URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El dijous 30 us esperam al ple.

Alternativa | 17 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

El dijous 30 d'octubre a les 20:00 us esperam a tots al saló de plens de l'Ajuntament de Pollença per donar suport a  les nostres mocions demanant l'obertura del camí públic de Ternelles i la dimisió de Miquel Ferrà Jaume,  director general de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear per la seva actuació a l'excursió del passat diumenge.

 Respecte a l'obertura del camí públic de Ternelles esperam que el dia 30  ja s'hagi publicat al BOIB l'acord referent al catàleg de camins del municipi i per tant el batle ja pot  ordenar mitjancant un decret d'alcaldia que s'obrin les barreres situades al camí de  en 48 hores, des de la recepció de la notificació, i que en cas de que no es faci així  l'Ajuntament pot realitzar aquesta obertura sense necessitat d'acudir als tribunals ja que no significa cap tipus de pronunciament sobre la propietat del camí. Hi ha un precedent; el decret d'alcaldia núm 431. del 25 de maig de 2006 que sol-licitava l'obertura de la Carretera vella de Lluc a l'alcada de la finca de l'Empaltada.

Com ja hem comentat  segons l'article 70 del reglament de bens locals; "Les Corporacíons Locals podrán recobrar per si la tinenca deis seus béns de domini públic en qualsevol temps"

I segons l'article 71.2 del reglament de bens locals; La recuperació en via administrativa requerirà acord previ de la Corporació, al que s'acompanyaran els documents acreditatius de la possessió, tret que es tractés de repel·lir usurpacions recents.  I ' art 71.3 Aquest privilegi habilita a les Corporacions Locals perquè utilitzin tots els mitjans compulsoris legalment admesos, sense perjudici que sí els fets usurpadors tenen aparença de delicte es posin en coneixement de t'autoritat judicial.

 Per altra part ens unim a la petició de la Plataforma Pro Camins Públic i Oberts de la dimissió de Miquel Ferrà i presentam una moció en el mateix senti

Consideram que l’actuació del Director General de Biodiversitat  ha estat lamentable i plena de falsedats des d’un principi, i que els agents que el va enviar i es varen situar darrera la barrera de l'Estret de Ternelles  tancada en pany i clau per la propietat de la finca , a varis quilòmetres de la zona d’exclusió, varen conculcar el dret fonamental recollit en l'article 19 de la Constitució Espanyola (la lliure circulació pel territori públic o d'us públic) a un grup de ciutadans pacífics que anàvem d'excursió per un camí públic.Fent de guardes jurats a les ordres de la propietària de la possessió.

 

No podem acceptar que un càrrec que ha de defensar el patrimoni públic i al conjunt dels ciutadans, actuï d'aquesta manera; coaccionant a més de 500 excursionistes pacífics per tal de dissuadir-los de la seva intenció de realitzar la pràctica de l'excursionisme per un camí públic.


 Fotografia del blog d'en Toni Salas on podeu veure més.

 

 A continuació lamoció demanant la dimisió.

Moció demanant la dimissió de Miquel Ferrà Jaume,  director general de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear.

José Luís García Salvador, regidor i portaveu del grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, proposa la següent moció per a sotmetre a la consideració del proper ple municipal d’octubre.

Exposició de motius

Atès l’ aprovació per unanimitat del catàleg de camins del municipi al ple del 25 de setembre, classificant al mateix, el camí de Ternelles /camí de l'horta / camí del castell del rei i cala castell com a camí públic en el que a més a més l'administració ha intervingut al llarg del temps.

Atès que la Plataforma pro camins públics i oberts amb l’adhesió de diferents associacions i partits  va organitzar una excursió a peu pel camí públic de Ternelles, el dia 12 d'octubre. Camí que en temps recents s'ha vist amb el pas privatitzat i restringit per la propietat de la finca de Ternelles segons la seva voluntat mitjançant barreres tancades amb cadanat i guardes a l'indret anomenat Estret de Ternelles.

Atès que segons el decret 19/2007 de 16 de març, per qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana, tot l'itinerari de l'excursió programada transcorria per l'exterior de la zona d'exclusió i, que en virtut de l'article 61 del PORN de la Serra de Tramuntana "Amb caràcter general les activitats recreatives i les esportives que no siguin de competició són activitats permeses a les zones d'ús limitat, d'ús compatible i d'ús general, sempre que no impliquin l'emissió de renous i/o es realitzin camp a través."

 Atès que segons la normativa aplicable l'activitat a realitzar no necessitava cap  tipus d'autorització per part de la Conselleria de Medi Ambient, i per això no la sol·licitarem, per quan l'itinerari era per un camí ben definit (no camp a través), ni s'havien d'emetre  renous per quan l'excursió era a peu (no motoritzada).

Atès que l’actuació del Director General de Biodiversitat, Sr. Miquel Ferrà, ha estat lamentable i plena de falsedats des d’un principi. Primer dient que s'havia assabentat de l'excursió pel bloc de la Plataforma i després declarant que la propietat de la finca de Ternelles havia sol·licitat fa varies setmanes que protegís la finca d'aquesta excursió.

Atès que davant de la suposició del Director General Biodiversitat, a l’escrit enviat a la Plataforma divendres 10 d'Octubre, de que l'excursió transcorreria en un petit tram per una zona d'exclusió, els convocants varen respondre immediatament que l'excursió tindria el seu final en un punt ben allunyat de la zona d'exclusió, en l'encreuament dels camins del castell del Rei i cala Castell i que en cap moment havien pensat en traspassar la zona d'exclusió, la qual s'inicia a les faldes del castell del Rei. Escrit que no va ser contestat pel Director.

Ates que l’excursió es va trobar amb la barrera de l'Estret de Ternelles  tancada en pany i clau per la propietat de la finca de Ternelles, i darrera de ella a dos agents de medi ambient, a varis quilòmetres de la zona d’exclusió, enviats pel director general senyor Miquel Ferrà , que ens donaren comptes de que tenien ordres de que no passéssim, conculcant el dret fonamental recollit en l'article 19 de la Constitució Espanyola (la lliure circulació pel territori públic o d'us públic) a un grup de ciutadans pacífics que anàvem d'excursió per un camí públic.

Atès que l’actuació que va propiciar el Director General amb els agents de medi ambient va ser la d’uns guardes jurats a les ordres de la propietària de la possessió.

Atès que no podem acceptar que un càrrec que ha de defensar el patrimoni públic i al conjunt dels ciutadans, actuï d'aquesta manera; coaccionant a més de 500 excursionistes pacífics per tal de dissuadir-los de la seva intenció de realitzar la pràctica de l'excursionisme per un camí públic.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix la següent moció.

Moció.

 Demanam la  dimissió immediata del Sr. Miquel Ferrà Jaume, Director General de Biodiversitat. I en cas de no tenir la dignitat per així fer-ho, demanem el seu cessament per part del Conseller de Medi Ambient  del Govern Balear. En cas de què el Conseller de Medi Ambient no demostri estar al costat dels més de 500 excursionistes presents a la marxa, demanem el cessament del Conseller  de Medi Ambient i del Director General de Biodiversitat per part del President del Govern Balear.                  


Pollença 16 d’octubre de 2008

Comentaris

Pepe

Re: El dijous 30 us esperam al ple.

Pepe | 19/10/2008, 21:04

Ja tinc ganes de que arribi el ple del dijous i veure aprovat el decret de batlia que obri el camí públic de Ternelles. Us esper a tots per celebrar-ho

Camins

Excursió

Camins | 19/10/2008, 13:44

Jo estic content que el Batle estigui convencut de fer el decret, me'n alegro, i també trob positiu que no ho faci peque a l'excrusió o reclemasin entre altres els seus companysd e Govern del PSM i PSOE,a més d'altres 18 entitats que es van adherir a l'excursió, així com d'altres que ens envien correus de suport,sinó per convenciment pròpi, i també suposo per cumplir el Reglement de bases d'entitats locals.

Guardam el retall, i així podrem fer memòria si la cosa es retrasa.

Salut

Pepe

Fallit?

Pepe | 19/10/2008, 11:43

Per cert algú em pot explicar com ha doant la notícia de l'excursió el PIP; "intent fallit d'aturar l'excursió reivindicativa a Ternelles"

Pepe

Re: El dijous 30 us esperam al ple.

Pepe | 19/10/2008, 11:25

Molt interessant tot el que es deia ahir al Diario de Mallorca.
Primer Mateu Ferrer assegurava a la seva columna que el director de Biodiversitat havia enviat els agents de medi ambient sense informar ni al conseller Grimalt ni al batle.
Una raó més per demanar la seva dimissió4rhj4rjhh.

Per altra part el batle deia que era el primer interessat en defensar la titularitat pública i que farà el decret per que el vol, no per les demanades de la Plataforma o nosaltres, com deia Maki Navaja; "pues bueno, pues me alegro"

DEMUNCIA FISCALIA MEDIO AMBIENTE

CAMINS

DEMUNCIA FISCALIA MEDIO AMBIENTE | 18/10/2008, 21:16

EL PAIS - TIERRA SABADO 18 DE OCTUBRE, PAG 4
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Guardia/Civil/custodia/marcha/finca/privada/elpepiespmad/20080721elpmad_8/Tes
Más de un centenar de personas que participaban ayer en una marcha colectiva matinal por el Camino Real que discurre a través de la finca privada La Granjilla, de la villa de El Escorial, fueron retenidas en su caminar por grandes candados que sellaban las puertas que les impedían el paso. Las verjas de acceso a la finca estaban cerradas y los excursionistas no pudieron culminar su marcha. Guardias de seguridad privada les filmaban desde unos matorrales cercanos.

CAMINS

DEFENSA DE LAS VIAS PECUARIAS

CAMINS | 18/10/2008, 21:14

http://www.sanlorenzoescorial.com/
Las organizaciones ecologistas Grupo Correcaminos, Entorno Escorial, Salvemos la Tierra y Ecologistas en Acción han presentado denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra Santiago Aguirre y Gil de Biedma, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por impedir el libre acceso público a un tramo del Camino Real de Madrid que atraviesa la finca de su propiedad La Granjilla, entre la ermita de la Virgen de la Herrería y la rotonda de.acceso a El Escorial ubicada en la carretera M-505. El escrito presentado solicita la apertura de diligencias por infracción de la Ley que regula el uso de las vías pecuarias

CAMINS

FISCALIA MEDI AMBIENT

CAMINS | 18/10/2008, 21:12

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/07/madrid/1223401779.html
Varias organizaciones ecologistas, entre ellas el grupo Correcaminos, Entorno Escorial, Salvemos la Tierra y Ecologistas en Acción, presentaron este martes una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra el hermano de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por restringir el acceso al público de un tramo del Camino Real de Madrid que atraviesa por el entorno de El Escorial la finca 'La Granjilla', propiedad de Santiago Aguirre.

bel

XS i M

bel | 18/10/2008, 08:03

Fra locus,
Per ser exactes ha dit psicopates.
I en una altre entrevista que esta penjada a internet posa blau el Banc Mundial respecte a l'ajuda al tercer mon mitjançant els governs corruptes.
pero be pel que fa a la crisis pens que te rao en el tema innovacio

camins

DIMISIÓ

camins | 17/10/2008, 17:23

Està clar que UM no votara a favor, però els altres?

Camins

Contes per no dormir

Camins | 17/10/2008, 17:08

Dimarts en teoria reunió de gent de la plataforma amb el conseller i el batle de Pollença.
Possibilitat de escoltar algún conté contemporani.

fra lokus

Curiositat TDT

fra lokus | 17/10/2008, 16:20

Avui a migdia, es veia perfectament la TF1 francesa per TDT, això sí, amb l'antena girada cap a França, són coses molt rares perqué no es veia el grup de canals just un d'ells, el efecte "esporàdica" ha tingut una durada de més a manco 20 minuts.

fra lokus

Re: El dijous 30 us esperam al ple.

fra lokus | 17/10/2008, 14:49

Hola Bel, he vist l'entrevista a Xavier Sala avui pel matí, quasi he arribat tard a la feina per la seva culpa.

Malgrat sigui un liberal ha dit moltes veritats, els governs de la CEU nomès es fixen amb la borsa, i prenen la seves mesuras segons el resultats a'aquesta.

El que més m'ha agradat sense dubta "La borsa estava en mans de gent histèrica que compra i ven sense sentit (més o manco", ha sigut "genial".

bel

F. Cabanes

bel | 17/10/2008, 14:28

xesca hauries de contrastar l'entrevista amb la de Xavier sala i Marti amb en Cuni a TVC

Garci

Re: El dijous 30 us esperam al ple.

Garci | 17/10/2008, 09:52

Santiago, tens un correu que t'agraïria que contestis.

Gràcies per tot.

Xesca Ensenyat

Dues coses

Xesca Ensenyat | 17/10/2008, 07:12

Una, dir-vos que avui Vilaweb TV publica una entrevista d'uns quatre minuts a Francesc Cabana, un economista notori, ex-assessor del Banc Mundial, que segur que us interessarà. Diu que avui haurien posat en Rockefeller a la presó, com hi varen posar en Joan March. Parla de mètodes infames del capitalisme, i de com ens en podem defensar.
La segona cosa és dir-vos que anit passada vaig penjar un post a tall d'homenatge a en Costa: DEVIEN PARÈIXER UN ESCAMOT D'ASSASSINS.
Tot això al bloc
L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS
un bloc de mesvilaweb.cat

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb