URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Avanços positius.

Alternativa | 23 Setembre, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

Volem expressar nostra satisfacció per la recepció de l'equip de govern  de nostra proposta bàsica de millora de la comunicació i  informació de l'Ajuntament. Aquest divendres vaig tenir una reunió amb el batle Joan Cerdà i la primer tinent de batle Francisca Ramon on es va acceptar la major part de nostra proposta.

L'equip de governs s'ha compromès a

1.- Exposar tota la documentació pública que es pugui, sense vulnerar la llei de protecció de dades, a la pàgina web del municipi

2.    Els ciutadans i ciutadanes que el demanin formaran part de una llista de correu per tal que els siguin enviats per correu electrònic tota la documentació pública de l'Ajuntament  que no vulneri la protecció de dades

3.    No han acceptat fer un ple extraordinari anual sobre l'estat del municipi (que era a nostra proposta), però si que s'han compromès a facilitar la participació de les associacions als plenaris. Igualment en aquest punt han mostrat la seva disposició a fer un nou reglament de participació ciutadana aquesta legislatura.

4.- El compromís de contestar als ciutadans qualsevol reclamació, plec o petició que facin per escrit en els terminis que reconeix la llei ( fins ara la majoria de les instàncies no es responien).

5.- Transmetre el plens de la corporació per la ràdio municipal. Segurament el proper ple de dijopus ja es farà encara que sigui de manera rudimentària i després es cercaren 

6.- A les peticions fetes per internet, tindran la possibilitat de rebre còpia del missatge a l'adreça electrònica pròpia.

Estam molt satisfets i Pensam que amb el compliment d'aquest punts s'haurà fet un avanç important en la millora de la informació i participació de la ciutadania i en fer una administració més moderna, transparent i eficaç amb capacitat de donar resposta immediat a les demandes de la ciutadania.

 Igualment la proposta de RECUPERACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL CAMÍ DEL COLL DE'N PATRÓ de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts a Pollença sembla que tindra el suport de l'equip de govern llevat de darrer punt, que hem retirat per que es preveu que el propi equip de govern el presenti al ple d'octubre.
"Quart. Efectuar la aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi, aprovat provisionalment el 27 d'Octubre de 2005."

Fotografia de Jaon Ramon de la darrera excursió reivindicativa a la carretera vella de Lluc. Al blog de camins públic i oberts podue trobar més informació del Camí del Colll d'en Patro.

 

 

 

Pdt. Quina alegria poder donar una notícia positiva. A continuació teniu nostra proposta que haviam presentat el 12 de juliol i que havia de ser debatuda i votada al ple d'aquest dijous. Ara només esperam el compliment d'aquests punts.

 

PROPOSTA BÀSICA DE MILLORA DE LA COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT (Democratitzar la democràcia)

Volem una Pollença on la ciutadania estigui ben informada i pugui opinar i prendre decisions claus en la seva vida quotidiana. Apostam per una administració moderna, transparent i eficaç amb capacitat de donar resposta immediat a les demandes de la ciutadania, de resoldre la tramitació administrativa amb rapidesa, evitant passos.

Demanam els següents punts bàsics per millorar la informació

1.  Que l'Ajuntament exposi tota la documentació pública a la pàgina web del municipi; les actes de plens i comissions de govern,  els bans municipals, els decrets de batlia...

2.    Els ciutadans i ciutadanes que el demanin formaran part de una llista de correu per tal que els siguin enviats per correu electrònic tota la documentació pública de l'Ajuntament.

3.    Fer un ple extraordinari anual sobre l'estat del municipi, al mateix podran participar les associacions i  ciutadans que el desitgin.

4.- El compromís de contestar als ciutadans qualsevol reclamació, plec o petició que facin per escrit en un termini de 15 dies com màxim.

5.- Transmetre el plens de la corporació per la ràdio municipal.

6.- A les peticions fetes per internet, a més de ser contestades també en 15 dies, s'ha de donar la possibilitat de rebre còpia del missatge a l'adreça electrònica pròpia?

Comentaris

moix

Sobre el borbi

moix | 25/09/2007, 13:36

Fòrum:Debat general

Missatge: Per defensar la LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ, JO també cremo el Rei !!! i tú què fas?

Autor: VIGUETÀ
Text: Realment és vergonyós el què està passant amb la llibertat d'expressió a principis del segle XX, ja que no només a la península, sinó a altres estats del món la llibertat d'expressió també es troba en perill d'extinció !!! (cas de la periodista Russa, en certs països àrabs, a Catalunya !!!). Per això, el simple fet de cremar una fotografia no dóna peu a empresonar una persona durant 2 anys ja que es tracta d'una simple fotografia !!! Què passa al món?? Tot occident criticava de manera contundent el fet de que no és pogués publicar la cara de Mahoma en vinyetes còmiques, (hom ha parodiat al PAPA), i ara és veu que les caricatures de Mahoma és podien fer però aquí és censura una revista per un dibuix còmic dels Princeps d'Astúries (JUEVES), és penalitza amb 2 anys de pressó qui cremi qualsevol fotografia del Rei d'Espanya (que no és ni tant sols el nostre !!!). La veritat em sembla tot una mica il·lògic i bastant hipòcrita..... A veure si entre tots plegats deixem les concessions i les pors i començem a ser honrats i sincers amb nosaltres mateixos !! Què és el què realment volem?? La constitució no diu que després de la dictadura el POBLE ESPANYOL ha d'escollir el model democràtic que vulgui???? Hi han opcions diferents de la Monarquia parlamentària, com podria ser una República, un Estat Federal, etc.
Reflexionem !!! i tinguem dos dits de front suficients per no caure un altre cop en l'antic Règim en el qual la llibertat d'expressió era més necessària que el propi pa !!! Visca Catalunya Republicana i Independent !!
25/09/2007 - 12:51
Respondre aquest missatge
Anar a la plana de l'enquesta

Tornar a la plana inicial del fòrum
Una producció de Partal, Maresma & Associats . 1995 (La Infopista) - 2000

Pepe

Notícia

Pepe | 24/09/2007, 11:46

Avui teniu la notícia al Balears.

Pepe

Propera excursió reivindicativa

Pepe | 24/09/2007, 08:39

Pens que la propera excursió reivindicativa ja toca a Ternelles, que a pesar de ser el cas més clar amb sentència del Suprem inclosa, segur que és el camí més complicat d'obrir.

Joan Ramon

Ternelles

Joan Ramon | 23/09/2007, 22:25

Idoi si que estaria bé
De fet els pics que he parlat amb membres de la Plataforma, de cada vegada mès ganes de mirar d'anar a Ternelles es tenen
Salut i Branca

Pepe

JR.

Pepe | 23/09/2007, 22:21

JR si un dia hem de fer una excursió a Ternelles ja veurem que passa, els cacics de sempre i els poderosos no volen veure a la gent de poble passejar.
Per cert es veu que les notícies positives no interessen, només el Libertad Balear a internet ha publicat aquesta nota de premsa.

Pepe

la Carretera Vella de Lluc una via pública

Pepe | 23/09/2007, 22:00

Sobre la carretera Vella de Lluc, la Plataforma pro camins públics i oberts ens ha fet arribar aquesta interessant documentació.

Perquè consideram la Carretera Vella de Lluc una via pública?
Exposició de motius.

Per la Llei de 9 d’Abril de 1885, la carretera d’Andratx per Estellencs, Banyalbufar, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca,Lluc i Pollença, fou inclusa en el Pla General de les Carreterds de L’Estat (Gaceta de Madrid, 12 d’Abril de 1885). A l’any 1904 es realitzaren treballs topogràfics preliminars per part de “Jefatura de Obras Públicas” (Arxiu Militar de Balears, Fons Històric, Signatura 540-14). El 22 de Maig de 1916 l’estat va procedir a la incautació del camí veinal sobre el que s’havia d’executar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats (“Catàleg de Camins d’Escorca i Pollença”, FODESMA, Conselleria de Promoció i ocupació, Consell de Mallorca). El 1920 el President de la Diputació provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d’Obres Públiques en relació al procés d’expropiació de les ampliacions i modificacions (“Catàleg de Camins de Pollença”). El 1929 l’Ajuntament de Pollença presta el seu ajut a la “Jefatura d’Obres Públiques” per l’arranjament d’un tram, ja en servei de la carretera. L’Abril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament en el Pla General de Carreteres de l’Estat Passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409).

En data 3 de Març de 1943 el Capità General de Balears és dirigeix a la “Jefatura d’Obres Públiques” per que s’eixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d’importància militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i Vistes les carecterístiques orogràfiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amd distint traçat, que es correspon amb la carretera actual MA-710(A.I.M.B, Signatura 409) Encara el 1968 una propietària pretén l’adquisició de part de la carretera vella i, per això, és dirigeix a la Delegació d’Hisenda a Balears, la qual requereix a la Delegació d’Obres Públiques de Balears perquè informi sobre la necessitat i cricumstàncies de la via per procedir a tramitar la petició, la qual no s’arribà a completar (“Catàleg de Camins de Pollença).

Amb posterioritat a la construcció d la nova carretera s’han produït actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desefectació, reversió o transmissió de l’esmentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigació realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels termes d’Escorca i Pollença.

LA llei 16/2001 de 14 de Desembre d’atribució de competències als Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es “transfereixen als consells insulars les parcel•les annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments...” –redactat pràcticament idèntic al que s’establia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l’annex1) sobre el traspàs de funcions de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les illes Balears en matèria de carreteres-, supòsit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollença, tal com s’explica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusió de l’annex II d’Ambdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.

El Consell de Mallorca té un especial interès en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu traçat la Ruta de Pedra en Sec en l’etapa Lluc-Pollença, presentada públicament el 1996 i aprovada pel ple del Consell de Mallorca en data 7 de Juny de 1999, a proposta de l’Hble. Consellera Catalina Bover i Nicolau, Consellera de Promoció i ocupació, en l’actual legislatura gestionada pel Departament de Medi Ambient i Natura. També 22 de Març de 2002 la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya l’homologava com a sender de Gran Recorregut GR-221. la qual, en el seu informe justificatiu, acreditava la seva operativitat en el tram de Pollença a Lluc per la carretera Vella. Finalment fou incorporada en el Pla Territorial de Mallorca aprovat en data 13 de Desembre de 2004.

Per les Seves característiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollença és un dels pocs itineraris per a la pràctica de l’excursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitació de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar senderísme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infrastuctura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d’esdevenir una entitat capdaventera en aquest àmbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l’accessibilitat.

PLATAFROMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS

Joan  Ramon

Públic

Joan Ramon | 23/09/2007, 21:53

Molt fot això, molt fort
i demostra que en moltes ocasions el bé públic no ès defensat com cal per alguns.

Kaos en la red

Camins

Kaos en la red | 23/09/2007, 21:38

Joan Ramon d'actuacions fermes i decidides hem vist de ben poques.
Per cert havue vist el que ha passat per Còrdova:
" El pasado 31 de agosto la concentración pacífica que los vecinos de Posadas vienen realizando ante la cancela que cierra la colada de Los Torilejos a la altura de la finca Las Zarzas (propiedad de la familia Sánchez Ramade, dueño de uno de los grupos empresariales mas importantes de Andalucía), se encontró con la presencia de 40 agentes antidisturbios de la Guardia Civil. Presencia que se volvió a repetir el viernes día 14 en que los agentes cargaron contra los concentrados cuando éstos manifestaron su intención de andar por la colada a través de otra finca aledaña, Torilejos Alto. La Guardia Civil presentó un documento acreditando la legalidad de la valla demostrado ahora como falso. La actuación de los antidisturbios se saldó con varios guardias y 10 vecinos heridos (entre ellos una anciana de 70 años y un niño de 15) y numerosos contusionados, todos ellos atendidos por médicos del Centro de Salud de Posadas y de Almodóvar. Los antidisturbios fueron mandados por la Subdelegación del Gobierno de la Junta en Córdoba....
Si voleu més informació pitjau l'enllaç

Pepe

Bernat

Pepe | 23/09/2007, 21:30

Bernat la realitat no enganya, pens que ja s'ha esgotat el temps de les paraules buides i que s'ha de donar algun pas real ja en aquests casos.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 23/09/2007, 20:02

Jo també esper un avanç amb la Carretera vella de LLuc.
De en Joan em quedo amb la seva claretat a les eleccions en defensar la titularitat pública de Ternelles i resta de camins del catàleg, ara esper actuacions fermes i decidides en aquest sentit.
Salut i Branca

Bernat

Camins

Bernat | 23/09/2007, 19:36

Carretera Vella de Lluc, dos anys tancada, esper que hi hagi un avanç positiu en aquest sentit.
Ternelles: Tancat
Ariant: tancat
Coll de'n Patro: impracticable.
Com diu el nostre Batle, molta feina feta, idoi femla.
Mam si ès vera

Pepe

Francesc

Pepe | 23/09/2007, 16:02

Francesc ja sabem que el tema del transport públic és greu però si no ens agafam a vegades les coses amb una mica d'humor se'ns acabarà tornant agre el caràcter.
Efectivament si no compleixen...

Pepe

Ja veurem JRV

Pepe | 23/09/2007, 15:38

Hola Joan Ramón comprenc la teva actitut realista, en aquest moment els hem donat un vot de confiança, igual que varen fer al votar en blanc, més que res per que tenim quatre anys. El compromís es de moment de paraula però esper que signen un document que ja tinc preparat aquesta setmana.
En quant al tema de tota la documentació pública que es pugui, en principi l'únic límit és el de la llei de protecció de dades.
Com tu dius ja veurem...

Pepe

Bona feina Guillem

Pepe | 23/09/2007, 15:26

Hola Guillem bona feina, aquests dies t'he vist molt actiu a la premsa. Ja he afegit el vostre blog a nostres enllaços i als meus favorits.

Francesc Bibiloni

i respecte l'ajuntament

Francesc Bibiloni | 23/09/2007, 13:29

En referència a l'avenç som escèptic i nosé fins a quin punt ens donaran una informació útil i fiable, però bé, jo mi apuntaré i ja u vorem.
En Pepe sempre les podrà estirar les orelles si mos enganen, supòs.

Francesc Bibiloni

menos guasa

Francesc Bibiloni | 23/09/2007, 13:24

Jo no faria tanta broma amb això du metro perque u servei d'autobús palma-uib ha quedat molt minvat durant aquest darrer any, essent molt incòmodo, sinos demanau a ne'n Garci com us autobusos se queden fins a 20 minuts davant la parada de la seva facultat esperant i lletgint u diari, que anar a la uib no és difícil per que la freqüència és alta, però tornar és una altre història i ja vorem aquest hivern si per quatre litres ara se tanca com tornam d'allà u dies de tormenta...
S'ha de dir que u servei de bus era bastant competent però que la campanya du metro l'ha espenyat quasi completament, lo qual me sap molt de greu.

Xesca

L'HIDRO ja surt

Xesca | 23/09/2007, 12:04

Pot haver estat incompetència i poden haver estat altres coses, per això de moment no vull demanar excuses. El perdó no existeix, deia Simone Weil (la filòsofa, no la diputada) perquè no podem intervenir en el passat. Som una roda que només toca terra en el precís instant de passar-hi per damunt, però que ha perdut el que deixa darrere i que no sap el que l'espera per davant. Potser l'abisme, potser la glòria.
Ah, la volen fer santa. I amb un sant ja sabem que hi fa mal discutir.
El tema que he penjat avui pot interessar a la gent de Pollença i s'adiu amb el tema del vostre fòrum.

Joan Ramon veterà

optimisme

Joan Ramon veterà | 23/09/2007, 11:39

Hem permetré ser un poc optimista en relació a la gestió del grup de EU a Pollença, a la vista de la receptivitat que també demostra l'equip de govern, o, millor dit, una part d'ell.
Però no vell deixar de tenir una actitut realista, justificada per molts anys d'engany, per dur que aixó sigui la majoria de vegades. A veure: El compromís de l'equip de govern, es de paraula o per escrit i fruit d'un acord reflectit a qualque paper? Quan llegesc "tota la documentació pública que es pugui", aquest " que es pugui" hem sona a "que vulguin els que en disposen". Després , esper que la informació que es prioritzi facilitar als ciutadans, sigui de una mínima trascendencia, i no vendre fum.
De tota forma, si es conseguis un nivell acceptable de transparència democràtica, s'hauria romput una llarga tradició d'ocultisme, i s'hauria de felicitar a tots.

Guillem Caldentey Crego

Nou blog d'esquerres a la blogosfera

Guillem Caldentey Crego | 23/09/2007, 10:29

Companys d'Urxella,
Primer de tot, l'enhorabona pel vostre blog, qualsevol que en faci un seguiment comprova que sempre està entre els més visitats i participats de "Balearweb".
L'enhorabona, així mateix, per l'activitat de l'assemblea i el regidor d'Alternativa. EU-EV de Pollença, que fins i tot des de l'oposició, com explicau avui al blog, aporta els seus granets d'arena a una millor gestió de l'administració municipal.
Us volem anunciar que hem donat una passa endavant en la publicació de les nostres iniciatives i parers polítics, amb la creació del nostre propi blog. Intentarem, no obstant, mantenir actualitzada també la web del grup municipal que té una secció de "Comunicats" -modèstia apart- que consideram gairebé una petita història contemporània de l'activitat política a Artà des de l'any 1999, aquí en teniu l'enllaç:
http://www.arta-web.com/eu-ev/comunicats.html

Salut i endavant!

Pepe

Poli - instal·lacions

Pepe | 23/09/2007, 09:28

Ja s'ha obert la matrícula per la nova piscina al metro de Palma.
Interessats dirigir-se a na Mabel Cabrer.

També podeu demanar habitació al refugi de clausura del Pont Romà de Pollença. Interessats dirigir-se a na Munar o en Joan Cerdà.

Pepe

Ternelles

Pepe | 23/09/2007, 09:05

En el cas de Ternelles és clar que la família March està utilitzant tot el seu poder econòmic i legal per evitar que es compleixen els acords de l'Ajuntament i la sentència del Tribunal suprem en sentència de Setembre del 2001.

Públics i Oberts

Camins

Públics i Oberts | 23/09/2007, 07:37

Una bona notícia, per cert, demà dilluns presantarem alguna documentació a L'aJuntament de Copies de l'arxiu del Regne de Mallorca de Ternelles, i copies de l'arxiu Militar referents a la Carretera Vella de Llul.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb