URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple d'abril

Alternativa | 29 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'aquest dijous 30 a les 20:00. De moment un petit resum, ja parlarem més detalladament de cada punt.

Seguint amb la nostra "feina destructiva" i demostrant una vegada més que només servim per criticar presentam tres noves mocions. 

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de març de 2009.

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 3 d'abril de 200.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres per dur a terme el project ed'execució "Rehabilitació de l'edifici Montision per a dependències municipals de l'Ajuntament de Pollença".

S'ha adjudicat a Llabres Feliu, SA, la mateixa empresa a la que s'ha adjudicat la finalització de les obres del Centre de Dia.

Ja s'ha decidit els trasllat del personal que fa feina a l'Ajuntament, seguint els criteris marcats per l'enginyer municipal. Els jutjats es traslladen on eren les oficines de recaptació (local cedit temporalment per Colonya). La ràdio es trasllada a la que ha de ser la seva ubicació definitiva a Participació ciutadana (Convent) i la resta van a tres locals llogats per l'ocasió (Can Pou, Can Vila i cantonada c/lleó-c/horta). 

4.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV sobre la contractació del servei de neteja del Port de Pollença.

Moció que vam presentar al ple anterior i no es va acceptar la seva urgència. Demanam  constituir una comissió d'investigació municipal amb la participació de tots els grups polítics per aclarir les causes per les que fa més d'un any que una empresa sense contracte fa la neteja viaria al Port i procedir a delimitar responsabilitats polítiques, administratives i civils o patrimonials. Com a altres temes fa temps que ens diuen que "es solucionarà la setmana qeu ve"

5.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV sobre la convocatòria d'una consulta popular per decidir  el futur auditori o sala multifuncional. Ja hem fet un article sobre aquest tema, pensam que és la manera més democràtica de decidir sobre aquest important tema. La gent ha de poder triar entre  fer el projecte d'en Moneo o una sala multifuncional feta integrament amb la subvenció del Govern i el Consell i a partir d'un concurs públic.

6.- Ratificació de l'acta de recepció de les obres del projecte de dotació de clavegueram del solar 74 de la urbantizació de l'Alzinar de Sant Vicenç.

7.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV sobre la declaració del municipi de Pollença lliure de transgènics. Demanam que l'Ajuntament manifesti la seva oposició de cultius transgènics. Al moment de redactar aquesta moció són vuit els municipis de Mallorca declarats com a lliure de transgènics: Andratx, Artà, Capdepera, Esporles, Estellencs, Mancor, Porreres i Santa Maria.

8. - Aprovació definitiva, si procedeix del Reglament del Consell Escolar Municipal de Pollença (CEMP). Només ha hagut una petita al·legació nostra que ha estat acceptada

"Que a l’article 3 del reglament entre les competències i altres disposicions s’inclogui la de ser informat i consultat de  l’edició i distribució de materials didàctics per a la promoció dels valors patrimonials i identitaris específicament relacionats amb el municipi (article 10h del decret 10/2003 de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars)"

 Igualment s'ha tengut en compte la proposta de l. A l' aprovació inicial del Consell hi havia dos representats dels AMPAS (Associacions de mares i pares d'alumnes) i l'AMPA  del Costa Llobera demanava un representant per cada centre escolar. Finalment s'ha optat per una solució intermèdia  hi haurà quatre representants; un de 0 a 3 anys, dos de primària i un de secundària per evitar un excés de representants que dificultin la feina del Consell.

9.- Aprovació si procedeix, del conveni de col·laboració entre l'INESTUR i l'Ajuntament de Pollença per realitzar la 48 edició del Festival de Pollença.

Fins ara INESTUR donava una subvenció ara es farà un conveni cada any. Aquest conveni s'hauria de fer en realitat amb el patronat però aquest es troba a una situació d'alegalitat (aquesta és la gestió que volen per l'Auditori?). INESTUR repetei la subvenció de l'any passat i col·labora amb 180.000 euros.

10.- Moció presentada pel grup municipal del PP-UMP sobre les subvencions per a les escoles municipals. Demanen que es recuperin les subvencions.

 

Es tracta de demanar a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern que torni a donar aquestes ajudes. La darrera convocatòria va ser al 2006.

 

II- PART DE CONTROL I SEGUIMEN T

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes.

 

 

Comentaris

Garci

Re: Ple d'abril

Garci | 30/04/2009, 07:55

Gràcies amics. Que els poguem celebrar junts molts d'anys.

Joan

Re: Ple d'abril

Joan | 29/04/2009, 21:19

Molts d'anys Garci!

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 29/04/2009, 20:48

Molts anys i bons

Miquel Sánchez

Re: Ple d'abril

Miquel Sánchez | 29/04/2009, 20:38

juas juas molt d'anys

Pepe

Molt d'anys

Pepe | 29/04/2009, 20:09

Avui és l'aniversari d'en Garci.
Molt d'anys i bons.

Miquel Sánchez

Re: Ple d'abril

Miquel Sánchez | 29/04/2009, 14:15

Vull aprofitar aquest espai per reconeixer la professionalitat d'en Rafel Coves i els seus companys, que avui a migdia estaven al Col.legi Joan Mas. El cas es que un nin petit ha sofert un esvaïment i la seva mare una crisi nerviosa, no sé quin és l'estat del petit però l'actuació policial ha estat molt ràpida, fins i tor l'arribada de una nova parella d'agents per substituir els primers.

Just un petit problema, hi ha estat que el cotxe oficial d'en rafel Coves (Policia Tutor) no té els "llums de policia blaus" i un parell de pares hem hagut de botar a la carretera per aturar el tràfic.

Pepe

Avui Xerrada Albufereta

Pepe | 29/04/2009, 10:59

Respecte a la informació penjada per Andreu (Gràcies) a nosaltres ens ha arribat la xerrada és a les 20:00.

Avui xerrada informativa:

La gestió de l’Albufereta des de l’any 2004, per Carolina Encinas, biòloga i directora de la reserva natural de l’Albufereta.

L’acte tendrà lloc al Club Pollença i començarà a les 20 hores.

Notícia UH

Notícia UH

Notícia UH | 29/04/2009, 09:20

Los navegantes se unen para explotar gratis los amarres de Formentor

Solicitan a Costas la concesión de 40 boyas para gestionarlas durante un año sin cobrar

La Asociación de Navegantes de Balears, que preside Juan Poyatos, ha presentado una solicitud ante la demarcación de Costas para poner en marcha un proyecto pionero en las Islas por el cual ésta y otras asociaciones de navegantes, incluidos los clubes náuticos del Port de Pollença y de Marina de Bonaire, gestionarían gratuitamente los amarres de Formentor que durante una década ha explotado la empresa Hisambla.

Los navegantes se comprometen además a retirar toneladas de basura y los ‘muertos’ —bloques en el fondo del mar— que Hisambla abandonó a su suerte al acabar su concesión. Se trata de un proyecto embrionario, que se pondrá en marcha a partir de julio si Costas así lo autoriza, y si funciona pretende extenderse a toda Balears para asumir también la gestión gratuita de los 500 amarres públicos que hoy gestiona la Conselleria de Medi Ambient.

La Asociación de Navegantes registró formalmente su solicitud en diciembre, explicando que su objetivo es el de poder gestionar gratuitamente 40 boyas (actualmente hay 150) para barcos grandes. Proponen que las barcas pequeñas puedan fondear en las zonas de arena sin necesidad de boya.

Como asociación sin ánimo de lucro, los Navegantes proponen crear una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que se integrarían también el Ajuntament de Pollença, el Club Náutico de Pollença, Marina de Bonaire, los Amarradores de Pollença y la Caixa Colonya de Pollença, y entre todos financiarían la instalación de las boyas y la edición de folletos informativos para los usuarios (con un coste estimado de 12.000 euros). El Real Club Náutico de Pollença sería el encargado de realizar el control de boyas y los posteriores estudios estadísticos.

Los Navegantes han solicitado a Costas la exención de tasas, y se muestran optimistas a la espera de la respuesta oficial. «Hay un 50 por ciento de posibilidades de que el proyecto llegue a buen puerto. Estamos encantados por la importante implicación del jefe de Costas, Celestí Alomar», señaló Poyatos.

Notícia DM

Re: Ple d'abril

Notícia DM | 29/04/2009, 09:18

El alcalde justifica la licencia en los informes técnicos positivos

La abogada Antonia Gomila, representante del denunciante, considera que el Ayuntamiento ha cometido un “fraude de ley” al permitir la construcción de un chalet en una zona declarada como Paisaje Pintoresco. Por su parte, el alcalde Joan Cerdà (UM) apunta que la licencia “tenía todos los informes favorables” y recuerda que él decretó la revisión de oficio de la licencia y que “los técnicos volvieron a decir que se había otorgado correctamente”.

Notícia DM

Notícia DM

Notícia DM | 29/04/2009, 09:17

Un vecino demanda al Ayuntamiento por las obras del chalet de Cortina en Formentor

El Consistorio legaliza la construcción tras haber decretado numerosas órdenes de suspensión

Un vecino residente en la urbanización de Formentor ha demandado al ayuntamiento de Pollença por la vía contencioso-administrativa por permitir las obras de construcción del chalet que el empresario Alfonso Cortina, ex presidente de la Fundación Repsol-YPF, levanta en un enclave privilegiado de la península. La obra, que se encuentra en su recta final, ha estado envuelta de polémica desde que el anterior equipo de gobierno PP-UM otorgó licencia en agosto de 2005 a la sociedad Sardasca Inmobilien A. G. para la construcción de una vivienda unifamiliar.
Las obras del chalet han provocado numerosos quebraderos de cabeza al área de Urbanismo. Los decretos de paralización de la obra se han sucedido desde 2007 debido a las irregularidades detectadas en las obras, finalmente legalizadas en un decreto del 26 de marzo .
El primer decreto de paralización se firmó en julio de 2007 porque la propiedad no había aportado el proyecto de ejecución previo al inicio de las obras. A partir de aquí, y debido a que el promotor continuaba adelante con la obra, se han emitido hasta ocho decretos de paralización, imposición de multas y precinto de la obra. Entre las irregularidades detectadas, figura la discordancia de la implantación de las terrazas laterales de la obra respecto al proyecto básico, la existencia de una altura más de las permitidas y la invasión de uno de los muros en la zona de retranqueo.
Uno de los puntos más polémicos del expediente reside en la existencia de una vivienda anterior en la finca. El Ayuntamiento hizo constar en un informe que la promotora debía demoler la antigua edificación, por lo que ésta presentó un proyecto de demolición que fue rechazado mientras no se subsanasen las otras deficiencias.
La promotora presentó en octubre de 2007 documentación para legalizar las deficiencias en la obra nueva y el Ayuntamiento informó favorablemente, aunque mantuvo la suspensión de las obras, incluida la demolición, que finalmente se ejecuta y vuelve a levantarse sin licencia, lo que motiva una nueva orden de suspensión ya en 2009.
Finalmente, el Consistorio insta a presentar un proyecto de demolición de todo lo que exceda de un metro de altura respecto a la cota natural del terreno. Tras una nueva demolición, el arquitecto municipal ha informado favorablemente y el alcalde ha decretado la legalización.

Garci

Re: Ple d'abril

Garci | 29/04/2009, 09:11

Com cada plenari som els que més propostes feim. Nosaltres, que som tan destructius, que només diem que no a tot...

Per cert, després ens renyaran, però la proposta del PP és prou positiva per votar-la a favor.

Jo dic que ens aproven una moció i també la del PP. Que pensau?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb