URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Alternativa | 17 Novembre, 2009 07:26 | facebook.com twitter.com

Com recordareu fa exactament un any, al mes de novembre de 2008, vam denunciar (brutor) que l'empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca feia la neteja viaria del Port de Pollença des del 14 de març del 2008 sense contracte, situació que encara es manté a dia d'avui.  A més  a més vam fer una moció al ple de novembre on demanavam la dimissió del regidor de serveis responsable Martí Ochogavía (UNPI).(unpinitzant Pollença)

 Una vegada descoberta la manca de contracte de LUMSA i pensant que ens podíem trobar amb més irregularitats similars vam demanar els plecs de condicions i contractes de sis empreses que tenen una facturació important amb l'Ajuntament (auditant la contractació). Aquesta informació que vam demanar en novembre no ens va arribar fins juliol

El que vam trobar són nombroses irregularitats i un clar incompliment de la llei de contractes del sector públic ( desgavell a la contractació) Empreses sense cap tipus de contracte administratiu i que no havien presentat cap documentació de la que marca la llei; solvència tècnica, i/o professional, inexistència de prohibició de contractació,classificació al registre oficial de licitadors i empreses classificades de la CAIB). Article al DdM

Per començar a solucionar la situació vam presentar al ple de juliol una moció demanant la regularització d'acord amb la llei de la contractació d'empreses per part de l'Ajuntament, sense que això llevi la petició de responsabilitats sobre aquestes irregularitats, i afavorir la contractació concursal front la contractació directa. Notícia al Diario de Mallorca. La moció va ser rebutjada : 9 vots en contra (UM-UNPI, PSOE i PSM) i 7 vots a favor (Alternativa EU-EV i PP-UMP). (Regularitzant la contractació).

 Tot plegat i davant la manca d'actuació per part del Batle a un tema tan greu com aquest vam decidir intentar convocar un ple extraordinari per aclarir i arreglar el tema i reprovar  als regidors que han incomplit  la llei de Contrate. Per convocar aquest ple necessitavam una quarta part dels regidors, per la qual cosa ens vam posar en contacte amb el  grup PP-UMP que ens va donar el seu suport. El grup PP-UMP també havia sol·licitat al mes de gener la facturació de tota una sèrie d'empreses i  havia denunciat a diferents plens les irregularitats d'algunes de les factures presentades. La sortida del PSM de l'equip de govern també ens va decidir a demanar la seva col·laboració. D'aquesta manera els tres grups de l'oposició vam presentar el divendres 6 de novembre una petició de convocatòria de comissió informativa i ple extraòrdinari que podeu llegir a la continuació d'aquest article.

Les irregularitats a la contractació suposen un greu perjudici al municipi, i a més a més del tema polític, econòmic  i administratiu estam parlant d'un possible cas penal. 

Amb les dades que tenim en aquest moment el segon tinent de batle i regidor de serveis i camins veïnals, Martí Ochogavía ha incomplit reiteradament la llei de contractes públics.

 

EXPOSAM:

 Que, de conformitat amb l’article 80.2. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. “ Ha de dur a terme una sessió extraordinària quan ho estableixi així una disposició legal o quan el president o la presidenta ho decideixi, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap d’ells no en pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest supòsit, la sessió del ple ha de tenir lloc dins els quinze dies hàbils des que hagi estat sol·licitada. Si la presidència no la convoca dins aquest termini, quedarà convocada automàticament per al desè dia hàbil següent al de la finalització d’aquest termini, a les dotze hores, cosa que ha de ser notificada pel secretari o la secretària de la corporació a tots els membres l’endemà de l’acabament del termini establert... “

 

DEMANAM:

 

1.- Que, es convoqui COMISSIÓ INFORMATIVA EXTRAORDINÀRIA.

Aportant els tècnics municipals els informes jurídics pertinents en referència a les següents qüestions:

A.            Informar de la legalitat de la justificació de despeses per part dels  regidors o del batlle, facturades per empresaris o proveïdors que realitzen tasques per a l’administració local, que tinguin amb els anteriors algun grau de parentiu. Informar de fins a quin grau és possible aquesta justificació i si hi ha altres causes apart del parentiu (afiliació política, subordinació, etc), que impedeixin aquesta responsabilitat.

B.                Informar de la capacitat de contractació segons la Llei de Contractes 30/2007, independentment del tipus de contractes, que efectuïn càrrecs electes, en el cas de parentiu o altres circumstàncies que hem citat anteriorment.

C.                Informar de la responsabilitat que es derivaria de la contractació administrativa de diversos serveis municipals, quan, concorrent  alguna de les causes anteriors, aquesta es realitza per part d’un càrrec electe sense la corresponent partida pressupostaria, obligant a realitzar un reconeixement extrajudicial de despesa i el corresponent informe justificatiu per part de l’ordenant.

D.               Que s’aportin els informes certificats i ‘vist i plau’ signats pels tècnics municipals corresponents, tal com ja s’ha demanat reiteradament en el Ple Municipal, de les tasques efectuades per contractacions externes, en els casos que concorrin els supòsits demanats en els primer punt de l’informe.

E.                Que s’aporti relació d’empreses de les que es té constància que es justificaren factures havent-se incomplit la legalitat respecte dels punts anteriorment exposats, en els exercicis 2007, 2008 i 2009.

F.                 Que s’aporti relació de factures i despeses efectuades, desglossades amb les que tenen partida pressupostària per ser executades i les que es va fer necessari un procés de reconeixement extrajudicial de despesa de les empreses relacionades en el punt anterior.

2.- Que amb els punts assenyalats a continuació, es convoqui PLE EXTRAORDINARI, segons l’article 80.2. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal.

I - Reprovació dels regidors que han justificat despeses facturades per empresaris o proveïdors que realitzen tasques per a l’administració local, que tinguin amb els anteriors algun grau de parentiu u altres (afiliació política, subordinació, etc), que impedeixin aquesta responsabilitat.

II- Declaració de nul·litat de relació amb les empreses que incompleixen la llei de Contractes de les Administracions públiques.

III- Constitució d’ una Comissió Específica de seguiment de la Contractació, de la que formi part un representant de cada Grup Municipal.

Pollença a 6  de novembre de 2009

 

Comentaris

Tomeu

A Pep M.

Tomeu | 19/11/2009, 18:45

Es normal sentir un cert apreci cap a les sigles d'un partit, en aquest cas el PSOE, per afinitat d'idees, per trajectòria, per tenir-hi amics. Pero de vegades arriba un moment en que aquest apreci s'ha de demostrar essent molt crític i rompent la situació actual, perque en cas contrari, contemporitzant, aguantant, qui dia passa any empeny, no es fa cap bé al partit i s'el du cap al fracàs polític i electoral.

Pepe

Corrupció

Pepe | 19/11/2009, 09:15

Turgut i amb un grapat més de fiscals i mitjans no tinc cap dubte de que hi hauria més imputats.
Mentre la caiguda d'Espanya a l'Índex de Percepció de la Corrupció (IPC) de l'ONG Transparència Internacional (TI) segueix a l'últim informe que s'ha publicat fa unes setmanes ha baixat del lloc 28 al 32.
(h)ttp://www.transparencia.org.es/

Garci

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Garci | 19/11/2009, 08:16

Turgut, gràcies per posar les dades. És molt interessant veure com la dreta té molts més corruptes, però és cert que també té molts més càrrecs governants segurament.

Corrupció a tort i a dret. El que si que passa és que els casos més abusius cauen en molta més freqüència cap a una part. No se si és un tema mediàtic i sempre son els del PP que surten o és que és a aquest partit al que hi ha majors escándols.

Garci

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Garci | 19/11/2009, 08:14

Hola Pepe. Crec que si em segueixes fa temps t'hauràs adonat que no tenc tirria a ningú (o que els en tenc a tots per igual). No he deixat de dir veritats als polítics i partits de tots els colors. La gent del PSM o d'UM deuen pensar el mateix de si mateixos.

Però has de pensar una cosa: el PSOE fa tantes coses malament (ho pots comprovar: Ternelles, pressuposts, personal, Port de Pollença, Cala sant Vicenç...) que no me pots dir que és una qüestió de tírria.

T'ha molestat el meu comentari anterior? He dit alguna mentida o cosa fora de to?

I ara, llevem la "tírria" i expliquem que en pensa el PSOE pollencí de mantenir en el poder a persones que no compleixen la llei sistemàticament.

Deixaré de dir el que pens sobre el PSOE quan aquest deixi de decepcionar i faci les coses bé.

Supòs que ho entens.

turgut

ara podem calcular la propocio de corruptes per cada càrrec public als governs

turgut | 19/11/2009, 06:53

Caga el rey caga el papa...
h t t p :// w w w . elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=663144&idseccio_PK=&h=091119
I ara que quolcu faci la proporció casos corrupcio/carrecs publics governant. Jo no tenc aquesta dada, la de carrecs publics totals (els de l'oposicio no compten, es clar), pero seria interessant si quolcu la té.
Casos de corrupcio
PP: 200
PSOE: 264
CC: 43
CiU: 30
PA: 24
IU: 20
GIL: 17
UM: 7

Este si lee

Lecturas edificantes

Este si lee | 18/11/2009, 23:22

Lecturas recomendadas a nuestros concejales:

El concejal del PP Juan Fernández fue destituido ayer de forma fulminante por el alcalde de Paterna...

Juan Fernández, había sido protagonista de una "posible contratación irregular" de los servicios de dos empresas vinculadas a su familia.

En concreto, Vernet Integral, S. L., firma dedicada al mantenimiento de jardines, emitió 24 facturas por un valor total de 117.193,72 euros, mientras que la empresa MF Asesores Urbanísticos Valencianos, S. L., que centra su actividad en el ámbito inmobiliario, ha girado al Ayuntamiento 22 facturas por un importe de 70.145,20 euros centradas en trabajos de acondicionamiento de distintas dependencias municipales...

Y MÁS

El grupo del PSPV del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona ha denunciado que la empresa familiar del concejal de Servicios Públicos, Jardines y Licencias Urbanísticas, Héctor Llorens, ha facturado al Consistorio 12.000 euros por la limpieza de varios solares del municipio.

El grupo socialista ha exigido a la alcaldesa, María Carmen Contelles, que aplique la misma "ética" en su gestión que ha demostrado el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, al destituir a un concejal de su equipo de Gobierno por contratar a dos empresas vinculadas a su familia.

MÁS

El grupo municipal de Compromís per Paterna considera que el Partido Popular no quiso investigar las irregularidades que llevaron al alcalde Lorenzo Agustí a destituir al ex concejal Juan Fernández por contrataciones irregulares... la portavoz de Compromís, Loles Ripoll, ha acudido a los tribunales.
Ripoll presentó, el pasado miércoles, una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia para poner en conocimiento del fiscal los hechos relacionados con los resultados de la Comisión de Investigación del llamado "Caso Fernández", que "podrían ser constitutivos de varios delitos de apropiación de documentos, prevaricación y abuso de poder", según la denuncia.

MÁS
l Juzgado de Instrucción N.3 de Orihuela ha sido el encargado para investigar decenas de contratos realizados por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela “a dedo”...

Pepe

Parlant clar

Pepe | 18/11/2009, 22:41

Clar Pep, el problema és que Garci té tirria al PSOE, segur que "l'argument" ha convençut a la persona que ha fet el comentari "dar la cara".

Determinats simpatizants o afiliats d'un parit s'han convertit en seguidors emocionals, que ja no apliquen la raó, tant és que hi hagi corruptes o que el seu partit sigui el paradigma de la incoherència, sempre el fan bé i la culpa es de la resta.

El comentari del que segurament serà un exvotant el dilluns em sembla molt encertat, jo també he sentit a més d'un dels regidors i de la directiva del PSOE queixar-se amargament de les jugades que els feia en Martí. Si dilluns no actuen coherentment ja pdoen deixar de plorar i si un dia la fiscalia decideix intervenir en Pollença que no diguin que els no sabien res.

Pep M.

A garci

Pep M. | 18/11/2009, 21:27

Hola garci, fa temps que et segueixo, i m'agradaria saber si tens oi o tirria al PSOE, és que sempre et fiques amb ells i?
Gra6

Maki

cocessions

Maki | 18/11/2009, 20:55

Jo entenc que l'agrupació del psoe de pollença no pugui ser sempre coherent amb els seus postulats. Cap partit ho és SEMPRE.
El que no és admissible que que els seus membres a l'equip de Govern NO HO SIGUIN CASI MAI, i no passi res i tot sigui pur electoralisme, si m'apurau ni tan sols això, tan sols "cadirisme" i a cobrar.
Jo crec que els electors del PSOE no es mereixen això, esperaven i esperen mes.

Garci

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Garci | 18/11/2009, 19:18

El que diu el possible ex votant del PSOE és veritat. Si anau a la pàgina del PSOE: www.psoepollensa.es/component/content/article/72-contractes-publics.html veureu com han posat una notícia senzilla i que no diu res:

CONTRACTES PÚBLICS

Aqui teniu un link de la llei de contractes públics.

www.derecho.com/l/boe/ley-30-2007-contratos-sector-publico/

Que és això, una broma? s'han equivocat? o és tot el que tenen a dir sobre el cas de les contractacions fraudulentes fetes pels regidors que ells mantenen en el poder?

Ara tenen una gran oportunitat de demostrar que son vius i dignes. Esper que l'aprofitin.

a punto de ser ex-votante del PSOE

Dar la cara

a punto de ser ex-votante del PSOE | 18/11/2009, 18:51

En la página del PSOE de momento se han limitado a poner un enlace repetido a la ley de contrataciones públicas.

Con respecto a los concejales del PSOE hace tiempo que perdí la esperanza. Del no a a la auditoría hasta el rículo vergonzoso que han hecho en Ternelles han ido de mal en peor.

Francisca "sólo por el sueldo"

Juanjo el escudero fiel en el que muchos confíaban y que ha demostrado una ineficacia total en todo lo que ha tocado (policía, presupuestos, personal...)

Mª del Mar que con una dedicación exclusiva en unas áreas cómodas no ha demostrado nada de nada y que además empieza a tener ya hábitos de su jefa.

Toni que dimitió y discutió y cuando la silla vió todo se le olvidó.

Todavía confío en alguna de las personas de la ejecutiva a pesar de que dicen una cosa en privado y hacen otra en público.
Con este pleno les habéis dado la última oportunidad de redimirse.He oído centenares de veces quejarse a muchas de estas personas de las mangarrufas d'en Martín, de como perjudicava su gestión a Pollença (especialmente al Puerto)... Bueno llegó el momento de los valientes, de decir basta ya, es hora que Martín sepa que los SOCIALISTAS lo reprobamos, que no queremos que sea nuestro concejal, que su tiempo en el Ayuntamiento se ha acabado.

Es el momento de dar la cara y vuestra última oportunidad; Tomeu Joy, Jaume Plomer, José Martín Morillo, Mateu Vila ,Tòfol Rebassa Garcia, Antònia Cerdà Suau, Virtudes Sànchez Moltò, Margalida Barceló Domenech, Joan Ramon Morro Navarro, Juan Fernández Borrego, Miquel A. Llompart Palou, Ignacio Corellano , José Gómez Cuadrado

Alternativa per Pollença

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Alternativa per Pollença | 18/11/2009, 15:41

Avui al DdM.
La oposición fuerza un pleno para reprobar a Ochogavía

(h)ttp://www.diariodemallorca.es/part-forana/2009/11/18/oposicion-fuerza-pleno-reprobar-ochogavia/522382.html

Pepe

Comissió convocada

Pepe | 18/11/2009, 15:13

Ja s'ha convocat la comissió extraordinària per divendres a les 11, el ple serà dilluns.

Aquest dies el batle ha perdut totalment els papers intentant evitar la convocatòria del ple, el que demostra el seu grau de convivència amb en Martí.

Una vegada més està destacant el paper del PSOE com fidel escuder d'UM-UNPI. M'he cansat de sentir queixes de regidors i membres de l'executiva del PSOE sobre com feia les coses en Martí, ara tenen l'oportunitat d''anar de cara i actuar en conseqüència al ple

Pepe

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Pepe | 18/11/2009, 15:07

Cal transparència i igualtat de condicions i sobre tot un comportament ÈTIC per part dels regidors de torn.

El que no pot ser és que per ocupar un lloc de feina un fet subjectiu com l'entrevista doni un munt de punts.
Al concurs el que passa massa sovint es que abans es reuneix el polític amb l'empresa per fer un concurs adaptat a l'empresa.

Garci

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Garci | 18/11/2009, 08:11

Fins i tot amb concursos es pot afavorir a un o altre ja que normalment hi ha entrevistes personals, etc.

Com dieu, els concursos han d'estar en igualtat, sense favoritismes, amiguismes ni famílies pel mig.

Carles V.

A JOAN RAMON

Carles V. | 18/11/2009, 06:59

Bon dia. Estic d'acord amb tu Joan Ramon, els politics han de fer politica i punt. Els concursos han de ser transparents, si un guanya el concurs X i és afí a algun partit bé però sino també, han de prevaleixe els mèrits vs interessos.

Joan  Ramon

Enhorabona!!!

Joan Ramon | 17/11/2009, 20:59

Enhorabona per la vostra iniciativa en aquest tema.
Crec que els polítics no poden emprear la política per col·locar feines de la administració pública a dit, per tant s'ha de exigir que aquestes places siguin fetes amb el criteri d'igualtat d'oportunita per tothom.
Bona tasca

Salut

JRV

NO TOTS SON IGUALS

JRV | 17/11/2009, 17:11

Aquesta afirmació injusta, la de que tots els politics, o gent que es dedica a la politica, son iguals, es injusta per inexacte, i per aquest motiu jo , a nivell personal, la combato cada vegada que sorgeix. I sorgeix de boca de gent que a votat als delincuents amparats pel càrrec públic, votants que no volen reconeixer que s'han equivocat, o que fins i tot ho han fet conscientment perque en tenen qualque benefici, o que no voten, tal volta aquesta darrera opció sigui la mes honrada si realment hi estan convençuts.
Però també gent que es diu d'esquerra, gent d'actituts progressistes, però que no es vol implicar el mes mínim, per la rao que sigui.
També hi ha el gremi de "desenganyats" de la politica, un terme ambigu on hi caben molts arguments i excuses. Per estar desenganyats, abans havien d'estar enganyats, tal volta segurament autoenganyats. Aquest argument en moltes ocassions simplement es no reconeixer que s'ha abandonat una actitut mes altruista i solidaria, per una de pur egoisme personal, ni mes ni pus.
Que consti que no m'estic referint a totes les situacions, però sentir això en boca de segons qui hem repugna.

Alternativa per Pollença

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Alternativa per Pollença | 17/11/2009, 16:44

Segurament aquest ple extraordinari serà dilluns 23, mentre que el ple ordinari del dijous 26 passarà al dilluns 30.

Pepe

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Pepe | 17/11/2009, 16:41

La feina com dius JRV és immensa, la gent no ha de caure en l'apatia ni en el "tots són iguals". La gent ha de demostrar que són ciutadans i no serfs.
No podem deixar la gestió dels nostre entorn i els nostres doblers en les mans actuals.
Si a la gent no l'interessa la política al que han fet un negoci de la mateixa sí.

JRV

Professionals

JRV | 17/11/2009, 12:28

"Professionals" sense cometes es podria escriure si no fos perque molts d'ells prostitueixen la seva titulació professional, bescantviant-la per favors i vil metall repartit pels corruptes de la politica. La següent parrafada de l'article d'avui del D.M. de Maties Vallés no te desperdici:
" Can Domenge ha destripado la confraternización culpable de técnicos y políticos. Abogados y arquitectos son tan serviciales que acaban asumiendo la autoria de los rentables desastres urbanísticos, sin respeto alguno por su capacitación profesional". I quan deiem técnics, podem dir , a més d'arquitèctes, aparelladors, enginyers, alguns funcionaris, celadors, i un llastimós larg etcètera...

Esperanza

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Esperanza | 17/11/2009, 09:43

Aleluya!, basta ya de comentarios de calle y xius xius... Lo que se necesita es denunciar las cosas claramente y donde toca sea el pleno o el juzgado.

Enhorabuena

Pepe

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Pepe | 17/11/2009, 09:32

Hem demanat en dues ocasions al ple la dimissió del regidor Martí Ochogavía. En aquest cas presentam una moció de reprovació que hauria de suposar la destitució del regidor. El batle i els regidors de l'equip de govern són els que han de decidir si volen ser còmplices d'aquestes actuacions o no.

Carles V.

Dimissió?

Carles V. | 17/11/2009, 09:15

Per que no demanau una altre vegada la dimissió d'aquest pájaro? Meam si a l'enèssima vegada que ho feis funciona?

Garci

Re: Ple extraordinari. Regularitzar i reprovar

Garci | 17/11/2009, 09:06

Ara ja no hi ha tornada enrere, tot ha de sortir. Hi ha molta gent que coneix casos d'incompliment de la llei i ara té l'oportunitat d'expressar-ho i demostrar-ho. És el moment de posar punt i final a les práctiques de parts i quarts, favoritismes i amiguismes.

Esperem que al final reprovin a tots els regidors que s'han passat pel... la Llei.

JRV

Alternativa i feina

JRV | 17/11/2009, 08:20

La feina en l'intent de redreçar un poc l'Ajuntament de Pollença cap a objectius col·lectivament profitossos es immensa i inabastable.
Es evident que vosaltres dins la força real que disposeu, feis el que està al vostre abast, molt mes del que fan, per exemple PP-UMP amb 6 regidors, abocats integrament a treure un millor resultat a les properes eleccions, molt mes que als objectius que assenyal mes amunt.
I tinc a donar la raó a Nofre en la questió de l'unitat d'acció de l'esquerra, però les coses son com son, i no hi ha forma de deslligar-se dels personalismes.
Siguem realistes, deixant una mica d'espai a l'utopía, perque sense aquesta no tindrieu ilussió per les denuncies dels reiterats abussos tan frequents, i això que tan sols abasteu el municipi de Pollença.

Alternativa per Pollença

Pollença i el cas Pretòria

Alternativa per Pollença | 17/11/2009, 07:43

S'ens acumula la feina, avui al Ddm, informarem a aquest blog:
"Alternativa denuncia irregularidades en la casa de un imputado en el caso Pretoria"

(h)ttp://www.diariodemallorca.es/part-forana/2009/11/17/alcalde-defiende-actuacion-tecnicos-municipales/522171.html

Alternativa per Pollença

Opinions argumentades i raonades

Alternativa per Pollença | 17/11/2009, 07:40

El tema és molt delicat cal evitar als comentaris acusacions no demostrables.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb