URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple, Futbol i votacions

Alternativa | 27 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui havia penjat un altre article però el que va passar al ple d'ahir mereixia un article immediat.

 L'actitud de l'equip de govern als precs i preguntes del ple d'ahir va ser molt decebedora. Si al ple de maig es varen negar a contestar la majoria de les preguntes, ahir després de contestar a una bona part de les preguntes de l'anterior ple, com els obligava la llei, elbtle i president del ple Joan Cerdà  va dir que no contestarien a cap pregunta, i que si voliem les donassin per escrit. Es veu que volien veure el final del futbol.  En el meu cas els he recordat les preguntes de l'anterior ple que no m'havien contestat, i només he demanat una vegada més l'armari per guardar l'abundant documentació que genera nostra feina política. Una cosa que demanam des de que va començar la legislatura, i que per llei l'Ajuntament ens hauria de facilitar demostra la seva incapacitat que per desgràcia per tota la ciutadania és patent dia a dia i en coses més importants que aquest armari.

Juanjo (PSOE)  em va replicar   que per llei no havien de comprar l'armari, molt malament han d'estar els comptes de l'Ajuntament ja que l'article 77 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears diu al seu punt 2; cada corporació local, de conformitat amb el seu reglament i en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició de cada grup els mitjans econòmics i materials adequats per a l’exercici de les seves funcions. Els diversos grups polítics podran disposar, si ho permeten les possibilitats funcionals de l’organització administrativa, d’un despatx o local a la seu de l’entitat local, per reunir-s’hi de manera independent..." No demanam un despatx però al manco un armari. Joan (UM) el va intentar arreglar dient que no havia espai!!! ni que demanasim un armari-vestidor.

Després vaig decidir que si l'equip de govern no anava a contestar cap pregunta donaria les preguntes per escrit, al manco demanaré  que la resposta sigui també escrita ( que facin aquesta feina).La veritat que pens que em vaig equivocar i que tenia que haver llegit les preguntes que m'havia llevat una feinada preparar, .

El més trist és que a Tomeu Cifre (PP-UMP) no se l'han contestat un bon grapat de preguntes de l'anterior ple, el que suposa un incompliment de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears que al seu article 95 diu textualment: "Les preguntes formulades oralment en el transcurs d’una sessió han de ser contestades en la sessió següent, llevat que la persona interpel·lada doni una resposta immediata. "

A la fi tot molt trist i una mostra més de manca de sentit democràtic i de respecte a l'oposició i  als ciutadans que representam.A més a més hem d'afegir que algunes preguntes evidentment serveixen per informar a l'equip de govern de problemes que requereixen una solució ràpida.

Per altra part estic content ja que nostres dues mocions han estat aprovades per unanimitat, encara que la del camí de Ternelles amb una esmena de l'equip de govern que ja comentaré.

De moment només informarem de la votació després poc a poc ja els comentarem.

.- Aprovació de l'annex al conveni de col·laboració de 30 de desembre de 1999 subscrit entre la CAIB i 1'Ajuntament de Pollença en matèria de recaptació voluntària i executiva de tributs locals i altres ingressos de dret públic per a la realització de determinades tasques relacionades amb la gestió dels tributs locals. Varen destacar la manca d'explicacions del regidor d'Hisenda Juanjo Mir (PSOE)

Aprovada. Vots a favor d'UM_UNPI, PSOE i PSM i abstencions del PP-UMP i Alternativa EU_EV.

- Aprovació, si procedeix, del conveni regulador per a l'atorgament de la subvenció nominativa a 1'Associació de Protecció Civil de Pollença.

Aprovada per unanimitat.

- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud a la Conselleria d 'Interior d 'incorporació a la plataforma la plataforma informàtica EUROCOP

 Aprovada per unanimitat.

- Proposta del grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a l'accés al camí de Ternelles, al Castell i a la Cala Castell

Aprovada per unanimitat, després d'aceptar una esmena d el'equip de govern.

La moció original deia:

Que l’Ajuntament apliqui sense més dilacions l’acord del plenari aprovat a 1 d ejuny de 2006, així com la ratificació d’aquest aprovat per de la Comissió Insular del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 28 de juliol de 2006.

Es va sustituir la frase "sense més dilació" per "es faran els passos i procediments necessaris per l'obertura del camí". Ja explicarem aquest canvi.

 - Aprovació, si procedeix, d'esmena a l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada dia 22 de desembre de 2005, relatiu a 1 'aprovació del projecte de compensació de la UNAC - 13 del PGOU.

Aprovada per unanimitat. 

- Nomenament de representant municipal (titular i suplent) del Consell Escolar de Mallorca. Es va nomenar a Mª Mar Sastre i sustitut a Jaume Plomer.

Vots a favor d'UM_UNPI, PSOE i PSM i PP-UMP i abstenció d' Alternativa EU_EV.

- Proposta del grup municipal PP-UMP relativa a la creació i posada en funcionament del Consell Escolar Municipal de Pollença. El debat més absud de la nit.

Vots a favor del PP-UMP i Alternativa EU_EV. Vots en contra d'UM-UNPI , PSOE i PSM:

- Proposta del grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la retirada del monòlit de la Legió Cóndor.Va haver un afegit de l'equip de govern;varen dir que és possible que a l'entrada de la Base encara hagués un escut franquista i que sí és així també demanarien la seva retirada.

Aprovada per unanimitat.  

- Aprovació, si procedeix, de la Declaració Institucional sobre el conflicte del Sàhara Occidental.

Aprovada per unanimitat.   

- Aprovació, si procedeix, de l'inici de l'expedient per a la concessió de la "Medalla de la Villa" a la Sra. Teresa Cànaves Pallicer

Aprovada per unanimitat.   

 

 

 

Comentaris

Pepe

JRV

Pepe | 28/06/2008, 08:27

JRV, quan escoltis el debat veuràs que el tema de l'àguila va ser com molt improvisat per part de l'equip de govern. A aquest ple estaven molt preocupats per demostrar que tenien iniciativa.
Ja m'ensenyaràs la inscripció de la que parles.

Pepe

Molt bo maki

Pepe | 28/06/2008, 08:23

Molt bo Maki, no se me va ocórrer aquest tema al debat. Em va passar el mateix que a ells, em vaig centrar a la hipocresia del govern central quan la seva era més propera.

tomeu

Re: Ple, Futbol i votacions

tomeu | 27/06/2008, 21:37

totalment d'acord amb el comentari de maki.
No poden opinar sobre muro però si sobre el sàhara???
quantes de restes de colonialisme queden encara pel món!!

Garci

Re: Ple, Futbol i votacions

Garci | 27/06/2008, 17:30

Maki, el teu comentari és per emmarcar. Vergonya que el consistori actual posi com excusa que no és casa seva referir-se a Muro però si que ho facin en favor dels pobrets del Sahara. Estic indignat, amés, perquè el PP i el PSOE tenen gran part de culpa del que passa al Sahara. Relacions econòmiques amb Marroc, no ajuda al Sahara, venta d'armes a Marroc per matar Saharauis... Connivència política en favor de la massacre. Clar, com que ells son uns pobrets...

Però al fons de solidaritat ni un duro fa molts anys, i del consell municipal de cooperació ni en parlem.

M'agradaria llegir la declaració.

Molta ràbia pel que passa. El món és molt més gran que Pollença, tot i que el pollencinisme encegui a les persones.

maki

relacions exteriors

maki | 27/06/2008, 16:32

Estic assombrat que el Consistori, per UNANIMITAT, aprovés una moció relativa a la situació del Sahara Occidental, ex "Sahara Espanyol", vergonyos residu de l'impèri on no es posava el sol. El meu estorament ve motivat perque l'equip de govern trobá en el seu dia,que no podia opinar sobre el golf de Son Bosc, a Muro, i MUro, he mirat el mapa , esta mes aprop que el Sahara. Convendria portar-lis un mapa, a aquests de l'equip de govern. El consell escolar tal volta val mes deixar-ho anar, si hi han de formar part els mateixos.

JRV

no franquista

JRV | 27/06/2008, 16:17

Hem sembla que l'escultura de l'àguila que hi ha al portell d'entrada de la Base no es un escut franquista, es simplement la figura d'un àguila. La he mirada moltes vegades, però en sembla que la pobra àguila no suporta cap escut. Alla on hi ha una inscripció a la pedra de la "mota" de la cistèrna, es a la Residència St. Domingo : III A.T. (Tercer any trionfal, es a dir , 1938.

Pepe

Consell Escolar

Pepe | 27/06/2008, 15:44

Un consell escolar municipal és un òrgan de consulta i participació de tots els sectors relacionats amb l'ensanyament, professors, alumnes, associacions de pares i mares, personal, regidors...

El debat d'aquest tema va ser molt trist, ja farem un article i el podreu escoltar. L'equip de govern va dir que estava d'acord amb la moció però que com ja estaven fent feina en un reglament no podien votar a favor

Garci

Re: Ple, Futbol i votacions

Garci | 27/06/2008, 14:29

Fralokus, tenc el plenari a un cd. Com te'l puc passar? Si vols telefona'm.

fra lokus

Re: Ple, Futbol i votacions

fra lokus | 27/06/2008, 14:12

Algú seria tan amable de dir-nos Que és un Consell Escolar Municipal?

fra lokus

Per Ràdio Pollença

fra lokus | 27/06/2008, 14:10

Gràcies per la informació.

Jo no he volgut ficar la pota i per això he fet la meva valoració del que vaig escoltar, i no he volgut reproduir cap paraula seva per por de posar en boca d'algú una cosa que no ha dit.

Garci

Re: Ple, Futbol i votacions

Garci | 27/06/2008, 13:41

No ho varen aprovar, segons vaig sentir fa uns mesos(no se el que varen dir ahir) perquè son unes demanadores.

La veritat crec jo és bàsicament que això duu feina i tracte directa amb els ciutadans(i això no els agrada) i perquè no ho han proposat ells.

Trist. Tristíssim.

Joan Ramon

Coses rares

Joan Ramon | 27/06/2008, 12:55

Com ès que no van aprovar un consell escolar municipal i si anomenaren representants pel consell escolar de Mallorca?

Camins

Terenlles

Camins | 27/06/2008, 12:30

Dir que hem rebut una resposta a l'instància que des de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts vam entrar a l'Ajuntament de Pollença i al Consell insular de Mallorca, que va ser l'instància que desprès heu fet servir com a moció referent al camí de Ternelles.

La resposta que ja vos farem arribar és que el Consell Insular de Mallorca instà a l'Ajuntament de Pollença a aplicar els esmentats acords, supos que això els va condicionar a l'hora de la moció.

Salut i Branca

Ràdio Pollença

Final de Esteve a Ràdio Pollença

Ràdio Pollença | 27/06/2008, 11:49

El final de n'Esteve Mercer a Ràdio Pollença està enregistrat als arxius de la ràdio. Però cal aclarir que n'Esteve no ha tingut cap trava mai per fer la seva tasca. Ha acceptat sempre les condicions de feina que se li han proposat i la seva sortida es totalment voluntària. Les maneres que ha fet servir per acomiadar-se per antena al llarg d'aquesta setmana són unes formes que només s'expliquen per la seva personalitat extravagant que sempre l'ha definit. S'ha estimat més explaiar-se en directe, desprestigiant la feina de la resta de l'equip que forma part de la ràdio, que parlant civilitzadorament amb els responsables per explicar els seus problemes. Això es tot.

fra lokus

Re: Ple, Futbol i votacions

fra lokus | 27/06/2008, 10:29

Intentar ara reproduir les paraules d'un altre persona aquí, sense tenir un suport sonor, sería per la meva part una imprudència, una coma mal posada, podria canviar el significat de tot, però per les seves paraules es podia sentir molta frustació per les "traves" que li havien posat a la seva tasca a la ràdio.

Notícia

Tren -tramvia

Notícia | 27/06/2008, 10:24

Amb el traçat del tren Sa Pobla - Alcúdia tendrem més aprop l'estació i la possibilitat del tramvia Alcúdia-Port de Pollença.
Avui la notícia al Balears.
l’arribada del tren al nucli
urbà d’Alcúdia no condiciona en capmoment la nova
línia de tramvia cap a Can Picafort i el Port de Pollença. Un projecte que era al programa del PSOE i que entra en contradicció amb el projecte de Costes.

“L’únic municipi que canvia pel que fa al tramvia és
Pollença perquèambl’estació devora la rotonda de la
carretera del Port seràmoltmés fàcil fer arribar el
tramvia fins a la localitat”.

Pepe

Re: Ple, Futbol i votacions

Pepe | 27/06/2008, 10:22

Els de l'equip de govern mateix no el tenien molt clar, crec que si volien fer aquest afegit el podien haver mirat abans ( fa dies que varen presentar nostra moció; el 13 de juny).

fra lokus

Re: Ple, Futbol i votacions

fra lokus | 27/06/2008, 10:18

¿Escut franquiste? Si no record malament, l'escut que hi ha a l'entrada és el de l'exèrcit de l'aire, que se sembla molt al franquiste però no és el mateix.

Anire a pegar una ullada.

Pepe

Re: Ple, Futbol i votacions

Pepe | 27/06/2008, 09:52

Què va dir Esteve?
Per cert se m'havia oblidat comentar que a la moció del monòlit també va haver un afegit de l'equip de govern, varen dir que és possible que a l'entrada de la Base encara hagués un escut franquista i que sí és així també demanarien la seva retirada.

fra lokus

Re: Ple, Futbol i votacions

fra lokus | 27/06/2008, 07:18

Com curiositat dir que ahir el ple per la radio va començar amb retràs, i va començar amb retràs perquè n'Esteva o Esteve, es va despatxar a gust amb la seva cloenda de Ràdio Pollença, una llàstima no haver tengut un aparell enregistrador a mà.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb