URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Precs i preguntes

Alternativa | 10 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest són els precs i les preguntes del ple de maig.     

PRECS:

1. Demanem que el zelador municipal realitzi una inspecció de les construccions de la parcel·la 782 del polígon 3 Ca’n Cullerassa que tenia una llicència de consolidació parcial de coberta a instal·lació agrícola (expedient 561/02).

2. Demanem la revisió de la llicència de la parcel·la 782 del polígon 3 Ca’n Cullerassa: Ampliació i reforma de vivenda unifamiliar aïllada.

3. Demanem el compliment de l'actual ordenança d'ocupació de la via pública, actualment vigent. Seguim com cada estiu.

4. Insistim en demanar  els plans tècnics dels vedat de caça del Puig de Santuïri, Formentor, Cala Murta i Ternelles (si ja existeix).

R: Contesta el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer dient que, conformement l’escrit remés per la Conselleria, els drets cinegètics que hi consten són dades de caràcter privat que no poden ésser jurídicament lliurades sense el consentiment dels seus propietari. Hem demanat aquesta còpia d'aquesta contestació de la Conselleria.

5. Fa mesos que vàrem demanar per escrit les actes de les juntes d’EMSER i del Consorci, la documentació de la permuta dels conjunts arquitectònics de Sant Domingo i Sant Jordi i  encara no se’ns ha donat. Seguim igual.

PREGUNTES:

1. Volem una explicació detallada de l’acord amb els concessionaris de les platges que ha estat publicitat a la premsa. Segons aquestes notícies enguany no es demanaran unes millores concretes a canvi de que es mantinguin els llocs de feina durant tota la temporada, donada l'actual situació de "crisi turística". Els concessionaris han presentat qualsevol documentació per demostrar com les afecta la crisi? Quin va ser el seu plantejament? Quan de llocs de feina es pensaven llevar? Aquest acord s’ha fet per escrit? Sense resposta.

2. Com es troba l’expedient d’infracció urbanística obert a la finca de tenelles, polígon 4 parcel·la 469?

R: Contesta el Sr. Batle dient que s’ha demanat un informe al cadastre respecte l’ús i que es continua tramitan. Al darrer ple de juny vam tornar a demanari segueix igual, hi ha molt poques ganes de col·laborar amb la fiscalia de medi ambient a l'expedient obert a la propietaria de Ternelles.

3. Quants expedients d’infracció urbanística s’han obert al 2008 per iniciativa del zelador municipal?

R: Contesta el Sr. Batle que se n’han obert 39 per part del zelador i n’hi ha 350 dels quals té la revisió encomanada. La feina de revisió va a un ritme més que lent. 

4. Volíem saber la freqüència i quantitat d’insecticides utilitzats al jardins, camins i voreres del municipi.

R: Respon el Sr. Batle donant lectura a l’informe emès pels jardiners, indicant que l’any 2008 se realitzaran dues campanyes (març/abril i octubre/novembre) i que en el 2009 s’han fet dos o tres tractaments, duplicats per les pluges. Així mateix assenyala que s’utilitzen els insecticides/herbicides més ecològics del mercat i enumera la relació dels camins als quals se hi ha fet feina, amb un total de 72 km. Va ser un informe molt complet i detallat, posteriorment hem demanat còpia per penjar-ho.

5. Volíem saber respecte a  l’aigua de la dessaladora si ja s'ha negociat o començat a negociar la quantitat d’aigua que s’utilitzarà i preu de la mateixa.

R: Contesta el Sr. Batle que hores d’ara no s’ha negociat la quantitat d’aigua ni el preu, indicant que es va realitzar un estudi respecte l’aigua necessària i el seu dèficit, que s’hauria d’actualitzar, amb la possibilitat d’incloure les noves urbanitzacions i la cala Sant Vicenç. Per altra banda un grup format per batles de municipis turístics, com és el cas de Pollença, manté que el preu de l’aigua ha d’ésser únic.  Ja veurem el preu d'aquesta aigua, ja que haurem de pagar les infraestructures que s'han fet, el preu de l'aigua que té un gran cost energètic i a més a més l'empresa que dona el servei haurà de guanyar doblers.

Vam sol·licitar resposta a les preguntes formulades a l’anterior ple de dia 30 d’abril de 2009 i que no s'ens havien contestat

1. Volem una explicació detallada de quines dificultats tenen per portar l’aprovació del pressupost a aquest ple. És inadmissible que portin més de mig any de retard quan van contractar una empresa per ajudar-les. A més tornem a demanar els informes que hagi fet aquesta empresa privada. Seguim sense resposta i sense pressuposts

2. Respecte a les borses de residus a Cala Boquer recollides per escolars del municipi i que han romàs  a la Cala des de gener a abril, volem una explicació detallada de per que s’ha tardat tan de temps en recollir-les? Quin és el període que des de l’àrea de Medi ambient és considerà adient per fer una retirada de bosses de residus a una platja tan visitada com la de Cala Boquer?

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que el comportament del Regidor Sr. García al respecte li sembla cínic, assenyalant que sembla ser que la bandera de la participació ciutadana ha d’ésser del grup d’Alternativa EU-EV. Així mateix indica que es va decidir que millor no fossin els alumnes voluntaris que recollissin les borses i que s’ha tardat més perquè l’àrea de Medi Ambient tan sols disposa d’un tècnic i d’una auxiliar administratiu i el servei de recollida s’havia de fer fora de l’horari habitual així com EMSER tampoc disposa d’una brigada específica. Manifesta també que el Regidor Sr. García no es queixa de la brutor que hi ha a altres cales.   

3. S’ha fet l’estudi de condicionament de la Cala Sant Vicenç que es troba al pacte de  l’equip de govern? En cas de resposta negativa, quan es pensa fer?

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que respecte el pla d’ordenació de la Cala Sant Vicenç no s’ha publicat res.

PRECS:  

1. La torre dels jardins d’en March, davant del convent, està coberta per una planta. Això pot degradar la pedra. Crec que la pedra és prou bonica per poder-se veure i no fer-se malbé. Demanem que si és possible és retiri la planta i es netegi i enllueixi la torre.

2. Al poliesportiu més d’una vegada hi ha els focus encesos. Pensem que l’administració és la primera que de donar exemple i per tant demanem que es controli millor aquest tema.

3. Pensen arreglar o lleva qualque dia la font que fa més d’un any està al començament del Passeig Anglada Camarassa ( al costat de la rotonda)?

4. Poden llevar pressió o posar qualque sistema de regulació a les fonts públiques del municipi, actualment és impossible beure a la majoria de les mateixes?

5. Per uns pròxims comicis o referèndums els panels electorals de l’església de Sant Jordi es podrien posar a un altre lloc? l’altre dia un turista em va demanar que li fes una foto amb la seva dona i la veritat és que amb aquests panels no va quedar molt bé.

6. Complir l'actual ordenança d'ocupació de la via pública.

7. Atesa la crida del president de la Fundació Banc d'Aliments de Balears, Manel Marco, amb l’objectiu de proveir les necessitats dels col·lectius més desafavorits de la societat balear -la situació dels quals es veu més agreujada dia a dia amb motiu de l'actual crisi econòmica, pregam a l’equip de govern que es solidaritzi econòmicament i, en el possible, es lliurin els excedents alimentaris que encara són comestibles tant de la Residència  com també els que resultin dels esdeveniments municipals amb oferiment d’àpats, berenars, etc...

A continuació el Regidor Sr. García formula les següents PREGUNTES:

1. La crisi econòmica està propiciant el creixement de gent que cerca aliments caducats en els contenidors dels supermercats locals, evidentment això suposa una situació social molt preocupant i riscos d’intoxicació alimentari. Els serveis socials estan cercat solucions a aquest problema? A la reunió del Patronat de la Residència s'ens va contestar qeu aquesta gent no vol anar als Serveis Socials i que el problema és de difícil solució.

2. Volem una explicació de com s’ha fet el curs de prevenció de Legionel·losi a la Residència? perquè ens han denunciat  i no és la primera vegada que ha hagut un cas de nepotisme. A la reunió del Patronat de la Residènci s'ens va explicar per part del gerent de manera detallada la forma en que s'havia fet aquest curs, no havia hagut cap irregularitat.

3. Què passa amb els plecs de la neteja viària del Port? Seguim amb una empresa sense contracte.

4. S’ha solucionat ja els problemes dels banys de cala Molins? Per què els banys del parc de l’aturada de busos es troben qualque dia tancats? Sense resposta.

5. Ens han fet cas i a la plaça Joan Cerdà han llevat un balancí que era massa a prop de l’edifici, el que volíem saber és on es aquest balancí?   S’ha instal·lat a un altre lloc? Sense resposta.

6. Quan s’activarà el Patronat d'Esports Municipal de Pollença, quan es reunirà l’assemblea Consultiva del Patronat? Quines reunions s’han fet i per què no s’informa? Sense resposta.

7. S’han adjudicat ja les activitats d’estiu? A qui? Sense resposta.

8. Quan s’arreglarà la pista d’esquaix i la de futbet que es troben inutilitzades, el que suposa un perjudici econòmic per l'empresa (a la que correspon un 50% del pagament de les pistes)? Sense resposta.

9. Com es troba el pla d’eliminació de barreres arquitectòniques?. Sense resposta.

 

Foto de Hans Monheim. Publicitat per a enderrocs

 

 

 

Comentaris

Pepe

Re: Precs i preguntes

Pepe | 13/07/2009, 17:06

Del PSOE poca cosa puc dir, esper que s'aclareixin el més prest possible i que el regidor que entri el faci amb ganes i i·lusió que falta li farà.
A més d'un dels que van entrar en la nova executiva ja els havia avisat o canviaven molt ells o canviava molt el PSOE local o no durarien massa

Memoria histórica

Re: Precs i preguntes

Memoria histórica | 13/07/2009, 09:02

Francisca siempre ha hecho muy buen trabajo... para UM.

Gracias a ella UM pasó de la oposición a lo que es ahora. Quién hizo concejal de urbanismo a Joan? na Francisca.

Gracias a ella tenemos un alcalde de UM cuatro años cuando UM-UNPI sólo suman un concejal más que el PSOE.

Al menos en agradecimiento por los servicios prestados le tenían que haber dejado escribir en el programa no?

Los compañeros del PSOE ( yo deje de serlo hace tiempo)tenían que haber aprovechado las firmas de Hans para hacer dimitir a Francisca.

Jaume para ser coherente tendría que explicar por qué ha dimitido y no abandonar la nave de repente dejando embarcados en el Titanic del PSOE a la buena gente que apuntó en la directiva.

Un buen número de votantes socialistas os votamos en las elecciones y en las próximas seguro que hay muchos más socialistas que os votan

Una exsocialista

FRANCISCA RAMON APLEGA D'UNA VEGADA!!!

Una exsocialista | 13/07/2009, 07:52

Per una part comencen a promoconar a ne'n Toni i per l'altre na Francisca, o no sentera de res o fa com si no senteràs. A duit al PSOE a la ruina total (i el que queda) però ella cada mes sen dur un bon sou. I el membres del comité que tampoc senteren der res. jovenetlos que volen ésser polítics i que no senteren del sant ni de la festa. Que no veis que aquesta dona l'únic que persegueix és el seu benestar econòmic? Podrieu dir-me quina mesura socialista a duit a terme aquesta legislatura? Podrieu explicar les raons reals de la dimissió den Jaume Plomer? Si la junta del PSOE fos coherent, dimitiria en ple. Qui realment hauria d'haber dimitit és na Francisca Ramon i no en Jaume Plomer.
Jaume, enhorabona per la teva coherència política.

Maria

Re: Precs i preguntes

Maria | 13/07/2009, 06:45

És que han de començar a "promocionar" a n'en Toni Oliver com a futur substitut d'en Joan Cerdà

Miquel Sánchez

Re: Precs i preguntes

Miquel Sánchez | 12/07/2009, 22:40

Parlant de programa de festes del Moll, no havia de més barats, quin "luxe" pels temps de crisi, paper de primera qualitat i cap referència al turisme ni als seus treballadors.

Pepe

Re: Precs i preguntes

Pepe | 12/07/2009, 21:23

No m'havia fixat però avui me l'han fet notar, resulta curiós que al pregó de festes del Port no surti cap missatge de la delegada del Port, na Francisca i en canvi surti un text d'en Toni Oliver.
Aquests d'UM-UNPI le shi saben totes.

Pepe

Re: Precs i preguntes

Pepe | 12/07/2009, 09:38

Comprenc aquesta desil·lusió en la gent que vareu decidir donar el complicat pas d'implicar-vos a la política municipal, amb la idea de fer alguna cosa positiva pel nostre municipi.
La regeneració de la política només es pot fer des de la independència i assumint que no es pot governar a qualsevol preu.

Un membre del PSOE

JO TAMBÉ MEN VAIG I COM JO NI HAURA D'ALTRES

Un membre del PSOE | 12/07/2009, 09:05

La gent que va donar suport a Jaume Plomer coma secretari general del PSOE mos sentim del tot desilucionats. Desilucionats amb en Jaume, amb la resta de regidors pel seu desconeixament de sebre i actuar com un GRUP polític i amb la direcció del PSOE de Palma, per no fer el recolsament que s'hauria de fer.
Per tot això, jo també he decidit anar-me'n. Això és un desgavell que desgasta innesesariament.
Gràcies.

Pepe

Re: Precs i preguntes

Pepe | 12/07/2009, 08:04

Del tema de la dimissió d'en Jaume i del seu substitut o substituta només hi ha remors. El que és cert és que la dimissió d'en Jaume va agafar totalment per sorpresa als seus companys i que ha deixat un bon grapat de gent "desemparada".

M. pineda

Re: Precs i preguntes

M. pineda | 12/07/2009, 00:29

SERA LA MANO DE CAPO LA QUE MECE LA CUNA DEL PSOE?
TONI CIFRE CRESPI SE VA A METER EN UN FREGAO DE NARICES. HAY QUE VER LO QUE HACE EL AFAN DE PROTAGONISMO. NO TIENE MIEDO EL PSOE QUE CIFRE CRESPI ACABE EN EL GRUPO MIXTO?

psO eh

Re: Precs i preguntes

psO eh | 11/07/2009, 22:47

Con respuestas como la de Cala Boquer casi mejor que Jaume Plomer lo haya dejado.
Dicen radio-calle que el número 5 de la lista del PSOE ahora se lo ha pensado mejor y parece que quiere ser concejal.
Las relaciones entre Francisca y Toni son peor que malas, si ya había divisiones esto lo puede acabar de arreglar.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb