URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Alternativa | 14 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va votar en contra de la nostra moció  d'alternatives a les mesures anti-crisi adoptades pel govern espanyol.Rebutjades pels vots en contra UM-UNPi i PSOE, abtenció PP-UMP i vots a favor del PSM i Alternativa.

A Alternativa pensam que el ple municipal havia de dir alguna cosa sobre les mesures anti-crisi adoptades pel govern central del PSOE, que ha optat per plegar-se als especuladors amb una sèrie de mesures molt negatives perquè perjudiquen a dos col·lectius especialment vulnerables, com són les persones dependents i els pensionistes; perquè han carregat el pes principal de la crisi als que no tenen cap responsabilitat de la mateixa  com són els empleats públics; perquè redueixen notablement l’ajut al desenvolupament, més necessari que mai en la conjuntura actual i, perquè retardarà, molt significativament, l’execució del programa d’inversions estatal previst molt necessari a l’actual situació amb quatre milions d’aturats.

El govern del PSOE s'ha limitat a aplicar les receptes neoliberals, iniciant  la destruccció del que diu defensar que era un Estat del Benestar en panyals i incomplet.  I un  govern, que es diu socialista ha carregat sobre els  més dèbils el gruix de l'ajustament econòmic, D’aquesta manera es perjudiquen els drets de la immensa majoria per afermar  els guanys dels que han provocat la crisi. vulnerant anteriors acords i pactes socials, com el Pacte de Toledo.

A més a més el govern espanyol ha fet “la translació directa” als governs autonòmics i locals, fent-los, així, coresponsables injustament dels seus errors. És injust sobre tot als governs locals, que en tot aquest període de temps, han hagut d’assumir un gran nombre de serveis que no són de la seva competència, sense percebre els recursos corresponents

 

Per tot això pensam que el ple havia d’instar al Govern  espanyol a que retiri el Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig. i que es  cerquin mesures, que incideixin també en els ingressos i que no perjudiquin als col·lectius amb menys recursos mantenint la despesa social i les inversions productives, per generar ocupación que és el que més necessitam.

 

Igualment hi ha alternatives als ingressos i el govern s’ha de plantejar polítiques de recuperació de fiscalitat progressiva i de lluita contra el frau i l'economia submergida

 

 A més a més proposam el mateix que hem proposat altres vegades a aquest Ajuntament que és la racionalització de la despesa pública, reduint les despeses improductives. A aquest cas la quantitat de despeses improductives són moltes amb gran quantitat de càrrecs polítics de confianza que s’haurien d’eliminar (1.000 milions d’euros).

Amb una  Casa Reial inútil i cara (9 milions d’euros), si la gent vol reis amb els reis dels contes i la baraja tenim més que suficient. Amb una despesa militar innecessàriament alta (2.300 milions d’euros), participant d’una guerra vergonzosa com la d’Afganistan (750 milions d’euros)  amb la poca vergonay de presentar en aquests temps de crisi uns equipaments d’infanteria futuristes mentre s’envia al passat a funcionaris i  pensionistas. Amb  un estat no confesional que seguéix dedicant una part de l’IRPF al finançament de l'Església catòlica (900 milions d’euros) quan fa molt d’anys tenia el compromís d’autofinançar-se , i es veu que no és suficient i encara el govern socialista ha decidit pagar amb els postres doblers la meitat de la visita del Papa a Madrid amb 25 milions d’euros… A la fi la crisi hauria de ser una bona oportunitat per racionalitzar les despeses.

 

Si parlam de temes més concrets i més propers proposam com ja vam fer fa dos anys crear una comissió, formada per representants de tots els grups municipals del consistori, que tingui com a objectiu concretar i, desenvolupar, un pla d’ajust o sigui d’austeritat específic del municipi que no afecti directament als col·lectius més desafavorits. A dia d’avui no haurien d’estar esperant el pressupost del 2010 si no fent feina al del 2011.

A la fi només es tractava de mostrar el nostre desacord com Ajuntament contra unes mesures injustes i incorrectes i també que ja és hora de que facem alguna cosa per pal·liar en la mesura de les nostres possibilitats la crisi al municipi de Pollença.

Territorio Vergara.

 

 

Moció del regidor i portaveu del grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, José Luis García Salvador, per ser inclosa a l’ordre del dia del proper ple ordinari de juny  per ser debatuda i votada: Alternatives a les mesures anti-crisi adoptades pel govern.

Exposició de motius

 

Atès l’aprovació per part del Govern espanyol del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, al qual el govern ha optat per plegar-se als especuladors amb una sèrie de mesures que consideram injustes i ineficaces. Aplicant les receptes neoliberals d'ajustament dur a les classes populars i treballadores, destruint l’Estat del Benestar i els drets de la immensa majoria per afermar  els guanys dels que han provocat la crisi.

 

Atès que el govern ha carregat sobre els  empleats públics i pensionistes, el gruix de l'ajustament econòmic, vulnerant anteriors acords i pactes socials, com el Pacte de Toledo, sense plantejar polítiques de recuperació de fiscalitat progressiva, i de lluita contra el frau i l'economia submergida


Atès que consideram que amb les mesures adoptades pel Govern no ataca el principal problema d'Espanya que és l'atur, i que  les retallades salarials a tres milions d'empleats públics, i la congelació de cinc milions de pensions, afegit a la pujada de l'IVA a primers de juliol, suposarà una retallada del consum i la demanda, provocant menys activitat, menys ocupació, menys recaptació per Seguretat Social i IRPF, i més despeses en prestacions i subsidis per atur, i per tant més dèficit públic.

 

Atès que l'article 14 del decret-llei de Zapatero  prohibeix indiscriminadament l'endeutament de les administracions locals durant el 2011 "sense considerar cap criteri sobre la solvència de les entitats locals" i les imprevisibles conseqüències d’aquesta retallada sobre les institucions municipals que arrosseguen un mal finançament històric.


 Atès  que l'austeritat i control de la despesa pública ha de ser una constant de les diferents Administracions Públiques, i en temps de crisis cal insistir en l'eficiència econòmica i social de la despesa pública.

 

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta 

 

 

 

 

MOCIÓ

1 - Instar al Govern  espanyol a que retiri el Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig.

 

2 - Instar al govern espanyol a que convoqui als representants de les forces polítiques i agents socials i econòmics, per tal d’elaborar un conjunt de mesures, que incideixin tant en els ingressos com en les despeses, que no perjudiquin als col·lectius amb menys recursos i que garanteixi:

 

- El manteniment de la despesa social i les inversions productives, per sostenir la demanda i generar ocupació.

 

- La racionalització de la despesa pública, reduint les despeses improductives: "reducció dràstica de càrrecs polítics de confiança",d 'empreses i organismes públics, reducció del pressupost de la Casa Reial, reducció de la despesa militar, reducció del finançament de l'Església catòlica...

 

- Una reforma tributària per tal de combatre el frau fiscal, l’economia submergida  i recuperar la progressivitat, incrementant la tributació de les rendes més altes i dels beneficis del capital i del sistema financer: la restitució de l'Impost del Patrimoni per a fortunes que ingressin més de 600.000 euros a l'any, gravar les rendes més altes, establir un nou impost sobre la riquesa per a béns superiors a un milió d'euros, un tram impositiu del 5% addicional a l'Impost de Societats per a beneficis superiors als 1.000 milions d'euros....


3 -
Rebutjar la translació directe, als governs locals, del pla d’ajust proposat per l’executiu estatal, defensant l’autonomia local en aquest procés i, insistint en el deute històric que té amb ells el govern de l’estat, d’un nou model de finançament local que garanteixi la cobertura de tots aquests serveis assumits.

 

4.-  Crear una comissió, formada per representants de tots els grups municipals del consistori, que tingui com a objectiu concretar i, desenvolupar, un pla d’ajust específic del municipi que no afecti directament als col·lectius més desafavorits.

 

5.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern d'Espanya i a tots els grups parlamentaris del Congrés.

 

Comentaris

JRV

Xapussa

JRV | 14/07/2010, 21:04

La xarxa d'aigua potable de Aigües Cala Carbó, no és va instal·lar per subministrar aigua a la Cala San Vicenç. Es va instal·lar per imperatiu legal per poder construir la Urbanització Los Encinares. I després, s'ha mantinguda per guanyar qualque dobler, i poder seguir venent solars. En absolut es va construir per donar servei als habitants o residents a la Cala. El bon funcionament els importa un ràvec als administradors, aguntaran apedaçant la xarxa mentres aquesta doni diners.
Està clar que al pou del Coll de s'Iller hi hauria d'haver dues bombes, amb dues canonades de sortida, per si una d'elles falla, i així l'altra seguix funcionant mentres es repara la bomba , o tub espanyat.. Però això voldria dir "inversió", i menys guany. des de diumenge a varies urbanitzacions de Llucmajor, amb 11.000 habitants afectats, passa el mateix, una canonada del pou es forada ( el forats aquets no es fan en un dia, es van agrandant poc a poc), i una setmana el municipi sensa aigua. Maravelles de la gestió privada que tan sols cerca el guany. I el control establert als termes de la concessió per part dels Ajuntament, res de res. Les explicacions del batlle de Llucmajor, dignes de la Espanya de boina i botijo. Les dels responsables d'aqui, altre tant.

Alternativa per Pollença

Re: Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Alternativa per Pollença | 14/07/2010, 15:37

Un clar exemple de que la gestió privada d'un servei públic no és la meravella que sempre ens venen els neoliberals. L'aigua de la Cala Sant Vicenç, servei gestionat per Aigües de Cala Carbó que durant anys s'ha dedicat a guanya doblers sense invertir en la xarxa.

Al DdB.
Cala Sant Vicenç: una setmana amb talls d’aigua potable
Una fuita a la canonada metàl·lica per la qual puja l’aigua dels pous provoca interrupcions intermitents del servei a 200 llars i en deixa 100 sense. L’Ajuntament preveu que avui horabaixa es restableixi el subministrament

El subministrament d'aigua potable al nucli costaner de Cala Sant Vicenç, a Pollença, està tallat des de fa alguns dies per a una tercera part dels abonats i és intermitent per a la resta. La causa del problema és el trencament d'una de les canonades per les quals s'impulsa l'aigua des del fons del pou del qual s'extreu fins a la superfície.
El delegat de l'Ajuntament de Pollença a Cala Sant Vicenç, Antoni Cifre, explicà ahir que l'avaria podria resoldre's "demà (per avui) horabaixa mateix". Cifre detallà que el problema s'havia detectat la setmana passada, quan deixà de sortir aigua per l'aixeta.

L'empresa concessionària del subministrament, Aigües de Cala Carbó, féu aleshores diverses proves per veure on es trobava el punt exacte de la fuga. Se'n localitzaren dues, però no eren prou grans com per haver pogut causar un tall tan significatiu. Va ser llavors quan els tècnics decidiren obrir el pou. Allà es comprovà que una de les canonades de metall per les quals l'aigua és impulsada des del fons del pou fins a la superfície tenia una fuita important.

Talls intermitents
Cifre explicà que, entre les tres-centes llars que estan connectades a la xarxa pública d'aigua, "només cent abonats han deixat de disposar del servei". "Els altres dos-cents han patit interrupcions intermitents, però cada dia han tingut aigua durant quatre o cinc hores", manifestà. Això és degut al fet que el servei només s'aturava quan el nivell d'aigua dels pous era mitjà i no quan eren plens.

Es preveia que ahir vespre una màquina es traslladàs als pous per treure la bomba fins a la superfície i que avui horabaixa es restableixi el subministrament. Els pous es troben al coll de Síller, a la zona muntanyosa que separa Cala Sant Vicenç del Port de Pollença. Per una altra banda, Cifre manifestà que la xarxa "ja és molt vella" i que "està força deteriorada". En aquest sentit, el delegat de l'Ajuntament a Cala Sant Vicenç es referí a la pressió que té la xarxa, força escassa, i comentà que "quan es produeix alguna fuita l'aigua no arriba amb prou força a les zones més elevades del nucli".

Alternativa per Pollença

Re: Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Alternativa per Pollença | 14/07/2010, 15:06

Avui a les 19 tertúlia de polítics a la ràdio municipal.

Pepe

Re: Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Pepe | 14/07/2010, 15:05

No voy a misa y si soy, soy moro

JRV

Menys ignorant

JRV | 14/07/2010, 14:52

Gracies per la primera resposta a la primera pregunta.

Miquel Sánchez

Re: Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Miquel Sánchez | 14/07/2010, 14:31

Pepe, moro? supongo que sí como el pasado año, igual que yo si la ciática de los co.... no lo impide, aunque "piano, piano".

JRV, els signes d'interrogació just al final de la pregunta també és correcte en castellà.

JRV

Ignorant.

JRV | 14/07/2010, 09:43

Soc conscient que soc un ignorant. Per això demano ajuda amb el castellà: Els signes d'interrogació, a les frases en castellà, s'escriuen amb els signes davant i darrera?
Que significa aferrimio?
Gracies per endavant

Un seguidor aferrimio

A PEPE

Un seguidor aferrimio | 14/07/2010, 09:38

Pepe, este año que seras moro o cristiano? Iras al a misa?
Saludos

Pepe

Re: Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Pepe | 14/07/2010, 09:34

La frase del regidor d'Hisenda de que amb els números no es fa política resumeix tot. Resulta que ara les receptes econòmiques neoliberals que ens han portat a aquesta crisis sembla que són científiques i les úniques possibles.

Garci

Re: Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Garci | 14/07/2010, 08:38

La veritat és que vista la feina i lo seriosament que es prenen la política els regidors de l'equip de govern, pens que ni tansols s'han molestat en llegir la moció, que és de sentit comú: que paguin els que més tenen.

De totes maneres, per molt que l'aprovessin, després no compleixen l'acordat: és suficient veure la quantitat de mocions que s'han aprovat i per les que no han estat capaços de moure ni un dit.

Quan la política esdevé en encalantiment de cadires, poca cabuda i tenen el sentit comú i el bé col·lectiu.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb