URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Austeritat i crisi

Alternativa | 01 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al passat ple es va aprovar per unanimitat la nostra moció a  a favor de l’adopció de mesures davant la crisi econòmica. Hem d'agraïr el suport de tots els partits i especialment del PSOE que va ser qui va defensar aquesta moció des del equip de govern. De totes maneres també esperam que no passi com altres mocions nostres que també es varen aprovar per unanimitat i encara no s'ha fet feina.

Totes les dades indiquen que l'hivern del 2009 pot ser molt dur i  cal la feina i esforç de tothom per a sortir enfortits d'aquesta conjuntura.


  Al debat Tomeu del PP-UMP va demanr la quantificació de
a congelació dels sous i dietes que demanavam. Ja sabem que econòmicament no suposa una quantitat important, la pujada important es va fer ja l'any passat,  però pensam que és un primer pas o gest per demostrar la necessitat d'austeritat.

 

Respecte a la reducció de despeses  Tomeu tampoc va veure clar com es poden congelar o reduir, i ens demanava que concretassin. El que és cert és que al pressuposts del 2008 les despeses són superiors als ingressos ( ja que aquests no són reals, com el mateix Tomeu va demostrar). Al 2009 és totalment previsible que els ingressos seguiran disminuït, a no ser que es faci una forta pujada de taxes i impostos. Com li va respondre el regidor d'Hisenda la redistribució de despeses és un tema sobre tot de l'equip de gover, encara que reiteram que tindrà tot el nostre suport si cal fer llevar alguna despesa impopular.

 

L'únic canvi a al moció va ser al tercer punt on demanavam  la realització de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del municipi d'un pla estratègic de desenvolupament local i un pacte local per l'ocupació. El PSOE trobava que el´municipi no era l'administració més adient pel  pacte local per l'ocupació i varen arribar a l'acord de que la iniciativa d'aquest pacte havia de sortir de la Mancomunitat Nord (a intenet podeu veure l'exemple del pacte local d'ocupació de la Mancomunitat del Pla del 2005)

 

En aquest moment de crisi  cal iniciar debats amb tots els agents econòmics i socials del municipi, en un procés obert a tota la ciutadania. S'ha de fer una diagnosi de la situació del municipi i planificar accions concretes destinades a la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones, la promoció empresarial i la dinamització comercial.


El nostre objectiu ha de ser d’optimitzar els recursos, millorar l’eficàcia, l’equitat i la cohesió social.

 

Forges i la solució a la crisis immobiliària. 

 

 

 

Moció a favor de l’adopció de mesures davant la crisi econòmica

José Luís García Salvador, regidor i portaveu del grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, proposa la següent moció per a sotmetre a la consideració del proper ple municipal de setembre

Exposició de motius

Atès l’ actual crisi econòmica internacional i nacional; inestabilitat financera internacional, crisi del petroli, caiguda del sector de la construcció, creixement de l’atur...

 

Atès que a més a més el nostre Ajuntament es troba a una difícil situació econòmica; dèficit, extrajudicials...


Atès la necessitat de superar la situació de crisi amb la feina i esforç de tothom, per a sortir enfortits d'aquesta conjuntura, adoptant mesures reals que serveixin per afrontar les dificultats que travessa la

nostra economia, sense que la factura la paguin, pujant els impostos i taxes, els ciutadans.


Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix la següent moció.

MOCIÓ
Per tot això demanam


-
La congelació al pressupost del 2009; dels sous del batle i regidors a l’exercici, de les partides
corresponents al funcionament dels Grups Polítics Municipals, i de les partides relacionades amb les dietes dels càrrecs electes per assistència a plens, comissions i consells d'administració de les empreses i societats municipals. Al mateix temps es congelaran els sous corresponents als càrrecs de confiança política en les entitats locals.

- La congelació o reducció al pressupost del 2009 del capítol 2 de Despeses Corrents en béns i serveis. Per a això s’haurà de realitzar un pla d’austeritat amb la participació de tots els grups polítics.

- La realització de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del municipi d’un pla estratègic de desenvolupament local i un pacte local per l’ocupació a realitzar des de la Mancomunitat del Nord.

Pollença 12 de setembre de 2008

Comentaris

Garci

Re: Austeritat i crisi

Garci | 08/10/2008, 08:08

Estic totalment d'acord amb na Maria. Si dediquessin més esforços a cobrar les multes tendríem més ingressos i menys il·legalitats.

Pepe

María

Pepe | 07/10/2008, 20:48

El problema de l'Ajuntament no és tan la reducció d'ingressos, compensada enguany per una espectacular pujada d'impostos, sinó tenir un forat econòmic increïble després d'anys de bonança econòmica.

De totes maneres és una qüestió d'objectius si tota la feina i doblers que s'ha aconseguit per fer un auditori d'en Moneo es dedicassin a altres objectius...

Aplicar ja la llei de disciplina urbanística és imprescindible des d'un punt de vista legal, ètic, econòmic i mediambiental.

maria

diners construccio

maria | 07/10/2008, 18:38

tens rao que hi ha feina per fer, pero aquesta que anomenes l'ha de pagar l'AjuntaMENT, el qual ha minvat els ingressos a caus ade la manca de solicitud de llicencies de construccio. De manera que es un peix que es menja la coa.

pot ser si es cobrassin mes multes per il3legalitats de tota mena hi hauria doblers per el tema de l'adaptacio, i a mes la gent aprendria a no fer el que li dona la gana i entendre que el que li va be a un pot fer mal a molts. a part de les obres ilegals, renous de motos ....

maria

VTV

maria | 07/10/2008, 18:32

Tan fa si son 1000 o 2000, el tema es el que es. Jo estic a favor de l'explotacio de les VTV pero no de les ETV. no es pot fomentar les ilegalitats per motius economics.
A ningu li sembla be traficar amb drogues per doblers. Pq permeten la destruccio del paisatge per doblers'

Pepe

María

Pepe | 07/10/2008, 12:50

El que nosaltres demanam és el que tu dius obrir el debat realitat/legalitat.
Evidenment és un tema molt complex i de difícil solució, però el que tinc molt clar és que el silenci i la pasivitat actual són suïcides en tots els sentits; social,mediambiental i econòmic.

Actualment ja hi ha gent que demana a l'Ajuntament seguir mirant cap a altre costat per seguir construint de manera il·legal. Sense entrar en el desastre urbanístic -mediambiental que estam fent, econòmicament aquesta gent sembla ignorar la llei de l'oferta i la demanda.

A l'economia mallorquina tenim un problema molt greu ja que fora del monocultiu turístic pràcticament no resta més que la construcció a un lloc limitat.

Es clar que cal reduir la construcció, la crisi ja l'està fent, però també és cert que no es pot passar de 100 a 0, s'han de cercar solucions per fer una reducció paulatina i racional.

Hi ha molta feina de d'infraestuctures bàsiques, eliminació de barreres arquitectòniques
i rehabilitació per fer a Pollença.

Pepe

Re: Austeritat i crisi

Pepe | 07/10/2008, 12:10

Et demanava si eres la mateixa Maria per que a un dels primers comentaris parlaves de 2000 vivendes turístiques legals però ara dius que són il·legals.
Aquest és el tema sobre el que no s'ha fet un debat seriós
tenim un sector econòmic real molt important fet sobre la il·legalitat de construir en sòl rústic. Fins ara l'actitud general ha estat no parlar, deixar el tema en pausa...

Garci

Re: Austeritat i crisi

Garci | 07/10/2008, 10:22

Tens tota la raó Maria. Tot és deu a un creixement descontrolat. Però, i ara que? Gent a l'atur, bancarrotes, crisi...
Jo no se la solució. Bé, se m'acudeixen moltes però no son solucions municipals.
Ara cal donar facilitats a tots els sectors a poder tirar endavant, i permetre obres a l'estiu és molt important a la meva manera de veure.

Tens raó en que no és bo que la construcció sigui el pilar principal d'una economia basada només en això i el turisme.

maria

VTV

maria | 07/10/2008, 09:57

Si som la amteixa. Nomes pos damunt la taula les contradiccions existents entre un fet economic i la legislació, i obr la porta al debat. realitat/legalitat.
Per altra banda pens complicat no augmentar el volum de construccions i solventar la crisi de la construccio.
personalment crec que n'hi ha prou de ciment i la crisi es deu a un creixement desordenat i execiu que ha duit a la importacio de ma d'obra i de crear molts de llocs de feina que es veia estaven abocats a l'atur una vegada s'acabas. el territori es limitat.
Si s'hagues construit d'una manera mes tranquila, no mancaria la feina i les reformes de cases encara solventerien el tema. Ara hi ha masa constructores i personal i no hi ha prou feina.

Els politics tan de dretes com d'esquerres en son força responsables. no pot iser que la construccio sigui la base economica d'un pais.

JRV

desertor de l'hosteleria

JRV | 05/10/2008, 17:06

Jo també vaig desertar de l'hosteleria, no volia ser explotat d'aquesta forma.
Aquest debat sobre la crisi també hauria de ser el primer a l'Ajuntament, l'equip de govern en aquest moment l'hauria de tenir com a primera prioritat. I no es així malhauradament. Tal volta "l'intelectual " de UM monti unes rifes , o qualque sopar a la fresca com a forma genial per solventar la que ens ve damunt. Perque això es el que han fet fins ara.
Per altra part, i sent ben conscient i partidari de l'opcció de les vivendes vacacionals i el seu funcionament com a element distribuidor de la riquesa, conve no exagerar. Si no hi ha 2000 vivendes, no hi son, i no ha de ser l'existència de vivendes vacacionals excusa per la destrucció i caos urbanistic. Pollença, Mallorca, tenen clima i paisatge, aquest darrer encara privilegiat, però cada cop menys, i mes massificada. Meam quantes vegades s'ha de repetir això abans de la debacle final¡¡

Pepe

Re: Austeritat i crisi

Pepe | 05/10/2008, 16:44

Maria ets la mateixa dels primers comentaris?

maria

vtv taxes

maria | 05/10/2008, 15:57

Veig dificil que les ETV i les VTV pagin taxes d'obertura, al estar la amjoria situades en zona rustica i per tan no poden obtenir la llicencia, al ser ilegals les activitats turistiques en zona rustica.

Es una incoherencia legal que resta doblers a les administracions pero que s'hauria de solventar

Pepe

Re: Austeritat i crisi

Pepe | 05/10/2008, 14:56

Gràcies per l'aportació VTV, ens informarem del tema.

VTV

VTV

VTV | 04/10/2008, 13:46

Tal vegada podría ajudar a aclarir aquesta dialèctica que l'ajuntament fes pùblic el nombre de propietaris que han liquidat la taxa corresponent d'OBERTURA D'ESTABLIMENTS que grava amb 550 euros les VTV.
http://www.ajpollenca.net/wms/ofo/imgdb//archivo_doc18250870.pdf
TAL VEGADA ENS DURIEM TOTS UNA SORPRESA

Pepe

Interessant debat

Pepe | 03/10/2008, 16:20

Molt interessant el debat; Santiago i María,vull deixar molt clar el que ja ha comentat Santiago, la nostra finalitat és millorar Pollença, no estam bojos la nostra finalitat és parlar, debatre, aportar idees, transparència...pens que tot el que hem presentat a l'Ajuntament en forma de prec, pregunta o moció tenia sentit i estava argumentat una altra cosa és que agradi o.

María 2.000 VTV legals? Aquesta xifra d'on surt?

SANTIAGO

VTV

SANTIAGO | 03/10/2008, 08:04

Buenos días María.
Acepto el debate; un placer para mi replicarte.
El decreto al que haces referencia, es el 17/2006 de 17 de febrero, por el cual se desarrolla la ley 2/2005 de 22 de marzo de comercialización de estancias turísticas a “Habitatges Turístics”, publicado en el BOCAIB nº 45, página 5 el día 30 de marzo de 2006.
Conozco perfectamente esta ley y el objetivo de la misma, que como tu bien dices, básicamente el objetivo de la misma, no es otra de regular la oferta existente, haciendo referencia también a la calidad y los condicionantes de la vivienda. Vivienda Turística Vacacional es un término por el cual, se le reconoce a esta forma de turismo una actividad legal.
Podríamos debatir más este concepto de turismo, pero dejemos que sean los administradores del blog que tomen esta decisión cuando lo tomen oportuno.
Mi réplica a tu comentario del miércoles es que no es cierto que en Pollença se alquilen 2.000 chalets, llámale VTV o estancia o lo que quieres. La cifra a sumo, alcanzaría la mitad. Tampoco es cierto, que vivan 2.000 familias de estos alquileres; hay empresas y particulares que tienen más de un chalet en alquiler. Así mismo, reconozco que es una de las principales fuentes de ingreso de este municipio, pero no la única. En momentos de crisis, como los que estamos padeciendo actualmente (mirar la prensa de hoy sin ir más lejos) esta actividad no basta (para nada) para paliar las necesidades económicas de los ciudadanos de este municipio.
María, encabezabas tu comentario del miércoles con el titular “ ens voleu matar de fam”. No te equiboques, nadie quiere matarte de hambre, ni a ti ni a nadie, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Lo que aquí hacemos, es debatir y aportar ideas y soluciones para que esto, precisamente no se produzca.
Si miras el Punt Informatiu de esta quincena, te encontraras con un anuncio a toda página, donde se nos recuerda a todos la recaptación de tributos. Cuando pagues los impuestos de contribución, por el chalet que dices tener, compara el recibo con lo que pagaste el año anterior, y te darás cuenta de quien quiere matarte de hambre.
Hacia allí hemos encaminado nuestros comentarios, muchos de los que escribimos en este blog. Proponiendo al ayuntamiento medidas, realmente efectivas, que ayuden a apaliar en la medida de lo posible, la actual crisis económica.
Por lo que a las obras de construcción se refiere, además de las zonas que tu mencionas (que no es poco territorio donde no se puede actuar) tienes que añadir, las zonas de Formentor, Cala Sant Vicenç, y por supuesto, la totalidad del Puerto de Pollença). ¿Qué zonas quedan? Pollença y alrededores, prácticamente.
En fin… mi pequeño granito de arena a blog en el día de hoy.
Saludos Maria.

Maria

VTV

Maria | 03/10/2008, 06:38

santiago,
VTV no es el mateix que ESTANÇA TURISTICA VACACIONAL. Tambe et dire que la majoria d'assocuiats als que fas referencia,m per no dir tots son ESTABCES, aquest fet implica que parlam de cases il·legals en sol rustic l'explotacio de laes qual va ser legalitzada deu fer uns dos/tres anys per aquesta nova normativa. De fet aquesta tenia una data de caducitat i nomes tenia la funcio de regular una ilegalitat. les VIVENDES TV son legal i pots sol·licitart la llicencia en voler.

Pot ser t'has d'informar un poc millor tu.ç

Per cert aquesta associacio es va crear per fer pressio als politics per fer l'esmentada regulacio.

Per que fa al tema de les obres, en l'estiu nomes s'aturen a EL vila, la Font i el Port de Pollença, el resta patim el renou.

Tambe es veritat que s'hauria de fer un debat pot ser si que suposen una pujada de preus i l'esclavitzacio del nostre temps lliure.

de totes maneres els que el tenen llogat amb tour-operadors tambe solen tenir contractada la neteja de manera que si es sol donar feina, i tambe es vera que una casa sempre te bony o forat, electrodomestics que s'espenyen, banys, ...

Pepe

Nothing

Pepe | 02/10/2008, 20:15

Hola Santiago ayer al final de la tertulia de políticos comenté las posibles medidas para paliar la crisis que habías hecho en este mismo blog.
De la rebaja de impuestos el alcalde no dijo nada.
De agilizar las licencias comentó que en estos momentos no entran licencias. Cosa que no es verdad, a la última junta de gobierno se concedieron la no despreciable cifra de 43 licencias...

SANTIAGO

Re: Austeritat i crisi

SANTIAGO | 02/10/2008, 15:26

971531050 (perdon)

SANTIAGO

VTV

SANTIAGO | 02/10/2008, 15:24

No es cierto que en Pollença haya 2000 VTV. Tampoco es cierto que 2.000 familias vivan de las VTV.
La sede de la asociación de "Habitatges Vacacionals" se encuentra en la calle Velázquez nº 5 de Pollença, telf: 951 53 10 50. Los que hablen sin saber, allí podrán informarse.
Por el resto, suscribo cada una de las palabras de Fray Lokus.

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 02/10/2008, 12:32

Perfecte Pepe

Salut i república.

Pepe

Re: Austeritat i crisi

Pepe | 02/10/2008, 11:17

Ok, el de Toni al ser 52 pàgines me l'ha tornat, avui d'hora baixa el tornaré a intentar i si no demà et portaré una còpia.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 02/10/2008, 10:41

Perpe així només e faltara el de Toni Reynes, el demes o tenc bé.

Salut

Pepe

Massa temps de silenci

Pepe | 02/10/2008, 08:21

Bon dia Maria pens que un dels problemes d'aquest municipi és que mai s'ha plantejat un debat seriós sobre el tema dels habitatges vacacionals i és una de les coses que m'agradaria fer durant aquesta legislatura.

Duranta massa de temps s'ha optat pel silenci o mirar cap a altra part, ja seria hora de fer una anàlisi dels problemes, avantatges i desavantatges dels habitatges turístics. Mantenir la situació actual no és sinó facilitar la degradació del "producte" i del municipi en general.

Crec que la idea de la nostra moció és parlar amb tots els sectors econòmics per escoltar a tothom; habitatges vacacionals, constructors, hotelerers, comerciants... i cercar solucions.

fra lokus

Re: Austeritat i crisi

fra lokus | 02/10/2008, 08:19

Garci, quan una activitat com el turisme fa un anys cubreix les espectetives (siguin aquestes bones o manco bones) en sembla molt bé que tengui una protecció màxima, però ara aquesta protecció està perjudicant altres activitats, però no es tracta de començar a fer renou per tot, es tracta de fer un pla de desenvolupament, "no ser municipi turístic" no seria cap deshonra.

Per altra part, amb la crisi per expemple a Galícia s'està intentant amb cap exit de moment, que les empreses conserveres facin com nosaltres aquí amb el turisme, torns de sis mesos de feina i sis d'atur, però el sindicats de la mar diuen que això és intolerable, es a dir aquí fa més de 30 anys que ens tenen a pa i aigüa i a altres regions d'espanya no volen de cap manera la figura del "fix dicontinu", ja està be de "tanmateix".

Necessitem que els pollencins al manco faci nou mesos de feina, i crec que podem llevar-nos del cap la tan anhelada desestacionalització turística, els europeus no tenen vacances tot l'any i els que les tenen s'en van a Les Canàries que el més de gener s'està molt bé, per experiència pròpia.

Garci

Re: Austeritat i crisi

Garci | 02/10/2008, 07:39

Fralokus, crec que ningú ha defensat als hotelers més que als xalets vacacionals.

La resta, ja ho has dit tu. La construcció, crec que no es pot aturar en temps de crisi.

fra lokus

Re: Austeritat i crisi

fra lokus | 01/10/2008, 21:44

No Garci, Na Maria ha llegit bé, el que passa és que no veu la cosa de la mateixa manera.

Té raó amb una cosa, s'han passat construint no hi cap dubte, ara be per aquesta regla de tres no em de deixar els picapedres a l'atur i algun sense cap tipus d'ingres.

Per una altra part, no estic d'acord en que les vivendes vacacionals siguin solidaries.

Eroski d'un 15% a un 20% els productes més cars que al SYP de Sa Pobla i tot això per la cantidad de turistes que venen als xalets. Els pollensins que tenim els salaris igual o més baixos que els pobles hem de pagar més car els productes de primera necessitat.

Ma Maria diu que hi ha 2000 families amb xalets llogats, si feim una mitja de 4 persones per familia surten 8.000 persones, segons l'INE a Pollença ja som més de 16.000 persones, ni 8.000 que no disfrutan d'aquesta riquessa, perquè no cada dia hi ha reparacions a les vivendes, ni netetges, el personal d'aquest tipus de vivendes és la mare i la filla a fer net, el pare i el fill a fer de jardiners i la piscina neta. On són el llocs de feina??? I aquesta desestacionalització no le veig per cap costat. Ah i les guies duites del estranger just per aquesta feina.

Que el salaris dels hotels són un misèria amb això esteim d'acord, però aquest és un altre problema ben diferent a la crisi que vivim avui, donat que el tema del salaris i les condicions de feina als hotels no venen d'ara, venen de molt d'anys enrera.

Resumint ni la construcció, ni el turisme són "la panacea" si no hi ha un pla clar de desenvolupament local, com veus Maria qualsevol intent de beneficiar a una de les esmentades industries, topa amb l'altra, el turisme estava molt be quan Pollença tenia 9 o 10 mil habitants, i tots teniem la nostra part del pastel, ara aquesta industria ja no és capaç de donar feina als habitants de Pollença i s'ha de sercar la manera de fe compatibles totes les activitats econòmiques i no tenir cap amb privilegis que no deixin desenvolupar les altres, però això crec que la regiduria de turisme hauria de ser d'activitats econòmiques, però això com els salaris dels hotels és una altra hitòria i ja és tard.

Bona nit

Garci

Re: Austeritat i crisi

Garci | 01/10/2008, 20:54

Crec que t'has malentès. Aquí ningú protegeix als hotelers.

Proposam que la construcció no pot estar aturada els mesos d'estiu perquè és el motor de l'economia i perquè la crisi no permet que aquest sector aguanti sense treballar.

També defensam una millora pels treballadors. Això sempre. Si fos per jo els treballadors no haurien de necessitar convenis perquè ells mateixos participarien de les empreses.

Ningú ha parlat de les vivendes unifamiliars. Tota la raó: han repartit la riquesa a Pollença. També s'ha de valorar que fan que Pollença sigui més car i que s'han carregat gran part del sòl rústic de Pollença. Avantatges i inconvenients.

A l'hora de prendre decisions crec que s'han de valorar tots els punts.

Jo no se qui ets. Però crec que has de llegir millor les coses.

Maria

ENS VOLEU MATAR DE FAM

Maria | 01/10/2008, 20:27

No se qui es en Fra Locus ni en santiago. pero Garci em sembla mentida que això sigin mesues d'esquerres. resulta que tenim 2000 xallets unifamilars que es lloguen en l'estiu i una planta hotelera concentrada sobretota al por i sant Vicenç. els 2000 xalets alimenten 2000 familes i a les empreses que elles fan les despeses diaries.

Pedro proposau no fer obra a l'estiu vora els hotels que son cadenes de una familia que van en cotxes de luxe, i els altres QUE, que els fugin els clients i tots els pollensins en morim de fam.

Nomes em faltava sentir que s0han de protegir els hotels i per tan els hotelers..

Crec que el turisme de VIvendes turistiques (no ESTANCES) es molt mes rpoductiu solidari, desestacionalitzat i que suposa un enriquiment.

Els que tenim finqques que llogam compram els vidres a Pollença i no com els hotelers que ho fan a les grans empreses

A veure si posam un poc de seny

I que durant 10 anys s'haguin passat construint massa i ara s'acabi no tenim pq pagar.-ho els que encara ens podem mantenir i ajudar a mantenir el poble, nomes falta que encara falli elk turisme dels xalets per renous d'obres.

No passa res si frenam la construccio..

A mes conec el tema de l'hosteleria i vos dire que les condicions laborals (jornada horaris dia lliure) son del segle XVIII, per això els mallorquin volen treballar de picaedrer i no de camarer. Abans era un ofici, ara es un treball per guanyar doblers

Pepe

Re: Austeritat i crisi

Pepe | 01/10/2008, 14:14

De acuerdo Santiago, y había pensado presentar una moción en este sentido

SANTIAGO

Re: Austeritat i crisi

SANTIAGO | 01/10/2008, 13:47

Hola Fray Lokus, hola a todos:
Cierto tu comentario acerca de los trabajadores de hostelería. Cierto y preocupante. Preocupante porque mucha gente no tendrá la opción de contar con el subsidio de desempleo y los gastos son los mismos o mayores.
En mi comentario anterior, quería centrar el interés en dos medidas que si tendrían una repercusión positiva en los ciudadanos. Por cierto, el ayuntamiento de Felanitx, con el objetivo de ayudar a las familias en tiempos de crisis, si que a aplicado una rebaja de la contribución urbana, concretamente una rebaja del 24%. También han aplicado otras rebajas de impuestos, así como la congelación de varias tasas municipales: agua, licencias de obra, ocupación de vía pública, etc. Creo que aquí hay un buen ejemplo de la implicación de un ayuntamiento en los problemas que afectan a los ciudadanos.
Pepe, me gustaría que aprovecharas la tertulia de la radio de esta tarde para comentar este tema, haber que nos cuenta el equipo de gobierno. Saludos.

Pepe

Re: Austeritat i crisi

Pepe | 01/10/2008, 12:15

Avui a les 19:45 tertúlia de polítics a la ràdio muncipal

Pepe

Re: Austeritat i crisi

Pepe | 01/10/2008, 12:11

Per cert al Punt Informatiu d'aquesta moció que es va aprovar per unanimitat no diu absolutament res.
Sembla que la crisi no existeix.

Pepe

Santiago

Pepe | 01/10/2008, 12:07

Buenas Santiago estoy de acuerdo con tu comentario, nuestra petición de un plan estratégico de desarrollo local va en las líneas que tu indicas, ayudar desde el Ayuntamiento a los ciudadanos

En su día no conseguimos rectificar y anular la descomunal subida de impuestos pero esperamos conseguirlo respecto al 2009.

Respecto a poner el área de urbanismo al día y agilizar las licencias de obra, es otro tema que venimos pidiendo hace tiempo. Está claro que la solución no es un "regidor de licencias". Es difícil creer que en un municipio donde la construcción es tan importante estemos en una situación tan decimonónica.

Cómo dice fralokus en el pleno de julio ya pedimos modificar la normativa de no poder realizar trabajos de construcción en temporada turística. Para variar ni hubo ni ha respuesta.

Esta es la frustración de estar en la oposición y depender de un equipo de gobierno como éste que se hace fotografías como la de la peatonalización.

Garci

Re: Austeritat i crisi

Garci | 01/10/2008, 10:40

Estic totalment d'acord. La construcció no pot aturar-se sense donar alternatives.

fray lokus

Re: Austeritat i crisi

fray lokus | 01/10/2008, 10:04

Santiago, gran comentario como siempre. En la asamblea por parte del sindicato ya se nos ha insistido en el tema de derogar la normativa que hace parar la construcción en verano, la verdad es que yo estoy de acuerdo, pero creo que hay que argumentarla de alguna manera y creo que ese argumento es que la industria turística ya por si sola no es capaz de crear puestos de trabajo para los residentes del municipio, no es demagogía ni mucho menos, hasta hace unos años no solo ocupaba gran parte de los residentes sino que llegaban temporeros a hacer "la temorá".

Santiago, cuando dices que la construcción no puede vivir solo con seis meses de trabajo es cierto, pero los trabajadores de hostelería muchos no llegan ni a cinco meses de trabajo sin derecho a ningún tipo de ayuda extra porque en teoría la actividad no está en crisis.

Pepe, ya hizo un ruego en pleno, para que se hiciera un inventario de trabajos que se pudieran ejecutar en verano, creo que ni se ha empezado, aunque en honor a la verdad tampoco ha habido poco tiempo, por mi parte esta propuesta de eliminar las restricciones (que además se han cumplido con cuentagotas y según quien) en construcción en una temporada turística que ya no puede por si sola empujar la economía de este municipio, tiene todo mi soporte, aunque las "zonas hoteleras" creo que si algo de prtoección si tedrían que tener, pero solo las zonas hoteleras.

Pepe ¿La presentas para el próximo pleno o tenemos que comentarla más?

Un saludo Santiago.

Garci

Re: Austeritat i crisi

Garci | 01/10/2008, 09:15

Crec que aquest és el punt clau: "La realització de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del municipi d'un pla estratègic de desenvolupament local i un pacte local per l'ocupació a realitzar des de la Mancomunitat del Nord."
Això és molt important i esper que es faci realitat.

SANTIAGO

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS

SANTIAGO | 01/10/2008, 08:58

No me extraña nada que vuestra moción se aprobara por unanimidad, es una medida puramente simbólica, ¿Cómo el equipo de gobierno no va a aprobar la congelación de sus sueldos, si a principios de la legislatura se subieron el sueldo considerablemente? Es una medida para la galería, nada más.
Creo que hay que adoptar medidas urgentes y ya. Medidas económicas que vayan el pro del ciudadano y de las empresas de este municipio.
El ayuntamiento como tal, como entidad, puede aguantar perfectamente esta crisis, tiene recursos y tendría que tener ideas para tal fin. Pero en cambio, el ciudadano (el trabajador y el empresario) puede pasarlo realmente puta este invierno. No olvidéis que muchos ya lo están pasando realmente puta. Hay que ser conscientes de la realidad; y la realidad es que varias empresas de nuestro municipio han dado suspensión de pagos. Algunas, como la suspensión de pagos de CRC (Consultora Reguladora de Construcciones S.L) empresa del exdirector general de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, Gabriel Mestre y su hijastro Rafael Capó Barcía, ascienden a cifras descomunales. La deuda se cifra en 10 millones de euros, 8 de los cuales los deben a sus proveedores. Proveedores en su gran parte, pequeños empresarios pollencins: electricistas, fontaneros, pintores, albañiles, enlacadores… sin olvidarnos, por supuesto, de un gran número de trabajadores.
Todo esta gente, realmente lo está pasando puta de verdad en estos momentos, y a su vez, estos arrastraran a otros; es una pirámide que se cae.
Con todo este panorama que tenemos, y el que se avecina, si el ayuntamiento quiere hacer algo realmente efectivo para ayudar al pueblo, lo primero, y lo más inmediato es rectificar y anular la descomunal subida de impuestos.
La segunda medida a tomar, y no menos importante, es agilizar el trabajo de la construcción en este municipio. Hay poner el área de urbanismo al día y agilizar las licencias de obra. Las licencias de obra no pueden tardar tanto como están tardando. No es de recibo, que los expedientes a los cuales se les informa de alguna deficiencia, cuando la misma de subsana, pasen meses y meses en dar la licencia de obra. La verdad es que este tema es de juzgado de guardia.
En mi opinión personal, creo que habría que modificar la normativa de no poder realizar trabajos de construcción en temporada turística. Creo que es una debacle y más en estos momentos. Entiendo que mucha gente pensará que se puede molestar a los turistas, pero todas las empresas vinculadas a la construcción no pueden vivir de solo seis meses de trabajo. Cabe reflexionar sobre este tema.
Hay muchísimas medidas que el ayuntamiento podría adoptar para afrontar una crisis económica como la actual, pero de momento me conformaría con estas dos medidas, que, claramente ayudarían al ciudadano.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb