URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

PÓgina web

Alternativa | 19 Octubre, 2019 16:50 | facebook.com twitter.comENS PODEU SEGUIR
A LA NOSTRA
NOVA PÀGINA WEB 
https://alternativaperpollenca.com/ 

Denunciam lĺabandonament del jaciment de Bˇquer

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:07 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa Per Pollença (A) denunciam l’abandonament del jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer per part de les institucions Igualment fem pública la nostra més enèrgica repulsa davant els actes incívics comesos al jaciment.

Al Pedret de Bóquer es troben les restes d’un important poblat talaiòtic, que amb el pas del temps es convertí en la famosa ciutat dels bocchoritans, que fou una de les ciutats més rellevants d’època romana. A pesar de que  ple del Consell de Mallorca va aprovar al mes de març la delimitació del jaciment (Bé d’Interès Cultura amb categoria de monument), aquesta delimitació no ha frenat el progressiu deteriorament  del mateix com podeu veure a les fotografies que adjuntam que mostren escombraries per tots els voltants, restes d’un foc, un abocament a la bóta en la qual els bocchoritans preparaven el tint porprat, amb el qual comercialitzaven devers el segle III dC i que servia per acolorir les túniques dels romans. Un abocament on es veuen exactament les mateixes deixalles que ja es van fotografiar els anys 2017 i 2018. Uns actes incívics davant els que mostram la nostra enèrgica repulsa, però a la vegada hem de denunciar l’abandonament per part de les institucions del jaciment arqueològic.

És vergonyós i una autèntica pena tenir en aquest estat d’abandonament el nostre patrimoni arqueològic, únicament protegit del vandalisme per l’espessa vegetació que el va tapant. Ens hauríem de plantejar com pretenem evitar actes vandàlics si, a part de no posar-hi cap obstacle, els òrgans responsables, amb la seva indiferència, no ensenyen a valorar i conservar el nostre patrimoni. A quina societat aspirem si, amb tanta facilitat, ens desfem i oblidem el nostre registre material, el nostre patrimoni?

Ja és hora que l’Ajuntament i el Consell es prenguin seriosament el patrimoni i dediquin més esforços a netejar, protegir i excavar el jaciment. La continuïtat del patrimoni arqueològic requereix polítiques actives d’excavació, conservació, difusió. 

El Govern municipal oculta la contaminaciˇ de les platges

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:06 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa denunciam l’ocultament per part del govern municipal del darrer episodi de contaminació de les aigües de bany de les platges del municipi i de no haver actuat en defensa de la salut pública restringint el bany.

Les mostres d’aigües de bany que s’analitzen de manera calendaritzada per part de la DG de Salut Públicacorresponents al principi d’aquesta setmana (dilluns) i a les platges de Pollença, varen donar com a resultats nivells de contaminació per E. Coli en alguna de les platges del municipi.

L’Escherichia coli és un bacteri la presència de la qual en les aigües és un indicador comú de contaminació fecal i que, ingerida, pot causar infeccions. En funció del nivell de presència d’aquesta en la mostra d’aigua, la direcció general de Salut Pública classifica les zones de bany com a zona apta, bany temporalment restringit o bany temporalment prohibit, tot i que la competència en la gestió i possible tancament de la platja o prohibició del bany és municipal. Els resultats de les analítiques del dilluns 12 donaven, concretament per a Cala Molins com a zona per a prohibir temporalment el bany (valors d’Escherichia colimajor a 2.000 ufc/100ml).

Tot i que el dimarts matí la regidora responsable (Maria Buades, de Tots per Pollença) i el tècnic de medi ambient tenien els resultats en les seves mans, no varen actuar en conseqüència, ja fos prohibint el bany temporalment, o com a mínim informant la ciutadania al respecte. Tampoc hi va haver cap informació l’endemà, i si hi havia restriccions al bany estaven relacionades amb el mal temps. Els resultats de les les anàlisis que es tengueren dijous ja han donat la zona com a apta.

Demanam a l’equip de govern (Tots-UMP-PP-PI) que faci públiques aquestes analítiques a la web municipal (ja que fa 4 anys que els sentim reclamar transparència) i donin explicacions de per què s’ha posat en risc la salut de la gent i s’ha ocultat aquesta informació a la ciutadania. Tal vegada el govern de dretes considera que la «bona imatge» del municipi o els interessos econòmics de les empreses turístiques són més importants que la salut de les persones o el dret a la informació?

El Torrent de la Vall dĺEn March ha estat arrasat

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:05 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa reclamam que l’Ajuntament exigeixi l’aturada immediata de la intervenció i demani responsabilitats a la resta d’administracions implicades per la destrossa feta amb maquinària pesant al Torrent de la Vall d’En March.

Veient les imatges, qualsevol persona podria pensar que es tracta d’un camí, d’una pista forestal o de les obres d’una carretera. Però no. És el Torrent de la Vall den March, en el tram voreja el camí que va cap a Can Huguet, per darrera Can Pontico, i fins al Pas d’en Barqueta, després que hagi estat arrasat per maquinària pesant. Desconeixem de moment qui n’és el responsable, tot i que l’estil de la destrossa fa inevitable recordar l’actuació sobre el Torrent de na Borges encomanada per la Conselleria de Medi Ambient aquest hivern passat. Des d’Alternativa per Pollença reclamam que l’Ajuntament es posicioni, exigeixi l’aturada immediata de la intervenció i demani responsabilitats a la resta d’administracions implicades.

Aquesta intervenció ha afectat un tram d’uns 250 m. però segurament no han acabat, ja que les màquines encara són allà. Han afectat una superfície superior a la llera del torrent, arribant fins el marges de l’alzinar i la carretera, aplanant i donant pendent, fet que ha suposat moure totes les pedres pròpies de l’escorrentia i que també esmorteixen els efectes de les torrentades. És aquesta una intervenció desmesurada, que suposa una supressió gairebé total dels hàbitats naturals existents a la llera i els marges, i un impacte ambiental greu que afecta la flora i la fauna de la zona humida. No sabem a què respon aquesta intervenció, però si, tal com sembla, està motivada per la «neteja» del torrent després de les torrentades d’aquest hivern, bastaria amb haver retirat les branques i arbres caiguts, i no hi ha necessitat d’arrasar el torrent i la flora i fauna que l’acompanya.

Hem de recordar que la suposada «brutor» dels torrents (o sigui, vegetació i pedres) no provoquen inundacions, i que hi hagi vegetació dins les lleres (cosa que el ritme hídric intermitent permet), fa precisament que es redueixin els efectes de la torrentada, a la vegada que ajuda a augmentar la infiltració als aqüífers. Els problemes se solen donar als llocs on la intervenció humana hi ha posat obstacles artificials: passos formigonats, ponts, zones inundables construïdes, barreres i tancaments de filferro… 

Precs i preguntes. Ple 24/07/19

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:03 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la segona part del ple del passat 24 de juliol 2919, la de control i seguiment, amb les respostes de l’equip de govern a les preguntes que registràrem.

1.- Informació de Batlia.

No hi ha informacions de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de batlia.

– Aprovació de pagament de despeses de transport a Toni Canàves

– Dos nomenaments de lletrat i procurador per a respectius contenciosos.

– Dos lliuraments a fons a justificar a treballadors.

– Anul·lació d’obligacions reconegudes pendents de pagament.

– Dues modificacions de crèdit.

3.- Precs i preguntes.

1.- Quina empresa fa els vídeos institucionals?

Un autònom, Martí Morro. Sorpresa!

2.- Aquesta empresa ha fet feina a la campanya electoral de Tots per Pollença? I a la d’Unió Mollera Pollencina? I a la del PP?

A Tots els hi va fer les fotografies, al PP segons el regidor Alonso un treball puntual i a UMP també hi va treballar. Per tant, que cada un tregui les seves conclusions.

3.- Com s’ha fet la contractació d’aquesta empresa? 

Els vídeos s’han contractat de manera directa.

4.- El batle va dir a la campanya electoral que publicarien les despeses de la campanya electoral. Per què no ho ha fet? Ho pensen fer?

El batle va dir que no recordava haver-ho dit, però pot ser que fos així, i que ells reten els comptes amb la Junta Electoral. El que de forma resumida vol dir que no publicaran la seva despesa.

5.- L’eliminació del projecte de reforma de la peixateria suposarà la pèrdua de 138.000 euros de subvenció del Consell de Mallorca?

No ho saben, però estan intentant esbrinar quina és la situació de la resolució d’aquest projecte, i tot i que tenen fins gener de 2020 per justificar, les modificacions que pretenen dur a terme suposaran uns terminis d’execució superiors.

6.- Referent a la redacció d’aquest nou projecte i els usos als que es destinarà l’edifici de la peixateria; pensen incomplir el que va acordar el ple d’aquest ajuntament, que establia que es realitzàs un procés participatiu per a decidir-ho?

Segons el batle, abans d’aquest projecte ja es va fer un procés participatiu durant la seva legislatura, el qual va ser un autèntic nyap. Segons ell, una vegada amb el nou projecte veuran quins usos li donen, però el de oficina de informació turística és segur. Per tant, ja sabem que entén per participació: tendrà els usos que ell permeti.

7.- Per quin motiu pensen incomplir la decisió del ple (sense cap vot en contra) i tornar a utilitzar herbicides?

Segons el senyor Nevado, el Consell també els utilitza, i ara el Consell els hi ha recomanat dos productes sense glisofat per poder fumigar.

8.- El senyor Nevado pot explicar els motius de la renúncia dels números 3, 4 i 5 de la seva llista electoral?

El tercer i el quart al tenir adjudicat esports el seu partit, veien incompatible amb les seves empreses ocupar el càrrec, i el cinquè ho va fer per motius personals. Excuses que ens semblen molt magres; ja que segurament hi haurà una redistribució de les àrees, i no tendrien perquè ocupar esports.

9.- Han deixat de publicar informació a la pàgina municipal com les actes de les Juntes de Govern o la informació del ple; ho pensen fer? Quan?

Segons ell això no ho publicaven funcionaris, només regidors; i ells ara mateix no tenen capacitat per fer aquesta tasca. Si una vegada algun funcionari o treballador ho pot fer es farà. Ja podem imaginar que amb aquest tema hi haurà una reculada important.

10.- Publicarà el batle la seva agenda de feina?

No! No ho pensa fer. Les coses clares des del primer dia: no a la transparència!

11.- Amb l’entrada de la nova regidora pensen redistribuir les àrees?

El batle va dir que si que les redistribuirien. A veure com queden aquestes

12.- El batle pensa delegar cultura?

Si, el més aviat possible. Ho farà tot d’una que entri la nova regidora

13.- Per quin motiu, després de nou anys, la nau de serveis del polígon encara no té comptador de llum propi? Té els permisos d’activitat en regla?

Es va treballar bastant a l’anterior legislatura i ara estan pendents d’un certificat i després aconseguir la cèdula. Referent a la llicència d’activitats, varen dir que com empresa municipal no en necessita.

14.- Per què es permet al personal funcionari gaudir d’un horari d’estiu i es discrimina al personal laboral que ha de fer feina al sol?

Segons el batle hi ha uns treballadors que tenen un conveni amb un horari i els altres amb un conveni diferent no. Com veurem a la pregunta 16, hi ha vegades que els convenis no interessen tant.

15.- El concert anunciat de Sopa de Cabra s’acabarà celebrant? En cas de que no ser així, s’haurà de pagar alguna indemnització?

El batle va dir que s’havia iniciat l’anul·lació del contracte, i que havien realitzat una nova oferta de la qual estan esperant resposta. És evident que el Junts va gestionar malament el contracte, amb presses electoralistes, però el nou Batle no ha fet res per arreglar la situació, i només ha intentat treure rèdit polític i tapar les seves pujades de sou i retallades de plens. Pel que ha sortit a premsa, sembla que el concert no es farà a Pollença.

16.- Referent a la darrera contractació d’EMSER; ens poden dir perquè el gerent no ha seguit el procediment establert al Conveni Col·lectiu (article 50d)? Quin paper té la regidora Francisca Cerdà Nadal en aquesta contractació?

Al demanar Juntes Podem pel tema, la regidora Francisca Cerdà Nadal, va dir que hi havia una necessitat urgent, amb una baixa inesperada, amb el borsí buit, i es va avisar a una persona que havia deixat un currículum, l’únic que tenia. Tot i que va admetre que no va complir els requisits, es va voler justificar dient que amb anterioritat ja s’havia fet. Argument que no justifica que la contractació s’hagi fet malament i ignorant el que estableix el Conveni i no comunicar-ho als representants dels treballadors.

En posterioritat, al torn de la nostra pregunta, el batle també la seva responsabilitat com a màxim responsable de l’empresa municipal.

17.- Per què s’ha eliminat del programa de la Patrona la campanya per un poble i unes festes lliures d’agressions sexistes?

No varen justificar la supressió de la campanya al programa en cap moment, tot i que varen dir que la campanya continuarà fent-se. Per nosaltres és una greu errada, i una falta de responsabilitat que al programa, amb la distribució que té, aquesta campanya no hi sigui.  

Intent de canvi dĺubicaciˇ del mercat dominical

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:03 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa demanam explicacions immediates al batle i al regidor de mercat davant les informacions sobre el canvi d’ubicació del mercat dominical per donar més espai a les terrasses de bars i restaurants de la plaça Major.

Avui diumenge, diversos placers ens han fet arribar la seva preocupació ja que des del govern municipal (Tots, UMP, PP) els han comunicat la seva intenció que el mercat dominical quedi desplaçat a Via Pollentia, i no es faci a la Plaça Major, on ha estat sempre. La mesura consistiria, segons la informació que se’ns ha transmesa, en allargar aquest desplaçament fins que acabi la temporada, aprofitant així que el darrers diumenges en motiu de les festes s’havia canviat la ubicació; fet que afavoriria clarament els bars i restaurants de la plaça, que els diumenges veuen minvada la seva ocupació de la via pública per mor, precisament, del mercat dominical.

Demanam explicacions immediates al regidor del mercat Miquel Llobeta i al batle Tomeu Cifre, per tal que expliquin aquesta informació que ha circulat avui pel mercat, i amb quina justificació i per quins criteris haurien pres una decisió com aquesta, de canviar la ubicació tradicional i emblemàtica del mercat de fruites i verdures, de manera unilateral.

Si això es confirma i es manté, serà una cacicada més del nou batle Tomeu Cifre Ochogavía que, apart de no comentar-ne res als grups de l’oposició (després d’haver-se passat 4 anys queixant-se de manca de consens del govern anterior), aposta descaradament per prioritzar els interessos particulars dels empresaris del sector turístic i no per mirar per allò comú.

Recordem que al programa electoral de Tots per Pollença, entre les 10 accions que pretenia realitzar en els 100 primers dies de mandat, hi duia consensuar amb els sectors implicats un esborrany d’ordenança d’ocupació de la via pública. Amb mesures com aquestes, tant pel fons com per la forma, es fa evident que o bé no compartim el significat de la paraula consensuar o bé que no considera la ciutadania un sector implicat.

Des d’Alternativa hem denunciat en repetides ocasions, i ho continuam fent, com es mercantilitza l’espai públic del nostre poble d’una manera desproporcionada, fent que les terrasses de bars i restaurants cada pic ocupin més espai; un espai que nosaltres defensam que hauria de tenir com a funció principal ser un lloc de socialització i gaudi públic lliure.

Fotografia ©Xesca Serra/Ajuntament de Pollença

Actualització: El Ayuntamiento de Pollença desiste del cambio de ubicación del mercadillo

El regidor de festes disposat a prevaricar

Alternativa | 03 Setembre, 2019 23:02 | facebook.com twitter.com

El regidor de festes de Pollença , Josep Lluís Pons (Tots per Pollença) ha declarat estar disposat a prevaricar incomplint la Llei de Protecció animal.

En una entrevista a la premsa local (Punt Informatiu) s’ha demanat al regidor de festes de Pollença, Josep Lluís Pons (Tots per Pollença) si estava disposat  a arriscar-se a ser sancionat per posar un gall al Pi de Sant Antoni, després de la polèmica generada per unes de les primeres declaracions del batle. La seva resposta va ser que sí que s’arriscaria si el batle li dóna suport, encara que s’hagi de pagar una multa de 1.500 euros. Agraïm aquestes declaracions que ens facilitaran la denúncia per prevaricació en el cas que realitzi aquesta actuació.

Pensam que el regidor encara no distingeix entre el que són comentaris que podia fer com a ciutadà a la barra d’un bar i el què significa ser un càrrec públic.  Col·locar el gall al pi significaria incomplir la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà, i no suposaria només una multa per a l’Ajuntament (o sigui, per a tots els contribuents) sinó també, per part nostra, una denúncia per prevaricació al regidor de festes i al batle en el cas que li doni suport.

Volem recordar al regidor de festes de Pollença que en el darrer Sant Antoni no hi va haver gall dalt del pi i la festa es va desenvolupar amb el mateix èxit de sempre. Li recomanam a ell i al batle que en comptes de crear problemes nous es dediquin a guanyar-se el sou solucionant els existents.

Ple dĺorganitzaciˇ legislatura 2019-23

Alternativa | 29 Juliol, 2019 00:03 | facebook.com twitter.com

1- Dació de comptes de les Resolucions de Batlia per les quals se nomenen els membres de la Junta de Govern, els tinents de batle, i les delegacions d’àrees i de competències a la Junta de Govern.

Es dóna compte d’una sèrie de resolucions de batlia pel qual s’ha decidit el següent:

-Junta de Govern: estarà formada pel batle, Alonso, Nevado, Cerdà i Buades. Se convocarà dos pics al mes. Delegació de determinades atribucions.

-Tinents de batle: se’n nomenen 4 en el següent ordre: Nevado, Alonso, Cerdà i Buades

-Delegació d’àrees: Nevado ( Serveis generals, Cementeri, Mercat i Festes del Port de Pollença, Delegació especial del Port de Pollença); Alonso (Hisenda i Contractació); Cerdà (Benestar Social, Residència i Igualtat); Buades (Medi Ambient, Administració electrònica, Comunicacions i Turisme); Pons (Infraestructura municipal i Festes de Pollença i Cala Sant Vicenç); Soler (Joventut, Normalització lingüística, Escola de Música i Biblioteques Municipals); Llobeta (Comerç, Fires, Mercat de Pollença i Delegació especial Cala Sant Vicenç); Xumet (Educació i esports).

-Càrrecs de confiança: es nomena com a personal eventual el cap de l’Àrea de Serveis a Tomeu Cerdà Estades, amb unes retribucions de 36.175€ anuals.

No es vota

2- Constitució de grups municipals i designació de portaveus

Cap sorpresa en aquest tema, cada partit és un grup municipal i el cap de llista és el portaveu, i si tenen més d’un regidor, el segon és el portaveu suplent, excepte en el cas de Tots per Pollença que la portaveu suplent és na Maria Buades.

Aprovat per unanimitat.

3- Constitució de la Junta de Portaveus

Es constitueix i els membres són el portaveu de cada grup municipal.

Aprovat per unanimitat.

4- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

Es proposa que, en lloc de ser cada mes, siguin el darrer dijous de cada dos mesos (els imparells).

Aquest és un dels punts principals d’aquest ple on l’equip de govern comença mostrant la poteta. Els tics antidemocràtics del nou pacte de govern no s’han fet esperar, tant en el què com en el com.

En el com: després d’haver-los sentit repetir i plorar tot el mandat passat sobre que l’equip de govern anterior era autoritari i menyspreava l’oposició, i no consensuava res; ara decideixen fer una retallada democràtica en tota regla i fidel a la seva manera de ser ho fan passant el rodillo: no ens han demanat opinió, no s’ha comentat, ens han enviat la proposta que va a ple el funcionari que li toca i per avall.

Sobre el què.La primera competència del ple és: controlar i fiscalitzar els òrgans de govern. (Si amb plens mensual no hi havia temps de respondre preguntes moltes vegades, imaginau ara…)

El ple és la principal eina democràtica municipal, l’únic organisme on el debat i l’aprovació de projectes es fa de manera pública.

La mesura va en detriment de la participació ciutadana també, ja que el reglament preveia el torn pel públic en acabar la sessió del ple.

Tot el que han dit són excuses: el que volen és no donar el net, es que no els facin els comptes ni els controlin públicament, si fos per ells no en farien cap de ple.

Ells volen arreglar les coses per darrera, als passadissos, als despatxos, dinant a un restaurant. I això no és política democràtica, sinó política caciquil i xanxullades.

Aprovat per 9 vots a favor (Tots, UMP, PP) i 8 en contra (Junts, Alternativa, Podem, Pi).

5- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents

Es creen la Comissió Informativa Permenent General i la Comissió Especial de Comptes, formades per 3 regidors de Tots, 2 de Junts, i 1 de cada partit restant.

6- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local

Ho ha d’aprovar el Ple perquè així ho recull la normativa autonòmica. Serien el primer i tercer dimarts de cada mes a les 9h.

Aprovat per 16 vots a favor i 1 abstenció (Podem).

7- Règim de dedicacions i retribucions dels regidors i regidores

Exclusives: Tomeu Cifre (53.000€), Andrés Nevado i Francisca Cerdà (46.000€).

Parcial al 75%: Maria Buades (34.500€).

EN CONTRA.

Aquests de dretes només miren prim amb els altres, però no amb si mateixos. Ahir el batle s’omplia la boca a la radio per justificar l’eliminació de l’horari d’estiu del personal laboral, dient que cal tenir cura amb els doblers públics, però es veu que per pujar-se els seus sous no cal.

Quins són els mèrits d’aquestes persones per cobrar tals quantitats? Imaginam que no ens hem de basar en la feina que han fet durant la passada legislatura, no? Amb aquestes autopujades de sou, el que li queda clar al ciutadà és que n’hi ha molts que se fiquen en política simplement per guanyar dobbers, perquè doblegant l’esquena no se guanyen tan dolços.

Hem demanat que tots els regidors expliquin què pensen fer el que queda d’any, perquè imaginam que no es pugen el sou d’aquesta manera sense haver-se fet un pla de feina, calendaritzat, amb les tasques a prioritzar, etc… Ens agradaria saber també si els regidors amb dedicació publicaran la seva agenda i quin horari tenen previst els que tenen dedicacions parcials. No hem tengut resposta clara.

Aprovat per 9 vots a favor (Tots, UMP, PP), 7 en contra (Junts, Alternativa, Podem) i 1 abstenció (Pi).

8- Assignació econòmica als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions per assistències a sessions

-Tinents de batle amb delegacions: 18.000 (Alonso)

-Regidors amb delegacions: 16.800 (Pons, Soler, Llobeta, Xumet)

-Regidors portaveus sense delegació: 8.200 (March, Llobera, Muller, Marquet)

-Regidors sense delegació: 7.200 (Cànaves, Campomar, Sureda, Seguí).

-Grups municipals: 1.200€ anual més 700€ per regidor.

Hi hem votat en contra, pel mateix que a l’anterior punt i el sense sentit que és que els de l’oposició anant a menys plens cobrem més.

Aprovat per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP i PI) i 7 en contra (Junts, Alternativa, Podem).

9- Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats

Hi ha una sèrie d’òrgans col·legiats en que hi va el govern (Consells escolars, FELIB, Fons Mallorquí de Solidaritat, Junta compensació polígon, Entitat urbanística UP3, etc) i altres en què, a més del govern hi assisteixen algun membre de l’oposició.

Ens hem repartit així: 

Mesa d’empleats públics: Marina Llobera

Mesa de funcionaris: M. Àngel Sureda

Comissió Paritària conveni Laboral: Magdalena Seguí

Negociació conveni laboral: J. Marquet

Comissió Paritària Acord de funcionaris: T. Cànaves

Comitè de Seguretat i Higiene: M. Muller

Consell escolar Municipal: Cànaves, Llobera, Muller

Comissió Permanent Participació: un de cada partit

Aprovat per unanimitat

10- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si escau, del Pressupost General 2019

Es duu l’aprovació definitiva del pressupost. Nosaltres, en campanya vàrem presentar les següents al·legacions:

– Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260210 01 Promoció i Publicitat turística de 26.000,00 euros.

– Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260211 01 Merchandising de 13.000,00 euros.

– Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260212 01 Promoció fires i col·laboracions de 43.300,00 euros.

– Que es redueixi de forma substancial la partida 430 226026 01 Material institucional (guies, mapes, dvd) de 46.900,00 euros.

– Que s’augmenti la partida 924 2200016 01 Material oficina Participació ciutadana de 500,00 euros

– Que s’augmenti la partida 924 226025 01 Publicitat i impremta Participació Ciutadana de 500,00 euros.

– Que s’augmenti la partida 924 226062 01 Activitats Participació Ciutadana de 1.500,00 euros.

– Que s’augmenti la partida 924 2279940 01 Servei participació ciutadana de 14.000,00 euros.

– Que s’augmenti fins a 12.000 euros la partida 231 2270618 01 Estudi foment economia social de 500 euros.

– Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de construcció d’una canera municipal.

– Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de millora i ampliació dels parc i zona de jocs de la plaça de ca les Munnares.

– Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla de mobilitat.

– Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

– Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de museïtzació de Pollença.

– Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla de convivència en la diversitat.

-Es varen presentar 5 al·legacions: representant sindical Escola Música, Alternativa, Plataforma Pro Camins Públics, PP i Tots per Pollença. Les de l’escola de música i la de la plataforma les desestimen (la primera per manca de fonament documental, però no ho he entès gaire bé; la segona, pq està suspesa la servitud de pas per mandat judicial i ara no és procedent posar una partida per l’expropiació) i les altres tres les estimen parcialment.

-Sobre la nostra, diu l’informe que l’estimen parcialment ja que s’augmenta una partida per Pla de Mobilitat (de 500 a 19.500€), i s’augmenta la partida per “Projectes d’actuacions urbanístiques” (passa de 25.000 a 50.000€). Clar que la reclamació sobre el Pla de Mobilitat també la va fer el PP, i per motius distints a nosaltres (falta d’aparcament); i la d’augmentar la de projectes urbanístics també l’havia fet  Tots i en la resolució no diu quina o quines de les nostres propostes se comprometen a fer (segons el que ha dit l’interventor avui, feia referència a la canera, ca les monnares, pla accessibilitat, projecte museïtzació). D’ofici hi ha pocs canvis i poc rellevants, bàsicament el que suposa d’augment la partida de retribucions. 

Hi hem votat en contra perquè per començar, no ens sembla que l’aprovació definitiva d’un pressupost s’hagi de dur a un ple d’organització, de 10 punts i convocat a les 12h del migdia.

Després, remetent-nos a les nostres al·legacions no estimades o estimades de forma ambigua, també tenim arguments més que suficients.

Aprovat amb 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 7 en contra (Junts, Alternativa, Podem).

No a la pujada de preus de lĺEscoleta

Alternativa | 27 Juliol, 2019 00:04 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença estam en contra de la pujada de preus de l’escoleta d’educació infantil La Gola, a favor d’avançar cap a la gratuïtat de l’educació infantil de 0 a 3 anys i fer una nova escoleta pública a Pollença.

Al darrer ple s’ha aprovat inicialment una pujada dels preus de la única escola municipal d’educació infantil de Pollença, La Gola, amb els vots a favor de l’equip de govern dretes (Tots, PP, UMP) i el PI, l’abstenció de Unides Podem i els vots en contra de Junts i el nostre. En dos plens hem vist quines són les prioritats i l’alçada moral del nou govern de dretes; al primer es pugen el sou de forma desorbitada, i al segon pugen els preus d’un servei tan fonamental com el de l’educació de 0 a 3 anys.

La pujada de preus farà que el cost per a les famílies pugi entre 30 i 70 euros mensuals, en funció dels serveis als que s’opti. Pujada que es fa a pesar que al final de la passada legislatura les famílies varen presentar a l’Ajuntament una comparació dels preus de les escoletes públiques dels municipis propers i tots tenien preus per davall del preu anterior que ara a més a més es pujaran. Una pujada que és totalment injustificada en un Ajuntament amb més de 28 milions d’euros de superàvit i sobretot quan parlam d’un tema tan important com l’educació de 0 a 3 anys, que consideram ha de ser gratuïta. Igualment no és de rebut canviar els preus quan ja s’han fet les preinscripcions i matrícules i han informat als pares i mares amb un preu que no serà el que acabaran pagant.

A Alternativa demanam que no es puguin els preus, que s’avanci cap a la gratuïtat de l’educació infantil de 0 a 3 anys i que es posi en marxa un projecte per una escoleta nova a Pollença ja que les places públiques existents actualment són totalment insuficients.

RetrocÚs en transparŔncia

Alternativa | 23 Juliol, 2019 19:55 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa denunciam el retrocés en transparència de l’actual equip de govern i demanam la publicació de la documentació que marca la Llei de Transparència

Un dels retrocessos més evidents de la legislatura que acaba de començar és el de la transparència. L’actual equip de govern de Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina i Partit Popular no només no han publicat el seu pacte de govern sinó que tampoc han publicat a la pàgina municipal la declaració patrimonial dels regidors. 

A pesar que el batle s’ha pujat el seu sou al màxim, ha deixat de publicar la seva agenda com feia l’anterior batle. Aquest fet, tot  i que responia a una demanda nostra, està clar que té per objectiu que la ciutadania pugui saber quina feina fan aquells regidors amb dedicació exclusiva i que retin comptes del seu salari.

El Portal de Transparència municipal està totalment aturat: des que s’ha iniciat la nova legislatura no s’han publicat les actes de les juntes de govern, ni la informació del plens (excepte l’ordre del dia)… I es troba molt allunyat dels criteris que marca la legislació vigent.

Demanam a l’equip de govern la publicació de la informació que es feia a la passada legislatura i el compliment de la llei de transparència. Com afirma l’exposició de motius de la Llei de Transparència, 19/2013, la transparència i l’accés a la informació pública han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Perquè la transparència no només és la informació que l’ajuntament vol publicar, també és aquella informació que els ciutadans volen conèixer. És el dret a saber.

Contractaciˇ ilĚlegal a EMSER

Alternativa | 18 Juliol, 2019 13:17 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa denunciam la incorporació d’un nou treballador sense seguir cap dels procediments legalment establerts d’aplicació a l’empresa municipal de serveis de Pollença, EMSER 2002 S.L.U.  

La setmana passada l’empresa municipal de serveis va contractar un nou treballador sense haver seguit cap dels procediments legalment establerts en el seu Conveni Col·lectiu, segons ens han informat els delegats de personal després d’una conversa amb el gerent per a demanar-li sobre el procediment seguit per aquesta nova incorporació els va respondre que s’ha fet per ordre de la la tercera tinent de batle, la Sra. Francisca Cerdà Nadal (Tots per Pollença), futura responsable d’EMSER.

Es veu que el nou equip de govern, TOTS, UMP i PP, que intenta demostrar que ha arribat al consistori per a fer complir la llei -així ens ho demostren amb la mediatització dels contractes dels concerts, o el projecte de la peixateria, per exemple- no percep la normativa laboral tant vàlida com la de contractes del sector Públic i  deu confondre la direcció de l’empresa amb la propietat d’aquesta. D’altra banda, hem de dir que, ens desconcerta la actitud del gerent que amb un salari proper al del nou batle (50.000 €) no assumeixi, ni hagi assumit mai, cap tipus de responsabilitat, ja que la contractació de personal sense seguir cap tipus de procediment no és per ell una pràctica nova (el 2015, fou el darrer pic).

Amb això, esperem que les possibles sancions per incompliment en matèria laboral a partir d’ara se’n faci càrrec el responsable directe d’aquests i no els ciutadans mitjançant els impostos que paguem i com a propietaris l’Empresa Municipal.

No a les fumigacions

Alternativa | 18 Juliol, 2019 13:14 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença ens oposam a la intenció del batle de tornar a fumigar els camins.

El batle Tomeu Cifre, de Tots per Pollença, ha anunciat a la Ràdio Municipal la seva intenció de tornar a utilitzar herbicides als camins del municipi; mesura a la que ens oposam totalment, i que suposaria l’incompliment de la moció aprovada al ple de maig del 2013 per reduir la utilització d’herbicides al municipi sense cap vot en contra.

A la majoria dels casos no hi ha una justificació racional per fumigar sobre herbes ja que no representen cap risc en relació a possibles incendis forestals, no afecten la visibilitat circulatòria de la carretera i que no suposen cap risc per a la seguretat de les persones.

Hi ha nombrosos estudis científics que parlen de les conseqüències negatives dels herbicides i l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn saludable per a la vida de les persones i per la sostenibilitat mediambiental; i en aquest sentit és lamentable que es confongui la “netedat” amb la destrossa d’hàbitats i ecosistemes posant en perill la nostra salut.

La vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins juga un paper ecològic  important, a causa de la seva elevada diversitat biològica i per la producció de recursos tròfics que són aprofitats de forma important per moltes espècies d’invertebrats i d’aucells.

Som conscients que l’Ajuntament no té els recursos suficients per una gran superfície enjardinada però aquesta superfície es pot reduir d’una forma important; a moltes plantes només cal deixar que facin el seu cicle vital perquè desapareguin de forma natural quan arriba l’estiu. I com ja vàrem denunciar la darrera legislatura cal que  l’empresa que presta el servei de neteja viària, compleixi la clàusula 17 del plec de condicions: “que la retirada de la vegetació espontània que creixi a la via pública la durà a terme l’adjudicatària del servei, a realitzar de forma contínua i que serà una operació integrada en la programació de neteja regular. Durant les èpoques de màxima proliferació, l’empresa aplicarà els mitjans complementaris necessaris, acordats amb l’ajuntament, per garantir que en cap cas es produeixi la proliferació d’aquesta mena de vegetació.”

AlĚlegacions al pressupost del 2019

Alternativa | 08 Juliol, 2019 18:39 | facebook.com twitter.com

Aquestes són les al·legacions que vam presentar al pressupost del 2019 que es va aprovar definitivament al darrer ple. L'equip de govern va acceptar dues de les nostres al·legacions;

- Han augmentat la partida per Pla de Mobilitat (de 500 a 19.500 €). Clar que la reclamació sobre el Pla de Mobilitat també la va fer el PP, i per motius diferents de nosaltres (falta d'aparcament)

- Han augmentat la partida per "Projectes d'actuacions urbanístiques" (passa de 25.000 a 50.000 €). ; també l'havia fet Tots i en la resolució no diu quina o quines de les nostres propostes es comprometen a fer.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

- Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament de Pollença, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2019, pel qual s’aprova inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2019, i pel qual dit expedient se sotmet a informació pública.

- Atès el moment de saturació i massificació turística que viuen les Illes Balears i Pollença, amb la problemàtica (social, laboral i ambiental) que comporta, quedant més que demostrada la necessitat d’avançar cap a un model que tendeix al decreixement turístic.

- Atès el poc coneixement de gran part de la població del nou reglament de participació ciutadana aprovat recentment i la necessitat de promoció d’aquest, i de totes les activitats sobre participació que es portin a terme.

- Atesa la necessitat de potenciar i dotar de recursos humans l’àrea de participació ciutadana.

- Atesa la necessitat de fer passes per a canviar l’actual model econòmic cap a un de més just i social.

- Atesa la necessitat de construcció d’una nova canera municipal.

- Atesa la necessitat de millorar i ampliar la zona de jocs de Ca les Munnares per fer-lo més segur i confortable.

- Atesa la necessitat de fomentar una mobilitat amb bicicleta i a peu, i descongestionar de cotxes els nuclis urbans dels municipi.

- Atesa l’existència de barreres arquitectòniques i la dificultat d’accessibilitat a diferents espais públics.

- Atesa la necessitat de posar en valor el patrimoni artístic, històric, arqueològic i arquitectònic.

- Atesa la necessitat de promoure la diversitat com a valor de convivència.

Per tot això sol·licita que tenguin per ben presentades aquestes

Al·legacions:

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260210 01 Promoció i Publicitat turística de 26.000,00 euros.

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260211 01 Merchandising de 13.000,00 euros.

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260212 01 Promoció fires i col·laboracions de 43.300,00 euros.

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 226026 01 Material institucional (guies mapes dvd) de 46.900,00 euros.

- Que s’augmenti la partida 924 2200016 01 Material oficina Participació ciutadana de 500,00 euros

- Que s’augmenti la partida 924 226025 01 Publicitat i impremta Participació Ciutadana de 500,00 euros.

- Que s’augmenti la partida 924 226062 01 Activitats Participació Ciutadana de 1.500,00 euros.

- Que s’augmenti la partida 924 2279940 01 Servei participació ciutadana de 14.000,00 euros.

- Que s’augmenti fins a 12.000 euros la partida 231 2270618 01 Estudi foment economia social de 500 euros.

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de construcció d’una canera municipal.

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de millora i ampliació dels parc i zona de jocs de la plaça de ca les Munnares.

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla de mobilitat.

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de museïtzació de Pollença.

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla de convivència en la diversitat.

 

 

Intervenciˇ al ple dĺinvestidura

Alternativa | 16 Juny, 2019 20:57 | facebook.com twitter.com

Intervenció de Marina Llobera al ple d’investidura del 15 de juny de 2019 (Legislatura 2019-2023).

 

Voldríem començar per fer públic un reconeixement a totes aquelles persones que fan possible el projecte polític d'Alternativa per Pollença, no només a aquelles que han donat el seu suport en forma de vot, sinó especialment a les que han dedicat el seu temps, el seu coneixement, i la seva tossuderia en mantenir un projecte polític que per les seves característiques només es possible des de la convicció que les coses poden ser distintes. Però també el nostre reconeixement a aquella altra gent que sense implicar-se en la política institucional (o fent-ho a la vegada), ho fa des d'altres fronts tant o més necessaris: des dels col·lectius feministes, des dels ecologistes, fent sindicalisme combatiu, aturant desnonaments, plantant cara al racisme...


Els resultats electorals i les preferències i prioritats de la resta de partits, fan que aquesta vegada només tenguem l'opció de votar-nos a nosaltres mateixes com a candidates a la batlia. Des de l'oposició, però farem el possible per reivindicar el que noltros entenem com a línies d'acció polítiques necessàries per fer d'aquest poble un lloc més amable, més vivible, i on els seus habitants puguin viure de manera digna i feliç: per exemple, garantir l'accés a l'habitatge i les condicions bàsiques per a qualsevol família (no pot ser que la gent se n'hagi d'anar a un altre poble o que no pugui tenir ca seva a una temperatura adequada a l'hivern), que les condicions laborals de les contractacions externes de l'ajuntament siguin dignes (no pot ser tenir més de vint milions de superàvit i treballadors cobrant el salari mínim), impedir que el poble acabi sent un decorat per al turista i un lloc per fer negoci mentre es buida de vida (no pot ser que els poders econòmics pollencins i els visitants vagin sempre per davant dels residents)...  I per això partim de totes les propostes i mocions que hem presentat i s'han aprovat en aquest darrer mandat, algunes d'elles amb el vot favorable de partits que ara estaran al govern.


Sabem que no agradam a molta gent, entre altres motius perquè tenim el mal costum de dir a les coses pel seu nom i alguns trobaran que tenim un estil massar dur o incisiu... Però és que noltros no som aquí per agradar, ni per quedar bé, ni per fer «lo que toca» (o sigui, lo que alguns diuen que és lo que toca). Trobam que seria una mala senyal si els nostres adversaris ideològics mos fessin copets a l'esquena i mos trobassin molt sensats: aleshores voldria dir que l'exèrcit den Pancho Villa ha estat domesticat, voldria dir que no estam complint amb allò que havíem vengut a fer.


Això ho deim perquè avui lo que tocaria és donar l'enhorabona al batle entrant i el seu equip, però seria una contradicció que ens alegréssim de tenir un govern de dretes amb majoria absoluta, i dir-ho seria hipocresia; així que li podem desitjar al nou govern que «sort i encerts» però partint que sabem que allò que siguin sorts i encerts per a voltros, en molts de casos no ho seran per a noltros, i a l'inversa. I ho deim amb coneixement de causa, perquè a n'en Tomeu Cifre Ochogavia ja l'hem tengut de batle i vostès sempre que han governat han prioritzat els privilegis d'uns pocs, com la família March, mentre que noltros hem lluitat i lluitarem contra els usurpadors de camins públics; vostès s'han posat de part dels que destrueixen el nostre paisatge, com en Cortina, mentre que noltros defensam i defensarem la protecció del territori; vostès ha perdonat la plusvàlua als rics, mentre que nosaltres ho hem denunciat perquè es recuperi; vostès han promès barra lliure en OVP, mentre que noltros prometem als ciutadans que defensarem l'espai públic.


A voltros sempre vos hem fet oposició, fins i tot quan hem estat junts a l'oposició, i aquest és un compromís que continuam tenint i no crec que ningú, inclosos voltros, esperi res diferent. Creim sincerament que l'enfrontament ideològic és sa, mostra la pluralitat, la diversitat i la complexitat de la nostra societat, i això és molt important en una democràcia. Com és igualment important separar allò personal d'allò polític: les nostres crítiques sempre són polítiques i ideològiques, i qui se les pren com un atac personal no ho està entenent, perquè noltros creim fermament que les persones es mereixen respecte pel fet de ser persones. Així que volem fer una crida a tots els regidors i regidores d'aquest nou ajuntament, perquè se mantenguin les formes i l'educació en el ple, i perquè les crítiques siguin polítiques i racionals, i es mantengui el respecte cap als altres, la seva dignitat personal i privacitat familiar. Si ho feim així mos evitarem haver de demanar disculpes el darrer ple de legislatura, a la vegada donarem exemple fent que no se percebi la política municipal com una batalla bruta o una competició de testosterona, que és el que frena a molta gent a voler participar, especialment a dones.


En fi, que esperam estar a l'altura de l'oposició que ens toca fer, però també com sempre hem fet des de l'oposició, i creim que el nou batle ho sap, malgrat la caricatura que es fa de noltros, som gent raonable, rigorosos amb la feina i perfectament capaços d'estendre la mà per arribar a acords o a col·laboracions en temes concrets, com creim que hem demostrat en el passat. No volem xerrar de consens, perquè aquest concepte sol tenir trampa, i sabem que no se pot governar per tothom, el que se pot fer és governar per una minoria o per una majoria, pels interessos particulars o pel bé comú. I en tot allò que sigui per aquesta segona opció (la del bé comú) ens hi podrem trobar. Perquè aquests són els nostres principis ideològics i, a més, com deia na Montserrat Roig, en tenim un altre de principi, però aquest és anatòmic: i és que el cor és sempre a l'esquerra.Despesa electoral

Alternativa | 10 Juny, 2019 10:24 | facebook.com twitter.com

 Publicam la nostra despesa final de campanya. Esperam que la resta de partits facin el mateix i que no prometan fer a l'Ajuntament el que no són capaços de fer com partits
La font d'aquests euros són les quotes dels afiliats, els doblers que tenim per la nostra representació a l'Ajuntament i els doblers aportats pels nostres regidors (que donen al partit la major part del seu sou).
 

Ple extraordinari juny - Junta EMSER

Alternativa | 10 Juny, 2019 10:18 | facebook.com twitter.com

 Resum la sessió extraordinària urgent de Junta General d’EMSER, que serà seguida per una sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament. Podeu seguir les votacions per aquest perfil. Els ordres del dia són els següents:

JUNTA GENERAL D’EMSER

1.- Ratificació de la urgència de la sessió. A aquesta sessió falta la nostra portaveu per motius laborals, el Regidor no adscrit, el del PP i Mateu Soler de Tots. 

 

2.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2018. Aprovat per 12 vots a favor (Junts, Tots i UMP) i 1 en contra (Alternativa).

Ja fa dos anys que votam en contra, i hem mantingut el votcom a crítica a com s’ha gestionat durant tota la legislatura l’empresa municipal. Tot i que aquesta vegada si que estan modificats els estatuts per incloure els treballadors, no hi ha hagut una direcció política en cap moment i la gerència ha fet el que ha volgut de principi a fi; s'han comès diverses irregularitat tant a nivell de contractació com a nivell de personal, i per colmo el pla de residus no s'aplica, per tant creim que no fa falta canviar el vot.

 

3.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovat per unanimitat, en aquest cas queda aprovada l'acta.

 

PLE EXTRAORDINARI 

1.- Ratificació de la urgència. En aquest punt s'ha incorporat el regidor de Tots Mateu Soler.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat, en aquest cas s'han aprovat 4 actes. 

 

3.- Aprovació, si procedeix, de nomenament de representant municipal a l'Assemblea General de Colonya Caixa Pollença. Aprovat per 13 vots a favor (Junts, UMP i Tots) i 1 abstenció (Alternativa).

L'Ajuntament té a un membre a l'Assemblea General, i en aquest cas s'anomena a Pere Antoni Nadal Cànaves.

 

4. Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2019 (Núm. Expedient Electrònic ABS 2019/1810). Aprovat per 7 vots a favor (Junts, UMP) i 7 abstencions (Alternativa i Tots) 
La majoria són factures d'EMSER que factura a l'Ajuntament, i unes quantes més, 23 concretament de l'SGAE i un parell més.

Com sempre hem optat per una abstenció ja que aquestes factures han de pagar-se ja que corresponen a tasques realitzades. 

Teixim l'alternativa: JustÝcia social; dret a l'habitatge; feminisme; medi ambient; cultura i llengua

Alternativa | 11 Maig, 2019 15:15 | facebook.com twitter.com

Ja som en plena campanya electoral i la feina política, la del dia a dia, la que anam publicant al bloc Urxella des de fa tants anys, queda eclipsada per eslógans, fotografies i propostes resumides. Però tots els que ens heu anat seguint, sabeu que el nostre major valor en campanya és la feina feta i la força del col·lectiu
 
Com deim al vídeo de campanya, "nosaltres no tenim ni un Sánchez ni un Iglesias, però us tenim a vosaltres. Ens ajudau a teixir l'Alternativa?"
 
 
 
undefined 
undefined 
 
Teniu tota la informació de la campanya, els cartells, les propostes, el programa, vídeos, etc. al web:
www.alternativaperpollença.com 

 

Pressupost 2019; amb retard, electoralista i sense negociaciˇ

Alternativa | 07 Maig, 2019 21:50 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la primera part de la sessió ordinària del ple del més d’abril. A aquest va faltar el Regidor no adscrit. De la segona part del ple, la de control i seguiment en farem un altre article a aquest mateix bloc.

1.- Declaració institucional per a l’execució del Pla d’Oci municipal (Expedient electrònic ABS núm. 2019/1421). Aprovat per unanimitat.

Es tracta d'una Declaració Institucional, que sorgeix d'una petició del darrer Consell Escolar Municipal, al qual les associacions de mares i pares varen reclamar un compromís polític ferm a tots els grups per a l'elaboració d'aquest pla, ja que consideren que aquest és imprescindible que es faci.

Un pla que ha de desenvolupar-se de forma conjunta per representants municipals, tècnics, entitats socials, d'oci i educatives, famílies i joves. Aquest ha de ser transversal a totes les àrees i àmbits municipals, i ha d'implicar la coresponsabilitat dels joves, millorar la connexió d'entitats d'oci i joves, i permetre la creació d'espais per a ells.

Evidentment donàrem suport a la declaració i remarcàrem, que, tot i que aquesta necessitat no és nova, el que cal és fer feina a partir d'ara per redactar el pla i aplicar-lo.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2019 (Expedient electrònic ABS 2019/1238).Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 9 abstencions (Alternativa, Tots i PP)

Es tracta de 6.326,97 euros, de subministres i tasques del 2018. En aquest cas, com sempre i per a afavorir que aquestes factures es paguin, que és el que pertoca, ens vàrem abstenir afavorint la seva aprovació.

Per desgràcia, ara que sóm final de mandat, podem dir que en el tema de la contractació la cosa va començar amb unes intencions, d’intentar arreglar el tema, i vist lo vist, la situació ha acabat més o menys com estava.

3.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual (Expedient electrònic ABS 2019/1262). Aprovat per unanimitat.

Les mateixes subvencions que l’any anterior: 5.000 euros dels quals l’any passat en gastaren 3.597, fet que trobam una llàstima i que caldria millorar, i així ho manifestàrem al ple. Tot i això votàrem a favor, però creiem que s’ha d’intentar fer un esforç de promoció per aconseguir que almenys aquests 5.000 euros es gastin.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs (Exp. Electrònic ABS núm. 2019/634). Aprovat per 8 vots a favor (PP, Junts i UMP), i 8 abstencions (Alternativa i Tots)

Una modificació que no tenim clar del tot que sigui beneficiosa pels ciutadans, i que suposa alguns aspectes positius com diverses bonificacions i altres que no ho són tants com pugui ser la pujada efectiva dels preus dels d'abonaments.

Nosaltres hem optat per una abstenció, i estudiarem el tema amb més profunditat per veure com afecta més concretament als pollencins, i presentarem al·legacions si pertoca.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2019 (Expedient electrònic ABS 2019/1279). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 7 abstencions (Tots, i PP), i 2 en contra (Alternativa).

Ja no entram a valorar les partides d'aquest pressupost, tot i que aquest és un pressupost molt continuista.

I no ho fem perquè entenem que aquesta proposta no pretén més que quedar bé, i acabar donant la culpa a la resta de partits, perquè no hem volgut aprovar els pressupostos. Cosa, el fer-se la víctima, que ha estat una tònica habitual durant el mandat per part del govern municipal. I aquest any no ha estat diferent, després dels incompliments del primer any, i el nostre vot en contra al següent exercici, trobam els incompliments relatius a l’acord de l’any anterior: en aquest cas parlam d’una ordre d’execució a Can Morató, i sobretot la remunicipalització del servei de neteja viària.

I sense complir-se això, l'equip de govern ha tirat cap endavant, sense negociar amb ningú i esperant el vot a favor. I evidentment, davant aquests incompliments no hem pogut optar per més que un vot en contra.

La nostra sorpresa va ser que l’oposició de dretes (PP i Tots) va facilitar l'aprovació inicial amb la seva abstenció. Els mateixos que quan els vàrem negociar nosaltres se’n reien dient que “sortíem barats” perquè consideraven poc importants les nostres peticions, ara els deixen aprovar a canvi de res. Els mateixos que aquesta legislatura han bloquejat, amb el seu vot en contra, el pagament de factures a petites empreses només per desgastar el govern, ara es posen la disfressa de “la responsabilitat i serietat” que no han tingut en tot el mandat. Senzillament lamentable.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2019 sota la modalitat de crèdits extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Expedient electrònic ABS 2019/1425). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 7 abstencions (Tots, i PP), i 2 en contra (Alternativa).

Una modificació ó de crèdit de 2.175.000 de romanent per destinar a: oficina de turisme del Moll (100.000 eu.), remodelació Plaça Miquel Capllonch i carrer Formentor (1.050.000 eu.), adquisició camió de serveis (80.000 eu), rehabilitació de la taberna (47.000 eu.), rehabilitació de la casa del carrer Roservell 18-20 (200.000 eu.), obres rehabilitació residència Santo Domingo (78.000 eu.), rehabilitació del Bar Katy (100.000 eu.), reacondicionament del Parc Pont Romà (600.000 eu.), eficiència energètica a instal·lacions esportives (20.000 eu.).

A aquest tema al tenir una relació absoluta amb el punt anterior, també votàrem en contra, tot i estar a favor de vàries d’aquestes propostes, les quals si fossin una urgència, no tendríem cap problema en votar a favor per separat.

El posicionament i l’argumentari de la dreta a aquest punt va ser el mateix que al punt anterior.

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). (Expedient electrònic ABS 2019/1425). No se vota.

Uns 500.000 euros més, amb un tema que no s'ha fet res. Un munt de serveis i tasques sense regularitzar: subministraments de combustibles i electricitat, desobturació de canonades, manteniment d'impulsions, telefonia, tècnics de museu, esports, medi ambient, normalització lingüística, el servei de grua, socorrisme, centres oberts, dinamització juvenil, publicitat, les hores extres dels treballadors, les pòlices d'assegurances.... més moltes compres de material i tasques diverses de manteniments. En definitiva, un tema que ha continuat igual o ha empitjorat, i totes les promeses que es feren al principi de legislatura han quedat en res, cosa que haurà de menjar-se el pròxim equip de govern

8.- Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2019 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l’exercici 2018. No se vota.

Sobre aquest tema no vàrem dir res, ja que creim que sent únicament el primer trimestre, fa mal jutjar l’estat d’execució del pressupost.

Pressuposts electoralistes

Alternativa | 01 Maig, 2019 21:34 | facebook.com twitter.com

Segons marca la llei, l'aprovació inicial dels pressuposts s’hauria de fer en octubre; això és molt complicat però sí que es pot presentar la seva aprovació al ple de gener i començar a reunir-se i negociar amb la resta de partits mesos abans, cosa que no ha fet  l'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina, que han governat des de la prepotència tot i no tenir majoria absoluta. I ja no parlem del tema dels pressuposts participatius que s’haurien d’haver posat en marxa des del principi de legislatura i dels quals no han estat capaços ni d’acabar d’executar les úniques partides aprovades del 2018.

A Alternativa vàrem negociar i donar suport als pressuposts del 2016, a canvi de la inclusió i execució d'una sèrie de propostes que, a dia d'avui, encara no s'han complit en la seva totalitat. El 2017 l'equip de govern, després de demostrar la seva incapacitat de compliment dels acords signats, no va tenir cap suport per aprovar els pressuposts i va optar per vincular l'aprovació dels mateixos a una qüestió de confiança al batle, que va perdre. A més, varen considerar que l'aprovació era definitiva evitant qualsevol forma de participació ciutadana mitjançant al·legacions. Al 2018 vàrem facilitar amb la nostra abstenció  l'aprovació inicial del pressupost (al mes de juliol!) una vegada que l'equip de govern acceptés formal i públicament les nostres propostes: municipalització de la neteja viària i diverses mesures relatives a la conservació de la fàbrica de Can Morató, que no han complit i encara tenen la barra de demanar-nos que confiem en la seva paraula.

Ara, a final d’abril, l’equip de govern ha tornat a presentar l’aprovació inicial dels pressuposts del 2019 amb molt de retard, sense negociar amb ningú i incomplint els acords presos amb nosaltres  Enteníem que aquesta proposta era pur electoralisme buit; la nostra sorpresa va ser que l’oposició de dretes (PP i Tots) va facilitar la seva aprovació inicial amb la seva abstenció. Els mateixos que quan els vàrem negociar nosaltres se’n reien dient que “sortíem baratos” perquè consideraven poc importants les nostres peticions, ara els deixen aprovar a canvi de res. Els mateixos que aquesta legislatura han bloquejat, amb el seu vot en contra, el pagament de factures a petites empreses només per desgastar el govern, ara es posen la disfressa de “la responsabilitat i serietat” que no han tingut en tota la legislatura.

Pel que fa al contingut del pressupost, hi presentarem al·legacions que farem públiques, com sempre.

 

 


Ple ordinari abril 2019

Alternativa | 30 Abril, 2019 17:12 | facebook.com twitter.com

Avui hi ha sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE.  A les 20.00 hores a la Casa Consistorial. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM o a http://www.xn--radiopollena-udb.net/ Al nostre perfil podreu seguir la votació. A l'enllaç teniu tota la informació 

1.- Declaració institucional per a l’execució del Pla d’Oci municipal (Expedient electrònic ABS núm. 2019/1421). 

És una simple declaració institucional, d’intencions. Se veu que al darrer Consell Escolar Municipal els varen reclamar un compromís polític, i que tots els grups es comprometessin (això va dir el regidor), ja que consideren que aquest és important que es faci. En aquest compromís hi ha unes característiques mínimes que ha de tenir el pla, que són les mateixes, però resumides que les que apareixen a l’estudi sobre l’oferta d’oci als joves.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2019 (Expedient electrònic ABS 2019/1238).

Serveis i subministraments prestats a exercicis anteriors però amb factura rebuda o conformada a aquest exercici. Estam parlant de 6.326,97 euros.  

3.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual (Expedient electrònic ABS 2019/1262). 

Les mateixes exactament igual que l’any anterior. 5.000 euros dels quals l’any passat en gastaren 3.597 (i s’han donat a tothom que les ha demanat, no és que algú hagi incomplert i després li hagin llevat), 

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs (Exp. Electrònic ABS núm. 2019/634).

 Es modifiquen els carnets, bé es pugen. Abans hi havia varis tipus de carnets, per utilitzar les piscines, per les altres instal.lacions i cursets, o per tot. Ara no, només hi ha aquesta opció darrera, tot i que hi ha opcions per fer-se soci de forma mensual, trimestral o semestral. Per tant la comparació és complexa, però si comparam un carnet amb dret a tot abans i un ara, els únics que quedarien igual serien els que tenguin entre 17 i 25 anys (abans no eren joves i ara si).

Per gent gran, 65 anys, els abonaments seran gratuïts. Hi ha descomptes del 90 a d’abonaments per discapacitat igual o superior al 33%, famílies monoparentals amb ingressos iguals o inferiors al SMI*1,5, o famílies nombroses amb ingressos iguals o inferiors al SMI*3. I després també hi ha descomptes per AMIPAS (50%), gratuït per escoles o treballadors municipals que estiguin obligats.

En qual als cursos, fa mal comparar, les estades per abonats per exemple seran més barates pels abonats, però altres que pugen un poc (els cursos no són els mateixos). I si miram els preus de les pistes, veiem que tots els preus de pistes petites pugen, no gaire, però ho fan (dic per abonats), en canvi per les de futbol (11 o 7) si que baixen.

 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2019 (Expedient electrònic ABS 2019/1279). 

Aquest punt i el següent estan relacionats, ja que el punt 6 són les inversions financerament sostenibles.

 És un pressupost molt continuista: l’increment de despesa se’l menja la pujada salarial del 2’25% (247.700 euros), la carrera professional (295.000), les despeses ja reconegudes (272.000), i la pujada de la cotització a la seguretat social de la policia (uns 120.000). Per inversions financerament sostenibles, al haver-hi ja compromesos 1.656.127,93 dels 3.300.000 només en podran gastar una part, però això millor tractar-ho al pròxim punt.

 Evidentment els de les partides dels organismes autònoms desapareguts, destaca  "Pollença social" (intervenció educativa en el medi obert), que puja fins a 200.000 (de 119.000) bàsicament suposarà poder tenir educadores de carrer els capvespres i caps de setmana, la subvenció a l’associació empresarial (suma la dels artesans i comerciants, que junt amb restauradors montaran aquesta associació i rebran una sola subvenció), per pressupostos participatius n’hi ha 100.000, més els que queden pendents de pagar del 2018 (casi 100.000). Han deixat a 0 la partida de redacció de recorregut arqueològic (que era de 3.000), i després hi ha hagut ajustaments a la despesa real enlloc de la pressupostada inicialment.

També s’han fet canvis a vàries bases d’execució per adaptar-se a la llei de contractació, per canviar lo dels organismes autònoms i per introduir canvis en la tasca de fiscalització que venen marcats per llei.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2019 sota la modalitat de crèdits extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Expedient electrònic ABS 2019/1425). EN CONTRA

De les despesa que disposen ja tenen compromesos 1.656.127,93:

Obres carrer Temporal i Cala Molins (924.942), adequació primer pis Carotti (209.991), asfaltat i empedrat carrers (391.542), obres passeig Port fase II (8629), accés a la carretera MA2220 (54.067), substitució superfície pavelló (60.285) i rehabilitació i adequació residència (6.637).

I ara proposen una modificació ó de crèdit de 2.175.000 de romanent per destinar a:

  • Oficina de turisme del Moll (100.000). Seria un mòdul prefabricat, d’aquests bons, situat a la zona de Ports, enginyer Gabriel Roca, amb banys i tot adaptat.
  • Remodelació Plaça Miquel Capllonch i carrer Formentor (1.050.000). Renovació serveis, ampliació voravies, anivellar aquestes amb el carrer, i altres canvis estètics també. El projecte no està acabat del tot.  
  • Adquisició camió de serveis (80.000). Amb bolquet i cistella, el que es té amb cistella ara no la té homologada.  
  • Rehabilitació de la taberna (47.000). Eliminació barreres arquitectòniques, nou bany, teulada,... per diferents usos.
  • Rehabilitació de la casa del carrer Roservell 18-20 (200.000). Per destinar a acollida temporal. Té problemes estructurals greus que cal resoldre.
  • Obres rehabilitació residència Santo Domingo (78.000). Problemes a les façanes, escales i terrasses, i d’humitats, que han de solucionar-se. Tasques de impermeabilització
  • Rehabilitació del Bar Katy (100.000). Millores per destinar-ho a usos socials en un sentit ampli.
  • Reacondicionament del Parc Pont Romà (600.000). Zones de passeig, ombra, parc, lleure, interpretació de l’espai. El que va sorgir dels pressupostos participatius.
  • Eficiència energètica a instal.lacions esportives (20.000). 81.000 venen d’una subvenció. Plaques solars, escalfament d’aigua, enllumenat,..

 

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). (Expedient electrònic ABS 2019/1425).

No se vota. 

8.- Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2019 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l’exercici 2018.

No se vota. 

9.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 

1 2 3 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb