URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Passivitat

Alternativa | 09 Febrer, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

La plataforma camins públics i oberts va fer la setmana passada una nota de premsa denunciant la passivitat del Consell  de Mallorca, davant el tancament il·legal de la de la carretera vella de Lluc a Pollença.

A pesar de la feinada que fa la plataforma, no només de denúncia i movilització sinó també de documentació i ajuda a les institucions públiques per obrir els camins, no s'ha fet notar el canvi de govern a aquest tema. Hi ha un constant incompliment de promeses i una  manca de voluntat política real per restablir la legalitat.

La carretera segueix il·legalment tancada a pesar de que el Consell (BOIB número 187 del 18-12-2007) va aprovar declarar la carretera vella de Lluc a Pollença titularitat del Consell i va procedir a la seva inclusió  en l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, iniciant l’expedient per promoure i executar la delimitació de la carretera.

Com bé recorda la plataforma el Consell de Mallorca hauria de tenir un especial interès en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu traçat la Ruta de Pedra en Sec en l’etapa Lluc-Pollença. A més a més per les seves característiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollença és un dels pocs itineraris per a la pràctica de l’excursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitació de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar senderisme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infraestructura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d’esdevenir una entitat capdavantera en aquest àmbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l’accessibilitat.

Com diu la Plataforma ja és el moment  que el Consell Insular compla amb la seva obligació, i no es giri a un altre banda com està fent des de fa gairebé 5 anys davant aquesta il·legalitat. I si els no fan res ja és hora de adoptar altres mesures. 

Per la nostra part també hem fet el que hem pogut per obrir aquest camí

- Al ple de setembre de 2007 varem fer un plec demanant el compliment del decret de 25 de maig de 2006 que demanava obrir el tancament il·legal de la finca de l'Empaltada. També varen demanar la col·laboració amb el defensor del poble amb  i que se li enviés la informació sobre el tancament de la carretera.

- Al ple d'octubre de 2007 varemm recordar l'incompliment del decret de nou i varem demanar el permís d'obra de la barrera que tanca la carretera. Ja l'havia demanat per escrit a una instància sense cap contestació. 

- Al ple de novembre de 2007 varen demanar si ja havien trobat el permís  d'obra del tancament i vaig a tornar a demanar una intervenció executiva de l'Ajuntament. Vaig tornar a demanar si s'havia enviat la informació al Defensor del poble. Joan no va contestar.

- Al ple de desembre de 2007 Joan (la llei li obliga) va a contestar a les preguntes de l'anterior ple; va dir que havia dictat un decret per què es justificàs, si era el cas, la legalitat de les obres de tancament. També va dir que havia comunicat al Defensor del Poble que la carretera era titularitat del Consell.

Hem seguit demanat per aquest tancament a diferents plens, al darrer de gener varen tornar a demanar.  Fa mesos que es va obrir un expedient d'infracció urbanística respecte a la barrera i que la propietat va fer al·legacions, però no s'ha seguit amb aquest expedient. Per què ?

 

 


 

 

 Carta de la Plataforma on expossen alguns dels motius pels qual el Consell haurià de restablir el pas per aquest vial:

En data 3 de Març de 1943 el Capità General de Balears és dirigeix a la "Jefatura d'Obres Públiques" per que s'eixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d'importància militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i Vistes les carecterístiques orogràfiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amd distint traçat, que es correspon amb la carretera actual MA-710(A.I.M.B, Signatura 409) Encara el 1968 una propietària pretén l'adquisició de part de la carretera vella i, per això, és dirigeix a la Delegació d'Hisenda a Balears, la qual requereix a la Delegació d'Obres Públiques de Balears perquè informi sobre la necessitat i cricumstàncies de la via per procedir a tramitar la petició, la qual no s'arribà a completar ("Catàleg de Camins de Pollença).

 Amb posterioritat a la construcció d la nova carretera s'han produït actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca

, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desefectació, reversió o transmissió de l'esmentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigació realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels Perquè consideram la Carretera Vella de Lluc una via pública?

Exposició de motius.

 

Per la Llei de 9 d'Abril de 1885, la carretera d'Andratx per Estellencs, Banyalbufar, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca,Lluc i Pollença, fou inclusa en el Pla General de les Carreterds de L'Estat (Gaceta de Madrid, 12 d'Abril de 1885). A l'any 1904 es realitzaren treballs topogràfics preliminars per part de "Jefatura de Obras Públicas" (Arxiu Militar de Balears, Fons Històric, Signatura 540-14). El 22 de Maig de 1916 l'estat va procedir a la incautació del camí veinal sobre el que s'havia d'executar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats ("Catàleg de Camins d'Escorca i Pollença", FODESMA, Conselleria de Promoció i ocupació, Consell de Mallorca). El 1920 el President de la Diputació provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d'Obres Públiques en relació al procés d'expropiació de les ampliacions i modificacions ("Catàleg de Camins de Pollença"). El 1929 l'Ajuntament de Pollença presta el seu ajut a la "Jefatura d'Obres Públiques" per l'arranjament d'un tram, ja en servei de la carretera. L'Abril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament en el Pla General de Carreteres de l'Estat Passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409).

 

termes d'Escorca i Pollença.

 

LA llei 16/2001 de 14 de Desembre d'atribució de competències als Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es "transfereixen als consells insulars les parcel·les annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments..." -redactat pràcticament idèntic al que s'establia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l'annex1) sobre el traspàs de funcions de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les illes Balears en matèria de carreteres-, supòsit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollença, tal com s'explica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusió de l'annex II d'Ambdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.

Comentaris

Pepe

Segueix la vergonya

Pepe | 12/02/2009, 17:32

Al fotobloc d'en Biel Perello Emilio Martínez Pérez ha posat un altre comentari.

Concretamente la respuesta del ayto. de Pollença fué:
"hola. desde el àrea de turisme sólo nos dan como solución llamar a este número. Si quieren provar suerte, vayan a la puerta directamente y pregunten allí. No olviden llevar el DNI..
La finca de Ternelles tambien tiene acceso por mar ( Cala Castell) y a través dels Molins de Llinars, pero se debe conocer el camino. Nosotros no de podemos aconsejar que accedan por estos caminos alternativos."
Ellos no nombran la palabra "morro", lo traducen cmo "probar suerte". ¿Alguien puede darme alguna solución alternativa?. Además voy a mandar un correo a participacio ciutadana. Vamos a estar 18 y 19 de marzo de Pont Roma y 20 y 21 en Son Amer. Un saludo

Joan Ramon

Ternelles SL

Joan Ramon | 11/02/2009, 23:05

Per a mi una mostra més de la desidia i manca de voluntat de posar solució a aquest tema.

Pepe

Vergonya pollencins, vergonya

Pepe | 11/02/2009, 20:07

Al fotobloc de Biel Perelló han penjat aquest comentari que crec que mereix la màxima difusió

Emilio Martínez Pérez | 11/02/2009, 12:56

Estoy intentando conseguir el permiso para poder hacer una excursión al Castell del Rei (4 personas) y esta es la secuencia: El Consell de Mallorca me informa que debo solicitar el permiso a la propiedad, ayuntamiento de Polença. El ayuntamiento me dice que debo ponerme en contacto con los propietarios (March) y me da un teléfono. En el teléfono me dicen que solo puedo pasar de septiembre a diciembre.
En una segunda comunicación, el Consell me dice que actualmente el paso solo está limitado a tres días a la semana y que e propietario es el ayuntamiento. El ayuntamiento me dice que le ponga morro y me presente en la barrera con el DNI y pida que me dejen pasar.
Alucinante. ¿Cual es la mejor solución?. Tengo ya los billetes de avión, las reservas de alojamiento, etc. Este será mi cuarto viaje a Mallorca a hacer senderismo y estoy avergonzado.

Garci

Re: Passivitat

Garci | 10/02/2009, 21:42

Ni cap tancament. Canvi deien. Però jo no el veig. Parlant amb una persona d'esquerres em deia que quan es pot parlar millor del PP que de l'actual govern, vol dir que molt malament anem.

Joan Ramon

Carretera Vella de Pollença a LLuc

Joan Ramon | 10/02/2009, 21:19

Massa temps esperant uan solució, i el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença no resolen ni el tancament de la carretera vella, ni el del camí vell de Lluc.

camins

camins

camins | 09/02/2009, 20:47

Una decepció de moment en aquest sentit l'acctual govern, autonòmic, Insular i municipal,
i ja som gairebé a mitjana legislatura.

El PP-UM és la Mort.

Misèria dins els Ajuntaments Orco.

El PP-UM és la Mort. | 09/02/2009, 18:22

Amb el PP-UM de cada any hi ha menys esclatasangs i menys caça;per contra hi ha més rates,cucaratxes i plagues!!.

Destructor de màfies.

Misèria dins els Ajuntaments Orco.

Destructor de màfies. | 09/02/2009, 18:16

PP-UM=Renous=Esclavatge,esclavitud;per contra,a més silenci,més lliure,més llibertat interior i exterior.

Gunni

Misèria dins els Ajuntaments Orco.

Gunni | 09/02/2009, 18:09

PP-UM=Fracàs,destrucció i ecocidi.

Destructor de màfies.

PP-UM=Fraude y engaño por doquier.Pronto saqueo,rápido botín.

Destructor de màfies. | 09/02/2009, 18:02

PP-UM=Enemics de l'Excel·lència i la Bellessa.

Sergi

Misèria dins els Ajuntaments.

Sergi | 09/02/2009, 17:58

PP-UM=Encallats dins la mandra,la peresa i l'avorriment.

Sergi

Misèria dins els Ajuntaments.

Sergi | 09/02/2009, 17:50

PP-UM=Destructors de prats deliciosos què el bon Déu nos fer per descansar-hi i per ungir-nos els caps amb el perfum de ses seves flors.

Jordi

Plagues i Pesta.

Jordi | 09/02/2009, 17:43

PP-UM=Individus què fan mal!!.

Derrota del PP-UM

Hotelers=Destrucció i Ecocidi.

Derrota del PP-UM | 09/02/2009, 17:33

PP-UM=Encallats dins la corrupció!!.

b

a

b | 09/02/2009, 17:28

Pot ser pels lladres com tu la gent tanca

a

Re: Passivitat

a | 09/02/2009, 11:49

Malgrat hagis tancat té seguesc fotent els esclatasangs cada any!

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb