URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Silenci parla Alternativa

Alternativa | 29 Maig, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

De moment un petit resum del ple d'ahir. Va faltar el regidor en Toni Martorell (PP_UMP) per motius laborals.

Es va fer un minut de silenci per la mort d'en Pep Cànaves Amer, Pep de ca'n Nas, ex-regidor, al que sempre recordarem amb la seva bandera republicana als actes d’abril.

 

Els regidors del PSOE es van restar muts quan es tractava de donar explicacions o arguments a les mocions, mentre que al ex-dimitit regidor de medi ambient, Jaume Plomer, se l'ha pujat al cap el seu nou càrrec de secretari general i no aturava de xerrar amb els seus companys, quan els regidors de l'oposició donavam els nostres arguments.  Simplement de pena.

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de l'escola municipal de Música de Pollença. Aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern, abstenció del PP-UMP i vot en contra d'Alternativa EU-EV .

Van rebutjar les nostres al·legacions sense haver fet un estudi del cost de les mateixes (massa feina). Ens sembla increïble i inconcebible que un govern teòricament de centre-esquerra es negui a ni tan sols plantejar-se un sistema de beques. Farem un article.

2.- Aprovació definitiva si procedeix de l'ordenança reguladora de la taxa per la presatació de serveis a les platges. Aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern i la nostra abstenció.

La nostra abstenció va ser per que el regidor de medi ambient Jaume Plomer, ,responsable del tema, no va argumentar el seu rebuig a l'al·legació d'un particular demanant que les tarifes siguin igual a tot el municipi pels mateixos serveis (a Formentor són més cars) i tampoc van explicar si havien comprovat els errors que denunciava l'al·legació.

3.- Ratificació del decret de batlia núm. 318 de dia 8 de maig de 2009. Aprovat per unanimitat.

4.- Ratificació del decret de batlia núm. 320 de dia 11 de maig de 2009. Aprovat per unanimitat.

Els dos punts eren nomenament de procurador per a contenciosos administratius davant de la taxa de fems. Vam demanar com es trobava l'estudi tècnic de repercussió de les taxes de fems, del que han de sortir unes taxes més justes i adaptades a la producció real. El batle ens va dir que es faria una reunió per explicar com es troba el tema També vam demanar pel pla de viabilitat per a la recollida de fems. El batle va respondre que està molt avançat i que s'ha començat a disminuir costos de manera consensuada amb els treballadors, qle que significarà una davallada de les taxes l'any que ve

5.- Aprovació si procedeix, de la declaració de compatibilitat de la Sra María Serra Petro – tècnica de relacions laborals.

Aprovada per unanimitat

6.- Aprovació si procedeix de la sol·licitud d'autorització prèvia al CIM per a la modificiació puntual del PGOU zona equipament ECAD-12

Aprovada per unanimitat

7 Aprovació definitiva si procedeix, del la modificació de l'article 60 de l'ordenanaça municipal de Policia i Bon Govern.

Aprovada, només es va abstendre María Buades per la seva feina a l'Asociación Empresarial Hotelera de Pollença. 

Només s'havia presentat una al·legació d'un particular. Vam demanar que s'ens tengui més informats i van informar dels problemes a les obres de la Cala Molins demanant un cumpliment estricte de l'ordenança.

8.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a Informe jurídic Ternelles.

Rebutjada, vot a favor nostre, abstenció del PSM i, la resta en contra.

A aquest punt van sentir moltes excuses ( no per part del PSOE que continuaven muts) sense cap sentit ja que demanar un informe jurídic no suposava més que això, però clar seria una mica complicat dir que no es vol obrir el camí públic quan és possible fer-ho amb un decret de batlia. El que és cert és que l'equip de govern continua sense remoure cap tancament dels camins públics de Pollença.

9.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a Bens d'Interés Cultural.

Rebutjada vot a favor nostre, tota la resta en contra.

L'administració és incapaç de fer complir la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears que regula que aquests s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. Tots tenim dret a visitar la Fortalesa i el Castell del Rei. L'argumentació de la resta de grups (excepte el PSOE que continuaven muts) es va centrar en que eren propietats privades i era complicat arribar a acords. Oblidant que un Bé d'Interés Cultural és de domini públic i que l'administració té poder i ha d'executar les lleis.

10.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a llicències d'obres declarades d'interés autonòmic.

Aprovada amb la nostra abstenció.

La moció és una aplicació al municipi del “decret Nadal” però després de consultar el tema no tenim gens clar que aquest sistema de llicències de tramitació preferent no sigui sinó una manera per embullar la organització administrativa i de desvestir un sant per vestir-ne un altre

11.- Ampliació si procedeix, del termini d'exposició pública (AVANÇ) de l'expedient relatiu a la revisió del PGOU i adaptació al PTI.

Aprovada per unanimitat. El termini d'exposició serà de 30 dies més quan surti publicat. Estam preparant al·legacions i dedicarem qualque article al tema aquests dies.

Comentaris

Pepe

Rick

Pepe | 30/05/2009, 23:17

Veure lapel·lícula Casablanca de petit crec que em va deixar marcat.

No sé si recordau quan a 'Casablanca'el cap de la policia el jaqueter Renault (genial Claude Rains) va recordar a Rick (més genial Humphrey Bogart) en quins conflictes bèl·lics havia participat. A la versió original enumerava 'Etiòpia contra els italians i ajudant als republicans espanyols'( a la versió censurada durant la dictadura parlava dels txecs). O sigui sempre amb els més dèbils i per desgràcia perdedors.

Segur que Rick no estaria amb Delgados, Rosas Diez i similars no?

S'ha de ser molt hipòcrita per fer una manifestació per denunciar la “imposició lingüística del català”.

JRV

Nacionalisme-internacionalisme

JRV | 30/05/2009, 22:36

Gracies pel comentari, Garci, i aquest mes o manco es el meu ideal de progrés humà, ara per ara ben llunyà encara.
Crec que jo he arribat a un punt ben avançat d'internacionalisme, perque del tot no se si ho pot ser qualcú. Però primer ens hem de curar a nosaltres mateixos si volem anar d'internacionalistes, i o dic per una certa clase politico-social de per Castellà, que es ramifica per tot l'estat espanyol, i que van d'això, d' internacionalistes,de cosmopolites perque ara ja parlen un poc d'anglés...pero encara no he vist que culpin a la gran Castellà del genocidi indi, de l'expulsió dels jueus, o dels moriscos, o de la repressió barbara contra la cultura catalana des de el decret de Nova Planta. Son els mateixos que escriuen o llegeixen els doctes diaris i publicacions de Madrid, on es pontifica i arregla el mon mentres els altres fan feina i defensen , en mes entrebancs que ajuda, la cultura propia. Perque, com els arbres tenen arrels, no es pot coneixer vertaderament una altra cultura si no es coneix la propia, i el primer signe d'identitat d'una cultura, el l'idioma en que s'expressa. I ofegar una cultura es fer recular la dignitat.
Mal lloc per ser realment internacionalista, i jo repeteixo, ho vull ser, un indret com Espanya on es menysprea i s'intenta ofegar la cultura del pròxim, que per soberbia, o per demagogia populista baratera, ni tan sols volen coneixer.
No obstant això, i essent l'home el primer beneficiat del seu progrés huma, no soc tan ximple de saber que un explotador català o mallorqui ho es tant com un espanyol o xinés, cap independencia es la panacea, però en cuestions de soberania, deixem que cada poble decideixi, no crec que cap poble hagui de ser el tutor d'un altre

Garci

Re: Silenci parla Alternativa

Garci | 30/05/2009, 18:16

Se que arrib tard al debat, però volia fer una puntualització que hem va fer un catalanista no nacionalista:

El nacionalisme sempre és dogmàtic, excloent i anti alguna cosa.

Cal apostar per la voluntat popular, la de tots, la dels altres pobles que integren un mateix tot que és diu humanitat, i ser internacionalista.

Em va convencer.

Joan Ramon

PP+PsoE=Love in euskadi.

Joan Ramon | 30/05/2009, 12:49

Jo clar no tenc res, tens un punt de vista, però tot és matisable, de totes maneres, crec que nacionalistes per nacionalites, trobam de tot. Però el nacionalisme que jo entenc com a catalaniste, és molt mès tolerant que el de L'Estat Espanyol, segurament pel fet de haver estat oprimit durant molts anys, altre cosa és que a tots els col·lectius hi hagí gent tolerant o intolerant.
Jo soc contrari al terrorisme i l'ús de la violència, però l'Estant Espanyo neggant el dret a decidir, no ajuda a construïr un estat realment democratic.
Soc prou conscient que a Mallorca la societat independentista és minoria, també soc conscient que algúns col·lectius independentistes d'aquí`parlen com si representasin un grup elevat de la població, quan realment és molt infim, en quan a la manca de tolerancia amb els nouvinguts, no n'estic d'acord, i l'incapacitat d'integrar la nova poblaciò en la nostre cultura, trob que hem de ser seriosos, qui ha gestionat fins ara les conselleries que podien fer polítiques d'integracio de nou vinguts?
A mi si arribam a ser independents de Espanya (de fet se que almenys no ho veuré, si ès que arriba a donar-se) no és una cosa que me preocupi gairé, però l'esquerra nacionalista a Mallorca a sigut prou integradora, de fet, molta de gent que està a algunes d'aquestes formacions és d'altres regions de l'estat Espanyol.
Pens que el PP i el PsoE han jugat durant molts anys a dimonitzar els nacionalistes, tant que a llocs com Euskadi s'han acabat juntat fent un front nacional, Mallorca evidentament serà lo que la majoria de la societat decidesqui, i no conec cap partit nacionalista d'ambit balear o dels països catalans, Espanyol si) que hagí possat en dubte el resultat de les elelccions autnòmiques en cap moment.
així d'intoleracia la de avui a la manifestació pels drets dels ciutadans, algú dubta que un ciutadà sense parlar català, però parlant castellà puguí viure a malloca?

Salut

Miquel Sánchez

Re: Silenci parla Alternativa

Miquel Sánchez | 30/05/2009, 12:19

Bon dia a ambdós, Joan totalment d'acord i Joan Ramon supòs que en les vegades que hem parlat d'aquest tema tu i jo ja el tenim ben clar.

A por ellos !!! Uy això no que la SGAE demana doblers

Joan Ramon

PP+PsoE=Love in euskadi.

Joan Ramon | 30/05/2009, 11:59

Jo no ho he quantificat per persones, jo crec que el nacionalisme Espanyol, al negar el dret de autoodeterminacio ès intolerant.

Joan

Re: Silenci parla Alternativa

Joan | 30/05/2009, 11:50

No se si dins el nacionalisme espanyol hi ha més intolerància que dins el català o el basc, possiblement si però crec que es deu simplement a que hi ha més nacionalistes espanyols que bascs o catalans i sobretot a que el nacionalisme espanyol sempre ha tingut la pella pel maneg (el poder). Crec que els nacionalistes catalans haurien de combatre la seva pròpia intolerància, la seva intolerància els hi fa més mal que la del nacionalisme espanyol, la intolerància d'uns pocs fa que molta gent (sobretot els nouvinguts de parla castellana se sentin agredits i aquesta gent ben aviat seran majoria si no ho són ja, així que ho combat la intolerància dins el propi nacionalisme català o vos podeu oblidar d'uns països catalans al menys per mitjans democràtics i pacífics.

Joan Ramon

PP-PSOE= matrimoni a euskadi.

Joan Ramon | 30/05/2009, 09:27

A tots els col·lectius hi ha gent que imposaria senzillament per creuré que té raó, de fet jo consider que l'estat Espanyol imposa quan no perment a la gent del país Basc votar si volen ser part de l'estat Espanyo o no, i major imposiciò que la de negar el dret a decidir...
Jo no els diria feixistes, però si poc democrates.
I no me serveix que neguin un dret, en nom de la lluita antiterrorista, això es demagogia.
salut i pot ser no t'hagues entes Joan, però també crec que dins el nacionalisme Espanyol ihi ha més intolerància que dins el dels anomenats catalanistes, és una opinió personal evidentament.

Salut

Joan

Re: Silenci parla Alternativa

Joan | 30/05/2009, 08:36

Joan Ramon no he volgut dir que aquí s'esta imposant ni llengua ni el model del països catalans. M'has entès malament.Em referia a aquesta minoria que es dediquen a anomenar feixistes i xusma espanyola a tots els que no pensen com ells. Aquest s'hi poguessin l'imposarien. Jo crec en el dret d'autodeterminació i estim la nostra llengua i la nostra cultura tot i que no em preocupa ni me lleva la son el tema dels països catalans, com diu en Miquel els Balears serem els que vulguem ser i la manera d'arribar als països Catalans es convèncer als seus habitants de que mereix la pena, que per una altre banda es el que crec que sempre has fet tú. Salut i Republica

Castelao

silenci per limitacions

Castelao | 30/05/2009, 08:21

L'actitut del Psoe pollenci es patètica, fruit de les seves pròpies limitacions. En el fons, diria un psicoanalista, es un atac contra les seves pròpies limitacions: no saben que dir, no saben de que va, el somriure electoralista es absolutament insuficient quan es tracta de gestió de la cosa pública, de demostrar sentit democratic i tolerant. I la seva voluntat i capacitat d'aprendre des de el reconeixament de l'ignorancia, nul

joan ramon

Imposar?

joan ramon | 30/05/2009, 08:03

Jo aquí no crec que ningú hagí imposant els països catalans, de fet actualment no formen part de la mateixa devisió territorial, així no entenc el que han imposat.
Per altra anda si et referiexes a la llengua, l'única llengua obligatoria a tot l'estat és el castellà.
Així que me sap greu, però no se a que et refereixes quan dius imposar.
Salut

Joan

Feixisme

Joan | 30/05/2009, 07:20

No me'n fii d'aquells que anomenen feixistes a tothom que no pensa com ells. Si voleu uns països catalans el que heu de fer es convèncer no imposar.

joan ramon

salut

joan ramon | 29/05/2009, 21:48

bàsicament d'acord amb tu, de totes maneres els serbis han acabat acceptant els resultats, més que per convenciment, per la força.

Salut i República, força barça jejeje

Miquel Sánchez

Re: Silenci parla Alternativa

Miquel Sánchez | 29/05/2009, 20:17

I una altre, Izquierda Unida va ser l'únic partir polític d'àmbit estatal que es va queixar públicament de la "putada" a la llista internacionalista.

I altres amb lo boca molt petitona

Miquel Sánchez

Re: Silenci parla Alternativa

Miquel Sánchez | 29/05/2009, 20:11

Moltes películas heu vist vosaltres, les illes balears seran el que els seus habitants vulguin, espanyols, catalans o serbis.

El pobles tenen dret a l'autodeterminació, però també els resultats de les consultes popular no són els que nosaltres volem i hem d'aceptar de bon grau i fer feina per ells, no començar a anomenar feixistes a qui no ho són.

Volem viure en pau a una Espanya federal, no haurà mai independència per ningú sense una prèvia república espanyola, la veritable democràcia està en respetar els resultats electorals i de moment el partit popular a les nostres illes frega sempre la majoria absoluta, aixì que això dels països catalans està molt enfora al manco a les illes, quatre illes quatre fronteres perquè ni nosaltres mateixos ens podem veure, això sí que és molt trist.

assamblea antifeixista

Iniciativa Internacionalista

assamblea antifeixista | 29/05/2009, 19:57

Bones volia comentar la noticia de les xiulades i els quatre gats radicals, bé dir que iniciativa internacionalista és l'únic partit que es presenta a les europees que no és feixista, tot lo altre és xusma espanyola que invadeix el nostre pais i se'l vol fer seu, molts d'independentistes, no auqets que van d'indepes burgesos no, els de classe obrera esteim ben content és l'únic partit que ha agrupat tot l'independentisme , que hi ha disn l'estat opresor anomenat espanyol, i per acabar recordar una cosa: tant és ara com abans perque això ja ve d'enrere només hi ha una senyera pels països catalans!
salut! i recordau EU es un partit espanyol...

Garci

Re: Silenci parla Alternativa

Garci | 29/05/2009, 17:00

Hola Julen. Content de llegir-te.

El tema l'has resumit molt bé. Jo em quedo amb una frase: el Bloc és un difunt sense enterrar. Havia de ser una aposta de futur i l'únic que ha estat és una unió d'interessos per obtenir cadires i poder.

Si seguim així, el Bloc és mort, però EU i EV també fan olor a mort. Tanta lluita interna, tanta desavinença entre partits, punyalades, aprofitaments, jugades estranyes, incomprensións... i a nivell extern fent el joc a UM posant com a excusa la bona tasca de Fina Santiago. Aquesta pareix a ser l'únic motiu (que diuen ells) de seguir governant. Els motius reals ja sabem quins son: diners i cadires.

El Bloc es reeditarà, però no per voluntat de la militància, sinó dels càrrecs que no veuran una altre sortida per tornar a tenir càrrecs. Després diran que la campanya falta gent, es demanaran on es la gent de base, s'estranyaran de no trobar suports... i tot perquè només compten amb la base quan els interessa.

Guanyarà el PP, demanaran el vot perquè no guanyi, fent política de la por, però ells perdran. I després, de tots els que seuen a la cadira, no compareixerà ningú. "Si te he visto no me acuerdo". I això passarà a EV i a EU, perquè com tu dius son partits desorganitzats amb unes cúpules completament corporativites que miren per elles i no per la política.

Esper que un dia se n'adonin dels seus errors i s'uneixin en la feina, com hem fet la gent d'Artà, Capdepera, Sonservera i Pollença, i que esper que estrenyem encara més els llaços per poder lluitar encar més fort contra tot el que ens cau al damunt.

pdt: la propera vegada que facis una valoració com aquesta, envia-la al correu que la publicarem com a article. Ja saps que aquí tothom està convidat a fer articles.

camins

Ternelles SL

camins | 29/05/2009, 16:40

Una mica més de pariipé per enredar el tema de Ternelles pel que veig.

Immobiliàries=Legió satànica destructora de la Veritat,la Bondat,l'Excel·lència i la Bellessa.

PP-UM=Lladres i mentiders S.A.

Immobiliàries=Legió satànica destructora de la Veritat,la Bondat,l'Excel·lència i la Bellessa. | 29/05/2009, 16:08

Sin una auténtica política verde y ecologista sólo conseguiremos tener casas,edificios,barriadas,ciudades e individuos enfermos.

Notícies

Re: Silenci parla Alternativa

Notícies | 29/05/2009, 15:01

Avui al DdM: El Ayuntamiento valora el coste que tendría expropiar el camino de Ternelles

i

El pleno aprueba una moción del PP a favor de aplicar el Decreto Nadal

Pepe

Re: Silenci parla Alternativa

Pepe | 29/05/2009, 09:32

No només és el seu silenci que crec que és una manca de respecte no només a nosaltres sinó als seus votants, sinó la seva actitud quan la resta argumentam.

Garci

Re: Silenci parla Alternativa

Garci | 29/05/2009, 08:02

Pepe, no t'enfadis,hi ha una dita popular que diu millor callar i parèixer beneit, que parlar i confirmar que ho ets.

Si no diuen res els del PSOE serà perquè res tenen que dir, ni criteris, ni opinió política, ni respecte a la feina dels altres...

En castellà li diuen pataleta, en català potadeta, però silenciosa. O també podria ser que emprin tècniques de la Noviolencia: la no cooperació o no col·laboració.

Joan

Bon dia Alternativa!

Joan | 29/05/2009, 06:45

Bon dia Alternativa per Pollença! Aquest és el començament d'un llarg i profitós camí.
(profitós per el poble)

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb