URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

Alternativa | 09 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Seguim explicant les principals modificacions dels pressupsots.

 

2 – La partida de pintura i senyals de vies públiques  s’ha incrementat  un 104,5 % (de 20 mil euro a 40.900 euros) .  Aquesta pujada en part ha estat per fer front a la compra de senyals vertical per la de moment fallida peatonització del Port ( ja veurem si seran útils o no) i per l’elaboració d’una nova ordenança  de circulació del municipi de la que no sabem res.  Aquesta pujada contrasta amb la realitat dels passos de vianants de la primera línia del Port que es troben molt esborrat i que han suposat tot l’estiu un perill.

 

3.- Una altra partida que ha augmentat és la d’armes i municions de la policia local, que només tenia una partida de 100 euros al 2007. Ara la partida és de 9.000 euros. Segons la legislació la policia local ha de fer dues vegades a l’any pràctiques amb munició real.A més tenen previst comprar armilles antibala i renovar armes de plantilla.

 

4.- La partida dedicada al conveni d’incendis amb el CIM augmenta ( un 32,86%, 52.000 euros més) ja que s’aplica un cànon; 1% del pressupost ordinari que ha augmentat .

 

5.- Acció Social ( ha augmentat un 66,22 %, uns 450.000 euros més) . Destaquen sobre tot l’augment de l’aportació al patronat de la Residència (270.000 euros més, un augment d’un 96,43%), l’augment  de l’aportació a la construcció del centre de dia (95.000 euros més  un augment d’un 570,33 %). Estam totalment d’acord amb l’augment d’aquesta partida, l’única cosa que pensam que es podia retallar d’aquesta partida és el lloguer del local Escola Viva al Port (10.000) que es podien haver estalviar amb el seu trasllat a l’antic col·legi Miquel Caplloch del Port.

 

6.- L’escola de música presenta un augment  d’un 35,36% ( 55.000 euros més)  per poder fer front a l’augment de despesa de la Seguretat Social dels professors (en situació irregular a l’anterior legislatura) i per l’establiment de serveis al Port.

 

7.- L’auditori te un pressupost de 412.611,84 euros per la seva construcció. Aquests doblers els ha de transferir la Conselleria de Presidència del Govern Balear (conveni del 29 de novembre de 2007) a càrrec del Fon Nacional de Cooperació Local . El problema és que l’execució de les obres s’ha de justificar abans del 30 de novembre, igual que les obres corresponents a l’import avançat al 2007 (172.704,06 euros) i això sembla impossible. A la situació actual de crisi ens sembla una bogeria mantenir el projecte de l’Auditori d’en Moneo. Els companys regidors del PSOE, que abans de formar part de l’equip de govern s’havien oposats a aquest projecte haurien de fer reflexionar al batle que aquest no és el moment de fer moneries.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

8.- L’augment de la partida a la Societat Municipal de Serveis ( augment d’un 40, 56% , pràcticament un milió d’euros més) per fer front al servei públic  de la recollida i tractaments de fems. Com senyala l’interventor al seu informe econòmic financer el déficit acumulat d’EMSER el 31 de desembre de 2007 era 1,800.000 euros, deute amb TIRME.

El Consell d’Administració d’EMSER  va aprovar una proposta de pressupost pel 2008 amb un superàvit igual al dèficit d’ 1,800.000 euros a aportar per l’Ajuntament. Igualment es preveia la transferència de la taxa de recollida i tractaments de fems i 600.000 euros més per cobrir la diferència entre el cost real del servei el que s’ingressa.

Finalment al pressupost només es transferirà l’import de la taxa per tant el dèficit acumulat augmentarà fins esl 2,4000.000 euros.

Per aprovar un pressupost equilibrat s’ha disminuït l’import de despeses, i això és suficient raó per reclamar contra aquest pressupost.

 

9.- L’augment de la partida de festes ja l’hem comentat (veure article festes i incapacitat); les despeses en festes han pujat ni més ni manco que un 60%, ha passat de 250.000 euros a 400.000 euros.

 

10.-  Participació ciutadana augmenta  un 55,96% (65.000 euros més). La partida de reparacions i conservació d’estacions de televisió experimenta un gran augment, a l’anterior pressupost només tenia una partida de 100 euros ara te una partida de 26.000 euros . Hi ha una empresa que cada any realitza el manteniment d’aquestes instal·lacions.

Igualment l’aportació a l’Institut de la ràdiao ha pujat un 44,09 % (30.000 euros més).

Curiosament a Participació ciutadana s’ha inclós la reparació del rellotge de l’esglèsia (1.449 euros).

 

11.- La partida de joventut ha pujat un 29,64% ( 28.000 euros més) especialment per fer front a l’extrajudicial de l’exercici anterior quan era responsabilitat d’UM.

 

12.- Servei de salvament de platges; 187.900 euros pels serveis del 2008 i 90.000 pels serveis del 2007 que no s’havien pressupostat al seu dia. L’interventor ja adverteix que en realitat s’han de pagar 171.620 euros del 2007 i per tant hi ha un dèficit amagat de 81.000 euros.

 

13.- L’aportació al patronat de turisme ha pujat un 120% (300.000 euros més). Per fer front al dèficit de l’anterior legislatura sobre tot.

 

El nostre equip de govern és com un gran forat negre, es menja les pujades d'impostes, les idees, el futur i només deixa negror. 

 

 

 

 

 

 


 


Comentaris

Pepe

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

Pepe | 10/09/2008, 22:26

No tinc res contra en Moneo, el seu museu de Merida és impressionant. El que no és racional és comanar un auditori a Moneo sense estudiar alternatives, sense cap estudi de gestió econòmica ni de gestió artística. Això Xesca és el populisme que critiques.

JRV gràcies per la informació,només una cosa l'empresa que han contractat és per ajudar al pressupost del 2009.

Garci

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

Garci | 10/09/2008, 13:08

Joana, poc se pot afegir al teu comentari. Ara veig que no només és cosa de quatre il·luminats això de qüestionar-se lo de l'auditori.

Només diré que tots els auditoris de Mallorca tenen pèrdues, i no son macro com el que volen fer aquí.

El fet és que pareix que Joan Cerdà ha de fer un macro projecte per passar a la prosperitat: ben igual que els faraons.

Ja ho varem dir: Joanosis I.

joana

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

joana | 10/09/2008, 12:57

bones tardes:jo no se si necesitam un auditorium, o no, lo que es cert, es que a molts de pobles els tenen:Alcudia, Arta, Sant Llorens, Lloseta, Selva, i no se qui mes, pero CLAUSTRE no i ningu els hi fara.Crec que Pollença guanyeria mes fent un bon estudi de tapar el convent.Avui en dia hi ha molts de sistemes de cobertes per monuments, sense espenyarlos i sense que perdin la seva identitat.Si cualque dia es fes a Pollença l'auditorium, els actes i public ¿bastarien per mentenir-lo?.Supos que aixo seria una partida mes al presupost municipal amb el seu personal, gastos d'electricitat, manteniment molt costos (no diven que a de ser tot de vidre?).Vos posere un exemple d'aquest cap de setmana.El diumenge el grup de teatre de Palmayola, va possar en escena un "entremes" de Llorens Moya, aquest grup de teatre d'aficionats es de lo millor de Mallorca,ido nomes inarem 15 pollencins.¿Creis que amb aquesta taquilla se pot mentenir un auditorium?No creis, que ja que tenim el Claustre, l'hauriem d'aprofitar i conservar-lo?
¿L'auditorium hens dura el famos turisme de cualitat o es el Claustre qui te les visites turistiques?.Per la Fira, ve gent de tot Mallorca, pero lo que te "l'estirada" grossa es el Convent.Sincerement, crec que a Pollença, hi ha altres prioritats.A mes, sempre hens quedera Alcudia, i nomes son 7 km.
Adeu

JRV

pressupostos i opossició

JRV | 10/09/2008, 07:11

Aprofitant la meva jubilació parcial, puc fer un seguiment amb mes profunditat de la vida municipal, i com tot a aquesta vida també depen dels diners, el principi de la vida municipal son els pressupostos, l'oxigen del seu funcionament.
Tinc a dir que l'equip de govern actual te una opossició de primera, tan Tomeu Cifre com Pepe Garcia, tal volta aquest darrer te mes mèrit atès que es un sol regidor i Tomeu Cifre en te 5 mes darrera ell.
L'excusa recurrent del regidor d'hisenda, el dèficit d'Emser es fals en el fons. Emser es creà per voluntat del PSM a la fi de evitar la privatització del servei de subministrament d'aigua potable a Pollença i al Port. A la fi de donar-li mes entitat , s'acordà que una de les funcions fos també la recollida de fems, servei sempre deficitari. L'empresa es crea amb 4 anys de retard, atesa l'opossició del PsoE d'aquell moment, partidari acerrim de la privatització,malgrat fos l'aigua un servei essencial i amb superavit. I en ves de començar de CERO, i gestionar ,com qualsevol empresa, les seves despeses i cobrar els seus serveis directament, com es fa pertot, li enroscaren, per així enfonsar-la, el deficit que arrossegava a l'Ajuntament el servei de recollida de fems, dèficit TOTALMENT atribuible a la gestió dels regidors del moment. I aquest es el dèficit que Emser arrossega, lleugerament augmentat per les posteriors malifetes patides per Emser des de l'Ajuntament: no permetre efectuar estudis d'actualització de tarifes que permetessin l'equilibri pressupostari, fer des de l'Ajuntament contractes de subministre d'aigua en alta LEONINOS per els intermediaris, i que després ha de pagar Emser, no pagar la despesa d'aigua dels diferents equipaments municipals, etc. Suposo que com menys interferencies municipals tingués Emser , mes be aniria i no faria falta aquesta "solució" de Juanjo Mir de rentar-se les mans del que abans han espanyat. La irresponsabilitat també, i es quan un "socialista" demana una solució que pot acabar amb el lloc de feina de devers 50 pollencins i pollencines, que també voten i paguen impostos aqui, i que no seria per motius de eficiencia, ans per motiu de ganduleria i ineptitut de l'equip de govern.
Per altra banda hem congratula l'actitut coherent i respectuosa amb els contribuents de Biel Cerdà, mes propia de un regidor d'un Ajuntament democràtic. I m'emprenya l'actitut sumisa del Psoe quan li diuen a la cara que els han deixat " a dos velas".
I dins les previssions folkloriques i esperpentiques d'aquests pressupostos, i que vosaltres sou els primers a detectar, com el de la pintura, on curiosament es va convocar i cobrir no fa molt temps la plaça de pintor, i hem consta que amb persona prou professional i responsable, però que el regidor de torn s'estima mes aprofitar les seves habilitats culinaries abans que dotar-lo de ajudant i equipament necessari per el mateniment constant de la senyalització horitzontal.
Li tinc a dir a Xesca que es cert que Pollença no te auditòrium ni lloc prou gran con es ara Alcudia, peró pocs pobles de Balears tenen un lloc com es el Claustre de Sant Domingo, i sense menysprear un Auditòrium , pens que hi ha mancançes amb mes prioritat, atés el cost.
Per acabar, i tal volta m'arrisc a fer un comentari inadecuat: aquest pressupost penosament elaborat i aprovat ahi, a mes, a costat 20.000€ d'assessorament?

Garci

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

Garci | 10/09/2008, 06:35

Xesca, nosaltres no volem una "moneria" d'auditori perquè val molts milions més que un auditori normal i corrent.

No parlem de que no volguem un auditori o similar. Però el volem a un preu raonable fet per un concurs públic.

Xesca Ensenyat

No m'agrada una cosa

Xesca Ensenyat | 09/09/2008, 20:23

No m'agrada que digueu 'moneries' a l'auditori. Pollença hauria de tenir un auditori o un bon teatre fa més de quaranta anys... Mirau els panxa-roges, que no tenen un Festival de Música consolidat i de prestigi internacional com el nostre, quin auditori que tenen. Jo ara no discutiré si l'havia de fer en Pere o l'havia de fer en Pau, però és vergonyós que Pollença no faci mil anys que té un lloc digne per a celebrar-hi concerts, òperes, obres de teatre i tot tipus d'espectacles de qualitat, siguin heavy, sigui el que sigui però de qualitat.
És com si ara trobàssim objeccions a l'accelerador de partícules que demà s'inaugura a Ginebra i que ha costat 4.000 milions d'euros, perquè hi ha coses més necessàries per fer i perquè fer col·lidir partícules de plom a la velocitat de la llum per reproduir les condicions de després del Big Bank sembla una 'moneria' ...
El que hem de fer és llevar el paparró als polítics i administrar els nostres propis recursos. Escuren les butxaques dels ciutadans per als seus vicis i per als seus luxes particulars, i no ens acabam de decidir a dir PROU. El que s'ha d'acabar és la corrupció, no la cultura ni la investigació científica. El que s'ha de fer són bones escoles i bones infrastructures, en comptes d'especular i de cercar la manera de cosir-nos a impostos i dur-se'n-ho ells.
Fan propaganda d'utilitzar l'energia solar i ara s'han tret una llei de la mànega per obligar a apoquinar: una cosa tan senzilla i tan resolta per la tecnologia com és instal·lar una placa fotovoltaica per aprofitar la llum del sol, que en teoria surt per a tothom, i és un calvari burocràtic i un munt d'impostos. I llavors diuen que fomenten la utilització d'energies alternatives.
I les seves campanyes les pagam entre tots: va estar molt bé la vostra crítica al berenar a la fresca amb vi i gelat 'municipals'.
Ho tenc molt clar: el populisme és el feixisme del s. XXI

fra lokus

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

fra lokus | 09/09/2008, 16:11

Hola Pepe, just t'escoltat el final, he pogut escolta mitja horeta, m'ha cridat l'atenció el tema de les festes del Port com unes festes turístiques, m'ha agrada molt aquesta idea, però no crec que "Madó Pareta" sigui la millor atracción pels nostres visitants, unes bones verbenes amb grups "low cost" que facin ballar a la gent i DJ i tenim unes festes turístiques i barates. Quan no hi havia l'aparcament de Ports, davant el desaparegut "BAR YUM-YUM", hi havia un escenari i bulla cada dos per tres, un dia els francesos, una altre dia els espanyols, sempre hi havia bulla, ja sabem que el Port no és el de fa vint anys.

La meva companyera de feina em demana el Per què el programa de les festes del Port (si són turístiques) just està en català? Es clar que just està destinat a residents.

Pepe

Quasi fralokus

Pepe | 09/09/2008, 15:41

Tenim l'aprovació inicial dels pressuposts i la plantilla del 2008,però ara es poden presentar al·legacions (quinze dies)i nosaltres presentarem un grapat.

El comité d'empresa de l'Ajuntament ja ha fet al·legacions respecte a la plantilla per tant ja poden dir que caldrà fer un altre ple per l'aprovació definitiva.

fra lokus

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

fra lokus | 09/09/2008, 14:31

Fum blanc, tenim pressuposts 2008. Ara a fer feina pels de 2009, que ja tenim el rem damunt la taula.

¡¡ Los cuartos !! clin clan clin clan clin clan clin clan

¡¡ ahora !!

dong, dong, dong ....

fra lokus

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

fra lokus | 09/09/2008, 07:53

Comentant el punt 10, la recepció de la Ràdio Municipal en alguns punts del Port ha baixat un 30% i a la Cala quasi un 40%, caldria fer un adjust.

Vull recordà que aquest tipus d'emisors si no tenen les impedàncies ben adaptades perden potència d'emissió i el més greu és que la seva vita útil s'escurça.

Pepe

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

Pepe | 09/09/2008, 07:22

Primer un recordatori avui a les 10:30 el ple. Un horari pensant en els treballadors.

Garci com deia a l'anterior article l'increment dels ingressos respecte al 2007 és d'un 20,7% la majoria resultat de l'important pujada d'impostos i taxes ( 1,183.000 euros).
O sigui es tenen més doblers, però s'han dedicat més a augmentar partides, algunes molt discutibles que a reduïr el forat negre econòmic que tenim de l'anterior legislatura.

Garci

Re: Més impostos, més ingressos, més despeses i més dèficit. (P.4)

Garci | 09/09/2008, 06:42

Una pregunta, com pot ser que tot augmenti de pressupost i hi hagi menys diners?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb