URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Voreres (PA 29)

Alternativa | 11 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim rebent denúncies per part de ciutadans de Pollença, en aquest cas una sèrie de 

fotografies sobre les voreres del municipi. Ara que s’ha de fer un pla de mobilitat pel Port seria una bona oportunitat per fer-ho extensiu a Pollença i Sant Vicenç.

El nostre municipi sembla totalment pensat pels cotxes, mentre caminar és una aventura, tenim tota una llarga llista de voreres d’alt risc pel vianant;  voreres mínimes, voreres que desapareixen, voreres inexistents, voreres irregulars, voreres ocupades per obres

El muncipi no està fet  la mida dels caminants i  els nostre governats segueixen més preocupats pels macroprojectes milionaris que  pels problemes quotidians les petites coses del dia a dia que ens fan la vida més còmoda .

No fa falta anar a la selva per veure com la natura és menja una vorera.

 La vorera invisible al costat del col·legi Costa i Llobera.

La vorera robada.

 

La vorera envaïda 

 

 

Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. aquells llocs del municipi en mal estat,degradats, bruts, oblidats, etc.  A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladaríem a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions.

La ciutadania ens pot fer arribar els seus punts negres de forma oral, escrita, fotogràfica o gravada. Recollirem la informació a través d'aquest blog, d'enquestes directes, al nostre correu electrònic: eurxella@yahoo.es, al telèfon 656967751 o la bústia del nostre regidor Pepe García  a l'Ajuntament;  C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.

Entre tots construirem una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes quotidians. És tracta de carrers, voreres, places, papereres, brutor... coses del dia a dia que cal sol·lucionar per tenir una Pollença millor, més còmoda i més neta.

Comentaris

Pepe

Indignació

Pepe | 12/09/2008, 22:38

La única paraula que se m'ocorreix és indignació.

Després del ple la regidora de serveis socials em va dir que només faltava d'arreglar el tema elèctric per fer el trasllat.

Ara farà un any de quan varen demanar per primera vegada aquest trasllat

JRV

Discapacitats

JRV | 12/09/2008, 19:21

Referents a les voravies, hi ha una questió que m'indigna molt mes encara que les herbes a les voravies: son les rampes que a cada obra nova es fan davant els garatges, i on es prioritza descaradament el cotxe que es vol que entri i surti del garatge, i per aquest motiu, sigui la voravia ampla o estreta, la rampa es fa damunt la voravia , per impedir que el vehicle hagui de patir sotracs. Així no han de fer la rampa dins el garatge i guanyen espai o comoditat, fotent els vianants, o el que es pitjor, els cotxes de invalids o, cotxets de nins petits i dificultant el transit també a altres discapacitats.
Tinc constància de que , en el passat, algun tècnic urbanistic de l'Ajuntamentet va denegar finals d'obra fins que no s'eliminés la rampa i la passessin dins el terreny del propietari , amb la finalitat d'eliminar aquesta barrera arquitectònica, però es veu que els tècnics actuals no tenen ni aquesta sensibilitat, ni el coneixament degut de les dispossicions, a mes de desconeixer quina es la responsabilitat municipal en aquests casos.
L'altra dia vaig ser testimoni de fins on arriba la insensibilitat municipal. Un discapacitat amb cadira de rodes amb motor no va poder accedir als serveis socials de Can Candali, ni tan sol va poder pujar damunt la voravia, per mor de l'escaló i lo estreta que es aquesta. A mes on s'hagués pogut refugiar, hi havia una moto d'Emser i dues pasteres grans que l'obligaven a estar al mitg del carrer, patint el sol que ha fet aquests dies. L'assistenta social, avisada pels transeunts, va haver de sortir afora per atendrer-lo.Suposo que el trasllat dels serveis socials, si qualque dia es porta a terme, serà mes beneficios per aquests discapacitats.

jdt

voreres

jdt | 12/09/2008, 11:38

hola pepe,a tots
me referia a las empreses privadas(jardines)
parque infantil,l'altre dia un poc mes i qualcu li fujan las rialles amb un nen de 3 anys.els arnes de unas cordes que donan a la patinadora varen rompre,els de prodis netejaven amb el seu responsable,que nos va dir que donaria part.( ja veurem)
aquets parque necesita precintarlo per perill¡¡¡.

Pepe

JDT

Pepe | 12/09/2008, 11:19

Bon dia jdt, quan de temps sense els teus comentaris.

A més dels jardiners municipals es contracten empreses privades. El pressupost s'ha incrementat els darrers anys però no hem vist millores.

Fa falta molt de pluja per fer net.

Al tema dels parcs infantils el responsable per lògica hauria de ser Martí però sempre ha sortit com responsable en Joan.

Al debat dels pressuposts va sortir el tema dels parcs infantil (escassos i en mal estat) en teoria hi ha una partida de 60.000 euros pels parcs infantils. Fa ja quatre anys que sent a Joan parlar de les futures millores als parcs. Moltes de fotografies i paraules però poques actuacions.

jdt

voreres

jdt | 12/09/2008, 11:08

qui fara els manteniments d
els jardins????
per cert,aquesta tormenta a vinguda molt be ,per neteja els carrers,
deman? quin regidor es el responsable del parque infantil?

Pepe

Vies i camins

Pepe | 11/09/2008, 21:22

Algunes dades del pressupost 2008 interessants relacionades amb l'article:

El pressupost per la conservació de vies públiques és de 95.000 euros al 2008 (o sigui menor que el de jardins)i de moment només s'han compromès 61.712 euros.

El pressupost de camins és de 79.356 euros i només s'han compromès 29.207 euros.

Pepe

Miquel C.B.

Pepe | 11/09/2008, 21:18

Bon vespre Miquel C.B. com deim i feim amb tots els articles de Pollençalternativa a més de publicar aquesta informació al blog, la traslladam a l'Ajuntament on fem feina per trobar solucions.

Això vol dir que traslladarem aquesta queixa al ple, respecte a les voreres en mal estat es tracta efectivament d'un tema del regidor de serveis Martí Ochogavía (UNPI).

Al cas de les voreres inexistents és més complex, és tracta d'una cosa que ja hem demanat al ple que és un pla de mobilitat, com el que diuen faran al Port.

Al cas de les voreres ocupades per obres en teoria hauria de tenir una solució fàcil ja que no es tracta més que de complir la llei, però per experiència sabem que ni d'auqesta manera actuen.
Aquest tema és responsabilitat de qui dona les llicències, que en principi és la Junta de govern, clar que la responsabilitat més concreta és dels regidor d'urbanisme Joan Cerdà, llicències Michel i policia Juanjo.

Estarem encantats de rebre aportacions teves tan en forma de fotografia com de idees.

Pdt. De les herbes es poden treure molt de coses.
El pressupost de manteniment de jardins al 2008 és de 150.000 euros, del que ja s'han compromès 108.357 euros

Catalina Ferriol Matas.

A Maria de la Salut no es pot dormir

Catalina Ferriol Matas. | 11/09/2008, 21:14

A Maria de la Salut no es pot dormir
El present escrit es per queixar-me pels desgovern de l´ajuntament de Maria de la Salut i l´afavoriment de "l´amiguisme" dels responsables corporatius. M´explic: el divendres passat es celebrà una fira nocturna al poble (amb més pena que glòria), el fet és que l´ajuntament desplegà un catàleg d´activitats paral·lels de forma subversiva. En primer lloc es tancà el carrer de les nines, on hi ha un bar/pub, i posteriorment s´ompli de bales de palla. L´horabaixa organitzaren un espectacle Nacional, amb una espècie de becerrada, anant contra la llei 1/1992 de 8 d´abril, de protecció dels animals que viuen a l´entorn humà. Amb posterioritat al mig del carrer es posà música a tota marxa fins les sis de la matinada. Això provocà una enorme concentració de gent al carrer i al mateix temps el típic "botelló".
Per si algú no s´havia temut de la bauxa devers les tres de la matinada s´organitzà una amollada de coets, i despertar aquells que s´haguessin adormit. Es a dir, un cúmul d´il·legalitats, per afavorir un negoci (reincident amb aquests fets) en particular, sense cap tipus de concurrència d´ofertes i afavorint els interessos particulars sobre els generals. Tot es va transformar en una nit sense dormir i tenir que anar a treballar a les set del matí, i amb amenaces que es repetirà. Enhorabona senyor batle, així és fa poble.

Pepe

hauran de deixar expedit un pas sobre la voravia d’un mínim de 0,50 m

Pepe | 11/09/2008, 21:02

Bon vespre.
Respecte a la pregunta que feia fralokus de la vorera envaïda, hi ha un bon grapat d'exemples al municipi.
L'adaptació del PGOU al POOT no ha canviat el que ja deia el PGOU:

Norma 100. Tancat d’obres
Els solars o edificis en els quals s’executin obres s’hauran de protegir mitjançant la instal·lació de tanques protectores que evitin perills per als transeünts i
el deteriorament de la via pública, a tota la seva part frontal.
A tal efecte s’instal·laran tanques protectores d’aspecte decorós situades a una distància no superior als dos metres de la façana i d’una altura mínima de dos
metres, i hauran de deixar expedit un pas sobre la voravia d’un mínim de 0,50 m comptats des de la vora del seu encintat i/o qualsevol obstacle existent (arbres,
faroles...). Si no hi ha voravia, un pas mínim de quatre metres de calçada, en tot cas, sense excedir l’espai tancat del màxim autoritzat.
La llicència d’instal·lació de tanques s’entendrà concedida quan s’autoritzi la llicència d’obres corresponent, si bé s’haurà d’expressar explícitament a la petició
de la llicència si es pretén ocupar o no la via pública; la Corporació fixarà els límits i durada de la llicència d’ocupació de via pública.

fra lokus

Re: Voreres (PA 29)

fra lokus | 11/09/2008, 16:31

Es clar que el gran espirit "MANITU" ens castigarà.

Gunni

Ecologisme

Gunni | 11/09/2008, 16:24

¡Qualqú hauríe de convidar a personalitats representativas des indis americans a venir a Mallorca a xerrar-nos de sa seva cosmo-visió!.Pentura evitariem sa mort,sa desapariçió de sa ecología a Mallorca.Podríen fer-se una foto per a la posteritat damunt es seus ponys appaloosa a tots es espais naturals amenaçats de Mallorca;Formentor,Golf de Son Bosc...etc.

fra lokus

Re: Voreres (PA 29)

fra lokus | 11/09/2008, 16:05

Aquest any, supòs que per la molt dolenta situació enconòmica, no s'ha tallat la "vegetació privada" que invadeix els camins rurals, aquesta vegetació fa que quan circules amb el cotxe branques d'arbres i altres arbusts et puguin fe reixes a la pintura, peró el més perillós és el tema dels cicloturistes que fan "eses" pels camins i et pots donar un bon "susto" si nos vas alerta.

Caldria tallar aquesta vegetació i presentar la factura al seus propietaris, jo he tallat la meva.

fra lokus

Re: Voreres (PA 29)

fra lokus | 11/09/2008, 15:50

Amb la "vorera robada", jo creia que s'estava obligat a deixar "x" metres (en castellà "retranqueo") entre la zona pública i la privada, però just és una suposició, però sembla un altre cas com el del Port de Pollença al antic "Hotel Puerto".

Amb la vorera envaïda supòs que tenen permís per fer aquesta ocupació, el que pasa es que s'hauria de fer un pas alterntiu (barrera) per separar fisicament el cotxes del vianants i aixó es el que no hi ha.

Miquel C.B.

Voreres, competència de qui?

Miquel C.B. | 11/09/2008, 15:31

Hola estimats companys d'alternativa. M'agradaria saber si pensau fer alguna cosa referent a això de les voreres, pensau denunciar-ho a l'ajuntament i/o notificar-ho al regidor de torn? Per cert, és en Marti Ochogavía?

Mare meva si aquest senyor ho ha de fer anam arreglats, perque segurament no en podrà treure res d'aquestes herbes.
Bé, ja me direu que fareu, perque pensau fer alguna cosa no?

fra lokus

Re: Voreres (PA 29)

fra lokus | 11/09/2008, 08:18

ha ha, com tu Garci, "mala hierba, nunca muere".

Garci

Re: Voreres (PA 29)

Garci | 11/09/2008, 08:03

Que voleu més ecologista que herbes fins i tot damunt les voravies?

fra lokus

Re: Voreres (PA 29)

fra lokus | 11/09/2008, 07:24

A jo, "lo que me toca los aquellos", és que molts d'Ajuntaments (el de Pollença no encara) s'estan fincant amb els radioaficionats perque les seves intal.lacions radiants (vulgarment antena) són antiestàtiques. A la primera "foto" aquesta lona verda fa mal a la vista.

Per altra part al casc vell de Pollença mai hi hagut voravies, com es va dir a la tertulia de polítics una vegada s'hauria d'estudiar la mobilitat del casc vell o antic, sense descartar res.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb