URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Còmic, querella i llibre verd

Alternativa | 20 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

- FAMPA ja ha assolit i supera el 100% dels doblers que necessita per la querella criminal contra el president José Ramón Bauzá, la consellera d’Educació Joana Maria Camps i el Secretari Autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats Guillem Estarellas. Gràcies a tots els que heu fet aportacions.

http://www.totsuma.cat/projecte/1135/querella-criminal-contra-bauza-camps-i-estarellas

- La Plataforma Crida ens convida a tota la comunitat educativa a participar de l'elaboració del llibre verd de l'educació a través de les assemblees que demà dimarts dia 15 es constituiran a molts de centres. Aquestes assemblees han de representar el reinici del retrobament de tota la comunitat educativa per començar a construir futur.
Trobareu més informació a la web de la Plataforma.

http://plataformacrida.blogspot.com/2014/04/dia-15-tenim-la-paraula.html

 El còmic ELS TENTACLES DE LES TENEBRES, arrasa! - Al final del text hi ha l'enllaç per baixar el còmic .

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/04/el-comic-els-tentacles-de-les-tenebres.html

 

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias

La meva petita contribució al trilingüisme veritable, és a dir català i anglès

La gestió de l'aigua de la Cala San Vicenç ha de ser pública (Consell EMSER i 3)

Alternativa | 19 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Darera part del resum del Consell d'administració.

8.- Varis

Es va tractar el tema de la concessió en precari de l'aigua a la Cala Sant Vicenç; el propietari del concessionari actual “Construccions Crespí, - Aigües Cala Carbó” t es troba en mans d’un administrador concursal.  La majoria dels 320 abonats actuals no paguen i no hi ha un control adient de la salubritat de l'aigua que prové d'un pou amb aigua salada, l'Ajuntament és qui assumeix totes les reparacions i problemes de la xarxa... Un desastre total que a Alternativa  Pollença venim denunciant des de fa molts d'anys. Cal dir que al 2007 a Alternativa ja vam demanar al ple l'obertura d'un expedient a l'empresa concessionària, sense cap resultat. El subministrament d’aigua a la Cala Sant Vicenç el va fer inicialment l’empresa “Jeronimo Riusech e Hijos”, després va passar a “Construccions Crespí, - Aigües Cala Carbó” que actualment es troba en mans d’un administrador concursal. 

Ara a la fi sembla que l'Ajuntament està disposat  al que vam  demanar ja al 2008  i és recuperar aquesta concessió, que és un clar exemple de com pot fracassar la gestió privada d’un recurs públic tan fonamental com l’aigua. Esperam que abans de l'estiu del 2014 s'hagi fet el rescat de la gestió d'aigua i al manco es garanteixi la salubritat de l'aigua.

  Evidentment una vegada recuperada la concessió i connectada la xarxa de la Cala Sant Vicenç  a la xarxa municipal,  aquesta no ressisitirà una pressió normal de treball, perquè està completament apedaçada; és una xarxa vella i deficient en tots els sentits  que va ser instal·lada de qualsevol manera, i que no ha tingut  pràcticament inversions en el seu manteniment per part de l'empresa concessionària privada, Aigües de Cala Carbó. Aquesta empresa durant anys s'ha preocupat fonamentalment de guanyar doblers sense fer les inversions necessàries. Evidentment ara caldrá fer una important inversió a la xarxaper això a Alternativa a més de rescatar la gestió consideram que l’Ajuntament ha d’estudiar la possibilitat de denunciar a l’empresa concessionària  que s’ha portat els beneficis i tots pagarem la seva mala gestió, entre altres motius, perquè el necessari control municipal al subministrador i "concessionari" ha estat inexistent durant mes de 40 anys


Alguns articles anteriors sobre el tema.

http://alternativa.balearweb.net/post/89096

http://alternativa.balearweb.net/post/111146

Preguntes i respostes

A més a més vam  demanar per la informació que s'ens va facilitar a la memòria del 2013 de la realització d'un simulacre d'evacuació, segons ens ha fet saber un treballador de l'empresa ni ell ni cap dels seus companys d'aigua o RSU, amb dependències a cotxeres, havien fet aquest simulacre.  El gerent va contestar que sí que s'havia realitzat el simulacre.

En referència al lliurament d'informació als treballadors que també es va informar a a la memòria; fitxes sobre manipulació de càrregues i consells per evitar i actuar en supòsits de cops de calor.  S'ens ha informat que a les fitxes diuen que la càrrega màxima que pot fer un treballador és de 20/25kg (depenent de l'edat i estat físic)... Però que després l'empresa ha comprat  unes comportes que s'han d'obrir a diari que pensen que sobrepassen els 50kg... El gerent va dir que ignorava a quines comportes ens referíem.

En referència al servei de recerca i localització de fuites per als abonats vam comentar que ens havíem informat que amb l'aparell que disposa EMSER el percentatge de fuites trobades dins les cases particulars no s'acostava al 2%,  a 50 euros l'hora.  Per a portar a terme la recerca de fuites, de manera efectiva, s'ha de tenir coneixement de la instal·lació de la casa i la majoria de casos ni el propietari en té coneixement, a l'estatut de l'empresa no hi apareix aquesta tasca. El gerent va contestar que s'informava als particulars de que havia poques possibilitats de trobar les fuites i que el percentatge superava el 2%

Comprovarem totes aquestes informacions  contradictòries.

Albercocs i cireres


 

Noves instal·lacions per EMSER (Consell administració 2)

Alternativa | 18 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Segona part del resum del darrer Consell d'Administració d'EMSER (llegir primera part

Continuam amb el nostre compromís d'informar als ciutadans el que es decideix a organismes i reunions no obertes al públic. A aquest cas informam com representant de l'oposició al Consell d'administració d'EMSER del que s'informa i decideix a la principal empresa municipal de Pollença fonamental amb el dia a dia (fems i aigua) de tots els pollencins. 

6.- Adquisició, si procedeix de la finca urbana ubicada en el polígon industrial de Pollença, carrer B, Sola B-17.

Aprovada per unanimitat.

Vam donar suport i aprovar  a l'adquisició d'aquesta nau (547 m2 de nova construcció) aferrada a dos solars municipals al polígon per a destinar-ho a magatzem, oficines i taller de l'empresa municipal. El preu al que s'ha comprat el solar 375.000 euros resulta un 62,50% del valor tipus (és propietat d'una entitat declarada en concurs).

Les instal·lacions que actualment té EMSER no compleixen la normativa de seguretat i higiene, ni tenen la disposició ni distribució idònia per desenvolupar la feina.

7.- Informació Gerència

Aquesta és la informació que va donar el Gerent al Consell d'Administració:

Selectiva

 La gestió de la recollida d'iglús de les fraccions de selectiva no ha suposat cap cost addicional per EMSER.

2012 +3.751,47 €

2013 +8.602,19 €

El gerent considera que la getió ha millorat de forma notable, desapareixent gairebé completament els desbordaments d'iglús, a més de solucionar de forma immediat qualsevol tipus de problema.

En referència als punts negatius se segueix sense augmentar el percentatge del 15% de recollida selectiva i cal realitzar altres accions.

Aquest any es disposarà d'una caixa pròpia per realitzar recollida de vidre, així com altres tres per a recollida de material d'obra i voluminosos de major valor afegit.

Dessaladora

Al ser un contracte bianual aquest any no s'ha de formalitzar cap nou.

Pous

S'ha donat de baixa al contracte del pou de Can Feliui s'ha realitzat l'adequació dels contractes de Gommar i Can Colet.

Inversions

Subministrament aigua a la Cala Sant Vicenç: tubs, comptadors, instal·lacions dipòsit... Lectura telemàtica Cala Sant Vicenç. Possible ampliació al Port i a Pollença.

Deixalleria: Bàscula, oficina, moll de càrrega i caixes metàl·liques.

Compra camió: camió per a recollida RSU càrrega posterior de 26 Tn

Compra nau industrial que ja hem comentat.

Vàlvules mecàniques telecomandament Ternelles, Fàbrica i Monument.

CONVENI COLECTIU

Falta la firma dels delegats personal.

ITR

Ens ha sorprès negativament que la  campanya de comprovació de la gestió de residus, coneguda com a ITR no ha funcionat i que només 55 persones (44 a Pollença i 8 al Port) s'han apuntat al programa (s'havien previst 200). Una vegada comprovat que es reciclava correctament es té un descompte de 52,25 euros a la taxa de fems.

El gerent també ens va informar que com l'haviam demanat a la Junta havia afegit a la memòria la procedència de les aigües:

Pous propis 27,76%

Pous externs. 25,85 %

Dessaladora 13,12 %

Fonts propis 23,40%

Fonts externs 9,86%

I el consum municipal. el consum per part de les instal·lacions municipals ha suposat el 3,34% de l'aigua impulsada.

 Ferrán Aguiló

 

La cura com a activitat política

Alternativa | 17 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 La societat actual és una societat desigual, tan en l’accés als recursos, la redistribució i el gaudi dels mateixos. Una de les principals desigualtats que se dóna és la desigualtat de gènere; és a dir, la distribució diferencial d’oportunitats i possibilitats d’autonomia en raó del gènere al que un pertany. El feminisme, com a moviment social i polític modern, lluita contra aquest tipus de desigualtats i les discriminacions en què se sustenta i al mateix temps produeix. Així doncs, el feminisme ha de ser entès com aquell esforç de dones i homes que lluiten per l’emancipació de la dóna front a qualsevol forma de discriminació, des d’una perspectiva igualitària. Per tant, no hi pot haver projecte crític-polític emancipador que no reculli les reivindicacions feministes.

La societat desigual des de la perspectiva de gènere és anomenada societat patriarcal, entenent per aquesta, qualsevol forma d’estructuració social en què la dona està subordinada a l’home. Més enllà de la qüestió de si totes les societats han estat patriarcals o no, que diferenciaria la posició entre el feminisme radical i el feminisme socialista de la segona onada, el que ens interessa és esbrinar no tan allò que produeix el patriarcat, sinó com se reforça i reprodueix al llarg del temps. És a dir, el patriarcat crea una societat desigual des de la perspectiva de gènere. Desigualtats que se manifesten en l’àmbit productiu, distributiu i reproductiu. Ara bé, si un vol trencar amb aquestes desigualtats, hem d’anar a cercar quins són els mecanismes que reforcen i permeten la continuació d’aquest tipus de societat. En les societats formalment desenvolupades i democràtiques, la desigualtat no ve estructurada jurídicament; és a dir, la llei no segrega formalment entre homes i dones. Encara que algunes iniciatives legislatives de l’actual govern que atempten directament contra els drets de la dona, com per exemple l’avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament que té en ment el Ministre Gallardón, pot ser entès en aquest sentit. Els mecanismes que permeten la perpetuació de las desigualtats de gènere són mecanismes ideològics, culturals o superestructurals. Entre els quals hi ha els rols i estereotips tradicionals de gènere.

Entenem per rol el conjunt de creences, actituds, comportaments i valors que la societat pressuposa que ha de complir o desenvolupar un individu en raó del seu “sexe”. La relació entre “sexe” i “gènere” és més complexa del que d’entrada pot semblar, encara que no hi podem entrar per manca de temps. Entenem per estereotips de gènere el conjunt de valors i normes socials que diferencien i reforcen els rols de gènere. Així, la societat marca i limita, a través del procés de socialització i si aquest no funciona amb mecanismes d’exclusió social, els papers, valors, actituds i comportaments que els individus hem de jugar dintre de la nostra societat.

Els rols de gènere que s’atribueixen a les dones són els de la debilitat, fragilitat, bellesa, tendresa, treball a casa i treball de cura dels infants i majors; és a dir dels dependents. En canvi, als homes se’ls atribueix la fortalesa, l’individualisme, la competitivitat, l’agressivitat, el treball públic, remunerat,... La lluita i el qüestionament d’aquests estereotips i rols tradicional és necessària si la nostra aspiració és copsar una societat radicalment igualitària.

En aquest sentit, un dels estereotips tradicionals de gènere és la separació entre l’àmbit públic i l’àmbit privat. El primer associat a l’home i el segon a la dona. Rompre aquesta dicotomia, que està ben arrelada dintre de la modernitat social i política fou una de les tasques que va intentar dur a terme el feminisme a partir dels anys 70; el conegut com a feminisme de la segona onada. El seu lema, en boca de K. Millet, una de les màximes representants d’aquesta segona onada del feminisme, fou que “allò personal és també polític”. Així, se’ns mostrà que necessitem un concepte més ample de política, que inclogui les diferents formes de relacions de subordinació i domini que se donin en la nostra societat. Manifestant que a l’àmbit privat també se donen relacions de subordinació i domini; és a dir, relacions polítiques que han de ser problematitzades. Apareix el concepte de la “política sexual” (1969, K. Millet). La violència de gènere deixa de ser violència domèstica i/o passional i les tasques domèstiques i de cura dels dependents (bé siguin infants, bé persones majors) passen a ser considerades com a treball, encara que no remunerat ni valoritzat socialment. El feminisme revoluciona i polititza àmbits d’acció i d’interacció fins llavors invisibilitzats o depreciats. Sols la revalorització i reconsideració de certes tasques i funcions ens pot mostrar les conseqüències de la societat patriarcal per les dones.

A partir d’aquí hi ha un canvi de marc interpretatiu. Les tasques domèstiques i de cura dels dependents són tasques on se donen relacions de domini, per tant relacions de subordinació. L’assignació acrítica i directe d’aquestes a les dones, tal com fan els rols i estereotips tradicionals de gènere, no deixa de ser una imposició que reforça l’estructura patriarcal de la nostra societat i perpetua la desigualtat de gènere. És necessari una redistribució en clau igualitària d’aquestes tasques, ja no sols per tal d’alliberar a les dones de la feixuga càrrega que els hi assigna injusta i arbitràriament la societat, sinó perquè aquestes tasques ben enteses i distribuïdes poden ser font d’un canvi social més profund. Un canvi que passi per la revalorització de les activitats reproductives i socialitzadores que reforcin els vincles socials i rompin la imatge ideològicament intencionada d’una societat individualista i egoista. Les tasques de cura dels infants, el seu acompanyament en el procés de convertir-se en adults autònoms i responsables socialment, a més, d’acompanyar a totes les persones dependents, ens pot obrir les portes a noves formes d’interacció i socialització no mercantilitzades, que ens duguin a viure una vida més plena i bona. Això sí, sempre com a activitats elegides i no imposades, com fins ara han estat en el cas de les dones.

L’esquerra alternativa que aspira a construir una societat radicalment igualitària s’ha de prendre ben seriosament la necessitat de redistribuir equitativament les tasques de la llar, rompre amb pràctiques micromasclistes i revaloritzar les tasques domèstiques i de cura dels demés com a activitats importants i valuoses de cara a la reproducció social i la realització personal de cada un. Ha de lluitar per polítiques públiques que permetin una millor conciliació de la vida laboral i familiar, a més d’una potent xarxa de serveis socials que facin de la cura una activitat lliurement elegida i no imposada. És a dir, lluitar per serveis públics que puguin permetre tan a l’home com la dona la seva vida laboral i tenir a càrrec seu alguna persona que requereixi cura. A més, hem de reconcepualitzar des de la perspectiva de la cura, la participació i militància política. Política se’n pot fer a molts de nivells i en molts de sentits. Fregar o contar un conta també és fer política. Fins que no ens prenguem de forma més seriosa la dimensió política de la cura, i la necessitat de la redistribució igualitària de les tasques domèstiques, difícilment podrem arribar a assolir una societat alternativa i igualitària.

Tomeu Sales Gelabert

 

 

 

La unitat de l'esquerra

Alternativa | 16 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Queda poc més d'un any per acabar aquesta terrible legislatura, on la democràcia ha patit els atacs més forts des del final de la dictadura franquista. El PP ha anat més lluny que mai amb les seves agressions contra l'estat del benestar, el medi ambient, la nostra cultura i la nostra llengua.

Davant la situació actual és clar que s'ha de reaccionar. A nivell autonòmic els partits de l'esquerra eco-nacionalista s'han articulat entorn a MES. Des d'aquest àmbit, Alternativa ha estat convidada a formar part de la coalició de cara a les properes eleccions municipals.

Cal recordar que Alternativa per Pollença va nàixer a partir del desencant dels membres de l’assemblea d’Alternativa EU-Verds de Pollença amb el funcionament del partit a nivell autonòmic i sobretot pel desacord amb algunes decisions dins el pacte de progrés. Arran d’això, es va decidir impulsar un projecte municipalista. Pensàvem i pensam que cal una nova forma de fer política, partint d’un principi de radicalitat democràtica, treballant de forma assembleària i horitzontal, on els ciutadans assumeixin la seva part de responsabilitat i no ho deleguin tot en els polítics.

Tot i que som conscients de la necessitat d’unir forces des de l'esquerra per fer front als atacs que pateixen les classes populars, el fet és que no ens acabam de sentir còmodes en projectes que, més enllà de la política local, en certa manera ja naixen biaixats per la professionalització, la verticalitat i la suma de sigles.

Per això hem fet arribar a MES que la nostra proposta unitària passa per un projecte en torn a una assemblea conjunta, on no hi hagi un repartiment de poder en funció de sigles sinó que les decisions les prenguin les persones que en formen part. En definitiva, la coalició, més que de partits polítics o de sigles, hauria de ser de persones. Una assemblea així, tal com nosaltres la volem, presentaria total independència respecte a àmbits supramunicipals, encara que els seus membres podrien tenir doble militància i seguir en els seus partits dins l'àmbit autonòmic i nacional.

Més enllà de càlculs electorals concrets pensam que la unitat de l'esquerra ha de servir per articular noves alternatives al panorama polític actual. Però no es tracta sols de derrotar el PP sinó de lluitar contra un sistema polític i social,dominat pels poders econòmics i financers que està deixant de banda al 95 per cent de la població. Tornar a un sistema vertical on les decisions les prenen els aparells dels partits en lloc de les bases populars no pot conduir més que a repetir velles errades i a perpetuar el sistema.

Pensam que el nostre èxit no depèn del resultats a curt termini, sinó que del fet de ser capaços d’actuar amb coherència amb els nostres valors al llarg del temps.

Aquest és el camí que triam, un camí on no valen dreceres i que ens agradaria compartir cada vegada amb una part més gran de la societat.

La nostra recompensa es troba en l’esforç i no en el resultat. Un esforç total és una victòria completa”. Ghandi

El palau de tota victòria es construeix sobre el poble sencer. Ho Chi Minh

 Mereix la pena escoltar i veure "Som unitat popular i ho volem TOT"

Un “visca la República” per recuperar el concepte de ruptura

Alternativa | 15 Abril, 2014 00:26 | facebook.com twitter.com

Manifest  Abril de República XI

Ens tornam a trobar, un any més, per retre homenatge als republicans que caigueren en defensa de la justícia i la llibertat. I quan parlam de republicans, parlam també de socialistes, comunistes, anarquistes i altres persones que lluitaren per la llibertat.

En definitiva, ens tornam a trobar per homenatjar la República i el que va representar. Potser en aquest punt ni nosaltres mateixos ens posaríem d'acord sobre quina República reivindicam, i què reclamam quan tornam cridar fort un Visca la República o Visca la memòria dels republicans caiguts.

Han passat ja molts d'anys, i també ja han transcorregut uns quants anys, bastants, d'homenatges i celebracions entorn el 14 d'abril. Potser al principi tenia sentit que els actes fossin un reivindicació de les persones i fets històrics dels quals ens sentim hereus. Es tractava de rompre el silenci, de recordar, d'atrevir-se a pronunciar noms i fets en veu alta. La força d'aquells atreviments, però, amb el pas dels anys corre el perill de diluir-se en un perillós historicisme que poc a poc perd intensitat i s'acaba convertint en un ritual per irreductibles i nostàlgics.

Davant això, és la nostra responsabilitat fer justícia al que realment commemoram.

RUPTURA és la paraula que hem de cridar ben fort, acompanyada si voleu de visques a la República, a la memòria dels republicans, a una futura República, o al projecte polític que cadascun de vosaltres tengui en ment.

El 14 d'abril de 1931 s'inicià un procés de ruptura, que alguns volgueren disfressar de reformisme, però que al cap i a la fi havia obert la porta per al trencament amb la societat tradicional i la instauració d'un nou ordre de valors que anava camí de convertir-se en hegemònic. D'aquí, el cop del 36, del qual encara no ens hem recuperat.

Per això cal recuperar el concepte de ruptura. Quan ens acostam ja als 40 anys de la mort del dictador, cap de nosaltres pot ignorar el frau de la transició a la democràcia. Ens ho repeteixen any rere any les associacions per la memòria històrica, les víctimes del franquisme i les portades de tots els mitjans de comunicació amb les misèries informatives que ens regalen.

El “consens de la transició”, belles paraules per al que va ser en realitat, la imposició d'una reforma política en base al silenci, l'oblit i el travestisme polític. Tot estava més que controlat. Calia tan sols deixar passar els anys, desideologitzar la societat i decorar-ho tot de postmodernitat. Sort en tenim de les associacions de víctimes del franquisme, que amb dignitat renovada, ens recorden permanentment que les coses no són com les expliquen els llibres de text.

JESÚS GONZÁLEZ REGLERO, comissari de Leganés, torturador, botxí, escòria humana que recentment s'ha jubilat amb tot tipus de condecoracions a l'honor i al mèrit. Sis mesos ha tardat el govern a respondre una pregunta de l'oposició en la qual es demanava informació sobre aquest torturador dels darrers anys del franquisme. La resposta del govern, aquesta mateixa setmana és ben clara: “En contestación a la pregunta formulada por su señoría, el Gobierno manifiesta que no dispone de ninguna información relacionada con el objeto de la pregunta”.

No és que ara visquem una època de neofranquisme institucional. És que en realitat, mai vàrem fer res per a que el franquisme desapareixés ni a nivell sociològic ni a nivell de les estructures de l'estat.

Per això és necessari elevar la paraula Ruptura a tots els nivells. La crisi econòmica també ens ha permés visualitzar, d'una manera més clara que mai, com la transició va perpetuar les estructures de poder econòmic, que han gaudit de total impunitat, en connivència a un poder judicial mancat de tota independència respecte el poder executiu i legislatiu. Aquesta setmana també, el ministre de justícia, Gallardón, ha indultat un banquer que havia estat condemnat per robar 30.000 euros a un client. Aquesta és la seva justícia. La mateixa setmana que a Sevilla es desallotjaven les famílies que havien ocupat la Corrala de vecinas la Utopía, deixant en el carrer nombroses famílies per afavorir els interessos especuladors d'Ibercaja. Mentre, moltes famílies segueixen essent desnonades diàriament i els bancs tornen a invertir en especulació immobiliària i això se'ns presenta com un signe de recuperació econòmica.

Necessitam la ruptura per recuperar els drets socials i polítics perduts amb un sistema econòmic depredador i un sistema polític corrupte, clientelar i desmobilitzador.

Necessitam la ruptura per enterrar el “Relat de la Transició”. Un “Relat” oficial construït sobre el silenci i el menyspreu cap a les víctimes del feixisme i cap a les generacions que no han tengut ocasió de conèixer d'on arrenca la manca total d'afecció de la nostra societat cap a la política i la cosa comuna. Mentre parlen de democràcia pretenen ofegar el drets dels pobles a expresar-se amb el vot. Mentre retallen recursos a l'escola pública, les noves lleis d'educació del govern de l'estat ens imposen el seu model classista, centralista, i que vol arraconar encara més al català."El silenci ens ha convertit en el que som. Cal recuperar la iniciativa del llenguatge, redefinir conceptes i construir nosaltres un nou discurs.

No hi ha hagut crisi, sinó robatori i estafa.

No hi ha hagut males pràctiques, sinó un sistema depredador i empobridor de les classes populars, i uns banquers i polítics que són gàngsters i lladres.

En homenatge als republicans morts, desapareguts o víctimes del franquisme. En homenatge a totes les persones que han patit la desinformació i desmemòria. Per totes aquelles que han lluitat per la llibertat.

Visca la República

Actuació dels Taverners ahir als actes d'homenatge als republicans. Gràcies a tots els que vàreu participar amb la vostra presència i el vostre art.

Cal protegir Formentor

Alternativa | 14 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies ens van arribar unes fotografies d'unes obres a la Urbanització de Formentor (adjuntades) amb escombraries  i residus líquids molt pròxims a la mar i sense el corresponent cartell de llicencia. Vam fer arribar aquestes fotografies al batle (responsable d’urbanisme) i al no obtenir resposta, vam demanar per les mateixes al darrer ple i la resposta del batle ens va semblar prou confusa; no tenia llicència però per què no l’havien demanat bé, que era un problema amb la piscina que es podia soluciona... En definitiva que eren unes obres sense llicència que es coneixien i les quals no s’havia obert cap expedient d’infracció urbanística.

Després del ple hem pogut veure els expedients de l’obra i hem pogut saber més de la mateixa. L'obra de la que parlam es diu Villa Maria o Villa Balma i al 2010 ja es va presentar un projecte de demolició de l'habitatge existent  i construcció de nou habitatge unifamiliar amb piscina que va ser informat desfavorablement . A finals del 2013 els promotors van presentat la petició de llicència de reforma de l'habitatge i construcció d'una piscina "com solució interina" fins que poguessin fer l'habitatge nou que volen fer (no n'hi com no tenir).  La qüestió és que es veu que han decidit  iniciar les obres sense la corresponent llicència i amb la passivitat còmplice de l’Ajuntament. Cal dir que no tenen llicència per què part de l'habitatge i la piscina es troben a l'àrea de Protecció de Costes i no té la corresponent autorització Departament de Costes.

Una vegada vists els expedients hem demanat al batle i responsable d'urbanisme que obri el corresponent expedient d'infracció urbanística (ens ha respost que el farà) i a més a més que es comprovi a més a més que les obres que s'estan fent corresponen al projecte de reforma presentat que s'hauria de realitzar sense demolicions, ja que la impressió que ens donen les fotografies és que no s’ha respectat el projecte de reforma presentat.

En definitiva ens preocupa que hagi certa relaxació en la disciplina urbanística en Formentor i que es tardi tant en reaccionar en referència a una obra  sense llicència a un lloc tan sensible i important. Ja tenim la mala experiència de Villa Cortina, i és que el còctel grans fortunes i inoperància municipal és mortal pel paisatge de Formentor i això sumat a les lleis destructives com la llei del sol que es fan des del govern pot suposar destruir un dels nostres patrimonis més valuosos com és Formentor.


Al nostre perfil de facebook podeu trobar més fotografies de les obres.

 

 Recordau AVUI ACTE D'HOMENATGE ALS REPUBLICANS amb l'actuació DE TAVERNERS  a les 19:00 a la plaça dels Seglars. Abril de República XI. Us esperam!

 

 

 

 

 

 

Éxit de la Marxa Verda

Alternativa | 13 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Éxit total de participació i d'organització de la Marxa Verda per l'Educació que va transcorrer ahir  entre Inca i Palma.

La caminada va començar  al IES Berenguer d'Anonia d'Inca, amb unes 700 persones, però força més es van anar afegint al recorregut.

 

EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA

Les persones majors d’edat residents a les Illes Balears sotasignants DECLARAM la voluntat de millorar i donar estabilitat al nostre sistema educatiu, al marge de l'alternança política i que la comunitat educativa, la societat en general i els partits polítics en particular, es posin d'acord per aconseguir una educació entesa com a servei públic, de qualitat i compensadora de les desigualtats socials.
Dins els centres educatius de les Illes Balears hi ha d'haver un clima de normalitat, convivència, confiança, consens, respecte a l'autonomia i la llibertat d'expressió, amb projectes educatius i lingüístics fets amb criteris pedagògics basats en certeses i evidències. Sense expedients polítics injusts, ni TILs improvisats i imposats, ni tampoc lleis de símbols repressives. Necessitam i ens mereixem un sistema educatiu que compti amb recursos econòmics i personal suficient per atendre les necessitats educatives de l’alumnat.


Per això consideram necessari restituir un clima de normalitat que garanteixi la convivència escolar i la confiança en els docents mitjançant:

1. Una vertadera autonomia dels centres docents per adaptar-se a la realitat, amb una gestió democràtica i transparent, i amb participació efectiva de tota la comunitat educativa.
- Volem un sistema educatiu que promogui la defensa del medi ambient i del nostre patrimoni lingüístic i cultural.
- Volem una escola compensadora de les desigualtats socials.
- Volem el respecte de tots els drets i llibertats inalienables, universalment reconeguts, per afavorir la convivència democràtica en els centres docents.
- Volem que s’afavoreixi la implicació i la participació real i efectiva de les famílies en el procés educatiu i per això exigim la rectificació de les lleis que ho impedeixen i l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i familiar.

2. Uns recursos econòmics i personal suficient per garantir el dret a l’educació, per poder implantar programes de millora i, especialment, per atendre la diversitat dins les aules.
- Volem una inversió per a Educació digna, que ens situi fora de la coa d’Europa i d’Espanya. Per la qual cosa exigim una despesa respecte al PIB que s’acosti a la mitjana de la Unió Europea i a les recomanacions de la UNESCO.
- Volem la suficient inversió de recursos per millorar la formació del professorat i incentivar la investigació per tal d’implementar la innovació educativa.
- Volem que les baixes del personal docent siguin substituïdes immediatament perquè l’alumnat no perdi classes, que es redueixin les ràtios i s’augmentin les plantilles per donar una resposta adequada a les necessitats dels centres.
- Volem un sistema de beques (generals, menjador, transport…) resolt des de principi de curs i un augment de la dotació per a la reutilització dels llibres de text que arribi, en un futur no llunyà, a la seva gratuïtat total

3. Una nova regulació de l’ensenyament de les llengües, dissenyada per experts amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, consensuada, dotada de recursos suficients, adaptable al context de cada centre escolar i que aconsegueixi que l’alumnat, al final de l’escolaritat obligatòria, domini per igual les dues llengües oficials i sigui capaç d’entendre i expressar-se adequadament almenys en una llengua estrangera, principalment l’anglès.
- Volem que l’ensenyament de les llengües que substitueixi el TIL asseguri, al final del període d’escolaritat obligatòria, el correcte domini de les dues llengües oficials a més de la comprensió i expressió apropiada en anglès i/o altres llengües estrangeres.
- Volem que aquesta norma garanteixi de bell nou l’ús progressiu del català com a llengua vehicular i de comunicació en l’àmbit de l’ensenyament.
- Volem que cada centre tengui autonomia suficient per fer el seu projecte lingüístic d’acord amb una normativa consensuada i pugui donar resposta real a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

4. Un pacte social i polític per l’educació que reculli les propostes anteriors i que sigui fruit del consens, per a la millora i l’estabilitat del sistema educatiu, independentment de qui governi.

Document consensuat pel Grup de Treball Unitari (GTU), integrat per:
ADESMA (Associació de directors de secundària de Mallorca), ADIDE (Associació d’Inspectors d’Educació), ADIPMA (Associació de directors d’infantil i primària de Mallorca), Assemblea de Docents de les Illes Balears, Assemblea de Docents desCONCERTATS, Assemblea de Mestres i Professors en Català de les Illes Balears, Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears, FAPA Mallorca, FE CCOO, FETE-UGT, Plataforma Crida i STEI intersindical
 

 

 

 


Acte d'homenatge als republicans amb l'actuació de Taverners.

Alternativa | 12 Abril, 2014 01:11 | facebook.com twitter.com

ACTE D'HOMENATGE ALS REPUBLICANS amb l'actuació DE TAVERNERS Dilluns 14 d'abril a les 19:00. Abril de República XI. Us esperam!

 

 

 Del blog "Escriure per no callar":

El 14 d’abril és una data que roman en la memòria de milions de ciutadans que enyoren els valors pels quals van morir centenars de milers de persones que aspiraven a un món millor. Malgrat el descrèdit de la política, i la pudor que desprèn la corrupció de les persones que la utilitzen per servir-se d’ella, cal reivindicar el respecte per a les persones que la exerceixen amb dignitat en defensa dels ciutadans i dels valors republicans.

Al maig de 1931 l’impremta Gutemberg de Guadajara va distribuir un full, on resumia els valors republicans en deu manaments, que deia així: “El primero, amar a la Justicia sobre todas las cosas; el segundo, rendir culto a la Dignidad; el tercero, vivir con honestidad; el cuarto, intervenir rectamente en la vida política; el quinto, cultivar la inteligencia”; el sexto, propagar la instrucción; el séptimo, trabajar; el octavo, “ahorrar”; el noveno, proteger al débil; el décimo, no procurar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno”.

El full continuava comentant cadascú dels manaments aclarint els conceptes. Sobre els dos primers deia: “Quien ama la justicia sobre todas las cosas no hace daño a nadie; respeta los derechos ajenos y hace respetar los propios. Quien rinde culto a la dignidad, se lo rinde a la libertad y la igualdad; ni avasalla a nadie, ni por nada se deja avasallar; ni reconoce primacías innatas, ni acata privilegios infundados”. I sobre el desè comenta: “que veda todas las explotaciones del hombre por el hombre, y todas las protecciones legales consistentes en aumentar los provechos de unos a costa de los bienes de otros”.

Tres anys de guerra civil i quaranta anys de dura repressió i dictadura van necessitar els enemics d’aquestes idees per acabar amb elles. Van invertir tanta energia en aconseguir-ho que encara avui, després de més de trenta anys de democràcia, no hem sigut capaços de recuperar-les. Però val la pena fer-ho per la salut ideològica ciutadana i per higiene democràtica. Cal reivindicar els valors republicans i tornar a cridar sense por i amb totes les nostres forces: Visca la República !!

Marxa per l'Educació. Hi serem tots.

Alternativa | 11 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Demà dissabte és la Marxa per l’Educació organitzada per l’Assemblea de docents

La Marxa per l'Educació comença a Inca a les 10:00 del matí i finalitzarà al Passeig del Born de Palma. Es preveu que l'arribada sigui sobre les 18h Allà es farà un parlament i després podrem gaudir d'un concert dels Taverners.

L'ajuntament de Santa Maria s'ha afegit entre les entitats adherides a la Marxa per l'Educació. La Unió de Pagesos fa donació de verdures i oli per a l'elaboració del dinar de Santa Maria que organitza l'AMIPA. Els beneficis s'ingressaran a la Caixa de Resistència. Al mateix temps, la Cooperativa Integral Coanegra oferirà fruita i aigua a Es Figueral (Marratxí)

 La Marxa per l'Educació també vol ser una marxa solidària, en especial amb el prop de mil treballadors de la planta de coca-cola que poden quedar al carrer.
Malgrat les negociacions hagin avançat, no deixa de ser un greuge per part d'una multinacional, que hi té beneficis, contra Mallorca. Les Illes Balears, amb milions de visitants, justifica el manteniment de la planta a Mallorca, i més en uns temps en què la feina escasseja. Per això, la Marxa per l'Educació se solidaritza amb aquest col·lectiu, silenciat, en el boicot a la Coca-cola durant el recorregut.

 Recordau que és convenient fer la inscripció per tal de poder solventar questions de caràcter logístic.

Tota la informació a  Marxa per l’Educació

- Inscripció a la marxa

  1. Punt d’encontre i sortida: La concentració serà dissabte 12 d'abril INCA a les 10h, es comprovaran inscripcions, es donaran indicacions als marxaires i es començarà a caminar.Lloc: Parc de davant l’Institut Berenguer d’Anoia, d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia, s/n).
  2. Primer tram (Inca-Binissalem): Carretera Palma-Alcúdia -> Avinguda del Rei Jaume II -> Avinguda del Rei Jaume I -> Carretera Palma-Alcúdia -> Carrer dels Teixidors -> Carretera Ma-13A.
  3. Segon tram (Binissalem-Consell): Carrer del Conquistador -> Encreuament amb Carrer Biniali dins el nucli urbà, arribada aproximada de la marxa a les 11.15h -> Carretera Ma-13A -> Rotonda Ma-13A/Ma-2050 (talls intermitents, arribada aproximada de la marxa a les 12.45h) -> Carretera d’Alcúdia.
  4. Tercer tram (Consell-Santa Maria del Camí): Carretera d’Alcúdia -> Carretera Ma-13A -> Carrer del Marquès de la Fontsanta -> Plaça Nova (arribada a les 13.30h). Dinar. Partida a les 14.15h -> Carrer de Jaume I -> Avinguda de Jaume III -> Carrer de Bernat de Santa Eugènia.
  5. Quart tram (Santa Maria del Camí-El Figueral, Marratxí): Carretera Ma-13A -> Rotonda Ma-13A/PM-303 (arribada a les 15.35h) -> Rotonda Ma-13A/Rotonda d’entrada Urb. Sector 4-2-2 (coordenades 39.631556, 2.737480) -> Rotonda Ma-13A/Urb. Sector 4-3M44  (el Figueral), arribada a les 15.55h.
  6. Cinquè tram (El Figueral, Marratxí-Palma): Avinguda del Prínceps d’Espanya -> Avinguda d’ Antoni Maura -> Carrer d’Aragó -> Carrer del Prevere Rafel Barrera -> Carrer de l’Argelaga -> Carrer de Miguel Fleta -> Carrer de Jacint Verdaguer -> Parc de les Estacions -> Plaça d’Espanya -> Plaça de la Porta Pintada -> Carrer dels Oms -> la Rambla -> Carrer del Jardí Botànic -> Plaça de Santa Magdalena -> Carrer de Sant Jaume -> Plaça del Rei Joan Carles I -> Passeig del Born (arribada a les 18h).

Ens veim tots i totes dissabte

 

 

Cercant justícia a l'Argentina

Alternativa | 10 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Dins els actes d'Abril de República XI aquest divendres 11 al Centre Cultural de Pollença a les 20:00h  na Maria Antònia Oliver, presidenta de l'Associació de la Memòria Històrica de Mallorca  farà la xerrada "Cercant justícia a l'Argentina". Mª Antònia ens explicara  la  peripècia d'anar a Argentina a cercar  la justícia que en el Regne d'Espanya se'ls nega. Gent digna contra d'indignitat d'una “política d'estat” d'un Estat que, diuen, va fer una Transició modèlica.

El 14 d’abril de 2010 es va presentar una denúncia col·lectiva a Buenos Aires de diferents associacions memorialistes per crims de lesa humanitat comesos durant la Guerra Civil i al llarg de la dictadura militar del general Franco, i en la qual s’acusava l’Estat espanyol dels delictes de genocidi i crims de lesa humanitat comesos durant la dictadura franquista entre els anys 1936 i 1977. Molts crims del franquisme van restar impunes, i els seus autors, en lloc de ser inhabilitats de la vida pública, es van penjar l’etiqueta de “demòcrates”, com si els 40 anys de dictadura no haguessin existit.

   La feina de  la jutgessa argentina, María Servini de Cobria ja ha començat a donar els seus fruits. La mes transcendent es la imputació i sol·licitud de cerca a Interpol de quinze franquistes, tots ells vius i alguns en exercici del càrrec, com el policia Jesús González Reglero, actual comissari, cap de la Comissaria de Leganés o Jesús Martínez Torres, nomenat al novembre de 2013 comissari honorari del Cos Nacional de Policia. Les imputacions signifiquen que la força publica espanyola haurà de portar-los, confirmar si estan vius i si tenen capacitat de presentar-se en una audiència per iniciar el procés d’extradició. A nivell internacional, si la Interpol detecta que han sortit de l’estat, seran traslladats immediatament a Buenos Aires.

Un altre avançament de la major importància es que l’Estat argentì, a través de la Cancilleria (ministeri d’afers exteriors) ha decidit personar-se com a part en la Querella. El govern podrà exercir el dret a reclamar via diplomàtica o presentar la mateixa demanda en una altre instancia, per posar un cas, als tribunals de La Haia.

 A aquest enllaç podeu un bon grapat d'articles de  l'Asssociació de la Memòria Històrica de Mallorca sobre el tema.

Mª Antònia Oliver quan va declarar al judici a Garzón.


 

 

 

 

 

 A la continuació ex ministres i ex membres de la judicatura   franquistes dels que es demana la imputació (informació de Catalunya libre)

 (Segueix)

Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

Alternativa | 09 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El passat divendres vam assistir al Consell d'administració d'EMSER. Al Consell a més del Gerent d'EMSER, la secretària i l'interventor van assistir per part de l'equip de govers; el batle, na María Buades i  Martí Roca. I per part de l'oposició el nostre portaveu, en Pepe García En aquest moment caldria substituir a na Malena Estrany que no va assistir. Avui publicam un primer article sobre el tema. Tant a la plantilla com al pressupost pensam que es poden fer les coses millor.

1.-  Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis d'assessoria comptable.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

Adjudicada a favor de l'entitat Llop Asesores SL per un import de 7.865 euros IVA inclós.

2.- Aprovació, si procedeix  del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques relatiu al contracte de subministrament d'una caixa comptactadora.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de contractació, del ple de clàusules administratives i de prescripcions tècniques relatiu al contracte de subministrament d'un camió  compactador per la recollida RSU.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

Al pressupost hi ha una partida de 212.350 euros.

4.- Dació de compte de resolucions de la Presidència

- Adjudicació del servei de la pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial a favor de l'entitat Segur Caixa Adeslas SA per un import 10.680 € (IVA inclós).

5.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de pressupost  i plantilla de l'exercici 2014.

Aprovats amb el nostre vot en contra

El primer que hem de dir és que l'aprovació de la plantilla no figurava a l'ordre del dia i no s'ens va donar abans del Consell (com gran part de la informació que es debatia i votava al Consell).

Respecte a la plantilla una nota informativa de la TAG indicava la situació irregular de dues contractacions realitzades en frau de llei. Aquestes situacions no són noves i fa temps que s'haurien d'haver solucionat.

Es tractaria del contracte de relleu per substituir la part de la jornada que no realitzava l'encarregat del servei d'aigües, en situació de jubilació parcial i, una vegada jubilat de manera definitiva s'hauria d'haver extingit la seva relació contractual amb l'empresa. Continua treballant realitzant funcions d'administrativa amb un contracte d'obra i servei sense que a la plantilla de personal hi figuri  una plaça d'administratiu vacant. Així mateix hi un oficial 2ª que té un contracte per obra i servei sense que tampoc consti cap plaça vacant en plantilla i pressupostada.

A l'aprovació de la plantilla també vam comentar que en el servei d'aigües no tenien encarregat, no hi ha cap oficial primera en actiu, ja què l'únic, actualment de baixa, que té aquesta plaça treballa un 25% de la jornada (jubilació parcial) i el contracte de substitució s'ocupa amb un oficial de 2ª.  Per culpa de la reforma RD 20/2012 del govern central no es pot convocar aquesta plaça. (anomenat eufemísticament "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad", un absurd que realment facilita la privatització de serveis i impideix contractacions necessàries per l'Ajuntament)  El que ja no resta tan clar és que no es puguin fer proves de promoció interna interna, alguns Ajuntament les han fet però sembla que no són acceptades per l'administració central.

Respecte al pressupost (el podeu veure abaix) el que s'ens va presentar era molt esquemàtic i francament millorable, posteriorment s'ens ha enviat una mica millorat desglossat per grups de despeses. Consideram que el pressupost de l'empresa municipal hauria de ser molt més detallat. El pressupost és d'un total de 5.422.000 euros.

Un tema que no vam veure clar ni la Secretària ni nosaltres són els 100.000 euros per la recollida d'iglus  Es tracta de llogar un camió i un xofer pels mesos d'estiu per la recollida de paper i cartó. EMSER hauria de tenir mitjans suficients per fer aquesta feina encara que les restriccions del govern central per a la contractació de personal a l'Ajuntament i les empreses públiques no facilita el tema. Vam demanar pel camió que es va comprar ja casi un any que l'empresa que ens havien dit que només s'havia utilitzat per a clavar "el pi" del port ja  que quan va arribar a Pollença se n'adonaren que els contenidors que tenim no hi caben. Ara fa un parell de dies que han comprat els contenidors adients per el camió. El gerent va dir que sí que s'havia utilitzat però que s'havia hagut d'adaptar.

Al pressupost  hi ha 2500 euros  d'ajuda social als abonats (ajuda als que no poden pagar el rebut de l'aigua per necessitat bàsiques). Vam comentar que això no era coherent amb decisions anteriors ja que no fa molt passaren de dos a un rebuts pendents per a procedir al tall de subministrament, a més d'un increment de 5 euros de despeses de gestió en cas de no pagar el rebut el dia que toca. El gerent va dir que no s'havia tallat l'aigua a ningú per un rebut no pagat i que s'havia fet el canvi per què havia gent que omplia la piscina i deixava sense pagar el mes corresponent.

Vam demanar que es detallés més la partida de compra d'aigua de 400.000 euros, al pressupost que ens han enviat posteriorment indica 200.000 euros compra aigua dessaladora i 200.000 aigua pous... Caldria especificar el cost de la compra d'aigua de cada pou.

Una altra partida problemàtica són els 515.000 euros per l'Ajuntament. Una partida que existeix des del 2002  que al seu moment s'utilitzava per "equilibrar" el pressupost municipal i que s'ha continuant deixat per pura inèrcia  pràcticament amb la mateixa xifra, a pesar de que en aquest moment l'Ajuntament no necessita d'aquests doblers pel seu equilibri pressupostari.

Al pressupost també havia 30.000 euros de correspondència (aquesta quantitat equival al sou (base) anual de dos peons d'aigua). Vam demanar com era possible dedicat tan de doblers a aquest tema quan hi ha la possibilitat d'enviar els rebuts  mitjançant correu electrònic. El problema, va dir el gerent molts pocs ciutadans s'han apuntat a aquesta possibilitat. Es va demanar fer una campanya de propaganda als mitjans de comunicació municipal per aconseguir que més gent pugui rebre el rebut via informàtica, una opció més econòmica i ecològica.

 

 

 

 

Invasions

Alternativa | 08 Abril, 2014 00:07 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Invasions de tota casta n'hi ha hagut un fotimer, especialment espectaculars són les que s'han fet amb carros de combat; aquí en teniu un parell d'exemples, com podeu veure els carros s'han anat fent grans al llarg dels temps, tot i que qualque invasor —que nosaltres hem de sofrir— n'hauria de millorar els tonatge, la potència de motor i el blindatge… i que hi farem, allà on no n'hi ha que no en cerquin…

 

Festival sense rumb

Alternativa | 07 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Dona la impressió que  el Festival de Pollença segueix sense rumb donant bandades, i d'esquenes a al majoria de grups polítics de l'Ajuntament. Consideram que el batle passa de la gestió de l’àrea de cultura que és la seva responsabilitat  i que seria millor que la delegués a un altra regidor, amb més interès, pel bé del festival i pel bé de Pollença.

___________________________________________________________

A nombrosos plens, des de que va finalitzar el Festival del 2013,  els grups de l'oposició vam demanar una reunió per valorar el Festival... ens van dir que es faria en desembre, més tard en gener,... Finalment la reunió de portaveus es va fer a finals de febrer, ens van donar documentació  i ens van dir que s'eliminaria el cicle de literatura. El mateix ens van dir a la comissió informativa. Només ha passat poc més d’una setmana i a la roda de premsa de la setmana passada sembla que es canvia de idea  i tornen a parlar d’incloure alguna activitat de literatura  al Festival i tampoc tenen clar si es faran o no actuacions a l’Auditori d’Alcúdia. Notícia a l'Ara Balears

Igual que al cas del pressupost al 2013 havia l'excusa de la sortida de l'equip de govern de la regidora d'hisenda i responsable del Festival, però un any després no poden utilitzar aquesta excusa i la sensació tan al cas del pressupost com del Festival és que les coses no s'estan fent bé, sinó tot el contrari

La impressió que dona tot plegat és que  el Festival segueix sense rumb donant bandades, amb un batle que passa l  i d'esquenes a al majoria de grups polítics de l'Ajuntament

Consideram que és hora que el batle delegui  la gestió de l’àrea de cultura a un altre regidor, ara que hi haurà déu regidors a l’equip de govern, amb més interès, pel bé del festival i pel bé de Pollença.

A l'enllaç teniu la informació de les actuacions musicals del Festival

 

 

Absolució encausades Conselleria d'Educació

Alternativa | 06 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Volem expressar públicament tot el nostre suport Les Encausades per la Conselleria d’Educació, un total de 43 persones repressaliades per l’ocupació pacífica de la Conselleria d’Educació del passat 22 de maig de 2012, ja tenen data per anar a judici: els dies 2, 3 i 4 de juliol. La fiscalia les acusa de desordres públics i lesions i demana per elles penes que van de 6 a 18 mesos de presó; es desconeix encara la quantia econòmica que se lis demanarà. A part, a 7 persones se’ls acusa d’agredir a Ana Maria Rodríguez, la que aleshores era cap de gabinet de l’anterior conseller, Rafel Bosch, una acusació a totes llums fal·laç després de que sortís a la llum un vídeo que demostra que ella fou l’única agressora, propinant un clatellot gratuït a una activista que estava d’esquenes.

Les Encausades han iniciat una campanya per donar a conèixer el cas, un judici polític dins l'onada de repressió del govern del PP, i guanyar suports d’amplis sectors de la societat mallorquina. Llencen l’etiqueta #JoTambéHiHauriaEntrat perquè aquelles persones que es vulguin solidaritzar amb les 43 persones repressaliades ho puguin fer obertament a través de les xarxes socials; d’aquesta manera pretenen aconseguir una àmplia difusió del cas. A més, també han fet èmfasis en que no acceptaran cap tipus de pacte amb l’acusació, ja que reafirmen la seva innocència i exigeixen l’absolució total per totes les encausades. 

 Informació contrainfo.cat

Aquest és el text que ens han fet arribar informant i demanant suport:

Com recordareu, ja fa quasi dos anys que una quarantena de persones, principalment estudiants però també docents, anaren a la Conselleria d'Educació. Com a lloc simbòlic on es prenen les decisions en matèria educativa entràrem amb la intenció contra tots els atacs i retallades que patia (i segueix patint de forma incrementada) aquest sector: tant en drets laborals, com en lingüístics i, sense anar més enfora, drets tan bàsics com una educació pública i de qualitat, que segueixen amenaçats. La resposta repressiva i autoritària del Govern no es va fer esperar i, durant la mateixa setmana, detingueren arbitràriament a
cinc activistes que participaren en la protesta. De la mateixa manera, en poc temps, es produïa una macro-imputació a totes les activistes que hi participaren.

El temps ha anat passant, s'han anat produint declaracions i, recentment, els han comunicat que anam a judici penal, amb condemnes que van del mig any a l'any i mig. No tenim por i hi anirem amb el cap ben alt, però necessitem la vostra ajuda i un posicionament clar de la comunitat educativa i de totes les organitzacions socials de les Illes contra aquest govern tirànic, que imposa les seves lleis a cop de decret i multes.


En aquest correu, vos adjuntem el manifest de suport (el teniu també a la continuació de l’article) que hem redactat perquè, si ho considerau conseqüent, signeu i demostreu el vostre suport. És un gest molt senzill que evidencia la nostra unitat, on estudiants, docents i treballadores lluitam juntes i som solidàries entre nosaltres. Us agraïriem que signassiu aquesta carta amb el teu nom i el càrrec que ocupes per donar una resposta contundent i mediàtica. Si formes part d'un col·lectiu o una organització política, pots signar el text con a col·lectiu i/o individualitat. Així, en uns dies publicarem un llistat amb totes les persones que ens han donat suport (que ja són moltes), a les quals expressam la nostra reiterada gratitud.

Anam a judici! Absolució Encausades Conselleria d'Educació.
Ens retallen i ens acusen


Gràcies! La solidaritat és la nostra millor arma.

FULL DE RECOLLIDA DE SIGNATURES (Ciutadans relacionats amb l’educació)

 

 (Segueix)

L'Ajuntament hauria de col·laborar més amb els actes d'Abril de República

Alternativa | 05 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

NOTA DE PREMSA CONJUNTA DELS ORGANITZADORS DELS ACTES D'ABRIL DE REPÚBLICA XI. LES ASSOCIACIONS INICIATIVA CIUTADANA PER POLLENÇA, ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I ELS PARTITS ALTERNATIVA PER POLLENÇA I PSM

EL BATLE (QUE TAMBÉ ES REGIDOR DE CULTURA) NO PERMET CELEBRAR ELS ACTES DE L' “ABRIL DE REPÚBLICA” AL MUSEU.

El batle Tomeu Cifre Ochogavia, que també és el regidor de Cultura, no ha deixat que les conferències de l'Abril de República se celebrin al Museu de Pollença.

Els organitzadors de la XI edició d'Abril de República (les associacions Iniciativa Ciutadana per Pollença i l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, amb la col·laboració dels partits d'Alternativa per Pollença i el PSM) volíem fer enguany les conferències al Museu de Pollença, que és un lloc cèntric i on s'han celebrat conferències i exposicions dins els actes d'Abril de República en passades legislatures. S'ha de dir que el Director del Museu hi va estar d'acord sempre que es concedís el corresponent permís per part del batle, que també és el responsable polític del museu, i el vam sol·licitar en una instància el passat 13 de març (23 dies abans del primer acte) que no ha estat resposta.

El cartell ja estava editat, enviat a premsa i a punt de ser imprimit quan el batle va comunicar que no donaria permís perquè les conferències i la projecció del documental que s'havien previst es realitzassin al Museu, per la qual cosa s'han hagut de traslladar al Centre Cultural, més allunyat del centre.

Els organitzadors volem fer públic el nostre malestar ja que, per si no fos prou complicat de per si organitzar activitats, ho és encara més si des de l'administració no es dóna cap tipus de facilitat. Els organitzadors vàrem fer una instància amb suficient antel·lació, instància que, com ja és habitual, no ha estat resposta i si ens hem assabentat de la negativa al permís sol·licitat, ha estat perquè es va telefonar per insistir, poc abans que el cartell entràs a impremta. Per altra banda, des de l'organització no s'entén la negativa i consideram totalment apropiat realitzar xerrades de tema històric a un museu. De fet, aquesta podria ser una bona oportunitat per dinamitzar aquest espai i connectar-lo amb el que passa a fora, donar-li més vida.

A més a més volem recordar al batle que hi ha una moció aprovada per tal que l'Ajuntament commemori l'aniversari de la República i que , ja que no organitza res, al manco podria facilitar la feina als que sí ho fan. Consideram una llàstima que des de l'administració municipal en lloc de facilitar es dificulti l'organització d'uns actes encaminats a la recuperació de la Memòria Històrica i que per la seva temàtica promouen valors democràtics, els qual volem suposar comparteix el regidor de Cultura.

 

 

Prou d'herbicides a Pollença

Alternativa | 04 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

A Alternativa per Pollença  demanam a l’Ajuntament el compliment de la nostra moció que es va aprovar al mes de maig del 2013 i que deixi d’utilitzar herbicides al municipi com ha fet la direcció de carreteres del Consell de Mallorca.

___________________________________________________________


L'abril de 2010, des del GOB Mallorca instaven al Consell i als Ajuntaments, a deixar de fer servir herbicides com el glifosat pel manteniment de la vegetació a les carreteres. A l’Ajuntament de Pollença, al ple de maig del 2013,  es va aprovar la nostra moció per deixar d'utilitzar progressivament els herbicides al municipi. Nosaltres proposavam eliminar els herbicides en un any però al ple, per aconseguir l’aprovació de la moció  vam acceptar l'esmena proposada per l'equip de govern (que es va abstenir) per no tancar el termini de compliment de la moció en un any, amb el compromís del mateix equip de govern de donar-nos els mitjans per fer feina a la  moció. 

 Ja ha passat pràcticament un any de l’aprovació de la moció i no tenim dades de que realment s’hagi reduït la utilització d’herbicides.  Al ple de novembre el regidor de serveis   va dir que s'utilitza menys quantitat d’herbicides per esquitxar però al darrer ple de març vam demanar  si ens podien donar xifres de la reducció d'herbicides i no ens van contestar.  Pel novembre el regidor també  va dir que era una primera mesura per anar cap al compliment de la nostra moció Però al darrer ple tampoc va contestar a la pregunta de si s'havia adoptat alguna mesura més. A Alternativa demanam fer una campanya per  conscienciar a la gent i fer una campanya informativa (es pot fer via xerrades, internet , taulers i ràdio municipal) a la que s'expliqui que és més important la salut que l'estètica. L'ajuntament ha d'informar i conscienciar als particulars sobre els perills de l'us d'herbicides i pesticides, i fomentar l'abandonament d'aquesta practica nociva amb la biodiversitat i la salut humana, així com fomentar la seva substitució per mètodes alternatius.

 A la majoria dels casos no hi ha una justificació racional per fumigar sobre herbes que no representen cap risc en relació a possibles incendis forestals, que no afecten la visibilitat circulatòria de la carretera i que no suposen cap risc per a la seguretat de les persones. Es confon la “netedad” amb la destrossa d’hàbitats i ecosistemes posant en perill la nostra salut i es confon "males herbes" amb plantes que compleixen un paper clau als nostres ecosistemes.

Demanam  a l’Ajuntament que  prengui nota del que ha fet la direcció insular de carreteres del  Consell des del 30 de juny del 2013, que aplica una “moratòria absoluta” i no esquitxa gens. Abans aplicaven pesticides tres o quatre cops l’any i ara, es deixen créixer les herbes fins a un cert punt i es desbrossen tant manualment com mecànicament dos pics l’any.

Article del GOB

Abans amb herbicides

 

 Ara

 

 

La decència del pensar; In memoriam Francisco Fernández Buey.

Alternativa | 03 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Un luxe, un article del nostre company en Tomeu Sales Gelabert sobre un gran pensador, comunicador i activista en Francisco Fernández Buey

La decència del pensar;

In memoriam Francisco Fernández Buey

Tomeu Sales

Aquest estiu farà ja dos anys que una de les llums més lúcides de l’Estat espanyol ens va deixar. Ens referim a Francisco Fernández Buey, filòsof, activista i professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. A dos anys de la seva mort, alguns dels seus deixebles han editat un llibret amb un recull d’alguns dels seus textos breus, que compleix al mateix temps la funció de presentació i de record del qui va ser una de les ments més preclares de les que hem pogut gaudir. El llibre se titula Francisco Fernández Buey. Filosofar desde abajo. Ed. Catarata, 2014. Recomano la seva lectura i reflexió, tan per les problemàtiques abordades com per la manera en què ho fa. Llibre breu, clar, entenedor i compromès, com diu el títol sempre amb una mirada des d’avall de la societat. Llibre que recull una sèrie de textos breus, alguns més elaborats que altres, precedits d’una extensa introducció per part de Jordi Mir i Víctor Rios, deixebles i correligionaris en l’activisme. Introducció que ens ubica tan l’autor, la seva època com els problemes als quals va voler fer front.

La publicació d’aquesta obra ens recorda la significació i importància de la reflexió de Fernández Buey, a més de ser la nostra oportunitat per tornar a endinsar-nos en el seu pensament. Francisco Fernández Buey fou un filòsof compromès amb el moment històric que li tocà viure. Nasqué a Palència, però desenvolupà els seus estudis superiors a Barcelona. És allí on entrà a estudiar Filosofia a la U.B quan conegué el qui fou el seu principal mestre i referent, un altre insigne i oblidat filòsof marxista, Manuel Sacristán. Francisco prest entengué la necessitat de democratitzar la Universitat per fer d’ella un centre de reflexió i no pas una fàbrica d’expedició de títols. Membre fundador del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (1966), fou arrestat i engarjolat en vàries ocasions a la presó pel seu activisme. Mort el dictador, fundà i ajudà a néixer tota una sèrie de revistes de pensament crític com El Viejo Topo o Mientras Tanto. Home sensible amb la diferència i atent als altres, sempre entengué la necessitat de constituir una societat alternativa basada en formes diferents de produir, distribuir i consumir. Aquestes, segons ell, ja estaven present en la societat a través de les reivindicacions dels diferents moviments socials alternatius. En aquest sentit, Francisco Fernández reclamava atenció a aquests nous subjectes polítics i sobretot a les seves reivindicacions, com a portadors de noves esperances per un futur diferent i en clau emancipadora.

La seva trajectòria acadèmica i política són inseparables. Militant del PSUC, es convertí en Catedràtic d’Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. El podríem situar dins la corrent de pensament de la tradició marxista heterodoxa, sensible amb els problemes ecològics i feministes. Al llarg de la seva extensa i prolífica obra, feu una revisió de gran part dels pensadors marxistes, destacant els seus treballs sobre A. Gramsci. El 1998 prologà el Manifest Comunista de Marx per una edició especial commemorativa. Aquest pròleg fou l’inici d’una fèrtil discussió a Espanya sobre el paper i pensament del K. Marx a l’actualitat. Francisco Fernández defensava la necessitat d’apropar-se al pensament de Marx no de forma doctrinària, sinó com un clàssic del pensament. Una proposta crítica i emancipadora, arrelada en un determinat context històric i social, que encara era capaç de dir-nos qualque cosa del present. Una visió més històrica, reflexiva i oberta de Marx que culminaria en la seva famosa obra Marx (sin ismos), al 1998. Biografia intel·lectual bàsica per tot aquell que es vulgui acostar per primera vegada al pensament de Marx, partint de la idea de què Marx és quelcom diferent a tot el que s’ha pogut dir posteriorment d’ell (diferenciar el pensament de Marx del marxisme); un pensador il·lustrat i demòcrata radical. Un pensador sense partit, on en vida sols és va sentir còmode en un moviment, l’AIT, fundada en part per ell el 1864. Per Franscisco Fernández el que podem aprofitar de Marx en l’actualitat és la seva manera radical i compromesa de mirar la realitat. No tant el conjunt de propostes substantives que va proposar.

Així, el marxisme se converteix en un mètode crítico-emancipador d’anàlisis de la realitat. Vist d’aquesta manera, el marxisme no pot dur més que a una posició oberta que se converteix en una posició demòcrata radical. Obertura sempre guiada a partir d’un principi normatiu bàsic, la defensa de la igualtat. Igualtat que el du al compromís amb els més febles de la societat. Un compromís amb els d’avall per construir plegats noves maneres de viure i fer més habitable aquesta terra nostra. És en aquest sentit, que Francisco Fernández uní ètica i política. Per ell, ambdues són dues reflexions inseparables. L’ètica sense política és cega, la política sense l’ètica és un sense sentit perillós. La política no és res més que ètica social. Fou conscient que sols se pot tenir una actitud ètica en societat, per tant la virtut privada és inseparable de la virtut pública.

Atent i crític als canvis i contradiccions de la nostra societat, incorporà les preocupacions ecologistes i feministes a la seva reflexió. Obri un camí molt fecund dins la tradició marxista. La seva premissa fou la necessitat de formes diferents de produir, distribuir i consumir que garanteixin la viabilitat del Planeta al llarg termini, a més de lluitar contra qualsevol forma d’opressió patriarcal. La societat utòpica (la preocupació i el treball sobre la Utopia és una de les fites més destacades de Francisco Fernández Buey), que per irreal no deixa de ser necessària com a principi regulador de les nostres accions ha de consistir en alguna forma de societat radicalment igualitària. A més, d’incorporar de prest aquestes preocupacions, a partir del canvi d’era tematitza i recull tota una sèrie de reivindicacions dels moviments alterglobalitzadors, que segons ell mostren noves formes de contradicció social i emplacen a nous horitzons emancipadors.

Per acabar, dir que una de les preocupacions constant de Francisco Fernández Buey fou la necessitat d’una cultura científica i humanista, que rompés amb la especialització i segregació de les ciències socials i les humanitats respecte a les ciències naturals. Defensa un «racionalisme temperat» crític amb les posicions postmodernes i altament estetizants dominants en l’àmbit de les ciències socials i humanes en els darrers anys. La seva obra pòstuma precisament versa sobre aquesta qüestió i du per títol Para la Tercera Cultura. Ensayos sobre ciencias y humanidades (2013). Reclama la necessitat del coneixement de les ciències naturals per poder fer unes ciències socials il·lustrades i crítiques, a més de reivindicar un ciència amb consciència. Aquesta preocupació, juntament amb la sensibilitat front als nous moviments socials que anaven emergint (fou un dels primers teòrics a Espanya, juntament amb Jorge Riechman que teoritzar el nous moviments socials en un llibre famós del 1994 que du per títol Redes que dan libertad) el va dur als darrers anys a interessar-se i escriure sobre com hauria de ser la Universitat i la educació superior. Defensà una democratització de la Universitat i de tots els seus estaments, una perspectiva més interdisciplinari dels estudis superiors lluny de la hiperespecialització actual i un posicionament en contra del projecte Bolonya. Tan per la manera en què s’ha dut a terme, de dalt cap a baix, sense cap tipus de consens ni discussió, i per l’empobriment substantiu de les estudis superiors que suposa. Pla Bolonya, les conseqüències del qual ja sofreixen els alumnes.

En definitiva, recomano la lectura de l’antologia de textos de Paco Fernández Buey, tan pels qui coneixen a l’autor com pels qui s’apropen per primer cop a ell. Se tracta d’una lectura fàcil i accessible, carregada i amarada de compromís i rigorositat científica. Textos que ens ajuden a pensar críticament el present, des del compromís amb els que estan més avall. Bona lectura.

 Editorial Catarata

"Las maestras de la República " ( XI ABRIL DE REPÚBLICA)

Alternativa | 02 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Ja hem arribat a l'onzena edició dels actes d'Abril de República que han servit i serveixen per a recuperar  la memòria col·lectiva de la República. Enguany, a l'igual que l'any passat, els actes són organitzats per Iniciativa Ciutadana per Pollença i l'Associació Memòria  de Mallorca, amb la nostra  col·laboració i del PSM. Altre dia us informarem i explicarem com el batle que teòricament també exerceix de regidor de Cultura no ha donat permís per fer els actes al museu com era la intenció dels organitzadors.

Per començar aquest divendres 4  teniu l’oportunitat de veure   "Las Maestras de la República" al centre cultural de Pollença a les 20:00. El documental produït per FETE-UGT  recrea l'experiència de les mestres de la república espanyola a través de testimonis d'investigadors i de familiars d'aquelles dones, i amb imatges d'arxiu inèdites, ha guanyat el premi Goya del cinema espanyol a la millor pel·lícula documental.

El film mostra el treball pels drets de les dones i per la modernització de la societat i l'educació que van fer aquelles mestres que, arribada la dictadura, van patir majoritàriament la repressió franquista. Carmen Agulló, titular del Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació de la Universitat de València és una de les investigadores que participen en el treball audiovisual.

 L'educació va constituir un dels grans compromisos socials de la democràcia de la Segona República. L'objectiu era configurar l'estat docent, que portaria la cultura i l'ensenyament als racons més remots del país per construir una societat més justa, lliure, equitativa i solidària.

Les mestres de la república, o senzillament republicanes, com ens agrada recordar-les, van participar de forma compromesa i valenta en el desenvolupament d'en aquest projecte. Representaven el model de dones modernes i independents. Elles serien les responsables, en bona mesura, de la construcció i difusió de la nova identitat ciutadana, en educar al seu alumnat en els valors d'igualtat, llibertat i solidaritat, tant a través de la transmissió en els continguts a les aules com, sobretot, amb el seu exemple personal.

Dones compromeses amb la igualtat social i de gènere, eren conscients que cada pas que donaven representava el dibuix del camí pel qual unes altres transitarien. Amb el seu interès per innovar, investigar i desenvolupar un discurs propi en l'àmbit de l'educació es van embarcar en els viatges d'estudis, van participar en les Missions pedagògiques, van ocupar llocs de direcció en els col·legis i van formar part d'organitzacions sindicals, polítiques i associacions feministes i ciutadanes. Van ser pioneres en processos d'innovació i practiques pedagògiques que obrien les aules a una metodologia activa i participativa.

Perquè creien en la igualtat van derrocar els murs que separaven als alumnes i alumnes, proposant pràctiques de relació que els permetés compartir interessos i coneixements. Una coeducació que els possibilitaria aprendre a compartir la vida en igualtat.

Aquest projecte quedo interromput després de la guerra civil, amb la terrible depuració exercida pel bàndol vencedor sobre un magisteri compromès amb les idees republicanes. En les mestres, la repressió va ser especialment terrorífica, en intentar acabar física i simbòlicament, amb els valors d'igualtat i autonomia que elles representaven.

Amb aquest documental, des de FETE UGT, donem un nou pas en la recuperació de la seva memòria. El seu llegat tant ideològic i pedagògic és més necessari que mai per defensar l'educació en la qual creiem.

Les seves vides són el testimoniatge del compromís amb l'educació, la justícia i la igualtat. El seu record forma part del nostre present i l'inici del nostre futur.

Aquest documental vol contribuir a la difusió de la seva obra, des d'aquí donem les gràcies a totes les persones que ho han fet possible, i a totes aquelles mestres i mestres que avui segueixen els seus passos.

Carlos López Cortiñas.

Secretari General FETE UGT

 A la següent pàgina podeu trobar informació molt completa sobre el documental.

 
 

 

LA RESTA DEL PROGRAMA D'ABRIL DE REPÚBLICA ÉS:

El divendres dia 11 al Centre Cultural de Pollença a les 20:00h  na Maria Antònia Oliver, presidenta de l'Asssociació de la Memòria Històrica de Mallorca  farà la xerrada "Cercant justícia a l'Argentina".

El dilluns dia 14, acte d'homenatge als republicans a la Plaça dels Seglars  a les 19:00 h.

El divendres 25 al Centre Cultural de Pollença a les 20:00h na Margalida Capellà ens presentarà el llibre Veus Republicanes.

Finalment, el dissabte 26 hi haurà una visita guiada al Camí dels Presos"  de Cala Sant VicenÇ

Vos hi esperam a tots i agrairem la màxima difusió.

Salut
 
 

Ja tenim seu

Alternativa | 01 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Plens d’orgull i satisfacció ens complau comunicar a tots els nostres simpatitzats, afiliats i amics que, a la fi, tenim una seu física.

Es tractava d’un somni llargament desitjat per tots els que formam part d’Alternativa per Pollença. Com a partit en clar creixement, s’estava tornant una necessitat absoluta trobar un espai físic que servís per albergar  tots aquells esdeveniments que el funcionament del nostre partit demanda avui en dia. Tothom sap que som un partit assembleari, i les nostres reunions ara es faran a una sala com cal, amb una taula com cal i cadires capitonades i tot. I no només això. Els nostres simpatitzats i amics sabran on s’han de dirigir per fer-nos arribar totes aquelles queixes i tots aquells suggeriments que han fet d’Alternativa per Pollença el partit amb més repercussió ciutadana. Ja no farà falta telefonar als nostres regidors, ni deixar comentaris al blog (des d’aquí volem aprofitar per saludar ben cordialment als nostres trolls). Bastarà passar-se per la seu i el nostre departament d’administració (perquè, clar, tendrem personal en horari d’oficina) atendrà totes aquelles comunicacions que se’ns facin.

La veritat és que no ha estat fàcil trobar el lloc adient per tot el que s’ha dit. Finalment, i després de molt de cercar, la Fortuna i un hàbil agent immobiliari varen guiar les nostres passes fins al carrer Jonquet nº 62 baixos. Només va fer falta una bona neteja (estranyament, en terra hi havia unes plomes com de gavina) i canviar el blau de les parets per un color una mica més vermellós  per sentir-nos com a casa.

En fi, ja sabeu que, a partir d’avui, dia 1 d’abril, si voleu res d’Alternativa per Pollença, ens trobareu al carrer Jonquet, 62. Vos hi esperam!

Encara no hem pogut posar el nostre logo i el llaç a la façana però hem fet un fotomuntatge per acompanyar l'article. També volem eliminar les barreres arquitectòniques.

 
 
Des d'Alternativa esperem que hagueu tingut un "Happy April Fools' Day"
1 2 3 ... 161 162 163  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb