URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Recuperar el camí de Ternelles

Alternativa | 14 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de juny es va aprovar per unanimitat la nostra moció  relativa a l'accés al camí de Ternelles, al Castell i a la Cala Castell, després d’acceptar una esmena de l'equip de govern.

Aquesta moció va sorgir de la petició de la Plataforma pro camins públics i oberts (veure article L'ajuntament ha de regular el pas a Ternelles.).

Nosaltres demanavam l’aplicació  “sense més dilacions” dels acords del ple i del Consell respecte a aquest camí. L’equip de govern va preferir substituir la frase "sense més dilació" per "es faran els passos i procediments necessaris per l'obertura del camí". Dies després hem sabut que el Consell ja ha recordat a l’Ajuntament la necessitat de complir aquests acords. L'esmena de l'equip de govern té sentit ja que el camí de Ternelles és públic i no falta massa per l'aprovació del catàleg de camins al ple.

A la nostra moció no demanavem res més que seguir amb la llarga lluita que porta aquest Ajuntament per aconseguir que el Camí de Ternelles sigui d’ús públic. Ens dona la impressió de que els interessos de la propietat de la finca semblen més importants que la sentència, els acords presos i defensar l’interès general.

A l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana (maig 1990) es qualificava al camí de Ternelles com a cami privat i es proposava  establir una servitud de pas peatonal per facilitar l’accés a les platges, al litoral en general i a punts significatius del territori.

  A dia d’avui aquella aprovació encara no s’ha complit i el camí segueix tancat després de 18 anys, amb una sentència del Tribunal Suprem del 18 d'octubre del 2001 que declarava l'ús públic del camí de Ternelles. Després de dos anys d’una aprovació  per l'Ajuntament (el mes de Març de 2006 per unanimitat),  retificada per la Comisió Insular d'Urbanisme (el 27 de Juliol de 2006)  de l’aplicació de la sentència amb una regulació del camí  molt restrictiva (Vint  persones al dia, sis dies a la setmana, tret de les èpoques de cria del Voltor, entre Febrer i Maig, on l'accés només es podrà efectuar tres dies a la setmana. Contra aquesta regulació els propietaris han interposat un contenciós.

Després de set anys de tenir una sentència favorable no s’ha fet res respecte  al que diu l’informe de l’assessor jurídic de l’Ajuntament (pdf, us recoman la seva lectura és molt interessant) o sigui incoar el procediment d'expropiació corresponent, expropiació que és d’ús no de propietat.

Encara després de l’expropiació quedaria una altre obstacle (la família March té molts de doblers i influències per posar obstacles). El camí discorre per zones d'exclusió, ús limitat i ús compatible al Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN) i al ser privat la propieat podria prohibir el pas. Caldria sol·licitar l'habilitació del camí a la Conselleria de Medi Ambient.

En resum, ens enfrontam a un procés molt llarg i ple d'obstacles, però al manco aquesta moció ha servit per fer l'informe jurídic que explica les dificultats d'aquesta via i per que l'equip de govern es comprometi  a fer feina per saber quin seria el cost de les expropiacions i saber quina possibilitat hi hauria per part de la Conselleria de Medi Ambient per habilitar el camí.

Per a nosaltres és clar que el camí és públic i per tant no cal cap expropiació el que s’ha de fer és recuperar el que històricament ha estat de tots i ens ha estat usurpat per la família March.

Com diu Antoni Reynes Trias, coordinador del programa de catalogació de camins, una vegada estudiat el PGOU  de  Pollença es pot comprovar que no hi ha cap document que fonamentí la qualificació del camí de Ternelles com de caràcter privat. En canvi al catàleg de camins hi ha prou fonaments que permeten qualificar l’esmentada via com a camí de titularitat pública.

Tot el debat a ràdio urxella


A continuació la nostra moció

Proposta del regidor i portaveu del grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, José Luis García Salvador, per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal relativa a l’accés al camí de Ternelles al Castell i a Cala Castell 

    EXPOSA

   Ates la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001, la qual ordenava que es fessin les determinacions precises per assegurar l’ús públic idoni dels accessos a la Costa Nord (camí de Ternelles fins al Castell i fins a Cala Castell), respectant l’acord pres en el seu dia per l’Ajuntament de Pollença 

    Ates  l’acord  del Ple de l’Ajuntament de Pollença celebrat l’1 de juny del 2006 en que es proposava l’obertura del camí amb les condicions d’ús idoni per tal de preservar els valor ambientals protegibles

  Atès l’acord pres per la Comissió Insular d’Ordenació  del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió celebrada el 28 de juliol de 2006, d’executar en els seus estrictes termes la citada sentència del Tribunal Suprem.

     Atès que quan al ple de gener Alternativa EU-EV va demanar  la regulació del camí de Ternelles i el senyor batle li va contestar que s’estava a l’espera de la pertinent sentència judicial, però al Recurs Contenciós Administratiu presentat  per  la societat MENANI SA el 25 de maig de 2007 no es demanà en cap moment la suspensió de l’acord recorregut de la Comissió Insular d’Ordenació  del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. El qual és d’aplicació obligatòria per l’Ajuntament de Pollença

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent propost.

PROPOSTA D’ACORD

    Que l’Ajuntament apliqui sense més dilacions l’acord del plenari aprovat a 1 d ejuny de 2006, així com la ratificació d’aquest aprovat per de la Comissió Insular del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 28 de juliol de 2006. 

                                Pollença a 13 de juny de 2008

Comentaris

Pepe

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Pepe | 17/07/2008, 21:11

Esper que el catàleg es presenti a aquest ple. No he pogut comprovar encara el tema de que l'Ajuntament no s'ha presentat al judici. Se m'acumula la feina.

Garci

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Garci | 17/07/2008, 18:52

Si és veritat que l'ajuntament no s'ha personat, tot i haver pres un acord de plenari, és molt molt greu.

El camí no hi ha dubte que és públic, nosaltres no inventam la documentació històrica. A veure si se n'adonen els de l'ajuntament i la família prepotent March.

antoni Gorrias i Duran

camí Ternelles

antoni Gorrias i Duran | 17/07/2008, 18:29

El camí és públic i els documents es presentaren al jutge quan es denunciaren les obres a la finca Ternelles.
Si fa falta els podem tornar recollir, però és URGENT FER QUE L'AJUNTAMENT ES PRONUNCIï SOBRE LA TITULARITAT (Pública i documentada)

Pepe

Contenciós

Pepe | 16/07/2008, 16:27

Camins estàs segur d'això?
Al ple de juliol de 2007 es va aprovar (PP-UMP es va abstindre) el nomenament de procurador i lletrat en el contenciós de Menani contra el Consell.
Per favor confirma-me la notícia, seria molt greu.

Camins

Ternelles

Camins | 16/07/2008, 11:31

Sembla ser que l'Ajuntament no s'ha personat a la defensa i en contra del recurs de la família march, li podrieu demanar a en Joan al Plenari?

Garci

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Garci | 15/07/2008, 14:47

Pepe necessit el llistat de mocions presentades. No me'n record de totes. I si les tens a mà me les podries enviar.

Primer vos heu de guanyar el sou abans de demanar tant. Però ho podem arreglar a la manera de les cooperatives. Ens repartim els beneficis?

Pepe

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Pepe | 15/07/2008, 14:07

A mi no em fiques per que el que ha fet els contractes "basura" has estat tu Garci.

Joan Ramon

Per un sou digne.

Joan Ramon | 15/07/2008, 13:41

De broma res, ho fixam el salari, ho convocarem vaga.

Salut i República.

Garci

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Garci | 15/07/2008, 11:52

Molta broma. Però tots després demanareu alguna cosa quan en Pepe sigui batlle.

Pepe

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Pepe | 15/07/2008, 11:00

Ni beques en pràctiques ni res, explotació directa es diu això.

fra lokus

Re: Recuperar el camí de Ternelles

fra lokus | 15/07/2008, 06:26

ja som dos amb el sou sense aclarir.

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 15/07/2008, 04:25

SAlut i Bon dia

Així ho faré, que aquest Garci està per donar feina a tothom i encarà no hem aclarit el sou.

Salut i Rapública

Pepe

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Pepe | 14/07/2008, 22:10

Garci mira el correu.
JR no et deixes explotar.

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 14/07/2008, 20:02

El camí de Llinas és un de tants, si Garci, així anam.
Bé idoi anirem fent, meam si ens surt un bon vi.
Salut

Garci

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Garci | 14/07/2008, 19:53

Tranquil Joan Ramon. Jo no ho he acabat ni prop fer-si. I ara estic maquetant i pensant una Urxella en paper.

Això és com el cafè, que duu el seu temps per fer-se i que surti bo. No hi ha pressió.

Per cert, avui he anat a Llinars d'excursió i volíem passar per anar a la font, a dins el bosc i ens hem trobat una barrera que posava propietat privada prohibit el pas. També ens ha sortit un home.

Jo se que hi he estat allà d'excursió fa molts anys, i varem passar. Ara ja no se pot. És públic el camí? Algú en sap res?

Al final només podrem anar d'excursió de banda a banda de via de circumval·lació.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 14/07/2008, 19:43

La veritat Garci que arrossec un parell de Kilos de més, per altre banda dir que encara no he començat i Dijous me'n vaig fins Dilluns a Barna, així que no cobrare aquest més ;-)
Però tenc en compte eh

Salut

Garci

Re: Recuperar el camí de Ternelles

Garci | 14/07/2008, 18:41

Joan Ramon, no et vull dir pesat, però aquest comentari sobre el catàleg el fas cada mes. I no per culpa teva, sinó perquè no fan res!

Pepe

Articles catàleg

Pepe | 14/07/2008, 18:14

El tema del catàleg ens sembla molt important i per això li dedicarem tota una sèrie d'articles aquest mes.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 14/07/2008, 17:30

Meam si aquest mes es du a plenari l'aprovació definitiva del catàleg.
El tema de camins és una mica decepcionant de moment en quan la desidia que sembla patir el Govern Municipal.

Salut

Xesca Ensenyat

TENIR EL COSTUM DE FER-SE ENTENDRE

Xesca Ensenyat | 14/07/2008, 09:51

I LA VOLUNTAT D'ENTENDRE L'ALTRI, O NO TENIR AQUEST COSTUM I AQUESTA VOLUNTAT: vat aquí la diferència

És el penúltim post de L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS

un bloc de mesvilaweb.cat

L'últim és BABALUSA LA MEDUSA, 7
que podeu llegir mitjançant el vostre equip informàtic

Avui surt el comte Dràcula ...

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb