URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple de maig

Alternativa | 27 Maig, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple de demà dijous 28 a les 11:00. UM i PSOE tenien actes electorals i han canviat l'hora del ple. De moment un petit resum, ja parlarem més detalladament de cada punt.

A aquest ple presentam dues noves mocions.

Seguim sense notícies del pressupost.

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de l'escola municipal de Música de Pollença.

Només nosaltres hem presentat al·legacions, després de estudiar les ordenances d'altres Ajuntaments com Alcúdia i la Garriga. Trobam que es poden millorar les bonificacions previstes i que és imprescindible un sistema de beques en funció de la renda bàsica individual ja que estam parlant de l'educació. Les al·legacions han estat rebutjades per l'equip de govern.

Més concretament el que demanvam era.

-A les bonificacions (article 5.1) les famílies amb més d'un membre matriculat a l'escola haurien de tenir una bonificació del 20% de la quota.

- A les bonificacions (article 5.3) els alumnes discapacitats haurien de tenir una reducció d'un 50% siguin inscrits a PRODIS o no.

- Introduir un article que reguli un sistema de beques de tipus variable en funció de la renda bàsica individual, i que previ informe dels Serveis Social, es puguin atorgar beques fins el 75% de les quotes d'aquests estudis.

2.- Aprovació definitiva si procedeix de l'ordenança reguladora de la taxa per la presatació de serveis a les platges.

Només ha hagut una al·legació (que ha estat desestimada) d'un particular demanan que les tarifes siguin igual a tot el municipi pels mateixos serveis (a Formentor són més cars) i que diu que hi ha errors.

3.- Ratificació del decret de batlia núm. 318 de dia 8 de maig de 2009.

Nomenament de procurador per a un contenciós administratiu del Café Capuchino 1919 S.L. contra la desestimació d’un recurs de reposició davant de la taxa de fems.

4.- Ratificació del decret de batlia núm. 320 de dia 11 de maig de 2009.

Nomenament de procurador per a un contenciós administratiu de Calvari Inversions s.XXI, S.L. contra la desestimació d’un recurs de reposició davant de la taxa de fems.

5.- Aprovació si procedeix, de la declaració de compatibilitat de la Sra María Serra Petro – tècnica de relacions laborals.

6.- Aprovació si procedeix de la sol·licitud d'autorització prèvia al CIM per a la modificiació puntual del PGOU zona equipament ECAD-12.

L’ampliació del Centre Sanitari no es pot fer amb l’actual normativa i cal autorització del Consell.

7 Aprovació definitiva si procedeix, del la modificació de l'article 60 de l'ordenanaça municipal de Policia i Bon Govern. Veure “l’article construcció i turisme

Només ha hagut una al·legació d’un particular (que ha estat desestimada) al·legant que el canvi és negatiu per a l’activitat turística i el medi ambient, que no és objectiu, que els afectats es poden veure “intimidats” i que agreugen la crisi de la construcció per excés.

Encara que la modificació de l’article no es troba en vigor ja ha hagut dos casos que s’han resolt mitjançant negociació i mediació de l’Ajuntament; s’ha llevat la grua de Cala Molins (UNAC 33) i s’han aturat les obres del “tango” al Port.

8.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a Informe jurídic Ternelles.

Seguim amb la lluita per obrir el camí públic de Ternelles. L'equip de govern diu defensar el caràcter públic del camí però a l'hora de la veritat sempre està ajornant innecessàriament el tancament d’un camí públic d'una gran importància cultural i turística.

9.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a Bens d’Interés Cultural.

Al cas dels BICs, a Pollença no es poden visitar ni la Fortalessa, ni el Castell del Rei a pesar de que la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears regula que s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. Aquesta va ser una de les reivindicacions de Biel Cerdà com regidor del PSM a l'anterior legislatura i ara a pesar de ser director de Patrimoni i dels nostres precs no ha estat capaç de regular aquestes visites, com tampoc va ser capaç l'anterior director de patrimoni i actual batle Joan Cerdà. El que ens resulta totalment incomprensible.

10.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a llicències d'obres declarades d'interés autonòmic.

Demanen que es creï un registre dins el servei d’obres de les sol·licituds de llicències que siguin declarades d’interès autonòmic, sempre que el sol·licitant ho justifiqui adequadament, i que aquestes tenguin una tramitació preferent en quant a l’aplicació directe del decret-llei 1/2009 (decret de Nadal).

11.- Ampliació si procedeix, del termini d'exposició pública (AVANÇ) de l'expedient relatiu a la revisió del PGOU i adaptació al PTI.

Es vol ampliar vint dies l’exposició pública d’aquest important document, encara no s’ha presentat al Port i a l’igual que nosaltres hi ha particulars i associacions que necessiten més temps per fer al·legacions.

12.- Propostes/Mocions d'urgència.


II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes.

Ferreres al diari Público

Comentaris

Pepe

Incredul

Pepe | 28/05/2009, 07:33

Bon dia incredul, gràcies per la informació que avui comentaré al ple.
Per nosaltres aquestes llicències no s'han donat correctament i per això tenim un contenciós posat contra les mateixes.

El canvi de l'ordenança proposat en un principi per l'equip de govern (recorda que jo sóc un regidor entre disset) era fer un canvi durant un any de l'article i reduir el període de prohibició que passaria ser de 15 de juny a 30 de setembre, una proposta que significava donar via lliure a les empreses de construcció. En el poc temps que ens van donar per un tema tan important(tres dies) vam proposar estudiar cas per cas i que els interessats haguessin de sol·licitar motivadament l'autorització que seria resolta per Alcaldia, després d'una audiència també amb el sector turístic del lloc on es fa la construcció. Que és el que finalment s'ha aprovat ( a l'article construcció i turisme explicant el procés i la nostra argumentació).

Del que tenim queixa és de que es va dir que s'ens informaria de les peticions i problemes que poguessin sorgir i no s'ha fet.

L'ocupació del carrer peatonal i el que comentes incompleix altres articles de l'ordenança de policia i bon govern, o sigui és altre tema.

Pens que ets injust al carregar les culpes en la meva persona "Pepe abona el canvi de l'0rdenança" a no ser que siguis el ciutadà que ha presentat l'al·legació (no crec) ja que només ha hagut una al·legació.

De totes maneres com t'he comentat demanaré el compliment de l'ordenança, no només de l'article 60, com he fet en altres ocasions. Al cas de les altres obres (Tango al Port) també ocupen la voravia, un tema que ja vam denunciar fa uns quans plens.

Miquel Sánchez

Re: Ple de maig

Miquel Sánchez | 28/05/2009, 05:17

Joan, tens raó, el barça l'ha brodat, el rei d'Espanya(ciutadà Joan Carles) ha gaudit molt de l'espectacle.

Dos dies de festa i a tornar a la crisi, l'atur, però mira la vida és així.

El que més em toca el collons de tot això es que ens destrossen la plaça de les tortugues, que aquesta si que és dels vermells

Miquel Sánchez

Re: Ple de maig

Miquel Sánchez | 28/05/2009, 04:56

Hola Incrèdul, al plenari després de llegida una carta de l'Associació Hotelera es va arribar a un principi d'acord que les parts afectades es seurien per analitzar el cas, però recorda que a Pollença hi ha el mal costum de fer tothom el que vol i amb aquesta llei en vigor les obres s'aturaven després de discutir, discutir i discutir.

Damunt auquest cas en particular, supòs que en Pepe prendrà nota pels precs i preguntes del plenari d'avui.

incrèdul

obres molestes

incrèdul | 27/05/2009, 22:51

a les obres de can Colom han llevat la grua fixe pero ara hi ha un camió grua. Hi ha renou i pols a 10 metres de la platja i s'ocupa una bona part del carrer peatonal i vial rodat contravenint l'ordenança de policia i bon govern. pareix que en pepe abona el canvi de l'0rdenança per a perjuici del turisme i els turistes(no confondre amb establiments hotelers)ja que la recolzà en la seva aprovació inicial. Apaga y vamonos.

Joan

Re: Ple de maig

Joan | 27/05/2009, 22:24

Jo diria que més que als països catalans el Barça representa el bon futbol. Enhorabona als cules.

Miquel Sánchez

Re: Ple de maig

Miquel Sánchez | 27/05/2009, 21:56

Ja teniu a la vostra disposició el plenari del mes de març a Ràdio Urxella.

P.D. Molt d'anys al Barça, amb el rei pitat present

Miquel Sánchez

Re: Ple de maig

Miquel Sánchez | 27/05/2009, 14:17

Crec que en Garci m'ha completat el comentari molt encertadament.

Països Catalans ? De moment Illes Balears 4 illes 4 fronteres i 4 mal avinguts.

Pepe

Equador legislatura.

Pepe | 27/05/2009, 12:18

Bernadí, que t'he de dir; "una més", després es queixen de que la gent els abandona.

Al tema del fútbol coincideix amb Garci. Panem i Circus, és molt antic.

Molt bé Joan esper més precs i preguntes per la vostra part.
Respecte a la durada del ple no depèn només de nosaltres, darrerament l'equip de govern resta mut a qualque tema i els regidors del PSOE inclús aplaudeixen quan el ple durà menys, es veu que això del ple és una molèstia, és millor arreglar les coses en passadissos i despatxos.

Per cert avui fa dos anys de les eleccions municipals-autonòmiques, haurem de fer una valoració.

Joan

Re: Ple de maig

Joan | 27/05/2009, 11:50

Tomeu això de que si el Mallorca fos a la final de la champions l'entusiasme seria el mateix per els nacionalistes no to creus ni tú... Pepe donal's canya, una de les preguntes és la del patronat d'esports. A veure quant de temps dura el ple.

Garci

Re: Ple de maig

Garci | 27/05/2009, 11:39

Tomeu, si el Barça representa alguna cosa no és més que negoci, capitalisme, diners, fe cega, borreguisme, patriotisme barat, irracionalitat, i moltes més coses.

El futbol, o millor dit el ser d'un o altre equip per amor, no és més que opi, substitut de la religió en aquests temps que corren.

I cada cop més els partits polítics son com equips de futbol, inqüestionables, incriticables. Anem malament.

Crec que no és cosa de pensar massa en Catalunya o en Balears, és cosa de pensar en el global i actuar localment. Que més dona ser d'un o altre lloc si no arribam a final de mes?

El tema d'EU tens raó, jo rebutjo la jugada que s'ha fet de marqueting verd.

Tomeu

Re: Ple de maig

Tomeu | 27/05/2009, 11:27

"tots el blocs del PSM", jo només he vist referències al partit a 3 dels 15 blocs que existeixen. Certament els nacionalistes hem de pensar en la nostra nació que son els Països Catalans, i sense cap dubte el F.C.Barcelona ara ens representa a Europa (si fos el Mallorca l'entusiasme seria tan o més gran).
Certament hi ha partits de l'esquerra mallorquina que pensen massa en Catalunya, tant que posen els logos del Verds d'allà en els cartells d'aqui(on no son socis dels Verds). En canvi d'altes no accepten passar pel tub d'acords inacceptables de part de partits d'allà, encara que això suposi no presentar-se a les eleccions.

bernadii

Re: Ple de maig

bernadii | 27/05/2009, 11:16

En sorpren moltíssim que el psoe no voti a favor de la proposta d'obrir les barreres de ternelles, quan varis dels membres de la seva getora o asamblea o com se digui varen anar a l'excursió a demanar que sobrís la barrera.

Pepe

Panem i circum

Pepe | 27/05/2009, 10:58

Quan el Zaragoza pugi a primera ja veuràs quin article, del CAI del que era soci millor no xerrar :-)

Pdt. Apuntat Garci

Miquel Sánchez

Re: Ple de maig

Miquel Sánchez | 27/05/2009, 08:22

Em sorprèn molt que tots el blocs del PSM estiguin com boixos amb la finals de la champions league d'avui del Barça, una cosa és ser "futbolero" i l'altre tenir aquest partit com una cosa d'estat, sin l'esquerra d'aquestes illes pensés més amb les illes i manco en Catalunya potser les coses anirien molt millor.

P.D. Sort al Bará aquesta nit

Garci

Re: Ple de maig

Garci | 27/05/2009, 08:04

Precs:
-La torre dels jardins den March, davant del convent, està coberta per una planta. Això pot degradar la pedra. Crec que la pedra és prou bonica per poder-se veure i no fer-se malbé. Demanam que si és possible és retiri la planta i es netegi i enllueixi la torre.

(Prec que li van fer a Manolo)

Pepe

"Oido cocina"

Pepe | 27/05/2009, 07:52

El primer prec ja el vam fer però com sempre haurem de tornar a insistir.
Us podeu animar a fer més precs i preguntes des de les 11:00 del matí a les 00:00 h hi ha molt de temps :-)

Miquel Sánchez

Re: Ple de maig

Miquel Sánchez | 27/05/2009, 07:27

Precs:

-A la plaça Miquel Capllonch del Moll quan es fan tasques de càrrega i descàrrega, alguns proveïdors llancen els bidons de cervesa al terra sense cap tipus d'amortidor, això fa que el trespol es rompi i fa molt mal efecte, caldria repartir una "circular" als negocis de la zona perquè això no pasi, alguns cambres també fan "redolar" el bidó amb el mateix resultat.

-Per uns pròxims comicis o referemums, si els panels electorals de l'esglèsia de Sant Jordi es podrien posar a un altre lloc, l'altre dia un turiste em va demanar que li fes una foto amb la seva dona i la veritat amb aquests panels no va quedar molt bé.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb