para este verano se haya resuelto el problema y se pueda ofrecer cobertura a todo el municipio y a toda su población. El alcalde ya habló con la empresa que lleva este servicio, Retegal, para ir enmendando estas dificultades. "Estamos trabajando de forma coordinada para que todo se solucione bien", concluyó.

El Ayuntamiento de A Fonsagrada ha sido el primero de España en que se ha experimentado el apagón analógico, el pasado 5 de abril, que en 2010 será generalizado.

fralokus

Pollença ja tremola

fralokus | 23/05/2008, 09:05

Las privadas apoyarán el 'apagón' si la TDT llega al 95% de los hogares

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) dice apoyar el apagón analógico y encendido digital en la provincia de Soria, siempre que el plan de implantación de la TDT se haga cuando la penetración digital sea igual o superior al 95% que tiene la analógica. Valora de esta manera el acto institucional que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, llevó a cabo anteayer para anunciar el apagón en Soria del 23 de julio próximo.
22.05.2008 -
AGENCIAS

Uteca interpreta que con este acto «el titular de Industria expresa el compromiso firme del Gobierno de dar pasos seguros e irreversibles en la sustitución progresiva de la tecnología analógica por la digital». La entidad también pide que ningún hogar que reciba la televisión analógica se quede sin señal cuando se produzca el encendido digital y que las frecuencias que dejen libres los operadores nacionales no las ocupen «piratas».

Inversión «compleja»

Las televisiones privadas consideran que es «fundamental que el Ministerio siga prestando ayudas económicas para la adaptación de los hogares más humildes». Una operación que tilda de «compleja y trascendental», si bien recuerda que los operadores nacionales de televisión son «quienes están gastando desde hace años cientos de millones de euros con contenidos y transporte y difusión de señales digitales», frente al resto de actores, como fabricantes de equipos o instaladores, «para quienes todo es ingreso desde el primer día».

fralokus

Pollença ja tremola

fralokus | 23/05/2008, 09:03

Publicat en "El Norte de Castilla"

El PP denuncia que la cobertura de la TDT no está asegurada para toda Soria

Los parlamentarios de PP por Soria denunciaron ayer que el Ministerio de Industria no garantiza la cobertura de la Televisión Digital Terrestre en el todo el territorio de la provincia para el próximo 23 de Julio, fecha programada para la entrada de la señal digital. Los senadores del PP se quejaron de que Soria se convierta en el conejillo de indias de una iniciativa que ha cambiado la premisa de pioneros en la implantación de la señal digital a pioneros en el apagón analógico, «que por su puesto no tiene nada que ver», explicó la senadora del PP, María del Mar Angulo.

En esta línea, anunciaron una batería de preguntas que presentarán en la Cámara Alta. Javier Marqués aseguró que existen muchas incógnitas y que se debe abarcar la situación de las televisiones locales y considera responsable de la futura situación de los medios audiovisuales de Soria al Ministerio, «se le echa el problema a la comunidad autónoma, pero ¿se ha hablado antes con la Junta para coordinar el tema?».

Marqués insistió en que la visita de Sebastián «fue una venta de humo con la TDT». Angulo explicó que la primera visita del responsable de la cartera de Industria sirvió para constatar el apagón que se ha producido con la llegada al Gobierno central.

fralokus

Pollença ja tremola

fralokus | 23/05/2008, 09:01

Publicat en "La Nueva España"

El Gobierno mantiene el «apagón analógico» para abril de 2010

La implantación de la televisión digital terrestre en Asturias alcanza sólo el 25,7 por ciento de los hogares

Oviedo
De camino hacia la televisión digital terrestre (TDT), el Gobierno ha cubierto un nuevo tramo con el anuncio de que la mitad de la provincia de Soria «ensayará» el «apagón analógico» el próximo 23 de julio y la ratificación de que la tele será sólo digital en todo el país el 3 de abril de 2010. De corroborar la fecha prevista se ocupó el martes el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, durante la presentación del plan piloto soriano, donde se cerró así a las sugerencias de aplazamiento que han llegado desde algunos de los operadores implicados.

Entre la inminente experiencia de Soria y el apagón total se irán sumando paulatinamente otras áreas de España y a los primeros televisores de Asturias comenzará a llegar, según los planes establecidos, el 30 de junio del próximo año. Ahí se incorporará a la TDT la avanzadilla asturiana, la zona denominada genéricamente «concejo de Oviedo» y correspondiente a aquellos ciudadanos cuya señal depende del repetidor del Naranco. Los demás quedarán para el «encendido digital» total del 3 de abril de 2010.

En los más de trece meses o menos de dos años que, en consecuencia, quedan para el cambio de tecnología en el Principado, el reto es elevar el número de conexiones que se calculan en los últimos datos publicados. Ese censo, el correspondiente a la actualización del pasado mes de abril, establece que la implantación de la TDT llega al 25,7 por ciento de los hogares asturianos. El Principado se sitúa todavía muy por debajo de la media nacional, del 32,1 por ciento, pero experimenta un significativo crecimiento, toda vez que el porcentaje era del 24,1 en el dato anterior, tomado al final del mes de marzo. El cálculo es el de Impulsa TDT, la Asociación para la Implantación y el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre en España, y a la luz de esta medición el incremento del promedio asturiano supera al de la media nacional, que en el mismo período pasó del 30,5 al 32,1 por ciento. El Ministro, no obstante, aseguró anteayer en Soria que la penetración de la TDT en los hogares españoles es del 32 por ciento gracias a los descodificadores y del 64 por ciento si se incluye alguna de las plataformas digitales.

El proyecto piloto que está a punto de llevar la TDT al 56 por ciento de la población de la provincia de Soria se añade al primer experimento realizado en España, el que a comienzos del pasado mes de abril utilizó como «conejillos de Indias» a los habitantes de la comarca lucense de Fonsagrada, limítrofe con Asturias.

fralokus

TDT a Menorca, problemes, Monte Toro no és suficient

fralokus | 22/05/2008, 13:52

Publicat a Ultima Hora Menorca
==============================

Menorca contará con tres nuevos repetidores de TDT en Ciutadella y la costa Sur
Antes de que finalice la legislatura se implantarán dos repetidores en Ciutadella y uno en la zona sur de la Isla

PEDRO FLORES/J.J.

Menorca se prepara para dar en breve el salto definitivo hacía la sociedad de la información. El Govern se ha puesto las pilas y ya prepara mano a mano con el Consell Insular la redacción de un proyecto para dar cobertura de ADSL y TDT al 100% de la población de la Isla, lo que significará la instalación de tres nuevos repetidores que servirán para ambos servicios indistintamente.

La noticia ha sido acogida con optimismo por parte del sector empresarial. Acceso, una asociación creada expresamente para el fomento y desarrollo de las nuevas tecnologías, ha manifestado a través de su presidente, Felipe Ortiz, que las infraestructuras de telecomunicaciones «son tan importantes para Menorca como lo son las carreteras o los puertos». En este sentido espera que una vez tenga acceso a internet toda la población, «aumente la competitividad de las empresas insulares».

Ciutadella será el principal beneficiado de esta medida, puesto que actualmente no cuenta con ningún receptor de TDT y se instalarán dos que darán servicio a toda su población. La tercera infraestructura se colocará en la zona sur de la Isla. Además, en el caso de que fuese necesario, el Govern balear podría plantearse la instalación de algún repetidor más.

Debido a la suma complejidad que exigiría extender el ADSL por cable o a través de vía telefónica a todos y cada uno de los núcleos urbanos, se ha optado por la red inalámbrica WiMAX que dará cobertura a través de los nuevos repetidores. Esta medida agilizará la implantación de internet y permitirá ofrecer un servicio de calidad a todas las urbanizaciones de Menorca.

Por otra parte, la red WiMAX soportará exactamente las mismas velocidades que la conexión vía terrestre. El precio tampoco sufrirá variación alguna; las tarifas seguirán siendo las mismas que rigen en todo el territorio balear y que, no obstante, son ligeramente más elevadas que las de la Península. Consells y Govern se han puesto también manos a la obra en este aspecto para transmitir su disconformidad a la Comisión de Mercado de Telecomunicación para que acabe de una vez con este agravio comparativo.

A diferencia de la Wi-Fi con la que comparte raíz etimológica, la red Wi-MAX se caracteriza por ofrecer una mayor cobertura y ancho de banda que ésta. Su radio de acción abarca más de 50 kilómetros sin perder un ápice de calidad, lo que resulta ideal para una isla de reducidas dimensiones como es Menorca. El sistema ya se aplica con éxito en algunas regiones de España, como en el País Vasco a través de Euskaltel, o en Andalucía mediante el operador Instanet.

«Hemos ido para atrás». Con estas palabras expresa el presidente de Acceso, Felipe Ortiz, su preocupación respecto lo que ha sido la evolución en los últimos años de la cobertura de internet en Menorca.

La causa de este retroceso para Ortiz estaría en la acción conjunta del PTI y las numerosas quejas vecinales, que habrían influido en la decisión de retirar algunas antenas. Esto ha provocado que en muchos lugares «haya desaparecido prácticamente la cobertura que se ofrecía de ADSL», añade.

Los ejemplos son muchos y la mayoría se concentran en la zona central de la Isla. «La carretera que va hacía Fornells es un desastre», se lamenta Ortiz, «pero no sólo eso, también el municipio de Alaior en su integridad, y la carretera que sale desde esta localidad y llega hasta Es Mercadal, por citar sólo algunas zonas».

Por este motivo, la asociación empresarial exige al Govern que antes de pensar en ninguna acción, «realice un estudio en condiciones sobre esta problemática», y se atenga «de manera exclusiva» a lo que marque el mismo.

Actualmente, Acceso se encuentra trabajando en un mapa de puntos negros de cobertura en la Isla, que presentará al Govern una vez tengan los resultados. La entidad espera que el ejecutivo tenga en cuenta este informe para decidir la ubicación de los futuras antenas y repetidores de TDT.

=============================

Pepe

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

Pepe | 22/05/2008, 10:35

Farà falta fer una nova nota de premsa amb les darreres novetats no Fralokus?

fralokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fralokus | 22/05/2008, 08:43

El BLOC felicita el Govern per haver aconseguit el segon múltplex i l´insta a prendre mesures per tal de garantir el màxim d´oferta de TDT en català 21/05/2008

La formació d´esquerres i nacionalista considera que a les Illes Balears ha de ser possible la recepció de les emissions en TDT de TV3, C33, Canal 9, Punt 2, 3/24, C300 i ATV

BLOC per Mallorca felicita el Govern de les Illes Balears per haver aconseguit la concessió d´un segon canal múltiplex, que permetrà emetre en format de Televisió Digital Terrestre (TDT) canals de televisió en llengua catalana, com ara TV-3, Canal 33, Canal 9 i Punt 2. El BLOC valora positivament la concessió d´aquest múltiplex per part del Ministeri d´Indústria, Comerç i Turisme, a qui s´havia adreçat el Govern el passat 4 de setembre del 2007 amb vista a l´apagada analògica prevista per al 2009 a les Illes.

Així mateix, des del BLOC confien que el Govern començarà de manera immediata les negociacions amb Catalunya i el País Valencià per intentar arribar a acords de reciprocitat relatius a la difusió a cadascun dels territoris de les emissions d´IB3. La formació d´esquerres, nacionalista i ecologista també insta l´Executiu balear a negociar amb l´Estat l´habilitació de les mesures necessàries per poder comptar amb el màxim d´oferta televisiva en català en TDT quan arribi l´apagada analògica. El BLOC considera que, a més dels canals indicats, ha de ser possible la recepció a les Illes Balears de canals com ara el 3/24 o el Canal 300 (de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que actualment emeten en TDT a Catalunya), o altres canals de televisió dels Països Catalans, com ara Andorra Televisió (ATV).

-----------------------------

Supòs que els ciutadans de Pollença ho pagaran però de moment no ho gaudiran, TV3 tindrà una versió especial per a Balears, no serà la versió del satèl·lit, el motiu és per a no perjudicar a IB3 en els drets d'emissió de la producció "no" pròpia dels canals de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

fralokus

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

fralokus | 22/05/2008, 08:33

Carta al director publicada avui a "Diario de Mallorca".

---------------------------

María J. Ruedas Moreno. Palma.

Televisión Digital Terrestre

Llama la atención que, con la larga campaña publicitaria para que no nos pille desprevenidos el apagón de la televisión analógica, a fecha del día de hoy, a 590 días para la interrupción en Mallorca, el servicio ofrecido por los responsables de Abertis Telecom sea deficiente. Desde que disfruto de la TDT (mes de septiembre pasado) he observado que los días lluviosos la recepción de la TDT es deficiente o nula, y últimamente va a peor. Al principio no lo podía creer, pero luego lo he podido confirmar con técnicos y otros usuarios. ¿Cuál será la fecha para que se subsanen las deficiencias?

-----------------------

La resposta és molt senzilla, les emissions encara estan en "demo" o en proves i amb una potència limitada, la potència definitiva s'aplicarà pocs mesos abans de l'apagada analògica que anirà acompanyat d'una disminució de la potència en les emissions analògiques, (a Pollença no, perquè la potència és molt baixa comparada amb Alfabia).

fralokus

Manchado dimisió !!!

fralokus | 21/05/2008, 16:09

El Govern més preocupat que IB3 es vegi a fora de Balears que digitalitzar Pollença.

= = = = = = = = = = = =

Publicat a sateliteinfos

El segundo múltiplex de Televisión Digital Terrestre (TDT) concedido a Baleares permitirá aumentar la emisión de IB3 fuera de las islas. El ente autonómico venía reclamando el cumplimiento de la normativa en este sentido, que impide a los canales autonómicos emitir programación de producción ajena, como las películas o las series, fuera del ámbito autonómico para el que dispongan y abonen los derechos de emisión.
De esta forma, TV3 o Canal 9, únicamente deberían emitir producción propia en Baleares, ya que los derechos para la emisión de producción ajena en el ámbito insular le corresponden a IB3. Del mismo modo, IB3 mantiene el compromiso de no emitir producción ajena fuera de Baleares, como ya ocurre con la señal que se transmite a través de internet. Este acuerdo permitirá ampliar la implantación de IB3 fuera de Baleares ya que los canales de TDT se conceden en formato de reciprocidad, una cuestión que debe acordar el Govern con otros gobiernos autonómicos. De esta forma, se ampliaría el espacio de emisión del canal balear, que, en la actualidad, está limitado a las islas y a algunas zonas de Cataluña.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido a Baleares un segundo múltiplex con cuatro canales de TDT para que se puedan seguir emitiendo en las islas los canales en lengua catalana, que previsiblemente serán TV3, Canal 33, Canal 9 y Punt 2. Nájera indicó que el ejecutivo autonómico se encuentra pendiente de mantener reuniones con la Generalitat de Cataluña y la Comunidad Valenciana para lograr "acuerdos de reciprocidad" para difundir las emisiones de los respectivos canales públicos autonómicos.

Xesca Ensenyat

Actualització

Xesca Ensenyat | 16/05/2008, 16:11

L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS

un bloc de mesvilaweb.cat

actualització permanent

UNA ALTRA VIDA, 24

pepe

Demà

pepe | 16/05/2008, 14:39

Us recoman l'article de demà, la comissió especial de comptes d'avui ha estat totalment surrealista.
Estam parlant dels comptes del 2006 i encara tenim 240.000 euros sense controlar...

PEPE

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

PEPE | 16/05/2008, 14:37

Crec que només al DdM han fet una petita referència a la nota de premsa, i és com diu Garci fins i tot els periodistes tenen una desinformació total sobre el tema, un em va demanar si anava per cable.

De totes maneres avui ja m'han felicitat dues persones per aquest tema. Evidentment a qui hem de felicitar és a fralokus que és el vertader anim i expert al tema de la TDT.

Garci

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

Garci | 16/05/2008, 12:29

Fralokus tens un correu referent a l'article.

Garci

Re: Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

Garci | 16/05/2008, 07:55

Un greu problema amb la TDT és que molta molta gent no sap ni que és.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb