URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Sense clavegueram al segle XXI?

Alternativa | 13 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El col·lectiu de regidors Diògenes rebutjam la resolució del Parlament que permet l’atorgament de llicències d’edificacions a urbanitzacions sense servei de clavegueram, i consideram lamentable el recolzament de l'esquerra i l'ecologisme polític a aquesta mesura. 

Consideram que aquesta mesura legislativa és més un cop de la nova UM del "sector nord", vinculada a foscs interessos immobiliaris i especulatius, que no una mesura de reactivació econòmica davant la crisi. Si el que es vol és fomentar la creació de llocs de feina al sector de la construcció, seria molt més efectiu impulsar la cabdal recepció i execució de les dotacions de serveis -com la del clavegueram-, per exemple, obligant les administracions municipals i amb ajudes al finançament, si cal, de les contribucions especials.

    El Col·lectiu de regidors "Diògenes" rebutja el Decret Llei 1/2010 de 26 de març, com la resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es validà el passat dia 27 d'abril,  que permet l’atorgament de llicències d’edificacions a urbanitzacions sense servei de clavegueram BOIB 049, de 27-03-2010; podeu accedir al debat recollit al Diari de Sessions del Ple núm. 96, de 27-04-2010 . 

    Els regidors ecosocialistes entenen que d'aquesta manera es consolida un model urbanístic propi de països subdesenvolupats, i es tornen a fer excepcions a la normativa urbanística vigent que lògicament exigia disposar prèviament tots els serveis bàsics (llum, aigua, accés rodat i clavegueram) per donar llicències. En lloc de coadjuvar els interessats -les administracions municipals i els propietaris- a la correcta recepció i dotacions de serveis -i les oportunes cessions del sòl per a usos públics, en determinats casos-,  de les urbanitzacions, garantint sempre els interessos públics, s'actua apadassant el problema d'alguns petits propietaris que ara per ventura podran construir la seva segona residència però, sobre tot, es dóna via lliure a la revalorització dels terrenys de grans promotors gràcies a que ara podran obtenir llicència per als projectes d'edificació.

    Els regidors "Diògenes" consideren que aquesta mesura legislativa és més un cop de la nova UM del "sector nord" (Bartomeu Vicens, anterior parlamentari, va impedir l'aprovació fa uns mesos del "Decret Nadal", del qual és rèplica aquest Decret Llei recentment aprovat) vinculada a foscs interessos immobiliaris i especulatius, que no una mesura de reactivació econòmica davant la crisi. Aquest pegat no es correspon amb una veritable demanda de sòl per a la construcció de nous habitatges unifamiliars sinó més aviat a interessos especulatius[1].

    Per altra banda, si el que es vol realment és fomentar la creació de llocs de feina al sector de la construcció, seria molt més efectiu impulsar la cabdal recepció i execució de les dotacions de serveis -com la del clavegueram-, per exemple, obligant les administracions municipals i amb ajudes al finançament, si cal, de les contribucions especials. En aquests moments, pocs propietaris d'un sol solar estan disposats a iniciar les obres per la seva segona residència, i no és previsible un immediat increment de la construcció per aquesta banda. Al contrari, amb ajudes als propietaris amb les despeses per a l'execució de les dotacions de serveis, aquestes grans obres es durien endavant, dinamitzant el sector realment i amb creació de llocs de feina, i amb més altes garanties per a l'interès públic.

    Aquest col·lectiu troba mancades de qualsevol credibilitat les condicions establertes en el Decret segons les quals els Ajuntaments disposen de dos anys per a l'aprovació dels projectes de dotació i l'execució dels mateixos, quan és notòria la manca de voluntat i diligència per part dels batles que, en alguns casos durant dècades, no ho han dut a terme. Fins i tot es donen casos que aquests mateixos batles descobreixen "sobtadament" que algunes urbanitzacions dotades de tots els serveis i, en principi, ben recepcionades, presenten greus deficiències en les cessions obligatòries de terrenys[2]. .

    Ni s'assegura l'execució de les obres d'urbanització necessàries (xarxes de distribució d'aigües i sanejament, voravies en condicions, zones verdes, enllumenat públic en condicions, etc.), ni l'execució de les cessions de sòl obligatòries en alguns casos (un 10%). Amb l'aprovació al Parlament, en el segon intent, d'aquest Decret, es permet novament endarrerir aquestes actuacions i, a la vegada, continuar expedint llicències de construcció. Quan tot hagi estat venut, el mort lis caurà als nous propietaris... o als contribuents en general, i els promotors i especuladors de ben segur que hauran tengut bona cura de desaparèixer. És el que està passant ja, per exemple, a les urbanitzacions de S'Estanyol o Mont Ferrutx en el terme d'Artà, que ara ja no es troba el promotor ni primers propietaris, i als solars on hi havia d'haver -per exemple- un parc infantil, hi ha una casa construïda, venuda a nous propietaris i revenuda novament. A Pollença com a Artà tenim exemples del desastre que significa això ja que fa temps que s'han donat llicències a s'Estanyol, San Pedro, la Font, el Vilà o Formentor sense dotació de serveis.  

    Si les Balears volen competir al mercat turístic, s'hauria d'apostar por un altre tipus de desenvolupament respectuós amb el nostre principal patrimoni que és el medi ambient. En aquesta línia, els regidors de la Coordinadora "Diògenes" es desmarquen clarament dels objectius expressats en el Decret com pels portaveus del Govern de les Illes, perquè el que es fa realment és donar facilitats a l'economia especulativa del sòl i la vivenda, un dels factors agreujants de l'actual crisi econòmica especialment en l'Estat espanyol i en particular a les Illes, i comparteixen les crítiques del GOB en el sentit de l'abús que es fa de la fòrmula del Decret-Llei per a afegir excepcions a les Lleis sobre sòl, construcció i ordenació territorial, com en la passa enrera que es dóna d'aquesta manera en matèria econòmica, urbanística i mediambiental [3][4]

Fotografia de,Biel Perelló que resumeix  el tema [1] Aquests dies, els mitjans de comunicació (http://www.uib.es/premsa/maig10/dia-10/EMB_100510_01_002_01_R.pdf) han publicat dades d'un estudi de la UIB (http://www.uib.cat/ost/estudi/index.html), segons les quals a les Illes hi ha construïdes 2,1 milions de places residencials per a una població de 1.072.000 habitants . En tot cas, representa una mesura completament contrària al "canvi de model" -suposadament assumit per les forces progressistes- que s'hauria d'anar aplicant , tot aprofitant la crisi econòmica actual.

 

[2] Vegeu Diari de Balears, 27-12-2009: L'Ajuntament d'Artà s'ha adonat ara que no hi ha cap document legal que acrediti que es fes la recepció [de l'urbanització Mont Ferrutx, a la Colònia de Sant Pere] l'any 2001

[4] Pla Territorial de Mallorca:
"Cap a una nova economia"
(
http://www.conselldemallorca.net/platerritorial/MEMORIACAT/06.pdf). EL MODEL ECONÒMIC ACTUAL DE MALLORCA: IMPLICACIONS SOBRE EL TERRITORI
D’entre els efectes del model econòmic actual sobre el territori, podem destacar:
- Model dual d’assentaments amb escassa interrelació entre els nuclis tradicionals i els turístics.
- El procés de litoralització massiva que afecta la major part dels municipis costaners.
- L’ocupació del territori amb noves infraestructures i equipaments per respondre al creixement accelerat de l’illa amb un fort impacte paisatgístic i els problemes de localització que plantegen.
- La proliferació de segones residències com a resposta al creixement econòmic sense precedents, que provoca necessitats d’espais d’oci entre aquests residents.
- L’important increment del turisme residencial en els darrers anys que provoca un major consum del territori i genera un menor valor afegit per a l’illa.
- L’escassa diversificació de l’economia i la forta dependència de l’activitat turística.
- La sobreexplotació dels recursos naturals de l’illa i els efectes negatius sobre el paisatge i el patrimoni natural
.
[les negretes són nostres]

Comentaris

Guillem Caldentey

Quants llocs de feina? o "UM: Más madera!!!"

Guillem Caldentey | 18/05/2010, 13:48

Benvolgut JRV,
Trob el teu comentari encertat, potser les propostes ben concretes que expressàvem en aquest comunicat (4rt. paràgraf del cos del comunicat) les hauríem d'haver estirades i desenvolupat més, potser fins arribar als dos paràgrafs d'extensió.
Potser no hem donat prou importància a aquest aspecte de la nostra crítica/proposta alternativa.
Ara bé -i sense voler que se'ns compari amb partits amb alliberats i grup parlamentari com UM, Déu mos en guard (comparació, per altra banda, i lamentablement, ben possible: es suposa que sí que en té, l'esquerra i l'ecologisme polític, d'alliberats i de grup parlamentari)-, també pens que aquesta nostra proposta és prou més clara i, sobre tot, creïble, que no pas el Decret/Llei aprovat (que cerca, diu, la "dinamització" de l'aconomia -la d'uns pocs, deu ser, si un cas-), la repetició dels "arguments" (el fonamental: el dret subjectiu dels propietaris d'edificar en les seves propietats: l'interés general, brilla per la seva absència) en les seves declaracions de resposta als nostres atacs polítics (premsa de divendres passat: h ttp://resumdepremsa.caib.es/dossier/ca/verpdf.html?news_id=37871296&sp_id=74582&file=000MJPOG.pdf&sp_subject=UM&comp_id=9269&clip_id=974&import_date=2010-05-14), o el "Más madera!" en urbanisme a la carta del seu comunicat d'ahir i que avui també surt publicat al Grup Serra: "7 esmenes per dinamitzar l’economia i simplificar processos en favor dels empresaris
UM vol eliminar obstacles jurídics a favor dels emprenadors. [...] Melià ha assegurat que la formació política proposarà, entre aquestes mesures, que els hotels construïts fora d'ordenació puguin ampliar-se de forma legal" (h ttp://www.uniomallorquina.com/?id_section=162&id_article=1742).
Pens que el problema nostre no és tant la claredat expositiva de les nostres argumentacions en aquest comunicat, com la nostra debilitat política: la banca (la dreta) sempre guanya, tant se val si ha estat expulsada del govern de les institucions, i no es veu penlloc i actualment gaire determinació per tal de canviar aquesta dinàmica.
Salut!

JRV

crisi

JRV | 14/05/2010, 08:15

Tal volta els comentaristes hauriem de reflexionar, i intentar posar-nos a la pell de un mieurista amb famil·lia que s'ha quedat sensa feina ( i n'hi ha mes de dos, també a Balears). I els demagogs especuladors, amb molt de ressò mediatic, li diuen que s'ha quedat sensa feina perque els ecologistes, casi tots amb sou de "lo públic", no volen deixar construir, i s'en foten d'ell . I ell, que ja l'han procurat dessinformar al màxim, i ja confon paternalisme amb justicia, votara PP o UM, o PSOE descafeinat. Segur. Per tant, crec que s'ha d'anar amb cura amb l'opinió publica, i amb això no vull que fegem deixadessa dels nostres principis, que casi sempre coincideixen amb els vertaders interessos del poble , jo el primer. Però crec que s'hauria de evidenciar, dins les nostres possibilitats, la locura que representa per al futur, la anarquia urbanistica que al final només afavoreix els especuladors, que haguessin creat mes llocs de feina fent les coses be, que malament. Perque: quans llocs de feina es crearian instal·lant clavegueram, allumenat públic, voravies, xarxa d'aigua potable, pavimentació a La Font, per exemple? O a la Urbanització de Betlem, a Artà, etc. etc.. Jo he viscut molt d'aprop, la recepció de les tres fasses de la Urbanització de Boquer, o El Pinaret, o Gotmar, i us puc assegurar que cada vegada l'ajuntament ha venut els drets i interessos dels ciutadans per plats de llenties, o cotorrades, o ha tancat els ulls a vertaderes porcades. Es a dir, aquest equip de govern es dolent, però no l'únic, i alerta al que vindrà. I podriem parlar molt dels tècnics, venuts o venals,receptius als "arguments" de promotors i politics amb interessos o simplement ineptitut o ignorancia, o tot plegat, tècnics i inclossos . No ho se.

Joan c

Re: Sense clavegueram al segle XXI?

Joan c | 13/05/2010, 17:21

El més penòs es que el bloc hi estiqui involucrat

Garci

Re: Sense clavegueram al segle XXI?

Garci | 13/05/2010, 15:13

Sobre el tema de donar llicències d'obres a urbanitzacions no recepcionades, és un tema molt greu que no esperava veure en aquesta legislatura. L'únic fre a l'urbanisme desmesurat ha desaparegut. La inconsciència dels nostres governants arriba a límits cada dia més surrealistes.

Alternativa per Pollença

Re: Sense clavegueram al segle XXI?

Alternativa per Pollença | 13/05/2010, 14:30

Notícia al Balers.

Diògenes, un altre model d’urbanisme
El col·lectiu integrat per regidors ecosocialistes es desmarca del Bloc i condemna les mesures anticrisi aprovades en el Parlament que permeten urbanitzacions sense clavegueram
h ttp://dbalears.cat/actualitat/Balears/diogenes-un-altre-model-d-urbanisme.html

Notícia al Mundo.EU/EV CRITICA QUE SE PERMITAN CASAS SIN ALCANTARILLADO
h ttp://resumdepremsa.caib.es/dossier/ca/verpdf.html?search=1&indv=1&news_id=37848393&sp_id=74542&file=000MJ809.pdf&sp_subject=Parlament%20de%20les%20Illes%20Balears&comp_id=9269&clip_id=974

Alternativa per Pollença

Re: Sense clavegueram al segle XXI?

Alternativa per Pollença | 13/05/2010, 14:21

La notícia al UH
Grupos de izquierda se desmarcan del decreto que permite urbanizaciones sin alcantarillado

h ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/grupos-de-izquierda-de-la-part-forana-se-desmarcan-del-decreto-que-permite-urbanizaciones-sin-alcantarillado.html

Pepe

Re: Sense clavegueram al segle XXI?

Pepe | 13/05/2010, 14:17

A tot el tema de les platges el paper de na Francisca ha estat penós, a pesar de ser la regidora del Port, portaveu del PSOE la primera tinent de batle no s'ha adonat de res o al manco així l'ha deixat patent a les seves declaracions.
Mentre el batle segueix intentant justificar l'injustificable. Els seus parts i quarts ens han llevat a la situació actual.

Hans

a Sebastián

Hans | 13/05/2010, 13:33

Sebastián, comulgo con tu argumentación. Desde años La delegada del Puerto Francisca Ramón no quiere enterarse de nada – se acumulan cargos – negocios – y el Puerto va al carajo. El empleo se pierde, los pequeños negocios se hunden. Como Alcaldesa ya era desastrosa (y yo la vote).
Si tendrían una pizca de honradez dimitirían el Alcalde, La Francisca, el 8Gavia y el Juanjo (campeón de presupuestos).
Aun nos hace falta un Auditorio que no se puede mantener ¡
En lo que concierne Cifre de AAVV es un autentico desastre. Con el resultado de 170.000 € de deuda no se puede hablar de un gran resultado. La AAVV ha perdido su razón de existir.
Cifre y sus socios tienen culpa de esto. Viva el Arroz Brut en Muro!

Joan C

Re: Sense clavegueram al segle XXI?

Joan C | 13/05/2010, 09:34

Jua, jua! Garci estic avesat a que la gent digui tonteries de tú , però el que no m'haguès imaginat mai és que te poguesin comparar amb en Franco. Quan la sang no arriba al cervell es poden arribar a dir molts de dois

JRV

Mesures anti-dèficit

JRV | 13/05/2010, 08:22

Expressat sense acritut ni agressivitat, crec que una de les primeres mesures anti-crisi, seria ELIMINAR algunes de les dedicacions exclussives, i fCa. Ramón està donant arguments sobrats perque ella sigui la primera, encara que no la única.
Crec que hi ha gent de per darrera, a ambdos partits UM i PSOE,que seria mes útil i faria mes bon paper que Fca. Ramon o M. del Mar.
Si els partits fossin partits, i no actuesin com a sectes, el canvi ja s'hauria produit.

JRV

Ja hi som?

JRV | 13/05/2010, 08:15

El "pa per avui, fam per dema", s'hauria de reescriure? "pa per ahi, fam per demà".

Quan hi ha un Plé trascendent, com fou el passat, la meteorología ve en "ajuda" del PiP i li dona un bon "motiu" per no parlar de dit ple i el seu tema únic.
Es el mateix que quan trobem qualcun amb qui no volem parlar de qustions complomesses, i ens posem a parlar del temps...

De la declaració BIC del centre històric de Pollença, és clar que s'ha manipulat a la gent, especialment per Rafel Morro.
Però també és cert que els seus promotors, tot i la conveniencia col·lectiva de la declaració, com el sol exemple d'Alcudia ja ho demostra, s'ha portat malament i no s'ha informat als afectats mes directes de la conveniencia i els efectes de la mesura, les seves ventajes i inconvenients.
A hores d'ara, jo tampoc tinc molta idea, per manca d'informació.

Sebastià

AVUI AL DIARI DE MALLORCA

Sebastià | 13/05/2010, 08:15

En este sentido, la delegada municipal del Port, Francisca Ramón, admitió haber oído "rumores" de que la asociación vecinal habría abandonado el mantenimiento de las playas, aunque añadió que no tenía "constancia oficial" de este hecho.

QUINA PETARDAAAA!!! Com pot ésser que una regidora, delegada del Port, una dona que ha estat batlessa de Pollença, digui he oido rumores???? Me cagont tot!!! Agafa el telèfon i crida a nen Miquel Cifre Xumet Tel. 971 86.53 24
O si no vols gastar ves a veure-lo: C/ Joan XXIII, 104 (davant la bencinera!!!!) Què és això de "he oido rumores" Posset a fer feina d'una vegada que el Port de Pollença està fet un desatre!!!

Garci

Re: Sense clavegueram al segle XXI?

Garci | 13/05/2010, 07:50

Pep, jo tenc la meva solució, que és la mateixa que apunta el text.

Quina és la teva?

Lo de Franco més val ni comentar-ho. Un comentari més, buit de contingut i que es desacredita tot sol.

pep

Venga va.

pep | 13/05/2010, 07:25

Segui destruïnt territori,que està molt bé.
que torni en franco, o en garci, que ells ténen la solució

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb