URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

No és brutor, és diversitat biològica.

Alternativa | 18 Juny, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple va ser rebutjada la nostra moció   relativa a deixar d'utilitzar la fumigació amb herbicides. veure article anterior sobre el tema.Rebutjada pels vots en contra d'UM, PSOE,PP-UMP, i els vots a favor del PSM i el nostre .

Sobre aquest tema i altres molt interessants com la Gola, el turisme mediambiental alternatiu... mereix la pena sentir  l'entrevista a Biel Perelló a la ràdio municipal. Igualment cal llegir el seu premiat fotobloc on teniu un excel·lent articles sobre el tema, amb multitut d'enllaços i informació

A facebbok s'ha creat el grup contra l´ús d'herbicides als camins i carrers.

Al ple de maig del 2009 ja vam demanar sobre la freqüència i quantitat d'insecticides utilitzats al jardins, camins i voreres del municipi, i s’ens va donar lectura a un informe emès pels jardiners, indicant que l'any 2008 s’havien realitzat dues campanyes (març/abril i octubre/novembre) i que al 2009 s'havien fet ja en aquell momentd dos o tres tractaments, enumerant la relació dels camins als quals s'hi havia fet feina, amb un total de 72 km.  Pensam que tant per motius de salut, com ecològics i econòmics s’hauria de reduir la utilització d’aquest herbicides i aconseguir en el termini d’un any la seva eliminació   , com ja s’ha fet  a altres ajuntaments, com és el cas d'Andratx, Porreres. 

A aquest país es segueix confonent la “netedad” amb la destrossa d’hàbitats i ecosistemes que són molt valorats pels turistes naturalistes que ens visiten i que ens han comentat que un dels canvis més grans que han vist a Mallorca és el del paisatge que hi ha a les cunetes de les vies rodades. Recorden, de les seves primeres visites a l'illa fa ja anys; catifes de flors rectilínies que darrerament són cada cop més escasses.  Aquesta imatge encara es pot veure a Menorca;voreres de carretera plenes de floretes de tot color amb els seus insectes, i animalons associats. Allà en principi hi passen desbrossadora. No té cap sentit  fumigar amb herbicides vegetació que no te més de dos pams i que no fan cap mal ni a la circulació ni a ningú, i  que al mes d'agost hauran desaparescut  ja que la majoria són anuals o són geòfits que passen l'estiu davall terra.

En aquest moment no n'hi ha un seguiment tècnic del procediment de fumigació o informes que el justifiquin. L’obligació dels responsables directes d’aquestes actuacions hauria d’ésser la d’establir les zones on es realment necessària l’eliminació de la vegetació de les voreres (on destorba realment el pas a vehicles) i que en el cas de considerar-se necessari el control es facin servir sistemes ambientalment menys impactants i no contaminants, com es el desbrossat amb maquinària específica de tall net.

Per desgràcia al ple es va demostrar la poca conciència ecològica de la majoria dels regidors. Tenim molta de feina per canviar la mentalitat de la gent que ven brutor i  males herbes on hi diversitat biològica.

 Per acabar hem de dir que les vendes mundials del glifosat, el fabricant principals  de les quals és Monsanto, superen els 1.500 milions de dòlars actualment . Hi ha investigacions científiques sobre herbicides que contenen glifosat, independents de Monsanto, que contradiuen els fets per de empresa fabricadora del verí i mostren una visió molt diferent sobre els riscos de salut i ambientals d'aquests herbicides. El Roundup està en diversos països entre els primers plaguicides que causen incidents d'enverinament en humans. La majoria d'aquests són irritacions dermals i oculars en treballadors, després de l’exposició durant la barreja, càrrega o aplicació. També s'han reportat nàusees i marejos després de l'exposició, així com problemes respiratoris, augment de la pressió sanguínia i reaccions al·lèrgiques.

Per alguns això són males herbes. Foto feta per Jaume Adrover publicada per en Biel Perelló al  grup contra l´ús d'herbicides als camins i carrers.  l'1 de juny a la carretera del Cap Blanc. L'orquídea és Anacamptis pyramidalis i n'hi havia unes 80.


Comentaris

Jon

Ibertrola

Jon | 01/07/2010, 18:30

Como resultado de la acción realizada por Greenpeace en la central térmica de Pasaia, en marzo de 2007, Iberdrola, propietaria de la instalación, no solo no decidió cerrar uno de los mayores focos de emisión de Euskadi o, por lo menos, legalizarlo mediante un procedimiento exhaustivo, sino que denunció a Greenpeace. Pide a la organización ecologista 5.220 euros de indemnización y tambien denuncia a sus activistas.

Joan Ramon

independència

Joan Ramon | 20/06/2010, 08:32

El que sobta és que un govern municipal que preten ser nacionalista, i per jo això implica, intentar conservar llengua i cultura pròpia de la comunitat.
Això ho dic perque pens que l'ajuntament no dedica cap centima a aquesta tasca, i això que afortunadament com a assesora lingüísitca a l'ajuntament una persona amb capacitat i ganes.

Des d'un Ajuntament és poden incentivar polítiques d'inmersió lingüística, és pot treballar pel país des de la bona planificació del territori, és por intentar apropar els nouvinguts a la cultura de la nostre terra. Per a mi tot el que sigui milllorar la nostre comunitat, és fet una tasca en favor de la nostre millora, i tot el que sigui millorar una societat, és tan important per una persona que l'estima, com pugui ser per aconseguir l'indepenència.
Jo me consider independentista, però crec que si no gestionam bé, de poc ens serveix ser independents. Per tant la tasca municipal és cabdal.

Pepe

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Pepe | 19/06/2010, 20:47

Com assemblea compartim amb les CUP un bon grapat de temes; de de la democràcia participativa a la defensa de l’exercici democràtic del dret a l’autodeterminació passant per la finalitat d'aconseguir una viles i ciutats integradores i socialment igualitàries.

A nivell individual a la nostra assemblea hi ha independentistes i federalistes i això no ha estat cap problema, per que com ja he dit des de l'àmbit municipal en aquest tema només es poden fer coses de caràcter simbòlic.

Garci

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Garci | 19/06/2010, 19:23

Hola Miquel. Per la meva part, la feina de les CUP em pareix molt bona. Però també convindràs que no fan independència des dels municipis, només propaganda independentista i mocions "tipus" demanant consultes o independència a altres institucions. No és una política que és decideixi en un ámbit municipal.

I ja et dic, nosaltres presentam aquest plenari una moció pel dret a decidir i a impulsar consultes en tots els sentits de la vida social.

Miquel

no és brutor

Miquel | 19/06/2010, 18:29

Al principat està demostrat que la lluita independentista des de l'àmbit municipal és possible, un exemple les CUP.

JRV

Babalu

JRV | 19/06/2010, 08:07

De clots n'està ple el poble, però sempre ha sigut així, i sempre he sentit les mateixes queixes. El clot que a mi me preocupa de veres es el que ha a l'hisenda municipal de Pollença, que no és tapa amb balastre, asfalt ni formigó.
Referent a l'ndependentisme, jo ho soc, però no com a opció prioritària. Voldria ser mes europeu i menys espanyol, sencillament, i no tinc res contra Espanya.

turgut

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

turgut | 18/06/2010, 20:55

La lluita independentista des del punt de vista municipalista i inclús d'idees és una vertadera collonada que hauria de quedar sempre en un segon pla. Que és mes fàcil que s'entenguin dos partits nacionalistes o dos d'esquerres? Posar l'independentisme en primer pla és un error, i només ho fan els politics que volen "enganar" les seves bases.

JCR

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

JCR | 18/06/2010, 17:25

Tot el contrari, un independentista el primer que ha de fer és tenir cura amb la seva llengua, que és la seva principal distinció d'identitat nacional.

Pepe

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Pepe | 18/06/2010, 15:57

Bones Miquel des de l'Ajuntament al tema de l'independentisme només es poden presentar mocions "simbòliques" que des del meu punt de vista no són tan importants com per dividir l'esquerra al municipi.

Precisament a aquest ple presentam conjuntament amb el PSM la moció d'avançam
www.avançam.cat/blog/

Si parlam d'altres institucions supramunicipals ja és altre tema i per això a Alternativa es permès la doble militància.

Respecte al tema de la defensa de la nostra identitat aquest és el que va acordar l'assemblea d'Alternativa:

Veim necessària la defensa d'aquells trets que ens identifiquen com a poble: la llengua, la història i la cultura popular, aprofundint en el seu coneixement i evitant que caiguin en especulacions i manipulacions. A més, aquests trets, lluny de representar un factor exclusiu, han d'esdevenir una eina al servei de la cohesió social abans esmentada.

Miquel

no és brutor

Miquel | 18/06/2010, 15:50

Molt bé JCR veig que has anat a escola i has tengut o tingut (les dues estan acceptades) bons mestres, si ten fots de la teva llengua més pardal ets tu, no per ser independentista s'ha de voler escriure bé o tenir cura de la llengua, tota persona amb un poc de cap ho hauria de saber.

Joan C

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Joan C | 18/06/2010, 14:58

Jo no trob gens interesant que un partit municipalista com Alternativa és dediqui a fer política nacional, crec més interesant que al nostre partit i càpiguen desde un independentista de tota la vida fins un argentí nouvingut, sempre que respectin la nostra llengua i la nostra cultura. No li veig cap sentit a posar la independència dels Països Catalans per sobre de tot.

babalu

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

babalu | 18/06/2010, 14:42

El problema de Pollença és el clot que hi ha al carrer Vicenç Buades del Port per posar un exemple vàlid, no ser catalans, madrilenys o del "Congo".

Força Alternativa !!!

JCR

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

JCR | 18/06/2010, 14:32

Si ets un independentista has de tenir més cura amb la teva llengua; esteu no "esteis", hauries d'evitar anglicismes com "lights", perquè i pensàveu porten accent i Mallorca va amb majúscula.

Garci

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Garci | 18/06/2010, 13:57

Des d'una posició municipalista és complicada la lluita ideològica a aquests nivells. Però si que hem fet i farem molta feina envers la cultura i la llengua pròpies. I mai hem negat cap dret en el sentit de les teves pretensions. Ja te dic, a Alternativa hi ha de tot.

Miquel

molt bona feina

Miquel | 18/06/2010, 13:37

Molt bé. Moltes gràcies per haver-me dit més o menys el que en pensaveu sobre aquest tema, des del meu punt de vista, com a membre de l'esquerra independentista de mallorca, trob que sou encara una mica lights, crec que Pollença necessita alguna altra entitat que foti més canya.

Garci

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Garci | 18/06/2010, 12:45

Gràcies Miquel per les teves paraules.

Com has vist, a la nostra assemblea tenim persones de diversos llocs del món i amb sensibilitats polítiques en quant al temes que tu demanes diferents.

Nosaltres tenim present que existeixen i han existit sempre uns països catalans, culturalment parlant. I no ho negarem mai. Però el nostre objectiu com a partit no és la política nacional, sinó la política local. Encara que formam part de la Plataforma pel Dret a Decidir. El que vull dir amb això és que el que volem és que la gent, tota, decideixi el que vol ser en tots els nivells de la seva vida. Com a partit creim que hem de respectar la sobirania de les persones per triar el que volen, la seva pàtria, etc. i respectar el seu sentir, mentre sigui des del respecte.

Ara ve la meva opinió personal: entenc que és necessària una protecció cultura i lingüística (que en molts sentits és el mateix) envers la cultura i llengua pròpia. Però també entenc que aquesta no és la meva finalitat ni el meu objectiu polític esencial, sinó un aspecte més dels molts que tenc presents. Amb tot, no veig per enlloc la necessitat de crear un nou estat català, sinó que preferiría el respecte i la cooperació de tots els pobles (i no només d'Espanya).

Perdona per la llargària del comentari. Esper haver-me fet entendre.

Alternativa per Pollença

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Alternativa per Pollença | 18/06/2010, 12:25

Volem demanar disculpes pels enllaços. Ens passa alguns cops sense saber el perquè que se'ns afegeixen unes lletres i després no funciona.

A partir d'ara ja funcionen.

Moltes gràcies Joan M. per avisar-nos i moltes gràcies Ichigo per aportar solucions.

Ichigo

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Ichigo | 18/06/2010, 12:08

A l'últim comentari puc dir:
1. Has de copiar la ruta de l'enllaç.
2. Pega a la barra del navegador.
3. Esborra h ttp://bloc.balearweb.net/" , la resta de l'enllaç no esborris.
4. Ja veuràs com funciona.

Joan M.

No van els enllaços

Joan M. | 18/06/2010, 11:13

Els enllaços que teniu al comentari sobre el premi web a Biel son erronis, no van !

Miquel

Molt bona feina

Miquel | 18/06/2010, 10:35

Des d'aquí on som us voldria donar l'enhorabona: tant per la plana web, com per la feina que esteis fent per tirar Pollença endavant. Si us puc donar la meva opinió pens que és un partit polític bastant complet, que fa una bona política d'esquerres, però des del meu punt de vista pens que s'hauria de fer feina pensant que Pollença és mallorquina i mallorca és part dels Països Catalans, no Espanya, ho he trobat molt estrany perque he vist que teniu algú de maulets ficat dins Alternativa i m'agradaria saber que en pensau vosaltres sobre aquesta part de fer política. Moltes gràcies.

Pepe

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Pepe | 18/06/2010, 09:36

Crec que com mínim s'haurien d'haver compromès a reduir tot el possible la utilització d'herbicides. Aquest rebuig vol dir que hem de fer molta de feina per canviar la mentalitat de la gent. Crec que la raó és de nostra part, per tant cal tenir i donar més informació per aconseguir conscienciar a la gent.

Garci

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Garci | 18/06/2010, 08:45

És el que té pensar més amb els prejudicis i el que es pugui dir que en el futur.

Com tu dius, ho pagarem.

Ichigo

Re: No és brutor, és diversitat biològica.

Ichigo | 18/06/2010, 08:26

Aquest rebutjament a la vostra moció, a més de no tenir perdó de Deu, no té nom. No varen pensar en la vegetació de les nostres terres i ara tots pagarem les maleïdes conseqüències.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb