URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Tranquils, diuen que "estan fent feina".

Alternativa | 02 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

El ple ordinari d'ahir  va acabar passades les 12 de la nit sense haver donat temps de fer precs i preguntes. Al ple UM-UNPI i PSOE  no  van aprovar cap moció de l'oposició. En general l’excusa que més van a utilitzar va ser la  de que “estan fent feina”. John Lenon va dir que "La vida és això que passa mentre t'estàs planejant altres coses” al cas de l’actual legislatura podrem dir que s'acabarà mentre l’equip de govern deia que estava fent feina.

Una altra cosa a destacar és les poques ganes que tenia el batle de debatre i votar mocions. Després de rebutjar un canvi que vam proposar a la nostra moció referent a despeses volia passar a la següent moció sense debatre ni votar la moció original. I després de rebutjar la moció de PSM respecte a Ternelles volia que retiressin les nostres dues mocions i que no s’arribessin a debatre. El batle hauria de mostrar un major respecte pel ple, evidentment un ple de quatre hores és dur, però és una vegada al mes i és el màxim òrgan democràtic del municipi. El que s’ha de replantejar el batle és si pot ser batle, regidor d’urbanisme, regidor de cultura i membre de l’executiva d’UM (amb constants crisis i viatges a Palma a donar suport a imputats).

Parlant brevement del ple, que ja desenvoluparem a posteriors articles:

.-  Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a la creació d'una comissió de seguiment de propostes de despeses.  Rebutjada pels vots d’UM_UNPI-PSOE, abstenció de PP-UMP i vot a favor d’Alternativa i PSM

Abans de començar vam presentar un canvi a la moció, ja que després del ple extraordinari de dilluns, on es va aprovar que la comissió d’hisenda es reuniria com mínim cada dos mesos per revisar tot el tema de contractació i facturació, pensavam que no calia una nova comissió però si un compromís per part de l’equip de govern per complir la llei i que els regidors no facin despeses sense una autorització prèvia. UM-UNPI i PSOE van votar en contra d’aquest canvi i després en Joan es volia saltar la moció original´8 no anava per feina). El sentit de la moció és millorar la situació de tresoreria i començar a pagar als proveïdors en un termini lògic. I una de les causes d’aquesta situació és que els regidors gasten alegrement sense autorització prèvia i a vegades sense disposar de doblers.

.- Aprovació, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus. Aprovada pels vots d’UM-UNPI-PSOE i PSM, amb l’abstenció del PP_UMP i Alternativa.

Una bona noticía la taxa s'ha reduit per la reducció de costos a EMSER (150.000 euros), l'augment del reciclatge i la reducció dels fems per la crisi. Però no hem d’oblidar que des del principi d’aquesta legislatura els estudis tècnic que acompanyen aquestes taxes estan demanant un estudi de producció de residus propi per al municipi de Pollença, i que també demanen la categoria d’ALTRES COMERÇOS ACTI, un calaix de sastre molt heterogeni  on hi ha més de 400 comerços, i que des del 2007 s’està demanant la seva desaparició, concretant les categories

.-  Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV per instar al Consell de Mallorca la retirada definitiva del Pla Director Sectorial de Carreteres. Rebutjada. Només nosaltres vam votar a favor.

Aquest Pla de carreteres és inacceptable per continuïsta amb la legislatura anterior amb els seus planificadors i gestors imputats i  que segueixen al mateix lloc , obsolet amb un model propi dels anys 60 i depredador a un territori fràgil i limitat com el nostre.

.-  Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la creació d'un punt verd al Port de Pollença. Rebutjada. Només el grup PP-UMP va votar a favor.

Més que un punt verd el que demanava la moció  és una deixalleria  al costat de les obres de la nova residència del Port. Una nova deixalleria pensam que no és necessària i que és un cost inassolible a l’actualitat. Ja tenim una deixalleria i uns serveis de recollida selectiva que podrien i haurien de funcionar millor, igual que es pot millorar la gestió política, la informació i el civisme.

. - Moció presentada pel grup PSM-EN relativa a l’obertura d’expedient de recuperació del camí de Ternelles/Camí de l’Horta/Camí del Castell del Rei i de Cala Castell.

.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa al camí públic de Ternelles

.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a la delimitació del camí públic

de Ternelles.

.- Les tres mocions referents a Ternelles, una del PSM i dues nostres van ser rebutjades, només PSM i nosaltres vam votar a favor.

El batle es va excusar en que havia respectat l’acord del ple anterior de fer una reunió, ja que s’havia parlat  a la comissió d’urbanisme. El batle sap perfectament que havia donat excuses per no fer la reunió i que la comissió d’hisenda es reunia per informar dels punts que anaven al ple. Una cosa és una reunió específica per parlar del tema amb els tècnics  que era el que s’havia acordat i una altra que dins la comissió es parli brevement del tema per què haviem presentat una moció sobre Ternellles.

Les nostres mocions eren “tècniques” demanavam uns informes jurídics i una feina de delimitació que tothom va reconèixer que era necessària, a pesar d’això UM-UNPi, PSOE i PP_UMP van votar en contra el que demostra la seva escassa voluntat d’avançar al tema.

Per altra part el batle va dir que el tema de l’ús públic del camí estava solucionat ja que actualment es pot telefonar a batlia i el batle  fa una llista que envia a la propietat  que fins ara no ha posat problemes. Això és una fal·làcia ja que al no haver fet una expropiació de l’ús en qualsevol moment la propietat pot no deixar passar. El que tenim no és sinó una convivència tàcita entre batle i propietat i no un compliment de la llei.

.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la creació d'una assemblea i  llocs de lleure per els joves de Pollença. Rebutjada pels vots d’UM-UNPI i PSOE. A favor, PP_UMP, PSM i Alternativa.

 Tothom reconeix el dèficit d’ espais i alternatives d'oci de la joventut de Pollença i així el demostra una enquesta feta per l’àrea de joventut. La regidora de joventut va dir que... L’haveu encertat estava fent feina. La qüestió és que hem passat l’equador de la legislatura i no tenim ni Consell Jove, ni un espai Tartan que funcioni bé ni un programa d’activitats per la gent jove. Vam recordar a la regidora que té dedicació exclusiva, cosa que no li va agradar, i que a  aquestes altures la gestió de l’àrea de joventut és ben pobre.

.- Propostes/Mocions d'urgència

El PSM va presentar dues mocions, però no es va aprovar l’urgència ( només el PSM i nosaltres vam votar a favor de la mateixa) i no es van debatre ni votar. La primera referida a posar a exposició pública el Pla d'organització i trànsit de la Fira de Pollença, la segona una remodelació integral de la deixalleria de Pollença entre els projectes a finançar amb el nou Pla E.

No va haver precs i preguntes per què ja eren més de les 00:00 i per tant un nou dia.

 

 

 

Comentaris

Pepe

Comparació

Pepe | 02/12/2009, 22:09

Una notícia apareguda avui per a la reflexió;

Dimite un edil del PP de Málaga por contratos de obras a la empresa de su cuñado
Manuel Marmolejo aduce que actuó "por desconocimiento"

En el país:
Marmolejo explicó el jueves en el pleno que desconocía que la Ley de Procedimiento Administrativo establecía la incompatibilidad de participar en procedimientos de contratación en los que concurriera algún licitante con una relación de hasta cuarto grado de cosanguinidad. En principio se limitó a anunciar que a partir de ahora se abstendría en los procedimientos de contrataciones directas de sus áreas. El alcalde, Francisco De la Torre, ya avisó el lunes de que esto no bastaba, y, sin cuestionar la buena voluntad de Marmolejo consideró que se trata de un grave error.
En los últimos dos años, la empresa Greensur, dedicada al mantenimiento de obras y plantaciones, de la que es accionista el marido de una hermana del edil, ha obtenido contratos menores (sin concurso público) por un total de más de 280.000 euros.

Pepe

Re: Tranquils, diuen que "estan fent feina".

Pepe | 02/12/2009, 22:03

Un gran retracte del ple JRs i la pena és que moltes d'aquestes actituds es repeteixen ple darrera ple.
L'únic ple en el que he vist a Martí Ochogavia atent va ser l'extraordinari.

Joan Ramon

(des)Govern

Joan Ramon | 02/12/2009, 21:17

Hi ha una cosa que me va fer gracia del Plenari, un moment dona't el Batle li va dir a Pepe Garcia que li faltava educaicó per haver interrumput les seves "brillants" paraules. Però no va dir res a membres de l'equip de Govern que menjaven i empreaven el telèfon mòbil (així fan feina per el que es veu). Això és diu ser un president de sala imparcial.
Salut

JRV

lamentables regidors

JRV | 02/12/2009, 21:06

Feia temps que no assistia a una sessió plenaria( Ple me diuen que digui) , i la veritat es hi ha diferencies amb les formes que jo conexia abans. Tinc a alabar les formes tranquiles, però plenes de contingut de Toni Martorell en la seva interpelació a la Regidora, amb dedicació exclussiva, va recordar ell, la de Joventut, Maria del Mar, que no va poder replicar res amb un mínim de contingut convincent. Les "renyades" de Joan Cerdà al regidor del PSM son sequeles d'una autoritat mal assimilada i pitjor exercida.("Dona-li comandament a un home, i el coneixeras de veres"). La regidora de UMP que surt del Ple per atendrer cridades telefoniques, la regidora de turisme mirant una revista o imprés i mostrat-la a Mitchel en ple dabat de tases, rialles i bauxa , regidores i regidors fent el burot, Francisca Ramon menjant galletes i oferint-ne als companys d'equip de Govern, el que va provocar comentaris ben poc favorables de la premsa alla present, en el sentit que el proper ple, al restaurant o a la taverna. Es una llastima que no es pugui transmetre per la tele tant de cutrerio...els regidors de UMP-PP despistats a l'hora de votar l'urgència d'una moció...Vamos, que si els alumnes de Pepe o Toni Martorell fessin el mateix a classe a l'institut, els haurien de treure fora de la classe. En absolut vull ser dramatic, però UN POQUET de compostura no estaria de mes. El sumum, quan Francisca Ramon, a l'hora de calificar "LA GENT", es a dir, els ciutadans votants i pagadors d'impostos, els fica tots dins el mateix sac, en la questió dels fems i les deixalles, tots embrutem i som indisciplinats, a lo vist. Vaig recordar l'enquesta i firmes l'estiu passat. Be, es salven Juanjo, Pepe, Toni Martorell, tal volta me perdi qualcú, no se...Tomeu Cifre ha de recuperar la serenitat, entenc que es facil perder-la, i el batlle perdre el sarcasne.

Follonero

Eñ que diria Joan Rull:

Follonero | 02/12/2009, 21:00

Si Pepe ja has treballat molt aquesta legislatura, prent-te unes vacances al menys... por fiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Pepe

Re: Tranquils, diuen que "estan fent feina".

Pepe | 02/12/2009, 15:04

Ja em voleu jubilar? Em va bé

Miquel Sánchez

Re: Tranquils, diuen que "estan fent feina".

Miquel Sánchez | 02/12/2009, 14:36

rumore rumore ??? juas juas, jo de na rafaela aquesta després de sentir segons quines coses cantaria allò de "QUE DOLOR QUE DOLOR"

Follonero!

Re: Tranquils, diuen que "estan fent feina".

Follonero! | 02/12/2009, 12:46

Garci for president!

Garci

Re: Tranquils, diuen que "estan fent feina".

Garci | 02/12/2009, 12:15

Coneixes una cançó de Rafael Carrà que diu "rumore, rumore..." doncs això.

De totes maneres, es presenti qui es presenti d'Alternativa, ho farà molt bé i segur que és capaç de tirar el projecte endavant.

Gabi

GARCI GARCI

Gabi | 02/12/2009, 11:58

Garci ets un punyetero, perque sempre estàs fent cosetes que molesten a en joan cerdà, i t'estirará les orellas, ai ai ai, nene malo...

Per cert te presentaràs de cap de llista a les properes? Es que e sentit rumores...

Garci

Re: Tranquils, diuen que "estan fent feina".

Garci | 02/12/2009, 11:26

Crec que un dia haruíem de perdre el temps en revisar totes les propostes que hem fet i que diuen que s'ho estudiaran o que s'hi està fent feina. La majoria d'elles no s'han fet encara.

Excuses i més excuses per no votar a favor de les propostes positives que es duen al ple.

I el tema de Ternelles... que hem de dir. No volen fer un estudi jurídic per desvetllar com solucionar el tema i no volen fer una delimitació del camí per veure com s'ha de fer per obrir. Això si que no té excusa possible: no demanàvem que obrissen, sinó que estudiin com està el tema.

Tant d'estudiar acabarà la legislatura i ells sabran moltes coses, però ben poques s'huaran materialitzat. Lo positiu és que ells aprendran molt i tal vegada aprovin els exàmens, o no n'hi ha?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb