URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ocupació de la via pública, renous, neteja (AJ 080506 b)

Alternativa | 10 Juliol, 2008 06:01 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la Junta de Govern del 6 de maig de 2008. Aquesta part ens serveix per parlar una vegada més de l'ocupació de la via pública, renous, neteja...

Ocupació via pública.

A la mateixa es va autoritzar al  Restaurant “Jardin de Shangai”( carrer Antoni Maura 12) l’ocupació de la via pública amb 3 taules i 12 cadires. A aquest tema al darrer ple na Francisca va dir que s’estava actuant i efectivament he vist un parell d’actuacion per aquest tema de la policia local a establiments a primera línia i a la plaça del Port. Però en general tot segueix exactament igual i és un policia municipal ja em va dir que es cansaven de fer informes i veure com després no es feia l’actuació política que tocava que simplement era fer complir l’ordenança municipal aprovada. (veure article anterior sobre el tema) Des d’aquest blog us convidam a enviar-nos fotografies denunciant aquest tema, per canviar aquest municipi cal vostra ajuda. Sense entrar en els detalls de l’ordenança al manco s’hauria de començar per complir el que diu l’article 6

b) Que l’ocupació amb taules i cadires no dificulti l´ús del mobiliari urbà instal·lat per l’Ajuntament i que n’estigui, almenys, a un metre de distància (bancs, papereres…).

c) Que l’espai ocupat no dificulti l’accés ni l’ús dels passos de vianants, de les parades de transports públics, dels accessos a edificis o locals comercials i dels guals permanents.

d) Que l’espai disponible sigui suficientment ampli per permetre la col·locació de taules i cadires i que una vegada en ús, quedi un espai per a la circulació de vianants no inferior a 1,50 m sense cap obstacle.

Renous.

- La Junta de Govern, per unanimitat, acorda reiterar a la Policia Local la realització d ‘una sonometria a l’establiment de l’establiment situat al c/ Colon núm. 1. que corrobori el compliment de la normativa vigent pel que fa a renous.

- Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada dia 19 de desembre de 2006, mitjançant el qual es va requerir a la propietat de l’establiment denominat “Bar Duna” la instal·lació d’uns limitadors de so als aparells reproductors de so que no s’ha complit. S’ordena la immediata paralització i clausura de l’activitat de música.

Al tema dels renous una altre tema pendent és el de les motos que no compleixen la normativa. Una vegada més algun policia diu que només faria falta fer un parell de dies de control estricte per retirar les motos que ocasionen aquests renous... però l'ordre per fer això mai arriba.

Neteja solars.

- Vist l’informe emès per la Policia Local respecte la gran quantitat de vegetació densa i material d’obra existent al solar emplaçat al carrer Guillem Cifre, núm. 80 i vist l’informe emès per l’Àrea de Medi Ambient, que constata que a l’emplaçament indicat hi ha una acumulació de residus, donant-se proliferacions de rosegadors i acumulacions de brutícia, a més d’interferir en l’estètica urbana de la zona, convertint l’entorn immediat de la parcel·la en un abocador de residus per l’acumulació de brutícia en la mateixa.

Vist l’article 17 de la l’Ordenança reguladora de la Neteja de les Vies Públiques i la Recollida de Residus Sòlids Municipals de Pollença en el que s’estableix que “els propietaris de finques, habitatges i establiments estan obligats a tenir sempre netes les diferents parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública, de manera que s’aconsegueixi una uniformitat amb la seva estètica, d’acord amb el seu entorn urbanístic. Aquesta obligació afecta també als solars no edificats, que s’han de conservar nets d’herbes, deixalles i residus en general; queda totalment prohibit abocar qualsevol tipus de residu en el solar i en cas de no respectar aquesta prohibició ell propietari o propietaris seran sancionats. La feina de neteja i tancament del solar podrà ésser realitzada per personal autoritzat i les despeses aniran a càrrec del propietari .../...”

Es demana la neteja del solar i s’nicia procediment sancionador contra el propietari del solar com a presumpte responsable de les infraccions.  La sanció corresponent pot ser unmulta des de 600 fins a 30.000 euros.

Al tema dels solar hi ha un munt que no compleixen les normatives i ordenances vigents, però sembla que només a alguns s'els arriba a obrir expedients, a altres incló se les fa neteja gratuïta com va passar a la Cala i varen denunciar fa dos plens. Aquestes desigualtats són injustificables i unes de les causes del fracàs de la gestió municipal.

La mateixa imatge de l'estiu passat la podeu trobar enguany.

L'ordenança diu l’ocupació amb taules i cadires no dificulti l´ús del mobiliari urbà instal·lat per l’Ajuntament i que n’estigui, almenys, a un metre de distància (bancs, papereres…).

Aquest és el metre més curt que he vist mai.

 

 

Comentaris

Pepe

No sé que més podem fer

Pepe | 11/07/2008, 14:35

Bones Joaneta no s'ens oblida el tema i fem precs, preguntes, denúncies... Però la realitat es que segueix sense complir-se l'ordenança, després anirem a la premsa i els culpables serem nosaltres.

Com dic a l'article us convidam a enviar-nos fotografies denunciant aquest tema.

garci

Re: Ocupació de la via pública, renous, neteja (AJ 080506 b)

garci | 11/07/2008, 10:00

Hola Joaneta, tenim un dossier que ens ha fet arribar un veí amb fotos amb barreres arquitectòniques i ocupació de la via pública. Els dos temes son greus i ningú pareix que hi faci res.

Nosaltres entregarem el dossier a l'ajuntament i seguirem treballant en el tema. No pot ser que els negocis sempre tenguin la raó.

Joaneta

Ocupació vía pública

Joaneta | 11/07/2008, 06:33

Gràcies per recordar el tema de la ocupació de vía pública, sembla que cap polític més se'n recorda. És una vergonya passejar pel Moll, entre la plaça i el passeig saralegui i també zones del passeig voramar, sembla que molestes tothom. Són molt guapes les terrasses davant la mar i seure a la fresqueta, però el poble té dret a disfrutar del qué és seu, dels seus espais públics, i poder seure a un banc a plaça a prendre la fresca sense haver de menjar-te una pizza. M'agradaria veure més la delegada del Moll i el senyor batle passejant per aquests llocs i intentant seure a un banc a plaça amb cadires i taules a 20 centímetres de distància.

Pepe

Re: Ocupació de la via pública, renous, neteja (AJ 080506 b)

Pepe | 10/07/2008, 22:42

Molt bé Garci, estic escoltant la tertúlia i aprofit per fer un article del tema per diumenge.

Pepe

El “giro a la izquierda”

Pepe | 10/07/2008, 22:38

Javier Ortiz avui a público

El “giro a la izquierda”

He oído desde 1976 tantas promesas fallidas de los partidos políticos en el poder –o con ansias de ocuparlo en breve plazo– que el escepticismo no sólo me parece un derecho, sino incluso una obligación.
En el reciente Congreso del PSOE, el presidente del Gobierno ha anunciado su voluntad de promover determinadas reformas sociales que conectan con los deseos de lo que suele denominarse la izquierda. Sin embargo, en casi todas esas promesas se ha mostrado sumamente inconcreto en materia de plazos de ejecución. Y en varias de ellas se aprecian incongruencias nada tranquilizadoras.

Pongamos el caso de la defensa de la aconfesionalidad del Estado. Si de veras se tratara de ponerla en práctica (¡30 años después de aprobada la Constitución!), ¿por qué no haberse juramentado ya a suprimir el cuerpo de los capellanes castrenses, a acabar con los funerales de Estado oficiados por clérigos (la excusa de que “no existe una ceremonia alternativa” roza la tomadura de pelo), a poner fin de una vez a las ofrendas anuales del Jefe del Estado al Apóstol Santiago, a la esperpéntica participación de unidades militares y policiales en las procesiones religiosas y a todas las demás prácticas atávicas propias del nacional-catolicismo?

Resulta escamante también, y mucho, que Zapatero hable de la necesidad de buscar el consenso en asuntos sobre los que no hay nada que discutir, puesto que las posiciones de todos los partidos están ya más que claras y, además, resultan inconciliables, porque son de principio. ¿Alguien se piensa que el PP, por mucho que se dialogara con él, podría llegar a aprobar una ley de plazos para el aborto u otra que propiciara la eutanasia en determinados supuestos? En ambos asuntos, las cuentas parlamentarias pueden hacerse ya, sin más dilación.

Cada vez que me encuentro con resoluciones programáticas que emplean expresiones tales como “se favorecerá…”, “se buscará una progresiva evolución en la vía de…”, “se trabajará en lo posible para…”, “cuando se reúnan las condiciones necesarias…” y demás vaguedades, me pongo en guardia. Son típicas de quien quiere aparentar, agradar sin atender, amagar sin dar.

Pepe

esborrany de la nova llei de Serveis Socials de Balears

Pepe | 10/07/2008, 22:28

Avui al diari Público era notícia l'esborrany de la nova llei de Serveis Socials de Balears

Ropa, comida y techo serán un derecho universal en Baleares
Su cumplimiento será exigible ante los tribunales. Cuando el Parlament de las islas apruebe la iniciativa, se abrirá un periodo de 18 meses para elaborar una cartera de servicios sociales que concretará los derechos

El juramento de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó: "No volveré a pasar hambre", adquirirá rango de ley en Baleares cuando se apruebe, en septiembre, la nueva ley de servicios sociales. Y su cumplimiento será exigible ante los tribunales. La consellera de Asuntos Sociales del Govern balear, Josefina Santiago, presentó este jueves un borrador del texto que convierte a Baleares en la primera autonomía que define que "no pasar hambre es un derecho, nadie lo había dicho hasta ahora", subrayó Santiago.

Junto a este derecho se contemplan dos más: alojamiento y vestido, que también adquieren en el borrador la categoría de necesidades básicas, estableciendo que la Administración tiene la obligación de garantizar la respuesta inmediata a situaciones de emergencia social y las prestaciones que den cobertura a estas necesidades. "Esta ley supone configurar el cuarto pilar del bienestar social junto a los de la sanidad, educación y pensiones, el de los servicios sociales", según el Gobierno balear.
Garantía de cumplimiento

Cuando el Parlament de las islas apruebe la iniciativa, se abrirá un periodo de 18 meses para elaborar una cartera de servicios sociales que concretará los derechos "que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales, de la misma manera que si tienes un niño de 7 años te han de dar plaza escolar", señaló la consellera.

La norma establecerá, además, servicios mínimos para cada franja de población, que determinará, por ejemplo, si por cada 5.000 o 7000 habitantes tiene que haber un educador o trabajador social, o por cada 20.000 habitantes un centro de estancias diurnas.

Eso permitirá que la prestación de servicios sociales no dependa de la voluntad política. Así se conseguirá, también, que los presupuestos destinados a este derecho se puedan ampliar en caso de necesidad.

Ropa, comida y techo serán un derecho universal en Baleares
Su cumplimiento será exigible ante los tribunales. Cuando el Parlament de las islas apruebe la iniciativa, se abrirá un periodo de 18 meses para elaborar una cartera de servicios sociales que concretará los derechos

Una de cada 100 personas que vive en la comunidad balear se verá beneficiada por esta medida, según fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales (en manos de Esquerra Unida-Els Verds).

Pepe

Re: Ocupació de la via pública, renous, neteja (AJ 080506 b)

Pepe | 10/07/2008, 22:22

Ja tenia ganes d'escoltar aquesta tertúlia, gràcies fralokus

fralokus

Re: Ocupació de la via pública, renous, neteja (AJ 080506 b)

fralokus | 10/07/2008, 21:38

Aleshores tenim un problema molt fotut, amb la depuradora a la puta, totes les culpes eren per la instal.lació esmentada.

Ara la depuradora funciona bé i tenim abocaments fecals al torrent.

Crec que aquests anys passats algú aprofitant la interferència de la depuradora, ha aprofitat malgrat sigui sense coneixement seu per enmerdar el torrent amb total anonimat.

I dic sense el seu coneixement perquè ara ha quedat al descobert, i seria molt simple si ara que l'aigua del torrent ve com un mirall fins al pont, continués amb els abocaments.

Garci

Re: Ocupació de la via pública, renous, neteja (AJ 080506 b)

Garci | 10/07/2008, 19:36

Gràcies Fralokus. Quan em sent m'assust. És trist però escoltar al batlle dient que no passa res en el tema vertits al torrent perquè la depuradora no té la culpa.

Doncs si que passa. És un tema greu i incontrolat que aquests dies ha tornat a succeïr. Crec que la pressió per part dels veïns i dels grups de l'oposició a la premsa han fet que s'espavilin i no passin del tema com varen fer el primer cop.

Després diuen que no però van a cop de premsa.

fra lokus

Re: Ocupació de la via pública, renous, neteja (AJ 080506 b)

fra lokus | 10/07/2008, 19:18

ja teniu la tertúlia de dia 2 de juliol a Ràdio Urxella "Garci contratots".

Xesca Ensenyat

Coneixeu si una llagosta és mascle o femella?

Xesca Ensenyat | 10/07/2008, 09:32

Idò avui, en un vídeo del fons de la mar de la Dragonera que hi ha penjat a L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS

un bloc de mesvilaweb.cat

en surt una, de llagosta, que tot ho mostra ...

BABALUSA LA MEDUSA, 3

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb