URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La dimissió de la delegada del Moll

Alternativa | 20 Abril, 2009 07:53 | facebook.com twitter.com

Després de la polèmica i debat de l'anterior escrit "El Port de Pollença demana la dimissió de na Francisca Ramón" en Hans Monheim, un dels ciutadans que ha iniciat la recerca de les firmes necessàries per aconseguir la dimissió, ens ha enviat aquest escrit  per matissar alguns temes.
Us recordam que aquest blog està obert a tothom i que si voleu escriure un article  l'haveu d'enviar a eurxella@yahoo.es Quan més veus diferents i més debat hi hagi millor.

La petició de dimissió de la delegada del Port l'hem escrit tres persone . A Garci en una carta prèvia i personal li vaig comentar que signaria l'escrit amb el meu nom quan el temps ho requerís. Al principi ho vaig signar amb les inicials que figuren en el meu passaport JRM. Ni Paco  Trebol “, ni Pedro de la Farmàcia han pres part en la redacció d'aquest escrit.


Com no solc ser persona que fugi de les seves responsabilitats ara don nom i cognom i per la meva banda em responsabilitz de la petició de dimissió, així com ho fan els signants de la mateixa.

Als que em critiquen en el Blog els demanaria la valentia de signar amb els seus noms i no amb pseudònims.

A més volgués matisar alguns temes:

Fa alguns mesos vaig posar dos anuncis en el Punt Informatiu.

Al primer demanava al Sr. Batle un poc més de neteja en el Port, al segon demanava la fi de la prova pilot del tancament del Passeig Marítim. Els dos anuncis els vaig signar amb nom i cognom, Hans Monheim i ningú de l'equip de Govern es va posar en contacte amb mi.

Abans d'aquestes cartes també es van lliurar mes de mil signatures contra la semi-peatonizacion desastrosa de la primera línia del Port i l'única resposta al ple de l'Ajuntament va ser que la delegada del Port va negar l'autenticitat de les signatures.

El blog de Urxella ha explicat clarament en desenes d'escrits que una peatonizacion no és viable sense un estudi previ. En el mateix blog s'ha denunciat en nombroses ocasions l'estat deplorable de la neteja, i la falta de contracte de l'empresa que el fa des de fa més d'un any

Des de fa temps nombroses persones comenten l'estat deplorable del Port. Aquest comentari general no té connotació política. Gent d'esquerres, centre o dreta sofreixen la mateixa deterioració. Fins al dia d'avui no he trobat una sola persona que es conformi amb l'estat dels carrers, amb la falta de neteja o el perill d'una zona per als vianants amb autobusos i sense una segona línea que permeti arribar als negocis amb cotxe. Si un nen hagués estat atropellat per un autobús en zona per als vianants a qui li hagués demanat responsabilitats ?

Quan s'ha escrit que diversos negocis s'han dut a la ruïna, pot ser que la paraul "ruïna" fos massa forta. Però si que és cert que els negocis oberts han perdut clients i caixa, i si aquesta semi-peatonizacion-prova pilot (sense Pilot menys el del Autobús) hagués continuat aquest estiu la paralula "Ruïna" hagués estat apropiada. A l'obrir el passeig als cotxes aquest mes es va posar fi a un fracàs anunciat. El fet d'acabar la prova és un reconeixement d'una equivocació total i un argument per a demanar responsabilitats.

El càrrec d'una delegada del Port no és un càrrec honorífic. Quan els responsables no fan el seu treball correctament se'ls crida l'atenció - i això no ha faltat.

Tampoc crec que sigui una sorpresa demanar responsabilitats. Fins als governs es canvien ministres quan els resultats són negatius.

Quan es diu "El Port de Pollença demana la dimissió" em refereix als signants de l'escrit, són de Pollença, del Moll.

Finalment, tot es pot criticar a una democràcia, fins  i tot  aquest escrit, és un dret i està bé que sigui així. Molta de gent avala l'escrit però per raons personals no es volen comprometre, ells prefereixen manifestar el seu desconten però d'altra manera.

A l'anterior escrit referent al tema en el blog he llegit comentaris degradants cap a Urxella i Garci. Pens que les persones que han fet aquests comentaris no coneixen les regles de la democràcia i de la llibertat d'expressió.

Si he ofès algú que pensa diferent  em sap greu. He signat la petició i mantinc el meu dret, i el dels signants, de demanar un canvi de delegat. L'important és que solucionem els problemes com més aviat i que els responsables es mouen una mica més i que deixin de prometre.

  A continuació el mismo escrito en castellano.
 
Fotografies de Hans presentades al concurs de fotografia; clots al Port.
 
 
La petición de dimisión de la delegada del Puerto la hemos escrito tres personas . A Garci en una carta previa y personal le comenté que firmaría el escrito con mi nombre cuando el tiempo lo requiriese. En un principio lo firmé con las iniciales que figuran en mi pasaporte francés JRM (Jean Richard Monheim) Ni Paco de Trebol o Pedro de la Farmacia han tomado parte en la redacción  de este escrito.
Como no suelo ser persona que huye de sus responsabilidades ahora doy nombre y apellido y por mi parte me responsabilizo de la petición de dimisión, así como lo hacen los firmantes de la misma.
A los que me critican en el Blog les pediría la valentía de firmar con sus nombres y no con pseudonimos.
 
Además quisiera matizar algunos temas:
 
Hace algunos meses puse dos anuncios en el Punt Informatiu.
Al primero pedía al Sr. Alcalde un poco más de limpieza en el Puerto, al segundo pedía el fin de la prueba piloto del cierre del Paseo Marítimo. Los dos anuncios los firmé con nombre y apellido, Hans Monheim y nadie del equipo de Gobierno se puso en contacto conmigo.
 
Antes de estas cartas también se entregaron mas de mil firmas contra la semi-peatonizacion desastrosa de la primera línea del Puerto y la única respuesta en el Pleno del Ayuntamiento fue que la delegada del Puerto negó la autenticidad de las firmas.
 
El blog de Urxella ha explicado claramente en decenas de escritos que una peatonizacion no es viable sin un estudio previo. En el mismo blog se ha denunciado en numerosas ocasiones el estado deplorable de la limpieza,  y la falta de contrato de la empresa de recogida de basuras des de hace más de un añlo
 
Desde hace más de un año numerosas personas comentan  el estado deplorable del Puerto. Este comentario general no tiene connotación política. Gente de izquierdas, centro o derecha sufren el mismo deterioro. Hasta el día de hoy no he encontrado una sola persona que se conforme con el estado de las calles, con la falta de limpieza o el peligro de una zona peatonal con autobuses y sin una segunda linea que permita alcancar los negocios con coche. Si un niño  hubiera sido atropellado por un autobús en zona peatonal a quien le hubiera pedido responsabilidades ?
 
Cuando se ha escrito que varios negocios se han llevado a la ruina, puede ser que el termino "ruina" fuera demasiado fuerte. Pero si que es cierto que los negocios abiertos han perdido clientes y caja, y si esta semi-peatonizacion-prueba piloto (sin Piloto menos el del Autobus) hubiera continuado este verano el termino "Ruina" hubiera sido apropriado. Al abrir el paseo este mes a la circularon de coches se puso fin a un fracaso anunciado. El mero hecho de acabar la prueba es un reconocimiento de una equivocacion total y un argumento para pedir responsabilidades.
 
El cargo de una delegada del Puerto no es un cargo honorífico. Cuando los responsables no hacen su trabajo correctamente se les llama la atención - y esto no ha faltado.
Tampoco creo que sea  una sorpresa pedir responsabilidades. Hasta en los Gobiernos se cambian Ministros cuando los resultados son negativos.
 
Cuando se dice "El Port de Pollenca pide la dimissió" me refiero a los firmantes del escrito, son de Pollensa, del Moll.
 
Finalmente todo se puede criticar en una democracia, hasta este escrito, es un derecho y está bien que sea así. Muchoa gente avala el escrito pero por razones personales no se quieren comprometer - ellos prefierne manifiestar su descontento pero de otra manera.
 
En el anterior escrito referente al tema en el blog  he leído comentarios degradantes hacia Urxella y Garci. Pienso que estas personas no conocen las reglas de la democracia y de la libertad de expresión.
 
Si he ofendido alguien que piensa diferente lo siento. He firmado la petición y mantengo mi derecho  y el de los firmantes de pedir un cambio de delegado. Lo importante es que solucionamos los problemas cuanto antes y que los responsables se mueven algo más y que dejen de prometer.
 
Hans Monheim

Comentaris

Pepe

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Pepe | 04/05/2009, 20:51

Pens que tenim tots els ingredients per arribar a bon port.

Biel Vives

la dimissió de la delegada del Moll

Biel Vives | 04/05/2009, 10:13

A un vaixell el que mana ,el que duu el rumb, es el timoner y si els que vogan tenen la mà forte i agafen fort el puny del rem,llavors ambddós amb voluntat,coratge i un bon rumb pre-establit poden duu el vaixell al port de destinació.Pero sempre seguint el rumb establert.
Salut i República

Miquel Sánchez

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Miquel Sánchez | 28/04/2009, 18:14

El tema del timó és bo de dur, el problema són els rems que són molt feixucs.

Pepe

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Pepe | 28/04/2009, 16:30

Gràcies Biel, crec que la tripulació va augmentant i que entre tots podem fer moltes coses.
Salut i República

Biel

¡¡ENDEVAT!!

Biel | 28/04/2009, 14:33

Ido Pepe agafa el timó i entre el mariners vells i el nou grumets intentarem a duu aquest vaxell a von port.
Salut i repúblique.

Pepe

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Pepe | 26/04/2009, 17:18

Biel el combinat de les ganes de la gent jove i de la vostra experiència és el ideal per poder canviar aquest muncipi

Biel

Agraïment

Biel | 25/04/2009, 09:59

Gràcies Valero per aquestes lloances,peró crec que en aquell moment era necessari donar un impuls diguem amd cgnotacions "revoluciónaries" (així és com ens cridaven als quals no compartíem les idees dels cacics;doncs el POBLE i amb aixó em refereixo a Pollença,Eu Moll i Sant Vicens estava mancat de molts coses necessáries i imprescindibles per el benestar d'un poble,és a dir,necessitats bàsiques.El del PSOE ¡sí!és una llàstima ,doncs s'h convertit en un partit "manipulat" i ja sabem per a qui ¡o no! i es que els seus -diguem dirigents-solament pensen en el mercantilisme,el seu propi bennestar tant social com econòmic i sobte tot "LA CADIRA".Es una llàstima,pero aixó ja ve denrrera.Aixíés que un Partit ques diu d'esquerres i socialista (politica social -rai de rai-)i d'esquerres no em parlem),hagi sucumbit als dictàmens y desitjos del centre/drete.És una llastima.
Peró d'altre banda,m'he adonat que a Pollença hi ha joves i amb aixó no faig distinció entre nois u noies qye tenen il-lusió,dinamisme,idees i sobretot moltes ganes de treballar perqué Pollença sigui el poble que ha de ser;un poble en el que els ciutadans no solament tinguin el limitat dret a l'axercici de sufragi,sinó que al poble se li ha de donar el dret a deliberar,participar y control constant.La llei ha de ser la vou de tots,un gobern del poble i no per al poble (aixó li diven republicanisme).
Salut i República

Miquel Sánchez

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Miquel Sánchez | 22/04/2009, 08:01

juas juas.

No són "conyes", algú hauria d'escriure la historia del Port de Pollença dels darrers 40 anys

Record que al Restaurant "AÑORANZA" (Ara l'EROSKI petit de Joan XXIII)tots el 12 d'octubre els "maños" amb el "cachirulo" posat.

Pepe

Lobby mañorquin

Pepe | 22/04/2009, 07:41

Aquesta exaltació "maña" em va emocionar. Per cert que la directora de l'institut del Port també és maña, igual es tracta d'un pla d'un lobby "mañorquin" per controlar el Port:-)

Miquel Sánchez

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Miquel Sánchez | 21/04/2009, 19:59

juas juas que sería de este pueblo sin los maños, tenemos "AÑORANZA" de aquellos tiempos.

juan ayerra

a miguel sanchez

juan ayerra | 21/04/2009, 19:06

Gracias por recordarnos a los maños que tanto queremos al puerto de pollensa.

Gunni

PP-UM=Fraude y engaño por doquier.Pronto saqueo,rápido botín.

Gunni | 21/04/2009, 06:18

Es polítics són es únics què tiren la pedra i amaguen la mà i ses seves formes hipòcrites i cobardes.

Immobiliàries=Legió Satànica destructora de la Veritat,la Bondat,l'Excel·lència i la Bellessa.

PP-UM=Molts de mals i desgràcies per venir.

Immobiliàries=Legió Satànica destructora de la Veritat,la Bondat,l'Excel·lència i la Bellessa. | 21/04/2009, 06:11

Tota Pollença està fotuda per cupa de na Ramón i tota Mallorca ho està per cupa des PP-UM.

Miquel Sánchez

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Miquel Sánchez | 21/04/2009, 05:57

En Hans Monheim ni més ni manco, bé aquest senyor entre altres mèrits amb en Jesús Marco Alcocer també de Saragossa com en Pepe i els germans Ayerra d'on ??? De Saragossa també, sembla que el progrés arriba de per alla a aquest poble, va crear el Juventud Puerto Pollença, un club desportiu.

El primer que va tenir aquest clu va ser un equip de handbol que va tenir com jugador el nostre batle Joan Cerdà Rull per posar un exemple, després es varen crear les seccions de fútbol i una de motonàutica que el mateix Hans era el pilot.

Anys després el club va ser absorbit pel U.D.C. Cultural actualment anomentat Port de Pollença.

Fins aquell moment el Port mai havia tingut esport de base, amb qualque excepció molt concreta i sense tenir en compte el Club Nàutic.

Miquel Sánchez

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Miquel Sánchez | 21/04/2009, 05:44

juas juas juas.

L'Ambulància un altre lamentable episodi de la història del Moll.

Record que tot el poble estava davant l'església, inclús Don Bartomeu el capellà amb l'aigua beneïda i l'ambulància no va poder arribar al Moll per una vaga al port de Barcelona.

Una vegada rebut el vehicle varen sorgir altres problemas i no record molt bé que va passar amb aquest vehicle.

Valero

EN BIEL DE CORREUS

Valero | 21/04/2009, 05:20

En Biel de Correus, una altre persona compromesa amb la societat, sobretot amb el Moll, i que el PSOE a tudat i defenestrat. Varies vagedes formant llista amb el PSOE, inclús va impulsar una seu del PSOE al Port de Pollença, avui per avui no en vol sentir parlar per res del PSOE...
El descontent amb el PSOE i el seus membres no és sols de una gran part de la gent del poble, sinó de l'inmensa majoria de gent que ha passat per les seves files. ¿Per què passa això al PSOE? ¿Qui n'és o son els responsables?

Pepe

A Paco

Pepe | 20/04/2009, 21:12

Crec que no ets just Paco (per cert és el teu nom o un seudònim?).
Hans va demanar que l'escrit del blog fos només amb les inicials JRM però no s'ha amagat, de fet tot d'una de publicar el seu escrit ja va aparèixer el seu nom com possible autor i és que no s'ha amagat a l'hora de repartir les fulles de signatura. La mateixa Francisca ràpidament va concertar una entrevista amb ell i aquest article el va enviar ja el divendres.
El que no s'esperava Hans ni nosaltres són els insults que està rebent, i que es podia haver estalviat si realment fos un covard com tu dius.
Crec que una vegada més no has estat molt encertat a l'hora de posar adjectius, per que si una cosa no és Hans, és covard.

L'únic col·lectiu que representa Hans és els dels ciutadans que sofreixen amb la degradació del Port i no es resten croats de braços, un col·lectiu petit però en augment.

Per acabar volia afegir que no és la primera vegada que en Hans promoure una recollida de firmes. Als anys 80 ja el va fer amb Biel de Correos, casa per casa per demanar una ambulància pel Port.

Paco M.

tiram la pedra i amagam la mà

Paco M. | 20/04/2009, 20:48

Enhorabona per una iniciativa, començada a amagades sense donar nom i llinatges i que es retracta en un blog... això és tirar la pedra i amagar la mà, actuacions pròpies de cobards.

Crec que està en tot el seu dret de demanar la dimissió, i malgrat no la comparteixo la respect, però les formes han estat molt poc formals, cobards i demostren el tipus de col·lectiu que representa.

Joan Ramon

Enhorabona senyor Monheim

Joan Ramon | 20/04/2009, 20:17

Nomès dir, i sibcric tot el dit per Santiago, que a una persona que tè una iniciativa com aquesta, cal dir-li que enhorabona per el seu compromís amb la societat.

Pot agradar o no aqueta iniciativa, però calen ciutadans que exigeixin als governants el cumpliment de les promeses electorals, sinó, en va com ens va.

Senyor Monheim enhorabona, cal al nostre municipi, menys gent arreglant el món en tertulies de Bar, i mès gent demanant seriosament als nostres polítics que defensin l'interès general.

Salut

Gunni

PP-UM=Degradació Global.

Gunni | 20/04/2009, 19:02

Aquesta foto és un escandol.Qualsevol carretera d'Eritrea està en molt millor estat.

Hans Monheim

Delegaga del Puerto

Hans Monheim | 20/04/2009, 14:17

A Santiago.
Gracias.

Santiago

HANS

Santiago | 20/04/2009, 12:28

Apreciado Sr. Hans Monheim:
Desde este lugar, que aprecio y admiro, quiero darle mi más sincera enhorabuena por llevar a cabo la iniciativa de recogida de firmas para pedir a la Sra. Ramón que dimita de su cargo como regidora del Puerto.
Admiro su valor y tenacidad en ser fiel con uno mismo, cosa, que desgraciadamente en este municipio, ocurre con muy poca frecuencia.
Viendo la realidad en la que está inmerso el Puerto Pollença (la Cala Sant Vicente, Pollença en general) lo ilógico hasta ahora es que nadie haga oír su voz, que nadie de una pataleta. Creo que hay que reivindicar ese derecho y más cuando hay tantas cosas que no funcionan como tendrían que funcionar, o no funcionan como nos han dicho que tendrían que funcionar.
He revisado varios programas políticos de los partidos que nos gobiernan y la mayoría de cosas están por hacer y muchísimas de las cosas que se hacen se hacen mal: peotonalización de la primera línea del Puerto, limpieza de calles, servicios sociales, presupuestos anuales, auditorio de Pollença, impuestos, participación ciudadana, turismo… ¿Cual de estas áreas salvamos? Todo han sido problemas: problemas con la policía, problemas con el personal, problemas por aprobar unos presupuestos cuando toca, problemas no querer sabes el estado real de las arcas municipales, problemas por llevar a cabo un auditorio en Pollença (más de cinco años tras los pasos de Moneo…) problemas con la peotonalización… todo son problemas. A todo ello, ¿qué debemos hacer los ciudadanos, quedarnos con los brazos cruzados? ¿Mirar a otro lado?.
Sr. Hans Monheim, quizás sin pretenderlo, usted marca un punto de inflexión en todo esto. Ya está bien que al ciudadano se le llame solo una vez cada cuatro años para opinar y que después tenga que callar y otorgar. Quizás no lo firme mucha gente al documento que promueve, pero más allá del resultado de las firmas obtenidas, usted acaba de dar un primer paso, haciéndonos ver a muchos, que tenemos derecho a la pataleta, que tenemos derecho a opinar y que tenemos derecho a fiscalizar y juzgar a nuestros gobernantes, y si estos no lo hacen bien (como creo que es el caso de la regidora del Puerto) tenemos todo el derecho del mundo a promover que dimitan del cargo.
Me sumo a la iniciativa.

Pepe

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Pepe | 20/04/2009, 11:54

Miguel ja veig que això d'argumentar no va amb vosaltres.

Mai governarem amb el PP (el PSOE a Euskadi ja no pot dir el mateix).

Com delegat del Port estic segur que el faria millor que na Francisca, és fàcil.

Garci

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Garci | 20/04/2009, 10:30

Miguel, no confonguis, que nosaltres mai governarem, ni volem que governi, amb el PP.

Tant de bo UMP fes alguna cosa per el Moll. Així no estaríem tant sols amb aquest tema.

Miguel Fernández

VIVA UMP

Miguel Fernández | 20/04/2009, 10:25

Creo que ump es el mejor partido de todos y más ahora con su nuevo presidente, popondria que el presidento, Sr. Franisco, fuera el delegado del puerto, quien junto con pepe serian los mejores. Además pienso que es mejor que dimitan todos, UM-PSOE-PSM porque así el PP-UMP y EU lo haran muchisimo mejor, sobretodo PP, ya que son los mejores

Pepe

Per favor una mica d'argumentació

Pepe | 20/04/2009, 10:16

Garci l'article efectivament s'havia de penjar a les 8. He esborrat el comentari de "TREBOL" ja que era un insult que ni tan sols anava acompanyat de cap argument.

És increïble els nervis que ha aixecat la recollida de signatures per part d'uns ciutadans demanant la dimissió d'una regidora. Crec que és una acció totalment democràtica i la gent que no estigui d'acord simplement el que ha de fer és no signar i si volen participar a aquest blog argumentar per què no signen o per què no estan d'acord sense necessitat d'insultar.

Garci

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Garci | 20/04/2009, 09:47

Per favor, abans d'insultar, podríeu argumentar una mica. Aquests comentaris no serveixen per res. I amés, si continuau així els esborrarem, cosa que no ens agradaria gens que passes.

Garci

Re: La dimissió de la delegada del Moll

Garci | 20/04/2009, 08:26

Crec que la publicació de l'article havia de ser a les 8 del matí i que hi ha hagut un error.

Ja està penjat.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb