URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Hipocresia

Alternativa | 26 Febrer, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

El ple d'ahir va acabar a les 00:00 sense donar temps a fer cap prec ni pregunta, haviem presentat un bon grapat per escrit.

Si hem de resumir el ple en una paraula aquesta seria hipocresia, UM-UNPi i PSOE volen la pau però donen suport a una guerra, volen austeritat però no renunciar a les seves dedicacions exclusives, volen transparència al Festival però no fer una auditoria interna dels seus comptes.

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 28 de gener de 2010.

2.- Aprovació, si procedeix, de la creació d'una comissió de treball per la constitució d'una fundació privada del sector públic local: Fundació del Festival Internacional de Música de Pollença.

Aprovada per unanimitat.

No sabem si una fundació és la millor forma per gestionar el Festival el que si sabem és que cal gestionar el mateix d’una altra manera, esperam que a aquesta comissió tots els portaveus dels grups polítics amb representació i els funcionaris podam  estudiar els pros i els contras de la constitució d'una fundació del festival i afrontar el 50 aniversari del Festival com es mereix i com sempre hem demanat des d’Alternativa cumplint la llei i amb la transparència que mereixen els nostres ciutadans que a la fi i al cap són els que paguen aquest Festival.

3.-  Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a la signatura del conveni marc de col·laboració "Cultura en Xarxa" entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença

 El grup PP-UMP va retirar aquesta moció ja que la Junta de govern del 2 de febrer ja  va aprovar l'esborrany del conveni que suposa la col·laboració per dur a terme en el municipi activitats culturals programades pel Consell de Mallorca, cursos de formació pels tècnics de cultura municipals i accés al centre de recursos de materials tècnics adients per a la realització d'activitats culturals.

4.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la recuperació de la memòria històrica.

Aprovada amb el vot a favor del PSM i l’abstenció de la resta de grups.

Compartim el punt 2 i 3 de la moció del PSM però al 1r punt pensam que  l'Ajuntament més que organitzar el que ha de fer és col·laborar  amb els actes que anualment organitza Iniciativa Ciutadana per Pollença. Durant dos anys hi ha hagut un  desdoblament d’actes (institucionals i d’Iniciativa) que ha estat prou absurd. El que cal fer és col·laborar sense partidisme amb l’Associació Iniciativa Ciutadana per aconseguir que el setè any d’abril de república sigui el millor possible, estam segurs que els membres de l’Associació estaran encantats de rebre idees i ajudes.

5.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa  a la  retirada de tropes d'Afganistan

 Rebutjada pels vots en contra d’UM-UNPI, PSOE i PP-UMP i vots a favor del PSM i Alternativa EU-EV.

Presentavam aquesta moció dins els actes organitzats per l’Assemblea de Moviments Socials de Mallorca en relació a  la cimera informal de ministres de defensa europeus que s’ha fet aquests dies a Palma.

Els portaveus del PP-UMP i el PSOE van dir que estavan d’acord amb el primer punt de la moció  o sigui ratificar la defensa dels valors de la pau i de les polítiques no violentes que han estat defensades i són recolzades de manera molt àmplia al nostre municipi però no amb la resta de punts de la nostra moció. O sigui pura hipocresia, no es pot parlar de pau o d’Alliança de Civilitzacions i mantenir més de 1500 soldats a Afganistán on, només l’any 2009, 346 nins van morir a causa del conflicte i la majoria en bombardeigs de les tropes internacionals.

6.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus. 

Aprovada pels vots a favor d’UM-UNPI i PSOE i vots en contra del PP-UMP i el nostre. El PSM consta com abstenció ja que no era a la sala al moment de la votació.

Esperam que la interpretació tècnica a l’informe d’intervenció  de que no importa que el dèficit  sigui de l’Ajuntament o d’EMSER, sigui aplicada sempre i no només quan interessa. Esperam que un dia no ens trobem amb una justificació de la privatització d’EMSER fonamentada en un dèficit que ha estat resultat de decisions polítiques

7. - Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d'una auditoria interna dels comptes del Festival Internacional de Música de Pollença 

 Rebutjada  pels vots en contra d’UM-UNPI, PSOE, PSM i PP-UMP i vot a a favor d’Alternativa. A aquest punt el batle va perdre els nerviós i es va dedicar fonamentalment a insultar. El PSOE, PSM i PP-UMP van parlar de transparència, de fer les coses bé però el que és cert és que a dia d’avui es segueixen sense presentar els comptes del festival a l’interventor.Molt de temes a comentar sobre el lamentable espectacle que va donar el batle.

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a  pal·liar la crisi econòmica.

 Rebutjada  pels vots en contra d’UM-UNPI, PSOE, i vot a a favor de PSM,PP-UMP i Alternativa.

La situació econòmica del Ajuntament és crítica i fa temps que demanam a l’equip de govern que sigui conscient de la crisi i adopti mesures. No pot ser que particulars, associacions i empreses siguin víctimes del retard en el pagament de l'Ajuntament i que, a les dificultats de la crisi econòmica, hagin d' afegir ara els problemes que els genera la incapacitat financera, la falta de previsió i la caòtica gestió econòmica  en l'Ajuntament. La única cosa amb la que no estava d’acord l’equip de govern va ser amb la reducció de les dedicacions exclusives a tres.

9.-  Aprovació provisional, si procedeix, de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'obertura d'establiments.

Aprovada amb els vots a favor dUM-UNPI i PSOE i l’abstenció del PP_UMP, PSM i Alternativa.

Es tracta d'un tema tènic d'adaptació de les taxes a la llei però com bé va dir en Tomeu Cifre cal agilitzar l’otorgament d’aquestes llicències d’obertura.

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la sol·licitud per la rehabilitació del Passeig Marítim del Port de Pollença a Demarcació de Costes.

Aprovada per unanimitat.

 Es tracta de demanar a la Demarcació de Costes la realització d'obres de manteniment i millora a la part del Passeig depenent de Costes ( a partir de la Gola cap a Alcúdia). A Costes hi ha doblers cobren unes bones quantitats i el Passeig està molt degradat. 

11.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP  relativa a la creació dins la Policia Local d'una unitat de protecció del medi ambient i rural 

 Rebutjada pels vots en contra d’UM-UNPI, PSOE i vots a favor del i PP-UMP PSM i Alternativa EU-EV.

 Es tractaria de recuperar aquesta unitat que ha desaparegut, el regidor de policia no va aportar ni dades per demostrar qu no era possible recuperar aquesta unitat sense augmentar el nombre de policies (actualment 54 en plantilla), per això van decidir votar a a favor de la moció.

Al debat vam demanar si s’estava estudiant utilitzar la policia per controlar el tema de la disciplina urbanística. La resposta del regidor d’urbanisme és que s’està estudiant el tema tant per part de l’inspector de policia com per part de la junta de personal.

Tomeu Cifre del PP-UM va fer una pregunta que no va obtenir , la gent està contenta amb aquest servei, cobren més.. està optimitzada. 54 policies en plantilla. Colectiu que més ha crescut.

12.- Propostes/Mocions d'urgència.

L’equip de govern va presentar una proposta d’iniciar el procés per posar una canonada d’aigua a la Cala Sant Vicenç, amb la idea de conectar aquesta a la dessaladora d’Alcúdia.

Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE, PP_UMP i PSM i la nostra abstenció.

Estam a favor de la recuperació pública del subminsitrament d’aigua a la Cala Sant Vicenç i que d’una vegada aquest nucli arribi a arribar un servei de qualitat, però estam en contra del model de multiplicació de dessaladores que va unit a aquest tema.

L’equip de govern va presentar una proposta de resolució d’al·legacions al plec de condicions de neteja viaria i allargar 10 dies més el termini de presentacions d’ofertes d’empreses..

Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE, i la abstenció de PP_UMP, PSM i Alternativa

Havia dos al·legacions una de LUMSA que era rebutjada, sobre que l’empresa que guany el concurs es faci càrrec del seu personal.  I una altra del PSM que va entrar fora de termini, que era passar de 10 anys a 5 anys la concessió. Després  a més s’han canviat uns articles tècnics al plec i per això s’allarga el termini de presentació d'ofertes d'empreses.

 

Blog de JRMora

 

Comentaris

Ichigo

Re: Hipocresia

Ichigo | 09/03/2010, 12:11

Aixì seria Jaume Matas si fos més gran (de cap):
insomnia.ac/reviews/ac/narc/screenshot8.png
(Copia aquest enllaç)

Idoi

PP + UM= corrupció?

Idoi | 01/03/2010, 11:19

Turgut el PP manté un gran nombre d'imputat en actiu: Jaume Font, Antoni Serra, Fernando Rubio, Rafel Duran...
Per tant no veig que cada palo aguante su vela, més bé veig que els impputados s'aguantan en escena.

maki

fruita madura.

maki | 28/02/2010, 21:45

El paripe del PP també dona molt de sí. El merder de UM no te perque tapar el del PP, encara queda molt per recorrer.

turgut

Re: Hipocresia

turgut | 28/02/2010, 18:20

Jo la veritat, si els del PP se lien amb mocions de cesura no ho entenc, si això caura ben totsol... quan hagin perdut les següents dues dotzenes de votacions, ja me diràs això com se governa.

turgut

Re: Hipocresia

turgut | 28/02/2010, 18:18

La defensa dels seus imputats els PP? Ja, ja, ho tens clar, qui la fa la paga, que cada perro se lama su pijo, no crec que sigui feina del PP això. Cadascú que se pagui el seu advocat, només faltaria que a mes d'haver robat aprofitant-se del PP, aquest hagues de pagar les seves defenses. No me facis riure...

sisi

idoi si.

sisi | 28/02/2010, 17:56

ës cert, el PP té altres feines, entre elles preparar la defensa del seus imputats:
- Jaume Massot, ex director general de Ordenació del Territori del Govern de Matas (2003-2006). Dues condemnes per corrupció urbanística (vuit anys y mig) por el caso Andratx. TANCAT.
- José Juan Cardona, diputat balear, ex conseller de Indústria, ex president del PP de Eivissa, imputat por malbaratament i delicte electoral en el caso Scala.
- Antonio Serra, diputat balear, ex director general del Govern de Matas y del Consell de Mallorca. Imputat en el caso Palma Arena por prevaricació i malbaratament.
- Jaume Font, diputat balear i portaveu del Consell de Mallorca, ex conseller de Medi Ambient, imputat por tràfic de influències.
- Jaume Matas, ex presidente de Baleares (PP) en 1996-1999 y 2003-2007; ex ministre de Medi Ambient (2000-2003). Imputat per el Palma Arena.
- Juan Martorell, cap de Prensa del PP balear, ex director general de Comunicació del Govern de Matas. Imputat amb càrrecs per el caso Palma Arena.
- Dulce Linares. Ex directora general de Gabinete de Matas. Imputada por el Palma Arena.
- Jane King, ex secretaria general tècnica de Presidència. Imputada por el Palma Arena.
- Pepote Ballester, ex director general de Deportes. Imputat por el caso Palma Arena.
- Raimundo Alabern, ex director gerent del Institut de Turisme. Imputat per el Palma Arena.
- Bartolomé Reus, antic conseller del Govern balear. Imputat per el Palma Arena.
- Antònia Ordinas, ex gerent del Consorci, tancat durant dos meses per el cas Scala. Expulsada del PP.
- Kurt J. Viaene, ex director general de Promoció Industrial, imputat i tancat por el caso Scala. Expulsat del PP.
- José Manuel Alcaraz, elegit president del PP de Formentera desprès ser imputat por el caso Scala. Ex cap de Gabinet del conseller Cardona.
- Jaume Gil Cuenca, ex director general del Govern. Imputat por el caso Scala.
- Francisco Gálvez, ex director general de la Joventut. Imputat por malversació en el caso turisme jove.
- Juanfran Gosálvez, ex administrador de Turisme Jove.
- Joan Martorel, Ex Director General de comunicació. Imputat pel cas Palma Arena.
- Antonio Alemany Dezcallar, persona que escrivia els discursos de Jaume Matas, imputat amb càrrecs per una peça separada del Palma Arena.
- Maria Umbert, que fou cap del gabinet de Matas i directora general d’IB3. Imputada amb càrrecs per una peça separada del Palma Arena.

turgut

Re: Hipocresia

turgut | 28/02/2010, 17:21

Esta be, ara que del PP no se'n sap res, voldriem que se'n sabes? Au venga, deixau el PP tranquil que hi ha altres feinesm,...

JRV

PPPatètic

JRV | 28/02/2010, 09:03

Vaja rondalla que ens està contant el PP balear: ara moció, ara no, ara moció de confiança, ara Jaume Font, ara Pere Rotger... I el mes sospitós: ara no pacten una moció de confiança amb UM,`perque els mes corruptes de UM han marxat...
Per logar-hi cadiretas.

JRV

Lucre

JRV | 27/02/2010, 16:14

Lucrarse mitjançant un càrrec polític, un càrrec el·lectiu es una traició a l'electorat, o a la major part del mateix.
Però també es pot ser perjudicial a una comunitat o un electorat quan la vanitat, o la sobèrbia, o el fanatisme, o tot plegat fan de l'activitat d'un politic un perjuici per a la comunitat per a la que diu treballar. El cert es que molts politics que no es lúcren, miren cap a una altra banda quan alguns correligionaris fiquen la mà al claix o s'aprofitan per profit personal del seu càrrec. A això jo li diria sectarisme-fanatisme. I crec que a Pollença hi ha algun cas així.

en bosses

Re: Hipocresia

en bosses | 27/02/2010, 14:38

JRV, si s’ha lucrat o no, no ho sabem. Jo voldria pensar que no, però si a Pollença pareix que altres sí ho han fet, ell cap a on mirava? Si un regidor d’un àrea determinada se lucra durant molt de temps i el batlle no diu res, què vol dir, que és molt bona persona o que hi deu treure algun benefici?

Pepe

Re: Hipocresia

Pepe | 27/02/2010, 11:46

Jo diria millor el segment sociològic "DEL QUE DEIA REPRESENTAR" UM.
Respecte a Joan pel que diuen bon coneguts seus ha canviat molt, massa i no sembla el mateix que es va iniciar en política. Una prova més del que he defensat sempre; la política en primera línia s'ha d'exercir un temps limitat (crec que vuit anys són suficients). Arriba un moment que els polítics perden el sentit del que està bé i el que està malament i perden també el contacte amb la realitat.

Crec que no té sentit mesclar centralisme i l'espoli que sofrim amb que la premsa estatal informe de que la segona autoritat de Mallorca hagi tengut que dimitir. Si no acabarem com els del lobby per la independència dient coses com que "El diari foraster del PSOE anuncia que el fiscal foraster del PSOE farà sang amb Nadal" (textual)

Evidenment ni el previssible president del Consell Insular, Jaume Font ni el PP actual en general poden ser alternativa a res.

Val un canvi radical i això està a les mans dels ciutadans al mes de maig del 2011

JRV

Argumentso paranoia?

JRV | 27/02/2010, 10:45

Que Joan Cerdà, batlle de Pollença, estigui nervios amb els catastròfics aconteixaments que sacsetgen UM, es ben comprensible. Joan es va involucrar amb aquest partit fa anys, i segurament no tenia perque fer-ho, en un temps en que la participació és minoritària entre la gent, i no crec en absolut que ell personalment s'hagi lucrat econòmicament. He dit en altres ocassions, que el segment sociològic que representa UM existeix a Balears, i cal una representació. Però crec que tan a Joan Cerdà com a aquest mateix segment li calen mes conviccions i actitus democràtiques. No val tot, i les ensenyances corruptes que en el seu dia reberen de personatges de linia vital corrupta com Gabriel Canyelles no sempre son aplicables a partits petits que per conjuntures electorals poden semblar imprescindibles. No m'alegra que a la premsa estatal, que no nacional, la noticia destacada siguin les imputacions de UM, o la dimissió de Mª Antonia Munar, no ens afavoreix gens, tan poc com l'espòli econòmic crònic que patim des de el centralisme irreductible.
Tampoc crec que el previssible president del Consell Insular, Jaume Font amb un passat no mes net que Nadal o Mª A. Munar, sigui aconsellable per dignificar un poc la política balear.
I a nivell de Pollença, la deriva paranòica del nostre batlle i els seus deixebles, no ha d'aportar res de possitiu al present i futur del nostre municipi. `La neteja, forçada, però lamentable a mes altes institucions, arribara a fer-se necessaria a Pollença, tal volta no per motius corrupció econòmica en el cas del batlle, però si d'actitut destructiva en la gestió i convivència.

Pepe

Re: Hipocresia

Pepe | 27/02/2010, 09:18

Gràcies "escuchante" i JRV. Una vegada més va ser un ple dur, i és que davant la manca d'arguments o respostes el batle va llevar el debat al tema emocional com si tot es redueix a un tema personal.
És una pena no tenir un enregistrament visual del tema, per que el show que va muntar Joan, molt nerviós va ser totalment patètic.

Igualment crec que va ser trist la posició de la resta de grups al tema de l'auditoria.

Els ciutadans són bons per posar més de 300.000 euros per pagar el festival, per pagar un interventor de carrera a l'Ajuntament, per pagar uns polítics al ple... Però no són bons per tenir un coneixement exacte del que es fa amb aquests doblers.

Pepe

Dessaladores

Pepe | 27/02/2010, 09:10

Bon dia.

JRV al tema de les dessaladores vaig comentar el mateix que tú ; era suficient amb la dessaladora de Palma ( que molt poques vegades ha tengut que funcionar a ple rendiment) i el projecte de l'arteria Nord que ja tenia financiació de la Unió Europea i que es va carregar en Jaume Font.
Tomeu del PP va contestar que "ells tenien visió de futur..." està clar que això precisament no tenen i que no els importa el canvi climàtica .
Ecològica i econòmicament la multiplicació de dessaladores és un error pel bé comú.

I no entenc "l'entraga" de les tasques de neteja viaria a una empresa de fora, quan Emser, empresa especialitzada de l'Ajuntament de Pollença, està perfectament capacitada per assumir la tasque, si el mateix Ajuntament no hi posa entrebancs.

Follonero

Re: Hipocresia

Follonero | 27/02/2010, 07:36

Turgut! Ets un romàntic!

turgut

Re: Hipocresia

turgut | 26/02/2010, 23:16

SONATINA

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste, la princesa está pálida)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,
—la princesa está pálida, la princesa está triste—,
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

—«Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—;
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».

Ay joanet ...

Re: Hipocresia

Ay joanet ... | 26/02/2010, 20:33

Y el alcalde que era conseller a la anterior gobierno y que siempre ha estado en la ejecutivo no olía a podrido? No creó que sea tan ingenuo.

Más...

EFE/REDACCIÓN. PALMA. El ex administrador de Video-U y ex director de Televisió de Mallorca Miguel Oliver, imputado en el "caso Maquillaje", ha atribuido hoy a Maria Antonia Munar y Miquel Nadal la propiedad de la productora que cobró contratos millonarios de la Televisió de Mallorca durante la pasada legislatura.

Su confesión, presentada por escrito, ha sido respaldada por otros dos ex directivos de la productora María Luisa Almiñana y Ramón Rullan, según fuentes jurídicas.

La confesión de los tres directivos se produce a causa de un acuerdo alcanzado por los imputados con la Fiscalía Anticorrupción para conseguir una rebaja de las penas en las que podrían haber incurrido los imputados, añadieron las fuentes.

Miquel Oliver ha relatado la forma en que Miquel Nadal se ofreció para comprar el 50 por ciento de las acciones de la empresa tras la victoria del PP de 2003. La empresa atravesaba una difícil situación porque "Jaume Matas había dado orden de que no se contratara ni a VideoU ni a Bahía Difusión".

Las escrituras se firmaron el 22 de noviembre de 2004. Miguel Sard, en representación de Nadal, y Victor García –"creímos que representaba a Maria Antònia Munar"– adquirieron por 300.000 euros la mitad de las acciones y el bufete Font, el 10 por ciento.

Aunque el objetivo de Nadal era obtener una licencia de TDT en Palma, se quedó fuera de la adjudicación efectuada por el Govern de Jaume Matas debido, según el testigo, "a luchas entre partidos".

Pese a la frustrada operación, la empresa presuntamente participada por los dirigentes uemitas solicitó subvenciones al Consell para dos programas, ´Temps d´esports´ i ´Mallorca cap al futur´, que nunca llegaron a emitirse, pese a que el primero recibió 240.000 euros y el segundo 30.000. Según Oliver, 120.000 euros fueron entregados a Studio Media.

Al término de la declaración de Oliver, su abogado, José Ignacio Herrero, ha dicho a los periodistas que su cliente había "confesado" y "tirado mierda por todo".

Tras la comparecencia de los tres ex directivos de Vídeo-U ha comparecido ante el juez Miquel Nadal por un periodo de una hora.

Escuchante

Änimo Pepe

Escuchante | 26/02/2010, 20:00

Caen como moscas, y ahora que dirá el alcalde...

Ayer escuché el pleno, muy bien Pepe supiste mantener el tipo, el alcalde estuvo impresentable. ¿Por qué se puso tan nervioso si no hay nada que ocultar? Me pareció un paranoico, se ve que os habéis puesto todos de acuerdo; los fiscales, los jueces, Antich, tú...

Los concejales del PSOE y los cuatro gatos que todavía les rodean penosos amparando a Martí y compañía.

Y el PSM intentando ocultar su responsabilidad en la opacidad del Festival triste.

El PP se ve que ya está pensado en su futuro pacto con UM y prefieren no remover la mierda.

Garci

Re: Hipocresia

Garci | 26/02/2010, 19:46

És el millor que podia passar que aquesta persona deixés la política.

en bosses

Re: Hipocresia

en bosses | 26/02/2010, 19:34

Quines coses que passen a la política... mirau.
------------------------------
EFE. PALMA. En un comunicado de prensa Maria Antònia Munar renuncia a su acta de diputada. En vista de las acusaciones hechas por el señor Miquel Nadal en el marco de la instrucción del caso conocido como Operación Voltor. Según el comunicado:

"Niega de manera rotunda la veracidad de las manifestaciones hechas por Miquel Nadal". Afirma que, "como se demostrará, a lo largo de mi vida política he actuado siempre de acuerdo con la más absoluta legalidad y de acuerdo con la ética política". Anuncia, "por responsabilidad política, mi renuncia al acta de diputada del Parlament de les Illes Balears con efectos y mi retirada de la vida política".

Esta decisión se produce después de que el ex vicepresidente del Consell de
Mallorca Miquel Nadal, imputado en el "caso Maquillaje", haya reconocido hoy ante el juez que María Antonia Munar, presidenta del Parlament, le dio 300.000 euros de Unió Mallorquina (UM) para comprar la productora que recibió contratos millonarios de la corporación insular.

Alternativa per Pollença

I una altra ...

Alternativa per Pollença | 26/02/2010, 19:20

Munar dimiteix i deixa la política

La presidenta del Parlament també renunciarà a l'acta de diputada per UM i perdrà així la seva condició d'aforada davant les imputacions judicials

h ttp://politica.ibdigital.net/munar-dimiteix-i-deixa-la-politica-34000.html

JRV

dessaladores innecessaries

JRV | 26/02/2010, 18:48

De dos punts dels que vareu defensar al darrer Plè, també coincideixo amb vosaltres.
Les dessaladores, amb les que hi ha actualment n'hi havia prou, la d'Alcudia era completament innecessaria. Els darrers messuraments indiquen que la pluja caiguda enguany, i les reserves acumulades al subsol abasten el subministrament d'aigua potable per 3 anys, però a l'argument cert de que es podria opossar de que es poden produir sequeres en el futur, cal oposar que les dessaladores construides a Palma bastarien per subministrar els municipis en dèficit.
I es que el projecte de construir un ramal de canonada des de la canonada central de Mallorca, uns 5 km. des de Sa Pobla a Pollença-Son Vila, fou rebutjat per Jaume Font, en el seu moment batlle de Sa Pobla, "justificant" així la construcció d'una dessaladora innecessaria.
I no entenc "l'entraga" de les tasques de neteja viaria a una empresa de fora, quan Emser, empresa especialitzada de l'Ajuntament de Pollença, està perfectament capacitada per assumir la tasque, si el mateix Ajuntament no hi posa entrebancs.

JRV

Bona feina, Alternativa.

JRV | 26/02/2010, 18:38

Me sorpren que casi 3 anys després d'haver estat elegit en Pepe, el seu tarannà no hagui perdur gens d'energia i força de la que va començar.
Les mocions que es presenten estan ben fonamentades, representen l'interés de la majoria de ciutadans i responen a la línia d'interés col·lectiu que vol defensar ALTERNATIVA.
Ara, lluitar contra la monotonia i interessos moltes vegades inconfessables de UNPIUMPPUMP, als que malhauradament sembla que s'hi ha afegit el PSOE, es feina que no us envejo

Garci

Re: Hipocresia

Garci | 26/02/2010, 14:54

Hola Guillem, la moció marc que es va passar no és la mateixa que vàrem presentar nosaltres, tot i que té moltes similituds.

La retirada de les tropes és ben igual.

G. Caldentey

Afganistan

G. Caldentey | 26/02/2010, 14:20

Hola!
Supòs que la moció que presentàreu sobre la invasió de l'Afganistan és la mateixa que la que s'ha debatut avui a Inca... Idò bé, allà ha estat aprovada per unanimitat, segons informa n'A. Caballero a l'escrit d'avui del seu blog.

(www.andreucaballero.cat/post/83632)

Joan Cifre

Re: Hipocresia

Joan Cifre | 26/02/2010, 14:06

Respecte a l'equip de desgovern no ahurien de cobrar un duro de les seves nómines fins que no pagasin el que deuen (debem per cupa seva) als proveidors.

Joan Cifre

Re: Hipocresia

Joan Cifre | 26/02/2010, 14:04

Garci veient lo nerviosos que poses a segon qui i com es dediquen a criticar-te e insultar-te sense arguments me reafirma que estas fent la seva feina molt be i per tant has d'estar ben amunt a les llistes juntament a n'en Pepe i en Miquel. Garci for president! Yes we can!
(en Ramón està d'acord amb mi jeje!

en bosses

Re: Hipocresia

en bosses | 26/02/2010, 13:56

Tòfol, no sé que ha dit en Garci que te pugui molestar d’aquesta manera.
No estaràs emmerdat amb qualque història bruta?

Garci

Re: Hipocresia

Garci | 26/02/2010, 13:46

Gràcies Tòfol, pels "alagos" i pels teus arguments.

Tòfol

Capollderosa

Tòfol | 26/02/2010, 13:42

I tu si que ho ets bonic garci dels nasos, que bonic ets,....

Garci

Re: Hipocresia

Garci | 26/02/2010, 08:35

Que bonic és xerrar de Pau i acceptar la guerra al món (mentres no mos toqui d'aprop)...

Que bonic és xerrar de transparència i acceptar les il·legalitats del Festival, que no presenti els comptes i no voler fer una auditoria...

Que bonic és xerrar d'austeritat i de forat econòmic i no posar-hi remei... supòs que si els comptes estiguessin sanejats no tendrien l'excusa de que "no hi ha doblers"...

Tot plegat és molt trist. Un altre cop els nostres governants (aquest cop se'ls hi han sumat el PP-UMP i el PSM) emparan il·legalitats.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb