URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Alternativa | 14 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

La PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS avisa a l'ajuntament de Pollença que ha de fer complir lo acordat i ha de regular el pas pel camí de Ternelles i deixar-se d'excuses en que hi ha una resolució judicial pendent, ja que el recurs dels propietaris no demana la suspensió cautelar del pas pel camí.

Però abans hem de fer una mica de memòria del procès i el perquè el camí resta tancat:

Després de la sentència del Tribunal Suprem del 18 d'octubre del 2001 que declarava l'ús públic del camí de Ternelles. Fou aprovada per l'Ajuntament el mes de Març de 2006, i retificada per la Comisió Insular d'Urbanisme el 27 de Juliol de 2006, per tal de ser aplicada per L'ajuntament de Pollença, la comisió Insular d'Urbanisme i donava el vist i plou de l'inclusió al Pla General, una regulació del camí  molt restrictiva (Vint  persones al dia, sis dies a la setmana, tret de les èpoques de cria del Voltor, entre Febrer i Maig, on l'accés només es podrà efectuar tres dies a la setmana). Contra aquesta regulació els propietaris han interposat un contenciós.

 Nota de la Plataforma:

Desprès de veure el Recurs de MENANI.S.A.  (propietat de Ternelles) on no es demana la suspensió cautelar de la proposta de regulació aprovada al seu moment per l'Ajuntament de Pollença i la Comisió Insular d'Urbanisme del Govern Balear, hem fet un recurs, i també una proposta per tal de regular aquest ús, fet que des de l'Ajuntament s'incumpleix.
 
Per tant, des de la Plataforma Pro Camins Públics hem fet una proposta per tal de què l'Ajuntament, que és l'organ competent en aquest camí, regulí l'accés (que el mateix Ajuntament va aprovar mitjançant sesió plenari al Febrer del 2006).
 
En cas de que l'Ajuntament incompleixi aquest acord, no descartam iniciar les accions necessaries perquè aquest compleixi amb el que ell mateix va acordar.
 
PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

 

Imatge del castell del rei, BIC que no es pot visitar i que s'ha de regular. 
 

A continuació proposta de la Plataforma a parti de la qual i amb el seu permís hem fet una moció que presentarem al proper ple

                    , major d’edat amb DNI núm.                 actuant en nom propi i en representació de la Plataforma pro Camins Públics Oberts, coordinadora que agrupa a persones i entitats,  amb domicili a efectes de comunicació, al carrer           de Pollença.

     EXPOSA que :

    Vist la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001, la qual ordenava que es fessin “les determinacions precises per assegurar l’ús públic”.

    Vist l’acord  del Ple de l’Ajuntament de Pollença celebrat l’1 de juny del 2006.

     Vist l’acord pres per la Comissió Insular d’Ordenació  del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió celebrada el 28 de juliol de 2006, el qual és d’aplicació obligatòria per l’Ajuntament de Pollença.

     Vist  que a la interposició del Recurs Contenciós Administratiu presentat  per  la societat MENANI SA el 25 de maig de 2007 no es demanà la suspensió de l’acord recorregut, s’ha de considerar d’aplicació obligatòria l’acord pres per la CIOTUPH  el 28 de Juliol de 2007.

     Desprès d’un any i déu  mesos de la notificació de l’acord  de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric  a l’Ajuntament de Pollença, CONSTATAM:

     -     Que no hi ha hagut cap canvi  en l’accés al camí de Ternelles al Castell i a Cala            Castell.

-         Que encara s’ha de demanar permís mitjançant telèfon a un empleat de la BANCA MARCH, per anar pel camí que condueix al Castell del Rei i a Cala Castell.

     -    Que l’accés al camí depèn de l’arbitrarietat   dels guardes  de  la barrera  de l’Estret de Ternelles.

ES PER TOT AIXÒ QUE:

      Moguts per l’afany de col·laborar  amb l’Ajuntament per tal de donar solució a l’aplicació de l’acord de la CIOTUPH , (encarà que consideram l’acord de regulació excessivament restrictiu), proposam la següent forma d’actuació:

      1.- Que l’Ajuntament reguli l’accés per a vianants del camí de Ternelles al Castell i a Cala Castell.

      2.- Que la forma de regulació sigui mitjançant un telèfon de l’àrea de Medi  Ambient o altre oficina que es cregui convenient.

      3.- Que el funcionari que atengui el telèfon anoti en una agenda el dia de visita que és sol·liciti ( quan el  dia sol·licitat superi les 20 persones, s’oferirà un altre dia).

      4.- Que els visitants hagin de recollir l’acreditació a l’oficina  municipal encarregada previ presentació del DNI o document de identificació, així com un full informatiu amb les normes a complir  i un mapa de l’itinerari.

     5.- No posar cap inconvenient que el guardes actuals puguin comprovar les acreditacions donades.

   6.- A l’entrada a la barrera es posarà un cartell informatiu que hi hagi les activitats no permeses  i ja esmentades a l’acord del Consell de Mallorca.

    7.- Publicar la forma d’obtenir els permisos i les normes d’ús . Fer una edició adient pels hotels locals, oficines de turisme etc.

 DEMANAM

    Que l’Ajuntament apliqui  ja l’acord de la Comissió Insular del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 28 de juliol de 2006, sigui mitjançant la nostra proposta o altre que consideri  més adient.

 

                                Pollença a 28 de Maig de 2008

Comentaris

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 02/07/2008, 12:07

A nosaltres no se'ns ha informat de res, rumors n'hem sentit molts per això no val la pena reproduir-los fins que siguin segurs.

Tot d'una en tenir notícies informarem.

Salut Margalida Maria.

Margarida Maria

LA PATRONA

Margarida Maria | 02/07/2008, 05:55

Algú podria explicar-nos si enguany hi haurà algun canvi significatiu al simulacre de moros i cristians? Els darrers combats es faran a Can Escarrinxo? Si no és així a on es pretén que es facin? Hi ha molts de rumors per Pollença sobre aquest tema i com que ningú oficialment s'ha pronunciat no se que creure.
Gràcies

fra lokus

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

fra lokus | 01/07/2008, 21:54

Ja ha sortir els candidats de la Patrona, em agradaria saber si hi ha algun d'aquests candidats que sigui promotor del desastre de la urbanització de LA FONT per expemple, és per no votar-li.

Treballadors que es guanyen les garroves no.

Camins

Ternelles

Camins | 01/07/2008, 19:50

hi ha prou documents que especifiquen la titularitat pública dels camins, però vsita la poca voluntat de la fam´lia March, aquests veuran la llum al seu moment, el jutge ja dterminara el més oportu.

Salut i Branca

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 01/07/2008, 12:58

Hola Martí. Si t'interessa l'informe te'l podem enviar per correu electrònic. Envien's un correu a eurxella@yahoo.es. De totes maneres tenim pensat penjar-lo al bloc amb un article de Ternelles. El problema és que tenim molts article i molta informació acumulada, això fa que no sàpiga dir-te quan sortirà.

Martí

ternelles

Martí | 01/07/2008, 09:40

jrv,jo també me referesc a la font d'algarets.El document en resum diu:Dn.Antoni Des Brull devant la gran escases de aigua pels horts ,farina y verdures dels moradors de la Vila.Don,cedesc i en plenitud de domini trasferesc a favor dels Moliners y Hortolans les aiguas del Algarets.En posterioritat la comunitat de regants va estabir un nou conveni en la familia March, es va fer la presa i l'entubament de les aiguas de ternelles per dins les acequies dels hortolans i moliners.

jrv.

error

jrv. | 01/07/2008, 08:36

Hem referia a l'aigua de l'Algaret, no a la dels regants, o de la Font de Cubellas.

Marti

cami de ternelles

Marti | 30/06/2008, 22:01

Pepe,tenc interés en coneixer l'informe jurídic de l'Ajuntament.Es pot consultar?

Pepe

Ràdio

Pepe | 29/06/2008, 22:18

Crec que la ràdio municipal no ha tingut mai massa suport per part de les que han governat fins ara. I si s'ha mantingut viva és gràcies a les hores i cor que l'haveu posat tots els que haveu fet i feu feina a la mateixa.

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 29/06/2008, 21:44

Crec, sincerament, que parlant s'enten la gent. Agrairia que no empreu aquest bloc per dirimir qüestions personals. No és el mitjà adequat.

ESTEVE MERCER

radio pollença

ESTEVE MERCER | 29/06/2008, 18:02

No vull comentar la cursilada de na Patricia Fuster, sols els mediocres poden definirme com extravegant, no arrib a tant desgraciadament.

Pepe

Gràcies

Pepe | 24/06/2008, 11:28

Gràcies per la teva aportació Martí.
Com hem presentat una moció a partir de la petició de la plataforma i l'Ajuntament ha fet un informe jurídic sobre el tema no tardarem en fer un altre article comentant com es troba la situació actualment.

Martí

ternelles

Martí | 24/06/2008, 11:17

he afallit un comentari pen JRV que veig que no ha arribat ho torn provar.Desconexia si el camí era public o privat se m'ha donat resposta.Torn repetir no hi figura al cadastre actual.El document que parles es de 19 de agost de 1809 per donació als hortelans i moliners de l'horta de cubelles.Els sobrants es venen per la comunitat de regants a l'ajuntament a 10 pessetes el m3 en revaloritzacions anuals,cosa que no ha cumplit l'ajuntament,quantitat que no basta pel manteniment de la infraestructura dels regants.Cada any l'ajuntament ha incrementat el preu de l'aigo als pollençins.Si me deixasin passar per un terreny privat donaria les gracies al propietari,mai voldria establir una servitut de pas a no esser fos indemnitzada

Pepe

I BIC

Pepe | 24/06/2008, 11:12

Un altre tema és que el Castell del rei és Bé d'Interès Cultural, o sigui de domini públic. Fa mesos que varen recordar al regidor de cultura i director de patrimoni que s'han de regular les visites.

Ley 16/1985, de 25 de junio,[1] del Patrimonio Histórico Español.

2. Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre
tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y
facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los
investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones
de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en
días y horas previamente señalados...

JRV.

Parcialitat

JRV. | 24/06/2008, 06:50

Marti, tinc a posar en dubte la teva intenció d'objectivitat, perque a mes de les dades històriques que menciones, n'hi ha moltes altres. Tinc jo mateix un document de cessió de l'any 1808, en que es cedí l'aigua de la font de ternelles al municipi, i no crec es cedís la font sense dret a acces a la mateixa , i tinc a pensar que l'acces al castell no es devia fer en helicopter, i per descomptat, ni tu ni jo hi erem el 1860 per saber si hi havia caminoi o cami. El que se, per contat del meu avi, ja trasspassat, es que podien anar i venir de cala castell on tenien la barca de pesca, a pollença, sense cap impediment. T'estic parlant dels anys entre 1895 i 1930, quan, afortunadament, no hi havia el consistori actual.
Per cert, la barca es deia "Punta Topina", perque estava bassada alla a l'estiu.

JRV.

Parcialitat

JRV. | 24/06/2008, 06:50

Marti, tinc a posar en dubte la teva intenció d'objectivitat, perque a mes de les dades històriques que menciones, n'hi ha moltes altres. Tinc jo mateix un document de cessió de l'any 1808, en que es cedí l'aigua de la font de ternelles al municipi, i no crec es cedís la font sense dret a acces a la mateixa , i tinc a pensar que l'acces al castell no es devia fer en helicopter, i per descomptat, ni tu ni jo hi erem el 1860 per saber si hi havia caminoi o cami. El que se, per contat del meu avi, ja trasspassat, es que podien anar i venir de cala castell on tenien la barca de pesca, a pollença, sense cap impediment. T'estic parlant dels anys entre 1895 i 1930, quan, afortunadament, no hi havia el consistori actual.
Per cert, la barca es deia "Punta Topina", perque estava bassada alla a l'estiu.

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 23/06/2008, 23:21

Hola Martí, el camí que va al castell hi és des de que el castell és allà, o abans, això és innegable. Jo no deman que el camí sigui més o menys estret, deman poder caminar per un camí que segur era públic perquè fins al castell s'hi podia anar i perquè ho diu la documentació.
Si té més o menys metres m'és igual, lo important ara és que l'ajuntament compleixi la sentència de fa 7 anys.

Pepe

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Pepe | 23/06/2008, 21:42

El tema del camí de Ternelles no és senzill.

Per una part hi ha la sentència del tribunal suprem que indica que encara que el camí fos privat és d'ús públic. Sentència que encara espera ser complida.

Per altra part la plataforma pro camins públics i oberts ha trobat una gran quantitat de fonts que documenten que es tracta d'un camí públic. Parlam al manco de 18 documents des de 1438.

El que no tenim encara clar és quina serà la postura de l'equip de govern a aquest tema, quan es presenti el catàleg de camins públics el sabrem.

Però el que sense dubte fa més complicat el tema és el gran poder de la família March i que les institucions públiques des del Consell a l'Ajuntament no hagin estat capaços d'actuar en benefici del poble.

Martí

Ternelles

Martí | 23/06/2008, 21:21

Garci,desconec l'informació històrica que has consultat,el que te puc dir es que just hi havia un caminoi per arribar al castell i en l'amplaria actual es va fer devers 1860 pels hortelans i moliners de l'horta de cubelles per poder accedir a les fonts que el Sr.Villalonga i Desbrull els hi havia fet donació donada la manca d'aiguas per poder moldra i regar.Com comprendras no es el mateix deixar passar als hortelans i moliners a convertirse en un camí on tothom hi té dret.Les posteriors sentencies judicials s'han de acatar pero no s'ha de desvirtuar l'historia

Camins

Deixedesa

Camins | 23/06/2008, 20:16

Ja el he consultat, i també que esta pendent d'una expropiació al PGOU del 1991, llastima que l'Ajuntament no hagui actuat en benefici del poble en aquest cas.
Bé, en molts de casos, la veritat.
Per altra banda que sigui o no al cadaste pot ser una via d'informació, com altres, i la sentència del tribunal suprem obliga a l'Ajuntament a facilitar l'ús idoni del cami, sentència del 2001 i encarà estam així.
De totes formes en aquest cas hauran de seguir fent feina els ciutadans, sense esperar que actuiin els que cobren per defensar el que cal.

Salut

Marti

ternelles

Marti | 23/06/2008, 20:00

Camins,convendria mirasis l'actual,es pot consultar a "oficina virtual del catastro",veuras que en el poligon 4 de Pollença desde la parcela 557 no hi ha cap camí que porti a Ternelles.

Camins

Camins

Camins | 23/06/2008, 19:18

Martí al cadaste del 1856 i pots trobar el camí de Ternelles, estaria bé el mirasis.

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 23/06/2008, 17:08

Hola Martí. Jo no se si el catastre ho diu o no. El que si se és que és públic el camí perquè he vist documentació històrica, de segles, on ho deia. I un camí si ha estat públic sempre ho és. Tal vegada si el que dius es veritat el catastre està equivocat.

marti

marti

marti | 23/06/2008, 13:12

Desconec si el camí de ternelles es public o privat lo que si es ben cert es que no figura cap camí al cadastre que porti a Ternelles

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 17/06/2008, 21:28

Per cert, això dels spams és una plaga...acab d'esborrar més de 140 spams del bloc.

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 17/06/2008, 21:26

Llàstima Joan Ramon, era un bon moment per dir la vostra al plenari.

Però com que estic segur que faran barbaritats tendreu moltes oportunitats.

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 17/06/2008, 20:51

He pogut parlar amb en Joan Crespi del teme de intervenir com asociació, de moment o deixarem estar, esperarem per més endavant, si no s¡aprova el catàleg mirriem d'intervenir en aquest tema.

Salut i Branca

Pepe

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Pepe | 17/06/2008, 08:44

Encara no sé res del catàleg.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 16/06/2008, 19:22

Veurem

meam que passa, saps si i va el catàleg al plenari?

Salut i Branca

Pepe

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Pepe | 16/06/2008, 19:12

Tan de bo hagi seny però fins ara ha hagut ben poc...

camins

Camins

camins | 16/06/2008, 18:45

No podré anar al plenari, però esper que hi hagi seny.

Ja contareu

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 15/06/2008, 10:47

Si, demanar massa. Els nostres governants van a cop d'intuició i sembla que segons l'impuls de cada moment i qui el provoqui aquest impuls. Pensa que ells ja han sigut votats i ja està, ja no escolten ni volen res dels ciutadans. Per ells pareix que nosaltres som paperetes un dia a l'any. Perquè sinó no deixen ni que participem als plenaris per fer precs i preguntes?
Escoltar la gent m'has dit...

Joan

De pena

Joan | 15/06/2008, 10:34

No és demanar que o pensin, però almenys que escoltin opinions. Supos que això és demanar massa.

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 15/06/2008, 09:16

Joan, subvencionar llibres seria una bona cosa, com vols que ho facin? ni tansols, com vols que ho pensin?
Els caçadors tenen més poder de convicció que els pares i mares d'alumnes. Està clar.

Lo més trist és que l'area d'esports o medi ambient subvencioni la tirada. No és ni un esport racional ni un bé natural. És matar animals indefensos.

Joan

Tirada

Joan | 15/06/2008, 09:06

Avui mirant lo de la tirada de guatlleres pensava, i per una activitat com aquesta poden donar subvencions i no per els llibres de primaria?

Destructor de màfies.

El PP-UM és la Mort.

Destructor de màfies. | 14/06/2008, 20:11

Ja n'hi a prou de vendre Mallorca a ses màfies internacionals.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 14/06/2008, 17:19

JA veurem, esper que el catàleg siguí aquest pas,crec que seria el més interessant ara.

Salut i Branca

Pepe

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Pepe | 14/06/2008, 17:15

Al tema de camins ens resten molt d'anys de feina, esperam que aquest ple es doni un petit pas.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 14/06/2008, 16:51

Aquest primer any de l'actual govern de moment no ha provocat cap avanç en la problemàtica existent de tancament de camins públics al municipi de Pollença, la primera pasa, que era aprovar el catàleg encarà no s'ha produït i ja anam cap al primer any de Govern, per tant de moment cap avanç, pens que aquest més anirà l'aprovació del catàleg.

Hi ha una dada interessant pens, almenys un regidor del PP va fer alegacions a aquest catàleg, per defensar la desafectació de la Carretera Vella de Lluc per una finca de la seva propietat, estaria bé que s'abstengues de votar, per altra banda, estaria bé que s'aprovas el catàleg, això seria la primera pasa, pero encarà no estaria resolt ni de bon troç el problema, desprès el catàleg s'haurà d'incloure dins l'Inventari de béns municipals, i desprès s'haurà de protegir, mantenir i en algun cas obrir els camins, i això si que sembla complicat amb aquesta "mollor" del govern.

Salut i Branca

Destructor de màfies.

El PP-UM és la Mort.

Destructor de màfies. | 14/06/2008, 15:51

Els regidors de l'equip de Govern no fan res a cap poble de Mallorca.Són titelles al sevèi del gran capital i de les màfies internacionals!!

Destructor de màfies.

Màfia russa

Destructor de màfies. | 14/06/2008, 15:45

No volem cap Zar mafiós a Mallorca!!.

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 14/06/2008, 15:36

I sorprèn encara molt més que la Plataforma fes una moció per ser presentada al plenari i la donés al PSM i PSOE i aquests no la presentassin.
Com pot ser que ni el PSM ni el PSOE vulguin presentar una moció feta per la Plataforma per aprovar el catàleg de camins?

Que fan els regidors de l'equip de govern? Obeir els dictats d'UM, pens jo.
UM és l'únic partit que continua al govern i la política no ha variat. En canvi el discurs del PSOE-PSM pro camins ha fet un gir brutal.

Miquel

De pena els regidors

Miquel | 14/06/2008, 14:54

Sorpren més quan en teoria és un govern de Progrés el que ens van vendre a Pollença, però l'únic que han fet progresar és el sou dels regidors.

Jordi

L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles

Jordi | 14/06/2008, 14:32

Sorpren que mentre alguns regidors tenen un bon sou i dedicació exclusiva per defensar els bés patrimonials del municipi, s'hagi de constituir una Plataforma, per tal de defensar aquest patrimoni, de mentre a banda de fer-se fotos i demagogia,, que fan els regidors de l'equip de Govern?

Enhorabona a la gent de la Plataforma per la seva feina.

Camins

Camins

Camins | 14/06/2008, 14:02

Bones

Ahir PEter Eisenmann anunciava que obria els camins des Fangar, a Manacor, mentre s'està començant el procés judicial, reconeguent per primer cop que aquests camins són públics, tot això fruit de la fina dels plataformistes de Manacor, llastima que la defensa d'aquets camins els hagin de dur des de la Plataforma i no des de L'Ajuntament, lloc en teòria defensos dels bé`ns públics...
A Pollença més o menys el mateix.

Garci

Re: L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.

Garci | 14/06/2008, 13:49

Normal que els donin tants premis a la Plataforma! Quina feina. Esper que sigui acceptada la moció i s'aprovi ràpid el catàleg de camins. El termini ha acabat ja fa temps.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb