URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Participació ciutadana i competència deslleial.

Alternativa | 12 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Es diu que hi ha una competència deslleial, quan un industrial o entitat fa un us deshonest de les regles del mercat per competir amb altres industrial o entitats, com us deshonest podem considerar per exemple, tenir preus més baixos que la competència per no tenir els treballadors donats d’alta a la Seguretat Social entre altres, aquest és el més comú.

El respecte a les regles del mercat no són una competència directa dels Ajuntaments, hi ha altres institucions que han de vetllar perquè les empreses compleixin amb la normativa vigent i l’Ajuntament just té la competència amb llicències quan aquestes activitats tenen una seu o local comercial vinculat.

Amb la crisi, la competència deslleial ha trobat un bon lloc a Pollença per posar-se de manifest, la economia submergida fa acte de presència a tots els àmbits, he vist pels fanals, arbres, vidres de locals comercials tancats, un munt de targetes de visita de gent que no està donada d’alta de treballador autònom i fins i tot té treballadors que fan feina per ell. Una de les activitats que més gent està ocupant aquesta economia submergida és la jardineria, la jardineria una feina que no necessita una excessiva preparació però sí molt de gust en fer les coses, la jardineria està sofrint aquesta competència deslleial per l’economia submergida, son molts els vehicles amb una maquina de tallar herba al darrera sense cap tipus d’inscripció de qui són ni quina és la seva activitat, empreses com PONENT C.B. que duu la gestió de la jardineria municipal malgrat no poder contractar amb l’Ajuntament per no tenir personalitat jurídica pròpia, si té un nom, un codi d’identificació fiscal i la majoria dels seus vehicles identificats com empresa de jardineria amb un telèfons de contacte, i empreses com PONENT, C.B. no podran suportar  aquesta competència deslleial.

La regidoria de participació ciutadana hauria de dur un cens de les empreses de serveis, restauració, etc.  del municipi que si compleixen amb els seves obligacions fiscals i laborals, això és fàcil de saber ja que tant la Agència Tributaria com la Tresoreria de la Seguretat Social estenen uns certificats que informen de aquesta  situació, fins i tot podrien dur un segell d’empresa reconeguda per l’Ajuntament o qualque cosa semblant, s’ha de començar a conscienciar a la ciutadania que tot ha d’estar bé i que el temps dels “pillos” ha de passar a la història, els ciutadans haurien de poder tenir un eina per si han de menester els serveis d’alguna empresa, a Participació Ciutadana els haurien de donar aquesta informació i els ciutadans sabrien quines empreses són respectuoses amb la legislació i quines no.

Recordeu que mentre el sistema capitalista estigui vigent, les empreses del poble són l’anima del mateix i les que donen feina als pollencins, no s’ha de deixar que ningú faci mal a les empreses locals amb irregularitats, ni deixar que l’administració miri cap un altre costat per motius que a vegades no estan clars.

Un d’aquest aspectes ha dut a Grècia a la runa econòmica per falta de recaptació fiscal i laboral.

Miquel Sánchez

 

de:  www.notiactual.com

Comentaris

Pepe

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Pepe | 13/04/2010, 19:09

Castelao vam demanar a molt de plens per aquestes obres mal fetes per Construccions Crespí, i n'hi ha més exemples: centre de dia de Pollença, edifici de la Plaça Joan Cerdà, servei d'aigua de la Cala.
Aquesta empresa tenia bula a Pollença l'igual que a Alcúdia.

castelao

independencia

castelao | 13/04/2010, 10:04

Parlant d'empreses serioses i professionals: qualcú s'ha adonat que la empresa estrella i amiga del batlle (CONSTRUCCIONES CRESPI)va deixar els carrers de Pollença on va treballar plens de bonys i clots, unes obres impressentables? I que un ex regidor de Pollença, avui director general hi treballava a aquesta empresa amiga de Joan Cerdà? Com es pot ser independent, així, per valorar les obres públiques, o lluitar pels BIC?

Joan C

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Joan C | 12/04/2010, 22:25

Certament els que coneixem a n'en Miquel no pensam que vulgui criminalitzar a la gent que ho està pasant malament i que penja un anunci a una farola, ni tampoc als inmigrants que molt a pesar seu han hagut de deixar caseva per cercar-se la vida a un altra país. Ho tenim clarisim, però també és cert que els dos darrers articles podien donar lloc a malentesos o a interpretacions erroneas que s'han de matisar i explicar bé perque la gent més desaforida no senti que se la culpabilitza de res. És evident que la situació actual es déu a un model socioeconòmic que no ha funcionat i al desprestigi que la corrupció a provocat en la clase política.També pens que és interesant treure incomodes a debat perque és la manera de desenmescarar falsetats i rumors malintensionats que provenen de sectors interesats en que és mantengui el mateix model que ens ha duit a la crisi.

Miquel Sánchez

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Miquel Sánchez | 12/04/2010, 17:10

Es clar JRV que els coneixements que es poden tenir en jardineria poden ser infinits, i si no que li demanin al "PADRE MUNDINA", ha ha ha.

Tu ben ho has dit, "un gra d'arena", res més.

JRV

Cnes d'empreses ètiques

JRV | 12/04/2010, 16:40

Tal volta l'article de M. Sànchez el que preten és posar el seu grà d'arena encaminat a millorar el rigor i reduir la condenada picaresca espanyola, que colectivament tan ens perjudica, i no ho veig malament.
Voldria matissar, empero, que és cert que molta gent s'apunta a fer treballs de jardineria sense tenir-ne idea, però és una tasque on el coneixament de la materia pot ser infinit, i on la professionalitat hi ha de tenir cabuda i la seva compensació, i una situació també semblant s'esta donant a la construcció, on afortunadament la professionalitat i el rigor estan avançant. Malhauradament crec que això no és així a l'hosteleris, on l'actitut de molts empresaris, no tots, hi ha que dir-ho, és mes pròpia de depedradors socials que no de empressaris, ben propia d'analfabets mediambientals.

Miquel Sánchez

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Miquel Sánchez | 12/04/2010, 16:37

Sí, això es el que propòs, i que tu estiguis segur que aquesta empresa té un comportament ètic.

Per altre part també aprofitar aquestes dades per altres serveis, per exemple el que he posat anteriorment, que no és altre que les obres de l'Ajuntemanet que la fa una empresa externa, és una eina que si li por traure molt de profit en ganes i empenta.

Garci

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Garci | 12/04/2010, 16:28

Doncs encara no he entès el que vols. Havia entès fins ara que el que volies era que existís aquest cens i que estés disponible a l'oficina de Participació Ciutadana.

Crec que hauries d'explicar-te millor (o tal vegada som jo que no ho entenc) per tal de disipar dubtes i mals entesos com els que s'han creat.

Miquel Sánchez

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Miquel Sánchez | 12/04/2010, 16:22

Garci, l'Ajuntament té aquest cens per poder-los cobrar els corresponents imposts.

Jo propòs una cosa totalment diferent, ara si trobau que participació ciutadana està just per tenir la ràdio municipal (i de quina manera) i fer bunyols per les verges, endavant.

Garci

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Garci | 12/04/2010, 16:11

Miquel, la negativitat ve de l'article, on has ajuntat molts temes diferents. I on no tens en compte que hi ha persones que fan feina sense contracte per poder sobreviure.

Si haguessis dit que el que vols és que l'ajuntament tengui un cens d'empreses pollencines per tal de difondre la seva existència i la seva contractació, t'hauríem entès abans. Però has mesclat coses que no tenen perquè tenir res a veure i que poden ser interpretades d'una altre manera.

I també hi ha el problema de veure per a que serviria un cens d'empreses pollencines legals si l'ajuntament és totalment inoperant.

Miquel Sánchez

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Miquel Sánchez | 12/04/2010, 15:19

No entenc aquesta negativitat davant una proposta que just vol ser un eina pel desenvolupament local, pot ser que amb una eina d'aquestes característiques ara les obres de millora de l'edifici principal de l'ajuntamnet o de la vella escola Miquel Capllonch les estarien fent una UTE d'empreses pollencines i no en LLABRES FELIU.

Pepe

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Pepe | 12/04/2010, 14:40

Crec que Miquel una vegada més ha tret un tema que incomoda i políticament incorrecte. I crec que davant de la creixent hipocresia fa falta més valentia.

Una altra cosa és la interpretació que fan alguns de les paraules d'en Miquel, com fa el senyor Pràxedes respecte al seu anterior article. Praxedes em pots citar on va defensar Miquel lleis municipals xenòfobes? Es pot estar d'acord o no amb el que diu Miquel però aquesta tàctica de posar als seus articles coses que no ha dit per després maxacar-ho és enganyar a la gent.

Respecte a l'article estic d'acord amb el que diu la majoria dels comentaris d'una manera o una altra. Abans de cap cens el primer que ha de fer les coses correctament és l'Ajuntament.

Miquel Sánchez

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Miquel Sánchez | 12/04/2010, 14:39

Què l'Ajuntament actual funcioni malament no vol dir que el pròxim hagi de funcionar d'aquesta manera, jo tot just propòs una manera de fer publicitat a les empreses locals sempre que aquestes demostrin que són aptes, que es el primer que ha de fer una administració.

Veig que hi ha molt d'industrials cremats amb l'actual consistori, aquí parlam de futur no del present que és ben trist.

Tiolavara

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Tiolavara | 12/04/2010, 14:26

Estau bollats

Tiolavara

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Tiolavara | 12/04/2010, 14:25

"Empresa reconeguda per l'Ajuntament" ????? Només ens faltaria això, que a les empreses que sobreviven/vim a pesar de l'ajuntament, ara hagi de venir aquest a reconeixer-mos. No gràcies. I qui farà els certificats, en Martiparaiso?
Primer vull un certificat d'Ajuntament reconegut pels ciutadans.

Miquel Sánchez

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Miquel Sánchez | 12/04/2010, 14:24

Praxedes, No se trata de censar las empresas, estas ya están más que censadas en las diversas administraciones, sino de hacer más bien una guía municipal de servicios bien hecha, yo solo veo pasar furgonetas con motores cortacesped que hoy está de albañil y mañana quien sabe.

En un próximo artículo verás como se roba a los pollensines, por un concepto llamado "desplazamiento", sobre todos las empresas de reparaciones de Palma.

Los de las leyes municipales xenofobas, no lo entiendo, yo solo hablo de sensaciones que vivo en la calle y lo que me comentan amigos y conocidos.

Praxedes, ya te adelanto el título de mis próximos dos artículos:

"El Barça símbol de la identitat catalana o el seu major obstacle"

"Parlant d'Haití a la cua del SOIB"

SDe momento es todo, y no me llames señor, que solo tengo 45 años.

Praxedes

cullons como estamos!!!

Praxedes | 12/04/2010, 12:01

No se si vais bien, primero defensa velada de las leyes municipales xenofobas (( aunque la gente de la calle las comente (sic))para los inmigrantes (que sean legales o no , no deja de ser un concepto legal, no humano) que buscan trabajo en nuestro pueblo; ahora emplazando a las autoridades a censar a los "autonomos" que buscan trabajo desesperandamente, si pagan o no Hacienda es problema de Hacienda , no de esos pseudoinpectores municipales ... me preocupa el siguiente articulo del Sr. Sánchez, que intentara ahora? contra quien ira? quien nos amparara?

Garci

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Garci | 12/04/2010, 10:51

Turgut, crec que no ens devem haver expressat bé. Si que hauria d'estar tot en regla. I no hauria de fer falta cap llistat per part de l'ajuntament de les empreses en regla, ja que això ho hauríen de mirar els propis ciutadans a l'hora de contractar.

El que no podem dir és que la gent que desesperada aferra un paper a les faroles per fer escales netes (per exemple) sigui competència deslleial i quedar-nos tan amples: lo seu és necessitat, supervivència.

Si el capitalisme no té recursos per a que la gent no hagi de recurrir a aquestes pràctiques, doncs no funciona i la legalitat no serveix per res en aquests casos. És la meva opinió.

turgut

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

turgut | 12/04/2010, 10:31

No ho entenc, vols dir que la vostra opinio es millor no tenir-ho en regla? A mi me pareix un article del tot correcte i que ho haurien de propugnar tots els partits.

Garci

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Garci | 12/04/2010, 09:33

En això de contractar empreses que tractin als seus treballadors de manera honesta, record que ens varen rebutjar una moció on demanavem que totes les empreses que haguessin de ser contractades per l'ajuntament havien de complir el requisit de pagar un mínim de 1000 euros als seus treballadors.

Tristament les empreses i el poder no contemplen massa els drets i la situació de qui fa feina per a ells.

Joan C

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Joan C | 12/04/2010, 09:23

Miquel. em sembla bé la idea del registre, però no tenc massa clar perquè serviria- per concienciar a la gent?- Com e dit l'ajuntamnet no té autoritat moral. Per altra banda em sembla que hi ha dos temes diferents, per una banda la gent que cerca sobreviure i per l'altra els empresaris que cerquen treure profit de la crisis, aquí l'ajuntament crec que l'únic que pot fer és contratar a empreses que actuin de manera honesta amb els seus treballadors.

Miquel Sánchez

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Miquel Sánchez | 12/04/2010, 09:13

Aiii, per favor, no sortigueu del tema, el que dic és que l'ajuntament hauria de tenir aquest registre d'empreses "ètiques".

jrv.

incompliment

jrv. | 12/04/2010, 09:02

L'Ajuntament de Pollença, i no sols ell, imcompleix constantment les seves propies normatives, començant pel batlle.

Garci

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Garci | 12/04/2010, 08:21

Crec que l'acte d'aferrar una fotocòpia a un poste de farola demanant fer netes escales no és un tema de competència deslleial, sinó de supervivència personal.

Això si, tampoc estic d'acord en que empreses amb empleats i tot puguin actuar sense estar en regla.

I de l'ajuntament, que no és ni capaç de fer complir les normatives, que en podem esperar?

Joan C

Re: Participació ciutadana i competència deslleial.

Joan C | 12/04/2010, 07:27

Uffff! Miquel, es fa dificil concienciar a la gent que no te feina i que se cerca la vida com pot de que s'ha de tenir tot en regla quan veiem els alts graus de corrupció que hi ha i que les institucions són les primeres que no compleixen. Ara per ara l'ajuntament no té cap autoritat moral per exigir a cap ciutadà que compleixi la llei, si que te l'obligació dins les seves competències de fer-la cumplir. Però el que han de fer és començar a predicar amb l'exemple.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb