URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

Alternativa | 25 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al plenari d'avui dia 25 presentam les dues mocions següents:

Moció a favor de l'adopció de mesures davant la crisi.

Davant l' actual crisi econòmica internacional i nacional i la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament (dèficit, extrajudicials...) pensam que cal la feina i esforç de tothom per a sortir enfortits d'aquesta conjuntura adoptant mesures  sense que la factura  la paguin, pujant els impostos i taxes, els ciutadans.

1. Demanam la congelació dels sous del batle i regidors, grups polítics municipals,  dietes, sous càrrecs de confiança política . Evidentment aquesta congelació econòmicament no suposa una quantitat important però pensam que és un primer pas o gest per demostrar la necessitat d'austeritat.

2. Demanam la reducció al pressupost del 2009 del  capítol 2 de Despeses Corrents  en béns i serveis. Per a això s'haurà de realitzar un pla d'austeritat amb la participació de tots els grups polítics. 

3. Per reduir l'impacte de la crisi demanam  la realització de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del municipi d'un pla estratègic de desenvolupament local i un pacte local per l'ocupació.

 

Portada de la revista digital Crisis: http://www.revistacrisis.com.ar/

 

Moció relativa a declarar Pollença, municipi amic dels animals i  evitar el maltractament animal.

Entenem que una societat civilitzada és incompatible amb el maltractament dels animals  com a forma de divertiment i pensam que hem d'avançar en els drets dels animals, per evitar-los patir inútilment i menys per diversió.

Demanam que  l'Ajuntament compleixi compromisos de Junta de Govern i plens[1], segons aquests acords s'havia de llevar el gall viu a la festa del Pi i no subvencionar actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals. Enguany s'han seguit subvencionant per part de l'àrea d'esport  tirades de guatlares i colomí.

Hem de recordar  que no ens consta que s'hagi llevat la prohibició de la Conselleria d'Agricultura d'utilitzar un gall viu a la festa del pi de Sant Antoni. Prohibició feta a partir de les queixes de l'any 2006 d'ANPBA (Asociación Nacional para el Bienestar Animal). L'argument que dona l'Ajuntament per no complir aquesta prohibició és que te més 100 anys (una excepció a la Llei de Protecció Animal de 1992), però no s'ha demostrat la presència d'un gall a 1892 com demana la llei.

A la nostra moció demanam

- Substituir per rèpliques els animals vius de la festa del Pi de Sant Antoni i de les Àguiles,

- No donarsubvencions públiques per a espectacles ni competicions  que produeixin la mort i/o dolor a animals.

- No permetre la instal·lació de circs o d'espectacles semblants que utilitzin animals en els seus espectacles.

- No permetre  els anuncis als mitjans públics municipals de cap espectacle que produeixi la mort i/o patiment dels animals.

- Que qualsevol conveni de col·laboració o acord que l'Ajuntament signi amb una empresa, entitat o associació, tindrà en compte que aquesta no atempti contra els drets dels animals en qualsevol dels àmbits de l'empresa, entitat o associació.

- Que l'Ajuntament de Pollença es declari Municipi amic dels animals i difongui aquesta iniciativa.

 

de la pàgina: http://www.fotolog.com/valpo_a/18382979
 

 


[1] - El 24 de juliol de 1997 el ple del Ajuntament de Pollença va aprovar no organitzar, promocionar ni participar en cap tipus d'acte o activitat en la qual sigui requerida la mort d'algun animal.

- El 27 d'agost del 2002 la comissió de govern va acordar manifestar el seu suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar les actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals, i transmetre la petició ( 774 signatures) a la Comissió de Festes i a l'Area de Serveis Socials per que prenguessin les mesures necessàries per a la substitució del gall en la festa del Pi de Sant Antoni . A la mateixa comissió es va acordar transmetre al Bisbat de Mallorca la petició referent a llevar l'aneyll de la processó del Corpus Christi.

-La Comissió de Govern de l'Ajuntament del 26 de maig de 2004 va "reiterar el seu suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar  les actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals. Així mateix s'iniciaran els tràmits per prendre les mesures necessàries per la substitució del gall en la festa del Pi de Sant Antoni".

Comentaris

Pepe

Fralokus

Pepe | 30/09/2008, 06:50

Fralokus els temes es varen mesclar per que el senyor batle va dir als caçadors que la nostra moció els volia llevar totes les subvencions i a partir d'aquest moment la idea és Pepe va a per nosaltres i vol eliminar la caça...! Es veu que alguns es varen creure això de "Pepe Swazenager".
Fralokus em podies enviar l'informe jurídic

fra lokus

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

fra lokus | 29/09/2008, 21:51

Aquí hi ha dos temes ben diferents. Si tu dius que la teva festa té més de 100 anys és que reconeixes que la teva festa té dret a la excepció, perquè l'animal té un tracte indigne, sino no cercaries aquesta via.

També he de dir que l'article 4 de la Llei 1/92 prohibeix a les entitats publiques de les Illes Balears recozar aquest tipus de festes.

Per tant, el gall si la Conselleria reconeix que hi ha maltractament però tenia 100 anys l'any 1992, també la hauria de prohibir per ser una entitat pública de les Illes Balears el que l'oganitza.

Tot això ha sortit d'un informe jurídic que fa un parell de dies que tinc, però aquest informe està fet pel "bou de Fornalutx", perque no sabem qui organitza la festa si és l'Ajuntament o algun colectiu independent.

Sobre la sessió plenaria, la caça no té res a veure amb la Llei de Protecció Animal, les tirades sí, queda ben clar a l'exposició de motius de la llei 1/92, no entenc el perquè es varen mesclar el dos temes.

Garci

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

Garci | 29/09/2008, 21:22

Estic molt d'acord en que no cobrin dietes. Si volen dietes que demostrin que cada dia fan les 8 hores o que fan les 40 hores setmanals.

Garci

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

Garci | 29/09/2008, 21:09

El maltractament no hauria de tenir data de caducitat. Tant mal li fas als animals si fa 100 anys o si en fa 1000.
Anim a que presenteu aquesta moció a tots els pobles.

Jacob

animals

Jacob | 29/09/2008, 20:51

Es podria fer una "pack" i ficar el bou de Fornalutx. L'excusa és la mateixa, 100 anys de tradició. Un argument miserable i pervers.

Peo

crisi austeritat

Peo | 29/09/2008, 19:27

Una bona proposta seria q el politics no cobrin dietes ni l'assistencia al ple. ja q tenen dedicacio exclusiva o feina

Garci

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

Garci | 26/09/2008, 15:10

Pepe, no saps fer de polític! Has d'anar als sopars a la fresca, concerts del festival, plaça els diumenges, organitzar sopars...
És igual si té interès per tu: el teu interés ha de ser que et vegin per en mig, és a dir, fer-te popular i cercar vots a través de la imatge. Deixa de fer tanta feina burocràtica i passejat.

Pepe

Esperança

Pepe | 26/09/2008, 11:19

Esperança la veritat que vaig a pocs actes socials per circunstàncies familiars.

Sobre la gestió d'en Toni hi ha opinions diverses, la seva gestió com regidor de cultura a Pollença que és la que més m'interessa es molt discutible.

Pens que no he fet sang i no he perdut el respecte a ningú,
per valorar la gestió d'en Toni pots llegir els objectius de l'Inestur:

1. Qualitat Turística (IQT)

Finalitats de l'Àrea IQT:

a) El desenvolupament de programes, sistemes i plans de qualitat referits al sector turístic, després de l'estudi previ de les conjuntures, a través de les anàlisis de qualitat.
b) La formació i assessorament de personal que, de manera directa o indirecta, desenvolupa funcions relatives a processos de qualitat turística.
c) La promoció de l'associacionisme com a mitjà per impulsar el desenvolupament i la implantació de la qualitat en els productes turístics.
d) L'atorgament dels distintius de qualitat IQT.
e) La comercialització i promoció dels productes i serveis de l'IQT.
f) La gestió i l'impuls dels sistemes telemàtics com a eina imprescindible d'implantació de qualitat en els productes turístics.
g) Qualsevol altra finalitat que contribueixi a la millora i la implantació de la qualitat en els productes turístics, a més de la millora dels seus sistemes de gestió.

2. Investigació i Tecnologies Turístiques (CITTIB)

Finalitats de l'Àrea CITTIB:

a) L'organització i l'establiment d'un sistema integral d’informació turística que permeti el coneixement, el seguiment i la anàlisi dels fluxos turístics.
b) L'organització i l'establiment d'un sistema integral de documentació.
c) El disseny de línies d'anàlisi i de prospectives turístiques, d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats.
d) La informació estadística.
e) La investigació, el desenvolupament, l’estudi i la implantació de tecnologies que hi ha a la indústria turística i el foment de les esmentades activitats.
f) La publicació, distribució, difusió i explotació comercial de tots els estudis, informes, investigacions, dades o recursos que consideri d’utilitat per a la indústria turística general.
g) La proposició, el disseny o l'execució de qualsevol activitat d'estudi, innovació i investigació que contribueixi a un millor coneixement o desenvolupament del sector turístic per a la més adequada promoció d'aquest.

3. Inversions per a la Millora de l'Entorn Turístic (IMET)

Finalitats de l'Àrea IMET:

a) La realització de projectes, activitats i actuacions destinades a la millora de l'entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques.
b) La projecció, construcció, conservació, explotació i promoció, per sí mateixa o mitjançant terceres persones, d'infraestructures destinades a la millora de l'entorn turístic.
c) El desenvolupament i l’execució d'actuacions de reutilització i esponjament de zones turístiques, per mitjà dels instruments previstos en la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori.
d) L'adquisició de béns patrimonials per qualsevol forma prevista en dret.
e) Qualsevol altra activitat destinada a la millora de l'entorn turístic.

fra lokus

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

fra lokus | 25/09/2008, 21:28

esperança, la brega és entre ells mateixos, i mira que en cau molt bé en Toni i som molt amic dels seus germans, però no crec que a turisme en Toni pigui donar el millor de si mateix.

En Toni no és cap inutil.

Per cert el circ continua.

esperança

Toni

esperança | 25/09/2008, 19:36

No se on l'has vist >Pepe pq a tu no et veuen enlloc: expos, concerts, conferencies que no organitzeu vosaltres.

En toni es un gran gestor que es el que s'ha d'exigir a un politic, ho ha demostrat en la seva gestio de l'IES d'Alcudia i com a Director del Port a més abans havia treballat en el camp turistic.

En Toni ha treballat des de molt jove, Ho sabem tots el que el coneixem.
Pollença ha perdut molt sense tenir-lo de regidor. es una persona i un politic dels més valid i fener (sense dedicacio exclusiva com a regidor) que conec indeopendentment del grup politic. D'aqui uns anys podrem compara i veurem la diferencia entre la politica de segle XVIII actual front a la seva.

Un poc de respecte Pepe no facis sang .

Pepe

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

Pepe | 25/09/2008, 16:11

Ok fralokus.

Abans de ser triat en Toni no sabia ni de l'existència d'Inestur; Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears. Després he vist a Toni a presentacions de concierts,llibres, exposicions...

fra lokus

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

fra lokus | 25/09/2008, 15:17

Municipios y/o poblaciones cuyos ayuntamientos se han declarado contrarios a la barbarie taurina y amigos de los toros y demás animales.

CATALUNYA - 46 Municipios abolicionistas

Tossa de Mar (1989 - Girona)
Vilamacolum (1991 - Catalunya)
La Vajol (1991 - Catalunya)
Palafrugell (1991 - Catalunya)
Calonge (1997 - Girona)
Barcelona (2004 ciudad)
Torelló (2004 - Barcelona)
Calldetenes (2004 - Barcelona)
Olot (2004 - Girona)
Ripoll (2004 - Girona)
Tavertet ( 2004 - Barcelona)
Manlleu (2004 - Barcelona)
Granollers (2004 - Barcelona)
Valls (2004 - Tarragona)
Molins de Rei (2004 - Barcelona)
Sant Feliu de Llobregat (2004 - Barcelona)
Bellpuig (2005 - Lleida)
Abrera (2005 - Barcelona)
Sitges (2005 - Penedès)
Sant Cugat (2005 - Barcelona)
Banyoles (2005 - Girona)
Cerdanyola (2006 - Barcelona)
Sant Andreu de la Barca (2006 - Barcelona)
Mollet del Vallès (abril 2006 - Barcelona)
Teià (mayo 2006 - Barcelona)
Sant Quirze de Besora (mayo 2006 - Barcelona)
Gironella (mayo 2006 - Barcelona)
Cabrera de Mar (mayo 2006 - Barcelona)
Biure de l'Alt Empordà (mayo 2006 - Girona)
CABANES de l'Alt Empordà (junio 2006 - Girona)
Sant Iscle de Vallalta (junio 2006 - Barcelona)
GUISSONA (junio 2006 - Lleida)
Torrebesses (agosto 2006 - Lleida)
Moià (septiembre 2006 - Barcelona)
Artesa (septiembre 2006 - Lleida)
Vilabertran (septiembre 2006 - Girona)
Sanaüja (octubre 2006 - Lleida)
Torrelavit (octubre 2006 - Penedès)
Riudarenes (noviembre 2006 - Girona)
Fornells de la Selva (febrero 2007 - Girona)
Brunyola (marzo 2007 - Girona)
Fatarella (julio 2007 - Tarragona)
Morera de Montsant (octubre 2007 - Tarragona)
Calella (octubre 2007 - Barcelona)
La Bisbal (diciembre 2007 - Girona)
Pallaresos (noviembre 2007 - Tarragona)
ESPAÑA - 1 municipio abolicionista
Coslada (2005 - Madrid)
AMÉRICA - 2 localidades abolicionistas
Baños (octubre 2007 - Ecuador)
Medellín (diciembre 2007 - Colombia)

fra lokus

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

fra lokus | 25/09/2008, 15:15

Qué sap en Toni Oliver de turisme?

Pepe

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

Pepe | 25/09/2008, 14:28

Gràcies fralokus, ja tinc el darrer ple i la darrera tertúlia.

Pepe

Cessament

Pepe | 25/09/2008, 14:28

Avui esperava algun comentari respecte al cessament d'en Toni Oliver com director gerent d'Inestur.
Resulta curiós que ara la premsa digui que en Joan Cerdà i Miquel Ferrer són a la mateixa fracció que en Nadal.

fra lokus

Re: Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econòmica.

fra lokus | 25/09/2008, 14:09

Jalou, ja teniu a la vostra disposició la tertúlia, millor dit "el mano a mano" entre en Pepe i en Tomeu de dia 6 d'agost a Ràdió Pollença.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb