URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La culpa és dels immigrants.

Alternativa | 14 Març, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

En la continuación del artículo teneís el mismo artículo en castellano

Estam en temps de crisi, moments difícils , el nombre d’aturats no deixa de créixer com tampoc ho ha fet  la desesperació de tots aquells que fa uns anys varen demanar una hipoteca per pagar un pis i ara es troben sense pis  i endeutats de per vida.   Molta gent ho està passant molt malament i inclús gent que formava part de la classe mitja es veu obligada a acudir a menjadors socials.  Tot això es tradueix en sofriment, desesperació i sovint  en intolerància

En èpoques com l’actual  es reprodueixen multitud de comentaris i rumors sense cap tipus de rigor que fan referència a la situació dels immigrants. Es comenta el suposat tracte de favor que aquests  reben tant dels serveis socials com dels sanitaris, es sent més que mai el tòpic de que venen per llevar-nos la feina, se’ls relaciona amb la delinqüència fins arribar  a l’extrem d’organitzar campanyes com la que recentment  va fer el PP de Catalunya sobretot a Badalona.

El reconegut Economista i Activista social Arcardi Oliveres explicava en una interessant conferència sobre l’origen de les migracions una seria de qüestions que tots els ciutadans hauríem de saber a l’hora d’opinar sobre els nouvinguts. Algunes d’elles són les següents:

·        Les migracions han estat constants durant la història , actualment a Europa hi ha 30 milions d’immigrants però al s XIX d’ Europa varen sortir 50 milions d’Europeus cap a altres continents.  Molts dels nostres avis varen haver de cercar-se la vida per les Amèriques.   Com a mostra va posar l’exemple, d’una placa que va descobrir en un viatge a Menorca, a l’ermita del Toro,on es fa referència a la gratitud dels Menorquins cap al poble d’ Algèria, ja que en èpoques de mala collita, els illencs viatjaven fins allà per aconseguir aliments.

·        Hi ha una falsa percepció de que els immigrants reben de nosaltres més de que ens aporten. Això al menys en termes econòmics és fals. La immigració a Espanya resol el problema de l’envelliment de la població. Degut a que als finals dels 70 i començaments dels 80 va acabar el boom de la natalitat, s’ha produïts un desajustament de la piràmide de la població, ja que la gent que suposadament havia de nàixer en aquells temps ara estaria en edat de treballar, aquesta manca de ma d’obra la solventem gràcies als nouvinguts.  Si no fos per ells no podríem pagar ni les pensions dels mes grans ni l’educació dels més joves.

·        La presidència del govern estatal fa molts anys que estudia el que s’anomena el balanç econòmic de la immigració, que no és altre cosa que el que aporten econòmicament  a l’estat i el que reben.  Aporten el que cotitzen a seguretat social, a més a més de l’IRPF, si tenen papers, fins hi tot si no tenen papers aporten els imposts indirectes (Iva,benzina, tabac etc).  Per altre banda reben assistència sanitària, educació, protecció social, places de guarderia etc. Aquest balanç, segons els estudis de la presidència del govern suposen uns 6000 euros nets a favor de l’estat.

Les migracions, tal com explicava Arcadi s’han produït des de sempre i es seguiran produint inevitablement. Són un fet inevitable amb els seus aspectes positius i negatius. A part dels aspectes econòmiques també tenen moltes implicacions de tipus social i cultural. S’haurien de percebre més que com un problema com una oportunitat d’aprendre a conviure i a ser més tolerants. Es molt fàcil en moments de desesperació donar la culpa als sectors més dèbils, històricament ha succeït molts de cops,  així els vertaders culpables passen desapercebuts. Els culpables de les nostres penes no són aquells que venen a cercar-se la vida simplement per subsistir, no són aquells que envien 4 duros a casa seva si és que els han pogut estalviar. Tal vegada els responsables són aquells que han malgastat els nostres diners cercant els benefici d’uns pocs en llocs de defensar els interessos generals, o aquells que s’han dedicat a especular de forma totalment irresponsable sense tenir en compte les limitacions dels recursos naturals i econòmics. 

La conferència d' Arcadi Oliveres 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

La culpa es de los inmigrantes.


Estamos en tiempo de crisis, momentos difíciles , el número de parados no deja de crecer como tampoco lo ha hecho la desesperación de todos aquellos que hace unos años pidieron una hipoteca para pagar un piso y ahora se encuentran sin piso y endeudados de por vida. Mucha gente lo está pasando muy mal, incluso gente que formaba parte de la clase media se ve obligada a acudir a comedores sociales. Todo esto se traduce en sufrimiento, desesperación y a menudo en intolerancia
. En épocas como el actual se reproducen multitud de comentarios y rumores sin ningún tipo de rigor que hacen referencia a la situación de los inmigrantes. Se comenta el supuesto trato de favor que estos reciben tanto de los servicios sociales como de los sanitarios, semás qu escucha más que nunca el tópico de que vienen para quitarnos el trabajo, se los relaciona con la delincuencia hasta llegar al extremo de organizar campañas como la que recientemente hizo el PP de Cataluña sobre todo en Badalona.

 El reconocido Economista y Activista social *Arcardi Oliveres explicaba en una interesante conferencia sobre el origen de las migraciones, una serie de cuestiones que todos los ciudadanos tendríamos que saber a la hora de opinar sobre los recién llegados. Algunas de ellas son las siguientes:

·         Las migraciones han sido constantes durante la historia, actualmente en Europa hay 30 millones de inmigrantes pero al s XIX de Europa salieron 50 millones de Europeos hacia otros continentes. Muchos de nuestros abuelos tuvieron que buscarse la vida por America. Como muestra puso el ejemplo, de una placa que descubrió en un viaje en Menorca, en la ermita del Toro, donde se hace referencia a la gratitud de los Menorquines hacia el pueblo de *Argelia, puesto que en épocas de mala cosecha, los isleños viajaban hasta allá para conseguir alimentos.

·        Hay una falsa percepción de que los inmigrantes reciben de nosotros más de que nos aportan. Esto al menos en términos económicos es falso. La inmigración en España resuelve el problema del envejecimiento de la población. Debido a que a los finales de los 70 y comienzos de los 80 acabó el boom de la natalidad, se ha producidos un desajuste de la pirámide de la población, puesto que la gente que supuestamente tenía que nacer en aquellos tiempos ahora estaría en edad de trabajar, esta carencia de mano de obra la solucionamos gracias a los recién llegados. Si no fuera por ellos no podríamos pagar ni las pensiones de los mayores ni la educación de los más jóvenes.

·        La presidencia del gobierno estatal hace muchos años que estudia el que se denomina el balance económico de la inmigración, que no es otro cosa que lo que aportan económicamente al estado y lo que reciben. Aportan lo que cotizan a  la seguridad social, además del IRPF, si tienen papeles, incluso si no los tienen aportan los impuestos indirectos (*Iva,gasolina, tabaco etc). Por otro lado reciben asistencia sanitaria, educación, protección social, plazas de guardería etc. Este balance, según los estudios de la presidencia del gobierno supone unos 6000 euros limpios a favor del estado.
Las migraciones, tal como explicaba Arcadi se han producido desde siempre y se seguirán produciendo inevitablemente. Son un hecho inevitable con sus aspectos positivos y negativos. Aparte de los aspectos económicas también tienen muchas implicaciones de tipo social y cultural. Se tendrían que percibir más que como un problema como una oportunidad de aprender a convivir y a ser más tolerantes. Es muy fácil en momentos de desesperación dar la culpa a los sectores más débiles, históricamente ha sucedido muchos de golpes, así los verdaderos culpables pasan desapercibidos. Los culpables de nuestras penas no son aquellos que venden a buscarse la vida simplemente para subsistir, no son aquellos que envían 4 duros a casa suya si es que los han podido ahorrar. Tal vez los responsables son aquellos que han malgastado nuestro dinero buscando los beneficios de unos pocos en lugares de defender los intereses generales, o aquellos que se han dedicado a especular de forma totalmente irresponsable sin tener en cuenta las limitaciones de los recursos naturales y económicos.

 

 

Comentaris

Tomppa

Ignorància hippy

Tomppa | 24/05/2011, 05:24

Immigració massiu de la gent que tenen cap tipus d'educació baixen els sous i això es realitat. Si hi ha algú qui esta preparat a fer qualsevol feina per 400€/mes sense demanar ni drets com pot ningú nascut a un país normal competir ? Immigració puja PIB i hi ha més consumidors però no crear cap tipus de riquesa per gran part de població ... hi ha límit quants esclaus es pot suportar a una sistema ...

j.c

Contesta follonero

j.c | 15/03/2011, 13:28

Si es així esteim ben arreglats, Que mos ha fet en Michel, gastar doblers, així qualsevol pot dirigir festes, a Pollença no hi ha crisi, no reduim cap gasto, festa rera festa i ja o vorem, no els possa dels seus als diners com sa nota, i en Martí despres del picudo que ens fotra, ara el seu gendre te barra de sembra arbres allà on ha rebassat les palmeres, i això que fins ara ningú d'UM el volia, que se veuen el pastel que alomillor no n'entreram cap, ara que vos han deixat sense primer, no se com encara queda qualcú, sou vergonyossos tots, i na Sastre que, li costa pena dirigir les escoles hi ara batlesa aquí si qui ha mal, no se que arrivarem a tenir, ja en tornarem xerrar.

Garci

Re: La culpa és dels immigrants.

Garci | 15/03/2011, 11:44

No crec que UNPI desaparegui, però a la pràctica UM/Convergència i UNPI son el mateix fa anys. Fins i tot Martí Ochogavía era membre de l'executiva d'UM. Com s'explica això? doble militància? jo no ho se.

Cati Cifre

UNPI

Cati Cifre | 15/03/2011, 11:08

En Martí se'n va a Convergència? Desapareix UNPI?

Follonero

Re: La culpa és dels immigrants.

Follonero | 14/03/2011, 22:03

Michel nº 1 i Marti nº 2 de convergència. Visca la renovació!

jrv

Seguretat i llum

jrv | 14/03/2011, 10:07

Per cert, aquesta persona que va patir l'atracament a les 4 del mati dins casa seva, te 82 anys.
I fa casi 3 anys que els veinats reclament que és repari una farola de davant casa seva, que no s'encen, i no hi ha forma, i xò que l'Ajuntament, responsable de la situació, no es de Madagascar, per exemple, és el de Pollença.

Joan C

Re: La culpa és dels immigrants.

Joan C | 14/03/2011, 09:57

Una anècdota, la setmana pasada una persona coneguda amb bastanta edad va sofrir un atracament a casa, la varen tenir fermada unes hores, però finalment no li feren mal (llevat del susto)i la policia els va agafar.
Amb fer aquest comentari la majoria de gent pensava que eren (immigrants, rumanesos més concretament). Un d'ells era sud-americà però l'altre era Mallorquí.

Ichigo

Re: La culpa és dels immigrants.

Ichigo | 14/03/2011, 09:33

Sens dubte, aquest article està molt bé. I clar, si un dia d'aquests els nous inmigrants són els japonesos (els que han sofrit recentment un maretrémol al païs de Japó), no hem de portar-nos com si fóssim els millors, perquè:
1- no ho sóm.
2- haurem d'ajudar-lis com als altres inmigrants.
3- al igual que tots ells, no s'ha d'apallisar-li de cap de les maneres, ni tractar-lis psíquicament de manera agressiva.

Alternativa per Pollença

Re: La culpa és dels immigrants.

Alternativa per Pollença | 14/03/2011, 08:15

Ens sentim molt orgullosos d'haver convertit aquest blog en un referent al municipi i de tenir aquesta finestra oberta per tots els que la vulguin utilitzar.

Al DdM fan referència a l'anunci que va fer Malena a aquest blog de la seva presentació per la lliga:

Malena Estrany anunció su marcha a la Lliga en un foro de internet

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/03/14/malena-estrany-anuncio-marcha-lliga-foro-internet/653098.html

Pepe

Re: La culpa és dels immigrants.

Pepe | 14/03/2011, 08:09

Un bon article Joan i molt necessari als temps actuals. És fàcil jugar amb els sentiments de la gent i molt complicat raonar, i al xenofòbia s'incrementa al ritme que el fa la crisi.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb