URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Turisme i s˛l rustic a Pollenša II

Alternativa | 28 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Segona part de l'article:  Turisme i sòl rústic a Pollença (I) 

Totes aquestes construccions en sòl rústic, fetes per a fomentar el turisme massiu cap al nostre fora vila té unes conseqüències molt importants per a les nostres vides. En primer lloc trobem els impactes més visibles, els ecològics. Tenint en compte que vivim en una illa i que els darrers informes diuen que per sostenir els 12.000.000 de turistes que ens visiten cada anys es fan necessaris 7 arxipèlags com el nostre, no podem obviar que mantenir aquest fluxe de turistes no fa més que empobrir, enverinar i matar les nostres illes. Però concretant en el turisme de fora vila els impactes ecològics directes són molts i molt greus. Estem parlant d’abocaments d’aigües residuals fora de cap xarxa; de la tala d’arbres per fer-hi xalets; de la destrucció d’ecosistemes; de la contaminació lumínica; de l’ús de productes químics altament contaminants per al manteniment de jardins i control de “plagues”; de l’excessiu consum d’aigua, molts cops provinent de pous il·legals que salinitzen el subsòl, per als jardins, piscines, consum general...

Però més enllà d’aquests impactes, també hi ha greus impactes sobre el paisatge: noves edificacions per tot arreu, tancament d’espais (valles de filferro, brezo...), nous camins, esteses elèctriques per portar llum a totes les cases...

Uns dels impactes més importants, tot i que sembla que no es produeixi, és l’impacte econòmic que produeix tot aquest model econòmic basat en l’explotació del fora vila com a lloc de residència  turística. Sempre es diu que tots aquests xalets provoquen grans beneficis. Però s’hauria de matisar: els beneficis són en gran mesura per les immobiliàries, que són els que fan d’intermediaris i que se’n duen la major tallada, sense importar-los ni el poble ni, molts cops, els petits propietaris. Un poc menys d’enriquiment el sofreixen els propietaris dels xalets. Però el que no es diu mai és de l’empobriment generalitzat i relatiu que provoca tota aquesta situació. És obvi que Pollença ha augmentat el seu nivell de vida, amb la conseqüent pujada de preus i, per tant, la pobresa relativa a la que es veuen exposats tots aquells que no disposen de les entrades provinents del turisme residencial. És a dir: la gran majoria de la població que no té un xalet llogat viu pitjor. I no parlem de l’impacte econòmic que té sobre la pagesia i els usos agrícoles de la terra, que s’han tornat incompatibles amb l’encariment desmesurat del sòl. 

Però el que gairebé ningú explica són totes les infraestructures necessàries que es fan necessàries per a mantenir aquest sistema turístic dispers i d’on surten els diners per a pagar-les. La construcció de dessaladores i depuradores, de plantes de reciclatge i abocament de residus, les infraestructures per crear l’energia necessària per a donar llum a tot aquest entramat... surten dels nostres imposts. Hi ha alguns autors que parlen de la “socialització de les inversions” i de la privatització dels beneficis.

També hem de parlar aquí dels impactes culturals que patim per mor del model turístic en el que vivim. Ja hem parlat de la incompatibilitat entre els usos agrícoles i el turisme, fet que ens allunya cada cop més dels nostres orígens agraris. Però el fet per mi més greu és la subordinació total del resident al turisme. Totes les nostres vides i les nostres relacions socials estan encaminades a servir als visitants. I per això no dubtam en sotmetre’ns a la voluntat dels tour operadors o de les immobiliàries (que cada cop exigeixen més i més serveis i paguen menys any a any). No dubtam a endeutar-nos, en demanar crèdits al banc, en viure de lloguer, per poder fer front a les demandes cada cop més grans de servilisme turístic. Hi ha casos de persones que al cap de l’any, després de fer totes les inversions, just arriben a “empatar” entre el que han gastat i els beneficis obtinguts. Com dèiem, també és important esmentar el canvi en el model de relacions socials. Intrínsec amb el model capitalista actual, les nostres relacions s’han terciaritzat. Ara el vincle entre les persones passa per l’oci i pel consum.  Tot això al marge de la situació laboral dels que treballen al sector de l’hosteleria i el turisme, que pateixen una explotació laboral, amb incompliments sistemàtics de la legislació i els convenis, treballant sense dies lliures, fent moltes més de 8 hores diàries...

En fi, és important abordar aquest tema, ja que hi ha un consens en torn a les bondats del turisme que no són tals. La falta de crítica al turisme és tal que ni esquerra ni dreta s’adonen de tot això i tant uns com els altres justifiquen qualsevol fet en base al turisme que ha de venir. Inclús a l’hora de demanar la protecció ambiental, ecològica o territorial d’algun indret amenaçat per l’urbanisme salvatge, ho fan perquè “sinó els turistes no vendran”. No existeix una solució per fer front a aquesta situació, però un primer pas pot ser prendre consciència de que el turisme no és “la gallina dels ous d’or” sinó que suposa unes problemàtiques molt importants per als illencs. Una situació insostenible en el temps i que tard o d’hora acabarà explotant. Us heu aturat a pensar què passaria si l’any que ve els tour operadors decideixen invertir en un altre destinació que no sigui les Balears? No és una idea tant estranya. Per això convé començar a plantejar-nos què fer i com afrontar un present i un futur que pinta bastant negre.

Ferrán Aguiló

Fes bona la festa!

Alternativa | 27 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença vos volem desitjar unes bones festes i molts d'anys i bons!

  La festa és la solemnitat amb què es commemora un esdeveniment i també un parèntesi a la quotidianitat. A la festa es mescla cultura i pur hedonisme. La festa no es fa, la fem. Fes bona la festa!

Us deixam unes dades sobre la festa que hem obtingut de la "Història de Pollença. Segle XX" d'en Pere Salas.

"La Patrona és un celebració reinventada en la part cívica durant el segle XIX. Va haver un primer intent al voltant de 1860 però no va ser fins 1882 que es va crear la Patrona actual, especialment en el seu vessant cívic. És evident que la el pes ideològic conservador a la reinvenció de la festa va ser molt important  i això explica la vinculció que es dona entre religió i actes cívics, encara que un republicà, en Nicolás de Castro, va ser el creador  de l'Alborada. 

La nova Patrona també va ser uan reacció contra el centralisme de l'estat liberal del segle XIX. La creació d'unes noves festes patronals  reavitalitzava la unió entre les arrels del poble i el cristianime, com a camí per fer front a la contaminació forana. Un fenòmen similar va passar a tota Europa en el context de recuperació romàntica del valors locals i nacionals. "

Programa de Festes

 

 

 

 

El treball i els treballadors 2

Alternativa | 26 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam l'article d'ahir d'en Tomeu Sales

En quart lloc, recordar que fou gràcies als treballadors que després de la II Guerra Mundial, amb la derrota de l’extrema dreta, s’originà el pacte social que possibilità el desenvolupament dels Estats de Benestar. Pacte social en què els treballadors acceptarem provisionalment la propietat privada, a canvi de què el capital acceptés unes millores en les condicions de treball i un sistema públic i universal de prestacions i serveis. El més conegut com a Estat de Benestar. Aquest pacte possibilità l’aparició d’una potent estructura productiva i de serveis públics que garantia l’equitat de la majoria de la població i la democràcia. Aquest gran pacte social entra en crisis a finals dels anys 60 i principi dels anys 70. Això suposarà un progressiu desmantellament de l’Estat de Benestar, un augment del poder del capital i dels drets de propietat, una baixada contínua dels salaris i del poder adquisitiu dels treballadors, menys serveis públics, de menys qualitat, amb menys equitat, i sobretot una pèrdua de democràcia. Cada vegada més, les decisions econòmiques se prenen fora de les institucions, democràticament elegides. Aquestes se limiten a complir i obeir els requeriments del gran capital financer. L’equilibri entre el poder del capital i del treball s’ha romput. S’han desfermat i desembridat les forces del capital, produint una reducció progressiva de l’Estat assistencial, de la democràcia i dels drets dels treballadors. Estam en una època de retrocés brutal tan de drets, com de conquestes universalistes dutes a terme al llarg del s.XX pels moviment obrer. En defensa d’allò públic i de la democràcia, els treballadors hem de reivindicar mecanismes tan internacionals, com estatals de regular i embridar el capital. Sinó, cada cop viurem en una societat més desigual. Els treballadors sempre hem lluitat i lluitarem per tots, no per uns quants. La democràcia, la igualtat i la universalitat són els valors centrals de la nostra lluita, avui més que mai necessaris per fer front a la gran i destructiva ofensiva del capital.

En quint i darrer lloc, per no extendrer-me més, voldria aquí apel·lar a la necessitat de recuperar i repensar un dels valors centrals dintre del moviment obrer: la solidaritat. Un dia com avui és un dia d’expressió pública i explícita de la solidaritat dels treballadors amb tots aquells treballadors d’altres sectors i/o països que viuen la tensió de la lluita pels seus drets. Hem caigut els darrers anys, en la neliberalització i individualització. Hem cregut que allò important era lluitar pels nostre interessos sectorials i despreocupar-nos dels interessos dels altres sectors o treballadors. No ens hem adonat que aquesta era una estratègia clàssica del poder: el «divide et impera». Dies com avui ens han de fer caure en la compte que tots estam en el mateix vaixell. Que els treballadors hem de lluitar pels interessos generals de tots, i que hem de solidaritzar-nos i empatitzar amb les diferents lluites dels nostres companys, per molt llunyanes als nostres interessos que pugin ser aquestes. Hem d’intentar crear ponts entre diferents reivindicacions i moviments, tenint clar que la lluita i l’aspiració dels treballadors és aconseguir un món millor. Un món més just i igualitari. Així, la solidaritat ha de ser central.

Per tot això i per més, un dia com avui és un dia assenyalat en el calendari dels treballadors. Un dia de record, reivindicació i reflexió. Una aturada en el nostre camí diari de treball, lluita i esperança, per valorar la nostra activitat, les condiciones en què l’exercim, com la veu la societat, quina importància té, com viuen els nostres companys, tan els que estan físicament més aprop com els que estan més alluny. En definitiva sobren els motius per continuar celebrant el dia Internacional dels treballador

Moltes gràcies a tots.

Salut i República

 

 

 

El treball i els treballadors 1

Alternativa | 25 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam la primera part de l'excel·lent parlament d'en Tomeu Sales el passat 1 de maig que serveis per reflexionar sobre els treballadors

En el marc d’aquesta trobada de l’1 de Maig i la presentació de la candidatura d’Alternativa per Pollença, voldria compartir amb vosaltres una sèrie de reflexions entorn a l’1 de Maig, la seva importància i la significació actual.

1 de Maig és un dia de record i de reivindicació. És el dia internacional del treballador. Recalcar internacional, ja que els treballadors sempre hem tingut una perspectiva internacionalista; dit d’una altra manera, que ens hem preocupa i interessat per la situació de la classe treballadora dintre del nostre Estat, però també més enllà d’ell.

Què se recorda amb l’1 de Maig? Doncs se recorda el que els treballadors anomenem els Màrtirs de Xicago. Aquests són els treballadors anarquistes nord-americans que a finals del s. XIX foren executats per la seva participació en les jornades de vaga per reivindicar una jornada laboral de 8 hores diàries. La Segona Internacional com a homenatge a aquests treballadors que reclamaven unes condicions de treball dignes, proclamà a finals del S.XIX que dia 1 de Maig fos el dia internacional del treball. Per tant, des dels seus orígens l’1 de Maig representa dues coses:

  • Data de reivindicació d’unes condiciones treballs dignes

  • Data de lluita internacional

La qüestió que ens sorgeix és si aquestes dues qüestions encara tenen significació o rellevància actual. Doncs, des de la meva perspectiva sense cap dubte, per una sèrie de motius.

En primer lloc, els treballadors encara continuen existints. Tal com va exposar la OIT, el procés de expansió del capitalisme a nivell global, no ha fet més que fer créixer el nombre de treballadors. La taxa de proletarització a nivell global està constantment en augment. I anirà augmentat, a mesura que el capitalisme, com a sistema de producció ampliada de capital, requereix pel seu funcionament un augment constant de la taxa de beneficis. Per tant, tots aquells que parlen de la desaparició dels treballadors en l’actualitat o bé no són conscients de en quina societat vivim, o bé no fan res més que produir discursos interessats en desmobilitzar i aminorar la capacitat d’unió dels treballs front a la lluita per millors condicions laborals, econòmiques, socials, polítiques i vitals.

En segon lloc, la internacionalització de la lluita dels treballadors és cada dia més necessària, ja que el procés de globalització ha utilitzat la deslocalització de la producció per tal d’afeblir el poder del moviment obrer en els països centrals i semi-perifèrics, a més d’explotar els treballadors dels països perifèrics, amb condicions laborals i econòmiques clarament indignes, fins i tot d’esclavatge. Vivim avui en dia en una part del món la reaparició de l’esclavatge i en l’altre part la cronificació de l’atur.

En tercer lloc, l’atur estructural i crònic que viuen les nostres societats, amb taxes d’atur del 25.9 % en el cas de l’Estat Espanyol i del 26 % en el cas de les Illes Balears, mostra clarament el poc interès i la poca prioritat que té el treball pels nostre governants. Que una quarta part de la població amb edat de fer feina, no en pugi fer perquè no se n’hi ofereix és un dels principals problemes i reptes als que han de fer front el treballador a les societats desenvolupades. L’atur representa la impossibilitat de la independència econòmica del treballador per subsistir, però també el treball genera tot un conjunt de dret socials, sanitaris que els treballadors en atur no tenen ni poden gaudir. A més, el treball és l’activitat principal que fa l’ésser humà, a través del qual se pot realitzar i entra en contacta amb altres éssers. Dit d’una altra manera, el treball no sols és un mitjà de subsistència, independència, generador de drets i privilegis, sinó també, un mecanisme de socialització i realització; una activitat vital. Privar a una quarta part de la població del treball és una de les principals preocupacions dels treballadors. Hem de repensar la nostra societat, la forma d’organització de la producció i les estructures polítiques per tal de fer del treball el centre. Els treballadors en atur són treballadors en situació dramàtica i les seves condicions són límits. A ells hem de tenir present un dia com avui.

Brieva

 

 

 

Resum d'un ple "agre" i amb absŔncies

Alternativa | 23 Juliol, 2014 22:48 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 24 s’ha celebrat el ple corresponent al mes de juliol, com és habitual aquest ple es fa en horari de matí ja que al capvespre hi ha bastants d’actes. El nostre regidor Pepe García i el regidor del PSIB/PSOE han estat absents del ple d’avui, amb el ple ja començat el regidor del PP Miquel Llobeta també s’ha absentat 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

Aprovada per unanimitat

I.- PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 4/2014/INT)

Un nyarro de 21.388,12 euros en factures de la SGAE dels anys 2007, 2008 , 2009 i 2010 de bauxes i actuacions varies, tot just s’han reconegut unes factures que ha signat el regidor de MÉS que ha manifestat que desconeixia el fet de que els concerts de “cantautors” generessin drets d’autor, un gest que l'honra, els regidorsde l’extinta Unió Mallorquina no s’han dignat a signar les factures

Aprovada amb el vots del PP, PI i UMP i l’abstenció de la resta de grups.

3.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

El Batle ha donat compte al ple de que algunes factures presentades per la seva aprovació no havien passat el reglamentari procés de contractació pública, cosa habitual la passada legislatura.

Com és una dació de comptes aquest punt no es vota

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 704 de dia 3 de juliol de 2014

S’ha nombrat misser i procurador per representar a l’Ajuntament per un assumpte de “El Vilar”, a la primera sentència malgrat no ser responsable de la seva protecció l’Ajuntament va ser amonestat per no haver donat les llicències al seu moment com havien demanat el promotors, cosa molt habitual la de mirar cap un altre costat davant els problemes les passades legislatures

Aprovada per unanimitat

 

5.- Aprovació, si procedeix, de la resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç

Desprès de dos intents fustats d’entrega de la notificació i la posterior publicació al BOIB se li retira la concessió d’aigües a AGUES CALA CARBÓ, S.L. i ara ha de ser ratificat en ple.

Sobre el 250 € + IVA el Batle ha comentat que era el més avantatjós pels veïns de la Cala ja que podria haver declarat les obres de millores com dotació de serveis i haver posat al cobro contribucions especials, el Regidor del PI Martí Roca calculava que el rebut de la contribució especial podria tenir un cost de més de 30.000 euros per domicili, ens sembla exagerat.

També podria haver un ple extraordinari en Agost per canviar els estatuts d’EMSER i poder rebre l’encomana de servei per part de l’Ajuntament.

Aprovada per unanimitat

 

6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal

A aquest punt hi ha hagut un intens debat, per part nostra li hem retret que el pla no té una paraula sobre l’impacte als treballadors el fet de quedar sense feina l’octubre, o la nul·la formació d’aquest.

Aprovada amb el vots del PP, PI i UMP i en contra la resta de grups.

 

7.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Pollença per a l’any 2015

Ja que el dia 2 d’Agost de 2015 cau en diumenge i desprès d’uns minuts de debat vàrem consensuar el 29 de Juny (Sant Pere) com la festa alternativa a la Patrona, l’altre com sempre serà el 17 de Gener Sant Antoni que aquest any cau en dissabte.

Aprovada per unanimitat 

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social

Es tracta d’aprovar les bases reguladores per concedir subvencions a Entitats de caire social, Alternativa li va fer una proposta que ens han denegat ja que no podia entrar dins aquesta convocatòria però s’han compromès ha estudiar-la des de l’àrea d’educació. Aquesta proposta era que Associacions que tenen com beneficiaris ciutadans de Pollença (sobretot a les escoles) tinguessin opció de rebre alguna subvenció.

Aprovada per unanimitat

 

9.- Moció presentada pel grup municipal A per declarar Pollença municipi antitaurí   

Hem dut endavant la petició de “Mallorca Sense Sang” de declarar els municipis de Mallorca Antitaurins i amics dels animals, desprès d’un monòleg digne de “El club de la comèdia” per part del Batle el portaveu del PI ens ha retret que no haguéssim fet un procés de participació ciutadana, ja que nosaltres no érem ningú per prohibir els toros.

Rebutjada amb vots a favor de Alternativa, Més (2 regidors), PSIB, vots en contra del PP i UMP i l’abstenció del PI

 

10.- Moció presentada pel grup municipal UMP  per l’adhesió a la plataforma “Balears diu NO” a les prospeccions petrolíferes

Malgrat recolzar aquesta moció, desprès del “incident” en el debat amb el PI l’anterior moció, hem posat l’exemple de que aquí tampoc ha hagut un procés de participació ciutadana, nosaltres hem posat l’exemple que molta gent major que ha viscut moltes “crisi del petroli” ara no entenen el perquè no es vulgui explotar una cosa que duu tanta riquesa, i naturalment nosaltres per ventura tampoc podríem decidir per ells, desprès d’un debat “agre” les posicions han quedat de manifest.

Aprovada per unanimitat

 

11.-  Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local com també de les delegacions de Batlia conferides

El Batle ha donat compte de les noves delegacions fruit de la incorporació de les noves regidores del PI

Maria Teresa Farré Hernández serà la Delegada de Fires, Mercats, Comerç, Participació Ciutadana i la Delegació Especial de la Cala Sant Vicens

Marilen Capllonch Humbert serà Delegada de Mediació Cultural i Educació, a més dels serveis concrets de les Biblioteques Municipals

Margalida Capllonch Humbert Delegada de Joventut i de l’Institut Municipal de la Ràdio

Martí Roca Olivieri serà el responsable del Festival Internacional de Música de Pollença

 

12.- Propostes / Mocions d’urgència

Els regidors de MÉS ha presentat dues mocions d’Urgència

Moció de MÉS per l’aprovació pel ple dels projectes d’explotació dels serveis de platja

Desprès d’un altre “agre” debat la Secretaria ha informat que no es pot delegar al Ple aquest tipus de contractació, el regidor de MÈS Tomeu Cifre ha comentat que la Direcció General de Costes havia aixecat expedients a les concessions fetes a l’Ajuntament i que això era perillós pels beneficiaris d’aquestes, en Martí Roca ha comentat que Costes ha obert expedients fins i tot a les papereres que ha posat l’Ajuntament a la Platja

Rebutjada amb vots a favor de MÉS, A i PSOE i en contra de PP, PI i UMP

Moció de MÉS per la delimitació del BIC del Pont Romà i propostes de millores.

Es tracta de saber on comença i acaba el pont romà, i saber com un BIC dins la Serra de Tramuntana si pot tenir ajudes per la seva restauració i conservació.

Aprovada per unanimitat

Distincions de la Patrona

S’ha aprovat donar les distincions de la Patrona 2014 a:

1-   Tomàs Ripoll Vera i Juan Manuel Torres Velasco pels seus estudis sobre la mort sobtada a algunes famílies pollencines

2-    Fernando Perianes López per la seva dedicació desinteressada pel poble i l’enregistrament de molts d’esdeveniments de la vida pollencina

3-    Grup Nord de Mallorca d’Espeleologia pel seu 50 aniversari

 

La nostra proposta no ha anat endavant per problemes de reglament.

 

Una vegada acabada la sessió hem declinat la invitació del Batle al dinar de la Patrona ja que no estem d’acord que els contribuents hagin de suportar aquest tipus de despesa

 

 

Sessiˇ ordinÓria de lĺAJUNTAMENT PLE a celebrar dia 24 de juliol de 2014, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial

Alternativa | 23 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 24 de juliol hi ha Sessió Ordinària de l’Ajuntament en ple, aquest mes s’ha avançat una setmana per no coincidir amb les festes de la Patrona, i com és costum la Sessió de Juliol es fa en horari matinal, concretament a les 10 hores, amb els punts de l’ordre del dia i  de les actes de la sessió de 7 de novembre i i 23 de desembre per la seva aprovació.

El podreu escoltar per Ràdio Pollença 107,9 Mhz

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 4/2014/INT)

Es tracta de pagar 21.388,12 euros de factures de la SGAE dels anys 2007, 2008 i 2009 de bauxes i actuacions varies, tot just s’han reconegut unes factures que ha signat el regidor de MÉS, i que al seu moment no va haver crèdit, la resta ni en Michel ni en Joan Cerdà (anterior batle) els han volgudes signar i han estat signades pels tècnics.

 

3.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

Això no es vota, tot just és una dació de comptes en que el batle es fa responsable d’unes objeccions que posa l’interventor.

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 704 de dia 3 de juliol de 2014

Es tracta de nomenar misser a Miquel Ripoll i procurador a Madrid (en aquest moment no tenien el nom) per defensar l’Ajuntament de la reclamació dels propietaris del Vilar d’indemnització per la protecció que sofreix el mateix davant el Tribunal Suprem. Malgrat l’Ajuntament no va tenir res a veure amb aquesta protecció el fet de que retardés (per ineptitud) les llicències de construcció al seu moment podria fer que el jutge li donés alguna responsabilitat a l’Ajuntament i per tant hauria d’indemnitzar, a la primera sentència l’Ajuntament tot just va ser amonestat.

 

5.- Aprovació, si procedeix, de la resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç

Desprès de dos intents fustats d’entrega de la notificació i la posterior publicació al BOIB se li retira la concessió d’aigües a AGUES CALA CARBÓ, S.L. i ara ha de ser ratificat en ple

6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal

Es tracta d’aprovar aquest Pla obligatori segon la nova Llei Turística.

 

7.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Pollença per a l’any 2015

Ja que el dia 2 d’Agost de 2015 cau en diumenge i desprès d’uns minuts de debat vàrem consensuar el 29 de Juny (Sant Pere) com la festa alternativa a la Patrona, l’altre com sempre serà el 17 de Gener Sant Antoni que aquest any cau en dissabte.

 

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social

Es tracta d’aprovar les bases reguladores per concedir subvencions a Entitats de caire social, Alternativa li ha fet una petició al Regidor d’Assumptes Socials perquè pugui incloure alguna Entitat fora de Pollença però que tingui algun beneficiari o beneficiaris a Pollença

 

9.- Moció presentada pel grup municipal A per declarar Pollença municipi antitaurí   

Es tracta de dur endavant la petició de “Mallorca Sense Sang” de declarar els municipis de Mallorca Antitaurins i amics dels animals

 

10.- Moció presentada pel grup municipal UMP  per l’adhesió a la plataforma “Balears diu NO” a les prospeccions petrolíferes

Moció que malgrat compartim el fons no ens agrada que estigui massa enfocada al turisme

 

11.-  Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local com també de les delegacions de Batlia conferides

Desprès de la tempesta de dimissions i noves incorporacions a l’equip de govern ens informaran de com queda l’organigrama municipal

 

12.- Propostes / Mocions d’urgència

Els regidors de MES presentaran dues mocions d’Urgència

Moció de MÉS per l’aprovació pel ple dels projectes d’explotació dels serveis de platja

Es demana que sigui el ple el que decideixi tot el relacionat amb les platges, inclòs el parc aquàtic que “sorpresivament” s’ha mogut del seu lloc assignat.

Moció de MÉS per la delimitació del BIC del Pont Romà i propostes de millores.

Es tracta de saber on comença i acaba el pont romà, i saber com un BIC dins la Serra de Tramuntana si pot tenir ajudes per la seva restauració i conservació.

Distincions de la Patrona

Anirà d’urgència, i no és que tots no sapiguem quin dia és la Patrona, però l’equip de Govern no ha posat en marxa els mecanismes reglamentaris i tot s’ha de fer aviat i corrent.

 

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

 

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

 

Mallorca cap al colĚlapse

Alternativa | 22 Juliol, 2014 00:00 | facebook.com twitter.com

-divendres 25 de juliol a les 20,30h als Jardins Joan March de Pollença

-xerrada-debat a càrrec de la portaveu del GOB, Margalida Ramis, amb el títol de "Mallorca cap al col·lapse". Tractarà un poc sobre la nova legislació autonòmica que afecta al territori, les lluites actualment obertes i li hem demanat una menció especial a la situació de Pollença.


-Aquesta xerrada s'enmarca en les assemblees temàtiques que decidírem posar en marxa en el darrer congrès i que celebram més o manco bimensualment. Pel maig en férem una sobre participació ciutadana i a l'assemblea de juny decídirem que la propera, que serà a principis de setembre, tractaria sobre medi ambient, sostenibilitat i defensa del territori. Per preparar aquestes assemblees, i perquè pensam que la democràcia directa no és sinònim de democràcia instantània sinó de democràcia deliberativa, hem organitzat una sèrie d'actes relacionats amb la temàtica per tal de formar-nos i informar-nos: dia 3 de juliol es feu la presentació de la publicació "Tot inclòs" sobre les conseqüències i danys del turisme, dia 25 es fa la xerrada de "Mallorca cap al col·lapse" i durant l'agost encara en volem organitzar una altre.
 

Turisme i s˛l r˙stic a Pollenša (I)

Alternativa | 21 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Aprofitant la publicació “Tot inclòs” sobre els perjudicis que provoca el turisme a les Balears I la seva intenció d’obrir debat, no podem estar-nos d’analitzar, encara que sigui per damunt, la situació de Pollença i l’impacte que crea el turisme sobre el nostre sòl rústic: el fora vila.

Cap a 1999 es comptaven a Mallorca unes 50.000 cases en sòl rústic, la majoria d’elles il·legals. I el planejament en aquells moments preveia la construcció de més de 100.000 cases amb una població d’uns 400.000 habitants. Els grups ecologistes clamaven al cel per tal barbaritat. Però la cosa no havia fet més que començar i el boom urbanístic no havia assolit les cotes de destrucció que uns anys després assoliria.

A finals de 2013 els informes ja parlaven de l’existència de 250.000 edificacions d’us turístic i residencial en sòl urbà, la major part d’elles totalment o parcialment il·legals. En 15 anys s’havien multiplicat per 5 aquest tipus de construccions, sobrepassant de llarg les previsions.

És per això que hi ha autors que parlen del Tercer Boom Turístic, que aniria lligat a aquest turisme residencial en sòl rústic.

A finals de 2013 s’ha fet una nova Llei del Sòl impulsada pel Govern Bauzá, però sobre tot per Biel Company. Amb la inestimable ajuda de Carlos Delgado, que amb la nova Llei turística ha cimentat tot aquest model que ara esbossarem.  La nova llei el que pretén és la legalització de totes aquelles construccions (xalets) que siguin il·legals, que tenguin més de 8 anys d’antiguitat i que no hagin estat denunciats prèviament. Podeu imaginar que la gran majoria de xalets il·legals no han estat denunciats mai per la deixadesa dels ajuntaments. Així es calcula que es legalitzaran uns 50.000 xalets (tants com hi havia el 1999).

Aquesta amnistia (com l’anomenen alguns) té una doble perversió. En primer lloc hi ha un greuge important cap a qui ha fet les coses bé. Els propietaris que ho tenen tot correcte, que ho han fet tot segons la llei veuen ara com fer-ho il·legal els sortia més a compte. En segon lloc, aquesta llei afavoreix la il·legalitat. Al marge de ser més barat, crea una consciència d’impunitat i de que cal fer-se el xalet ja que un dia o un altre me’l legalitzaran. El que és segur és que no el tombaran.

Però no hem de pensar que aquest govern és l’únic que ha afavorit els interessos de qui construïa il·legalment en sòl rústic. Recordem com fa uns anys es va presentar la llei que afectava a les vivendes turístiques vacacionals. Aquesta llei no feia altre cosa que legalitzar  la comercialització dels xalets, ja fossin legals o il·legals. I recordem que aquesta llei va ser presentada a Pollença, amb centenars de persones que van anar a interessar-se per ella, evidència de que Pollença és l’epicentre de la construcció il·legal a fora vila.

En tot aquest procés, hi ha una institució que hi té molt a veure: l’ajuntament. Des de la corporació municipal no s’ha actuat, s’han fet els ulls grossos i s’ha fomentat aquest tipus de construccions. Les multes mai eren del total que havien de ser, sinó d’un 20% en la majoria de casos (fet que era totalment irregular, ja que la llei en cap cas marca multes de tant baixa quantia. És més, només es contempla la rebaixa en el 100% de la multa als infractors que al·leguin desconeixement. Però arribàvem a la perversió d’imposar multes del 20% a persones que tenien 2 o 3 xalets il·legals. Quin desconeixement tenien?). Inclús hi ha qui parla de que a l’hora de fer el xalet ja es comptava la partida econòmica per fer front a la multa. Fer un xalet era rentable, sabies que mai te’l tombarien i fins i tot es va crear una sensació d’impunitat que feia pensar que si no feies el xalet eres “colló”: “tanmateix tothom ho fa!”.

QuŔ hi ha darrera els mitjans de comunicaciˇ

Alternativa | 20 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

El poder opera en gran part per mitjà del discurs i ara mateix la font de discurs social de més importància són els mitjans de comunicació. Però també els mitjans de comunicació s'han convertit en les darreres dècades en una activitat econòmica molt important i la privatització, a més, de la radiotelevisió ho ha convertit en una indústria i en un espai per a l'expansió capitalista.

Els mitjans no són avui en dia un contrapoder ni un mitjà per controlar el poder polític o econòmic; ben al contrari, són un mecanisme del poder econòmic, ben igual com també hi ha esdevingut el poder polític.

Per això té sentit que ens demanem que hi ha darrera dels mitjans de comunicació. Qui hi ha? Qui els controla? I quin discurs, per tant, transmeten?

En l'actualitat la propietat dels mitjans es caracteritza pel predomini dels grans grups o holdings, que donen lloc a la concentració i a la internacionalització. La majoria d'aquests grups mantenen aliances amb altres, comparteixen accionistes, fan acords sobre mercat, comparteixen propietat de mitjans o productes. Més que competir entre si, es podria dir que col·laboren. Molt sovint aquests conglomerats estan interrelacionats amb altres empreses provinents del món de les finances, l’energia, les telecomunicacions, la construcció, la informàtica, la indústria militar...

Ara bé, hem de tenir en compte que la propietat no és l'única forma de control dels mitjans, també es pot exercir a través del deute (qui presta diners als grups?) o a través d'ingressos que s'obtenen amb la pròpia activitat (com amb la publicitat). Com tractarà un mitjà la informació relativa a aquell banc que li presta diners per invertir o amb aquella empresa que li suposa quantiosos ingressos en publicitat?

Els conglomerats, o millor dit, l'accionariat que hi ha al darrera no decideixen allò que és notícia ni es posicionen clarament a favor de ningú, excepte del sistema. Per tant, no hi ha lectures crítiques de qüestions estructurals, no es qüestiona el sistema establert; al contrari, s'encarreguen de preservar-lo. La pluralitat informativa és imperceptible. La línia editorial és una qüestió anecdòtica. Les consideracions de servei públic, el dret a la informació, la llibertat d'expressió, la utilitat informativa o la democràcia dels mitjans queden relegades a segon terme, a l'ombra de la lògica mercantil i l'interès empresarial.

Amb aquest panorama, és més que evident que si volem informació crítica l'hem de cercar a altres mitjans: mitjans d'informació alternatius, ja siguin autogestionats o per aportacions individuals, ja siguin diaris digitals o en paper, radio o televisió.

Digital: contrainfo.cat eldiario.es rebelion.org kaosenlared.net

Publicacions periòdiques: Directa, Diagonal, La Marea

Radio: Radio 77, Ona Mediterrània

Tele: SaTevaVisió, La Tuerka

Els grans grups de la comunicació:

-Viacom: té canals com MTV o Nickelodeon, i fins 2005 era propietari de la cadena CBS. També té la productora Paramount Pictures i els estudis Dreamworks.

-Time Warner: compta amb la CNN i fins 2009 estava fusionat amb AOL (American Online). Té la Warner Bross, Cartoon Network i les revistes Time i People.

-Vivendi: grup francocanadenc que fou propietari de la NBC fins el 2009. Té els estudis Universal, la discogràfica del mateix nom, a més del Canal Plus, la divisió espanyola del qual és propietat del grup Prisa.

-Bertelsmann: conglomerat d'origen alemany propietari d'una àmplia divisió editorial, com la Random House. També té revistes com Muy Interesante, i és accionista d'Antena 3.

-News Corporation: del magnat Rupert Murdoch, propietari de diaris britànics com The Times i The Sun, i de plataformes de televisió per satèl·lit com Direct TV o Star TV. També té la 20th Century Fox i la cadena Fox.

-Disney-ABC: propietari dels estudis Disney, de Pixar i de cadenes com Disney Channel o ABC News.


Grans grups per camp:

Camp audiovisual: AOL, Time Warner, Viacom, Sony, Walt Disney, Vivendi Universal, News Corporation, Bertelsmann, General Electric - NBC i Liberty Media

Edició (tot i que també vinculat a audiovisual): News Corporation, Bertelsmann, Springer, Finninvest, Lagardère, Reed Elsevier, Pearson, Prisa, Wolter Kluwer, Bonnier, G+J

Publicitat: WPP, Publicis, Omnicom, Interpublic, Aegis, Havas, Dentsu

Exemple interrelació amb altres empreses:

-a França, Générale des Eaux (companyia d’aigües, transports, energia i construcció) va posar en marxa la primera televisió de pagament d’Europa, Canal +, i va anar ampliant les seves inversions fins que es va convertir en el nou grup Vivendi. L’any 2000 el negoci de mitjans es va segregar de la resta d’activitats, agrupades sota el hòlding Veolia, i uns anys més tard Vivendi acabarà fusionant-se amb la filial de General Electrics, NBC.

-Un altre dels grups de comunicació francesos, Lagardère, sorgeix de la fusió de l’empresa aeroespacial i de fabricació d’armes MATRA amb el principal grup d’edició de revistes a Europa, Hachette.

-A Itàlia, Finninvest, la companyia de Berlusconi, parteix del negoci de la construcció i anirà reunint inversions en edició i audiovisual (Società Europea di Edizione, Mondadori, Mediaset, Medusa Film), però també en altres activitats com els esports (Milà), la banca i les assegurances (Mediolanum), i la distribució (entre 1988 i 1998, Finninvest és el principal accionista de la cadena de distribució italiana Standa).

Principals grups a Espanya:

-Vocento: té el diari ABC, El Correo, Qué! I Ideal. En televisió participa en canals com Net TV o la fallida Intereconomia (de la qual és accionista Disney). En ràdio: Punto Radio.

Famílies propietàries: Luca de Tena (descendents del fundador del diari), Ybarra (que controlen el BBVA) i Aguirre (de l'elit empresarial de Bilbao, com la Ybarra).

-Grupo Intereconomía: diari La Gaceta. Radio: Radio Intereconomía.

Compartia, amb menor participació accionarial, el canal de televisió Intereconomía amb el grup Vocento.

El grup és propietat de Julio Ariza Erigoyen, exdiputat del PP en el parlament català.

-Prisa: diaris El País, Cinco Días i la Rolling Stone. Televisió: Cuatro, Digital Plus i Canal Plus. En ràdio: Cadena Ser i 40 Principales.

El principal propietari d'aquest grup és Liberty Acquisitions, holding empresarial amb integrants com Goldman Sachs (fons d'inversió), Credit Suisse (banc), Soros Fund (de Georges Soros, conegut especulador), Deutsche Bank (banc), Morgan Stanley (banc d'inversió i agent de borsa), Bank of America.

Té accionistes com: Banco Santander, La Caixa, HSBC (banc de Shangai), Telefónica i l'empresa Promotora de Publicaciones (família Polanco, Cebrián, Mendoza)

-Unidad Editorial: diaris El Mundo, Marca i Expansión. Radio: Radio Marca, Libertad Digital. Televisió: VEO7.

Aquest conglomerat té un transfons d'inversors estrangers, sobre tot d'Itàlia. El conglomerat pertany a RCS MediaGroup, propietat d'un conjunt d'empreses (entre elles FIAT, el banc MEDIOBANCA, Pirelli, Benetton). Entre els principals accionistes: la família Agnelli (propietària de l'equip de futbol de la Juventus).

-Planeta: editorials Planeta i Espasa. Tele: Antena 3, La Sexta. Radio: Onda Cero. Diaris: La Razón

Aquest grup pertany al grup inversor Inversiones Hemisferio de José Manuel Lara (aristocràcia barcelonesa, membre del consell d'administració del Banc Sabadell).

Controla en un poc menys de la meitat el Grup Antena 3 (que té el canal Antena 3 i l'emisora Onda Cero). El grup Antena 3 també té entre els seus propietaris al Banc Sabadell i al gegant alemany de les comunicacions Bertelsmann. El Grup Antena 3 és propietari del grup GIA La Sexta en un 90%. El 10% restant està repartit entre un accionariat variat com: el banc basc BBK, el grup Bainet (Arguiñano), el grup Imagina (format per Televisa de Carlos Slim, Witgoud Investments de Jaume Roures, Producciones El Árbol d'Emilio Aragón)

-Mediaset: de Berlusconi. Tele: Telecinco i també Cuatro després de la seva fusió.

Aquest grup pertany a Finivest, grup mediàtic italià propietat de la família Berlusconi.

-Radio Popular: COPE, 13TV

Controla el grup la Conferència Episcopal i les distintes diòcesis.

Fonts:

Els mitjans de comunicació com a part del poder econòmic. Laura Bergés i Saura.

http://www.raco.cat/index.php/TreballsComunicacio/article/viewFile/242996/325665

Los medios de comunicación ¿el cuarto poder? Ana Barragán Vera

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article22382

Quién manda en los medios? Álvaro Gutiérrez

http://tribunainterpretativa.com/quien-manda-los-medios-comunicacion-espanoles/

 

Fil de ferro

Alternativa | 19 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

La figura núm. 1 va dedicada al centenari del desbarat de la Gran Guerra, on hi hagué sobretot, fang, foc i ferro i els deu milions de morts.

 

 

La figura 2 és un paral·lel mal forjat entre la guerra i la Serra de Mallorques, on sobretot hi ha fil de ferro, no fos cosa que s'enduguessin la terra, les pedres i  les herbes.

 

Ajornades les obres de Gotmar fins el 16 d'octubre (Junta del 6 de juny)

Alternativa | 18 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui resumim l'acta de la Junta de Govern de 6 de juny. Vam demanar al PP&PI, al ple,  la publicació d'aquestes actes a la pàgina municipal, però res de res, els interessa més fer-se autopropaganda (què pagam tots) que informar als ciutadans. També és lamentable que els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de la mateixa. Transparència i comunicació no han de ser només paraules buides per utilitzar a la campanya.. (Veure acta de la  Junta)

A les Juntes es publiquen coses com inici d'expedients d'infracció urbanística, multes, la relació de despeses de l'Ajuntament, llicències d'ocupació de la via pública

- A aquesta Junta es va suspendre fins el proper dia 16 d’octubre de 2014 l'inici de l’execució del contracte administratiu de les obres del projecte “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització Gotmar del Port de Pollença Fase II” adjudicat a l'UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA – CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU SLU, per un import de 839.136,71-€, més 176.218,71-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 1.015.355,42´-€ (IVA inclòs La suspensió de l’inici d’execució de les obres queda fixada. 

Hi ha un bon grapat de projectes pressupostats que es té la intenció de fer entre l'estiu i les eleccions, un disbarat electoralista i una demostració de les formes de fer de PP&PI.

-Es va aprovar la proposta del regidor delegat de Recursos Humans relativa  a treballs de col·laboració social:

Vista la proposta del regidor delegat de Recursos Humans Sr. David Alonso García   del següent tenor:

“1. Que les instal.lacions del poliesportiu de Pollença amb l’objecte de donar el més i millor  servei als usuaris   romanen   obertes  des de les vuit  hores del matí  fins les  22.30 hores del vespre  de dilluns a divendres .

2. Que s’hi desenvolupen  també estades esportives durant el període estival  , cosa que  fa necessari ,   i sobre tot per les tardes , el suport d’una persona  ,  tal vegada  un/a ajundant/a de recepció ,  per   atenció , control   i informació als usuaris així com  detecció  de incidències.

L’obra en qüestió   és d’utilitat social i  en benefici de la comunitat .

3. Que, des del Servei d’Ocupació de les Illes Balears ,SOIB,  se’ns va informar  sobre el programa de Col.laboració Social  que les  Administracions Públiques poden utilitzar,  programa que s’ajusta a  aquest projecte .

Per la qual cosa, Proposo a la Junta de Govern  Local  :

 Sol.licitar l’adscripció de treballadors  perceptors de prestacions  d’atur  en treballs de col.laboració temporal . Que en el cas que ens ocupa  afectaria a un treballador/a  perceptor de la prestació o subsidi d’atur,   per un termini  de fins a  6   mesos.  L’ajuntament completarà, mentre realitzin els treballs, la prestació o subsidi fins a l’import de la base reguladora pel càlcul de la prestació contributiva  que l’interessat  estigués percebent.  En tot cas, es garantirà el 100% del SMI, vigent en cada moment

- Es va aprovar l'adjudicaciódel contracte de “Subministrament d’unes impressores multifunció de l’Ajuntament de Pollença” a la única plica presentada  pel licitador PASTOR SOFTWARE – HARDWARE S.A., per  un import de  25.744,54 (iva inclòs)

- Dació de compte de la resolució d’alcaldia relativa al contracte de serveis de les estades esportives d’estiu: vist l’empat entre les proposicions presentades per l’empresa FONAESPORT SL i INICIATIVES DE CIUTAT SL la Mesa va proposar que es decidís la proposta d’adjudicació mitjançant sorteig. Ambdós licitadors varen manifestar la seva disconformitat que no va ser acceptada i al sorteig va guanyar FONAESPORT SL

- Es van adjudicar amb el vot en contra del regidor d'UMP els contractes menors privats d’interpretació artística dels concerts de dia 6  i 20 d’agost de 2014

 

- Es va aprovar l'adjudicació al licitador  DORNIER SAU, contracte d’arrendament de les màquines expenedores de tiquets d’aparcament instal·lades per a la regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies públiques de Pollença per un import de 22.625,75€ (IVA exclòs)

- Es va aprovar el conveni de col·laboració per a la recollida de roba usada en el terme municipal de Pollença entre l’Ajuntament de Pollença i la FUNDACIÓ DEIXALLES

 Ferreres al periódico de catalunya

 

 

 

Vitam Aeternam P

Alternativa | 17 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Les criatures del costat fosc de la politiqueria s'aferren a la penya dels principis permanents i inalterables per tal d'aconseguir la vida eterna en el càrrec. I recordau, qualsevol semblança entre  personatges,  institucions, símbols, animals et alia d'aquestes imatges, és pura coincidència.

 

 

 

Respostes?

Alternativa | 16 Juliol, 2014 07:53 | facebook.com twitter.com

Aquestes són  precs i preguntes que van ser contestades al darrer ple de juny però que havien estat formulades ja al ple d'abril

- Respecte a les obres realitzades a Can Llobera s’ha fet el corresponent  control arqueològic? Consideram i demanam que es faci   un estudi  històric previ i un control estratigràfic  murari del Casal, és a dir fer un seguiment del repicat de parets  per si aparieixien altres element constructius, com portes, dintells, finestres, etc.

Resposta del batle; les obres no impliquen cap demolició, només s'han adequat els banys i s'ha llevat fibro-ciment.

És lamentable que tot el que s'ha fet a Can Llobera s'hagi fet sense informar als partits de l'oposició i d'esquenes als ciutadans.

- En referència a les obres a Formentor a la que es diu Villa Maria o Villa Balma. Per què no es va obrir immediatament expedient d’infracció urbanística quan van conèixer que es feien obres sense la corresponent llicència (els vam enviar fotografies sobre els fets). S’ha comprovat que les obres que s'estan fent corresponen al projecte de reforma presentat que s'hauria de realitzar sense demolicions?

Resposta del batle; les obres no impliquen canvi de volum i estaven pendents de l'autorització de litoral i coses. S'obrirà expedient d'infracció i legalització.

Ens dona la impressió de que sense la nostra denúncia mai s'hagués obert el corresponent expedient d'infracció, que esperam veure.

- Al tema de les infraccions urbanístiques com pensen solucionar la dimissió del secretari dels expedients?

Resposta del batle; s'està negociant amb els sindicats, però es segueixen preparant i tancant expedients.

Aquest és un tema que requereix una ràpida solució, fa mesos que no hi ha secretari i això està afectant a un tema tan important a Pollença com és els dels nombrosos expedients.

- Un ciutadana ens deman si s’han obert expedients d’infracció urbanística a les obres realitzades a les parcel·les 478, 490 i 491 del polígon número 3 que es troben en zones protegides. La citada ciutadana va registrar una instància el 29 de gener (núm 592) sense haver obtingut resposta.

A pesar de que la pregunta havia estat registrada en abril el batle no havia cercat la informació.

- A la reunió de portaveus que es va fer a finals de febrer sobre el Festival ens van dir que s'eliminaria el cicle de literatura. El mateix ens van dir a la comissió informativa. Poc després es va tornar a parlar d’incloure alguna activitat de literatura  al Festival. Ja saben que passarà amb les activitats de literatura?

No va haver resposta però sembla que finalment no hi ha cap activitat relacionada amb la literatura. Confiam que la legislatura que ve a la fi es faci un Festival des del consens i la participació. Veure programa de Festival

- En referència als 70.000 euros que hi ha previst invertir a una pista multiesportiva que quedarà aïllada. Insisitim en millorar el conveni amb l'IES Clara Hammerl, i que l'ajuntament assumesqui la gestió del les instal·lacions esportives existents en horari no lectiu ; dos camps de bàsquet i un de futbol externs, així com un espai molt aprofitable per jugar els nins. Per què no es fa?  El problema de Pollença més que de manca d'instal·lacions és de manca de personal i d'una estructura organitzativa del manteniment de les instal·lacions. Com es troba el projecte del poliesportiu del Port de Pollença. Llevaran la pista de futbet? Tornam a recordar al regidor d'esports que la millor manera de arribar a consens en el tema dels esports es convocar una assemblea de l'Àrea d' Esports, en la qual el tècnic treballava amb l'anterior regidor. Per què no es convoca?

Va respondre el regidor d'educació que l'Institut havia d'invertir més. El regidor d'educació va dir que tenia previst fer l'assemblea abans d'acabar juny però que no havia estat possible i que la farà tan pres com sigui possible. De la resta no van dir res.

Insistim en cal aprofitar millor les instal·lacions que tenim, reforçar el seu manteniment i fomentar la participació ciutadana. No anar fent i desfent instal·lacions sense planificació ni control amb el resultat de canviar la gespa dels camps de futbol en menys de deu anys o voler llevar una pista de futbet feta la passada legislatura.

Respecte a la crisi interna al Real Club Nàutic Port de Pollença l’equip de govern té informació de la mateixa, pot informar de la mateixa al ple?

Resposta del batle; no sap res més que el que diu la premsa.

Esperam més respecte per part del batle al ple.

- A les darreres actes de les Juntes de Govern hem vist que tant el batle com el regidor de serveis han cobrat diferents dietes. Ens poden explicar com quan i amb quin fonament legal s’han cobrat aquestes dietes?

Resposta del batle; són despeses de quilometratges ja que utiltiza el seu cotxe.

El cert és que fins ara no es cobraven aquestes despeses i que alguna no són de quilometratge, per exemple a la Junta del 20 de maig hi ha despeses de 223,67 euros del batle de representació d'abril

 

 

 

LingŘÝstica cantonera

Alternativa | 15 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Avui  un article d'en  Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

A altre missatge us parlava d'un cièntífic de la taifa valenciana que havia desentrallat el misteri de la llengüa ibèrica. Tanmateix crec que s'equivocava en postular l'origen ibèric del valencià: l'orígen de la nostra llengüa és el xinés, com podeu comprovar en el dibuix que us envii…

 

 

 

Respostes que retraten

Alternativa | 14 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Una part important de la nostra feina d'oposició són els precs i preguntes que plantejam als plens bé a proposta dels ciutadans o de la nostra pròpia assemblea. Aquests són precs i preguntes que han estat contestades als darrers plens que va haver temps per respondre .Com vereu algunes d'aquestes respostes retraten el poc respecte pel ple i les mocions que aprovam  del govern PP&PI 

- Ens informen que a l'altura de Son Brull han tirat un munt de formigó damunt un sèquia on hi corre molta aigua quan plou. Poden enviar al zelador per comprovar aquests fets? i al carrer de la Nansa del Port Pollença sense que s'exposi a l’exterior de l’edifici, el cartell d’autorització de l’obra, amb les dades del constructor, arquitecte i aparellador supervisors de les obres. Poden comprovar aquests fets i aquestes obres?

Va contestar el batle que enviaria al zelador a comprovar aquestes denúncies.

- Com es troba el procés de contractació del tècnic de medi ambient? La regidora de medi ambient va dir en novembre que s'estaven fent els plecs...

La regidora de medi ambient, María Buades (PP) va tornar a contestar que s'estava fent feina però passen els mesos i sembla que no tenen cap intenció de treure aquesta plaça.

- Al ple de novembre el regidor de serveis va dir que s'utilitza menys quantitat de líquid per esquitxar. Es poden donar xifres d'aquesta reducció d'herbicida? També va dir que era una primera mesura per anar cap al compliment de la moció en contra dels herbicides, que s'ha de fer de manera progressiva. S'ha adoptat alguna mesura més?

Va contestar el regidor de serveis socials, Martí Roca (Lliga) i va dir que exactament no sabia les xifres, que era molt difícil de complir la moció i que no s'havia adoptat alguna mesura més. Que havia tres baixes a l'àrea de llarga durada (que s'intentarien cobrir a través del SOIB) i que per això s'havia contractat una empresa privada per fer la feina

Cal dir que aquesta pregunta la vam fer al ple de març i no va ser contestada fins al darrer ple de juny, entre foto i foto de propaganda el regidor podia haver trobat temps per cercar les dades que se li demanaven a un ple. És lamentable que no s'hagin pres la moció aprovada al ple més seriosament i que posin excuses a un tema que és de voluntat política.

- Al 2011 vam presentar a l’equip de govern per les sol·licituds de subvencions de les obres a incloure en el Pla d’Obres i Serveis; la feina que va fer l’Associació de Veïns de la Cala Sant Vicenç al 2008. Un extens dossier al que s’identifiquen tota una sèrie de feines a realitzar per millorar l’espai públic de la cala; repàs de pintura, senyals de trànsit i indicadors, enllumenat, papereres, zones enjardinades, portetes del comptadors, els parques, les coves, la plaça dels pins... I que encara no s'ha fet. Tenen present aquest estudi i qualque planificació per realitzar-ho?

Va contestar el batle per dir el que s'havia fet i pensaven fer  a Sant Vicenç però de l'estudi que demanvam i de planificar la feina res de res.

 

- S'ha estudiat per part de l'Ajuntament la possibilitat de pagar als treballadors la part meritada de la paga d'estiu que es va suprimir? Totes les sentències que s'ha fet fins ara sobre el tema han sortit favorables a les treballadores i treballadors.Hi ha ajuntaments que han signat convenis amb representants dels treballadors sense necessitat d'anar a judici, amb la clàusula  que si hi ha una sentència d'un  òrgan de rang superior (constitucional) que no digui aquesta part de la paga no es pot cobrar s'hauria de tornar o restar aquests diners.

Va contestar el batle  no. Quan es tracta dels drets dels treballadors el PP el té molt clar.

- Al ple de juliol del 2013 el batle va dir que els informes que s'havien de fer respecte a l'auditoria, aprovats per unanimitat al ple de febrer, ja es trobaven en marxa. Segon CiU al mes d'agost, fer aquests  informes a la màxima brevetat possible era imprescindible per pactar amb el PP. Al mes de gener el batle va contestar que els informes d'Intervenció i Secretaria estaven pràcticament acabats, que faltava contrastar-les... Ja s'ha complit un any de l'aprovació de la realització d'aquests informes i els continuam esperant. Quan es deixaran de riure de les decisions d'aquest ple?

Va contestar el batle que ja havia l'informe de l'interventor però faltava el de la secretària. Una altra moció que no es compleix i un exemple més de la transparència del govern PP&Pi, a aquest tema ja hem esgotat els adjectius.

 


 

Estrena de "Muerte accidental de un inmigrante"

Alternativa | 13 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 

El dimecres 2 de juliol s'estrenà al Cineciutat «Muerte accidental de un inmigrante», un documental dirigit per Pedro de Echave sobre la mort d'Alpha Pam, el jove senegalès que va morir l'any passat víctima d'un reial decret.

Ens referim al reial decret llei 16/2012, aprovat pel govern Rajoy ara fa dos anys i anomenat cínicament «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones». Què ha significat l'aprovació d'aquesta llei? Òbviament tot el contrari del que assegura el seu títol: copagament de medicaments, inclosos els pensionistes, i de serveis que no es consideren bàsics com el transport sanitari no urgent o les pròtesis, retallada en personal... L'estalvi econòmic que pretenien ha estat sobretot en personal (28500 treballadors manco en dos anys, 615 a Balears) i això lògicament ha repercutit en tancament de llits i, sobre tot, amb augment de les llistes d'espera. Com exemple: l'espera mitjana per aconseguir hora amb un especialista és de 67 dies; la xifra més alta de la sèrie històrica que ofereix Sanitat (fa un any que no actualitzen les dades). Hores d'ara ningú es creu la història de «l'estalvi»; tots hem vist clarament la maniobra d'intent de mercantilització de la salut, de privatització i externalització de serveis, d'empitjorament premeditat del servei per acabar de convèncer als qui creien en la sanitat pública... En fi, el de sempre: la socialització de les pèrdues i la privatització dels beneficis, l'apropiació d'allò comú per part de les elits extractives...

Però, allò més greu de l'infame decret és l'exclusió del sistema sanitari als immigrants sense papers en regla. O en altres paraules, la fi de la sanitat universal.

El documental «Muerte accidental de un immigrante» simplement mostra això que tots sabem: que retallar en sanitat mata. Que la mort, en realitat no és «accidental», sinó previsible i anunciada. Però fa que ens fixem en un aspecte essencial (perquè la immensa majoria, encara que ho sabem i ho consideram intolerable, acabam insensibilitzant-nos): que mata persones (i posam l'èmfasi en «persones»). Persones que xerren amb els seus veïnats, que estimen, que tenen amics de l'ànima, que miren el futbol i s'enfaden si el seu equip perd, que tenen mare i família a milers de quilòmetres a qui els diuen que no es preocupin, que tot va bé... Persones que el seu únic «delicte» és que tenen un problema burocràtic (no tenir uns determinats documents).

El documental ens parla del final d'Alpha Pam: de com no el podia visitar un metge de capçalera que li fes un seguiment perquè «no hi tenia dret», de com el visitaren gairebé d'amagat al PAC de Can Picafort, de com l'enviaren a l'Hospital d'Inca amb un full que deia que li fessin una radiografia ja que sospitaven que es tractava del cas primari d'un brot de tuberculosi que hi havia hagut al municipi, de com l'hi feren signar un full que es compromteia a pagar el servei, de com no l'hi feren la radiografia i l'enviaren a ca seva amb uns antibiòtics, de com va morir uns dies després a l'escala de ca seva vomitant sang.

Però també ens parla de la seva família del Senegal, de com va decidir anar-se'n, de com l'enyora el seu amic de l'ànima Kalidou amb qui va fer el viatge i amb qui vivia fins que va morir, dels problemes que tenia per trobar feina i aconseguir un permís de residència, dels records de la seva amiga Xisca o la seva exparella Alaina.

El dimecres que era l'estrena, quan arribàrem a l'Escorxador, ens trobàrem una cua llarguíssima. Hi havia tanta gent que varen haver de fer la projecció simultània a les 4 sales a la vegada. Fet ben normal ja que a més de l'interès que desperta el documental, aquest es va finançar amb les aportacions que persones i entitats férem a través d'un crowdfunding. En paraules del director Pedro de Echave, «aquest documental és del poble i ara tornarà al poble» ja que, sota llicència de Creative Commons, serà lliure.

 

Els comptes clars. Informe econ˛mic 2013

Alternativa | 12 Juliol, 2014 18:21 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença feim públic «Els comptes clars. Informe econòmic 2013 d'Alternativa per Pollença», un informe que mostra tota la informació econòmica relacionada amb el partit, ja que la transparència i la no professionalització de la política formen part no només de les nostres demandes, sinó també del nostre funcionament intern.

Un cop acabada la campanya de la renda, des d'Alternativa per Pollença feim públic l'informe que hem elaborat per donar a conèixer la situació econòmica del partit. Tot i que aquesta informació sempre s'ha fet pública, a l'assemblea de juny es decidí centralitzar-la, sintetitzar-la i publicar-la en forma d'informe anual. Tenim ben clar que la transparència que demanam, i de la que tots els partits se'n fan ressò quan arriben les eleccions, ha de ser també una norma de funcionament general.

Alternativa per Pollença ha tancat l'any 2013 amb un excedent de 2.267€. Ha ingressat 6.135€ i ha gastat 3.868€. La principal font d'ingressos (un 79%) prové de la major part del sou que els regidors no es queden i donen al partit. La principal despesa ha estat en aportacions externes (en col·lectius, lluites o projectes amb què ens identificam); aquest any les aportacions han estat a la caixa de resistència dels docents i al micromecentage per al rodatge del documental “Muerte accidental de un immigrante”. A més, no tenim cap persona contractada per a l'organització (tothom que hi participa ho fa desinteressadament), no tenim cap crèdit bancari, ni cap local en propietat o lloguer.

Es pot consultar l'informe complet clicant sobre la imatge.

 

Pollença, 12 de juliol de 2014

Alternativa per Pollença 

  

 

Tots som iguals davant la llei, i un mŔ negre!

Alternativa | 12 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui  un article d'en  Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Amb l’infanta Cristina el jutge Castro ha topat fort i la rella no entra. Ja me teniu el tres cappares de fiscalia (Horrach, Barceló i Torres Dulce) fent d’advocats defensors amb trucs i baldufes, desqualificant el jutge deixant-lo com un pedaç brut, amb arguments “ad hominem” que són els arguments dels que no tenen altra aferratall. Per afegitó, en Rajoy també s’apunta a la innocència de la pobre infanta. Pobreta, haveu de comprendre que ella no entén de números, ni sap el que firma i això que fa feina a la Caixa i va estudiar a Nova York.

Perquè quedi clar que tots som iguals davant la llei, la Secretaria General de CCOO de Balears, Katiana Vicens, per rompre, suposadament, un vidre d’un autobús un dia de vaga, la fiscalia demana 4 anys i mig de presó i 13.140 € de multa. S’entén, no hem de voler comparar una sindicalista radical amb una infanta, germana rei; encara hi ha classes.

Ja me direu si tots som iguals davant la llei quan hi ha deu mil alts càrrecs aforats; fins i tot ells mateixos tenen la cínica santa barra parlar de la igualtat davant la llei. El rei Juan Carles que també feia el mateix sermó serà aforat pel PP sospitosament a la correguda no fos cosa que l’engrunessin...

Els alts tribunals CGPJ, Tribunal Constitucional y Tribunal Suprem, tots ells han nascut viciats de la repartidora entre el PP i el PSOE, algun amb una participació decorativa d’altres partits. De tal manera que xerrar de la independència del poder judicial fa rialles o més bé plorera. A l’hora de dictaminar sentències saben bé a qui deuen la cadira.

Albercocs i cireres

 

 

Volem informaciˇ no propaganda (Junta 20 de maig)

Alternativa | 11 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Feia molt de temps que no penjavam el resum d'una Junta de Govern i és que quan ens arriben els actes de les Juntes ja ha passat massa temps i perden actualitat i per tant interès. Per exemple l'acta que comentam avui és del 20 de maig i ens ha arribat el 4 de juliol. Vam demanar al PP&PI, al ple,  la publicació d'aquestes actes a la pàgina municipal, però res de res, els interessa més fer-se autopropaganda (què pagam tots) que informar als ciutadans. També és lamentable que els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de la mateixa.Transparència i comunicació no han de ser només paraules buides per utilitzar a la campanya. Volem informació no propaganda. (Veure acta de la  Junta)

A les Juntes es publiquen coses com inici d'expedients d'infracció urbanística, multes, la relació de despeses de l'Ajuntament, llicències d'ocupació de la via pública

A aquesta Junta es van adjudicar les obres d' Ampliació del Centre de Dia per adequar-lo i ubicar un despatx en un espai ja cobert en el mateix edifici mitjançant contracte menor a “INVER MASCORDA S.L.”, amb per un import total de 17.760,39 euros (IVA inclòs)

Un tema realment sorprenent és que s'aboni ara  el consum elèctric del 2009-2014 de l’immoble del carrer Sant Jordi que va ser llogat durant aquells anys per a la ubicació de l’àrea de Serveis socials. estam parlant de 13.076,23 euros.

A la Junta també podem veure despeses relacionades amb la crisi, ja que el regidor de serveis socials passa olímpicament de convocar la comissió anticrisi. A aquesta Junta es van parovar ajudes per 2200 euros i compres de queviures d'ajuda a la crisi per valor de 2047,97 euros

A la Junta es va informar de la Resolució de Batlia de l’expedient de contractació d’arrendament de les màquines de l'ORA. Es va adjudicar el servei de desratització, desinsectació i desinfecció (DDD) d’espais i edificis públics

a l’empresa Jaime Carbonell Valls SLU per un import de 9.834,71 €, més 2.065,30 € d’IVA.

Es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres relatives al projecte Adequació del Casal de Ca’n Llobera a biblioteca i museu” a l’entitat “CONSTRUCCIONES OLIVES SL per un import total de 209.440,76-€ (IVA inclòs). A aquest punt voliam comentar que el projecte de Ca'n Llobera s'ha realitzat d'esquenes totalment tant als partits de l'oposició com al ciutadans.

A aquesta Junta es va aprovar l’ampliació del termini per a presentació de les proposicions al concurs d’idees per a la redacció del projecte de l'antiga peixateria. S'acorda enviar als licitadors de les peticions de la plataforma un tèntol per a la Pescateria que sol·licita que la reforma de l’edifici s’obri a la participació ciutadana, i que es concreti en tres accions: llevar la paret que la tanca, a rreglar les parets de forma senzilla i intentar recuperar les pedresIi de l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA), mitjançant la qual demana que es conservi la peixateria, i que es recuperin les pedres de l’interior.

A la Junta es va aprovar el document de Política Integrada de Qualitat i Medi Ambient de les platges de Pollença

 

Deslleials i populistes s'han posat d'acord

Alternativa | 10 Juliol, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Avui us esperam a l'Assemblea Popular Oberta,

a les 20:00 a la sala del claustre de Pollença.

A Alternativa per Pollença consideram que el repartiment d'àrees de govern entre PP i PI respon totalment a motius partidistes, no té cap lògica i no permetrà una bona gestió de les mateixes, el que finalment perjudica als ciutadans. Especialment greu ens sembla com s'ha dividit l'àrea de Cultura aquesta legislatura. L'únic positiu que podem dir és que no augmenten les dedicacions exclussives.


Quatre mesos després de les dimissions de na Malena Estrany i Tomeu Fuster (ex Lliga), i de Miquel Ramon (CiU)a la fi PP i PI han arribat a un acord per repartir-se les àrees de govern sense cap lògica i demostrant que no hi ha una autèntic equip de govern, que faci feina amb col·laboració i implicació en torn a un programa comú. El que hem pogut veure aquests quatre mesos és la lluita entre dos partits per repartir-se cadires sense pensar en el servei eficaç als ciutadans.

La lluita partidista entre PP i PI ha donat resultat a una estrambòtica divisió de l'àrea de Cultura que al principi de la legislatura incloïa els serveis de l'Escola de Música, Festival, normalització lingüística, i evidentment les biblioteques... Ara tots aquest serveis es divideix entre quatre regidors ni més ni manco.

Resulta ridícul que el batle ens vulgui fer ara combregar amb rodes de molins i declari que "l’acord s’ha torbat per una qüestió de responsabilitat mútua, volíem escollir les millors persones per obtenir els millors resultats i no hi ha res més darrere” quan fa quatre dies des del PI s'acusava al  batle de  deslleialtat, de posar entrebancs, de comandar i no governar... I el mateix batle responia dient que el PI té un líder populista i que només cerquen rèdits polítics... Una demostració de que el que ha hagut aquest quatre mesos entre PP i Pi té molt poc a veure amb la responsabilitat i molt amb una disputa partidista en el que el darrer ha estat pensar en el que fos millor pels ciutadans.

El batle no ens ha informat del  repartiment d'àrees però segon el que ha publicat la premsa aquest seria el repartiment, si no ens equivocam (amb tant de canvis no és fàcil saber ja qui gestiona qué):

 

Tomeu Cifre Ochogavia. PP. Batle, àrea d'urbanisme, cultura  (dedicació exclusiva). Ha cedit la ràdio.

 

Maria Petra Buades Cifre. PP. Turisme, Policia, Medi Ambient i EMSER. (dedicació exclusiva)

 Francisca Cerdà Nadal. PP.  Delegació del Moll i residència. Suposam que ha cedit les festes, fira i mercat del Moll.

Miquel Llobeta Vives. PP.  Serveis Socials .Ha cedit Feste, fires i mercats.

David Alonso Garcia. PP. Personal, Oficina d'Atenció Ciutadana, Noves Tecnologies i Hisenda.

Martí Roca Olivieri. Lliga. 1r tinent de batle. Educació, serveis, cementeri i ara també el Festival. Ha cedit educació i medició cultural

Joan Ramon Mateu. CiU.  Esports, Escola de música i normalització Lingüística. Entra en la Junta de Govern.

Teresa Ferré. CiU.  Cala Sant Vicenç,  Fires, Mercat, Comerç i Participació Ciutadana.

Marilén Capllonch. Lliga.  Educació, Biblioteques i Mediació Cultural 

Margalida Capllonch. Lliga. Ràdio Pollença i  Joventut.

 

 

 

 
1 2 3 ... 166 167 168  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb