URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Obscurantisme i traves a l'oposició.

Alternativa | 15 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

No ens hem cansat de demanar al regidor d'hisenda durant tot l'any, plenari rere plenari, els informes fets per l'empresa contractada per l'equip de govern per revisar el pressuposts del 2007 i 2008 i assessorar en la elaboració dels pressuposts 2009.

Al seu dia ja ens vam sentir estafats per la contractació d'aquesta empresa ja que l'equip de govern s'havia negat  a contractar una empresa externa per fer una auditoria. O sigui que necessiten ajuda per aclarir els comptes però no volen fer una auditoria per veure com està realment la situació. Algú s'ho explica?

L'estafa encara és major si consideram que, tot i comptar amb aquesta empresa, els pressupost s'han aprovat definitivament a finals de septembre. Uns 9 mesos més tard del que marca la llei.

Hem de valorar el cost real d'aquests informes fets per l'empresa contractada per uns 20.000: Respecte al pressupost del 2008 (fet sense cap assesorament) només s'han avançat 50 dies. És a dir, amb comptes de fer-los amb 11 mesos de retard els han fet en 9 mesos. Fent els càlculs econòmics de l'ajuda de l'empresa contractada cada dia que hem recuperat de retard ens ha sortit a 400€.

El més greu és que al llarg de l'any el regidor d'hisenda sempre ha trobat qualque excusa per negar-nos aquests informes que ens han costat a tots els ciutadans 20.000 euros.

Al ple de l'aprovació inicial del pressupost (juliol) només ens van donar un paper on deia que l'empresa havia utilitzat 442 hores en la seva feina. Inclús Intervenció no ha pogut accedir a la informació de la feina d'aquesta empresa.

Davant de la nostra insistència i quan ja no podia posar més excuses, a l'aprovació definitiva dels pressuposts al darrer ple de setembre, el regidor d'Hisenda va dir literalment i així consta en acta:

Pren la paraula el Sr. Mir i assenyala que el regidor [referint-se a n'en Pepe] tendrà l’informe de l’empresa assessora, es troba pendent de revisió per l'equip de govern, ja que fins que no s’hagi aprovat el pressupost és tan sols un esborrany. Manifesta que, abans del proper ple, els regidors el tendran a la seva disposició.


Ja fa un temps de tot plegat i seguim sense haver rebut els informes de l’empresa. O sigui el Sr. Juanjo Mir, regidor d’hisenda, ha continuat mentint i incomplint la llei al no facilitar aquesta informació. Hem de tornar a recordar al regidor i a  l’equip de govern que l’Ajuntament no és la seva finca particular i que l’oposició té dret a consultar aquests informes pagats amb doblers públics.

Si l’equip de govern persisteix en el seu obscurantisme i en posar traves a la feina de l’oposició ens veurem obligats a anar a la justícia.


 

Comentaris

JRV

MES TERNELLES

JRV | 16/10/2009, 20:15

Perdoneu que reiteri la correcció al comentari de Maties Vallés: no hi va haver cap mesura del Govern Balear contra l'excursió a ternelles, en tot cas, del batlle de Pollença, o de l'Ajuntament de Pollença, com volgueu, per tant no hi va haver contradicció entre l'actitut del Conseller de Movilitat i el de Medi Ambient.

Dit això, voldria fer algunes observacions, puntualitzant que l'ectuació de la Policia Local, dels agents de Medi Ambient i dels Guardies Civils que mes tard es presentaren a l'indret on els marxaires dinaven, atenent una denuncia efectuada per la propietat, fou en tot moment correcta i professional.
Ara be: si el Cami de Ternelles te el seu inici vora la carretera de Lluc, perqué els policies locals foren enviats precissament a l'inici d'una finca particular, i no a l'inici del Cami? Els agents de Medi Ambient es varen presentar i ens varen acompanyar des de l'inici del cami, es a dir , a la carretera de Lluc, no vora la barrera posada per un particular.
Per altra part, l'ordre suposo que donada pel batlle, de situar-se la P. Local al final d'un tram de cami estret, amb una paret natural vertical a la dreta, i un precipici a l'esquerra, amb centenars de persones, nins dones embarassades, persones majors dins aquest cul de sac, hagués pogut tenir consecuencies tràgiques de no ser pel civisme i comportament exemplar dels excursionistes i l'alta professionalitat de la policia local. Esper que la propera vegada el batlle tingui en compte la seguretat dels ciutadans abans els interessos particulars, en cirsunstancies similars.

JRV

Maties Vallés

JRV | 16/10/2009, 19:54

Maties Vallés te una prosa elegant i dessenfadada, molt atractiva pel personal esquerranos com jo mateix, però malhauradament no sempre està al servei de la veritat, i en aquest cas, de la realitat. Tampoc l'excés d'eufemismes i dobles significats del seu estil expressiu no van tampoc sobrats de valentia, deu ser que com tot hom, ha de defensar la menjadora. Suposo també que la participació econòmica d'alguns membres de la familia March a l'empresa on treballa pesa mes encara, i ho entenc, "primus vivere". En aquest cas, quan comenta un fet que tan sols coneix per referencies, com es l'excursió a Ternelles i s'ha de guiar per noticies contradictòries, o que s'han publicat només parcialment, val mes que no la comenti, perque estarà comentant comentaris, no una noticia, i val mes que parli d'extraterrestes, per exemple, i no haurà de temer correccions d'aquests, que fins ara no s'han manifestat directament.
I consti que mantinc la meva admiració per la seva prosa i relatiu coratge, encara que aquest tan sols ocasional i segons amb qui, no fos cosa.
La crítica mordaç a la Conselleria de Medi Ambient, en aquest cas concret, he de reiterar que aquesta ha actuat en aquesta ocasió molt correctament, el Conseller Grimalt ha complit la seva promesa que ens va expressar l'any anterior de col·laborar en donar suport legal i fins i amb de control de la excursió amb funcionaris de la seva Conselleria , i així va ser.
La dubtosa questió de la limitació de 20 persones la va deixar la Conselleria en mans del batlle de Pollença, amb el resultat que ja coneixem. En quan a la participació de Gabriel Vicens, no hem consta en absolut de que es desplacés en cotxe oficial fins a Pollença, pel que el dir al contrari es faltar a la veritat, es a dir, mentir. A mes els consellers del govern balear també poden saltar les barreres que estiguin damunt un cami públic, com els llanterners, o els periodistes, per exemple, jo vaig veure mes de dos periodistes deins la finca, millor dit , dins el cami. Jo mateix li vaig donar una còpia de l'autorització de la Conselleria de Medi Ambient emesa el 31.08.2009, i per l'altra cara del paper, còpia del cataleg de camins, on figura en primer lloc el Cami de Ternelles publicat al BOIB de fa un any. Igualment els carrecs públics reberen una còpia del mateix, com la major par de excursionistes. No existeix cap document on es prohibeixi explicitament el pas de mes de 20 persones, que hagui sigut comunicat a cap membre de la plataforma de camins.
També tinc a repetir que per una vegada, els politics, sigui del signe que sigui, que varen saltar la barrera, no varen ectuar amb els criteris la major part de les vegades, hipòcrites, del "politicament correcte", i si amb els criteris del col·lectivament convenient i just dels ciutadans que representen.
No hi ha hagut contradicció entre l'actitut de Biel Vicens i el Conseller Grimalt, jo crec que s'han complementat.
Gracies.

Club de fans de Matías Vallés

El conseller se salta la ley

Club de fans de Matías Vallés | 16/10/2009, 07:22

Publicat a DM.

MATÍAS VALLÉS El paso del público por el camino público de Ternelles es una de las noticias estimulantes que Mallorca sólo ofrece esporádicamente. Gabriel Vicens degradó la fiesta con su bulimia de simultanear los cargos de miembro del Govern y de manifestante contra una medida del Govern. El poder siempre es el enemigo, y el conseller de Movilidad lo ejerce en grado máximo en Balears. Contra ese axioma no prevalecen ni el sexo ni la edad ni anteriores militancias de los gobernantes. El compañero de gabinete de Miquel Nadal se enfrenta a la policía que protege sus singulares privilegios, después de dejar aparcado su coche oficial –qué pasaría si un ciudadano le causara una abolladura– y, de tenerlos, podría haber acudido al acto reivindicativo con guardaespaldas.
En la toma de Ternelles participaron medio millar de ciudadanos valientes y un conseller aprovechado. El comportamiento berlusconiano de Vicens, que reclama las delicias de su cargo mientras rechaza sus exigencias y contradicciones, debió ser abucheado por los presentes. El poder es la ley. El pueblo debe rebelarse ante ambos, pero el conseller con vocación de salteador de caminos sólo tiene dos opciones. O cambiar las leyes de inmediato o renunciar a las mayúsculas prebendas de su cargo. Ahora mismo está del lado de la policía, la santurronería ecologista no puede abrocharse con el tratamiento clasista de Honorable. ¿Los otros no lo son?
Mientras la conselleria de Medio Ambiente de un Govern progresista trabaja para prohibir Mallorca a los mallorquines, la finca de Pollença sintetiza la formidable ambivalencia ante el legado March. Han mantenido territorios vírgenes –Ternelles, s´Avall– y son los autores de son Espases. El conseller Vicens aspira a que se le perdone la misma contradicción que a los magnates. (Otro poderoso saltarín, el director de Patrimonio del Consell, dio el visto bueno para que se construyera Villa Cortina en la urbanización de Formentor, por lo que existe el peligro de que invadiera Ternelles en busca de localizaciones para que allí pueda levantarse el chalet de algún madrileño postinero).

Santiago

TERNELLES

Santiago | 16/10/2009, 07:03

El alcalde de Ternelles, perdón, de Pollença, debería destituir también a los tres regidores del PSOE porque estos forman parte de la Plataforma que organizó a excursión a Ternelles.

JAC

Camí

JAC | 15/10/2009, 23:38

En definitiva no presentaria cap moció per ara sobre el camí. L' unic a reprovar es el paperot del batle volent aplicar unes regulacions de forma coercitiva i arbitraria(mitjançant la policia local) quan ni tan sols no son aplicables per no haver executat la servitut (via PGOU) i/o voler aplicar unes restriccions inexistents en un camí públic (via catàleg).

JAC

Cami de Ternelles

JAC | 15/10/2009, 23:22

Les circunstàncies especials s'han de donar al camí, no als voltants. Per exemple que algú emprés el camí com a base per fer-hi un negoci, vendre mel, excursions pagades,organitzar carreres, etc., en aquests casos si aquestes activitats no estiguessin prohibides per una ordenança necessitarien autorització.
Caminar no necessita autorització ni pot tenir restricció ja que en cas contrari es desvirtuaria la seva naturalesa. Els bens públics locals estan regulats per la llei de bases del regim local i el reglament de bens.

De totes formes ara lo prioritari, si es va per la via del PGOU, és executar legalment la servitut peatonal. Les condicions son un complement.

Jo per ara no presentaria cap moció referent a les condicions, però si una referent a l'execució de la servitut en aquells trams on els traçats dels camins no sigui coincident entre el del catàleg i el del PGOU, tema també que requereix un estudi serios.
En definitiva, calma i fora preses.

Pepe

JAC

Pepe | 15/10/2009, 21:59

Moltes gràcies per la teva excel·lent aportació JAC. Podem unir a la moció la petició d'un estudi jurídic sobre la sentència del TS. i
Una cosa que no tinc gens clar és que encara que sigui un camí públic no es pugui restringir l'accés com es fa a Cabrera o la Dragonera. Al comentari que vas fer al blog del PSM parlaves de que "el uso común puede tener dos modalidades:
general, cuando no concurran circunstancias singulares, y
especial, si concurriesen circunstancias de peligrosidad, intensidad del uso u otras semejantes."

No es podria parlar en aquest cas de circumstancies singulars pels valors naturals de la zona

La veritat que m'agradaria fer-te arribar la moció a un email per que ens puguis fer els suggeriments directament, si vols mantenir l'anonimat, el tens garantizat.

La moció l'he de presentar demà abans de les 14:30

xisco

Cultura

xisco | 15/10/2009, 21:49

El regidor de cultura idoni: Martí de Can Daniel.

JAC

Camí de Ternelles

JAC | 15/10/2009, 21:37

Abans de fer cap proposta concreta sobre el tema i especialment en segons quin tipus de "restriccions", alerta. Primer cal un estudi jurídic profund i serios sobre la sentència del TS. L'ús públic d'un camí si és per a caminar no pot sofrir restriccions numèriques ja que deixaria de ser públic. Una altre cosa es que hi hagi condicions en el seu ús per tal de no fer malbé el medi ambient dels voltants. Així per exemple l'entrada d'animals de companyia perque no es puguin escapar, o que la tropa del soldà no vagi a assajar les seves tonades fins al castell del Rei i que amb tanta corneta i tambors puguin assustar els pacifics voltors. Per cert els renous no estan regulats en l'acord de la CIOTUPH. Es clar que qui regula els avions que passan cada 10 minuts. Aquestes determinacions ferien l'ús públic idoni.
Dic tot això perque l'acord que va prendre l'Ajuntament no anava acompanyat de cap informe jurídic i la CIOTUPH tan sol va recollir la proposta municipal sense cap estudi jurídic de l'assumpte. No cal recordar que la proposta municipal era una proposta personal d'en Joan Cerdà i que la CIOTUPH era UM-PP.
Tot això si s'opta per la via del PGOU i la servitut. Si s'opta per la via del Catàleg l'ús condicionat només es podria fer mitjançant una ordenança municipal.

S'ha d'anar en compta a fer passos en falç. Salut

Alternativa

Trist PSOE

Alternativa | 15/10/2009, 21:12

Ara mateix a TV Mallorca, na Neus Albis ha dit que serà un regidor d'UM-UNPI qui substituirà a Tomeu.

Alternativa

Trist PSOE

Alternativa | 15/10/2009, 21:12

Ara mateix a TV Mallorca, na Neus Albis ha dit que serà un regidor d'UM-UNPI qui substituirà a Tomeu.

ropit

De pena...

ropit | 15/10/2009, 19:23

En Joan Cerdà Rull ha demostrat ser un polític eminetament de dretes, molt més que el portaveu del PP.

No francisca Ramon (psoe) ha demostrat que li preocupa el sou.

Així, ens queda un govern de pena on el PSM i estava de més.
Salut

Pepe

Mocions Conjuntes

Pepe | 15/10/2009, 19:04

Estic d'acord Joan, ahir abans de la destitució vam concretar la nostra petició d'accions conjuntes amb el PSOE i el PSM respecte al camí de Ternelles i vam enviar als nostres companys regidors dels PSOE i el PSM la proposta de fer una reunió per xerrar de la restricció de 20 persones al camí de Ternelles, restricció que va ser aprovada a l'anterior legislatura. Pensam que els tres partits podem portar al ple una moció conjunta en el sentit de llevar aquesta ultra-restricció, i que la restricció mediambiental que es posi sigui fonamentada en criteris ecològics - científics no en interesos de la propietat.
Estam a l'espera de la seva resposta. Clar que després del que ha passat avui és clar que una cosa és el que va declarar Juanjo Mir a la premsa ( que no estava d'acord amb la restricció) i una altra la que fa el PSOE ja que ha donat suport a la destitució d'en Tomeu per no fer cas d'aquesta restricció.

Pepe

A Campos també

Pepe | 15/10/2009, 19:00

Efectivament JAC, segons IB3:
UM de Campos ha anunciat avui que, després de conèixer el document fet públic ahir en relació al pacte de governabilitat al Consell de Mallorca, instarà el batle, Guillem Ginard, perquè destitueixi de manera immediata als regidors que posseeix el Bloc a l’ajuntament basant-se en la “pèrdua de confiança”.

Després que l’alcalde de Pollença, Joan Cerdà (UM), hagi destituït al regidor del PSM, Tomeu Cifre, el partit “uemita’, en un comunicat remès pel mateix Ginard, ha assegurat que el contingut del document del pacte al Consell és” clarament contrari a les necessitats, demandes i voluntat “de Campos.

Així mateix, critica l’”actitud exhibida” pel Bloc en el transcurs de les negociacions en el si del Consell i ha apuntat que l’acord final aconseguit suposa un “incompliment flagrant” del pacte subscrit amb la ciutadania de Campos després d’haver acordat en ple del consistori el 19 de març una iniciativa per donar un impuls socioeconòmic i fomentar les inversions al poble mallorquí. En aquest sentit, s’ha de recordar que UM va retirar ahir l’esmena presentada al denominat Decret Nadal que permetia la construcció del camp de golf de Son Baco.

D’altra banda, ha indicat que UM i PSIB van arribar a un principi d’acord per donar un impuls socioeconòmic i laboral i fomentar les inversions a Campos que “s’ajustava gairebé a la perfecció” a la proposta aprovada al plenari, però, segons ha criticat la formació regionalista, el Bloc ho va rebutjar.

Així, el comitè executiu de UM-Campos ha rebutjat “l’actitud intransigent” del Bloc, així com la seva “incoherència política”, però, especialment, la “nova exhibició de l’el seu menyspreu cap al futur” del municipi mallorquí.

Pepe

Santiago

Pepe | 15/10/2009, 18:57

Santiago com dius ha estat una destitució forçada, pens que hagués estat millor una dimissió, però parlant ja del present i del futur.

Estic d'acord amb tu que els militants d'Alternativa i els del PSM tenim molt de coses en comú.

De moment veig que comparteixen amb nosaltres moltes de les denúncies que hem fet aquest anys: una peatonalització-despeatonalització desastrossa, uns pressupostos caòtics, dèficit d'infraestructures, problemes de trànsit, el personal en peu de guerra, crisi econòmica, descontrol total en l'ocupació de la via pública, la contractació irregular de nombroses empreses, el pagament de factures amb anys de retard, la disciplina urbanística fatal...

Estic segur que podem fer feina conjunta, cosa que era molt complicada amb ells a aquest equip de govern.

Aquest poble necessita urgentment recuperar la il·lusió i per això fan falta molt de mans i molt de força.

Pepe

Guillem

Pepe | 15/10/2009, 18:48

Guillem, quan pugi et torn la telefonada, vaig una mica de bòlid. La pena és que al seu dia el PSM decidís entrar a aquest equip de desgovern que tenim. Les coses haguessin estat diferents amb un bloc a Pollença al 2003 o al manco amb un PSM a l'oposició.

JAC

PSM

JAC | 15/10/2009, 18:43

Pareix que a Campos també hi haurà brou.

Notícia a EFE

La roda de premsa

Notícia a EFE | 15/10/2009, 17:47

Tras el incidente de Ternelles
UM rompe su pacto con el PSM en el Ayuntamiento de Pollença

* El PSM advierte que no permitirá que ocurra en otros municipios
* La decisión se produce tras la marcha por el uso público de Ternelles

Efe | Palma
Actualizado jueves 15/10/2009 18:42 horas

* Disminuye el tamaño del texto
* Aumenta el tamaño del texto

Comentarios 0

El alcalde de Pollensa, Joan Cerdà (UM), ha destituido al concejal del PSM, Tomeu Cifre Bennazar, una ruptura del pacto entre ambos partidos que el PSM advierte no permitirá que ocurra en otros municipios, en cuyo caso el partido indica que "tendrá que reaccionar".

"Si se acumulan más casos de rupturas, el PSM tendrá que tomar una determinación, no nos podemos quedarnos tranquilos, la ejecutiva tendrá que reaccionar", ha dicho el secretario general del PSM, Biel Barceló, en una rueda de prensa celebrada en Pollensa tras la ruptura del pacto esta mañana.

El alcalde del municipio mallorquín ha justificado la expulsión de Cifre del Ayuntamiento en el hecho de que el PSM participara el pasado lunes en una marcha para reivindicar el uso público del camino de Ternelles, en la cual tomaron parte más de 20 personas, límite regulado por el alcalde. Barceló ha recordado, según una fuente del PSM, que éste es el segundo pacto municipal que UM ha roto, después del de Búger, que le dio el gobierno al PP. "UM lo tendría que tener en cuenta y no tendría que echar mas leña al fuego", ha advertido Barceló a la formación nacionalista.

El también líder del Bloc ha afirmado que el PSM siempre ha actuado con lealtad y coherencia en los pactos municipales y ha dicho entender que estas rupturas son "en clave estrictamente local" y que, por tanto, no tienen consecuencias en el ámbito de Mallorca. Barceló ha mostrado su pleno apoyo a la agrupación del PSM de Pollensa y al trabajo de Cifre y de su predecesor en el área de Cultura, Biel Cerdà. El secretario general del PSM también ha respondido a la petición que esta mañana ha hecho el PP al conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, de que salga del Govern por su participación en la marcha del lunes.

En este sentido, ha dicho que es "curioso" que haya partidos que pidan la dimisión de cargos públicos que reivindican el uso público de un camino y que a la vez "se permitan" mantener a cargos públicos implicados en casos de presunta corrupción. Por ello, le ha pedido a esos partidos (PP y UM) que apliquen esta rigurosidad "a ellos mismos en primer lugar". En la rueda de prensa, el ex concejal y portavoz del PSM en Pollensa, Tomeu Cifre, ha mostrado su convencimiento de que la marcha reivindicativa en la que participaron los dirigentes del PSM estaba avalada legalmente.

A su juicio, la decisión del alcalde de limitar la marcha a 20 personas fue "personalista" y no goza de la rúbrica de ningún técnico. Así, según Cifre, lo que pretende el alcalde de UM es desviar la atención de los problemas de Pollensa. Respecto a posibles desencuentros entre ambas formaciones a los que habría hecho referencia el alcalde, Cifre ha dicho que el PSM siempre ha votado con el equipo de gobierno, excepto cuando el alcalde ha presentado proyectos no consensuados previamente. "No tenemos nada de que avergonzarnos, hemos sido coherentes en todo momento", ha abundado Cifre. A partir de ahora, UM gobernará en Pollensa con el PSOE, ya que ambos partidos tienen mayoría absoluta.

Joan

Re: Obscurantisme i traves a l'oposició.

Joan | 15/10/2009, 17:35

Esper que ara que el PSM no forma part de l'equip de gobern recolçarà la majoria de mocions que presente Alternativa, o inclús podrem presentar mocions conjuntes. Seria lo més lògic i lo més normal.

Santiago

PSM

Santiago | 15/10/2009, 15:10

Buenas tardes:
Me alegro de la salida del PSM de este pacto de ingobernabilidad del ayuntamiento de Pollença. Creo que es una destitución buscada i conseguida, me alegro por ellos.
Me alegro también por Alternativa. Tener un compañero más en la oposición será bueno para todos.
La gente que forma parte de Alternativa y la gente que forma parte del PSM, tenéis más cosas en común que cosas os separan. Sin prisas, con calma, pero creo que ha llegado la hora de hacer un acercamiento entre ambas formaciones. Si sois capaces ambas formaciones de ver todas las cosas que os unen, el proyecto en común puede dar mejores resultados que yendo cada uno por separado. Hay que unir fuerzas! Tenéis que intentarlo! Dejar al margen las diferencias e intentad haced un proyecto común. Creo que el esfuerzo vale la pena para ambas formaciones y para el bien común de este municipio que necesita si o si un cambio de gobierno en las próximas elecciones municipales.
Reflexionarlo por favor.
Saludos

G. Caldentey Crego

Temps perdut

G. Caldentey Crego | 15/10/2009, 14:32

I ara, quant de temps es torbarà aquesta gent a curar-se les ferides? (No només les pròpies de l'estada en el govern, sinó de ben segur les que us atribuiran a vosaltres...)
Llàstima que la sortida s'esdevingui tan tard: per quan dugueu un temps fent plegats oposició d'esquerres i ecologista, us trobareu just just preparant la campanya... i trob difícil un bloc d'esquerra per llavors. Quina llàstima!
Salut i branca companys d'Alternativa! Endavant!

Notícia

Re: Obscurantisme i traves a l'oposició.

Notícia | 15/10/2009, 14:18

A les 17.00 hores. El portaveu del PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de Pollença, Tomeu Cifre, i el secretari general del PSM-EN, Biel Barceló, explicaran avui horabaixa en roda de premsa la posició del PSM-EN davant la destitució de Cifre. El batle de Pollença, Joan Cerdà (UM), ha destituït aquest matí el portaveu nacionalista com a regidor de Cultura.

Angel

Bo amb la Vergé

Angel | 15/10/2009, 14:14

Es veu que Gabriel Cerdà te bo amb la Mare del Déu del Puig, ahir el Balears deia que havia posat un ciri perquè els seus socis a l'Ajuntament s'atreveixin a engegar-los del govern municipal.

Hagués estat més honest per part del regidor dimitir.

bernat

Destitució

bernat | 15/10/2009, 11:56

Gloria, gloria, Aleluya.....!

Del Bloc del PSM

Destitució Tomeu Cifre

Del Bloc del PSM | 15/10/2009, 10:53

La penultima batlada: la destitució de Tomeu Cifre
psm-pollenca | 15 Octubre, 2009 12:34

Dos anys i mitg de (consideram) bona gestió del PSM, els darrers 10 mesos amb en Tomeu Cifre com a regidor: la reactivació del Museu de Pollença, la contractació de més personal per l'Àrea de Cultura, un Festival de Pollença 2009 amb un èxit important, la posada en marxa de la Fundació Festival, una exposició a l'església del Roser amb crítiques molt favorables, la regularització de les subvencions mitjançant convocatòria oberta, un certàmen d'arts plàstiques amb un rècord de participants, els bons resultats econòmics de l'empresa municipal....

Res d'això té cap valor pel batle. El regidor Tomeu Cifre, amparat per la normativa actual, pel Pla General, per la Comissió Insular d'Urbanisme, pel Tribunal Suprem, acompanya a 600 veinats en l'accés a un camí públic d'ús públic...i el batle el destitueix.

El PSM ha estat un partit tremendament lleial amb els seus socis de UM i PSOE, ens hem hagut d'empassar un aparcament damunt una zona humida, hem hagut de lluitar per uns projectes de Pla E raonables, hem hagut de donar suport als socis en una peatonalització-despeatonalització desastrossa, hem suportat la pujada d'impostos, hem hagut de donar suport a uns pressupostos caòtics...així ens ho agraeixen.

Dèficit d'infraestructures, problemes de trànsit, el personal en peu de guerra, crisi econòmica, descontrol total en l'ocupació de la via pública, la contractació irregular de nombroses empreses, el pagament de factures amb anys de retard, la disciplina urbanística fatal, i la sol·lució es, segons el batle amb el suport del PSOE, destituir en Tomeu Cifre. Com deia aquell entrenador: No fa falta dir res més.

Alternativa

Re: Obscurantisme i traves a l'oposició.

Alternativa | 15/10/2009, 08:13

Ja és notícia el que fa temps vam dir a aquest blog, la més que possible sortida del PSM de l'equip de govern.

Avui al DdB.
El PSM va camí de ser oposició a Pollença
El batle, Joan Cerdà (UM), decideix avui si cessa Bartomeu Cifre per botar la barrera del camí de Ternelles.

A la mateixa notícia diu: "Si avui no es produeix la destitució, l'assemblea local del PSM podria aprovar dilluns la seva sortida voluntària del govern".

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb