URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Alternativa | 04 Gener, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

El batle de Capdepera, amb el beneplàcit dels socialistes de Mallorca (PSIB) va cessar les dues regidores d'eu-ev a Capdepera, Maria Orts i Virgínia Urdangarín. Després de l'accident de Son Moll, el dimarts s'havia de celebrar una nova reunió del pacte al municipi per assumir responsabilitats polítiques. La reunió no es va celebrar per decisió unilateral del batle, i les nostres regidores, que no demanaven altra cosa que qualque gest, varen fer una roda de premsa el dimecres, on varen explicar el circuït que havia seguit l´expedient de l´Hotel, el paper que hi havia jugat el batle com a màxim responsable d´urbanisme, i en varen demanar la dimissió. Immediatament el batle la va cessar,  i el PSIB el va recolzar, acusant les nostres regidores de "deslleials".

És una llàstima ja que dubtam que la feinada que feien les nostres companyes al seu municipi la puguin assumir altres. El poble de Capdepera ha perdut amb aquest gest dues persones treballadores. Per altre banda els volem donar el màxim suport com a companys de la Coordinadora Diógenes i com a sabedors de la tasca que duen a terme al seu poble. 

COMUNICAT D'EU-EV DE CAPDEPERA

Eu-Ev de Capdepera exigeix l'assumpció de responsabilitats polítiques per la tramitació que va envoltar les obres de l'Hotel Son Moll
Consideren tan necessària la dimissió del Batle, com un canvi real en les polítiques d'urbanisme al municipi, exigència formulada sempre tant des de l'oposició com dins de l'equip de govern.

1.- El cas:
1.a. NO S'OBRE EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍTICA.

Tenint coneixement de l'inici de les obres, no es va impedir que continuassin.
Aquest fet comporta responsabilitats polítiques i fins i tot, pot ser que penals, i el batle de l'Ajuntament de Capdepera n'és un dels corresponsables.
El batle va tenir coneixement en tot moment de les circumstàncies legals i de fet que envoltaven aquesta obra. No es va obligar a aturar les obres, ni es va obrir expedient de disciplina urbanística, ni es va precintar el recinte.

1.b. NO ES TRAMITA L'EXPEDIENT D'OBRES D'ACORD AMB LA NORMATIVA.
Es tramitava una llicència de rehabilitació i modernització d'un hotel fora d'ordenació en situació B1. Segons les NNSS en vigor, en els edificis en situació B1 -"aquellos que entre medianeras o aislados cuya altura exceda en más de un 75% de la permitida en la zona por estas NNSS"- només es permetran "las obras encaminadas a adecuarlas a la situación B2 así como obras de higiene, hornato, salubridad, pequeñas obras de consolidación y seguridad pero nunca obras que den lugar a aumento de volumen, así como obras de modernización y las necesarias para su adaptación a la Normativa Vigente".
Queda clar que aquesta obra a més de ser de modernització no s'adaptava a la categoria B2. Consideram que aquest expedient d'obres s'estava informat de manera contrària a l'establert en les NNSS.

2.- Aquest no és un cas aïllat pel que fa a seguiment dels procediments legals en els expedients d'obres i de disciplina urbanística, i al llarg de la legislatura ni en disciplina urbanística ni en planificació urbanística no s'ha produït cap avanç.

3.- No es pot seguir així perquè hi ha molts exemples aquesta legislatura de deixar fer obres i activitats ("Keops", Cala Rotja...) sense llicència, no es tramiten els expedients disciplinaris, i en la tramitació d'expedients d'obres sempre hi ha errades. En aquest cas es va permetre fer una obra d'aquestes característiques sense llicència. El departament d'urbanisme no funciona i estam fartes d'exposar-ho en distintes ocasions i llocs i motius de trobada i de feina (reunions de dilluns, juntes de govern, comissions de seguiment) i s'ha continuat sense donar-li importància. Si bé és cert que a la majoria dels Ajuntaments és habitual actuar com s'ha fet en aquest cas, també ho és que Eu-Ev a Capdepera i els regidors i regidores membres de la Coordinadora de regidors "Diògenes", de la qual nosaltres formam part, sempre sempre ens hem ocupat de denunciar-ho. A banda d'això recordam totes les decisions preses unilateralment, com aquesta, i que nosaltres no consideràvem encertades.

4.- Per tots aquests motius, es va demanar la convocatòria d'una reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte, reunió que finalment es va celebrar el passat dia 22 de desembre. En aquesta reunió es varen exposar tots aquests fets i vàrem exigir, als representants del PSOE com a la resta dels grups que conformen l'equip de govern, l'assumpció de responsabilitats per part del màxim responsable polític d'aquests fets, en la forma de la dimissió del batle, B. Alzina Sureda (que a més es regidor d'urbanisme i estava informat de tot). Així mateix, es va emplaçar la resta de grups que conformen l'equip de govern, a reunir-se en el termini d'una setmana, cosa que no s'ha arribat a produir.

5.- Ha de quedar clar el respecte que, en tot moment, han demostrat les regidores d'Eu-Ev envers el pacte i als companys membres d'aquest, convocant la Comissió de Seguiment i exposant-hi, de manera interna, els motius pels quals consideren necessària l'assumpció de responsabiblitats polítiques.
Les explicacions i responsabilitats s'han demanat i exigit a porta tancada, i s'esperava que a la segona reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte (reunió que s'havia d'haver celebrat ahir (dia 30-12-08) i que va ser desconvocada sense més explicacions i sense consultar-nos) el PSOE donàs alguna explicació i assumís la responsabilitat de no haver tramitat correctament l'expedient d'obres i no haver iniciat el d'infracció. Tots aquests dies, aquestes regidores han evitat escrupolosament fer cap declaració en relació amb aquests fets i la situació política, respectant el compromís assolit a la reunió de la Comissió de Seguiment de dia 22 de desembre. Aquestes regidores consideren que se lis ha pres el pèl abans, durant i després de l'accident. Per exemple, és prou il·lustrador el fet que, "en responsabilitat amb el pacte de govern i fiant-me dels companys regidors que el conformen, i, en no assistir a les juntes de govern per la meva recent baixa, confiava que aquesta obra tengués la llicència pertinent. A la primera junta de govern a la que vaig assistir vaig ser assabentada que que aquesta obra no disposava de llicència. Una setmana després, el mateix dia de l'accident, el Batle ens va comunicar que s'havia obert l'expedient de disciplina urbanística per l'inici de les obres. Moments desprès ens telefona i ens comunica que no és així" -declara Maria Orts.

En definitiva, un jutge haurà de pronunciar-se sobre la part de la responsabilitat penal que pugui existir. Nosaltres el que exigim és un acte de responsabilitat política davant d'uns fets als quals l'equip de govern i el batle i regidor d'urbanisme en particular té la seva part de responsabilitat. Exigim un exercici de responsabilitat política per part de l'equip de govern en el seu conjunt, davant del poble en primera instància, exercici que no pot ser altre que el canvi dels responsables polítics -d'ofici i de fet- de batlia i d'urbanisme. La no assumpció de responsabilitats polítiques en aquest sentit i en aquests termes significaria la renúncia a demostrar que aquests fets han comportat un canvi en les polítiques urbanístiques del govern d'aquest pacte. Els partits polítics que donen recolzament a la continuïtat de B. Alzina al front de l'Ajuntament, recolzen al mateix temps una manera de fer política urbanística, de seguretat laboral, territorial i turística que aquestes regidores d'Eu-Ev de Capdepera no poden tolerar ni molt menys compartir. Pot ser que aquest batle tengui el recolzament de les patronals de la hoteleria i la construcció, als quals ja els convé aquesta política tant permissiva, però els nostres votants són treballadors i ni des del punt de vista del treball ni de la seguretat els beneficia aquesta política.

Per acabar, hem d'expressar que la responsabilitat política la demostram en la lleialtat a un pacte de govern signat, però també i sobre tot en el nostre compromís prioritari amb el nostre programa i vers els votants que li varen atorgar la seva confiança. Per això no defensam, ni defensarem mai, actuacions al marge o contraries a l'establert per la llei i en el nostre programa polític, al qual la correcta actuació dels càrrecs polítics locals en urbanisme i disciplina urbanística té un molt especial significat. Tenim molts projectes començats i en marxa, i les nostres àrees són les que millor funcionen en aquest Consistori, però no ens podem tapar els ulls i romandre dins del pacte de govern municipal a qualsevol preu.

 

d'esquerra a dreta:Maria(Capdepera), Guillem(Artà), Pepe, Conxi(Son Servera), Virgínia(Capdepera) 
 

 

A CONTINUACIÓ COMUNICAT D'EU-EV

EU-EV QUALIFICA D’ESCÀNDOL EL CESSAMENT DE LES DUES REGIDORES DE LA COALICIÓ A CAPDEPERA

El batle les va cessar ahir amb el recolzament dels Socialistes de Mallorca 

Des d´EU-EV de Mallorca volem denunciar el cessament de les dues regidores de la nostra coalició a Capdera, i manifestar la nostra plena solidaritat amb elles, que han duït endavant moltíssims projectes de futur per al municipi des de la seva tasca de govern al municipi fins al dia d´ahir.

Per a EU-EV, les acusacions de deslleialtat llençades tant pel batle com pels socialistes de Mallorca són del tot injustes, ja que el que demanaven les nostres regidores i havien demanat sempre a les respectives comissions era el compliment del pacte en matèria de disciplina urbanística i l´assumpció de responsabilitats per part del batle. L´afer de l´Hotel Son Moll, de tràgiques conseqüències, va ser la gota que va fer vessar el tassó.

A més, aquestes acusacions i la decisió presa són una burla cap a la ciutadania, ja que és inaudit que de tot aquest tràgic accident de l´Hotel Son Moll el resultat sigui la destitució de les dues regidores d’EU-EV crítiques amb la gestió de la disciplina urbanística que ha donat lloc a l´accident, i que a més sigui el batle, la persona que tenia les competències d´urbanisme, qui les destitueixi.

També volem denunciar el silenci còmplice de la resta de forces del pacte a Capdepera (UM, PSM), que amb la seva actitud han assumit la postura oficial de la majoria municipal de no moure ni una sola fitxa després de l´accident mortal de l´Hotel Son Moll.

Des d´EU-EV valoram que no hauria costat tant fer gestos i assumir responsabilitats, com ara que el batle hagués deixat les competències d´urbanisme, i sobretot que s´hauria pogut fer molt més a nivell municipal, amb mesures exemplificadores per evitar situacions semblants en el futur.

Per a EU-EV, la negativa del batle de Capdepera a convocar la comissió de seguiment del pacte tal i com estava acordat dóna la raó a les regidores de la coalició, que amb la seva roda de premsa varen donar exemple de saber estar en política.

Comentaris

Toni Gabellí.

Pepet

Toni Gabellí. | 11/01/2009, 19:37

No t'enfadis "pepet", que ja sabem per es poble com ets, de UM són quare com tu que estau tot es dia enfadats.

Enga home, que UM no canviant sigles tendra majoria mai a Capdepera.

Pep Despuig

NO MHA ENTES!!

Pep Despuig | 11/01/2009, 12:16

Meam sr.

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 11/01/2009, 09:34

Sr. Despuig, No li han dit que les assamblees del pobles prenen decisions soberanes i que no estan a les ordres de Palma, cada poble pren la decisió que creu més encertada

Pep Despuig

Units o DESunits d'Iz Unida?¿?

Pep Despuig | 11/01/2009, 08:47

La comarca de Llevant els Verds no es van separar dels Iz Unida?¿? o nomes va ser per fer una falsa politica a les passades eleccions i aixi agarfar mes vots¿?¿?

Perque a Artà el sr. Guillem és regidor dels Verds amb ERC a Son Servera crec que els Verds TOT sols i a Manacor amb els verds+ ERC+PSM ido que passa aqui que els Verds a Capdepera shan adjuntat amb els Comunistes d'IzUnida ARA per aixi ser més?¿?

I a nen Toni Gaballí, NO ME FACIS RIURE pq un que NO la votat no a d'anar dint que ha perdut cap VOT i si la perdut MILLOR pq a mi lo que m'interesa es que guanyi vots en Gallego d'UM i no en CUNI!!

A Capdepera UCAP sempre!!

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 10/01/2009, 14:54

Grosske no és coordinador ni té cap càrrec important dins EU menys el de ser uns dels membres del Consell Polític. El nostre coordinador a Mallorca és David Abril i a Balears és Miquel Ramon, d´Eivissa. De la resta prefereixo ni parlar-ne.

Toni Gabellí.

Govern de poca altura.

Toni Gabellí. | 10/01/2009, 14:36

Jo penso que el Batle de Capdepera amaga ès cap davall ses ales, i això demostra molt poca alçada política.

Deplorable és l'actitud seva de cesar dues regidores que fan el que han de fer, demanar que l'Ajuntament doní explicacions i comenci a exercir mesures que facins que aquests lamentables fets no es tornin repetir, i l'únic que fa el batle es cesar aquells que demanen que es fací qualque cosa.

Alzina has perdut un vot!!!!!!!

Joan Ramon

Enhorabona!!!!

Joan Ramon | 10/01/2009, 12:18

Ja que diu que fa el collo per enriurer-se'n dels "Rojos, comunistat y separatistas" he de dir que
estic admirat de la seva capacitat de fer-se el Collo senyor Despuig, està molt bé representant aquest paper.

Enhorabona

salut i República.

Pep Despuig

I tu que PUT... saps de JO!!

Pep Despuig | 10/01/2009, 12:08

Aiiii Deu meu; sr. Miquel quant escrigui cap a JO per fevor pensi el que POSSA pq es pot TOPAR amb una MURALLA més gran que les del Xinos!

Miri aixo es el que ma dit;
Conec a Joan Ramon i JRV fa molt d'anys i d'independentisme li poden donar amb cullareta a vosté Sr. Despuig, hi estic ben segur.

Jo realment aqui me FAIG molt es collo ja que realment o faig per fer BEFA al vostra PARTIT, ASSAMBLEA, COOLICIÓ, COMUNA DE HYPPIS O EL QUE VOLGEU DIR!!

Jo sempre he estat INDEPENDENTISTA el que passa es que aqui o sigui a aquest BLOC baix comensar a dir sa meva pq me va xocar que uns comunistes de la part NORT de Mallorca s'opocisacionasin sota una cosa que ha pasat al meu POBLE!!

Ho entenc ja que n'Orts te molts d'amics per tot MALLORCA el que passa es que cada U a ca seva fa es seus contes i les que COM VOSALTRES les hi feis al veinat TENIU un bon poblema!!

Perque me consideri de DRETES i ODII els comunistes, rojos o separatistes foresters, i a més sigui d'UM, no vol dir PER RES que NO pugui ser independentista a la meva manere i de la meva terra o QUE?¿?

A mes l'editor d'aquest BLOC esteria be que editas alguo que me motivas tant a JO com els fans com vosaltres a parlar-na JA que fa dies que ens em desviat del tema, al qual si no mal recort es el suport dels comunistes a Capdepera!

i despre meam; vist aixo Maria Orts
Regidora d'Eu-Ev de Capdepera.

La comarca de Llevant els Verds no es van separar dels Iz Unida?¿? o nomes va ser per fer una falsa politica a les passades eleccions i aixi agarfar mes vots¿?¿?

Perque a Artà el sr. Guillem és regidor dels Verds amb ERC a Son Servera crec que els Verds TOT sols i a manacor amb els verds+ ERC+PSM ido que passa aqui que els Verds a Capdepera shan adjuntat amb els Comunistes d'IzUnida ARA per aixi ser més?¿?

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 10/01/2009, 11:15

Sr. Despuig, EU-EV és un grup assambleari, si l'assamblea de Palma li deixa, endevant, si no, són ells el que li han de demanar pel seu comportament.

A diferencia de vostes d'UM, no ens passa com al Sr. Buils, discrepància i al carrer, la nostra assamblea de Pollença no està a les ordres de Palma, ni de ningú, just dels components de l'assamblea de Pollença.

Conec a Joan Ramon i JRV fa molt d'anys i d'independentisme li poden donar amb cullareta a vosté Sr. Despuig, hi estic ben segur.

joan ramon

Salut

joan ramon | 10/01/2009, 10:13

Veura senyor Despuig, jo amb tots els respectes no me considero amic seu,dins el cocepte que tend d'amistat,ni de tots els seus exabruptes.

Pot ser ens coneguem, i soc de esqueres resumints, perquè pens que la jústicia social ha de ser el motor que encapçali un projecte polític, i jo entenc que les dretes no ho consideren així.

Me consider independentista, senzillament perquè penso que tota comunitat té dret a decidir lliurament= dret d'autodeterminació i a més consider que com a comunitat amb llengua pròpia, i enmarcada en un marc geogràfic diferent té prou motius per gaudir d'un autogovern pròpi, a més pens que ens veim perjudicats per l'estat Espanyol en dotació de competències i a més aquest mateix estat no reconeix les diferèncie s dins aqest, això mateix fa que catalans, Vascos i Gallecs, que hauria de poder decidir el seu futur sense entrebans, com el que pateix el País Basc per poder fer un referendum.

Per ser nacionalista no cal, penso jo, viuré enfadat, jo del senyor Groske hi ha coses que no m'agraden, però titllar-lo de "forsterot" ho considero dins la seva linea còmica, doncs jo penso com deia un eslogan de convergència i Unió, que sóm mallorquins tots aqulles que viuen i treballen a Catalunya.

Del tema de si me coneix, ho ignoro, ara mateix amb les dades que m'aporta.

Gràcies per seguir entretenint.

Salut i República.

Pep Despuig

COM? Coordinador d'Iz Unida lliure?

Pep Despuig | 10/01/2009, 10:07

Meam Sr. Miquel, ho he entes be lo que diu del sr. Grosske? per lliure? pero ho NO es el COORDINADOR dels Comunistes de Mallorca? o que es que quant l'acusen a ell per algo com va fer el Diari de la Piscina " el Mundo" del Chaletet que era un Galliner, tembe ere per lliure aixo de ampliar ca seva sense permis?
O que pasa aqui? que nomes teniu en conte quant el meu Presi d'UM fa algo?

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 10/01/2009, 07:48

El Sr. Groske sempre va per lliure, i si es vol vestir de "lagarterana" que fagi el que vulgi.

"Sacarrenos al degüello"

Pep Despuig

Punt de mira!

Pep Despuig | 10/01/2009, 07:03

Bon dia, molt especialment a l'amic que me fet per aqui, el sr. Joan Ramon, meam aixo es lo que VOLIA sentir!!

i meam Joan Ramon ets de Pollença?¿? perque INDEPENDANTISTA+d'esquerres+ POLLENÇÍ en conec un meam si series tu?¿?

Ara que has reconegut aixo del FORESTEROT del sr. Grosske ja podem ser amics!

Joan Ramon

Té raó senyor Despuig.

Joan Ramon | 09/01/2009, 23:35

Això del senyor Groske trob que tampoc ho hauria de consentir el seu partit.

Salut i República.

Pep Despuig

No ho consent JO!!

Pep Despuig | 09/01/2009, 19:27

Meam J. Ramon; Per cert senyor Despuig, hauria de fer qualque cosa, el seu partit està governant amb Rojos separatistas, com pot consentir això?
No ho consentesc, mirau a Capdepera que pasa?¿? allà tambe hi ha i avia un Pacte i que?¿? NO FUNCIONA PQ ELS comunistes no respecten els pactes o ha estat UM el que ho ha trencat?¿?

A Capdepera NO te que dimitir el Batle per molt que voltros ho demeneu! allà tothom fins i TOT els funcionaris de l'Ajuntament han demenat FIRMES de suport,i meam si ho fa tant malament pq creis que hi ha tant de suport?¿?

Meam i pq ningu me respon em el tema del sr. Grosske, que es va disfressar de Moro, per CRITICAR la nostra festa de l'Esrandard, meam pq va fer es pallasso tal home?¿?¿

Joan Ramon

Monotema Senyor Despuig

Joan Ramon | 09/01/2009, 16:59

Per cert senyor Despuig, hauria de fer qualque cosa, el seu partit està governant amb Rojos separatistas, com pot consentir això?

Salutacions, i no deixi de entretenir el personal.

Salut i República.

Joan Ramon

Monotema Senyor Despuig

Joan Ramon | 09/01/2009, 16:50

Com deu ser que el Partit Nacionalista Basc, paradigma del nacionalisme democristià governa al País Basc amb Esquerra Unida i aquí el senyor Miquel Nadal diu en més d'una ocasió que UM és més propera al PP (Partit nacionalista Espanyo) que a molts partits del actual Govern Balear.

Esper les dades sempre aclaridores del senyor Despuig, moltes gràcies.

Salut i República.

Joan

Curiós

Joan | 09/01/2009, 16:28

Com és que el Batle de Capdepera diu que les obes no tenien permís, però no es van aturar les obres?

Joan Ramon

Panflet

Joan Ramon | 09/01/2009, 15:48

Garci així ho veiig jko, meam del tema de la correcció, aquest cap de setmana mirare de pegar una estirada.

Ens deim cosa.

Salut

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 09/01/2009, 15:45

Festival balearweb

pep despuig = twelve points

juas juas

Pep Despuig

TEMLARI d'UM

Pep Despuig | 09/01/2009, 15:07

Mireu ara a PARTIR d'UVUI i més que mai sere un caballer TEMPLARI defensor del verteder nacionalisme que hi ha a Mallorca i el qual lidera l'unic partit i autocton el qual es Unió Mallorquina...

Meam rojos separatistes ( mirau jo a lo millor me pas tornant a dir-vos amb el vostro nom com es feia a partir de l'any 36), pero es que vosaltres tembe segiu igual amb les ideas, per exemple amb el tema d'anar en contra de l'Esglesia i la seva educació, ara fent BEFA com aquest ESQUEROS que se fa nombrar "EL BISBE".
l'altra és que encara ALSAU es PUNY i cantau l'INTERNACIONAL ( de russia)quant ja esta mes que vist i vos deletau el cuquet COMUNISTA que hi ha dins vostra.

Realment a MI LO Q SIGUAU me la REBUFA com diu un company meu, lo que pasa és que aixo de dretes son mes corruptes o d'esquerres mes ecologistes HI HA molt que perlar-na!!!

i Mira JRV No es cap rebotada NI cap pecat ni PREVES AMB VI-AGRE, es un TOCA COLLONS que un sha inbentat per fer-ma enfadar i mira ho ha conseguit!!

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 09/01/2009, 15:06

Joan Ramon, tot intent de trobar solucions al conflicte al País Basc passa pel diàleg.

La violència engendre violència i la única solució mitjançant la violència és l'extermini total. I això no seria bo que passés.

El que vull dir és que només el diàleg acabarà amb el conflicte. I això, el simple fet de parlar, està criminalitzat. I així anem.

Joan Ramon

PP-PSOE= Centralisme.

Joan Ramon | 09/01/2009, 14:35

El tribunal farà públic dilluns que ve si suspèn o no el judici contra Ibarretxe, López i Otegi La defensa del lehendakari vol continuar amb la vista per demostrar la innocència del lehendakari i argumentar la legitimitat de les trobades que va mantenir amb la il·legalitzada Batasuna.

Curiós me resulta veuré com a l'Estat Espanyo es mira de criminalitzar un intent de trobar solucions al conflicte Basc.

JRV

Despuig rebotat

JRV | 09/01/2009, 09:53

Vaja rebotada, Sr. Despuig, i vaja mala educació (Roig asqueros, pocavergonya, etc) tot dins el millor esperit cristià, fins i tot es deu haver oblidat de la proximitat a l'esperit de la "Navidat" que a tots ens agermana, i que vosté deu haver celebrat.
Ni tan sols sentit de l'humor te, ja que a mi m'ha fet riure de veres la fina ironia, que vosté veig no està en condicions de apreciar, de l'oració, mes carregada d'humanitat que no els seus insults, de la pregaria del bisbe. La trobo genial, amic de les "autoritats" politiques, enemic de qui et diu la veritat. Salut i seny.

Bisbe

Perdoneu-ho

Bisbe | 09/01/2009, 08:51

Despuig pecador, has de plegar a la Verge de lluc per que et millori la vista o al manco t'ajudi a llegir millor.
Torna a llegir el meu comentari i em pots dir on he insultat a les "autoritats".
On he dit que són corruptes?
Però ja que reconeixes que en Vicenç té alguna taca i es pecador, com penitència t'imposo plegar quatre pare nostres i per si de cas també pots orar per na Munar i en Nadal.

Ego te absolvo a peccatis tuis

Pepe

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Pepe | 08/01/2009, 22:31

Feia molt de temps que no sentia això de comunistes, rojos, Moscú...
Una mica anacrònic no?
No tens res millor que oferir Pep

Joan Ramon

Monotema Senyor Despuig

Joan Ramon | 08/01/2009, 18:59

Sinceramentt senyor Despuig, amb la seva participació ajuda a augmentar el nombre de visites a aquest bloc, així que segur que els creadors d'aquest bloc estan satisfets en això.

Per altre banda baldament no ho cregui a mi me resulta còmica la seva fixació amb els "ROJOS Y COMUNISTAS".
Per altre banda entendra que no cregui que vosté tengui ganes de canivar impresions, ni de valorar quines iniciatives són millors per la nostra comunitat amb comentaris com aquest que feia ahir: " El punyetero ESTATUT, si realment és important lo que ell diu o dur escrit, peró meam LLONGETS que el dia a dia o viviu en forester".

Bé, esper seguir disfrutant dels seus exabruptes, que animen un poc més la participació a aquest bloc.

Salut i República.

Joan Ramon

Monotema Senyor Despuig

Joan Ramon | 08/01/2009, 18:41

Pens que ja s'han expresat pro opinions sobre el mateix i fins i tot alguns han expresat els seus exhabrubtes.

A mi me sembla molt bé que cadascu militi o simpatitzi amb el partit que vulguí, però si jo no considero UM un partit nacionalista, sinó senzillament regionalista i que sempre s'ha mogut per tenir quates de poder, més que per defensar els interesos de Malloca, estic amb el meu dret, no crec que faci falta que li demani permís senyor Despuig, o si?

Per altre banda, a mi me pot contar el que vulgui de les noves generacions de UM, però li parlo de votacions de fa un any, que no han variat el seu sentit de vot, de fet pens que en el temps del senyor Alberti en temes de l'estatut foren fins i tot més consequents en el vos tot i que en aquell moments només es definien com a regionalistes.

De totes maneres trob que el tema ja és fa repetit, i malgrat vosté digui que té molts temes per parlar, els seus comentaris nomes destaquen ROJOS, COMUNISTAS... denota uan certa fixació en aquests termes.

I jo sincerament trob que si, que fa més entretengut el debat del Bloc, però si moderas una mica el seu llenguatje i superas aquesta mena de fixació en "comunistes i rojos" vosté i sortiria guanyant. A mi senzillament és indiferent.

De totes maneres quan li he volgut palar de temes de país com estatut i Regim Físcal he vist que m'ha respost: "El punyetero ESTATUT, si realment és important lo que ell diu o dur escrit, peró meam LLONGETS que el dia a dia o viviu en forester (llengua castellana vinguda de Castella) que creis per qui es més important NOSALTRES a Capdepera tothom i parla en Català FINS I TOT ELS NOUS EMMIGRANTS!!"

Amb aquesta resposta me queda clar quina és la seva intencio de canviar impresions.

Salut i República

Pep Despuig

oooooh UN comuniste que es disfrasa de Bisbe

Pep Despuig | 08/01/2009, 18:18

I MIRAU BLOCAIRES D'AQUI TANT SI O NO SOU COMUNISTES, vos convit a PREGRAR l'Oració del sr. bisbe que ma dedicat MOLT especialment per JO...

Lo que pasa es una cosa ROIG esqueros que a mi aquestes pregaries amb aquest TO tant GROLLER i ESTUPIT no m'acaben d'agrada, a més tens tanta POCAVERGONYA de No dir ni que NOM que aixi saps que va de ver INSULTAR a les AUTORITATS, perque recordem que TOTS TRES per molt corruptes dius que son, son AUTORITATS, i mira me sap GREU que sigis ENQUISIDOR i PAGUIN JUSTOS PER PECADORS, has nombrat a dos que no tenen ni una taca, com es la snyra Munar i el sr. Nadal!!

A més, mas insultat pq?¿?? meam i perque NO mas contestat a lo del sr. GROSKE?¿?¿

El bisbe

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

El bisbe | 08/01/2009, 16:45

Beneïts els pobres de esperit com vostè senyor Pep perquè gràcies a ells personatges com en Vicenç, en Nadal i nar Munar arribaran al regne del poder.

Pep Despuig

Vos ho mengau amb Patates FRITES!!

Pep Despuig | 08/01/2009, 13:36

Molt be, MONOTEMA?¿? jo no nomes defens una postura que es el MEU Nacionalisme, realment UM no fa 100% el nacionalisme que m'agradaria a mi, pero com que fa moltes coses que si que m'agraden SOSPESEN cap a lo poc que no m'agrada!!´

En segon lloc, molt sr. Joan Ramon amb el que me diu TESTUALMENT; mai he vist a UM reclamant el dret de autodeterminació a cap institucio (només en actes no oficials i en comptades ocasions), val CREC que pot ser ver que com a partit mai ho hagi dit, peró la nova generació d'UM o podrà fer un dia!

Despres tembe se me demana el perque el presi d'UM va fer mitigs amb castallà? dons JO ja o baix explicar perque gracies a ell tenim el Presi a l'equip de Govern de l'ajuntament de Palma i vull recordar que feia anys que NO teniem representació o no es ver?¿?

MEAM voste sr. Garci, creu que SOC beneit o que me xup un dit amb aixó; Esquerra Unida és un partit federalista, que creu en el dret a l'autodeterminació i que no s'oposarà a cap proposta de consulta popular, ara vora el que diu el que avia de ser el President d'EU a TOT españa o un dels maxims cordinador ( xerr del sr. Groske); Eberhard Grosske, en un text publicat al seu blog i que reproduïm íntegrament més avall, bravejava d'haver-se exhibit a la Festa de l'Esdandart amb un mocador palestí mentre simultàniament al mateix text es dedicava a condemnar el jovent independentista mallorquí que va cremar una bandera espanyola i també a qualificar de "xorras" els cartells de Maulets on es denunciava la batlessa del PSOE, Aina Calvo, per haver multat amb 400 € una pintada reivindicativa del carril bici.

i a continuacio diu més;

Poc després, la rància ofrena floral a Jaume I, una tradició "històrica" ??!! que va impulsar en José Maria Rodríguez del PP... ara fa deu anys i de la qual prescindesc sistemàticament des de la mateixa data. I, amb l'ofrena, els clàssics i també deplorables xiulets als ofrenadors per part, diu cada any la premsa, "de grupos radicales". I avui matí, més Copy/Past d'anys anteriors: una colcada que és un pobre residu de la colcada tradicional i que, des del nou Ajuntament, hauriem de fer un esforç seriós, jo el primer. per redonar-li una part del seu antic esplendor!!

Quin tipus de coordinador els COMUNITES teniu, o millor dit on es aquell partit federalista, que creu en el dret a l'autodeterminació?¿?

Cada ú te el Presi que te o que?¿?

Joan Ramon

Monotema Senyor Despuig

Joan Ramon | 07/01/2009, 21:03

Jo senyor Despuig mai he vist a UM reclamant el dret de autodeterminació a cap institucio (només en actes no oficials i en comptades ocasions), del estatut pens que té molt mala memòria, doncs la Obra Cultural Balear en el seu moment (el 27 de Febrer de 2007) va fer palesa la seva decepció per l'Estatut aprovat, també li puc dir que fa anys que soc soci de la obra cultural Balear.
No dubto que dins UM hi haurà gent nacionalista, però si repasam el llibre d'actes del Consell Insular i el Govern Balears, el seu nacionalisme no pasa d'un regionalisme moderat.
Del que vosté diu de emprear uan llengua o una altre, com valora vosté que el lider de UM el seu president Miquel Nadal fes bona part de la seva campanya a Palma en Castellà?
Del Tema del Batle de Capdepera, té tot el dret a defensar-lo, però jo crec, i això no és exclussiu de Capdepera, que el poc rigor en el control urbanístic si més no, facilita situacions com la del Son Moll.
Per cert, pot definir-se com a democristià, pero supos que pel que flestoma és deu passar bona part del seu temps al confesionari.
Sallut i República

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 07/01/2009, 20:55

Senyor Despuig, Esquerra Unida és un partit federalista, que creu en el dret a l'autodeterminació i que no s'oposarà a cap proposta de consulta popular seriosa per a la separació de cap regió o nacionalitat integrada en l'estat.

De la resta del seu comentari, que m'ha costat molt entendre, només li diré que si els ciutadans han de creure en el batlle, com si fos infalible i portador de la veritat, malament anem. S'ha de tenir visió pròpia, crec jo.

Toni

Estatut

Toni | 07/01/2009, 20:53

I amb això has volgut dir res Pep?

Perquè a Capdepera no tothom vota a UM per començar, i si l'estatut és prou important, és el que defineix la nostra comunitat i la voluntat del seus representants.

Pep Despuig

Llastima?¿?

Pep Despuig | 07/01/2009, 20:49

Llastima que UM siguin tan nacionalista que sempre acabi votant amb el PP o amb el PSOE...

El punyetero ESTATUT, si realment és important lo que ell diu o dur escrit, peró meam LLONGETS que el dia a dia o viviu en forester (llengua castellana vinguda de Castella) que creis per qui es més important NOSALTRES a Capdepera tothom i parla en Català FINS I TOT ELS NOUS EMMIGRANTS!!
Els forans sempre em sebut lluitar pel que estimem i per seguir amb les nostres arrels, mirau l'any passat es va celebrar l'Any de la Llata, entre altres coses com l'independencia d'Artà!!
On ees que se per el FIL de les rels i la cultura de Mallorca?¿? meam a on?¿?
Ido a les Ciutats que no miren MAI en rera i sempre endevant i ja vorem si la trapitgam a sa Cultura!!

Gràcies a Deu hi ha l'OCB a Palma, que el menys cada dos per tres VOS donen una bona estirada d'ORELLES, i monta iniciatives com UN CAFE PER LA LLENGUA, veis i aixo NO o diu res el PUNYETERO estatut dels OUS! a més a Catalunya si el sr. Zapatero els va prometre tot el que demenasen els catalans pq no ho va cumplir?¿? i perque a les Balears que tenim una historia a més a Mallorca teniem el nostra propi REGNA i tembe podriem ser una propi Nació amb l'unió de les nacions de Catalunya, Valencia...creant aixi els Paisos Catalans!

Noooooooo aixo no ho volen els Partits d'españa com EU o si?¿?

Beeeee antes de que li surtigeu en defensa dels comunistes i espanyolistes ja SOM jo el que dic que més d'un cop em nat o sigui UM a nat de BRESSET aferrat amb el PP Balear, iiiiii si que es ver, peró vull recordar meam si sebeu qui es que se va inventar lo del Barco de rejilla?¿? meam ara que me deis?¿?

i la pregunta del sr. Joan Ramon de meam si els politics han de donar explicacions als ciutadans, ido li dic que CREC que Sí pero que tembe els ciutadans han de creure amb el que diu el Batle!!!

JRV.

Sr. Despuig

JRV. | 07/01/2009, 12:54

Per les actuacions de UM en moments de trascendència per el futur de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra economia, no es pot dir que UM sigui nacionalista si el que vol dir nacionalista es lluitar per la defensa de l'identitat de un poble i tots els seus altres interessos. Mes be dona la impressió que es defensen quotes de poder, poder que no s'utilitza després a favor de l'expressat.
Amb esforç hem puc creure que el Sr. Despuig es cregui nacionalista, el que no puc creure, vista l'actitut, es que sigui demòcrata. I tan llegitim es ser democrata-cristia, com comunista, i si qualcú ha defensat amb valentia la democracia en moments crítics per aquesta han sigut els comunistes.
Us recomano la lectura de la darrera revista Lluc, un article bastant definitori per la gent que des de postures democrates defensa cultures i la seva màxima expressió , la llengua, de TOMEU MARTI.
Salut pel 2009, al manco.

Joan Ramon

Paciència.

Joan Ramon | 06/01/2009, 23:19

Llastima que UM siguin tan nacionalista que sempre acabi votant amb el PP o amb el PSOE, fins i tot un Estatut de segon nivell com el de les illes Ballears.

Una cosa és la responsabilitat legal, i l'altre és la responsabilitat política al meu parer, i en això les competències en Urbanisme són municipals, penso jo. Jo no dic que hagi de dimitir ningú, només deman, i si que s'hauria de explicar perquè no es paralitzaren les obres, amb això no culpo del accident al Batle, però no estaria de més explicar alguens coses penso jo, ho vosté pensa que els polítics no poden explicar coses als ciutadans?

Per altre banda, jo pels que me coneixen me considero d'esquerra i independentista, tan legitim com ser democristià, evidentment, però no per això he de ser incondicional de cap partit, me pot posar l'etiqueta que vulguí, veig que per vosté és més important tenir una etiqueta. Tot son maneres de veuré les coses. La reforma del Estatut que van votar PP, PSOE i UM que no demanava cam Regim Fiscal ni Especial propi per Balears, ni els mateixos drets pel català que pel Castellà, és a dir, permetia tenir un rang superior el Castella (mal negoci per defensar el Català) el pot trobar al BOE número 55 i 77 del 2007, doncs la reforma va tenir lloc el 28 de Febrer de 2007, fa ben poquet d'això.

Salut i República.

Pep Despuig

ROJOS,COMUNISTIS I SEPERATISTES DE POLLENÇA

Pep Despuig | 06/01/2009, 23:05

HOOOOO me sap greu a ver OFES a tots els ROJOS en general especialment els que HO son y se amagen, mirau JO som d'UM, me considero DEMOCRATA-Cristià uiiiiiiii quina por fa aixó dels ULTRA man fet més d'un cop per el Balearweb, peró hi que sa de fer, realment som una persona amb unes arrels CRISTIANES i Nacionalistes de les Balears i fins i tot crec amb aixo de l'autopia dels Paisos Catalans...Realment dir que JO som Ultra es com Jo dir als d'IZ Unida son Comunistes i mirau IZ Unida les seves tit rels son del ParTit Comunista d'Expaña o no es ver?¿? no mho invent si/no vos i considerau alla vosaltres...

El Batle de Capdepera NO te que dimitir perque realment els jutges que duen el cas Son Moll, NO li son donat les cupes a ell, un altra cosa seria si li donesen a ell o a l'ajuntament, i mirau si no sebeu fer aquip i nomes sebeu fer OPOCICIO ido mira que be, el poble i guanya pq aixi i a un altra punt de vista i els Plenos es fan tan MONOTOMS!!

Pepe

Gràcies

Pepe | 06/01/2009, 22:31

Hola companys, ja he tornat. Gràcies a na Toñi i Fralokus per administrar el blog aquests dies i a tota la resta per seguir mantenint i viu i participatiu aquest blog.

Joan Ramon

Molts anys

Joan Ramon | 06/01/2009, 21:21

El carbó aquest hivern de fred anirà molt bé, gràcies per pensar en tots els rojos, fins i tot els que ens consideram mallorquins.

L'estatut senyor Despuig es va reformar el 28 de Feber del 2007, basta llegeixi aquest estatut que va votar UM per saber si és vera el que es diu de no equiparació del català amb el castella, i de la no inclusió en aquest del Regim Especial per les balears, que per aquest motiu no van votar a favor i van criticar partits que tan li molesten com PSM i ERC, també EU, però que si va votar com a partit que va demostrar ser poc nacionalista, com UM, també ho votaren PP i PSOE, els dos partits centralistes per excel·lencia, que hi farem, basa miri el Boletin Oficial del Estado número 77 de 30 de Març de 2007.

Esta bé que vulgui fer oposició als membres de alternativa, membres de l'oposició a l'Ajuntament de Pollença, fara el mateix que alguns membres de UM a l'equip de govern fa, i així va Pollença: pujada d'imposts, creixament de l'endautament...
A més ja li dic, fa més entretengut i participatiu aquest bloc. Per cert, no dimitirà el Batle de Capdepera doncs?

Salut i República.

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 06/01/2009, 14:50

Perdó, m'he oblidat d'una cosa: no tots els que aquí participen són d'EU ni molt menys comunistes.

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 06/01/2009, 14:49

Senyor Despuig. Voldria aclarir-li que:
primer, no tots a Esquerra Unida són comunistes.
Segon, a Alternativa EU-EV de Pollença hi ha molt poca gent afiliada a EU i molta menys que sigui comunista.
Tercer, en el cas que ens ocupa a Capdepera, dubto molt que la companya Maria es consideri comunista.
Quart, el to en que vostè empra la paraula rojos és molt despectiu, sembla llenguatge de l'"antic règim".
Cinquè, a mi no m'importa si UM és més o menys nacionalista. Els fets demostren dos fets: ha aprovat pressuposts i estatuts contraris a Mallorca; i ha estat capaç de governar amb la dreta més rància i destructiva per Mallorca.
Sisè, mai serà un vertader pacte de progrés mentre hi hagi partits de dretes en ell: UM.

Esper que m'hagi explicat bé.

Pep Despuig

Gracies per dir que anim aquest BLOC!!

Pep Despuig | 06/01/2009, 14:26

Carbo per tots aquells rojos que NI HO SABEN QUE HO SON!

Sr magestats d'Orien aquest any NO hi he pensat peró si meu mirat el que pensabe, ben ver es que el carbo no hages estat nomes pels Socialistes sino que tembe per tots aquells COMUNISTES!!

Mirau en 1r de tot gracies per perlarme de "VOS" m'agrada aquest TO que me donen els senyors M Sanchez i en Joan Ramon, molt especialment el sr derrer esmentat!!

Mirau realment NO se el perque de que Unio Mallorquina va votar en contra de que el NOSTRA estatut contamplas més el Català que el castallà, NO SE PERQUÈ SA VARITAT " JO A AQUELL TEMPS NO HI ERA AMB ELLS AIXI ES QUE NO HO SE" pero ho veriguare, meam que me diven, despres aixo de SÍ o NO som Unió Mallorquina NACIONALISTES es igual que demanar els VOSTRES Izquierda Unida SI/NO son COMUNISTES per fevor NO seguem beneits xerrant grollerement, A MÉS SOM L'UNIC PARTIT QUE SOM MÉS QUE NACIONALISTES ME TREVESC A DIR QUE SOM AUTOCTOMS PERQUE COM DIU UN nomes som a Mallorca, pero cal recordar la bona influencia amb CiU de Catalunya cosa que ens fa germans dels Països Catalans, a més a les Europeas com anem o millor dit de qui nem a nes bras?¿?¿ perque amb el PSM que nomes s'agrupa amb els Comunistes segur que no voldran, aquest any que hi ha els bolets d'ENTESA x Mallorca a lo millor feim coolisico ( no se pq com que son MUNICIPALISTES) a lo millor ens diuen que els hi be GROS es feix, ido a qui tenim?¿?¿ els ERC tampoc perque ells TOT sols son tants que ja hi poden tenir representació, meam ara a on son aquets NACIONALISTES que defensan tant els interesos de Mallorca o de les Illes, quant shigui el moment d'empenya el CARRÓ i mirar meam si tenim VEU a EUROPA!!

Meam qui seran aquells nacionalistes d'aqui un perell de mesos?¿?¿?

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 06/01/2009, 13:11

Amics socialistes?, primer de tot, el carbó us el mereixeu. Segon, que no sabeu que som repúblicans? Els reis no ens fan amics.

Joan

Que és UM?

Joan | 06/01/2009, 12:22

Per que UM va consentir votar en contra del Regim Especial per les Balears?

Achisssssssssss

Per que UM va votar a favor d'un estatut que no demanava els mateixos drets pel català, que té el castellà?

Per que desprès encarà vol fer creuré que és un partit nacionalista, quan demostra ser simplement regionalista?

M'ho podria explicar algú?

Gràcies.

JJMIR

A JO NO MAN DUIT RES

JJMIR | 06/01/2009, 12:03

A JO ENGUANY NO MAN DUIT RES DE RES!!! HAURIEM DE FER UNA MOCIÓ, PERÒ JO NO .... PARLARÉ AMB EN PEPE GARCIA AMEN SI SE ANIMA A FER-LE..

Simpatitzant socialiste

REGAL DELS REIS MAGS

Simpatitzant socialiste | 06/01/2009, 11:59

Benvolgut senyors i senyores seguidors d'aquest blog:
Vull confirmar-vos que son molts els companys socialistes de Pollença que hem rebut carbó com a regal de reis. Esperam que ni en Pepe, ni en Garci, ni cap de vosaltres tingueu res a veure amb aquest penós regal que els Reis en han duit engüany, de lo contrari, atenir-vos a les conseqüències: el proper any els socialistes escriurem carbó per a vosaltres.

Joan

Estatut

Joan | 06/01/2009, 10:16

Per que UM va votar a favor d'un estatut que no demanava els mateixos drets pel català, que té el castella?

Per que va consentit votar en contra del Regim Especial per les Balears?

Achisssssssssss

Joan Ramon

Vaja

Joan Ramon | 06/01/2009, 10:08

El senyor Despuig, defensor a ultrança de UM, es molesta amb opinions contraries a la seva, però així anima un poc aquest bloc.

Crec que l'únic que ha posat amb dubte que les postures de tot tipus són legitimes, és vosté. També l'únic que ha mostrat nervis per algunes crítiques ha sigut vosté.

De totes maneres rapatesc, baldament no me cregui, (podré sobreviure) a mi no me molesta que UM tengui pes polític a Mallorca, (a la resta de illes no té representació, senzillament perque no es presenta), el que me sap greu que un partit pretesament nacionalista faci un ús de doblers públics com el que fa UM. El darrer exemple, la reforma per part de la conselleria de Media AMbient del Torrent de Son Brull: el torrent de Son brull te tres ponts molt baixos, que a mes tenen tres tubs que fan que quan les branques s'acumulen, es torrens vesi, a més uns 300 metres del cabal si s'hauria de drenar. Idoi no, en lloc de fer un projecta adient, en recuperen un del 2004 on es preveu formigonar i ampliar el torrent, i com no o pogam de la nostre butxaca sinó de la del contribuent, en lloc de pagar la meitat, pagam un milió cinc-cents mil euros. I així anam, si això és mirar pel país, vaja país. En canvi despres no hi ha oblers per algunes temes important aquesta legislatura com Educació i Sanitat, i tornam a tenir llistes de espera que s'incrementen, veurà, jo me sento prou content de no patir el sindrome partidista que vosté sembla patir.
I tampoc soc votant de esquerra republicana, però podia votar si consideres que fan pru merits a qualsevol partit.

Gràcies per entretenirmos un poc.

Salut i República.

Joan Ramon

Vaja

Joan Ramon | 06/01/2009, 10:08

El senyor Despuig, defensor a ultrança de UM, es molesta amb opinions contraries a la seva, però així anima un poc aquest bloc.

Crec que l'únic que ha posat amb dubte que les postures de tot tipus són legitimes, és vosté. També l'únic que ha mostrat nervis per algunes crítiques ha sigut vosté.

De totes maneres rapatesc, baldament no me cregui, (podré sobreviure) a mi no me molesta que UM tengui pes polític a Mallorca, (a la resta de illes no té representació, senzillament perque no es presenta), el que me sap greu que un partit pretesament nacionalista faci un ús de doblers públics com el que fa UM. El darrer exemple, la reforma per part de la conselleria de Media AMbient del Torrent de Son Brull: el torrent de Son brull te tres ponts molt baixos, que a mes tenen tres tubs que fan que quan les branques s'acumulen, es torrens vesi, a més uns 300 metres del cabal si s'hauria de drenar. Idoi no, en lloc de fer un projecta adient, en recuperen un del 2004 on es preveu formigonar i ampliar el torrent, i com no o pogam de la nostre butxaca sinó de la del contribuent, en lloc de pagar la meitat, pagam un milió cinc-cents mil euros. I així anam, si això és mirar pel país, vaja país. En canvi despres no hi ha oblers per algunes temes important aquesta legislatura com Educació i Sanitat, i tornam a tenir llistes de espera que s'incrementen, veurà, jo me sento prou content de no patir el sindrome partidista que vosté sembla patir.
I tampoc soc votant de esquerra republicana, però podia votar si consideres que fan pru merits a qualsevol partit.

Gràcies per entretenirmos un poc.

Salut i República.

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 06/01/2009, 09:36

Traicions ???

Esteim a l'any 2009.

De quina pel.licula ha sortit vosté Sr. Despuig ???

fra lokus

Pep Despuig

La neva OPINIó si que es una!!

Pep Despuig | 06/01/2009, 04:05

JO flip sa varitat, si per tu aixó de la unio de tots els Partits menys el PP no és el Pacte de progres que es?¿? be a lo millor aques seguon cop NO LAN NOMBRAT aixi pero un pacte si que es, i mira la Dretra sempre a mirat amb l'unitat crec que no hi ha cap mal amb que el lider d'UM se reunis amb el sa lider del PP Balear o si?¿? a més no hi ha cap POR UM es sa CLAU i no tenim POR, els que tremolen sempre i s'alteren si o no o el que fa o que deixa de fer UM sou vosaltres aquets quatre rojos comunistes de les espanyes (sha de dir que els republicans catalans del sr. Lledó, no se solen alterar tant) peró si UM es reuneix amb el PP serà que hi ha alguna cosa o que??¿?, el Pacta de PROGRES està mes que fermat, el sr. Nadal d'UM mai traicionaria les Balears i més despres de ver regalat als socialistes el CdM i l'Ajuntament de Palma!!

Salut i Honor

Joan Ramon

Salutacions

Joan Ramon | 05/01/2009, 19:09

Si, ja soc de tornada dels Balcans, i bé ja veig que això segueix animat com sempre. Bona cosa, enga salut i molts anys.
"este es uno" que deia el Geni.

Salut i molts anys.

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 05/01/2009, 19:06

Uep Joan Ramon ja veig que has arribat dels "Balcanes".

Com diu els nostre ídol.

"entoses, este es uno"

fra lokus

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 05/01/2009, 19:03

La pella pel manec ???

Pacte de pogrés ??? On ???

Tot va igual que abans, els "numeritos de UM" tenem premi, els "numeritos" comunistes tenen cessament, hem de reconeixer que aquestes trobades del Sr. Nadal amb la Sra. Estarás tenen acollonats al Sr. Antich i companyia no sigui cosa que es vagin tots a l'atur o a demanar feina a ZP per Madrid.

fra lokus

Joan Ramon

Al senyor Despuig

Joan Ramon | 05/01/2009, 16:21

Ostres Pep, a mi no me sap greu que tengueu la paella pel mànec, me sap greu el ús que fa UM de les seves arees de Govern i del mal ús dels doblers públics.
Tens raó, la merda quan més és remou més olor fa, i quan un Batle cesa a alguns regidors per demanar que es respecti un pact i quan les primeres declaracions del Conseller de Turisme desprès de que alguns obrers de la construcció perdin la cida, sigui dir que la planta hotelera Balear s'ha de reformar, pens que la merda vesa i per això calen respostes, no silenci.
Aixií ho veig jo.

La diferència pel que veig és que vosté pensa que desprès de votar, els polítics éws poden pasar quatre anys sense donar explicacions als ciutadans, almenys aixì ho sembla amb els seus comentaris. Per cert, resulta divertit veuré com si algú critica al Govern ja ha de ser ho del PP, ho comunista, que són tan respectables com qualsevol, però jo no m'hi consider una cosa ni l'altre.

Salut, República i molts anys.

Pep Despuig

La força i sa Clau es d'UM

Pep Despuig | 05/01/2009, 15:30

Mira sr. M. Sanchez si o no ets comunista allà tu, però no donis la cupa al sr. Antich per fevor, quant dic que em de ser realistes ho baix dir perque tots sebem que va ser la senyoreta Orts que va PIXAR fora del test, una cosa es criticar dintra de l'Ajuntament i s'altra es el TOKE DE KEDA, per fevor senyors COMUNISTES, CAL recordar que lta CLAU del 2n PACTE de PROGRES la te el verteders nacionalistes o sigui Unio Mallorquina, sap que de greu que vos saps els rojos d'esquerres que tengem "la pella pes manec" i ningú ha de demanar responsabilitats als politics de torn, realment son els JUTGES que has de fer aquesta feina i la Policia que investigi meam de el perque!!

Ja baix dir i recort que ja o diuen, SA MERDA COM MÉS SA REMOU, MÉS PUDOR FA!!!

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 04/01/2009, 19:05

Una de futbol.

Tot els sector procatalans cridaven al cel quan en Robinho ens va fer un gol en fora de joc al Bernabeu i varem perdre el partit, ahir a Ca'n barça ens varen fer el mateix i ningu ha dir ni pruna.

Quin "plumero" que se veu.

fra lokus

Miquel Sánchez

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Miquel Sánchez | 04/01/2009, 18:56

Hola a tots, un parell de dies de reflexió després del "affaire" de les companyes de Capdepera.

Al Sr. Despuig, jo no som comunista, quedi clar, som d'esquerres el que passa és que el PSOE ja no ho és i per això semblam de extrema esquerra quan no ho som.

El més greu per jo, de tot aquest tema (naturalment deixant a un costat el morts per l'accident) és que les sortides del botador de UM són premiades pel psoe amb una conselleria com la de turisme ni més ni manco, pero la sortida del botador de EU-EV es premiada amb el cessament.

Si amb això el diputats de EU-EV no retiran la seva confiança amb el Sr. Antich no sé jo que més ha de passar.

Garci tens tota la raó amb els teus plantejaments amb el nostre paper dins EU-EV.

Crec que el regidors de la part nord s'haurian de asseure's per ventura si tenen el recolçament de la direcció de Palma, perquè les paraules de M.A. Llauger just han demostrat una sumissió al psoe, de no donar suport al PP, i Per què no si la seva proposta és correcta ???

Donçs a pensar tothom.

fra lokus

Pepe

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Pepe | 04/01/2009, 17:52

Un batle-regidor d'urbanisme que no fa complir la normativa, que demana silenci sense donar explicacions i que menteix... El tema em resulta molt proper.

Virgínia i María estaven fent una feina impressionant i estic segur que la seguiran fent a l'oposició.

Esper també que la justícia faci la seva feina i deixe a cadascú al lloc que li correspon.

A Pep li diria que formar part d'un equip de govern és una cosa i fer pinya amb actuacions tan lamentables com les que han explicat les nostres companyes és una altra cosa.

La meva dimissió del dia 28 era una broma però realment coses com aquesta em fan plantejar el complicat que és fer política de manera honrada.

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 04/01/2009, 15:10

Qui té el que és mereix? els treballadors morts?

Pens que han fet el que calia fer en aquest cas, demanar responsabilitat al màxim responsable. No se si has llegit el comunicat on s'explica el perquè de la no assistència de la regidora a les reunions d'urbanisme.

Tal vegada és lògic que les hagin destituït, però el que està clar és que per governar amb gent així és millor no fer-ho.

Tot aquest escàndol no és més que una cortina de fum per tapar el vertader problema:ningú ha assumit responsabilitats pel tema dels treballadors morts.

Joan Ramon

De Pena el PsoE.

Joan Ramon | 04/01/2009, 13:39

Que malament porta la gent les critiques, és a dir, si formes part de l'equip de Govern nomes pots dir AMEN? Poc esperit democràtic veig en aquesta postura.
Llastima que el PsoE de cada pic s'obilin més de la S de socialistes i de la O d'obrer.

Salut i Republica.

Pep Despuig

tenen el que es mereixen!!

Pep Despuig | 04/01/2009, 13:34

Mirau comunictes de Mallorca o si voleu de la serra i del Llevant, esta molt be fer pinya per el que ha pasat a les vostres companyas pero si sa fet es per alguna reó o no?¿? Crec que sha de cabar les JUSTIFICACIONS a més lo que esta fet, FET ESTA!!

Vos ho heu buscat, perque en contes de FER pinya amb l'equip de govern que heu fet? ido PUNYIIII al batla, que realment com diu una carta al Cap Vermell, vosaltres tembe teniu VEU a l'areà de urbanisme, aixi que ses cupes NINGU les vol tenir i MOLT menys el Batle, saps JO estic amb el Batle i els Nacionalistes!!
Pensau-vos-ho un altra cop antes d'actuar!!

Joan Ramon

Urbanisme.

Joan Ramon | 04/01/2009, 11:36

Els dos partits grans, PP i PSOE, a més de UM, del tema urbanístic en fan un ús de partit, quan haurià de ser un tema en què una ordenació del territori sigui feta en termes de reservar suficient espai rústic i d'interès natural, perquè les properes generacions puguin fruir de tots els béns que nosaltes hem heretat d'altres generacions.
Per aquí llegia d'algú del PSOE que el tema urbanístic es complex. Jo pens que és complex sobretot si se fa en criteris especulatius, de afavorir alguns... si es fa amb un criteri d'ordenacio racional, pot no agradar, pero els barems seran clars.

Penso que el tema de l'Hotel Son Moll posa en evidència una cosa, una societat com la nostre no es pot permetre algunes "frivolitat" com aquestes, és més, penso que els responsables polítics s'están preocupant més per desvir l'atenció i esquivar responsabilitats, que per posar mesures per evitar aquests fets tan lamentables.
Aquesta és l'impresió des de la distància de un cioutadà que segueix les notícies, i això no beneficia que els ciutadans creguem amb qui ens gestionen.
Salut

Garci

Re: CESSAMENT DE LES COMPANYES D'EU-EV DE CAPDEPERA

Garci | 04/01/2009, 09:19

Capdepera, 3 de gener de 2009

Eu-Ev de Capdepera es reafirma en la seva posició sobre les responsabilitats polítiques derivades de la tragèdia de l'hotel Son Moll

A rel de la roda de premsa celebrada el passat dia 31 de desembre i del comunicat de premsa que vàrem fer públic aquell mateix dia, en els quals explicàrem i desenvolupàrem la nostra postura d'exigir la dimissió del batle de Capdepera com a la única i millor via per a sortir de la situació de crisi al si del pacte de govern d'aquest Ajuntament, provocada pels tràgics esdeveniment de dia 16 de desembre a Cala Ratjada, se'ns ha acusat de moltes coses, com ara: que jo, Maria Orts, com a 1ª tinent de batle podria haver aturat les obres, que les regidores d'Eu-Ev sabíem que les obres estaven en marxa, que no hem respectat el dol, que urbanisme es duia en grup, que no tenim ni seny ni cordura, no contribuïm mai a res, que som deslleials, que ara hem d'unir forces i fer pinya i actuar amb racionalitat, que el primer és el poble...

Crec que totes aquests afirmacions necessiten una sèrie de consideracions i aclariments:

1er. En efecte, jo era la primera tinent de batle de l'ajuntament de Capdepera. Però entre dia 8 d'agost i fins a dia 8 de desembre m'he trobat absent per motiu d'una baixa per maternitat. Per tant, no vaig substituir el batle durant les seves vacacions ni vaig assistir a les Juntes de govern (òrgan que aprova les llicencies d'obres). Amb plena confiança envers tasca dels meus companys de pacte, pensava que l'hotel tenia llicència i que aquesta s'adaptava a la normativa municipal: Com és lògic, confiava en els meus companys de pacte.

2on. Cap dels membres de l'Assemblea d'Eu-Ev de Capdepera, incloses les dues regidores, ha fet declaracions a la premsa. Aquesta conducta s'ha perllongat fins el moment en què ens assabentàrem que els nostres socis de govern havien decidit incomplir el compromís de tornar a celebrar una reunió de la Comissió de Seguiment del pacte de govern el passat dia 30 de desembre i donar-nos les explicacions que havíem exigit a la reunió de la Comissió de dia 22 de desembre. És cert que a la premsa es va publicar alguna declaració en clau partidista durant els dies de dol, però també ho és que quan en el si d'un partit es discuteixen assumptes d'aquesta transcendència, sempre existeix un alt risc de filtracions a la premsa, filtracions per les quals ja vàrem demanar disculpes encara que nosaltres no n'érem les responsables (Comunicat d'Eu-Ev de Capdepera de dia 19-12-08).

3er. A l'inici del pacte de govern, tant PSM com Eu-Ev ens vàrem oferir a ajudar el batle (que estava molt verd) a gestionar el departament d'Urbanisme i a accelerar els projectes d'obres municipals per que sortissin el més aviat possible i sense errades. En cap cas des de Ev-Ev ens immiscírem en la gestió del personal d'Urbanisme ni en l'aplicació de la disciplina urbanística, per les senzilles raons que el personal tècnic municipal tenia molt clar que el seu superior era el batle i que aquest mai ens autoritzà a fer res. Per tant, la nostra posició pel que feia a Urbanisme s'exposava exclusivament a les reunions de pacte. Par altra banda, a principis del l'any 2008, el batle es va ocupar de comunicar-me explícitament que no tenia res a fer dins Urbanisme.

4t. Em semblen fora de lloc totes les declaracions a les quals se'ns titlla a les regidores d'Eu-Ev no només de deslleials sinó de no contribuir positivament en res. Referent a aquestes darreres acusacions, només volem exposar una sèrie de fets:
Aquestes regidores sempre han anat de cara, avisant en tot moment els seus companys del que farien i del que pensaven. De fet, quan se li planteja al batle que ha d'assumir les seves responsabilitats en constatar que no compleix amb les seves obligacions, se li planteja a ell en primera instància, restant per la nostra part a la espera que ens doni una resposta durant quinze dies. Mentres tant, i a esquena nostra, tots els membres del pacte consensuen i enllesteixen la nostra destitució, així com l'anul·lació de la segona reunió de la Comissió de Seguiment, amb l'evident objectiu de provocar les nostres declaracions i obtenir, d'aquesta manera, l'excusa per a procedir a la nostra expulsió del Pacte de govern de l'Ajuntament de Capdepera.
Que no contribuïm a res? A banda de tots els projectes que hem deixat enllestits a les àrees de govern que teníem encomanades (que són molts i que descriurem més endavant), podem dir que les obres del carrer Port ja estan en marxa gràcies a la nostra gestió; que la crisi de la Policia Local va recaure totalment sobre la nostra regidora; que el Catàleg de Patrimoni està en marxa gràcies a nosaltres, que la documentació per a contractar la redacció de les noves NNSS està preparada i a la espera només que el batle es decideixi d'una vegada a tirar-la endavant. Que, a més, i després del fet que el projecte de rehabilitació del casc antic hagués estat comanat d'amagat pel PSOE i que el mateix no hagi estat mostrat a la resta de companys d'equip de govern, la setmana passada (en plena crisi pels esdeveniments de Cala Ratjada) aquestes regidores encara s'esmerçaven en estaven plantejar al grup municipal del PSOE, de manera constructiva, les errades tècniques que tenia el projecte per a que fossin adequadament corregides. També en plena crisi vàrem ser nosaltres els que exposàrem la necessitat que no es paralitzassin les gestions encaminades a tirar endavant els projectes que han de rebre el finançament del “Pla ZP” i també arribarem a acords.

5è. Consideram perfectament compatible la nostra exigència d'assumpció de responsabilitats per fer les coses malament amb la racionalitat, per una banda, i amb la continuació de la tasca de gestió municipal, i d'aquesta manera hem procedit. Si ara l'equip de govern cerca recolzaments puntuals amb altres partits és perquè aquesta és la seva voluntat. Per la nostra banda, recolzarem aquells projectes que es decideixi engegar, sempre i quan els considerem consistents i ajustats a les línies del pacte de govern que signàrem a l'inici de la legislatura i no hi observem errades en la seva redacció, tramitació i/o execució.

6è. És al batle de Capdepera a qui s'ha de retreure la manca de cordura i de racionalitat, en el moment en què no va aturar unes obres com les de l'hotel Son Moll i en què pren, de manera continuada, decisions com aquesta, decisions preses de manera totalment unilateral (un altre exemple és la reincorporació, fa poques setmanes, de l'Inspector de la Policia Local, suspès cautelarment per l'equip de govern, sense consultar ni al regidor de Policia ni a la regidora de Personal).

7è. Nosaltres “fem pinya”, però quan consideram que es tracta adequadament el tema i hem pogut participar de la decisió. En tot cas, el que ha de quedar clar és que el primer és la nostra coherència i que, si hagués estat per nosaltres, podem assegurar que l'expedient d'obres de la renovació de l'hotel Son Moll no hagués estat tramitat de la forma com s'ha fet, i que les obres s'haurien aturat. Del contrari, hauríem dimitit i assumit les nostres errades, que és, ni més ni menys, el que demanam al batle de Capdepera.

Maria Orts
Regidora d'Eu-Ev de Capdepera.

Guillem Caldentey Crego

Reacció d'Eu-Ev davant les crítiques a la seva postura

Guillem Caldentey Crego | 04/01/2009, 09:01

Companys de Pollença,
Les regidores de Capdepera em varen fer arribar ahir un segon comunicat seu de reafirmació en la seva postura i de "desmuntatge" de les infundades i injustes crítiques que han anat rebent aquests dies.
El vos envio per correu-e, i aquí deix enllaç per a que tothom hi vulgui accedir.
Salutacions i fins ben aviat,
Guillem

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb