URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'ús del Puig de Santuïri.

Alternativa | 24 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al proper ple es presenta la proposta d’ordenança municipal reguladora de l’ús públic de la finca pública del Puig de Santuïri, teniu a vostra disposició en pdf la proposta per recollir les vostres idees i suggeriments.        

Fa temps que feia falta aquesta ordenança, al 2005 s'havia fet el pla de gestió de lús públic de la finca. Com diu la  justificació de l'ordenança l'objectiu és l'establiment de les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural fent compatible, el lleure ordenat dels ciutadans dins de la finca pública del Puig de Santuiri.

Fulletó editat per l'àrea de Medi Ambient a l'anterior legislatura.

 

 

 

Una part del puig (7.700 m2) està  cedida  a l’Associació de caçador de Pollença , zona cinegètica- camp d'ensinitrament, mentre que la resta del Pugi és reserva de caça (destinada a proporcionar recer i refugi a les diferens espècies) i s’han fet i fan itineraris per caminar. Al puig ja s’ha condicionat un camí d’ascens, i es fa feina per condicionar un camí que sigui una circumval·lació al voltant del Puig.

Varen ser UM i el PP a l’anterior legislatura quins varen iniciar una política clientelista que cercava el rendiment electoral entre un col·lectiu tan nombrós com el dels caçadors  amb la utilització dels doblers públics. El Consell arribava a donar un 70% de les ajudes del programa "Mallorca és natural" de protecció a la natura a les associacions de caçadors. Es va fer la llei de caça   una llei que beneficia els caçadors (aproximadament uns 30.000 a les illes) i perjudica a la resta de ciutadans que volem gaudir de la natura sense matar cap animal.La llei dóna màxima potestat a les societats de caçadors  alhora de definir un coto o vedat, o "terrenys gestionats d'aprofitament comú", però el dret dels propietaris que no vulguin que es caci dintre de la seva finca queda en segon terme. Actualment se pot caçar a pràcticament la totalitat del terreny no urbà, i la densitat de caçadors per unitat de territori triplica la mitjana estatal. 

A l'ordenança és manté la consideració "idíl·lica" de la caça com un activitat que serveix pel manteniment del paisatge i la conservació de ecosistemes agroforestal (Art 2.11. i 19) . La realitat per desgràcia no és tan idílica i hi ha caçadors ben poc respectuosos amb el medi ambient. Ja va haver un incendi al Puig de Santuïri per negligència d'alguns caçadors, o com a l'exemple de la fotografia, que varen denunciar fa tems ,alguns  abandonen els cartutxos, que no només és brutor sinó també contaminació, en aquest cas de plom.

El mateix pla de gestió del 2005 parlava de que la caça presenta un considerable estigma social a causa de males pràctiques  més o menus aïllades.

Cartutxos a la zona de Can Escarrinxo. 

Resulta contradictoria  parlar a les normes generals de respectar als animals quan a la zona cinegètica es maten, o de no fer renou quan al costat és pot disparar.

Art. 6. De la fauna

         Els usuaris, visitants veïns de la finca pública hauran de comportar-se de forma  respectuosa amb la fauna salvatge, abstenint-se de realitzar activitats susceptibles de destorbar-­la o maltractar-la i de donar-li aliments sense autorització. Esta prohibida la recol·lecció d' invertebrats sense l' autorització expressa. 

Art. 11. Dels sorolls i pertorbacíons

Els visitants de la finca s'abstindran de produir sorolls de qualsevol tipus, especialment si són susceptibles de pertorbar la Tranquil·litat de la fauna o molestar a altres usuaris. No es permetran activitats musicals ni cap tipus d'activitat lúdica que suposi la generació contínua de pertorbacions acústiques, amb excepció de la caca. 

Per si no ha quedat clar a l’article 13 insisteixen al tema del renou però s’obliden de citar l’excepció de la caça:Totes les persones que accedeixin a la finca pública del Puig de Santuïri hauran d'adoptar una actitud respectuosa amb l 'entorno Especialment hauran d' abstenir-se de llençar deixalles, de produir sorolls que puguin pertorbar el comportament de la fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar molèsties o perjudicis a les activitats forestals o ramaderes que hi pugui haver. 

Al darrer PiP el regidor de Medi Ambient  Jaume Plomer (PSOE) deia que la idea era que “la gent camini per aquest camí amb tranquil·litat en lloc de caminar per la carretera” La veritat que sentir els trons dels caçadors de la zona cinegètica no dona tranquil·litat precisament.

Des d'un punt de vista d'igualtat no comprenem que part del puig s'hagi cedit a l'Associació de caçadors, i no a altres associacions més acordes amb els objectius que he citat al principi; la conservació del patrimoni natural i cultural fent compatible, el lleure ordenat dels ciutadans. Tal vegada el millor hagués estat fer del Puig un refugi de caça, possibilitat que dona l'article 23 de la llei de caça ( que podeu llegir en la continuació de l'article).

Ens agradaria saber que pensau del tema,

esperam les vostres idees i suggeriments.

En blanc els itinerari i la seva zona d'influència, la part més obscura és el camp d'ensinistrament i la resta la reserva de caça .

 

 

Article 23
Refugis de fauna

1. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets a l’aprofitament
cinegètic per motius de caràcter biològic, científic o educatiu, a fi d’assegurar la
conservació de determinades espècies de la fauna silvestre.
2. Els refugis de fauna han de tenir una superfície mínima de 10 hectàrees,
excepte en els casos de biòtops de caràcter singular, especialment zones
humides i altres hàbitats de caràcter relicte.
3. La iniciativa per a la declaració de refugis de fauna correspon a la conselleria
competent en aquesta matèria. La declaració es podrà fer d’ofici, a instància
dels consells insulars, dels ajuntaments o de la propietat.
També es podrà fer a instància de persones físiques o jurídiques que tinguin
interès de caràcter científic, educatiu o mediambiental; en aquest cas serà
necessària la conformitat expressa de la propietat.
4. La sol·licitud d’iniciació del procediment de declaració de refugi de
fauna anirà acompanyada de la documentació especificada i exigida reglamentàriament.
5. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de caça la instrucció
i la resolució del procediment de declaració assenyalat, l’expedient del qual
es posarà de manifest als interessats així com a l’ajuntament del terme municipal
on estigui ubicat el refugi de fauna a declarar.
6. La gestió dels refugis de fauna, una vegada hagin estats declarats com
a tals, correspondrà a qui n’hagi instat la declaració, amb la conformitat de la
propietat, en les condicions fixades reglamentàriament.
7. La vigència dels refugis de fauna serà indefinida, en tant que mantenguin
les condicions que en motivaren la declaració.

Comentaris

empleados formentor

reforma formentor

empleados formentor | 24/04/2009, 21:09

no quereis coto , no quereis reforma, no quereis mas plazas ,y las familias que viven del hotel alguien piensa en ellos tanto a politicos como a los nuevos propietarios les recuerdo que cada uno de nosotros con nuestro esfuerzo hemos ello grande el nombre de FORMENTOR no se olviden . gracias

SANTIAGO

NO APRUEBO LA CAZA MAYOR EN FORMENTOR

SANTIAGO | 24/07/2008, 22:11

JRV, lo que hay exactamente en el Pla de les Bases son varias jaulas, grandes por cierto, donde guardan perdices y faisanes antes de soltarlos para posteriormente matarlos a tiros. Caza mayor, teóricamente no hay, o no debería haber, ya que no hay ningún tipo de permiso para tal fin.
Cotos en Mallorca donde se pueda practicar caza mayor hay varios: Son Torrella, Tosals Verds, pero solo uno cumple todas las normativas y tiene todos los permisos, que es el coto de Alcudia. En cuyo coto, por cierto, se han llegado a matar varios ejemplares llamados por los pistoleros “super-oro”, bocs con cornamenta superior a los 90 centímetros.
Si Pep Mejías, Biel Cánaves (que son dos de las personas que dirigen el coto de Formentor) u otros compañeros de estos han matado algún boc en Formentor lo han hecho de manera ilegal. Además, quiero recordaros que existía una moratoria que prohibía que se pudieran matar estos animales. Moratoria que fue levantada por el Govern Balear por el Decreto 91 en el 2006.
La gente que esta tramitando ya toda la documentación para convertir toda la península de Formentor en un coto privado de caza mayor no tiene nada que ver con los aquí citados. Como os dije antes, quieren complementar la caza mayor con la caza menor. El objetivo, por supuesto, es que sea cliente del hotel Formentor, y ofrecer esta actividad cinegética como un atractivo más del hotel. Los tiros (nunca mejor dicho) van en hacer algo parecido al coto de la Victoria (Alcudia).
Lo siento por ellos y por el hotel Formentor, pero yo no apruebo esta iniciativa, por eso os lo he dado a conocer…

fray lolus

Re: L'ús del Puig de Santuïri.

fray lolus | 24/07/2008, 21:29

Hola Santiago, siempre es un placer leerte, el problema es que a los hoteleros les importa un pimiento que turismo queremos los mortales, ellos van a los suyo.

Ya verás como el hotel Formentor acaba siendo un Resort hortera que ahora se estilan y sino al tiempo.

Pepe

Una animalada més

Pepe | 24/07/2008, 21:26

El tema de la caça de cabres va sortir quan varen denunciar les obres a la pista de Cala Figuera, el que no tenia ni idea era del tema de les tirades en pantalla. Com ja varen comentar l'ampliació de l'hotel no és el més preocupant sinó l'oferta complementària.
Coneixent als meus companys segur que estic tot sol en nostra oposició a aquesta bestiesa.

JRV

caça major

JRV | 24/07/2008, 19:59

Al pla de les basses i altres indrets de la peninsula de formentor fa estona que hi ha caça major, així com lletreros d'advertència.

Garci

Re: L'ús del Puig de Santuïri.

Garci | 24/07/2008, 18:31

UFF! El que dius Santiago escarrufa només sentir-ho.

SANTIAGO

CAZA MAYOR EN EL TERMINO DE POLLENÇA

SANTIAGO | 24/07/2008, 17:23

Un grupo de personas está llevando a cabo (estado muy avanzado) la realización de un coto de caza mayor en la península de Formentor. Estas personas llevan a cabo este proyecto con el beneplácito de los nuevos dueños del hotel Formentor. En este coto se cazará la cabra mallorquina, el boc (cabra cimarrona). El cazador pagará por ejemplar muerto entre 4.000 y 7.000 € en función del "trofeo" (distancia en centímetros que hay desde punta a punta de los cuernos). El coto se complementará con tiradas en pantalla de perdices, faisanes, codornices, etc. Tiradas en pantalla: el cazador se esconde detrás de unos matorrales artificiales y desde una cierta distancia le van lanzado estos animales. ¿Qué opinión os merece esta iniciativa? ¿Es este el turismo de calidad que perseguimos? ¿Es este el futuro que queremos para Formentor? Cuando los directivos del hotel Formentor presentaron el proyecto del nuevo Hotel, ¿mencionó alguien el proyecto de caza mayor en la península de Formentor? Por cierto, hablando del hotel Formentor y sus nuevos dueños, ¿alguien ha visto a Simón Pedro Barceló por Pollença?
PD la realidad siempre esconde verdades…

Joan

Turisme terminal

Joan | 24/07/2008, 15:32

Tenim un turisme terminal què pixe dins ses piscines del hotel i caga dins es seus pasillos.

Pepe

Joan

Pepe | 24/07/2008, 14:19

Mentre l'Associació de caçadors de Pollença segueix fent tirades a guàtleres i a coloms crec que no podran educar a ningú.

Pepe

Santiago

Pepe | 24/07/2008, 14:17

Buenas Santiago una vez más estoy de acuerdo contigo, es una pena lo poco aprovechado que está el Puig. También es cierto que en esta legislatura se estan dando pasos para recuperar los caminos.

Tenemos que agradecer a Jaume que haya retirado la subvenciones de medio ambiente a tiradas de codornices y palomos. Pero por desgracia eso no ha evitado que se sigan haciendo subvencionadas por el area de deportes del señor Michel.

Y todo esto se hace incumpliendo acuerdos de junta de gobierno y la señora Francisca lo defiende en el pleno, una cosa increíble.

En el programa de fiestas tenía un interrogante en esta tirada del domingo, ya que sólo pone tirada y tenía la ilusió de que fuera a platos y no a animales vivos e indefensos.

Xesca Ensenyat

JO NO SÓC NACIONATA

Xesca Ensenyat | 24/07/2008, 13:33

"Na Maurícia i jo espiàvem la tenda pel xap posterior, en la impunitat de la fosca, i vàrem veure que les dues cambreres andaluses, dins una bossa de viatges Fram dissimulada sota el vestit plegat hi duien sabates de mig taló esquitxades de topets blancs, unes de verdes i unes de vermelles d’aqueixes que es tanquen amb una tira de pell passada per damunt del peu i subjecta en un costat amb un botó negre de vidre lluent com un cagalló fresc de rata. També duien dos jocs de castanyetes amb els flocs de colorins.
Ja sé que sóc destroïdora, malversant el poc temps que puc estar d’amagatons amb vostè amb coses que quan els hauríem pogut discutir ni ens passaven pel boll; però encara que vostè no m’advertís, he conegut amb recursos propis que els guarniments de les vides dels que ens creim importants es retallen del cuiro dels dissortats. Si jo no hagués passat moltes hores a la portassa del Tamarisco amb aquelles persones desorientades que no semblaven tenir salvació, crec que no m’hauria sabut aprofitar de l’escola que la reverenda i vostè, amb el temps, m’havien de fer. Crec que ja hauria tingut una depressió don Marçal si vostès ja en aquells temps no m’haguessin deixondida. Del món, tot quant en sé, que hores d’ara no li he d’amagar que no és poca cosa, ni que vostè faci veure que no se n’adona fent aqueixa cara de colló amb els ulls closos, ho he agafat d'ells i del menyspreu que ens adreçaven, a tots plegats, els que es creien ser més. Vostè i la monja m'ensenyaren la manera d'aprofitar-me'n, però jo sóc filla del menyspreu com ells. Ara ja sóc una puta vella don Marçal. Sent així, ja estic preparada per agrair la meva saviesa al menyspreu i a la grolleria amb què em varen tractar els que no esperaven que pogués viure gaire temps. El cervell és el mateix que ensinistraren l’agustina i vostè, però el cos és el mateix que fou ofert als lleons i a les serps no fa gaire temps."

BABALUSA LA MEDUSA, 17

a L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS

un bloc de mesvilaweb.cat

Joan

Imposts Delgado S.A.

Joan | 24/07/2008, 12:04

Economía de guerra amb un sou de 100.000 euros??.Ell,en Delgado,diu que fa economia de guerra amb un sou de 100.000 euros.Un doi i una beneitura més com una catedral den Delgado.Xerra i Xerra i no sap què diu i cap assesor què l'aconselli.Quin ridícul davant tothom què conèix es significat de ses paraulas.

Joan

Imposts Delgado S.A.

Joan | 24/07/2008, 11:50

Si hi ha dificultats econòmicas a Calvià es perquè es doblers sa tudan,hi ha mals gestors i mals assesors.Perquè hi ha en definitiva una polítique anti-poble,anti-popular desarrollada curiosament per un partit què es diu popular

Joan

Imposts Delgado S.A.

Joan | 24/07/2008, 11:39

En Delgado fa es comptes igual què el Gran Capitán...sa derrota per ell és segura!!

Joan

Imposts Delgado S.A.

Joan | 24/07/2008, 11:17

En temps de crisis un sou de 100.000 euros és senzillament immoral!!.

Joan

Imposts Delgado S.A.

Joan | 24/07/2008, 11:09

100.000 Euros és un sou anti-popular,anti-democràtic per tant,propi d'un senyor feudal o d'un califat o d'un mandarinat.

Joan

Barbàrie

Joan | 24/07/2008, 10:53

Aquesta imatge des cartutxos l'ha pots veure per tota Mallorca.Ses societats de caçadors en són responsables.Podríen educar a nes seus socis.Trist una matança de coloms;símbols de la pau.

Joan

Imposts Delgado S.A.

Joan | 24/07/2008, 10:48

L'espectacle d'un sou de 100.000 Euros.Si es sometès a referendum es calvianers ho aprobarien un sou així??

SANTIAGO

PUIG DE SANTUIRI

SANTIAGO | 24/07/2008, 10:22

El Puig de Santuiri es, sin duda alguna, uno de los parajes más bellos de nuestro pueblo. La cercanía del cementerio lo convierte en un lugar un tanto "tabú", pero los que lo hemos pateado, podemos dar fe, de se sensacional belleza.
Desgraciadamente, nuestros mandatarios siempre se han empeñado en que este lugar no sea del disfrute de la totalidad de la ciudadanía. Recordad que hace años fue un vertero de basura, después algún gracioso lo convirtió en un lugar de tiros, plásticos y plomo...
El gracioso de quien os hablo concedió una concesión a los cazadores de 10 años. Un tiempo demasiado prolongado, almenos a mi parecer. 10 años que solo sirven para la degradación de este lugar.
¿Cabría la posibilidad de cambiar este convenio e impulsar que el Puig de Santuiri sea para el disfrute de todos?
Creo que Jaume Plomer podría estar por esta labor. Cuando hablas con algún miembro de la junta directiva de los cazadores de Pollença, hablan maravillas del Gracioso, mientras de Jaume Plomer, la verdad no lo ponen muy bien. Eso, para los amantes de la natura y los parajes naturales es un buen síntoma. Creo que Jaume Plomer está haciendo una buena política de Medio Ambient, mi enhorabuena por ello.
Hablando de cazadores: según el programa de fiestas de la Patrona, el próximo domingo 27 de julio a las 15:00 hrs, el ayuntamiento de Pollença, organiza y patrocina (premios en metálico pone el programa) una matanza de palomos. VERGONZOSO! no se como no se le cae a más de uno la cara de vergüenza. ¿No había una mejor forma de gastar ese dinero?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb