URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Quatre hores de ple

Alternativa | 26 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Perdonau el retard però el ple va durar fins les 12 de la nit, aquest és el resum general dels punts, alguns els desenvoluparem a articles posteriors.

1. - Aprovació, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica de domini públic­ - servei públic a patrimonial de l'immoble municipal situat a la plaça Joan Cerda del Port de Pollença. Es va aprovar per unanimitat aquest canvi és necessari per  a la cessió gratuïta del local de la plaça Joan Cerdà a PRODIS. Pràcticament quatre anys més tard es recuper el propòsit social o cultural d'aquest local .

A la seva darrera rèplica el batle  va dir que sempre havia fet feina per la cessió a PRODIS, jo li volia replicar que si finalment el gestiona PRODIS és simplement per que l’adjudicatari original havia renunciat, però em va llevar la paraula i em va amenaçar amb l’expulsió.

Estam contents que finalment sigui PRODIS qui s’encarregui d’aquest local encara que això no lleva que continuem pensant que aquest  edifici  mai es tenia que haver fet, que es podia haver fet mol millor; al fons de la plaça i no fix (per retirar quan termina la temporada) i que ha estat envoltat de mentides, excuses i obscuritat des d'un principi.

2. - Aprovació, si procedeix, de la pro posta d'imposició de sanció relativa a l'expedient núm. 4077 /Animals Domèstics. Aprovada per unanimitat.

3.- Aprovació, si procedeix, de la sol· licitud d'inclusió en el Pla d'Obres i Serveis 2009 de l 'obra "Rehabilitació edifici polivalent Miquel Capllonch" . Aprovada per unanimitat. També estam d’enhorabona per que aquest projecte s’inicií l’any que ve, encara que seguim pensat que la proposta del grup PP_UMP del ple de novembre de l’any passat de posar en funcionament aquest espai era bona. I que durant aquest temps es podia haver aprofitat aquest espai sense esperar aquest projecte definitiu

Una part de l’edifici serà per la biblioteca, policia i espai municipal, a la resta de l’espai nosaltres  proposam un procés de participació ciutadana per decidir que fer amb aquest espai Es tracta que entre tots; polítics,  entitats, veïnes decidam de manera participada quins volem que siguin els usos dels  espais públics. Podeu veure un procés similar concret desenvolupat a la pàgina de l'Ajuntament de Figaró - Montmeny. 

4.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Catàleg de camins del terme municipal de Pollença. 5.- Aprovació, si procedeix, de L'inici de l'expedient núm. 1/2008 d'investigació de béns. Aprovades per unanimitat Hi ha una sèrie de camins que requereixen obrir expedients d’investigació. Amb dos anys de retard es dona aquest pas al que dedicarem un article a aquest blog.  Encara que varne votar a favor varen comentar les postres diferències sobre tot amb respecte a l’informe de l’arquitecte municipal, la més important és que consideram que no cal obrir cap expedient d’investigació al camí i carretera vella de Lluc.

6. - Aprovació, si procedeix, de la designació de les festes locals per l'any 2009. A la comissió es va proposar el dimecres sant, però al ple en Biel Cerdà va proposar S. Pere  que es celebra al Port de Pollença i es va aprovar per unanimitat

7. - Ratificació del decret de Batlia núm. 606 de dia 10 de setembre de 2008. Es tracta d'anomenar lletrat i procurador pel caso d'una persona que a un accident va destrossar mobiliari urbà. Aprovat per unanimitat

8. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV a favor de l'adopció de mesures davant la crisi econòmica. Aprovada per unanimitat, només es va canviar,  a proposta del PSOE, que el pacte local per l’ocupació es faci mitjançant la Mancomunitat del Nord

9.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la sol· licitud al Govern de reforma urgent de la financiació local i que no disminueixin els ingressos locals per les transferències de l 'Estat en els PGE 2009. Es va aprovar per unanimitat amb les nostres aportacions llevada d’una.

10. - Aprovació, si procedeix, de la declaració de compatibilitat de la placa d'arxiver bibliotecari . L'arxiver bibliotecari és professors assistent a la Universitat i demana dos matins per anar a la Universitat. No afecta al seu horari de feina. Aprovada per unanimitat

11. - Aprovació, si procedeix, de l' expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de  l'organisme autònom Residencia Social de Pollença. Aprovada amb l’abstenció del grup PP_UMP. Al nostra cas varen donar a aquest extrajudicial per ser despeses necessàries i per que consideram que s’està fent una bona gestió.

12. - Ratificació del decret de Batlia núm. 607 de 10 de setembre de 2008.Es tracta d'anomenar lletrat i procurador pel caso de l'herència de na Caty del bar Caty. Havia un testament davant del notari que deixava tot a l'Ajuntament i després ha aparegut un testament manuscrit que repartia l'herència entre particulars i l'Ajuntament. Es tracta de saber si el testament hològraf és autèntic. Aprovada per unanimitat

13 .- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV en relació a la declaració de Pollença municipi amic dels animals i evitar el maltractament animal. La sala es trobava plena de caçadors que varen poder escoltar els nostres arguments i el seu president va poder participar al ple. El diferents grups polítics varen donar llibertat als seus regidors a la votació. S’ens va demanar votar la moció punt per punt i el varen acceptar.

Tots els punts varen tenir a favor el nostre vot i el del regidor del PSM; Biel Cerdà i acada punt va haver regidors de tots els partits  que es varen abstenir (5 o 6 segon el punt, em sap greu no haver pogut agafar la relació exacta).

El resultat va ser que tres punts es varen acceptar per unanimitat:

- Que es compleixin els acord presos pel mateix Ajuntament abans esmentats ( però ja explicarem que aquesta aprovació és molt relativa).

 

- Que des de l’Ajuntament de Pollença no es donin subvencions públiques per a espectacles ni competicions  que produeixin la mort i/o dolor a animals.

 

- Que l’Ajuntament de Pollença es declari Municipi amic dels animals i difongui aquesta iniciativa. Aquest punt resta buit de contingut al no aprovar-se la resta dels punts. De totes maneres el suport municipal al refugi d’animals va ser el gran argument per fer aquesta aprovació, cosa que els recordarem quan es signi el conveni amb el refugi

 

14.- Creació Punt d'Informació Europea en el marc del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa. Es tracta de facilitar la informació de la Unió Europea. Aprovada per Unanimitat.

15. - Propostes/Mocions d 'urgència. Només un tema burocràtic; aceptar la compatibilitat d’en Tomeu Cifre com regidor i funcionari. Aprovada per unanimitat.

Es va arribar als precs i preguntes a les 23:45 i només varen contestar a unes poques preguntes que havia presentat per escrit abans del ple ( o sigui que resten un munt de preguntes sense contestar), vaig cedir els darrer set minuts al grup PP_UMP per que al manco puguessin fer un grapat de preguntes. Passades les 00:00 el ple va a terminar. Era un nou dia i ja tot el que es parlés no podia constar en acta.

 Ahir em vaig sentir a algun moment com Jefferson Smith (James Stewart) a la película "Caballero sin espada" Mr. Smith Goes To Washington.

 

 

 

Comentaris

jdt

ple de setembre

jdt | 29/09/2008, 08:02

bon dia.
pere no mas de donar les gracies.
fralokus no tenc sempre rao,pero t'imaginas en el ple escopetes i toros'?.
nos veurem el divendres si pots i si no el 12 ternelles.

Joan Ramon

Toros

Joan Ramon | 28/09/2008, 21:12

Fralokus, del Antitaurins de Barcelona vaig poder parlar amb Josep Cases fa unes setmanes, la seva esposa és ara la presitenta i me va dir que en tornar lis agradaria coneixer-te.

Salut

Pepe

Re: Quatre hores de ple

Pepe | 28/09/2008, 20:54

Bones fralokus crec que la presència d'animalistes no hagués fet més que crear una tensió que no hagués servit per res. El que si serviria seria ara la seva feina per que la Conselleria d'Agricultura contesti a l'Ajuntament respecte al gall i per intentar que es llevi la famosa modificació que al seu dia va legalitzar la tirada de guàtleres.

Clar que em va ajudar veure cares amigues al ple però si hagués volgut una presència massiva de amics, simpatizants i afiliat l'hagués demanat, no calia.

Pepe

Re: Quatre hores de ple

Pepe | 28/09/2008, 20:47

Gràcies JRV jo segueix convençut de que el millor per aquest municipi i l'únic futur possible per l'esquerra de Pollença és la seva unió.
Crec que després d'aquest any de govern la gent que encara dubtava de la Unpinització d'UM i la indefinició del PSOE s'hauran convençut. Només una esquerra de veritat, forta i unida pot canviar les coses.

Com dius vot d'en Biel va ser una demostració de coherència, i és aquesta una de les virtuts de les que necessitam per sortir del fang populista i mentider en el que alguns han enfonsat la política.

Pepe

Buenas Santiago.

Pepe | 28/09/2008, 20:39

Hola Santiago.
Carl Lewis?
Hoy le he estado dando vueltas a esto que dices de la política de gestos y pienso que nuestros gestos tienen que ser diferentes, en su terreno de juego y con sus normas será difícil ganarles.

fra lokus

Aclariments

fra lokus | 28/09/2008, 20:37

Després de les critiques que hem rebut aquest dies algunes persones per no haver assistit al ple del passat dijous m'ha agradaria dir el següent:

1- Estic impressionat pel recolzament que ha tingut aquesta moció, sincerament no esperava mai.

2- Durant tot el dimecres i inclòs el mateix dijous caig tenir contactes amb les seccions del PACMA (Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal) y de ANIMANATURALIS a Mallorca, i es va arribar a la conclusió que la seva presència donaria encara més tensió de la que ja hi havia amb els tristements famosos SMS.

3- Que en Pepe ja savia que molts per motius laborals i familiars no podem assitir a les sessions plenàries.

4- Es veritar que en Pepe va dir que veure una cara amiga li ajudava.

5- En cap moment en Pepe ems ha cridat la atenció per no haver assitit, més mentides.

JDT, com estic ben segur que llegiràs això tens molta raò.

També agrairia a totes les persones que en privat m'han dit que recolzen aquesta moció, que no s'amaguin i diguin amb veu ben forta.

JRV

coherencia

JRV | 28/09/2008, 17:17

A mi no en queda mes remei que recolzarte, Pepe, i ja saps que milito a un altra partit, però per damunt, intento militar a un altra partit inexistent, el que mai ha guanyat: el partit de la valentia, del valor cívic, el de les veritats, i d'altres valors que tenen difícil cabuda dins la "vida" politica. Dijous hi va haver una lliço de valentia per part teva, i al manco dues lliçons de demagogia en el seu estat pur, el de UM en primer lloc i el de Psoe en segon, intentant la quadratura del cercol amb diverses questions, especialment en intentar atracar els caçadors al seu redol electoral, i sobre tot , enganyar-los,amb la col·laboració ingènua del seu president.
Molt be Pepe. Aquest primer ple també va servir per que Biel Cerdà fos coherent amb els principis del PSM i es desmarques de tanta politiqueta barroera.

Garci

Re: Quatre hores de ple

Garci | 27/09/2008, 19:07

Santiago, com sempre has estat molt encertat. Jo també crec que hem de ser coherents i dir el que pensam. I la nostra funció, ara per ara, és ser la veu que diu el que no és pot dir. La veu sense por al que diran.
La política populista actual està massa estantissa i s'ha de canviar. Perquè no podem parlar dels temes que ens preocupen cicilitzadament sense amenaces de bar?

SANTIAGO

ESCOPETAS EN EL PLENO

SANTIAGO | 27/09/2008, 17:48

Hola a todos:
El pleno del pasado jueves más bien parecía un guión escrito por Luís García Berlanga. Ignorantes unos del funcionamiento de un pleno municipal y de las propuestas que en el se pueden presentar.
Marionetas movidas a golpe de teléfono...
No fue más que una "demostración" (a través del "miedo") del poder de convocatoria de nuestro querido Frederick Carlton. Política de gestos, nada más.
La mejor manera de responder a esta política de gestos, es con otro gesto similar (sin dar miedo a nadie, siempre con la verdad por delante). Pollença está lleno de temas con los que llenar el pleno municipal. Adelante!

Pepe

Decebut

Pepe | 27/09/2008, 17:33

Gràcies Fralokus, el PSOE havia votat a favor de la meva moció sencera a la comissió informativa però després al ple varen recular amb uns arguments surrealistes, com moltes vegades a l'hora d ela veritat no varen tenir valor.

Està molt bé fer-se fotografies donant premis a BALDEA peró després s'ha de tenir valor per votar el que un pensa.

fra lokus

Re: Quatre hores de ple

fra lokus | 27/09/2008, 10:47

Pepe, ja m'han cridat per telèfon gent del PACMA i de BALDEA i m'han mostrat la seva decepció.

El PACMA (Partido Antitaurino y Contra el Maltrato Animal)m'han dit que la lluita continua (sembla basc), més crítics han estat els membres de BALDEA, no entenen com na Francina Armengol els hi dona un premi i els anima a seguir demanant lluitant per el benestar dels animals i el seu partit no recolza aquesta moció a Pollença.

M'han dit que em diran coses.

Pepe

Gràcies

Pepe | 26/09/2008, 19:54

Gràcies companys, ajudava veure alguna cara amiga entre el públic assistent.

Joan Ramon

Enhorabona

Joan Ramon | 26/09/2008, 11:53

Molt bona la teva intervenció Pepe, Honesta, valenta i argumentada.
Segurament valors que el REgidor SMS no sap ni que existeixin.

Joan Ramon

De pena.

Joan Ramon | 26/09/2008, 11:13

A mi me va fer molta gracia, per no dir un altre cosa, que un Regidor avisas als caçadors de que anasin al Ple, que en Pepe lis volia llevar les subvencions, i que a l'hora de votar, votas el mateix que en Pepe en el tema de les subvencions.

Això a més de tenir un nom; Manipular la gent, me va semblar patetic.

Salut i República.

jdt

ple de setembre

jdt | 26/09/2008, 07:07

bon dia.
molt be ,pepe.
ets valent,la veritat per davant,dius lo que sents no com d'altres que prediquen lo que no creuen,tirar la pedra i megarla ma.
a nel's escopeters els a diria a veure si quant varen
pujar els impost tambe varen anar a cap ple.VERGONYA

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb