URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Arribar a final de mes és filosofia.

Alternativa | 19 Agost, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Proposta d'Alternativa EU-EV relativa al sou mínim de 14.000 euros bruts a l'any per a treballadors d'empreses contractades per l'Ajuntament de Pollença.  
Vots a favor:1, Alternativa eu-ev;Vots en contra: 15, UM-UNPI, PSOE, PP. 

L'absència de límits de salaris mínims en els plecs de condicions de les contractes municipals fa que les empreses competeixin en les seves ofertes econòmiques rebaixant mantenint en la misèria les condicions econòmiques dels seus treballadors. Moltes empreses ofereixen una oferta econòmica el menor possible. I al final que passa? Doncs que l'adjudicatària busca mantenir els seus beneficis a costa dels treballadors que contracta per a donar aquest servei. El resultat és que les administracions públiques fomenten el contracte precari amb els nostres impostos.

Per això demanavem que l'Ajuntament de Pollença inclogui en tot tipus de contractes públics, plecs de condicions de concursos o  instruments equivalents, la garantia de remuneració mínima de 14.000 euros bruts anuals per als treballadors. En realitat els 14.000 euros bruts equivalen a:

En 12 pagas --> 964,25 € / mes
En 14 pagas --> 815,92 € / mes

El que demanavem només depèn de l’Ajuntament i pensam que és un tema de justícia social. En un moment  en que el cost de la vida i els preus dels bens de primera necessitat han pujat molt són necessàries mesures per combatre la crisi en els sectors que menys recursos tenen. Crec que tots estarem d’acord en que cap treballador pot mantenir un nivell de vida digne cobrant menys de 1000 euros

A Alternativa EU_EV consideram que en aquesta fase de crisi econòmica, on les principals víctimes seran els treballadors, els Ajuntaments deuen articular mesures que ajudin a a superar-la. Però sobretot des de la nostra responsabilitat com organizació política d'esquerres, plantejam que es reconegui un dret fonamental dels treballadors com és el dret a un salari digne. 

En aquest senti, l'Ajuntament de Pollença, dintre de l'àmbit de les seves competències, no pot permetre que existeixin treballadors que les seves retribucions laborals estiguin per sota d'aquest  llindar econòmic, com actualment pot  succeir en serveis externalitzats i en empreses que contracta l'Ajuntament per a la prestació de serveis públics corresponents al Consistori com la neteja (LUMSA).

Per exemple l'any passat per aquestes festes de la patrona una treballadora de l’empresa LUMSA ens va explicar que cobrava les hores de la nit de dia 1 a dia 2 d'agost a 6 euros per que amb la nòmina de 600 euros al mes necessitava fer hores extres encara que fossin a 6 euros. Això és una vergonya i no ho podem permetre de cap de les maneres.

Una vegada presentada la moció pensam que tenen raó els representats dels treballadors que ens han comentat que el que demanam és una mica trist ja que al manco un treballador hauria de cobrar 1000 euros nets al mes, al manco ser un mileurista, això significa pagar 17.775 en 14 pagas o 14.700 en 12.

Igualment  pensam que l’Ajuntament hauria de pagar a tots els seus treballadors al manco mil euros nets ja que actualment els sous base de nivell V (per exemple oficials de segona) i VI (peons i netejadores) no arriben als 1000 euros nets.

Això per ho ha fet la nostra companya Conxi Peña a Son Servera fent una valoració dels llocs de feina:  equiparant laborals i funcionaris en llocs de treball equiparables en funcions, responsabilitat, estudis i formació, llevant productivitats subjectives, discriminacions i diferencies entre salaris de la mateixa categoria sense cap argumentació lògica.

Es veu que el PSOE local no ha escoltat ni al senyor Zapatero ni al senyor Antich que han afirmat  que les mesures per sortir de la crisi han d’anar dirigides als més dèbils  a pesar de la situació de crisi per un imperatiu d’equitat social i per que les coses quan van mal no han de paga més el que es troben a una posició vulnerabe.

Les argumentacions d'en Joan varen resultar penoses i propies d'un empresari liberal del segle XIX. Va repetir un parell de vegades que és millor fer feina que estar aturat. El que em va resultar més alucinant és quan va dir que era un tema filosòfic. O sigui arribar a final de mes ara resulta que és filosofia... S'ha de ser molt indecent per dir una cosa així.

També em va dir que era una marxista, crec que l'hi hauré de regalar el Manifest Comunista ja que no té massa clar que el marxisme demana l'eliminació de la propietat privada i el que jo demanava, un sou digne, al seu dia ho han demanat fins i tot els democratcristians.

També va resultar patètic el silenci dels regidors del PSOE al debat (com ja varen comentar a un anterior article. No són ni socialistes ni obrers.)

 


 Ja que sempre ens ficam amb el PSOE, aquí teniu un cartell alusiu a una cançó de'n Sabina, que és molt vàlid en aquest tema, i un cartell per recordar-los el que volien. De la pàgina de les Juventuts Socialistes de Ciudad Lineal: http://www.geocities.com/juvsocclineal/index.html

Aquesta moció va ser presentada i aprovada per IU a Zaragoza el mes de juny. I de moment es posarà en funcionament a tots el municipis on governa IU a Aragó i es presentarà a la resta de municipis on IU tengui representació a Aragó i a Las Rozas, Toledo, Cuenca i  Soria.

Primera part del debat, la resta a ràdio Urxella. 
 


A continuació la moció:

MOCIÓ RELATIVA AL SOU MÍNIM DE 14000E. PER A TREBALLADORS D’EMPRESES CONTRACTADES PER L’AJUNTAMENT.

 

Jose Luís García Salvador, en nom i representació del grup polític Alternativa EU-EV, presenta al Ple de la Corporació la següent moció per ser inclosa i debatuda en el proper ple ordinari de la Corporació.

 

EXPOSA

Existeix la responsabilitat dels poders públics de garantir unes condicions de vida dignes als ciutadans. Unes condicions de vida que radiquen, en bona part, en la garantia d’unes condicions laborals i una capacitat adquisitiva que permeti, no només la mera subsistència sinó la possibilitat de desenvolupament d’un projecte vital.

En el moment actual, existeixen col·lectius socials que donades les seves miserables condicions econòmiques, estan en un règim de subsistència econòmica amb situacions alarmants tenint en compte l’increment generalitzat dels preus dels productes bàsics, així com de l’habitatge i, en definitiva, amb una crisi econòmica que afectarà especialment i en primer lloc a aquests col·lectius més vulnerables.

Però dintre d’aquest sector també existeixen diferències: millor situats estan els anomenats “mileuristes”, (en referència a un salari brut mensual de mil euros i qualificats socialment com persones amb dificultats econòmiques); i un graó per sota hi ha els treballadors que no s’acosten a aquesta quantitat, la situació dels quals resulta alarmant.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Pollença, dintre de l’àmbit de les seves competències, no pot permetre que existeixin treballadors que les seves retribucions laborals estiguin per sota d’aquest llindar econòmic, com actualment pot succeir en serveis externalitzats i en empreses que contracta l’Ajuntament per a la prestació de serveis públics corresponents al Consistori. Així, l’absència de límits de salari mínim en els plecs de condicions de les contractes municipals fa que les empreses competeixin en les seves ofertes econòmiques rebaixant o mantenint en la misèria les condicions econòmiques dels seus treballadors, produint-se, a més, unes diferències econòmiques molt accentuades entre treballadors que ocupen treballs equivalents per a l'Ajuntament però dependents de l’empresa concessionària i el personal propi del consistori.

Aquest fet pot generar nous conflictes en col·lectius de treballadors que es troben en situacions de desigualtat econòmica per ser subcontractats i no gaudir del mateix sou que els treballadors de l’Ajuntament. Per això, cal que l'Ajuntament de Pollença introdueixi clàusules de salvaguarda social en tots els plecs de contractes amb l’administració de manera que cap empresa que opti a aquests concursos pugui fer-ho retribuint als seus treballadors menys de mil euros bruts al mes.

 

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta

 

 

PROPOSTA D’ACORD

 

1 . L’Ajuntament de Pollença inclourà en tot tipus de contractes públics, plecs de condicions de concursos o instruments equivalents, la garantia de remuneració mínima de 14.000 euros bruts anuals per als treballadors que, ocupant les activitats contingudes en la contracta, concurs o instrument similar, depenguin de l’empresa o entitat que opta a la mateixa.

 

2 . L’Ajuntament de Pollença procurarà amb tots els mitjans al seu abast, que les contractes en vigor de serveis públics externalitzats, incloguin la garantia de remuneració mínima de 14.000 euros bruts anuals pels treballadors que, ocupant les activitats contingudes en la contracta, depenguin de l’empresa o entitat que presta la mateixa.

 

 

Pollença 070708

Comentaris

Garci

Re: Arribar a final de mes és filosofia.

Garci | 19/08/2008, 21:12

Voldria destacar una part de l'escrit d'Eberhard Grosske referent a la qüestió nacional. Val la pena que passeu pel seu bloc a llegir la resta:

"Ha de ser el nuestro un federalismo internacionalista, que fomenta lazos de solidaridad entre los pueblos por encima de los estados y las organizaciones políticas territoriales, que sabe que a los ciudadanos , a los trabajadores y a la gente modesta de Mallorca, de Extremadura, de Utah y del Camerún les une, por encima de cualquier frontera, su condición de seres humanos y su calidad de personas que trabajan para vivir y que no viven del trabajo de los demás"

Bloc Para IU de Eberhard Grosske: http://www.paraiu.balearweb.net.balearweb.net/

Gunni

Territori protegit a Mallorca.

Gunni | 19/08/2008, 18:58

Un 95% des territori hauría d'estar protegit i ser com una Arca de Noe,un refugi per totes ses espècies en perill de extinçió.

Maki

Barruts

Maki | 19/08/2008, 11:18

PsoE de Pollença, barruts i aprofitats¡¡

Maki

Barruts

Maki | 19/08/2008, 11:18

PsoE de Pollença, barruts i aprofitats¡¡

JRV

Els culpables

JRV | 19/08/2008, 11:16

En el fons els culpables de que tant d'aprofitat progressi i "faci caseva" dins la politica no son tant els etèrns aprofitats, que sempre han existit i sempre existiran. Son els passotes que fan el joc als panxacontents i als barruts, de la política o fora d'ella,els enteraos que no deixen d'emprenyar als que tenen una dignitat i uns ideals de dignificació de la raça humana que els fa lluitar pel be col·lectiu, malgrat aquests , com sempre ha sigut, siguin minoritaris. A Espanya la meva denominació es la de " COSMOPALETOS", ben lluny dels cosmopolites vertaders, malhauradament tan escasos. Son els que falsament diuen passar de la politica, mentres la politica no passa d'ells i els utilitza, malgrat tan sols sigui per cobrar-los impostos, fer-los admirar les estrelles del futbol, o fer-los llegir la revista Hola (HELLO¡ pels cosmopaletos)per exemple, amb això ja saben prou per poder pontificar. No es volen adonar que les llibertats que son aqui han costat la sang, suor i llagrimes de milions d'essers humans, en el passat, i en el present a molts paisos encara, perque aquesta lluita per la dignificació dels homens doni fruit, malgrat després els ignorants la facin malbé. I que molts partits esdevenguin sectes de l'egoisme no es culpa de tots, no tots els partits, no totes les persones son iguals. Aquesta es l'escusa fàcil de l'egoïsta Afortunadament el mínim sentit de la justicia ens ha de fer recolçar als lluitadors de sempre, minoria que eleva els homens a qualque cosa mes que la categoria d'animals.

Joan Ramon

Poquiño de coneixament

Joan Ramon | 19/08/2008, 10:45

El PSM forma part de una coalició , que es presenta per separat, a Menorca és el Partit Socialista de Menorca, a Eivissa Entesa nacionalista d'Eivissa. Normalment els Nacionalistes Espanyols primer peguen a tot el que no faci olor de Espanyol, i desprès miren on han pegat, no ho dic pel comentari, que evidentment està fet per un ciutadà del Món, es solen denominar així, jo encarà no he conegut ciutadans d'altres planetes.
Per altre banda estic d'acord en què la gent està desencantada dels polítics en general, hi ha excepcions, però bé, i ERC a Pollença fa el mateix que qualsevol altre partit, presentar una opció tan democratica com qualsevol altre.
El frau no ès presentar-se ERC a Pollença, el frau és que un partit com el PSOE, presuntament de esquerres, voti contra un salari digne pels Treballadors.

Salut i República.

PD: Garcia demà capvespre et va bé parlar del tema T?

Un apostata de la politica

UN POQUIÑO DE POR FAVOR

Un apostata de la politica | 19/08/2008, 10:29

El PSOE ni es Obrero, ni es socialista y lo que no es sobre todo es español, yo creo que visto lo visto ni siquiera es partido, son cuatro amigotes que se reparten las cadiretes para comandar sin objeto alguno... pero...es el P.P. Popular? ;EU de verdad que esta Unida? a que? ; ERC si es de Cataluña que hace en Pollença? el PSM que hace en Ibiza, Menorca y aun diria que qué hace en y para Mallorca??... luego los politicos aficionados (los profesionales ya lo tienen claro) se preguntan porque la población esta tan desencantada,sin principios politicos , sin lideres, sin futuro, sin proyecto.... y si nadie lo remedia, pobre futuro para nuestros descendientes

Garci

Re: Arribar a final de mes és filosofia.

Garci | 19/08/2008, 09:36

Si ells per 8 hores diàries cobressin 1000 euros bruts segur que es queixarien.

O bé s'han oblidat de quan feien feina de peons a alguna banda, o bé mai han fet feina "poc qualificada".

Joaneta

Arribar a final de mes és filosofia

Joaneta | 19/08/2008, 08:37

A quan li surten les hores al senyor batle? I als regidors i regidores amb dedicació exclusiva? Fent un càlcul ràpid, crec que dividint les hores que realment treballen i el sou que cobren, surten les hores a 100 euros (tirant pel cap baix).

WEb Ixent

El Govern de progrés ajuda fonamentalment als rics a combatre la crisi

WEb Ixent | 19/08/2008, 07:11

El Govern de progrés ajuda fonamentalment als rics a combatre la crisi

El president del Govern, Francesc Antich, presenta 13 mesures per tal d'ajudar als rics a sobreviure a una crisi que només ells han generada, entre les quals hi ha un paquet d’aplicacions fiscals per reduir els imposts de transmissions patrimonials, successions i donacions per a les empreses. La resta, les deduccions de l’IRPF per als joves, discapacitats i famílies nombroses que comprin el seu primer habitatge són la xocolata del lloro. I d'aquesta política en diuen política de progrés.

Els "progressistes" ajuden als patrons del totxo comprant els seus habitatges invendibles i deixant que prescriguin els seus impagaments:

El Ibavi ha comprat per 5.348. 235 euros a les promotores Pla de Santa S. L i Cafeteries Insulares de Ponent S.L de Santa Margalida dos edificis amb 34 habitatges que es vendran entre 140.982 i 172.140 euros.

El Ibavi ha adquirit per 4 milions d'euros a Nous Habitatges de Sa Pobla S. L. 26 pisos que es destinaran a la venda . El preu aproximat , segons la superfície del pis, serà d'entre 137.693 i 167.023 euros.

El Govern ha comprat 58 pisos de VPO a Inca per 7.802.745 euros, en l'edifici que es troba en l'avinguda d'Alcúdia, adquirit a Explotacions turístiques Illes S. L. apreus que aniran entre els 98.000 i els 158.000 euros.

Cal recordar que el secretari general del col·lectiu de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (GESTHA), José María Mollinedo, va alertar que prescrivien 300,54 milions d'euros en impostos procedents d'operacions opaques efectuades per empreses constructores de Balears l'any 2003.

Garci

Re: Arribar a final de mes és filosofia.

Garci | 19/08/2008, 06:25

La veritat és que votar en contra del que els treballadors subcontractats guanyin mil euros bruts al mes és una mica surrealista. I més si et dius d'esquerres o socialista.

Algú hauria de repassar el que vol dir socialisme, o el que vol dir socialdemocràcia.

No voler un sou digne és cosa de la dreta reaccionària o de la dreta liberal, no de l'esquerra, per molt moderada que sigui.

Després diuen que sempre ens ficam amb ells. Però d'UM ja ens ho esperavem.

Toni

Al·lucin.

Toni | 19/08/2008, 06:24

Normal que el Batle rebutjas aquesta proposta, és un clar referent de la dreta. El que no entenc que fan sigles com PSOE i PSM a un govern de drets.

Un de dintre

Re: Arribar a final de mes és filosofia.

Un de dintre | 19/08/2008, 06:17

A n'aquests socialistes que tenim per Pollença l'únic que els hi importa és la nómina a final de més: cumuls de càrrecs molt ben remunerats, imcompetència i ineficàcia en el càrrecs, desapareguds, i trepas...
Ja comença ésser ben hora que donin un gir creible, perque sino desapareixerem.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb