URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Cala Murta, Ternelles...(precs i preguntes)

Alternativa | 19 Maig, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquests són els nostres precs i preguntes del ple de març. Contesta el Sr. Batle

P: Al ple de desembre varem denunciar que al solar municipal al costat de la piscina del Port de Pollença hi ha material de construcció i municipal abandonat, es va dir que es solucionaria però encara segueix igual. Al mateix solar hi ha emmagatzemats contenidors, cotxes i motos, i l’Ajuntament no compleix les seves Ordenances, article 34? Quan es pensa solucionar aquest problemes Ara amb la piscina coberta oberta pensam que és imprescindible millorar el seu entorn.

R:Hi ha una part que encara hi ha material d’obra que correspon a l’empresa Amer, la resta són cotxes que la policia assenyala que no es poden retirar, però s’espera que abans de l’estiu estigui tot netejat. Després d'insistir mesos finalment han fet net el solar.

P: En quina situació es troba el tema de les llicències del campament de Cala Murta (Formentor)? Que ha fet o que fa l’Ajuntament per resoldre els problemes plantejats des de la Conselleria de Medi Ambient?

R: El PORN de la Serra de Tramuntana impedeix que a Cala Murta es puguin fer campaments, i a l’exposició pública no es varen presentar al·legacions, i ara la Conselleria de Medi Ambient estudia què es pot fer, per què és complicat canviar el PORN; aquests campaments són tradicionals a Pollença però legalment s’ha de mirar el que es pot fer.

Finalment s'obriràn les instal·lacions de Santa Maria  situades a la part de dalt, però haurà de millorar les condicions de seguretat arrelde la denúncia que li va interposar el Consell de Mallorca l’any passat. per realitzar activitats lúdiques en una zona inclosa dins el PORN. Ara  s’hauran de millorar les condicions de seguretat per poder tornar a acollir nins durant els mesos d’estiu. S’haurà d’executar un pla de seguretat, col•locar més extintors contra incendis i delimitar la zona d’acampada per tal d’evitar accidents propis de l’estiu com és el foc.

El campament de l’Alzinar, ubicat més prop de la platja, ha estat tancat perquè no disposa d’un pla d’evacuació fiable. És cert que aquest campament (el de secció de montanya)  es troba dins un canal perillós en la propagació del foc, però pensam que era possibles mantenir els menjadors al mateix lloc, però canviar el lloc d'acampada uns metres més amunt sense tant de sotabosc i fora del perill d'incendi.  Pensam que tancar el campament és el camí més fàcil i que el que  caldria seria adaptar  al campament, a un tema tan importants com la lluita contra els incendis. Aquest tipus d’instal·lacions són molt necessàries i no són gaire abundants a la nostra comunitat.

Recordam que tot aquest tema ha coincidit amb fer un vedat de "caça major de cabra mallorquina"a Cala Murta. Un perill enfront als excursionistes que es passetgen tot l'any per la zona.

 

P.- Què ha fet durant aquests mesos respecte a la peatonització? Quan deixaran de circular els autobusos per la primera línia del Port? Quan pensen retirar les barreres que es troben abandonades a les voreres i al parc infantil? Finalment com serà la peatonització?

R:Aquesta setmana hi ha hagut una reunió amb el Consorci del Transport de Mallorca, i s ‘espera que la setmana que ve s’acabi de concretar què es pot fer, en funció de la resposta es decidirà el futur de la peatonització. Finalment ja sabeu el que va passar, rectificar és de savis.

P.- Com es troben els informes dels Serveis Tècnics Municipals respecte a la possibilitat de fer un decret de batlia per ordenar l’obertura de les barreres de Ternelles? I respecte a la valoració del justipreu de la servitud de pas pel mateix camí? S’ha fet ja la contestació a les al·legacions de la propietat a l’expedient d’infracció urbanística?

R: S’està pendent dels informes dels STM. Al ple d'aquest mes insistim en el tema amb una moció demanant els informes dels Serveis Tècnics Municipals per  a la possibilitat de fer un decret de batlia per ordenar l’obertura de les barreres de Ternelles. Pensam que aquesta moció no hauria d'arribar al ple i que aquests informes que vam demanar a novembre ja haurien d'estar fets el dia del ple.


P.- S’ha obert o es pensa obrir cap expedient d’infracció urbanística a les obres del polígon 3, parcel·la 904 (Can Cuarasa)? Des del nostre punt de vista les obres fetes no es corresponen a les llicències donades.

R: Després del final d’obra no hi ha cap denúncia de que s’hagi fet res més. Es va fer una visita però no ha rebut l’informe al respecte. Seguim fent feina a aquest tema. 

P.- Per què no es fa complir la vigent ordenança d’ocupació de la via pública fins que entri en vigor la nova ordenança?

R: S’estan fent actuacions, hi ha molts expedients tramitats. Juanjo Mir com a instructor dels expedients, va afegir que tal vegada la seva tramitació es retarda una mica.S'ha decidit ajornar un altre estiu la nova ordenança mentre que no es fa complir l'antiga. 

P.- L’entitat Manuel Alvarez S.L. ha justificat ja els conceptes facturats a l’Ajuntament en els darrers quatre anys com se li demanava a la Junta de govern del 17 de febrer?

R: El Sr. Alvarez ha presentat justificants del que queda pendent de cobrar però no del total, ja cobrat i pendent. Un tema brut de l'anterior legislatura; unes factures que no es volen pagar per que no consta la seva justificació.

 

A facebook quan semblava que es podien tancar totalment els campaments es va fer un grup S.O.S. Campaments de Cala Murta (Pollença) amb 1290 membres

 

 


 

 

Comentaris

camins

camins

camins | 23/05/2009, 11:26

Caça Major a Ternelles. La possessió dels March al municipi de Pollença va camí de convertir-se (si no ho és ja) en un vedat per caçar cabres amb rifle. Mentrestant, el trànsit d’excursionistes per aquest indret al nord de la Serra de Tramuntana continua patint greus restriccions, que freguen la prohibició. Puig Gros de Ternelles, impossible!!! Castell del Rei, impossible!!! I tot això per què? perquè el senderista és un ser perillós i molest per al voltor negre, per a la perpetuació de la seva espècie i per a a la seva correcta i tranquil·la nidificació. El rifle, el tro i la bala no ho son. Fins i tot, podriem pensar que la seva presència harmoniosa estan en perfecte sintonia amb l’entorn. Més que el desagrable excursionista. Ha passat a Formentor i podria passar també a Ternelles.

Sembla que algú s’ha begut l’enteniment. L’excursionisme ha estat i és el bessó de l’ecologisme. Només cal recordar que gairebé els mateixos que redactaren els primers estatuts del Grup Excursionista de Mallorca també hi eren al darerre dels del GOB. Corria l’any 1973, i molts sembla que ho han intentat esborrar de la memòria col·lectiva.

Res del que està passant ara no té sentit. És lamentable, però és així. Va ser a començament de legislatura que el GEM instà la Conselleria de Medi Ambient a celebrar una “cimera” de grups excursionistes que, a l’empara de l’administració autonòmica i insular (departament de medi ambient i natura del Consell de Mallorca) i de la Federació Balear de Muntanyisme, intentàs posar una miqueta de seny a l’actual panorama. Ara, quan fins i tot el trànsit pel GR de Tramuntana perilla, especialment a la finca pública de Planícia, què feim? No ho sé.

Al final, entre les barreres invisibles i les escopetades, no sé on acabarà l’excursionisme.

fins aviat.

Hans Monheim

Playas

Hans Monheim | 19/05/2009, 20:34

Lo más grave es que al final habra fuegos artificiales en el Moll y dinero para tonterías.

Pepe

Re: Cala Murta, Ternelles...(precs i preguntes)

Pepe | 19/05/2009, 17:20

Avui a la prems ha sortit que l'Ajuntament ha arribat a un acord amb els concessionaris de les platges per retarda alguna de les millores previstes als plec de condicions per evitar càrregues econòmiques a temps de crisi.
La veritat que la notícia m'ha sorprès per que no ens havien dit res i crec que era un tema que ens haviem d'haver informat.
Esper veure aquest acord per poder opinar amb més fonament, però no crec que sigui la manera de fer les coses.

Pepe

Re: Cala Murta, Ternelles...(precs i preguntes)

Pepe | 19/05/2009, 11:52

Bon dia Guillem, encara ens falta una miqueta més d'informació per poder desenvolupar aquest tema.
De moment només et puc dir que parlam de dues obres diferents al mateix polígon, hi ha unes on el que fa falta és la visita del zelalor, però a les altres es tracta d'un tema de llicència mal donada

Però crec que resumeixes molt bé el que passa al nostre municipi; no es compleix la llei i tampoc es vol entrar a l'Agència de Protecció de la Legalitat Territorial i Urbanística de Mallorca (APLUTM), per no perdre el poder de fer amics, o de castigar l'enemic.

Guillem Caldentey Crego

Disciplina urbanística

Guillem Caldentey Crego | 19/05/2009, 10:47

El darrer article interessant i plenament pertinent (entenc jo) al respecte d'aquest pregunta/resposta del vostre darrer ple ordinari, de l'esmentada Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística: (Art. 23) "Els fets que figuren en les actes d'inspecció donaran lloc a l'ACTUACIÓ D'OFICI DE L'ÒRGAN URBANÍSTIC COMPETENT".
Hala, ja, pus res més.
'Déu
Guillem

Guillem Caldentey Crego

Disciplina urbanística

Guillem Caldentey Crego | 19/05/2009, 10:35

Per cert, per al públic en general que la mateixa Llei de Disciplina urbanística diu a l'article anterior (20) sobre la funció inspectora:
"Artículo 20.
La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia de edificación y uso del suelo han de realizar con la finalidad de comprobar que una y otra se ajusten a las especificaciones del ordenamiento urbanístico.
A estos efectos, corresponde a la inspección urbanística:
a) Vigilar y controlar la actuación de todos los implicados en el proceso constructivo y de utilización del suelo e informarlos y asesorarlos sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.
b) CONSTATAR I DENUNCIAR TODAS LAS ANOMALÍAS QUE SE OBSERVEN."
Ho dic perquè entenc que això afecta les distintes parts de l'administració competent (la municipal): tant l'autoritat política i responsable, com la part funcionarial, això és el treballador o funcionari que s'encarregui de la inspecció urbanística municipal.

Guillem Caldentey Crego

Disciplina urbanística

Guillem Caldentey Crego | 19/05/2009, 10:30

Copio pregunta/resposta:
"P.- S'ha obert o es pensa obrir cap expedient d'infracció urbanística a les obres del polígon 3, parcel·la 904 (Can Cuarasa)? Des del nostre punt de vista les obres fetes no es corresponen a les llicències donades.
R: Després del final d'obra no hi ha cap denúncia de que s'hagi fet res més. Es va fer una visita però no ha rebut l'informe al respecte. Seguim fent feina a aquest tema.".

Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística: (art. 21) "1. El control de la legalitat urbanística i de la funció inspectora serà desenvolupada pel següents organismes en l'àmbit de llurs respectives competències: - Els Ajuntaments; - Els Consells Insulars. 2. Així mateix, el control de la legalitat urbanística com coadjuvar a la funció inspectora, podrà desenvolupar-se per entitats creades per acord entres les adminsitracions d'àmbit local, insular o autonòmic".

Enlloc no es diu que la funció inspectora recaigui sobre ningú més que les administracions competents, no diguem ja en la ciutadania, els ecologistes o els partits. El control de la legalitat urbanística en l'Estat espanyol pertoca, en primera instància, en l'administració local, bé sigui en el batle, bé en la JGL: i així "nos luce el pelo". Al vostre municipi és obvi que les coses funcionen com a gairebé tots: ni es fa disciplina, ni es vol abandonar en altra administració o òrgan (com la recentment aprovada Agència de Protecció de la Legalitat Territorial i Urbanística de Mallorca (APLUTM), per no perdre el poder de fer amics, o de castigar l'enemic. A Artà estam igual.
Per altra banda, què és això de que es produeix visita inspectora (supòs que del zelador d'obres), i no s'aixeca Acta d'Inspecció... (això seria infumable des del punt de vita del funcionament administratiu), o que el responsable d'Urbanisme no ha tingut accés al document???? Què passa, les preguntes les vàreu formular oralment (no ho crec), i aquest és el motiu pel qual el responsable no tenia la documentació a mà? Sona a majúscula presa de pèl.
Bé.
Salutacions,

G. Caldentey

Club de Fans de Matias Vallés

Re: Cala Murta, Ternelles...(precs i preguntes)

Club de Fans de Matias Vallés | 19/05/2009, 08:11

MATÍAS VALLÉS Hay que prodigar la píldora del día después porque los adolescentes no están educados sexualmente. Hay que inundar las aulas de ordenadores porque los adolescentes no están educados en general. La victimización universal ha reducido el círculo de presuntos culpables, los políticos adultos han encontrado un reo que no va a molestarse en protestar por su incriminación. Zapatero inocula sus proyectos informático y farmacéutico con la insinuación de que la adolescencia no está funcionando como debiera. En el próximo capítulo, se acusará a los teenagers de haber desencadenado la crisis financiera y de haberse enriquecido con la corrupción, por no estar educados económicamente.
Nadie se plantea que el abandono escolar pueda ser la respuesta más higiénica a la atmósfera en las escuelas. Quienes aguardan a las adolescentes en la farmacia, para recriminarles que su imprevisión les obligue a adquirir la píldora del día después, no ponen objeción alguna a regalarle un carísimo by-pass múltiple a un fumador empedernido. O instalado en la obesidad. No confundan nuestra diatriba de hoy con la patética imagen de un columnista pequeñoburgués multiplicando los arrumacos hacia un colectivo discriminado, Sartre en las barricadas del 68. Los adolescentes no leerían esta sección, otra prueba de que su educación dista de ser tan deficiente como proclaman los políticos.
La inculpación a los adolescentes no causa extrañeza en labios de políticos desbordados. Sin embargo, las alocadas jóvenes que me hicieron enloquecer cuando compartimos adolescencia, se han convertido en madres controladoras, muy proclives a sintonizar con el estribillo de la falta de educación de las próximas generaciones. Este país –cualquiera de ellos– no tiene un problema con sus adolescentes, sino con la eterna adolescencia de sus personas maduras. Y dado que los jóvenes no van a leernos, podemos escribir con tranquilidad que su mayor crimen consiste en soportar a estos adultos sin rebelarse.

Miquel Sánchez

Re: Cala Murta, Ternelles...(precs i preguntes)

Miquel Sánchez | 19/05/2009, 07:48

A la Plaça Miquel Caplloch del Port ara es pitjor que abans, on havia la guarderia ara s'ha obert un restaurant i ara el pas ja queda totalment tancat per les cadires i les taules.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb