URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Catàleg llocs de treball

Alternativa | 29 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va rebutjar (amb els vots en contra de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP i el nostre vot a favor) la nostra  moció relativa a la realització d'un catàleg de llocs de treball. del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme.... Una qüestió pactada en els  convenis col·lectius, que encara no s'ha plasmat a la realitat.

 Com deia JRV a un comentari; el catàleg es la descripció de cada lloc de feina, necessari per descriure les activitats pròpies del treball . Es imprescindible per saber quina es la feina general i particular que ha de fer cada un,  quines son les seves responsabilitats, i amb quin objectiu s'ha de perfeccionar professionalment dins la seva feina. També es molt necessari pel mateix Ajuntament a l'hora de sel·leccionar el personal per cada lloc de feina (els coneixements de picapedrer, o electricista, o netejador, etc. que ha de demostrar i acreditar segons la descripció del mateix catàleg, i també per valorar la productivitat en cada cas).

Aquest seria un exemple concret del catàleg de l'Ajuntament d'Alcúdia  (una altra cosa que té Alcúdia i Pollença no):

1.- Denominació: Tresorer.
2.-Tipus: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional
3.-Adscripció: Administració General.
4.-Grup: A.
5.-Titulació acadèmica:Llicenciat universitari (Dret, Administració i
Direcció d’Empreses, Economia o Ciències Actuarials i Financeres).
6.-Forma de provisió: Concurs de mèrits.
7.-Compl. de Destí: Nivell 25
8.-Compl. Específic: 11.727,12 euros anuals.
Segon.- La modificació del vigent catàleg de llocs de treball de la corporació,
assignant la plaça de Tresorer a l’àrea d’Intervenció amb el codi 4100, i
les següents:

1.-Responsabilitats generals:
La planificació i programació de la Tresoreria de l’Ajuntament per tal de
garantir la disponibilitat dinerària municipal prioritzant la satisfacció de les obligacions
d’acord amb les directrius de la Corporació i l’establert legalment.
La gestió i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat local, de conformitat
amb l’establert per les disposicions legals vigents.
La prefectura dels serveis de recaptació, excepte d’aquells tributs o
ingressos que la Corporació no gestioni directament.
2.-Treballs més significatius:
- Administrar la tresoreria municipal, actuant sobre el servei de caixa, fons
i operacions de tresoreria.
-Responsabilitzar-se dels pagaments i cobraments, i centralitzar els fons i
valors generals.
-Control de la disponibilitat monetària, avals, comptes corrents i caixa de
la corporació.
-Confeccionar sota la supervisió d’Intervenció el compte anual de recaptació
per al Tribunal de Comptes.
-Notificar determinats rebuts i col·laborar en la informació i l’atenció al
públic sobre aspectes derivats dels rebuts i de les liquidacions.
-Elaborar certificats de descobert.
-Col·laborar i coordinar-se amb les unitats o dependències que emeten els
rebuts o la liquidació.
- Realitzar qualsevol altre treball propi de la seva categoria per al qual
hagi estat instruït prèviament.
- CODI 4100.
- Grup A.
- Complement de Destí: nivell 25.
- Complement Específic anual: 11.727,12 euros

Un catàleg de llocs de treball és una eina molt útil per:

- Millorar la correcta gestió dels recursos humans de l’Ajuntament. Facilitant la eficàcia i l’eficiència dels treballadors i establint les bases per a una adequada definició d'objectius.

- Determinar el valor objectiu de cada lloc de feina dintre de l'estructura de l'organització, permetent una distribució equitativa dels salaris i reduint les possibilitats d'arbitrarietat.

 - Fer factible l'avaluació del rendiment de les persones que ocupen els llocs de treball mitjançant sistemes més vàlids i fiables. Entre altres coses això acabaria  amb les productivitats sense criteri.

 - Tenir un coneixement més precís del contingut dels diferents llocs de feina i del perfil d'exigències de cadascun d'ells que possibilita l'elaboració de plans de formació i el desenvolupament de processos de selecció més eficaces.

Evidentment hi ha por a fer aquest catàleg, el pas lògicf després del catàleg és la valoració dels llocs de feina ( com ha fet la nostra companya de Diògenes a Son Servera, veure article)  on es valora cada lloc de feina segons les habilitats, capacitats, coneixements, circumstancies com  intempèrie, atenció al públic, tenir treballadors a càrrec seu o no, iniciativa...


Tan els catàlegs i especialment les valoracions de feina s'apliquen a nivell d'administració pública i també a totes les grans i no tan gran empresses internacionals i estatals. Per qué al nostre Ajuntament no? Per què no s'han posat en pràctica els esborranys que s'han aprovat a anys anteriors?  Simplement per què limita el clientelisme polític del regidor  de torn, no la va fer públic.

Pensam que des del punt de vista de funcionament  l'Ajuntament necessita urgentment una nova organització i que el catàleg evidentment seria un primer pas. Un pas que no seria fàcil i que portaria feina, i precisament una altra característica del nostre equip de govenr és no fer massa feina i menys d'aquestes que suposen qualque conflicte. Ni tenen ganes ni il·lusió per aixecar el poble.

Al debat tan el regidor de personal Juanjo  (PSOE)  com el regidor del PSM, Tomeu  van dir que estaven d'acord amb que el catàleg era una eina útil... Però després, com casi sempre en un exemple més de manca de coherència van  votar en contra. Crec que la seva idea la va resumir en Joan quan va dir que el representava a "la patronal" i que havia de pensar enl a majoria dels ciutadans! Com si el primer per donar un bon servei als ciutadans no fosa profitar al màxim els recursos humans que tenim. Simplement demencial.

Al tema de organització de personal a Pollença, a l'igual que a altres temes, es vol gestionar aquest municipi com si ens trobassin al segle XIX. Una manera de gestionar on predominen els parts i quarts o tenir bo sense importar  la productivitat municipal. D'aquesta manera hi ha regidors que només entenen l'Ajuntament com una possessió particular i utilitzen de manera política als treballadors. D'aquesta manera dia a dia els treballadors més productius i emprenedors d'aquest Ajuntament s'enfonsen en el desànim. 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Atès que un catàleg de llocs de treball és imprescindible per millorar la correcta gestió dels recursos humans de l’Ajuntament. Facilitant la eficàcia i l’eficiència dels treballadors i establint les bases per a una adequada definició d'objectius

Atès de la gran utilitat del catàleg de llocs de treball per :

- Determinar el valor objectiu de cada lloc de feina dintre de l'estructura de l'organització, permetent una distribució equitativa dels salaris i reduint les possibilitats d'arbitrarietat.

- Fent factible l'avaluació del rendiment de les persones que ocupen els llocs de treball mitjançant sistemes més vàlids i fiables.
- Tenir un coneixement més precís del contingut dels diferents llocs de feina i del perfil d'exigències de cadascun d'ells que possibilita l'elaboració de plans de formació i el desenvolupament de processos de selecció més eficaces

Atès que el catàleg de llocs de treball del personal de l'Ajuntament es una qüestió pactada en anteriors convenis col·lectius, que encara no s'ha plasmat a la realitat. 

Atès que fa tres anys els delegats d'Emser ja varen fer i passar un esborrany de catàleg de llocs de feina, però oficialment no s’ha fet res per aprovar-ho.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

La realització i aprovació d’un catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme....

 


Comentaris

Sergi.

Endesa.

Sergi. | 29/09/2009, 17:03

Una torre d''alta o mitja tensió no és com una llimonera què es pot sembrar just davant d''una caseta a fora-vila.

Sergi.

Endesa.

Sergi. | 29/09/2009, 17:01

Senyors de Endesa;a Mallorca hi ha moltes injustícies en forma de torres d''alta i mitja tensió.Ho arreglin per favor.

Sergi.

Endesa.

Sergi. | 29/09/2009, 11:04

No és una xarxa;Mallorca està plena d'autopistes elèctriques amb torres d'alta i mitja tensió què han colocat just davora o bén aprop de cases habitades.¿Per què??.Segurament per matar o emmalaltir als seus moradors.

Alternativa per Pollença

Re: Catàleg llocs de treball

Alternativa per Pollença | 29/09/2009, 06:16

Avui a les 11:00 a la ràdio municipal podeu escoltar al nostre regidor en Pepe.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb