URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça.

Alternativa | 08 Novembre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Enguany els tres regidors de fires no han repetit l'error de posar sorra al claustre però a canvi han adoptat una sèrie de decisions més que discutibles.

Pensam que ha estat un gran error col·locar la zona d'atraccions a una ubicació tan cèntrica com el  creuer del carrer Cecil Metel i via Argentina. La única explicació que s'ha donat és que a l'anterior lloc on es col·locaven les atraccions; al solar del coster del Puig, es feia fang. Pensam que aquest problema es podia solucionar amb una mica de grava que a més a més seguiria en part sent útil després, ja que aquest solar normalment s'utilitza com aparcament.  La ubicació d'enguany a més de complicar considerablement el tràfic significa un perill per la proximitat de les atraccions als habitatges i sobre tot una molèstia totalment innecessària per la gran quantitat de veïns de la zona, que ja han acudit a nosaltres per queixar-se. Aquest veïns hauran de sofrir aquest dies un munt de renou i llums a pocs metres de les seves cases. Algú ja ha optat per anar-se aquests dies a casa d'algun familiar. En resum una decisió desastrosa a pesar de tenir tres regidor dedicats a la Fira.

També ens resulta xocant i una broma de mal gust que fa dos plens s'aprovés per unanimitat nomenar a Pollença ciutat amiga dels animals i es decideixin fer dos actes poc amics dels animals.

1 - A Can Conill s'ha previst fer una mostra de caça de cabra amb llaç el que consideram un incompliment de la llei de protecció animal
[1]. En aquest sentit varen avisar a l'equip de govern al darrer ple (dijous 30) d'aquesta possible il·legalitat.
L'Ajuntament va demanar dimarts 4 un informe a la conselleria de medi ambient, direcció de caça al·legant que és una modalitat de caça tradicional. Ahir el batle em va informar que havia arribat un informe escrit asegurant que era legal.

Nosaltres i  la Plataforma Balear para la Defensa Animal (BALDEA) consideram que  la direcció general de caça no és competent al tema. No parlam de caça ni d'un terreny cinegètic sinó d'un espectacle o simulació de caça a un aparcament. Pensam que per que la direcció de caça fos competent la demostració s'hauria de fer a un territori cinegètic, a l'habitat natural de la cabra. Qui te les competències al tema és la Direcció d'Agricultura a la que varen enviar un escrit ahir demanant la prohibició de l'exhibició de caça de cabra amb llaç ( el podeu llegir a la continuació de l'article).

- El segon acte poc “amic” dels animals seria el volador muntat per la societat de Caçadors de Pollença. L’any passat ja el varen muntar, d
ins una gàbia que imitava d'una manera patètica la natura  s'amuntegaven aucells siveltres i altres procedents de la cria en captivitat. Aquest volador  va ser denunciat pel GOB podeu llegir el tema a l'editorial del núm. del BUSQUERET (febrer 2008), revista de divulgació ornitològica del GOB.

 La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça, temes com el de la caça de cabres o voladors pensam que no haurien de formar part de la mateixa. Tan si es vol promocionar la caça tradicional amb llaç, com la Societats de caçadors pensam que l'espai adhient és el mitjà natural.

 Pensam que l'Ajuntament de Pollença  no ha d'emparar actuacions com aquesta   que per trobar-se fora del seu mitjà naturla consideram contràries a el que ha de ser l'educació ambiental, i la protecció de la natura.

A la fi ens agradaria una Fira més especialitzada i centrada al seu tema; l'artesania.

 [1] Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, més concretament el seu article 


4. 1. Con carácter específico se prohíbe asimismo:

a.       El uso de animales en fiestas o espectáculos, en los que éstos puedan ser objeto de muerte, tortura, malos tratos, daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador.

b.       Los espectáculos consistentes en peleas de gallos, perros o cualesquiera otros animales entre sí, con ejemplares de otra especie o con el hombre.

c.       La filmación de escenas con animales, sean para cine o televisión, que conlleve crueldad, malos tratos o sufrimiento, requerirá la autorización previa del órgano competente de la Comunidad Autónoma. El daño al animal será siempre y en cualquier caso simulado.

Hem de afegir que a més a més al mateix article diu.

En ningún caso , las fiestas en que los animales puedan ser objeto de malos tratos gozarán de ningún tipo de apoyo o subvención de instituciones públicas de Baleares.
3.- No se permitirá la entrada a los espectaculos a que hace refererencia el apartado anterior a los menores de dieciseis años.

Don José Luís García Salvador-_________________________, regidor i que actua en nom d’Alternativa Esquerra –Unida – Els Verds.

EXPOSA

1.- Que al tríptic editat per l’Ajuntament de Pollença amb motiu de la Celebració de “La Fira” hi ha anunciat pel diumenge dia 9 de novembre a les 10 hores una “DEMOSTRACIÓ DE CAÇA DE CABRA AMB LLAÇ I DEGUSTACIÓ GASTRONÒMICA A CA’N CONILL”.

2.- Atès que aquesta demostració es fa a un terrenys que normalment són utilitzats com aparcament de cotxes no és pot considerar com terrenys cinegètics com esmenta l’article 11 de la Llei de Caça 6/2006 de data 12 d’abril.

3.- Atès que el terreny de Ca’n Conill haurà de ser modificat artificialment per imitar una zona de caça perquè evidentment no ho és i està dins el programa d’actes de “La Fira de Pollença”, aquest acte no es pot regir per la Llei de Caça 6/2006 de data 12 de abril si no per la Llei 1/92 de Protecció Animal que viuen al entorn humà de data 8 d’abril i el Decret 56/94 que desenvolupa la Llei abans esmentada, perquè és un espectacle més d’aquesta celebració municipal.

4.- Atès que l’article 4, paràgraf “a” de la Llei 1/92 de Protecció Animal que viuen al entorn humà prohibeix l’ús d’animals en festes o espectacles, en el que els animals pugin ser objecte de mort, maltractament, danys, sofriments, tractaments antinaturals o es pugui ferir la sensibilitat de l’espectador.

5.- Atès que l’article 4, paràgraf “c” prohibeix a les institucions Públiques de Les Illes Balears donar suport a festes en que els animals puguin sofrir maltractaments, aquest espectacle està dins els actes que organitza l’Ajuntament de Pollença, i prova d’això és que està inclòs dins el tríptic editat per l’Ajuntament.

6.- Atès que la caça amb llaç és un tractament antinatural i pot causar danys i sofriments a les cabres esmentades dins un terrenys que normalment és aparcament de cotxes que s’ha preparat per poder albergar públic i per tant s’ha de considerar espectacle a tots els efectes.

SOL·LICITA

Que doni per presentat aquest escrit i amb tot l’exposat prohibeixi aquest acte o espectacle per no ser compatible amb la Llei 1/92 de Protecció Animal que viuen al entorn humà de data 8 d’abril

Pollença 07-11-08

Alcaldia de l’Ajuntament de Pollença

MOLT HONORABLE CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA DE LES ILLES BALEARS
DIRECTORA GENERAL D’AGRICULTURA DE LES ILLES BALEARS

Comentaris

Miquel Sánchez

Re: La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça.

Miquel Sánchez | 23/02/2009, 19:34

Tomeu tens rao amb el tema que la fira no és just d'artesania.

Desgraciadament d'aquella fira ja no queda res de res, tot s'ha sobredimensionat, quins tens aquells que havia els tractorets devant el "BAR AVENIDA" i el cotxets damunt "la plaça de "gravilla"".

Just ha quedat això, la fira d'artesania i ja es coneix així fora de Pollença, no és cuestió de cultura o incultura desconeixer les arrels de la mateixa.

Tomeu

ja n'hi ha prou incults

Tomeu | 23/02/2009, 19:07

No sé qui firma l'article però em basta amb el títol. La fira és la fira, amb artesania caça o animals aquatics, a veure si ens queda clar. la fit¡ra d'artesania és una oferta més de les que es duen a terme en motiu de la fira de Pollença, que té molts més anys.
La historia és que fa uns 25 anys el dia de la fira a Pollença era mort, la gent aprofitava per fer altres activitats i a un grup de persones els va sorgir la idea de crear al claustre (que no si feia res) una fira d'artesania, d'aquesta manera s'augmentava l'oferta d'activitats i alhora es potenciava el mercat artesà que també estava en retrocés. La idea va fructificar i funcionar i encara es viva avui en dia i el pobla se l'ha fet seva. Pero la fira no és la fira d'artesania.
A veure si per parlar ens informam. Per tan una cosa es que noi hi hagui d'haver animals i l'altra que això no sigui artesania. No te res a veure. Per la fira es pot fer el que es vulgui sense tenir relació amb l'artesania a veure si queda clar d'una vegada

Camins

Ternelles

Camins | 15/11/2008, 21:54

Demà al Diari de Balears notícia important, sentència favorable del TSJB a la regulació de Ternelles.

Pepe

És la meva opinió.

Pepe | 11/11/2008, 16:46

Lluisot no sé que te que veure "jalowin" amb el que va exposar en Joan.

Per mi les crítiques no són justes igual que per tu el lloc i el moment no eren els indicats.

Pens que el lloc; el claustre d'un convent i el moment una fira d'artesania no poden ser més indicats. La feina d'en Joan restava perfectament adaptada a l'ambient.


No comprenc com es pot criticar a l'artesà que va aportar més feina i originalitat a la Fira.

La resta d'exemples que poses em semble igualment correctes si es fan amb el gust i la cura que el va fer en Joan.

fra lokus

Les tombes

fra lokus | 11/11/2008, 16:14

Potser faltàs una bona posada en escena, amb en Michael Jackson cantant y ballant "Thriller" amb 4 "nines guapes ballant hagués agradat molt més. Cachis !!!

Lluisot

NO JALOWIN A LA FIRA

Lluisot | 11/11/2008, 16:06

"La primera es donar l'enhorabona al marger Joan Buades, crec que les crítiques que ha tengut que sofrir per exposar tombes han estat totalment injustes. Joan ha fet una feinada i molt ben feta."
El marger habra trabajado bien y mucho,vale muy bien,pero las criticas recibidas son tan "justas" como los parabienes,no era lugar ni momento para tal exposicion,por muy artesano que sea,el año que viene las floristerias de Pollença haran exposicion de coronas funerarias y los carpinteros de ataudes como :"Tots tenim familiars morts i tots acabarem morint, és llei de vida i no entenc que té de "macabre" o com pot ferir sensibilitat una cosa tan normal i comú com una simulació de tomba."

fra lokus

Re: La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça.

fra lokus | 11/11/2008, 15:12

Ara que parlau de la mort, per la televisió han donat imatges de l'acte funerari pels soldats morts a Afghanistan, es necessari fer passar a la família aquesta mala estona.

Ja es depriment perdre un familiar per causes d'aquestes per a més haver de suportar tot això.

Tomeu

Tombes

Tomeu | 11/11/2008, 13:17

M'ha semblat molt correcta i respectuosa la mostra d'art funerari del marger Joan Raiet. L'art funerari és molt important en la història de l'art: les piràmides d'Egipte o Mèxic, el Taj Mahal, la tomba de Lenin, el mausoleu de Napoleó al Enfants, i les esgésies de Pollença son plenes de tombes.
Està bé que un artesà rel·lacionat amb la construcció es vulgui diversificar en temps de crisi.
Els que passa és que la nostra societat occidental, d'un temps cap aquí, s'estima més ignorar tot el que tingui a veure amb un fet tan natural com és la mort.

Pepe

JRV

Pepe | 10/11/2008, 22:02

Està bé que per una vegada discrepem JRV.
Pens que una cosa és la caça de cabres amb llaç al seu habit natural que evidentment ens sembla millor que caçar amb armes de foc.
Però no estam d'acord amb fer aquest simulacre a la fira a un "aparcament".
No sé si vares poder veure "la demostració", jo la vaig poder veure i simplement va ser patètica. Les pobres cabres no tenien lloc per escapar, ni amagar-se, s'amuntonaven al grapat de pedres que intentaven simular una muntanya.Quan els cans que les hostilitzaven es despistaven una mica les pobres cabres s'anaven en grup a una cantonada de l'aparcament per intentar protegir-se.

Pens que tenim la natura molt a prop i que fer aquests simulacres de natura dins el poble no aporta res positiu, ni reivindicatiu, ni educatiu.

Pens que la Cooperativa de pagesos podia haver fet un acte relacionat amb la denominació d'origen del mer amb el que estan fent tan bona feina.

fra lokus

Re: La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça.

fra lokus | 10/11/2008, 22:00

Hola JRV.

Si aquest simulacre s'hagués fet en terrenys cinegètics, res a dir, el problema JRV es que s'ha fet a un aparcament i el no podem fer es quedar indiferents, ahir aquest simulacre demà Què? Una correguda de braus o un "ensierro", les protectores d'animals no volen denunciar aquest fet, però si volen un aclariment i que la llei sigui complida sempre. L'únic que es va demanar era una prohibició no es va fer cap denuncia. Ara podem discutir si aquesta modalitat de caça és més justa que amb armes de foc o no. Pero repetesc el problema no era la caça si no el recinte on es feia.

Pepe

No estic d'acord Fèlix

Pepe | 10/11/2008, 21:30

Félix pens que l'especialització feta fa 25 anys va ser molt bona idea i que a l'actual multiplicació de firas s'ha d'anar cada vegada més cap a l'especialització de la fira al tema de l'artesania.

Estic d'acord amb que l'elecció dels artesans la facin artesans però ha d'haver unes normes o criteris clars per evitar parts i quarts.

Respecte a la feina d'en Joan Reiet jo no vaig veure res de mal gust, ni que pugués ferir cap sensibilitat, si no tot el contrari, una feina excel·lent, original i que va portar molt d'hores de treball. El que era depriment era veure els tristes cossiols que havia davant de les tombes.

En Joan ha mostrat moltes habilitats diferents a la fira i aquestes tombes no són més que una part més de la seva feina.

Tots tenim familiars morts i tots acabarem morint, és llei de vida i no entenc que té de "macabre" o com pot ferir sensibilitat una cosa tan normal i comú com una simulació de tomba.

JRV

discrepància

JRV | 10/11/2008, 20:19

No estic molt d'acord amb vosaltres en la crítica al simulacre de caça de cabres amb llaç. No el trobo agressiu, i com deia el president de la Cooperativa de pagesos, ell no es partidari de la caça amb armes de foc, però si d'aquesta forma mes tradicional. Ja voldria jo que totes les altres formes de caça fossin tan poc violentes i adaptades a la natura com aquesta. I no crec que hem guanyi molta gent al vertader amor als animals com a part integrant de la natura, a vegades bella, a vegades cruel .A mes crec que la fira ha de ser qualque cosa mes que una gran botiga. Malhauradament no hi ha des de fa un temps, mostra d'animals.
Respecte a la mostra del marger Joan Reiet, no ho veig tan terrible, amic Fèlix. El patètic i macabre es anar a fer vots el dia de tot sants a la porta del cimentiri, amb un somriure d'orella a orella als que van a recordar els seus parents o un dia estimats amics.

Joan Ramon

Enhorabona

Joan Ramon | 10/11/2008, 19:09

La meva enhorabona per la seva fina al marger Joan Buades.

El macabre són altres coses, però això?

fra lokus

Re: La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça.

fra lokus | 10/11/2008, 17:40

Fèlix, i tant que la fira té més de 25 anys jo l'he conegut sempre i ja tinc 43 primaveres.

Al Policia Local que li toqués vigilar prop del cementiri i escotés algun renou, uf quin "yuyu"

P.D.

Garci, est`s deprimit ???

Fèlix

La fira no és d'artesania

Fèlix | 10/11/2008, 17:26

la fira té més de 25 anys i la fira d'artesania té 25 anys i és una atracció més d'aquest esdeveniment. NO VOS CONFONGUEU, tot i que el cartell porta a la confusió.

respecte al tema dels artesans de l'exterior, aquest és un classic, però la firta ha arribat als seus 25 anys pq sewmpre s'ha seleccionat la qualitat interior. Això fins fa 6 anys ho feia un patronat artesà basta en la costum , vull dir sense normes per escrit, darrerament els politics s'hi han implicat més. des del meu punt de vista com durant 19 anys aquestys no hi haurien d'intervenir ni tampoc vosaltres.

En quan al cementeri Pepe, es d'un mal gust espantos, per molt guapo que sigi.
Hi ha moltes eprsones que aquest "element", els cementeris els deprimeixen i pens que la fira es un esdeveniment alegre.

E$n Joan podria haver mostrat les seves habilitat amb un altre tema manco macabra i que no feris sensibilitats.

S'ha de pensar amb els que pateixen o han tingut desgracie sproperes i no estan per reviure gratuitament i sense cercar-ho.

Al cementeri el vius hi van quan vole, pero el cementeri no ha d'anar a un llooc on no esperam trobar-lo.

Conclusió. molt mal gust, per molt guapo que sigui

fra lokus

Re: La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça.

fra lokus | 10/11/2008, 16:41

La gran pregunta. Això és caça o espectacle?

Les dues Conselleries s'han d'aclarir i rapidet, una no pot prohibir els espectacles amb animals i l'altre donar llum verde amb base a un article que just describeix el tipus de caça, però que no eximeix que els terrenys haguin de tenir la qualificació de "cinegètics".

No estaría de més que una de les dues Conselleries tingues les competències en ambdues lleis, més que res per que la mà dreta sabés el que fa la mà esquerra.

Pepe

Caça tradicional a parcaments.

Pepe | 10/11/2008, 15:29

Ja he dit al comentari a més del que ja hem comentat a l'article.
No m'he oblidat del patètic "simulacre" de la caça de cabres. Ja tinc l'informe de la conselleria de medi ambient que va donar permís a l'Ajuntament per fer l'acte en virtut de l'article 35 de la llei de caça.
Aquest article parla de la caça tradicional, el que no sabiam és que aquesta es feia a aparcaments.

Aquest és l'article:
Article 35
Modalitats tradicionals
1. Es reconeixerà reglamentàriament el caràcter tradicional de les modalitats
de caça que es practiquen des de temps immemorial a cada una de les Illes
Balears, sempre que tinguin caràcter selectiu i no massiu.
2. Tenen, en tot cas, el reconeixement de tradicionals, les modalitats de
caça que es practiquen a la comunitat autònoma amb peculiaritats locals i que
són: la caça de tords a coll, de conills amb cans eivissencs i amb cans de
Menorca, de cabres amb llaç i de perdius amb bagues.
3. Les modalitats tradicionals pròpies han de ser objecte d’especial regulació
i protecció administrativa.

fra lokus

Re: La Fira és una fira d'artesania no una diada de caça.

fra lokus | 10/11/2008, 15:02

Pepe, no oblidis el tema de les cabres, les protectores d'animals m'han fus la bateria del telèfon.

Llei de caça 6/2006 a un aparcament ???

Pepe

Firó

Pepe | 10/11/2008, 11:20

Avui és un bon dia per parlar del que ha estat la Fira.
A més del que ja hem comentat a l'article volia comentar un parell de coses.
La primera es donar l'enhorabona al marger Joan Buades, crec que les crítiques que ha tengut que sofrir per exposar tombes han estat totalment injustes. Joan ha fet una feinada i molt ben feta.

Hem rebut queixes dels artesans que han restat fora del claustre per que enguany s'ha optat per un claustre amb menys expositors. Ens han dit que a un moment de crisi s'haurien de pensar millor les coses ja que aquest gant viu de la seva feina. També s'han queixat de la manca de seguretat a l'exterior del claustre ja que ha hagut robatoris.

I per termina ha estat curiosa l'exposició fantasma de caixes de Cola Cao de Can Llobera, una exposició fantasma que no va ser anunciada als tríptics i que va ser tancada quan arribarem les autoritats.

Camins

Camins

Camins | 08/11/2008, 16:55

Esperam que durant la Fira, els camins Públics estiguin oberts, d'altra manera, alomillor se haura de recordar als nostres governants que no es pot permetre aquesta vulneració de la Llei.

Xesca Ensenyat

La duen de les cabres, no sé què els han fet

Xesca Ensenyat | 08/11/2008, 15:16

Ja he penjat el capítol 60 de BABALUSA LA MEDUSA

Igualment hi ha altres coses, penjades a

L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS

un bloc de mesvilaweb.cat

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb