URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Assemblea setembre 2016

Alternativa | 26 Setembre, 2016 16:31 | facebook.com twitter.com

 Dimecres 28 tenim Assemblea a l'Ateneu de Pollença (c/ Metge Sureda 8). Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot

Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot.

ORDRE DEL DIA: 

- Informació
- Ple
- Ordenança d'Ocupació de la Via Pública
- Bar del Poliesportiu d'eu Moll
- Dotació de serveis de Sant Vicença
- Sortida boletaires
- Torn oberts.

Un curs normal?

Alternativa | 24 Setembre, 2016 15:01 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Pepe García al Diari Balears

La setmana passada es va iniciar un curs normal segon el govern, i així ha estat recollit per la premsa i acceptat per la major part de la ciutadania. La pregunta que em faig jo és fins a quin punt la nostra societat està narcotitzada per considerar normal començar un curs havent de realitzar unes revàlides al final de l'ESO i Batxiller, que ningú vol i que ningú sap com seran. És cert que en ESO la revalida només serà una prova sense valor acadèmic aquest curs però en Segon de Batxiller la revalida teòricament ha de substituir a la selectivitat, ens diuen que hem d'estar tranquils, clar el més important és que no es noti res i que les classes comencin amb una aparent normalitat inexistent.

També es considera que és normal començar les classes amb 107 aules prefabricades, 14 més que l'any passat. Cal fer classes a un barracó per saber el que suposa això. Tampoc passa res si a les Balears hi ha un 31% d'interins molt superior a la mitjana de 19% estatal. Però no passa res, el pressupost en Educació a les Balears només constitueix un 2'96% del seu PIB, quan la mitjana estatal és del 4'3% i aquesta és inferior a la mitjana dels països de l'OCDE. I això quan al mes de setembre s'ha hagut d'ubicar a 1.200 menors estrangers o d'altres comunitats que han arribat amb el període d'escolarització ja tancat. Cal recordar que abans de l'estiu l'Assemblea de Docents va comptabilitzar 54 centres amb ràtios fora de la llei a les Illes Balears
El professorat de suport i atenció a la diversitat és insuficient; Balears dobla la mitjana espanyola d'alumnat que necessita reforç.

Cap problema tot això no són més que xifres, números buits i freds, la majoria no heu notat res estrany en el començament de curs, tot és normal, tal vegada per saber que hi ha darrere dels números cal llegir articles com el d'en Joan Amorós, director del CEIP Can Misses (Eivissa), "Avui he plorat" que denuncia que tres alumnes s'han quedat sense auxiliar educativa per saber que hi ha darrere la falta de mitjans.

Per tenir un curs normal el que necessitam és que es consideri l'educació com una inversió de futur i que això es reflecteixi als propers pressupostos. En comptes de batre els rècords d'ocupació turística cal batre rècords dins el sistema educatiu i adoptar mesures urgents per començar realment un curs escolar normal. Però sobretot el que necessitam és que tots; govern, premsa, famílies i docents considerem que un curs com l'actual no és normal.

 

Sense limits no hi ha futur

Alternativa | 21 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 A Alternativa per Pollença ja ens hem adherit a #SenseLimitsNoHiHaFutur. Aquest és el manifest.

La massificació turística i l’excés de construcció devoren les illes Balears cada dia. El ritme de destrucció del territori, del paisatge, de la nostra pròpia casa, és extraordinari. Molts dels ecosistemes que han sostingut la vida al llarg dels segles s’estan transformant en taques urbanes. Aquesta expansió converteix paisatges bells i llocs amb una història rica i antiga en llocs sense ànima. Aquest procés urbanitzador es fa sense tenir presents els recursos naturals, l’orografia, l’escala local, els nuclis històrics o la cultura preexistent.

Es calcula que a les illes Balears s’ha urbanitzat més d’una hectàrea de terra al dia al llarg de les darreres 6 dècades. El procés continua implacable, empès per una economia de demanda infinita que no preveu límits. De fet, si les illes Balears fóssim el planeta, hauríem de menester 7 planetes més per sostenir el nivell de consum actual. És per això que es pot dir que batem tots els rècords negatius: de massificació, de consum d’aigua i energia, de producció de residus, de cotxes de lloguer, d’emissions contaminants, etc. El 2016 patim la pressió humana més elevada de la història i es preveu que segueixi creixent els anys vinents, emparada per una planificació urbanística que permet superar els 3’7 milions de places. Aquest horitzó és senzillament inassumible.

Els rècords turístics però, no reverteixen actualment en una millora de les condicions de vida de la majoria de la gent. El preu dels habitatges, dels lloguers i certs productes bàsics pugen i pugen, mentre els sous, la renda familiar i els drets laborals baixen. La joventut no té futur aquí si no és per fer feina a l’hotel o a l’obra. El negoci es fa aquí, sí, però ens arruïna ecològicament i ens empobreix. A més a més, cada dia som més estrangers a la nostra terra. Qui de nosaltres no ha evitat anar a un lloc de vorera de mar o del seu propi poble perquè està massificat i explotat fins a l’abús? Tot plegat està generant greus problemes de convivència entre residents i turistes, i tots hi sortim perdent.

Aquest model també afavoreix la corrupció, la dependència exterior i una escassetat d’aigua mai vista. L’agricultura illenca, productora d’aliments de qualitat i que manté paisatges singulars, retrocedeix cada dia. A fora vila les piscines substitueixen els arbres, mentre la mar i la vorera de la mar es privatitza i s’embruta. Per altra part, els espais naturals que hem salvat pateixen la massificació i no disposen de recursos suficients per mantenir-se en bon estat.

Milers d’illencs ens hem mobilitzat durant dècades per reivindicar una manera de viure digna que no impliqui espenyar el territori. S’han aconseguit grans victòries i s’han salvat desenes de llocs amenaçats. Ara, però, el que està en risc és tot i el temps juga contra nosaltres: cal una acció decidida en defensa de les illes, de tot el territori.

I és per això que feim aquesta crida. Reclamam una resposta a l’altura de la crisi social i ecològica que vivim. Exigim que es freni l’ocupació exagerada de territori que pretén únicament crear més i més places, i que es renunciï a construir infraestructures que alimenten el creixement basat en el petroli. Volem conservar el paisatge, per això cal protegir el litoral i el camp de manera definitiva. Demanam frenar nous ports i aeroports, camps de golf i polo, abandonar els projectes per fer autopistes i grans esteses elèctriques i optar per un model de mobilitat racional.

Volem democràcia i benestar social, posar les institucions al servei dels interessos del 99% de les persones, que s’impulsin programes d’habitatge digne a preu raonable i que es doni suport a les alternatives econòmiques al marge del turisme. Estam indignats de sentir paraules buides mentre anam cap al col·lapse ecològic i social. Demanam planificació, no volem haver de córrer sempre a atendre emergències ambientals i situacions de sobreexplotació.

Volem avançar cap a la sostenibilitat, conscients que sols s’aconseguirà reduint els futurs creixements residencials i turístics. Reclamam al Govern i als Consells mesures de veritat i un canvi de ritme en les polítiques que afecten el territori. Nosaltres, ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, exigim coratge als nostres governants, mesures concretes i compromís amb els interessos generals. Volem tenir l’esperança d’un futur millor i això sols serà possible amb decisió. No volem esperar més, no podem esperar més. Sabem que és possible i que ara és l’hora, perquè si no hi ha límits, tampoc no hi ha futur.

Randa, 10 de setembre 2016

 

 

Ens preocupa la falta de respecte cap a les llibertats sindicals a la ResidŔncia.

Alternativa | 19 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) ens preocupa la falta de respecte cap a les llibertats sindicals a la Residència.

____________________________________________________

El passat 1 de setembre, la delegada de les treballadores de la Residència (organisme autònom de l'Ajuntament) va denunciar una sèrie d'irregularitats en les proves per cobrir la borsa d'ajudants de cuina, entre altres no haver negociat les bases de la convocatòria amb la representant de les treballadores ni haver-li notificat la data de l'examen. A resultes de la demanda, es va suspendre la tramitació del procés i es va ajornar la prova pràctica (la darrera notícia que tenim és que es va ajornar al dijous 15 però no s'han celebrat per falta de tècnic).

L'endemà mateix, la delegada de personal va ser cridada per la Direcció en una reunió i va rebre dues amonestacions verbals (amb acta per escrit):

-una, per extralimitar-se en les seves funcions de representant sindical i tractar de manera indeguda una companya de feina, en uns fets ocorreguts tres dies abans.

-l'altra, per faltar al respecte a les seves companyes i superiors, en uns fets ocorreguts quinze dies abans.

No és necessari ser molt viu per veure que es tracta d'una represàlia en tota regla contra la delegada de personal per haver denunciat irregularitats en el procés selectiu, ja que apart de la coincidència de dates i de decidir amonestar uns fets ocorreguts molts dies abans, quan es llegeix l'explicació de l'amonestació es veu clarament. O això, o des de la Direcció de la Residència (amb la connivència de la regidora delegada Magdalena Seguí) no s'ha entès en què consisteixen les llibertats civils, polítiques i sindicals. És evident que, quan se li notifiquen dues amonestacions sense fonament en un mateix dia a una representant de les treballadores, a l'endemà d'haver denunciat irregularitats, se li està enviant un missatge clar: que calli, que estigui quieta i que deixi de fer la tasca per la que l'han escollida la resta de personal. Des d'Alternativa volem denunciar aquests fets, ens mantendrem vigilants perquè no tornin a succeir i la delegada de personal pugui continuar exercint les llibertats sindicals que són pròpies d'una democràcia i que l'Administració pública ha de vetllar per garantir. Esperam per part de la regidora de la residència Magdalena Seguí, una correcció cap a la actuacions caciquils de la Direcció del centre.

Els fets, segons les amonestacions:

La primera, que era per extralimitar-se en les seves funcions i amenaçar una companya, és per haver telefonat a l'infermera i haver-li dit que les cures les havia de fer ella, i no les auxiliars ja que no els hi correspon pel seu lloc, cosa que seria denunciat a través del sindicats si no es corregia. Evidentment que no li correspon a una delegada de personal organitzar el treball, però sí que li correspon vetllar perquè no se li facin complir funcions a treballadores que no els hi correspon pel seu càrrec i denunciar a qui sigui si no es respecta qualsevol dret laboral de qualsevol treballadora.

La segona, que era per faltar al respecte a les seves superiors, és per haver penjat al tauler d'anuncis del personal una nota dirigida a les auxiliars, que deia textualment (referint-se a una proposta sobre repartiment de dies festius que havia fet a Direcció): “Aquesta suggerència l'he feta perquè ara represent a totes les treballadores i abans no; per un repartiment equitatiu de 2 festes graciables anuals per a cada una, basat en un principi d'igualtat entre totes; perquè crec que és el més just i correcte després de que l'any passat s'incorporassin al nostre equip na C i na S, i ara més recentament na J. En cap moment la meva intenció era actuar en benefici propi ni alterar el clima laboral. Per això vos ho vaig mostrar (amb les que coincidírem als torns). Si aquesta proposta amb consens majoritari no es té en compte per part de coordinació/direcció, només té una paraula... És el que pens.” Si això és una ofensa i una falta de respecte que justifica una amonestació és ben clar que algú té la pell molt prima, però és que amonestar per aquest motiu sí que mostra un menyspreu i una falta absoluta de respecte cap a la llibertat d'expressió i les llibertats sindicals.

Que tot canvi´ perquŔ no canvi´ res (Urxella 36)

Alternativa | 17 Setembre, 2016 12:35 | facebook.com twitter.com

Aquest estiu vam repartir el número 36 de la nostra publicació Urxella, estam orgullosos de ser l'únic partit polític del municipi que des de fa més de 10 anys fem i repartim una publicació de paper. Us agraïm la seva lectura i difusió. Aquest és l'article de la portada, per desgràcia hem de dir que ha passat l'estiu i la situació no ha canviat.

El passat 13 de juny es va complir el primer any de  legislatura,  temps  suficient  per  fer-ne  una  primera  valoració.  I decepció és  la  paraula  amb  què  l’Assemblea  d’Alternativa  descriu aquest primer any de govern de Junts Avançam-UMP. Decepció  primer,  perquè  el  pacte  d’investidura  que  signàrem  amb  ells,  i  fruit  del  qual  Miquel  Àngel  March  és  batle  de  Pollença, no s’està complint:

Veiem com el Reglament de Participació que es va redactar a partir de la feina dels nostres regidors i la participació  d’entitats, partits i ciutadans, fa sis mesos que és dins un calaix.  No  s’ha  realitzat cap procés participatiu per  definir  els  usos  d’alguns  espais,  com  tampoc  no  s’ha  fet  cap  passa  per  a  la  realització  de pressupostos participatius de  cara  al  2017.  En  transparència la cosa no està molt millor. És cert que s’ha millorat respecte a l’anterior legislatura, però segueix incomplint-se  l’acord signatja que falten documentació i informació per publicar  i  el  nostre  bloc  d’Urxella  segueix  fent  bona  part  de  la  feina d’informació que hauria de fer l’Ajuntament.

Decepció per la sensació que tot segueix igual, i l’esperat  canvi  cap  a  l’esquerra  és  inexistent.  Així,  el  nou  equip de  govern  segueix  cometent  irregularitats  amb  l’ocupació  de  la via pública-concedint autoritzacions per sobre del permès-,  i prestant serveis i comptant amb tècnics en la mateixa situació  irregular que a l’altra legislatura. 

No s’ha fet cap passa per avançar cap a la remunicipalització  del servei de neteja,  tot  i  que  des  d’Alternativa  els  proporcionàrem  un  estudi  amb  la  informació  que  avalava  el  procés.  A  nivell  social  decidiren  rebutjar  la  nostra  proposta d’incloure clàusules socialsa la licitació del bar del poliesportiu del Moll, i quan ho feren, amb la licitació de les platges, la  precipitació els conduí a l’error, amb un informe en contra de  Secretaria.

No hi ha hagut cap mesura en un any per lluitar contra  la  precarietat  laboral,  l’atur  ni  els problemes  amb  l’habitatge.  Es  va  aprovar  una  rebaixa  de  l’IBI  precipitada,  tan  de  dretes, que el mateix PP n’havia presentat una d’igual.

En  un  sistema  de  depredació  turística  com  el  nostre,  tan sols hem trobat promoció i més promoció (no sabem si per  intentar  dissimular  errades  com  el  tema  de  la  licitació  de  les platges). Per nosaltres aquestes polítiques s’emmarquen dins la línia liberalde sempre, la mateixa del PP(TOTS), el PI o afins.

Decepció  perquè  davant  el laïcisme promès, alguns  regidors segueixen representant l’Ajuntament a actes religiosos  “y con mucho orgullo”. Seguim sense poder visitar la Fortalesa, i la fàbrica de  Ca’n  Morató  segueix  deteriorant-se  sense que  aquest  equip  de  govern  tampoc  no  hagi  previst  res  per  impedir-ho. En definitiva, seguim pràcticament igual.

A l'enllaç podeu veure i descarregar l'Urxella 36

 

 

 

 

Las tortugas tambiÚn vuelan. Cicle cinema Kurd

Alternativa | 14 Setembre, 2016 22:19 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres a les 20.00  a l'Ateneu de Pollença podreu veure la pel·lícula "Las tortugas también vuelan" dins el Cicle de cinema kurd, organitzat per diferents partits i associacions. A la projecció teniem prevista  la presència de Juan Sorín de l'associació basco-kurda Newroz  per desgràcia per una malaltia ha hagut de tornar a Euskadi i no podrà venir a la projecció.

 "Las tortugas también vuelan" de Bahman Ghobadi

Els camps de refugiats on malviuen víctimes de les guerres que assolen el món són l'escenari on es desenvolupa aquesta cinta, la primera rodada en territori iraquià des de la caiguda de Saddam Hussein. En concret, “Las tortugas también vuelan” se centra en un camp de refugiats kurds iraquians situat a la frontera entre l'Iran i Turquia durant els mesos previs al conflicte entre l'Iraq i els Estats Units. Satèl·lit, un nen de 13 anys, es guanya la vida instal·lant antenes de televisió que permetran als seus compatriotes assabentar-se de què passa amb la imminent guerra. El noi té un grup d'amics amb el qual es dedica a buscar mines antipersona per revendre-les després. La vida del noi capgira quan irrompen en la seva vida un nen cec, un noi sense braços amb un missatge inquietant i una nena de mirada trista de la qual s'enamora a l'instant.

 

PREMIS

 Festival de Cinema de Berlin 2005 Menció Especial del Jurat Premi de la Pau

Festival de Cinema de Rotterdam 2005 Premi del’Audiència

Festival de Cinema de San Sebastian 2004 Concha de Oro Premi del Jurat al Millor Guió

Festival de Cinema de Chicago 2005 Premi Especial del Jurat 

 

 

 

Suport a les treballadores de l'Escoleta

Alternativa | 13 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) donam tot el nostre suport a les reivindicacions de les treballadores de l'Escoleta

Aquests darrers dies, arran del concurs i la propera adjudicació de l'escoleta, des del col·lectiu de treballadores com de les famílies dels alumnes, ens ha arribat la seva preocupació davant la possibilitat que la nova adjudicatària de l’Escoleta de la Gola del Port de Pollença no subrogui el personal actual, i opti per contractar-ne de nou.

Tant l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, com l’article 26 del Conveni Col·lectiu de Centre d’Assistència i Educació Infantil, que regeix aquests casos, són molt clars en aquest tema, i estableixen la subrogació del personal en els casos en que es produeixi l’entrada d’una nova adjudicatària.

«Article 26. 2. Para las empresas privadas que gestionan centros de titularidad pública, en los supuestos en los que se produzca la adjudicación de la concesión a una nueva empresa, por finalización de la concesión y concurso posterior, rescate del servicio por la entidad titular o cualquier otra modificación en el sistema de gestión del servicio, se estará ante un supuesto de subrogación de todos los derechos y obligaciones de los trabajadores con contrato en vigor y antigüedad mínima de tres meses en la empresa saliente, que se regirá por el articulo 44 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores.»

Per tot això, des d’Alternativa volem mostrar el nostre suport i la nostra solidaritat amb les treballadores en les seves justes reclamacions, i esperam que pel bé de tots, tant docents com famílies, l’empresa assumeixi les seves obligacions i subrogui el personal.

 

 

 

 

Segueixen sense complir els seus compromisos. Junta de govern 6 de setembre.

Alternativa | 08 Setembre, 2016 10:51 | facebook.com twitter.com

 Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat  de la junta de govern del 6 de setembre.

1. Aprovació de les actes de dia 4 i 16 d’agost

2. Urbanisme.

2.1 Llicències urbanístiques.

- Dació compte de 118 llicències urbanístiques. Entre elles la llicència de legalització i adequació de la coberta de Villa Cortina.

2.2 Disciplina Urbanística

- Retirat de l’ordre del dia

3 - Hisenda.

3.1 Relació de despeses.

Dins de les factures sense objecció les més elevades són les corresponents a les contractacions del Festival (uns 36.300 i 40.535), la corresponent a les estades de la primera quinzena d’agost (uns 33.573) i les subvencions dels cursos de català (uns 12.598).

Pel que fa a les factures amb objecció per part de intervenció ens trobam amb la majoria de sempre: subministrament elèctric, manteniments, combustibles, servei d’ajuda domiciliària, el servei de sanejament de clavegueram, publicitat i cartellera o alguns tècnics de la casa, amb un cas que segueix facturant un 2% per sobre del que ho venia fent fins ara.

Esperem que l’equip de govern espavili per anar complint els compromisos que va adquiriren una junta de portaveus, ja que aquestes situacions contractuals han d’anar regularitzant-se el més aviat possible, a mes tenint en compte que a finals d’aquests any ia principis de l’any següent caduquen altres contractes.

3.2 Recursos i reclamacions

- Acceptació d’un recurs reclamant que li bonifiquin l’IBI per família nombrosa,

- Acceptació només parcialment d’un recurs demanant una compensació per matrícula escolar i una bonificació per serveis educatius.

3.3 Varis.

- Denegació d’una petició de reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Aprovació d’una bonificació de diferents tributs per minusvalidesa (IBI, taxa del servei de clavegueram i taxa de fems)

- Resolució de 5 expedients sancionadors per Ocupació de la Via Pública. Hi ha 2 infraccions considerades greus (225 i 151 euros) i 3 molt greus (450 euros)

- Aprovació de la reclamació de l’import pendent d’abonar per part del Consorci Borsa Allotjaments Turístics a l’Ajuntament de Pollença en virtut del conveni formalitzat en data 24 de juliol de 2014, per la execució de les obres de "reforma i rehabilitació de semipeatonalització del tram de carretera M.A. 2220, entre la plaça impulsora de Llenaire i la Rotonda del final de la C/ Joan XXIII de Pollença. Es tracta de reclamar 40.793,28 euros.

- Aprovació de les subvencions a Cor de Pollença (3.000 euros), Aires de la Cala (1.000 euros), Racó de Tramuntana (1.000 euros), Fundació Rotger Villalonga (1.000 euros), Fundació Dionís Bennàssar (1.000 euros),  U camp de l'Oca (1.000 euros), Xeremiers Orats (1.000 euros), TeatrEROS (1.000 euros), Ballugall (1.000 euros), OCB Pollença (1.000 euros)i Club Pollença (2.000 euros).

- Dació compte de modificació crèdit per la contractació d’una psicòloga per un projecte de suport social amb una subvenció de l'IMAS. 11.900 euros.

- Aprovació de la bonificació de l’IBI per família nombrosa per a l’exercici 2016 i denegació per a l’exercici 2015.

- Aprovació de la bonificació i denegació la devolució de l’IVTM per un vehicle històric.

- Aprovació d’una ajuda per 1.331 euros dels serveis socials.

- Denegació de l’exempció IBI

- Dació de compte d’aprovació de la liquidació de tassons reutilitzables utilitzats per l’Ateneu Pollença.

- Dació de compte de modificació de crèdit per destinar 14.482 euros aportats per l’Hotel Formentor a les despeses del Festival

- Concessió de llicència per ocupació de la via pública amb expositors. expositors.

- Autorització d’una ampliació de la llicència per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

- Autorització d’un canvi d’ubicació de la llicència per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

- Retirat de l’ordre del dia un recurs d’un bar a la denegació de la llicència d’ocupació de la via pública. Volien sentir de primera ma abans les seves explicacions, i per qüestions personals no va poder acudir a la reunió concertada, i s’optà per retirar el punt de l’ordre del dia per a la propera junta.

- Retirat de l’ordre del dia la petició d’un bar que demana que li llevin la llicència d’ocupació.

4. Regim interior i personal.

4.1 Guals.

- Concessió de 4 guals.

- Retirada de l’ordre del dia la sol·licitud de canvi d’ubicació de dues places de reserva de via pública per a càrrega i descàrrega. Un grup de veïns demana que unes places que estan ubicades a la cantonada en que conflueixen els carrers Bartomeu Aloy amb carrer Campos de Pollença siguin reubicades al carrer Bartomeu Aloy, des de la cantonada amb carrer Jaume III al carrer Formentor de Pollença, dotant a les places amb més metres lineals, paral·leles a la vorera atès que  les places actuals són de dimensions massa petites per a l’estacionament dels vehicles de transports de mercaderies la qual cosa fa que obstaculitzin la circulació. El regidor de policia va dir que volia parlar amb els veïns abans de decidir.

4.2 Taxis.

- Retirat de l’ordre del dia

4.3 Varis.

- Concessió d’una reserva estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

- Resolució de 9 expedients sancionadors per animals domèstics. Tots per portar l’animal amollat. Sancions de 180 euros a cada un.

- Resolució de 2 expedients sancionadors per neteja vies públiques o recollida residus sòlids urbans. Dues sancions de 105 euros.

4.4 Personal.

- Estimació d’un recurs d'un treballador. Ell va demanar que li pagassin una gratificació per antiguitat. A l’anterior junta es rebutjà al considerar que tot i que si que havia fet feina 15 anys, ho havia fet en règims diferents. Però al seu recurs demostra que altres treballadors en igual situació que ell si que han rebut la gratificació, i per evitar aquest greuge comparatiu es considerà el seu recurs.

- Retirat de l’ordre del dia un recurs de diferents informadors turístics demanant que els paguin un plus per canvi de torns. Sembla ser que faltava un informe per part de Turisme per poder cobrar aquest plus. S’analitzarà aquest tema més profundament per veure que va passar.

4.5 Cementeri.

Retirat de l’ordre del dia.

5. Contractació

- Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 809 de data 29 d’agost de 2016, de correcció dels errors materials al plec de clàusules administratives particulars de l’expedient de contractació “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”(Expedient núm. 1/2016/Contractació).

6. Varis

- Retirats de l’ordre del dia varis expedients de responsabilitat patrimonial relacionats amb els foguerons de Sant Antoni.

Vos esperam a tots divendres 9  a les 20h a l’ateneu! Entrada gratuïta

 

 

"Kobane, volver a empezar"

Alternativa | 05 Setembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres a les 20.00  a l'Ateneu de Pollença podreu veure el documental Kobane, volver a empezar dins el Cicle de cinema kurd, que va començar el divendres passat organitzat per diferents partits i associacions. En total seran seran 16 dies de projeccions. A la projecció comptarem amb la presència d'Arantxa Uzkiano de l'associació basco-kurda Newroz 

El Cicle de cinema kurd té un doble propòsit, d'una banda promoure la solidaritat i donar a conèixer la situació del poble kurd en els quatre estats (Turquia, Síria, Iraq e Iran), en què es troba dividit. A tres tres d'ells es troben en guerra oberta, i al quart, Iran, també sota una duríssima repressió (20 execucions en aquest mes d'agost d'enguany). D'altra banda, volfer accessible a Mallorca una oferta cinematogràfica de qualitat, en alguns casos molt difícil de trobar.La iniciativa, que fa mesos que ve preparant-se coincideix amb un agreujament de la violència, la guerra i la repressió a tota la regió.

Totes les pel·lícules i documentals es projectaran en VOS subtitulades en castellà, vist que no es disposa de versions subtitulades en català. 

Kobane, també anomenada Ain al-Arab en àrab, una ciutat de majoria kurda al nord de Síria, es va convertir en el primer mur de contenció mundial contra el grup terrorista EIIL (Daesh en àrab) que va llançar un brutal atac que va provocar la fugida immediata de més de 180.000 persones. La resistència armada de les forces kurdes va aconseguir vèncer els terroristes. Després del seu alliberament i amb el 80% de la localitat destruïda, l'equip de del documental s'introdueix en Kobane per conèixer de primera mà les conseqüències del setge, els seus efectes sobre la població civil i els esforços per tornar de nou a la normalitat. 

Vos esperam a tots divendres 9  a les 20h a l’ateneu! Entrada gratuïta

 

 

 

Cicle de Cinema Kurd

Alternativa | 02 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

6 pel·lícules i documentals de cinema kurd es podran veure del 2 al 17 de setembre en 6 municipis de Mallorca.

Les tres primers dies (Felanitx, Sant Llorenç i Manacor) contaran amb la presència de Maryam Fathi, refugiada política kurda d'Iran, i Arantza Uzkiano, presidenta de Newroz, aquesta darrera continuarà fins el dia 10, quan li prendrà el relleu en Juan Sorín, altre membre de la mateixa organització fins el la darrera projecció a Pollença el dia 17.

Avui a les 20.00  a Felanitx la projecció del documental Kobane, volver a empezar obrirà el Cicle de cinema kurd, que oferirà projeccions de 6 pel·lícules i documentals en diferents localitats de Mallorca, incloent també dues projeccions a Ciutat (a Àgora i a Cineciutat). Membres de l'associació basco-kurda Newroz acompanyaran els debats (fòrums) que seguiran a cada projecció.

Les projeccions a Pollença són els divendres 9 i 16 a les 20:00 h  a L'Ateneu de Pollença. Una bona oportunitat per veure bon cinema i conèixer millor la realitat del poble kurd. A les projeccions comptarem amb la presència d'Arantza Uzkiano (divendres 9) i Juan Sorín (divendres 16) de Newroz.

El Cicle de cinema kurd té un doble propòsit, d'una banda promoure la solidaritat i donar a conèixer la situació del poble kurd en els quatre estats (Turquia, Síria, Iraq e Iran), en què es troba dividit. A tres tres d'ells es troben en guerra oberta, i al quart, Iran, també sota una duríssima repressió (20 execucions en aquest mes d'agost d'enguany). D'altra banda, volfer accessible a Mallorca una oferta cinematogràfica de qualitat, en alguns casos molt difícil de trobar.

Maryam Fathi, la refugiada kurda d'Iran, també es va mostrar molt interessada en aprofitar l'avinentesa per a contactar amb membres del moviment feminista de Mallorca, i a rel de la seva demanda s'ha organitzat una trobada amb dones del moviment feminista de Mallorca el proper diumenge dia 4 a Manacor, també a L'Ateneu Lo Tort.

A més Kobane, volver a empezar, que obre el cicle, es projectaran els següents films:

  • Las tortugas también vuelan

  • My Sweet Pepperland

  • Los niños de Dijarbakir

  • Kurdistán, guerra de chicas

  • Un tiempo para los caballos borrachos

Totes les pel·lícules i documentals es projectaran en VOS subtitulades en castellà, vist que no es disposa de versions subtitulades en català. A l'Ateneu Lo Tort, de Manacor, se'n projectaran totes, a la resta de municipis, els ja esmentats i Artà, Pollença i Palma se'n projectaran duepel·lícules.

La proposta d'aquest Cicle de cinema kurd va partir d'algunes formacions polítiques municipalistes (Alternativa per Artà, Alternativa per Pollença i Bloc per Felanitx) que es van posar en contacte amb Newroz, un associació basco-kurda que ja va dur a terme una iniciativa similar al país basc l'any passat i va facilitar les pel·lícules i documentals. A la idea inicial es van afegir l'Ateneu Lo Tort i l'Ateneu de Pollença, el grup juvenil Granots i sopes, de Sant Llorenç, i els grups Unió Cívica per la República, Podem Balears i la Plataforma de suport internacionalistes. En total seran seran 16 dies de projeccions.

La iniciativa, que fa mesos que ve preparant-se coincideix amb un agreujament de la violència, la guerra i la repressió a tota la regió.

 

 

 

Resultat ple extraordinari d'agost

Alternativa | 31 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del Ple extraordinari celebrat el passat dimecres 24 d’agost.

1. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 12-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Retirat de l'ordre del dia.

Es tractava de una modificació de crèdit de 2.100.000 € per a les obres de la segona fase de primera línia del Moll.

Durant les intervencions dels portaveus, va quedar ben clar que el PP, el Pi i TOTS votarien en contra de dita modificació de crèdit, argumentat que no estaven en contra del projecte, però que no es fiaven del compromís del Consell d’aportar una part del finançament.

Nosaltres els dies provis havíem negociat la nostra abstenció a canvi de que quedàs clar que l’objectiu de la segona fase fos peatonalitzar, que es tingués clar abans de començar les obres com seria lo mobilitat, donada la falta de participació durant tot el procés, que almenys aquesta peatonalització i definició de la mobilitat es tractàs en una Junta de Portaveus i s’explicàs en una reunió oberta a la ciutadania, així com altres temes com la millora de la xarxa de clavegueram, la retirada dels busos privats de la primera línia, que el carril bici estàs separat físicament, i el compromís de no convertir el passeig en una terrassa de bar. L’equip de govern es comprometé de paraula a això, cosa que va fer que nosaltres acceptàssim canviar el nostre respecte a l’anterior ple i optar per una abstenció, però al final els comptes no sortien i l’equip de govern, davant la postura de la dreta optà per retirar el punt de l'ordre del dia.

Per a una informació més completa al nostre bloc trobareu un article sobre el nostre posicionament en aquest tema, així com un altre article explicant tota la història sobre la primera línia.

2. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 13-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per 10 vots a favor (Junts, PP i Alternativa) i 6 abstencions (PI i Tots (la regidora Tugores, de Tots, acabava d’abandonar la sessió)).

Es tractava de la modificació de crèdit de 200.000€ per a l'adequació i eliminació de les barreres arquitectòniques del Centre Cultural de Pollença.

A l’anterior Ple, les tres modificacions anaven juntes, i ja vàrem dir que si es presentaven per separat hi votaríem a favor, i així ho vàrem fer. Ara esperam que les obres és facin de la millor manera possible, minimitzant les molèsties, i eliminant unes barreres que fa anys que no haurien d’existir.

3. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 14-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per unanimitat.

Era una modificació de crèdit de 12.379€ que faltaven per pagar de l'asfaltat de vies públiques.

Exactament el mateix que al punt 2, havíem dit que si es votaven per separat votaríem a favor i així va ser.

4. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l'any 2016 i de la convocatòria pertinent. Aprovat per unanimitat.

Són bàsicament les mateixes bases que en anys anteriors han servit per a concedir 25.000€ en subvencions a les entitats de caire social que fan feina a Pollença. Evidentment com tots els grups votàrem a favor. Totes aquestes associacions fan una tasca que sense aquestes ajudes tal vegada no podrien fer.

5. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença i de la convocatòria pertinent. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 7 abstencions (PI, PP i Tots)

Aquestes bases suposen una nova línia de subvencions, dins el marc del Pla de Millora del Comerç local, que destina 19.000 euros per els comerços que facin una millora de la imatge i el disseny (les intervencions poden ser a l'interior, a l'aparador o a la façana).

Les bases originals varen ser esmenades a partir de les aportacions dels partits a la Comissió Informativa. Nosaltres férem vàries propostes que varen ser acceptades: que s’exigís com a requisit tenir el negoci obert mínim durant 10 mesos a l'any, i que aquest estàs normalitzat lingüísticament o que almenys el projecte presentat establís la seva futura normalització lingüística.

Amb altres partits i associacions hem organitzat aquest Cicle de cinema kurd  amb Newroz, un associació basco-kurda. Les projeccions a Pollença són els divendres 9 i 16 a  l'Ateneu

 


 


Comunicat de la Plataforma Pro Camins P˙blics Oberts

Alternativa | 29 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Publicam el comunicat llegit dissabte a l'excursió reivindicativa del camí del Coll de Síller que subscrivim totalment. 

Camí del Port de Pollença a Cala de Sant Vicenç.

Per a enllaçar el Port de Pollença amb Cala de Sant Vicençs el Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença elaborat per Fodesma del Consell de Mallorca a l’any 2001 inclou un total de tres camins. Dos de rutes tradicionals i un que està inclòs al PGOU com un passeig per a vianants que enllaci el Port de Pollença amb Cala Carbó pel Coll de Síller. D’aquests tres camins, solament el núm. 82 amb el nom de Camí del Port de Pollença a Cala Carbó -que és el del PGOU- fou incorporat definitivament en el Catàleg per l’Ajuntament de Pollença l’any 2008. Els altres dos camins, el núm. 135 Camí de Síller al Coll de Síller i el núm. 148 Camí a Cala Sant Vicenç són els que no s’incorporaren definitivament al Catàleg i que ja han estat objecte de dos expedients d’investigació sense que a dia d’avui s’hagin conclòs ni pres cap decisió sobre la seva incorporació o no al Catàleg definitiu o possibles alternatives en cas que s’hagin de modificar el seu traçat per a conveniència general i resoldre definitivament aquesta situació de provisionalitat que ja s’està eternitzant. És per aquest motiu que s’ha convocat aquesta excursió reivindicativa.

Val a dir que el 21 de Abril de 2006 els pescadors pollencins Ignasi Borràs Llompart, Melcior Bosch Rotger, Melcior Bosch Vicens, Juan Alberti Enseñat; Guillem Payeras Serra i Antoni Bosch Cerdà, feien declaració jurada davant notari que feren arribar a l’Ajuntament, on declaraven recorre el camí del Port de Pollença a Cala Sant Vicenç pel Coll de Siller.

A l’obra Die Balearen de l’arxiduc Lluís Salvador que reflecteix la realitat cultural del segle XIX es troba alguna referència al camí, com exemple parlant de la connexió, trobem: “... més curt és el camí del coll de Siller, on des de Can Botana arribam al Port de Pollença en menys de mitja hora...”,  estimació de temps un poc agosarada, tot sigui dit.

Actualment encarà es conserven algunes fites que marcaven el camí que comunicava Cala Sant Vicenç amb el Port de Pollença.

Cal recordar també que el passeig per a vianants entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç previst el l’aprovació definitiva del PGOU de 1990 tampoc s’ha executat.

El 29 de Juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar els expedients d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'Agost de 2015. Amb aquest acord de plenari es pretén promoure l'expedient d'investigació d'alguns camins que no van ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008. Una demostració de la poca feina que s'ha fet els darrers set anys per defensar el patrimoni comú  que són els camins públics. Reiniciats els expedients d’investigació d’ofici a fi de determinar aquells de titularitat municipal i, en conseqüència, incloure’ls en l’inventari de béns local, nosaltres presentarem al·legacions i documentació per tal de demanar que aquests camins quedin finalment inclosos al Catàleg municipal.

Per això volem reivindicar:

-        Que es garanteixi un pas clar i públic entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç a tots els senderistes.

-        Que es resolguin tots els expedients d'investigació pendents.

-        Volem aprofitar per recordar que el tram de Son Grua fins a Pollença de la Carretera Vella de Pollença a Lluc encara presenta trams no transitables.

-        Mantenir la nostra col·laboració en les institucions per tal de recuperar aquestes vies,  tot i que consideram que les expectatives esperades no s’estan complint en aquest primer any de mandat tant a l’Ajuntament de Pollença com al Consell de Mallorca.

La hist˛ria de la primera lÝnia

Alternativa | 27 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Hi havia una vegada un poble que, tenint «la millor badia de la mediterrània», tenia aprovat des de temps immemorials (1990) un PGOU (un Pla General d'Ordenació Urbanística) que preveia que la primera línia havia de ser peatonal.

Els inicis d'aquesta història ens remunten a dues legislatures enrera (2007-11), quan governava a Pollença Unió Mallorquina-UNPI amb el PSOE i el PSM. L'any 2008 es va fer «l'experiment de la peatonització»: sense cap pla ni cap estudi de mobilitat, només amb dos informes de la policia local que preveia la reordenació del trànsit, es va començar a finals de setembre la prova de tancar el passeig Saralegui a la circulació. Des d'Alternativa ens hi vàrem oposar (férem una recollida de firmes, presentàrem mocions...) perquè s'havia fet sense pla de mobilitat, sense consens ni amb els veïns ni amb els partits de l'oposició (se'ns va informar de la prova en una reunió de 10 minuts), i perquè hi seguia havent circulació (els autobusos per tota la primera línia, i els particulars en alguns trams), amb el que no tenia les avantatges de ser una zona peatonal i sí els inconvenients. El que vàrem demanar era que s'aturés l'experiment i es fes un Pla de Mobilitat (amb un treball de camp que tingués en compte l'afluència de cotxes, les places d'aparcament, les possibles solucions alternatives al canvi en la circulació...) i que es presentés públicament, fet que permetés la participació ciutadana.

L'any següent, el 2009, va ser el final de l'experiment de la peatonització (que en realitat era una semipeatonització), amb la justificació que com que no es podien llevar els autobusos de la primera línia, aleshores no tenia sentit restringir la circulació. I llavors, després de la prova frustrada, es va encarregar un Pla de Mobilitat, tal com demanàvem. «Ah, per fi un poc de seny!», pensareu, estimats lectors. Però no, res de seny. Perquè va resultar que l'esmentat Pla de Mobilitat es va encarregar a una empresa que, oh casualitat!, era del nebot de la batlessa en aquell moment, i a més, com vàrem descobrir i denunciar el Pla havia estat plagiat. Aquest tema està encara en els tribunals.


El tema va quedar en suspens fins que, amb una nova legislatura (2011-15) i un nou govern (aquest cop del PP i la Lliga, i ja cap al final del PP i el PI, amb el suport d'UMP sobre el tema de primera línia) es va tornar a moure alguna cosa. I el que es va moure era un projecte d'obres que es va anomenar «de reforma i rehabilitació en semipeatonització» amb un cost d'1,5 milions d'euros.

El 2013 varen encomanar un estudi de mobilitat a una altra empresa (CINESI) que va fer una proposta de mobilitat que servia de base a les obres, que no preveia peatonalitzar sinó semipeatonalitzar (en el sentit que es donava més espai a vianants i ciclistes, es restringia velocitat, proposava una reforma circulatòria que feia que la circulació fos convectiva, o sigui, que no es pogués circular tota la primera línia seguida, fet que reduïria l'afluència...). Però l'estudi de mobilitat no va agradar a UMP, tal vegada tement que els turistes passarien de llarg per la circumval·lació cap a Formentor. Així que el PP d'en Tomeu Cifre Ochogavía (sí, el que ara demana que s'ha de fer molta feina prèvia en mobilitat si es vol peatonalitzar) i el PI d'en Martí Roca, va decidir deixar de banda la qüestió de la mobilitat: primer farien les obres i ja després es veuria la mobilitat. És a dir, passar l'arada davant el bou, i a costa dels doblers públics. I és que s'acostaven les eleccions, i embellir la primera línia segur que seria ben vist pels hotelers.

Però és que a més, el projecte es va fer sense participació ni consens amb l'oposició (el que ara hipòcritament demanen el PP, el PI i Tots): només es va fer una reunió amb l'oposició i va ser per parlar de l'estudi de mobilitat que suposadament fonamentava el projecte, i no del projecte.

El 2015 va sortir el projecte a exposició i des d'Alternativa vàrem presentar al·legacions, en el sentit que no es preveia peatonalitzar (com preveu el PGOU), no quedava clar amb quin pla de mobilitat se sustentava, i que no hi havia hagut participació. Unes crítiques que anaven en la mateixa línia de les que havíem fet al govern d'UM-PSOE-PSM de l'anterior legislatura amb l'experiment de peatonalització. Idò, ben a final de legislatura i sense consens amb l'oposició, el PP-PI (que igual no es pensava que no governarien) va treure a licitació les obres, adjudicant-les a qui va fer l'oferta més baixa (amb els problemes que això ha suposat) i del que més que una semipeatonalització (perquè no hi havia mobilitat prevista), acabava sent un simple embelliment (tot i que l'estètica és discutible) per un preu desproporcionat.


Amb el canvi de legislatura (2015-19) i canvi de govern (Junts-UMP), han volgut fer «el millor passeig de la mediterrània», així que acabades les obres del PP/Tots i PI, ells ho han volgut millorar. Varen demanar una revisió de l'estudi de mobilitat de CINESI, i després varen demanar un informe de la policia local que invalidava la reforma circulatòria proposada en l'estudi.

Varen fer una Junta de Portaveus per explicar-nos la seva proposta de segona fase i es va dur a Ple.

Evidentment, des d'Alternativa hi vàrem votar en contra pels motius de sempre (manca de peatonització, de pla de mobilitat clar i de participació: http://alternativa.balearweb.net/post/126680) i en base a allò que defensam des del 2008, hem negociat amb l'equip de govern de cara al ple extraordinari ( Més detalls: http://alternativa.balearweb.net/post/126901 ).

D'Alternativa es poden dir moltes coses, però no és pot dir que respecte la primera línia no hem tengut sempre un posicionament polític clar i coherent, cosa que no es pot dir de la resta de partits polítics de l'oposició (ni del govern), fins al punt que hem vist en aquestes darreres setmanes coses surrealistes. I com que en algunes notícies de premsa se'ns ha ficat al mateix sac a tota l'oposició, anem a recordar algunes «perles» dels darrers dies.

Per exemple, el regidor del PP que en el ple de juliol va dir «que aun teniendo dudas, nosotros votaremos a favor» i després a mitjan ple diu que canvia el vot perquè el regidor d'urbanisme l'ha ofès. O sigui, resulta que en el Partit Popular pel que es veu, el que fa que es decideixi donar suport o no a una modificació de crèdit, no són arguments polítics, sinó l'estat d'ànim del regidor. I per més patetisme, al ple d'agost vota en contra perquè considera importantíssim tenir uns informes del Consell, que pel que es veu no teníen cap importància un mes abans. En fi, d'això se'n diu, farsa política. Després tenim el líder de Tots, que s'indigna i reclama ara el que ell no va fer quan governava, i demana participació i consens amb el que no creu, i critica el que ara anomena «formes de l'antic règim», que són les seves quan governa. D'això se'n diu hipocresia. I què dir del regidor del PI? Apart que continua abduït i utilitzat per l'exbatle, s'apunta també a justificar el seu vot en que si no l'han convidat a la rebuda d'en Sete, si no l'han telefonat per xerrar amb ell i només li han enviat un watsap... En fi, no ens estranyem de veure'ls tots junts a una llista a les properes eleccions.

 

 

A la categoria «Peatonització del Port» podeu trobar 24 articles sobre el tema.  


Recordau, avui ens veiem a les 18h a Habitat per reivindicar una solució ja a la ruta del camí de Síller!

El vot d'Alternativa sobre primera lÝnia

Alternativa | 25 Agost, 2016 13:36 | facebook.com twitter.com


 El passat ple de juliol que ja es va dur la modificació de crèdit per la segona fase d'obres de primera línia, des d'Alternativa hi vàrem votar en contra (cosa que, sumada als vots contraris de TOTS i PI, i l'abstenció de PP) va fer que no s'aprovés.

La nostra argumentació (bàsicament la mateixa que mantenim des del 2008 com veurem) es basava en allò que ja havíem al·legat i repetit: no es complia el que preveia el PGOU que era que fos peatonal, no hi havia hagut participació (una única junta de portaveus) ni negociació de cara al ple, no estava clar amb quin pla o estudi de mobilitat se sustentava una inversió tan important. Vàrem fer aquest article després del ple:  http://alternativa.balearweb.net/post/126680

Pràcticament, són els mateixos arguments que varen fer que ens opossàssim al projecte de la primera línia que va aprovar la passada legislatura el PP (una part del qual, ara es fa dir TOTS), que va pecar del mateix i del que ara es queixen: presa de decisions sense l'oposició, i fer obres sense pla de mobilitat clar. Però és que la pressa de certs polítics per fer-se fotos és insuperable, i més si és abans d'eleccions!


Després de l'aprovació frustrada, l'equip de govern actual ha parlat amb tots els partits per mirar d'aprovar-ho al ple extraordinari, i també han fet una reunió informativa oberta (ja que no s'havia fet gens de participació pel projecte), com els hi vam recomanar a la passada Junta de Portaveus.

Pel que fa a nosaltres, vàrem negociar amb l'equip de govern les condicions que sempre hem estat reclamant (peatonalització, participació, mobilitat clara), que podien tenir una concreció mínima en els següents termes:

-l'objectiu de fer la segona fase d'obres ha de ser peatonalitzar (com a mínim fins Av París)

-abans de començar les obres s'ha de tenir clara la mobilitat (si la peatonització serà progressiva o no, si hi ha d'aver zona ACIRE, quina reforma circulatòria és necessària...)

-participació: aquest «pla» per peatonalitzar i la mobilitat s'ha de tractar en una Junta de Portaveus; s'ha de fer al menys una reunió oberta abans de començar les obres explicant els detalls de l'obra, els terminis, la circulació durant i després...

-alguns temes concrets que ja vàrem exposar en Junta de Portaveus: que es prevegi la millora de les xarxes d'aigua i clavegueram; que el bus privat també surti de primera línia si ho ha fet el públic; que el carril bici sempre estigui separat físicament; que assegurem que el passeig no serà colonitzat abusivament per terrasses (i per tant, el compromís de començar ja amb la nova ordenança d'ocupació de via pública que sigui restrictiva).

La resposta de l'equip de govern va ser positiva comprometent-s'hi de paraula a dur-les endavant, i això permetia que la nostra assemblea valoràs canviar el vot contrari per una abstenció, ja que només són declaracions d'intencions que arriben en un moment de baixa confiança en l'equip de govern (quan després de més d'un any de legislatura no han estat capaços de complir l'acord d'investidura).

Finalment, al ple, com que el PP, el PI i Tots varen dir que votarien en contra (segons ells, no perquè estiguin en contra del projecte, sinó perquè diuen que no es fiien de que el Consell aporti el mig milió d'euros), l'equip de govern i l'oposició de dretes varen decidir retirar el punt de l'ordre del dia i no es va arribar a votar.


Una altra qüestió que consideram important comentar és no només el què (o sigui, els arguments) sinó també el com (o sigui, la presa de decisions). La nostra decisió (la d'agost, la de juliol i totes les anteriors) es va prendre de forma col·lectiva en una assemblea oberta, com sempre feim, prèviament publicitada i amb l'ordre del dia, cosa que permet que qualsevol persona interessada pugui assistir-hi. Algú sap on, qui i com es prenen les decisions dels altres partits?


 

En breu publicarem «La història de la primera línia». Una publicació molt interessant per destapar les hipocresies i la falta de rumb polític de molts partits respecte aquest tema... No us ho perdeu! 
 
 
 

Ple extraordinari: primera lÝnia, centre cultural, subvencions entitats socials i comercinats

Alternativa | 24 Agost, 2016 11:40 | facebook.com twitter.com

Avui se celebrarà, a les 17h. un ple extraordinari. Podeu venir a la sala de plens o seguir-lo per Radio Pollença. Com sempre, nosaltres anirem comentant-lo per facebook a la nostra pàgina.

L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits num 12-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta de la modificació de crèdit de 2.100.000 € per a les obres de la segona fase de primera línia del Moll.  

2. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits num 13-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta de la modificació de crèdit de 200.000€ per a l'adequació i eliminació de les barreres arquitectòniques del Centre Cultural de Pollença. 

3. Aprovació inicial, si procedeix, de l'Expedient de Modificació de crèdits num 14-2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta de la modificació de crèdit de 12.379€ que faltaven per pagar de l'asfaltat de vies públiques. 

4. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l'any 2016 i de la convocatòria pertinent. 

Són les mateixes bases que en anys anteriors per a concedir 25.000€ en subvencions a les entitats de caire social que fan feina a Pollença. 

5. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença i de la convocatòria pertinent.

Es tracta d'una nova línia de subvencions, dins el marc del Pla de Millora del Comerç local, de 19.000 per als comerços que facin una millora de la imatge i el disseny (les intervencions poden ser a l'interior, a l'aparador o a la façana). 

Junta de Govern 16 d'agost

Alternativa | 22 Agost, 2016 09:44 | facebook.com twitter.com

Continuam fent allò que Junts Avançam es va comprometre en l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament. A continuació teniu un resum de la Junta de Govern del 16 d'agost.

Resum de la junta de govern del 16 d’agost de 2016

URBANISME

Llicències urbanístiques

- No es dóna compte de cap llicència

Disciplina urbanística

- No es dóna compte de cap infracció.

Varis

- Designació de director d’obra i coordinador de seguretat de contracte administratiu d’obres de millora de la pista esportiva exterior del CEIP Joan Mas de Pollença a favor de l’empresa AMER E HIJOS S.A.

HISENDA

Relació de despeses

- Dins de les factures amb objecció per part de intervenció, ens trobam amb les mateixes de sempre: les diverses tasques de manteniment, les analítiques de l’aigua de les piscines, subministrament elèctric i de combustibles, premsa i publicitat, escoleta, alguns tècnics, ... així com el pagament de 7.139 euros dels honoraris del Pla de Millora Urbana de Cala Sant Vicenç. Aquest pagament ha fet que la quantia superi la permesa per a un contracte menor, per això l’objecció per part d’intervenció.

- Es dóna compte d’un Decret de Batlia de pagament de factures del Festival. 12.100 per pagar el concert d’Angel Gil Ordoñez i 19.904,50 per pagar el 70% del concert de Michel Camilo.

Recursos i reclamacions

- Es denega retornar uns ingressos indeguts per concepte d’IBI.

- Estimat parcialment el recurs presentat per CAN AXARTELL S.L. contra l’acord de Junta de Govern Local de 19 de Gener de 2016 pel que fa als interessos meritats.

- Aprovació de la reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Aprovada una ajuda de Serveis Socials en concepte de lloguer i despeses d’habitatge per valor de 522 euros.

- Dació de compte de Decret de Batlia de modificació de crèdit. Al concedir-se una subvenció de 97.999,02 euros per a finançar projectes de millora de l’ocupabilitat dels treballadors de més edat (diverses contractacions de persones del SOIB per sis mesos) s’ha fet necessària aquesta modificació.

- Aprovació de la devolució d’ingrés indegut.

RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

Guals

- Concessió de 4 guals i un canvi de titularitat.

Taxis

- Autoritzat un canvi de vehicle.

Personal

- Aprovada una ajuda de beca per estudis i dues gratificacions per antiguitat al servei.

CONTRACTACIÓ

- Dació de compte de la modificació de la composició de la Mesa de contractació de l’expedient de contractació ”Servei d’atenció a la primera infància de l’escola infantil municipal de Pollença al Port de Pollença”. Dos membres no podien assistir i han estat substituïts.

VARIS

- Aprovada la supressió de la celebració del Mercat Nocturn de la temporada turística 2016 pels dilluns als jardins del Claustre de Sant Domingo.

 

 

Soluciˇ ja pel camÝ del Coll de SÝller!

Alternativa | 20 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Ja fa massa anys que arrossegam la problemàtica d'accés i trànsit al camí del Port de Pollença cap a la Cala Sant Vicenç pel Coll de Siller. Ja és ben hora de que s'agafi el bou per les banyes i es posi una solució definitiva.

Per això des d'Alternativa ens sumam a la reivindicació de la Plataforma pro Camins Públics Oberts i demanam una ruta pública i clara i una solució ja! Perquè no pot ser que un govern que es diu progressista no hi posi remei després de tants anys de mobilitzacions.

AIxí que dissabte 27, tots a  les 18h als Apartaments Habitat a reclamar el que hauria de ser  una realitat ja fa temps.

  

D'informes i altres preguntes

Alternativa | 19 Agost, 2016 08:04 | facebook.com twitter.com

Preguntes i respostes del darrer ple

Prec 

 

Demanam que l'Ajuntament mostri la seva oposició al projecte de renovació del restaurant del far de Formentor i doni suport a realitzar el que ja es va plantejar fa anys i és fer la Ruta de Pedra en Sec fins al Far i allà habilitar un refugi.

És un prec i per tant no esperavem resposta, però amb segons quins temes si que l’han donada i aquesta vegada ens hauria agradat sentir del batle que considerava que era millor opció el refugi que no el restaurant, però bé, el temps dirà quina és la posició de l’Ajuntament en aquest tema.

 

Preguntes 

 

 Fa mesos el Batle va dir que calien informes jurídics per intentar cobrar la plusvàlua condonada del cinema Capitol a l'anterior legislatura. Han demanat ja aquests informes?

Estan demanats i tot d’una que estiguin es duran a Junta de Govern

 

- Ens pot informar el batle de la reunió (sobre la qual se'ns va informar  menys de 24 hores abans de la mateixa i no pels mitjans habituals) que va fer amb representants del Consell per parlar de les ordres d'enderrocament pendents contra habitatges a sòl rústic de Pollença? Què pensen fer amb els expedients de demolició que ha fet l'Ajuntament?

Es reuniren amb polítics i tècnics del Consell i l’ADU (Agència de Disciplina Urbanística) a la que assitiren un representant de Tots, un de UMP, un del PI i varis de Junts. Parlaren de bàsicament dues coses. Primer l’ADU ha decidit canviar les seves línies d’actuació, i envià uns escrits reclamant la necessitat de coordinar la seva tasca amb la de l’Ajuntament, i el segon punt, els expedients de demolició tramitats a Pollençper l’Agència. En aquest sentit es parla de la subrogació de casos cap a l’Agència, que ha estat com han acabat molts casos en mans de l’ADU aquests darrers anys, i el parla dels expedients de Pollença, i la possibilitat de recuperar-los, cosa que l’Agència negà.

Pel que fa als expedients de demolició que porta l’Ajuntament són multats.

 

En aquest tema ha quedat més que clar que no ens han volgut a les reunions, i evidentment hem hagut de registrar preguntes al Ple. El tema de la disciplina urbanística, en tot el que depèn de l’Ajuntament sembla que poc canviarà.

 

- Fa uns mesos el batle va dir que per reclamar els iphones i ipads que no han tornat els regidors de l'anterior legislatura era necessari que els serveis tècnics informàtics de l'Ajuntament fessin un informe on consti el cost, l'amortització, la vida útil, l'estat de conservació i seguretat en el referent a la protecció de dades de caràcter confidencial. S'han demanat ja aquests informes? S'han fet? 

Ens digueren que es varen demanar via providència als serveis tècnics, però encara no estan fets. Realment nosaltres el que pensam es que amb aquest tema no hi ha cap interès per part de l’equip de govern per fer que els anterior regidors tornin els seus dispositius. 

 

- Fa dos mesos van dir que els serveis municipals tornarien a col·locar a la primera línia del Port de Pollença els aparca-bicis, quan tinguessin temps. Encara no han tingut temps? Per què no s'han col·locat aquests aparca-bicis?

Segons el regidor Nevado aquests aparcabicis estaven a la zona de Ports i no són de l’Ajuntament. Estan en contacte amb ells per tornar

a posar-los. 

 

El que és cert és que havia aparca-bicis de l'Ajuntament que es van llevar i no s'han tornat a posar 

  

- Per què el regidor d'Unió Mollera Pollencina cada ple ens diu que pensa publicar la seva agenda i no ho fa? 

De mal gust el tema ja. I ho seguirem demanant a cada Ple (ja en portam tres) fins que la publiqui. Aquesta vegada l’excusa ha estat les prioritats, i almenys li agraïm al regidor la seva sinceritat, ja que va admetre que per a ell, i segur que també per a UMP la transparència no és una prioritat i que té altres coses que fer abans que publicar la seva agenda.

Per desgràcia l’argument tampoc ens val, un regidor amb dedicació exclusiva té temps més que suficient per publicar la seva agenda.  

 

- L'equip de govern pensa assistir a l'ofici religiós de la Patrona en qualitat de representants institucionals? Si és que no i hi pensen assistir a títol personal, de quina manera ho faran evident que no hi van com a regidors?

Directament no varen respondre la pregunta, el batle va dir que rebé la convidada del rector de la parròquia i que la faria extensiva a la resta de regidors (ja ho ha fet). Després d’analitzar-la ens contestaran per escrit. 

Primer, no entenem que s’havia d’analitzar, és una convidada que s’accepta o no i ja està, i segon, la resposta s’ha de donar al Ple, no per escrit, ja que es allà on la registrarem i allà on volíem tenir resposta. Una pregunta pública requereix una resposta pública. Evidentment amb aquest tema l’equip de govern volia passar de puntetes, però va arribar el dia 2 i tots els regidors de l'equip de govern van anar a la missa. Al seu balanç d'un any Junts Avança deien que avançaven cap al laïcisme, doncs aquesta és una forma curiosa d'avançar.

 

 Per què els plecs de contractacions dels focs artificials i les platges no han estat a informació pública els dies que marca la llei? Si s'ha fet la tramitació d'urgència, s'ha justificat degudament?

Els plec dels focs té la urgència justificada, i va estar els 8 dies a partir de la publicació al BOIB, tot i que a la web tan sols hi va estar 3 o 4 dies, i el de les platges també, tot i que el regidor no va saber concretar si es va publicar a la web el mateix dia. Tot i que la llei si que tal vegada es complí, si que creiem que no publicar els plecs a la web el mateix dia que toca, són una mostra de mala comunicació amb la ciutadania, i de passada també de poca transparència.

 

   

La Caixa, Cala Carbˇ, Gotmar...Junta de Govern de 4 d'agost

Alternativa | 17 Agost, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la junta de govern del 4 d'agost. Destaca la condonació de 50.000 euros d’interessos de Caixabank, demostrant que la pressió ha sorgit cert efecte, les obres de Cala Carbó, III fase de Gotmar i el plec de condicions de l'escoleta de la Gola 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DIA 19 DE JULIOL I 26 DE JULIOL (EXTRAORDINÀRIA).

URBANISME

No és dona compte ni de llicències ni infraccions.

HISENDA

Relació de despeses

- Dins de les factures amb objecció per part d'intervenció, ens trobam amb les mateixes de sempre: les diverses tasques de manteniment, les analítiques de l’aigua de les piscines, subministrament elèctric i de combustibles, premsa i publicitat, escoleta, alguns tècnics, ... i el 70% del que restava per la producció del festival.

- Dins les factures sense objecció destaca el pagament de 62.579 euros per la certificació 8 de la primera línia, i sobretot la condonació de 50.000 euros d’interessos de Caixabank, demostrant que la pressió ha sorgit cert efecte, tot i que encara n’han cobrat 106.000!!!

Recursos i reclamacions.

- Es denega abonar a AFAMA la resta de la subvenció pendent de justificar per import de 3.164,45 euros.

- Es denega abonar a ABAIMAR la resta de la subvenció ja que es justificà el 92,13% del projecte.

- Aprovació prorroga de l’IIVTNU.

- Reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Rectificació d’ofici de 3 liquidacions en concepte de taxa sobre la ocupació de terreny d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitats lucratives (barres de la Patrona). Es cobra de més a tres bars i es rectifica l’error.

- Adjudicació del contracte administratiu de millores de la pista esportiva exterior de Joan Mas. Es farà bàsicament una pavimentació amb ciment polit. Les obres duraran 4 setmanes i començaran el més aviat possible. L’adjudicatària del contracte menor és Amer e Hijos S.L. per un import de 40.425,28 euros. La resta empreses presentaren 42.942 euros (Construcciones Olives S.L.), i 45.236 euros (Obras y pavimentaciones MAN S.A.U).

- Adjudicació del contracte administratiu d’obres de sanejament i consolidació parcial del mur de contenció de Cala Carbó. Es consolidarà, emplenarà i asfaltarà la zona. Les obres duraran 3 setmanes i començaran el 3 d’octubre. L’adjudicatària del contracte menor és Obras y pavimentaciones MAN S.A.U per un import de 40.825,40 euros. La resta empreses presentaren 42.028 euros (Amer e Hijos S.L.) i 52.562 euros (Antonio Gost i Socias S.L.).

- Denegació de 4 ampliacions de l'ocupació de la via pública.

- Modificació d’acord permetent a un negoci col·locar la terrassa damunt calçada sense tarima, ja que sinó aquesta no estaria al mateix nivell de la vorera.


RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

Guals

- Concessió de 4 guals.

- Retirat de l’ordre del dia una sol·licitud de varis veïns de la zona dels carrers Campos, Formentor i Jaume III per canviar de zona un càrrega i descàrrega. Estudiaran bé el tema, parlaran amb els veïns i cercaran la millor opció.

Cementeri.

- Atorgament d’un dret funerari.

CONTRACTACIÓ

- 3 dacions de compte de contractacions del Festival. Orquestra de Cambra de Zurich per 40.535 euros, Capella Napolitana Antonio Florio per 37.268 i Kronos Quartet per 36.300.

- 2 dacions de compte de requeriments de documentació per dos d’aquests concerts.

- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres del projecte de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”. El projecte és de 1.035.355,57 euros. Es tracta de les obres de la zona del Puxet. El plec de condicions estarà 10 dies en exposició pública, i hi haurà 26 dies per presentar-se.

- Dació de compte de la desestimació de les al·legacions presentades al plec de clàusules que regeix el contracte de servei de l’escoleta de la Gola. Estudi 6 demanà que es subrogàs als treballadors de l’anterior contracte. Segons els tècnics això no correspon al plec de clàusules administratives, sinó que ha de venir establert pel conveni col·lectiu, i com que l’Ajuntament no hi està adherit no hi ha obligació a aquesta subrogació.

VARIS

- Denegada compensació per danys soferts per un fogueró per falta de proves.

- Aprovada compensació per danys soferts per un fogueró.

- Denegada l’autorització per fer escultures a la platja. No existeix l’autorització de costes.

- Dació de compte de correcció d’errors als acords de la Junta de Govern sobre l’adjudicació de l’autorització de la ocupació de les platges.No oblidam a Lucia Patrascu

Alternativa | 15 Agost, 2016 08:01 | facebook.com twitter.com

Aquestes són les preguntes (i les respostes del govern) que vàrem fer al darrer ple sobre el feminicidi del qual va ser víctima na Lucia. Ahir va sortir a la premsa que dos guàrdies civils estan cridats a declarar i sent investigats per no prestar l'ajuda necessària. Esperam que s'arribi fins al final, i que no regni la tan habitual impunitat.

 

 La família de la dona assassinada al Port de Pollença, Lucia Patrascu, ha informat a Interior que sol·licitarà la responsabilitat de l'Estat per mal funcionament de l'administració.

 

-S'ha posat en contacte l'Ajuntament amb la família i s'ha informat d'aquesta sol·licitud? Si no ho han fet, ho pensen fer?

 

L’Ajuntament està en contacte permanent amb la família, se li ha oferit ajuda des dels Serveis Socials, que està fent un seguiment de la situació. La família els ha informat que estan parlant amb un advocat i estudiant dita possibilitat

 

- L'Ajuntament té alguna informació de com es troba la investigació de la Guàrdia Civil sobre la seva actuació en aquest cas? Ho han demanat? Ho pensen demanar? Malgrat la inactivitat policial al respecte pensen convidar els comandants de la Guàrdia Civil a l'acte institucional de la Patrona?

 

Sí que ho varen demanar, i la Guàrdia Civil els va comunicar que els seus serveis interns havien obert un expedient per aclarir el tema.

I la convidada evidentment que la faran, com a institució de l’Estat.

 

Nosaltres desconfiam d’aquests serveis interns, i la història ens diu que el depurar responsabilitats dins del cos de la Guàrdia Civil és una cosa que poques vegades passa. Per tant creiem que mentre hi hagi una simple sospita, aquesta institució no hauria d’estar present a l’acte de dia 2 d’Agost. Per desgràcia l’equip de govern no pensa així, tot i contar a les seves files amb regidors d’Esquerra o Mes. 

 

 -En cas que la família posi una denúncia, es pensen afegir a aquesta denúncia?

 

Ho estudiaran, segons el batle la Secretària va dir que no era tan clar que es podés fer.

 

 


 

1 2 3 ... 196 197 198  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb