URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Llei de dependència 1

Alternativa | 18 Maig, 2008 06:16 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple d’abril el grup municipal PP-UMP va presentar una proposta relativa  a la  millora dels processos de gestió de la dependència,  agraïm al PP-UMP que ens l’hagi enviat per poder penjar-la.

Vots a favor: PP-UMP. Vots en contra d'UM-UNPI, PSOE, PSM i Alternativa EU-EV.

Com sabeu a Conselleria d’Afers Socials està gestionada per EU (Fina Santiago) i ens varen ajudar a l’argumentari pel debat del ple. El tema és llarg però pensem que mereix la pena transcriure tan la moció  en blau i la nostra resposta per la importància del tema (veure llei i més informació).

El grup PP-UMP valora amb preocupació la proposta presentada per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, conjuntament amb la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, encaminada a proposar els procediments per a gestionar el SAAD a Mallorca per qualsevol tipologia d’usuaris.

 Agrair les aportacions i la preocupació. Llàstima que el govern anterior no tingués tanta preocupació atès que no s’havia preparat absolutament res pel desenvolupament de la llei, això suposa que quan arribà el nou govern es trobés 4.400 sol·licituds sense tramitar, i ni tan sols s’havia creat l’òrgan de valoració (que no suposa cap cost econòmic).

Des de la Conselleria d’Afers Socials s’està treballant amb la posada en marxa de la xarxa de dependència. L’objectiu és conveniar amb els ajuntaments places en els seus centres de dia i residències per a la dedicar-les a dependència i millorar així el finançament d’aquests recursos, que ara recauen exclusivament damunt les arques municipals.

Constatar que, el procediment proposat per a l’accés als recursos del SAAD empitjoren molt considerablement l’atenció que actualment reben els usuaris dels serveis socials de l’atenció primària, donat que l’accés a serveis com, per exemple, l’atenció domiciliària és gairebé immediat i, amb els nous procediments, difícilment els usuaris en podrien gaudir abans d’un termini de 6 mesos des de la sol·licitud del servei, tenint en compte que aquest fet dificulta el tracte correcte a tots els usuaris i, molt rellevantment, impossibilita l’atenció a persones amb una greu i urgent necessitat que, inclús, poden desaparèixer abans que se’ls faciliti l’ajuda corresponent per part de l’Administració.

L’aplicació de les prestacions de dependència corespon al tres nivells de l’administració (Ajuntaments, consells insulars i, per a determinats casos concrets, a l’administració autonòmica), això fa més complex el desplegament d’una llei que genera drets subjectius i fa necessària una major coordinació que en altres àmbits similars. Precisament per que es tracta d’un dret subjectiu s’han d’assegurar tots els procediments administratius, això sempre suposa ralentitzar l’assignació de la prestació, si bé la mateixa llei 39/2006 estableix que el dret es genera des del moment de la sol·licitud, de tal manera que els usuaris, en el cas de percebre prestacions econòmiques podran gaudir de la prestació amb efectes retroactius respecte de la resolució d’assignació de servei.

El desenvolupament del servei d’ajuda a domicili amb criteris de dependència encara no s’ha produït, ja que la llei preveu un desplegament progressiu. Tot i això el SAD el continuarà prestant l’ajuntament i en cap cas es veurà retardada la seva prestació ni s’empitjorarà el servei. L’únic que farà la Llei és millorar el seu finançament.

 Efectivament s’han de cercar les fórmules de col·laboració administrativa que no suposin una minva en la qualitat de la prestació respecte a la situació actual. Això suposa que les condicions d’assignació de serveis de dependència gestionats directament pels ajuntaments es poden seguir donant en les mateixes condicions que a l’actualitat i quedarà pendent el finançament per part dels consells insulars o de l’administració autonòmica (depèn del moment pre o post decret de transferències de serveis).

Mostrar la preocupació pel fet que la proposta presentada en cap cas garanteixi la gratuïtat de serveis com l’atenció domiciliària, que fins ara s’han prestat amb un cost minim i amb alguns casos sense cost pels usuaris, i instam a l’IMAS i a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració a fer els esforços adients per fer possible que aquells serveis siguin viables en els mateixos termes.

El desenvolupament normatiu que està preparant en aquest moment del Ministeri d’Educació, Polítiques socials i Esports contempla precisament aquests supòsits. L’aportació dels usuaris que ja rebin els serveis es mantindrà amb les condicions de copagament fixades actualment. La incorporació de nous usuaris es farà aplicant els criteris de copagament més favorables per l’usuari, ja siguin els que s’estableixen a la normativa desenvolupada de la llei de dependència, ja siguin les ordenances municipals actualment vigents. Això suposa que en cap cas els usuaris veuran incrementada la seva aportació actual.

Constatar que a la proposta s’hi reflecteixen importants noves càrregues de treball pels ajuntaments, incloent aquestes administracions locals en un cert sentit de subordinació a la resta d’administracions i sense contemplar aspectes especialment rellevants com els mecanismes econòmics i de relació formal interinstitucional que han de fer possible aquesta col·laboració, així com deixant de banda perfils d’usuari tan importants pels ajuntaments com per exemple el dels que viuen a les residències municipals, no inclòs a cap apartat del document lliurat per l’IMAS. Constatam que el procediment proposat per a l’accés als recursos del SAAD és extremadament ineficient, donat que s’introdueix un sistema que contempla fins a 8 interlocutors diferents en funció del tràmit específic que s’hagi de portar a terme, provocant la difícil identificació de la instància adequada per a cada cas per part de tècnics i usuaris, així com potencials enviaments erronis de documentació i vulnerant el principi d’eficàcia, eficiència i economia en la gestió de recursos, proclamats a la Constitució Espanyola, Lleis 30/1992 i 7/1985.

 L’estratègia de desplegament desenvolupada per la conselleria d’afers socials, promoció i immigració i els consells insulars implica a mig termini la dotació de 50 treballadors socials més al conjunt de la xarxa d’atenció primària. Els treballadors socials que ara es contracten per fer els PIAS (Plans individuals) passarien en un futur als equips d’atenció primària dels municipis.

Per altra banda els serveis que s’han de prestar vinculats al catàleg de dependència presenten uns criteris de qualitat (ràtios de personal, infraestructures, dotacions tècniques, etc.) que la majoria de residències municipals de la nostra Comunitat Autònoma no tenen. En tot cas s’haurà de preveure la possible adaptació d’aquests centres als criteris de qualitat.

Pel que fa a la complexitat de la tramitació i la gran quantitat d’interlocutors, el sistema informàtic que està desenvolupant el Ministeri d’Educació, Polítiques Socials i Esports permetrà l’accés a la informació tant als sol·licitats  com als tècnics, sabent en tot moment en quin estat de tramitació està la seva sol·licitud. Aquest accés es podrà fer via web, per part dels sol·licitants, mentre que els professionals podran accedir directament al sistema en una futura implementació.

Fina Santiago consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració

 

 

Comentaris

Pepe

Enhorabona Guillem

Pepe | 18/05/2008, 21:06

Bones Guillem la nostra enhorabona per la sentència del càmping de la Colonya, molt bona feina

Pepe

BICs

Pepe | 18/05/2008, 21:05

Fa ja un grapat de plens que varen recordar a l'equip de govern on es troba el director de patrimoni, que havia que regular les visites a la Fortalesa i al castell del rei, però s'ens va contestar que de moment els tècnic no tenien temps per aquestes feines. Insistirem, per suposat.

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans.

El PP-UM és la Mort!

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans. | 18/05/2008, 18:12

Economía actual=Esclafit des globo terraqui.Això són matemàtiques!!

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans.

El PP-UM és la Mort!

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans. | 18/05/2008, 17:58

Economía criminal actual=Destrucció,canvi climàtic i extinció d'espècies.Economía actual=No hi ha futur.

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans.

Conselleries de Fraus i Estafas als ciutadans.

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans. | 18/05/2008, 14:57

"confrontación de ideas "??........................................."No podem fer res" és une de ses grans idèes què hi trobaràs a qualsevol de ses Conselleries.

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans.

Conselleries de Fraus i Estafas als ciutadans.

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans. | 18/05/2008, 14:10

estamos trabajando constantemente: comidas de trabajo, reuniones por la noche,...

Garci

Notícia Diario de Mallorca

Garci | 18/05/2008, 14:00

Pollença. El texto urbanístico municipal se adapta a la normativa turística.
El PGOU legaliza una urbanización y dos hoteles a cambio de cesiones de suelo.

Diferentes unidades de actuación reportarán al Ayuntamiento más de 160.000 metros de terrenos para zonas verdes y viales
JOAN FRAU. POLLENÇA. La adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pollença al Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT), aprobada de forma definitiva por el pleno del Consell de Mallorca el pasado 5 de mayo, permitirá la legalización de dos emblemáticos establecimientos hoteleros del municipio y de una urbanización a cambio de cesiones de suelo que pasará a formar parte del patrimonio municipal.
Los hoteles que regularizarán la situación urbanística son el Grupotel Molins, situado en Cala Molins (Cala Sant Vicenç), y el hotel Pollensa Park, en el Port de Pollença. En el primer caso, el establecimiento, que data de 1956 y tiene categoría de cuatro estrellas, "tiene una serie de infracciones urbanísticas", según explica el alcalde Joan Cerdà (UM), y para legalizar su situación deberá realizar una cesión de 2.985 metros cuadrados de zonas verdes y 1.405 metros cuadrados de viales al ayuntamiento de Pollença correspondientes a la Unidad de Actuación contemplada en el PGOU. El hotel deberá construir una plaza pública en el solar que ocupa.
Además, en la misma zona de Cala Sant Vicenç, el plan urbanístico prevé la construcción de un hotel, "previsto ya en el PGOU de 1991", según Cerdà, que también deberá realizar una cesión de 6.765 metros cuadrados al Ayuntamiento como zona verde.
Respecto al hotel Pollensa Park, construido en la década de los años 60 en suelo rústico de la segunda línea del Port de Pollença, con tres estrellas y capacidad para 600 plazas repartidas en cinco plantas, es el más grande del municipio y concentra el 30 por ciento de las plazas totales de Pollença. La legalización implicará una compensación al Ayuntamiento en forma de cesión de 4.120 metros cuadrados de zona verde y otros 11.480 metros cuadrados de viales. La propiedad del hotel deberá construir una nueva calle con la dotación de servicios incluida. También deberá presentar un proyecto de legalización y pagar el diez por ciento del valor del solar al Ayuntamiento en concepto de aprovechamiento medio.
Por último, la entrada en vigor del nuevo texto urbanístico adaptado a la normativa turística resolverá la situación irregular de la urbanización Las Palmeras, en el Port de Pollença, un núcleo construido entre los años 70 y 80 que "históricamente ha dado muchos problemas al Ayuntamiento", según Cerdà, debido a que no está recepcionada por la institución local.
Los propietarios de la urbanización Las Palmeras deberán realizar una cesión al consistorio pollencí de 5.600 metros cuadrados de espacios libres y 8.500 metros de viales. Al tratarse de un núcleo no consolidado, también deberá pagar al Ayuntamiento el valor del diez por ciento de la parcela que ocupa la urbanización.

Garci

Re: Llei de dependència 1

Garci | 18/05/2008, 13:51

Hola Guillem l'adreça és correcta i ha arribat el correu. Tot i que normalment usam més eurxella@yahoo.es

Mirarem la proposta i te dic coses. Esper que et vagi bé.

Xesca Ensenyat

Propaganda

Xesca Ensenyat | 18/05/2008, 12:53

Calem foc a la senyera, no passa res

Ja vindré jo, si de cas, a apagar-lo

UNA ALTRA VIDA, 26

un bloc de mesvilaweb.cat

Guillem Caldentey

Material

Guillem Caldentey | 18/05/2008, 12:41

Epa pollencins,
Us he enviat fa uns minuts a aquesta adreça (alternativaeuev@gmail.com) una moció que presentarem la propera sessió del nostre Ple, que per ventura us serà d'utilitat. Ho dic perquè no estic segur que sigui l'adreça correcta.
Salut!
Guillem

Escolteu la proposta

Ràdio Urxella

Escolteu la proposta | 18/05/2008, 11:07

A la vostra disposició

Joan Ramon

Serveis Socials

Joan Ramon | 18/05/2008, 10:18

Per cert interessant la moció, el desenvolupament de la lleid de dependència és un fet interessant per la millora dels serveis socials.

La paralització de les obres de la residència de Pollença, són una mostra de lo malament que funciona el nostre Ajuntament.

Salut i Branca.

Joan  Ramon

Fortelessa

Joan Ramon | 18/05/2008, 10:16

Avui surt la notícia de que la Fortelessa de Albercuis es possa a la venda per 100 milions de Euros, estaria bé que les immobiliaris informin de que és un BIC, per tant s'han de garentir les portes oberts 4 vegades al mes, i que el camí que i du és d'ús ´públic segons el catàleg de camins, els possibles compradors a aquest preu, es mereixen tota la informació.

Salut i Branca

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb