URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Consell Escolar Municipal.

Alternativa | 08 Juliol, 2008 05:57 | facebook.com twitter.com

A continuació comentam la proposta que va presentar el grup PP-UMP de crear en funcionament del Consell Escolar Municipal de Pollença.

Va ser rebutjada. Vots a favor del PP-UMP i Alternativa EU_EV. Vots en contra d'UM-UNPI , PSOE i PSM:

Al ple de setembre en Toni Martorell (PP) ja havia demanat per aquest Consell i s’havia comentat que s’havia de procedir  a actualitzar al seu reglament. Durant aquella intervenció de setembre ( per desgràcia encara no es transmetien per la ràdio) semblava que el regidor del PP era més d’esquerres que la senyora Francisca Ramón (PSOE). Ja que mentre Toni mostrava la seva preocupació per l’educació i un òrgan participatiu i fonamental com és el Consell Municipal, na Francisca va parlar amb cert menyspreu d’aquest organisme, dient que s’havia convertit en un lloc on tothom demanava. Es veu que no va bé això de que els ciutadans demanin als polítics, massa feina.

El debat que ja teniu penjat a Ràdio Urxella va ser el més intens de la nit, és un pena no tenir imatges ja que més d'un i una es varen exaltar.

A un principi Toni va explicar la importància del Consell Municipal escolar com òrgan de participació i coordinació de tots els sector implicat a l’educació del municipi. Es útil per coordinar activitats extraescolars, transport, menjadors escolars, matrícules... A més a més és un òrgan consultiu on a més de recollir les demandes, necessitats i reivindicacions dels sectors relacionats amb l’educació es podia començar a fer feina al projecte educatiu de Pollença ( Toni ja va fer un plec en aquest sentit al ple de setembre),pla de renovació educatiu, jornades de història local, formació professorat, redacció de les beques que dona l’Ajuntament, col·laboració amb el policia tutor...

L’argumentació de l’equip de govern per justificar el seu vot en contra, en paraules de la regidora d’educació Mª del Mar Sastre (PSOE), va ser molt trist; literalment varen dir que eren d’acord però no podien votar a favor per que estam fent feina i era al programa de tots els partits de l’equip de govern.

Des del nostre punt de vista aquesta argumentació és absurda, nosaltres també tenim com primer punt de nostre programa electoral en educació la creació d’aquest Consell i  per tant pensam que  el més lògic és votar a favor . De l’esborrany que s’ens va presentar a la Comissió informativa (veure pdf)  no havien sabut res fins que el PP-UMP va presentar la seva moció. Un cas similar a quan nosaltres varen presentar nostra moció de fer un reglament pel mercat municipal (gener)  i  va aparèixer un esborrany de reglament fet a corre-cuita i del que ja no hem tornat a saber res.

 

També és cert com va recordar Tomeu Cifre (PP) que a l’acord de govern publicat al blog del PSM no parla de fer aquest Consell Municipal

Si tothom estava d’acord en la moció crec que el més lògic era votar a favor, l’altre crec que és el que desprestigia la política, entrar en absurdes discussions purament partidistes.

Una cosa va restar molt clara al debat l’anterior Consell Municipal va desaparèixer al sorgir el nou decret de 2003 i no es va fer la necessària adaptació del reglament de 1992 (veure pdf) . O sigui durant quatre anys UM-UNPI, que tenia la regidoria d’educació (Malena Estrany) no va fer res per posar en marxa de nou el Consell. Per això també varen felicitar a la regidora d’educació Mª Mar Sastre, ja que sigui com sigui sembla que aquest Consell tornarà a posar-se en funcionament que és el que tots desitjam.

Primera part del debat d'aquesta moció, la resta a Ràdio Urxella

 

Esperam les vostres idees i sugeriments a l’esborrany del reglament del Consell Escolar Municipal (veure pdf)  

A continuació la moció:

 

Creació i posada en funcionament del Consell Escolar Municipal de Pollenca.

Bartomeu Cifre Ochogavia, en nom i representació del grup polític Partit Popular-Unió Mollera Pollencina presenta al ple de la corporació la següent proposta per ser inclosa i debatuda en el ple ordinari del mes de juny.

Exposició de motius:

Ates que la Constitució Espanyola a l’article 9.2 atribueix als poders públics la responsabilitat de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. Per altra banda, la Constitució a l’article 27.5 estableix que: "Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l'educació mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats".

Atesa la Llei orgànica 1/2007, de 1 de marc, per la qual s'aprova l'Estatut d' Autonomia de les Illes; al' Article 26 punt 3 determina que "els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i universitaris en els termes establerts per la llei".

Atesa la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE), que estableix a l'article 34 que "a cada comunitat autònoma existirà un Consell Escolar pel seu àmbit territorial". D'igual manera l’article 35 d'aquesta mateixa llei determina la capacitat dels poders públics per establir consells escolars d’àmbits territorial s diferents a l'anterior i regular-ne el funcionament.

Atesa la Llei 9/1998 del 14 de desembre, de Consells Escolars de les Illes Balears a la qual es fa palès la necessitat d'arbitrar mesures de participació social a un nivell més proper als centres escolars i aconsella propiciar la participació dels sectors que integren la vida municipal. En aquest sentit determina que la configuració dels consells escolars municipals n'assegura una via de participació efectiva. Així mateix estableix a l'article 2 que els  organismes de consulta, de participació i d'assessorament en la programació general de l'ensenyament no universitari són:

1. Consell Escolar de les Illes Balears .

 2.Els consells escolars insulars .

 3.Els consells escolars municipals .

Ates el Decret 10/2003, de 14 de febrer en el qual es regulen la creació i el funcionament dels consells escolars municipals de les Illes Balears.

Ates que el Consell Municipal de Pollença seria un òrgan de consulta, gestió i participació,on hi tendrien veu i vot tots els sectors implicats en l' educació dels nostres escolars.  

Per tot el que s' exposa, el grup PP- UMP presenta al ple de l' Ajuntament de Pollença, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent

Proposta d' Acord:

Que l' Ajuntament creí i posa en funcionament el Consell Escolar Municipal de Pollença com òrgan de consulta i participació dels sectors implicats en la programació de l' ensenyament del nostre poble.

Pollenca, 12 de juny de 2008.

Comentaris

Joan Ramon

Desencis.

Joan Ramon | 08/07/2008, 21:17

Del Tema de'n Toni, com a afilait en reserva del PSM només puc dir una cosa, a la gent del PSM que no ens satisfà la participació a aquest govern, amb aquest tipus d'articles ens lleva les ganes de compareixer per res a l'agrupació del PSM de Pollença, i això sense renunciar a l'ideologia d'aquest partit.
Trob que en Toni, persona que ha contribuït durant anys de manera significada a l'existència del PSM de Pollença, en aquest cas s'equivoca, és una opinió personal i des de l'apreci al mateix Toni.

Salut i República.

Garci

Re: Consell Escolar Municipal.

Garci | 08/07/2008, 20:16

No pots demanar això a la gent del PSM simplement perquè els que se n'han donat compte ja no participen, segons hem diuen.
I tampoc els ho pots demanar perquè cada partit pot fer el que cregui més convenient. Tal vegada el PSM no és el que a nosaltres ens agradaria que fos, o el que va ser anys enrere. Els partits evolucionen. Tal vegada el PSM s'acosti més a UM que a l'esquerra.

Jo al PSM no li demanaria res, més que faci el que cregui, però que ho faci bé. Si ara són moderats, que hi farem. I ho dic al PSM com ho podria dir al PSOE o a qualsevol partit. Que acceptin el que son i és deixin d'oposició absurda a l'oposició. Treballeu i no us haureu de justificar.

Pepe

Canvis

Pepe | 08/07/2008, 19:54

La gent del PSM ha de reaccionar això no pot seguir d'aquesta manera, ja ha passat un any. Jo demanaria a la gent del PSM en que ha canviat el govern municipal? En que s'ha notat el canvi de socis d'UM?

Hans

contradictori

Hans | 08/07/2008, 17:19

Personatge peculiar aquest Toni Marquet. L'impressió que dona es pbra, però no li poden negar molta feina en el passat i molt de desbarrament en el present. Ell ha aguantat en èpoques dolentes i d'abandó en el PSM, i ell acabarà amb el PSM de Pollença pel camí que porta.

Garci

Re: Consell Escolar Municipal.

Garci | 08/07/2008, 16:55

Crec que m'estalviaré contestar a Toni Marquet. Qualsevol que el llegeixi se n'adona de que ha perdut una mica el nord políticament xerrant. Caldria fer un estudi de quants cops hem coincidit nosaltres votant amb el PP i quants cops ells. S'assustaria.

Pepe

Blog PSM

Pepe | 08/07/2008, 16:41

Volia penjar el meu comentari al blog del PSM però veig que ara no es poden penjar comentaris.
Una pena crec que un blog ha de ser un lloc d'intercanvi d'idees i debat.
Sense comentaris un blog està mort.

Pepe

Toni Marquet quin personatge !

Pepe | 08/07/2008, 16:35

En Toni Marquet que sembla que no té coses millor que dir o fer que ficar-se amb aquest partit diu a la seva columna a la revista sa plaça que coincidim amb plantejaments i votacions amb el PP i que es donen la ma a l'oposició.

Això el diu un de les persones que va convertir l'oposició del PSM a l'anterior legislatura en una oposició dirigida per UM, que va evitar que es formés el BLOC a Pollença i que ha aconseguit que Biel Cerdà ( que no el PSM) vagi de la mà d'UM-UNPI(abans ASI).

Nosaltres no anam de la mà de ningú, ja són majors. Estam junts però no regirats amb el PP-UMP. Nostres diferències ideològiques amb el PP són clares i evidents però això no vol dir que no podam votar a favor d'una moció com aquesta del Consell Municipal que ets a nostre programa.

Que no passi pena Toni Marquet que Alternativa EU-EV de Pollença mai governarà amb el PP, però crec que votar en contra d'una cosa amb la que s'està d'acord simplement per que l'han presentat els altres és estúpid. El dia de la investidura el vaig dir molt clar: Nostra oposició no es basa en sigles sinó en projectes i fets.

Com ja li vaig dir anteriorment a Toni Marquet li recoman que es dediqués més a fer feina pel seu partit, per exemple escrivint al seu blog, i que ajudi al seu regidor al que una vegada i altra li deixen en mall lloc.

Pepe

Buenas Santiago

Pepe | 08/07/2008, 10:34

Buenos Días Santiago.
Cuando llegue a Pollença en 1996 el sentimiento generalizado era que Alcudia avanzaba mientras nuestro municipio estaba atascado. Doce años despúes las diferencias han ido aumentando.

Cuando me metí en política en el 2003 lo hice por que no me gustaba lo que se hacía en el municipio pero ahora que he visto el funcionamiento por dentro del Ayuntamiento creo que era optimista, todo está mucho peor de lo que pensaba.

Los temas como bien dices tú se eternizan, no se solucionan ni siquiera los problemas del día a día, las obras se acaban de mala manera ( aparcamiento ca les munares, poli de Pollença y ahora la piscina cubierta...).

Dinámicas caciquiles y populistas se imponen a una gestión racional.
Hace falta mucha gente con muchas ideas y ganas para cambiar esta dinámica.

La estación de autobuses está en un sitio privilegiado pero creo que antes de comprar nuevos locales el Ayuntamiento tiene que aprovechar todos los que tiene desaprovechados que son muchos desde el antiguo colegio del Puerto al edificio del Ayuntamiento pasando por el espacio que tiene a las Illetes.

SANTIAGO

TODO EN PROGRAMA, TODO EN ESTUDIO, TODO POR HACER...

SANTIAGO | 08/07/2008, 09:02

Si observáis con atención las cosas que hace nuestro ayuntamiento, veréis que las cosas se realizan muy lentamente, pero que muy lentamente. Algunas llevan años y años en estudio o en proyecto.
Podría citaros cantidad de ejemplos, no acabaría hoy. El Consell Escolar Municipal es uno de ellos, el famoso auditorio de Moneo (por cierto, este señor tiene que estar hasta el gorro de Pollença), las Illetes de la Plaça, la aprobación de los presupuestos municipales, y así a todos los niveles…
Este ayuntamiento no es ágil.
Este pueblo necesita un cambio, un cambio de ayuntamiento, un cambio de equipo de gobierno. Un gobierno que sea ágil, eficaz, moderno, actual…
Mi predicción es que Joan Cerdà no se volverá a presentar como candidato a alcalde y en el caso de aceptar el encabezamiento de la lista a última hora, el resultado sea desolador para él. Cada día hay más gente que se da cuenta de lo ineficaz que es esta gente que nos gobierna. En lugar de avanzar, este ayuntamiento retrocede por momentos.
P.D. Hay que ver las enormes posibilidades que ofrece la antigua estación de autobuses de Pollença!

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb