URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Formentor. Un nucli de necessària protecció pels seus valors ambientals.

Alternativa | 13 Maig, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Al ple de març es va aprovar la modificació puntual del PGOU a l’àmbit de Formentor, per a la supressió del Pla Especial amb els vots a favor del PP, Lliga, CiU i UMP i el vot en contra de la resta de partits.

Es tracta d'eliminar el Pla Especial  de Formentor deixant-ho simplement en un projecte d'urbanització. És clar que aquest canvi es per facilitar la llicència d'obres de reforma de l' Hotel Formentor, però a aquell ple  vam demanar retirar aquest punt, ja que haviam de fer una reunió amb els tècnics per parlar de l'adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) al Pla Territorial (PT), i pensavam que s'havien d'aclarir tota una sèrie de punts, entre altres si aquesta eliminació aixecaria l'actual suspensió de llicències per a noves edificacions a Formentor. Com no es va retirar el punt hem fet les nostres al·legacions (a la continuació de l'article).

Des d'aquella aprovació inicial ha hagut una important novetat que no fa més que confirmar que la petició que fèiem al ple era més que lògica i necessària; el Tribunal Superior de Justícia de Balears va suspendre, en una sentència, la vigència de l'adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana al Plan Director Sectorial de la Oferta Turística (POOT) a  Formentor. La decisió del tribunal respon a la denúncia del mateix  veí, amb el que Alternativa per Pollença hem col·laborat en diferents ocasions i que ha denunciat la impactant construcció de Villa Cortina i la falta de control de l'Ajuntament que no ha estat capaç de plantejar-se seriosament la disminució de l'impacte visual i ambiental dels habitatges a un lloc tan valuós com Formentor.

La sentència del Tribunal Suprem de Justícia de les Illes Balears 358 /2013 ha estimat el recurs contenciós de l'entitat "MASAMPE, S.L" contra l'aprovació definitiva amb prescripcions de l'adaptació del PGOU al POOT al considerar que s'ha contravingut el Dret Comunitari ja que Formentor es troba enclavat entre zones qualificades normativament com de necessària protecció. (veure sentència). La Sentència destaca que a l'adaptació no es va fer el preceptiu i vinculant informe de la Direcció General de Biodiversitat, sobre si l'afectació és apreciable en la zona protegida i sense que s'hagi realitzat l'informe pel Comité Especialitzat de la Xarxa Natura 2000 sobre l'avaluació de les implicacions en els objectius de conservació que infringiria la Directiva 92/43/CEE sobre habitats i la Directiva 79/409/CEE sobre conservació d'aus silvestres.

Una vegada llegida la sentència la nostra primera al·legació és simplement demanar la retirada del citat projecte donat que l'objecte del projecte presentat és la modificació de les determinacions de la norma 160 de l'adaptació del PGOU al POOT anul·lada per la Sentència.

En cas de no retirar el projecte consideram que el projecte d’urbanització es un projecte d’obres i no és l'eina adient per a fer planejaments.

El punt sisè de la Sentència és on s'estima part de la impugnació i deixa en evidència la poca sensibilitat de les institucions al no protegir Formentor com es mereix :

SEXTO. Entrando en el análisis de la sostenida nulidad de la adaptación del PGOU al POOT por infringir la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats y la Directiva 79/409/CEE sobre conservación de aves silvestres, ya que afecta a zonas declaradas como LIC y ZEPA de la Red Natura 2000, sin que se haya emitido el preceptivo y vinculante informe de la Dirección General de Biodiversidad sobre si la afectación es apreciable en la zona protegida, ni tampoco se ha realizado el informe por el Comité Especializado de la Red Natura 2000 sobre la evaluación de las implicaciones en los objetivos de conservación.

... La inclusión de la zona no clasificada como suelo urbano de Formentor en áreas propuestas como LIC y ZEPA ya implicaba, en virtud de la aplicación del principio de cautela, que se debía comprobar por las autoridades competentes si el Plan propuesto afectaba de forma “apreciable” al lugar.

No se puede considerar que en la tramitación de la elaboración de la disposición urbanística se haya dado cumplimiento a las prescripciones comunitarias, ya que ni en la EIA ni en los informes de la CBMA se realiza un mínimo, motivado y suficiente estudio de los impactos que el proyecto de modificación del PGOU pueda tener en zonas adyacentes, las cuales se encontraban ya declaradas por la UE, en la fecha de aprobación definitiva, como LICS y ZEPAS.

...Por ello, en cuanto se refiere a Formentor, se debe estimar el motivo de impugnación, por contravención del Derecho Comunitario y de la legislación de trasposición del mismo, ya que si bien se aborda la ordenación de suelo clasificado como urbano desde el año 1990, resulta indiscutible que se trata de un núcleo enclavado entre zonas calificadas normativamente como de necesaria protección por sus valores ambientales.

No volem més "Villas Cortina" (veure articles Cortina 1 i Cortina 2 i Cortina 3)

 

1r Consideram que cal la retirada del citat projecte donat que l'objecte del projecte presentat és la modificació de les determinacions de la norma 160 de l'adaptació del PGOU al POOT i que la sentència del Tribunal Suprem de Justícia de les Illes Balears 358 /2013 ha estimat el recurs contenciós de l'entitat "MASAMPE, S.L" contra l'aprovació definitiva amb prescripcions de l'adaptació del PGOU al POOT al considerar que s'ha contravingut el Dret Comunitari ja que Formentor es troba enclavat entre zones qualificades normativament com de necessària protecció

2n En cas de no retirar el projecte consideram que el projecte d’urbanització es un projecte d’obres i no és l'eina adient per a fer planejaments d'infraestructures per quan això es propi segons l’article 29.1.i) del Reglament de Planejament de les determinacions dels Plans Generals i amb la documentació gràfica assenyalada a l’article 39.2.B del mateix Reglament de Planejament. La resolució dels vials també requereix la redacció d’un Pla Especial per quan s’han de fixar les característiques de les aceres i la seva afectació en tots els vials ja que no tots tenen les mateixes amplades. El projecte d’urbanització els ha d’executar però no els pot definir, per quan això seria una competència de l’ordenació i no de l’execució.

3r.- Un factor a tenir en compta es que els dipòsits d’aigua potable i la depuradora estan situats fora del sol urbà, en sol ANEI i PORN, i no es contemplen ni la seva ubicació en el cas dels dipòsits d’aigua potable ni les connexions existents ni les solucions a les aigües depurades. Cal recordar com fa la Sentència indicada al primer punt que fer aquests projectes sense que s'hagi emès el preceptiu i vinculant informe de la Direcció General de Biodiversitat sobre si l'afectació és apreciable en la zona protegida i sense que s'hagi realitzat l'informe pel Comité Especialitzat de la Xarxa Natura 2000 sobre l'avaluació de les implicacions en els objectius de conservació infringiria la Directiva 92/43/CEE sobre habitats i la Directiva 79/409/CEE sobre conservació d'aus silvestres.

SOL·LICITAM

Que vist l’exposat en els punts anteriors consideram que la modificació proposada no s’adiu amb la legislació urbanística. Per això sol·licitam la retirada d’aquesta modificació puntual del PGOU i que es dugui a terme la redacció del Pla Especial previst al sector de Formentor i amb les millores que calguin.

 

Pollença 10 de maig 2013


Comentaris

Alternativa per Pollença

Convocatòria

Alternativa per Pollença | 13/05/2013, 21:15

En un acte organitzat per la Secretaria de Formació de la CGT-BALEARS, el proper dia 22 de maig, a les 19,00 hores tindrà lloc, a la Llibreria Drac Màgic (Plaça dels Patins, Palma), la presentació del llibre de Josep Portella "Liberto Callejas: L'anarquista incommovible", amb la presència i intervenció del propi autor. A més la companya *Dolors Marin farà la introducció amb el tema "Al voltant de l'anarquia".

Tots i totes estau convidades.

Salut. SP de CGT-BALEARS

Pepe

Re: Formentor. Un nucli de necessària protecció pels seus valors ambientals.

Pepe | 13/05/2013, 20:24

Aquesta que dius observador és una irregularitat flagrant i un exemple de com el Senyor Cortina ha fet el que ha volgut a un paratge com Formentor amb la passivitat còmplice d'Ajuntament i Consell.

Observador

Cortina

Observador | 13/05/2013, 18:33

En aquesta foto s'observa perfectament com hi ha construides 3 plantes quan la nomativa es de pb+pp. Aquí hi ha marro.

Pepe

Re: Formentor. Un nucli de necessària protecció pels seus valors ambientals.

Pepe | 13/05/2013, 17:53

Com hem comentat a l'article la sentència demostra que era més que lògic demanar la retirada d'aquest punt al ple. Al batle quan li interessa espera les sentències (cas de Ternelles) i quan no li interessa no, com és aquest cas.
Igualment resulta clarificadora la sentència al ressaltar com des del Ajuntament, Consell i Govern no s'està donant a Formentor la protecció que mereix i que marca la legislació europea.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb