URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Financiació local

Alternativa | 15 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la sol· licitud al Govern de reforma urgent de la financiació local i que no disminueixin els ingressos locals per les transferències de l 'Estat en els PGE 2009.

 Un tema molt interessant i un dels grans dèficits de la nostra democràcia.  La situació financera de molts municipis és difícil i s’ha agreujat substancialment en els últims mesos de crisi.

 Els Ajuntament presten als serveis sense ésser de la seva competència, per ser l'Administració més propera als veïns i sensible a la seva demanda i ell govern tan d'UCD, com de PSOE i PP mai han sabut  reconèixer en aquest sentit, la important labor i esforç econòmic que  estan desenvolupant els municipis en l'actualitat.

Al debat vaig recordar als dos gran partits PSOE i PP la seva responsabilitat  a aquest tema, no és coherent fer mocions quan un es troba a l'oposició i després no fer res al moment de governar. Ja seria hora de que l'administració local fos finança d'una maera adequada

De http://www.e-faro.info


Nosaltres varen fer una sèrie d'aportacions  a la moció del PP-UMP que van ser acceptades en la seva majoria:

.- Demanar al president de Govern el reconeixement del deute històric municipal que s'ha anat acumulant al llarg dels anys com a conseqüència de l'assumpció de competències d'altres administracions amb recursos dels propis ajuntaments i que estan quantificats en prop de 7000 milions d'euros, establint els mecanismes corresponents per a la seva compensació.

.- Demanar al President de govern que el nou model de finançament local  garanteixi la suficiència financera de les entitats locals, la igualtat dels municipis , la prestació de serveis bàsics de qualitat per a tots els ciutadans amb independència del municipi (gran o petit) .

.-  Donar suport quantes iniciatives realitzi la Federació Espanyola de Municipis  i Provincies per a aconseguir aquests objectius, davant la insostenible situació de finançament municipal existent en aquest moment, sense excloure les mesures de pressió i reivindicatives que es considerin oportunes.

.- Proposar a la FEMP la realització de plens en tots els ajuntaments de l Estat espanyol en la mateixa data per a mostrar el desacord amb la situació actual, exigir un acord de finançament just i suficient i donar suport quantes mesures es considerin oportunes per a aconseguir aquests objectius.

De la present moció es donarà trasllat a :

- Al President de Govern d'Espanya.

- Al Ministre d'Economia.

- Als grups parlamentaris del Congrés i el Senat .

-A la presidència de govern de les Illes Balears i als grups parlamentaris autonòmics.

La única proposta nostra que no va ser accpetada  oer que es va pensar que era inviable va ser:

.- Demanar al Govern de les Illes Balears iniciatives dirigides a obrir la participació dels Ajuntaments en els ingressos de les comunitats autònomes , a fi de complir el mandat constitucional de suficiència financera de les corporacions locals que avui assumeixen sense compensació alguna competències clarament autonòmiques .

A continuació la moció

MOCIÓ PER  SOL·LICITAR AL GOVERN LA REFORMA URGENT DE LA FINANCIACIÓ LOCAL I QUE NO DISMINUEIXIN  ELS INGRESSOS LOCALS PER LES TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT EN ELS PGE 2009

  • Vulnerabilitat financera dels municipis davant la crisi econòmica

L’actual moment de crisi econòmica està posant de manifest una vegada més els desequilibris en el model de finançament local que pot afectar molt greument a la forma i qualitat de prestació de serveis als veïns per part dels Ajuntaments. La situació financera de molts municipis és difícil i s’ha agreujat substancialment en els últims mesos.

La caiguda generalitzada de l’economia espanyola té una especial incidència en les arques municipals on, per exemple, els ingressos locals vinculats a l’activitat urbanística estan disminuint i ja han deixat de situar-se en el 20% del total de ingressos dels municipis . A això cal afegir la dificultat d’accés al crèdit, que es major que altres Administracions, així com el difícil compliment dels requisits d’estabilitat pressupostària a pesar dels plans d’austeritat que molts municipis estan aprovant ja.

Si a això s’afegeix el problema estructural del finançament local que es duu arrossegant a Espanya en els últims 30 anys, degut, entre altres causes, als serveis que presten els Ajuntaments sense ésser de la seva competència, per ser l'Administració més propera als veïns i sensible a la seva demanda. Per això, es fa obligatori engegar de manera immediata reformes institucionals i en l'àmbit del finançament que permetin començar a donar solució a aquest problema. El Govern ha de reconèixer en aquest sentit, la important labor i esforç econòmic que en matèria de dependència estan desenvolupant els municipis en l'actualitat.

És per això, que la negociació i execució d'un nou model de finançament local ha de ser imminent i simultani a la reforma autonòmica. Així mateix, ha d'establir les bases del Pacte Local per al traspàs de competències i finançament des de les Comunitats Autònomes als Ens Locals.

Ja el passat 27 de maig, el Comitè Executiu de la FEMP va aprovar una resolució en la qual es reiterava la necessitat d'abordar la reforma del finançament local de forma global i en el seu conjunt, manifestant així mateix que aquesta negociació havia de realitzar-se de forma simultània i vinculada al finançament autonòmic. Tot això en el marc dels compromisos expressats pel govern.

Preocupació per les previsions pressupostàries per a 2009 quant a la participació dels Ens Locals en els Ingressos de l'Estat, que ha avançat el Ministeri d'Economia i Hisenda.

L'augment de la taxa d'atur registrat que incideix majoritàriament en el sector de la construcció, l'escassa evolució de l'ocupació, la retallada en les previsions de creixement del PIB, s'ajunten amb unes previsions de creixement per a 2009 de solament un 1%.

En aquest context, les xifres avançades pel ministeri d'Economia i Hisenda per a la Participació dels Ens Locals en Ingressos de l'Estat de 2009 són molt preocupants i posen a les arques locals a la vora de l'abisme (ja que els ingressos fiscals s'estan veient sensiblement reduïts per la crisi immobiliària, , i el recurs a l'endeutament és molt més inaccessible que per a l'Estat o les CCAA).

Si es materialitza aquesta previsió, les EELL van a perdre finançament en termes reals en gairebé 700 M € (uns 690 M) per la pràctica congelació dels lliuraments a compte en 2009, atès que l'IPC pot situar-se probablement en un 4%.

 Per això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents acords:

 PRIMER.- Reclamar al Govern d'Espanya un Acord simultani i vinculat amb les Comunitats Autònomes i els Ens Locals per a la reforma urgent del finançament local paral·lela a la de finançament autonòmic i per a establir les bases del Pacte Local, de manera que els Ens Locals puguin contar abans que finalitzi aquest any amb unes normes clares i precises que s'adeqüin a les seves necessitats reals de finançament, els dotin de major capacitat normativa i solucionin el dèficit arrossegat per la prestació de serveis impropis.

Igualment s'insta al Govern perquè la futura reforma de la Llei de Bases de Règim Local abordi definitivament la delimitació precisa de les competències dels Ajuntaments  a fi d'evitar la situació actual d'assumpció de competències impròpies.

SEGON.-  Exigir al Govern de la Nació la creació urgent d'un Consell Local de Política Financera per a tractar els temes d'interès bilateral: actualització del cadastre, transferències estatals, gestió dels convenis i cooperació administrativa.

TERCER.- Exigir al Govern de la Nació un increment en la Participació en Ingressos de l'Estat per part dels Ens Locals per a l'Exercici 2009.

QUART.- Sol·licitar al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la celebració d'una Assemblea Extraordinària de la FEMP que reivindiqui la reforma del finançament local, la seva estabilitat pressupostària i el sanejament de les hisendes locals, de manera que puguin els Ens Locals garantir als ciutadans els serveis que necessiten en condicions d'igualtat i equitat, i per a arribar a el pes polític i institucional que correspon als Ens Locals com administració més propera.

Pollença  a 12 de setembre de 2008

Signat: Bartomeu Cifre Ochogavia-

SR. BATLLE DE L’ AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb