URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple de març

Alternativa | 25 Març, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'aquest dijous 26 a les 20:00. De moment un petit resum, ja parlarem més detalladament de cada punt i de les nostres quatre mocions.

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació, si procedeix, de 1'acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de febrer de 2009.

2.- Ratificació decret d'Alcaldia núm. 122, de 24 de febrer. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós relacionat amb “villa Cortina” A pesar de infraccions i  contenciosos, s’ha continuat fent aquesta impactant obra. La lentitud de la justícia en aquest tema i la seva inactivitat per aturar aquests desastres és sagnant.

3.- Ratificació decret d'Alcaldia núm. 176, de 16 de marc. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós relacionat amb  PIMSA (Promociones Iberomediterràneas S. A). Igual que al ple de novembre del 2007 es tracta d’un contenciós relacionat amb un conveni urbanístic al Pinaret. Amb  l’adaptació del PGOU  al POOT l apromotora no podrà fer tan d’habitatges com pretenia (24).

4.- Moció presentada pel grup de PP-UMP sobre accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. A pesar de que ja es va aprovar al ple d’octubre del 2007 una moció nostra per fer un pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques proposta s'ha fet molt poca feina. Pensam que té poc sentit presentar de nou una moció per que sigui aprovada per unanimitat si després no es posa una partida pressupostària, i pel que sabem aquesta partida no existeix de moment als endarrerits pressuposts del 2009.

5.- Moció presentada pel grup PSM- Entesa nacionalista de petició de delimitació urgent de la carretera vella de Lluc. En teoria avui s’ha d’aprovar l’inici d’aquesta aquesta delimitació amb un gran retard al BOIB núm 187 de 18 -12- 2007 es va declarar aquesta carretera Tiltularitat del Consell de Mallorca. De totes maneres aquesta delimitació no pot ser excusa per tancar el camí a llocs on es troba perfectament marcat, comseria el cas de l'Empaltada.

6.- Ratificació decret d'alcaldia núm. 123, de 24 de febrer. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós del comitè d’empresa contra l’aprovació de la plantilla de personal del 2008.

7.- Declaració de compatibilitat de la Sra. Catalina Cifre Cifre, mediadora cultural. Per la realització d’uns estudis fora d’horari de feina 

8. - Aprovació inicial dels nous models de declaració de béns patrimonials i d'activitats per a regidors i càrrecs directius. i els seus corresponents registres.  A partir de la nostra moció aprovada al ple de desembre (Transparència contra la corrupció 1 i 2 es fa l'adequacio als Registres de Declaracions de Béns patrimonials i Activitats a la Llei del Sol. Nosaltres voliam la publicació d'aquest registre a internet però finalment això només el es farà voluntariament. Ja podeu apostar sobre que regidors no el faran. .

9.- Moció Alternativa Esquerra Unida- Els Verds sobre Mesures davant la crisi econòmica. No ens hem cansat d'advertir que davant de la crisi l'Ajuntament ha de reaccionar.

A aquesta moció proposam més austeritat, garantir la dotació suficient a l’àrea de serveis socials, racionalitzar la despesa en la contractació d’empreses externes que fan serveis municipals, crear un Fons social de contingència per fer front a situacions de risc de marginació social i prevenir polítiques, discursos i actuacions de xenofòbia.

10.- Moció Alternativa Esquerra Unida- Els Verds de millora a la participació ciutadana. A principi de legislatura varem presentar una moció similar que varem retirar abans del ple després d'arribar a una sèrie de compromisos per part d'UM-UNPI i PSOE, més tard no varen voler firmar aquests compromisos. A partir d'aquell moment varem decidir no retirar mai més una moció. A  dia d'avui encara hi ha punts sense complir. Igualment després de les darreres polèmiques als premis de la rua demanam una regularització i democratització de la Comissió de Festes.

Resumidament demanam  exposar documentació pública a la pàgina web, fer un nou reglament de participació ciutadana, contestar als ciutadans,regularitzar el funcionament de la Comissió de Festes.

11.- Propostes/Mocions d’urgència .

 A més a més de les dos mocions ja resumides presentam dues mocions d'urgència.

Una demanant constituir una comissió d’investigació municipal amb la participació de tots els grups polítics per aclarir les causes per les que fa més d'un any que una empresa sense contracte fa la neteja viaria al Port i procedir a delimitar responsabilitats polítiques, administratives i civils o patrimonials.

La segona té com finalitat mantenir oberta la carretera vella de Lluc a l'altura de l'Empaltada, la varem comentar ahir.

L'equip de govern presenta una moció per commemorar el 30 anniversari dels primers ajuntaments democràtics (3 d’abril de 1979).

També es presentarà per la seva aprovació la valoració de  les ofertes pel contracte d’obres del projecte del Fons d’Inversió Local de Rehabilitació de l’Ajuntament. L’oferta millor valorada ha estat la de Llabres Feliu, SA

II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes. 

Genial Quino al blog justicia global

 

Comentaris

Miquel Sánchez

Re: Ple de març

Miquel Sánchez | 26/03/2009, 15:21

I parlant de dominis d'Internet, ja tinc la cessió gratuïta del domini URXELLA.NET per dos anys.

A l'altre tema, jo no dit res de esborrar comentaris, només esborrare el que tinguin insults i males paraules.

Tomeu Cifre

Història dels blogs

Tomeu Cifre | 26/03/2009, 15:09

Si voleu veure històrics de planes web visitau Wayback Machine. Hi he trobat que en el PSM ja en teniem el setembre de 2004.

Pepe

Re: Ple de març

Pepe | 26/03/2009, 14:51

Miquel a mi m'agraden les bregues sempre que siguin raonades.

Tans raó Tomeu a balearweb sóm posteriors al castell digital. El primer blog que varem fer i que si que era anterior el teníem a blogspot, però no feiam un article al dia com ara.

Garci

Re: Ple de març

Garci | 26/03/2009, 13:43

Jo personalment pens que si no s'insulta ni s'acusa de res que no es pugui provar, no hi ha problemes per a posar comentaris.

Si algú es sent molest amb algun comentari pot rebatre i si es sent molt molest pot posar-se en contacte amb nosaltres i mirarem si esborram o no el comentari.

Tomeu Cifre

Blogs PSM i EU

Tomeu Cifre | 26/03/2009, 13:41

Només una puntualització a en Pepe: crec que el blog del PSM és anterior a aquest (tot i que abans no estava hostatjat a Mallorcaweb, sino al domini psm-pollenca.org), ja que començàrem a l'abril del 2005.
Crec que la primera notícia que hi posàrem foren les demolicions de les casetes a damunt el moll, la visita dels princeps a Mallorca i la dimissió de Miquel Sabater com a regidor del Moll.
És una llàstima que la resta de partits no s'animin a crear-ne, ja que tenen més infrastructura per mantenir-los i també més capacitat d'influència (pel pes en regidors).

Juan Miguel

Miquel Sanchez

Juan Miguel | 26/03/2009, 12:45

Buenos días Miquel:
Lo que pasa es que este es el único lugar donde la gente puede expresar lo que siente de verdad. Creo que no deberíais reprimir algunos comentarios. Me sumo a ello:
El psoe de Pollença no sirve ni para organizar una cena de afiliados. Sus regidores lo único que han demostrado con el tiempo es estar en política por dinero. Son unos peseteros y no unos políticos consecuentes con su partido.
Gracias

Miquel Sánchez

Re: Ple de març

Miquel Sánchez | 26/03/2009, 11:45

He posat aquest comentari sense segones ni cap tipus d'ironia.

Tot els partit si no tenen un bloc tenen una pàgina web municipal, regional o estatal i totes tenen eines per fer arribar les queixes i propostes.

Una altre cosa és que soni a acudit, però no ho és, crec que URXELLA és un espai de debat, nó un camp de bregues.

Pepe

Re: Ple de març

Pepe | 26/03/2009, 11:32

Res que afegir al comentari d'en Garci, de moment coneixem el que fan els regidors del PSOE a Pollença i no és precisament per tirar coets.

Pepe

Re: Ple de març

Pepe | 26/03/2009, 11:28

Ha, ha molt bo Miquel. Ara mateix vaig als blogs del PSOE, PP, UMP, UM i UNPI a fer comentaris.
Només donar l'enhorabona als companys del PSM (posterior al nostre) que han estat els únics capaços de mantenir-ho obert.

Garci

Re: Ple de març

Garci | 26/03/2009, 10:28

Jo som de la mateixa opinió que l'observador. El temps posa a cadascú al seu lloc, i per això el PSOE està com està.

On son les polítiques d'esquerres? (ja no dic socialistes).
On és el canvi, la diferència, entre l'actual legislatura i l'anterior?
Qui és un dels màxims responsables de la situació urbanística del municipi aprovant el planejament a principis dels anys 90?
Qui és mostra incapaç de gestionar les seves àrees?

Tot això passarà, o almenys jo així ho esper, a cadascú al lloc que es mereix.

Miquel Sánchez

Re: Ple de març

Miquel Sánchez | 26/03/2009, 09:56

Com moderador d'aquest bloc, pregaria als comentaristes que no critiquessin a altres grups polítics si no són per temes d'abast municipal en aquest bloc.

Per a temes de funcionament intern i crítiques particulars, utilitzeu els espais que aquests grups posen a la vostra disposició.

Gràcies

Observador

Pasado y presente

Observador | 26/03/2009, 09:47

Socialista creó que quien está nervioso sois vosotros, como bien dices el tiempo pone las cosas y las personas en su lugar. Desde las eleccions hasta ahora el tiempo ha dejado a vuestros concejales en muy mal lugar, a las ordenes de Martí y compañía.
Del futuro mejor no hablamos, ya se verá.

Observador

Blogs

Observador | 26/03/2009, 09:38

PiP en xarxa. Blog que té la inteció de recollir les opinions dels pollencins i pollencines sobre aspectes de l'actualitat.

Según el PIP desde del 4 de abril del 2008 (fecha de su último artículo) los pollencins no tenemos ninguna opinión o no hay temas de actualidad.

Tal vez es que la libertad de opinión de un blog no va bien ni con la mentira ni con el control

socialista pollencí

A MC

socialista pollencí | 26/03/2009, 09:18

Escolta MC, tiempo al tiempo. Y sols el temps posa les coses al seu lloc.
Tu tranquil, que tot arriba, TOT...

MC

BLOG DEL PSOE: REESTRUCTURANT L'ESPAI DESDE EL 16 DE GENER. QUIN DESATRE!!!!

MC | 26/03/2009, 00:04

psoepollenca | 16 Gener, 2009 08:49

Bon dia a totes i a tots.

En primer lloc, molts d'anys per Sant Antoni.

En segon lloc, disculpar-nos davant al tancament del nostre bloc degut al reestructurament de l'espai.

Pepe

Re: Ple de març

Pepe | 25/03/2009, 20:44

Apuntat JRV.
Ahir em va passar una anècdota curiosa i prou significativa. Un grup de turistes asturians en varen dir que pensaven era un poble lleig al veure com teníem les entrades al poble.

JRV

passeig voramar

JRV | 25/03/2009, 19:43

Si hi ha un passeig que encanta els visitants del nostre municipi, aquest es el Passeig Voramar. Doncs està de allo mes descuidat, dins el descuit generalitzat de Pollença en general.
I per afegitó, l'associació de veïns del moll hi ha escampat arena amb el tractor, i aquest ha romput molts trams de l'empedrat i fins i tot ha fet malbé algun arbre dels que si varen plantar . Tal volta podrieu demanar si es repararà l'espanyat.
Aquest hivern, me dedicat a eliminar les bosses de processionaria, i a "buidar", amb l'assessorament d'expertes, els pins que gracies a la mare naturalessa, van bons.
Ho he fet per vergonya aliena davant la deixadessa de l'Ajuntament.
Fet això, penso demanar assessorament a Rafel Morro a veura si ara puc tancar amb una barrera un troç de platja per mi i la meva familia, ja que està davant casa meva i a vegades venen els banyistes a seurer-se a la terrassa de ca ma mare i amb el cul desgasten les pedres de la terrassa.
Així que no us esttranyeu si veis tancat, i ja sabeu quin cas s'ha de fer dels decrets del batlle.

Pepe

Re: Ple de març

Pepe | 25/03/2009, 15:00

Gràcies contribuent i Miquel., ja he apuntat els vostres precs.
Respecte a la crisi l'Ajuntament s'hauria de centrar al tema, l'hivern pot ser molt dur.

Miquel Sánchez

Re: Ple de març

Miquel Sánchez | 25/03/2009, 10:34

Sory, m'he deixat un tros, volia demanar si l'ajuntament podia fer un petit escrit demanant la col.laboaració dels negocis de la zona.

Miquel Sánchez

Re: Ple de març

Miquel Sánchez | 25/03/2009, 10:26

Un prec.

A la plaça Miquel Capllonch, alguns dels camions de cervesa llancen contra el sòl els bidons sense cap tipus de amortidor. El resultat són rajoles rompudes, desferrades i una imatge més que lamentable. També els cambrers i cambreres fan rodar el bidó i també aixì el trespol es veu afectat.

un contribuent

rehabilitació de façanes

un contribuent | 25/03/2009, 10:10

Podeu demanar quin seguiment, quines passes, quina involucració del àrea de urbanisme s'han fet a la publicació d'ajudes per part del IBAVI en referència de rehabilitació de façanes??? Això és una bona mesura anticrisi i crec que l'Ajuntament no ha donat recolzament.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb