URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Un pas més contra l'injust canon digital

Alternativa | 02 Febrer, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Volem destacar l'aprovació per unanimitat de la nostra moció  demanant  l'exempció de pagament del cànon digital  i que col·loca al muncipi de Pollença com pioner a nivell estatal  a aquest tema. Veure articles anteriors sobre el tema; No al Canon digital, no a la presumpció de culpabilitat i Pioners en dir no al Canon. Al mes de març del 2008 ja van presentar i es va aprovar la nostra moció relacionada amb aquesta; de rebuig a la taxa per préstec a les Biblioteques públiques

 

El conegut com a "cànon digital"  suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzament de documents (fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d'enregistrament de documents audiovisuals, CDs, DVDs, etc...). El cobrament del canon evidentment és senzill però arbitrari ja que es castiga a tothom a pagar, utiltizi o no el material comprat per copiar documents amb drets de propietat intel·lectual (finalitat original del canon)

 Hi ha particulars que ja han aconseguit sentències que han ordenat la devolució del import del canon després d’acreditar que el suport no  s'ha emprat per a la reproducció d'obres d'autors.

- Sentències  Juzgat de Primera Instancia nº 7 de Alcalá de Henares i Audiència Provincial de Màlaga

Per exemple  al mes de setembre un jutjat de Sevilla ha ordenat retornar el cànon digital a un advocat que va demostrar que va usar els CD per a copiar judicis. El jutjat va obligar a la botiga a  retornar a l'advocat   1,12 euros, import del cànon digital de quatre CD Cadascun dels CD li va costar 0,45 euros i el cànon digital va ser de 0,28 euros per cadascun, la meitat del preu. En aquest moment la botigaestà  en el seu dret de reclamar l'import del cànon al majorista que li subministra el material, emparant-se en la resolució judicial. I el majorista, al seu torn, també podria reclamar-lo a les gestores dels drets d'autor, els seus destinatàri. 

 Al cas de l'administració i del nostre Ajuntament  podem demostrar que no utilitzem cds, dvs, ordinadors, etc ...per   copiar obres amb drets de propietat intel·lectual i pensam que s’ens ha d’aplicar d’ofici l’article 25 de la llei que ja estableix que el govern espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon "quan quedi suficientment acreditat que el destí o ús final dels equips, aparells o suports materials no sigui la còpia privada d'obres d'autor.

Hem d’afegir que l'exempció del pagament del "cànon digital" resultaria, a més de ser de justícia pels arguments exposats, un estalvi en temps de crisi. Al 2009 aquest Ajuntament va tenir una despesa de 65.246 euros en material informàtic, una part de la qual està gravada amb el citat canon digital. Per desgràcia no hem pogut concretar qual podia ser l’estalvi concret de l’Ajuntament ja que les factures no especifiquen quina quantitat pagam de canon. Això suposa que s’estan fent els pagaments de manera irregular ja que la  llei (art 25) especifica com obligatoria que n les factures ha de constar clarament el concepte que es paga en forma de canon.

Si uns particulars han estat capaços d’anar a la justícia i guanyar, pens que amb més  l’administració  tenim l’obligació de lluitar per no pagar el  canon per justícia i estalvi.

La noticia del rebuig de l’Ajuntament de Pollença al canon ja es pot trobar a un grapat de pàgines de internet, us demanam que ens ajudeu a donar difusió a aquest tema que pot ser un pas molt important en la lluita contra el cànon si tothom col·labora. Es tracta de que mocions similars a la nostra es presentin al major número possible d'Ajuntament. És la primera vegada que una administració, no un particular, qüestiona el pagament del canon.

 Pàgines on es cita el tema.

http://www.internautas.org/html/5986.html

http://www.estrellateyarde.es/news/pollenca-se-rebela-contra-el-canon-digital

http://softwarelibre.net/pollen%C3%A7a_se_rebela_contra_el_canon_digital?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+softwarelibrenet+(SoftwareLibre.Net)

 Els companys de la coordinadora Diògenes, on podeu veure al'autor material d'aquesta moció; en Guillem Caldentey dels Verds- Esquerra d'Art. GRÀCIES DE NOU GUILLEM.

A continuació la moció

José Luis García Salvador, en representació d'Alternativa EU-EV presenta a la al ple del mes de gener, per a la seva discussió i aprovació, la moció relativa a: “Exempció de pagament del “cànon digital” per a les adquisicions de material de reproducció i emmagatzament de documents per part de les administracions”.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

1. Atès que “el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia” (d’ara endavant, TRLPI) va introduir el pagament d’una “compensació equitativa” sobre la reproducció utilitzada per a ús privat, amb l’objectiu de “compensar els drets de propietat intel·lectual que es deixaran de percebre per raó de l’expressada reproducció”. Es tracta del que ha vengut a ser conegut com a “cànon digital” o "cànon de la SGAE", i que suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzament de documents (fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d’enregistrament de documents audiovisuals, CD-R, DVD-R, etc).

 

2. Atès que l'aplicació indiscriminada, injusta i jurídicament problemàtica d'aquest “cànon digital tal i com es fa a Espanya ha estat objecte de contestació per part de molts de sectors socials. Ja que es tracta d’un cost afegit que s’ha de pagar al marge de si el material adquirit s’utilitza per a la reproducció privada de material subjecte a drets de propietat intel·lectual

 

3. Atès que ha hagut sentències  que han ordenat la devolució del importe del canon, quan s’ha acreditat que "el suport s'ha emprat per a una altra finalitat diferent de la reproducció d'obres d'autors, que constitueix la causa de tributació". Hi ha  autos prejudicials al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en què s'interroguen sobre la legalitat de l'aplicació indiscriminada del canon

 

4. Atès que al cas de les administracions  la presumpció d’utilització per copiar obres amb drets de propietat intel·lectual resulta molt especialment inadequada i hauria de prevaldre, en tot cas, la presumpció contrària. El propi article 25 del TRLPI ja estableix que el govern espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon “quan quedi suficientment acreditat que el destí o ús final dels equips, aparells o suports materials no sigui la reproducció prevista a l’article 31.2” (còpia privada d’obres d’autor).

5.- Atès que per a l’Ajuntament de Pollença, i per a l’administració en general, l’exempció del pagament del “cànon digital” resultaria, a més de ser de justícia pels arguments exposats, un estalvi en temps de crisi.

 

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta

 

PROPOSTA:

 

1.  Reclamar a les empreses proveïdores la quantitat abonada en concepte d'impost («Compensació equitativa») establert en l'article 25 de la TRLPI pels  suports i unitats de còpia adquirits d'ençà que aquest impost es ve carregant sobre el preu dels productes arribant, si és el cas, a la demanda per la via judicial.

2.  Sol·licitar del govern de l'Estat espanyol l’exempció del pagament de la “compensació equitativa” que estableix, per a l’adquisició d’aparells o suports que puguin ser usats en la còpia i emmagatzament de documents, el TRLPI.

3.  Instar al govern de l'Estat espanyol a modificar el TRLPI, per tal que les administracions quedin excloses del pagament de la “compensació equitativa” fixada per l’article 25 del text esmentat.

 

Pollença, dia 8 de gener de 2010Signat,
José Luis García Salvador
regidor i portaveu d'Alternativa EU-EV

 

Comentaris

G. Caldentey Crego

Un café a la salut de la SGAE ("Público", 24-02-2010)

G. Caldentey Crego | 24/02/2010, 07:47

Aquesta va ser la sentència que ens va determinar a inventar-nos la moció per excloure l'Ajuntament del pagament d'aquest cànon absurd (més encara en el cas de les admons.)

Un café a la salud de la SGAE
Un abogado que logró que le devolvieran el dinero del canon ya sabe en qué gastará los 1,12 euros

Un cafelito con el dinero del canon. El abogado sevillano Joaquín Moeckel ya tiene pensado en qué se va gastar los 1,12 que un juzgado de Sevilla ha obligado a devolverle por el canon de cuatro CD. "Estoy pensando en tomarme un café. La verdad, no creo que dé para mucho más", explica a Público.

Vale mucho más, explica, la satisfacción de haber logrado la sentencia. Moeckel recogió ayer mismo, en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, el mandamiento de pago del juzgado. "Me iba a quedar yo sin mis 1,12 euros...", dice.

En una sentencia considerada de gran relevancia por las asociaciones que luchan contra el canon digital, el juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla dio la razón en octubre del año pasado al abogado Joaquín Moeckel (Sevilla, 1966), que reclamaba la devolución de 1,12 euros por el canon de cuatro CD.

Acudió al juzgado con las facturas de los CD marca Verbatim y mostró su contenido. Y funcionó. En efecto, no los había usado para copiar contenidos protegidos por derechos de autor, sino juicios, y a la jueza le valió el argumento.

Fue todo un palo para la SGAE. Moeckel, para evitar enfrentarse con la sociedad de autores en los tribunales, demandó directamente al comerciante, aprovechando que éste también está entre los deudores de la propiedad intelectual.

Tras intentar ser parte en la causa una vez conocida la sentencia, la SGAE abandonó pronto su pretensión de personarse para anular la devolución del dinero. Su decisión fue lógica: es difícil que un juez falle en un mismo caso de forma distinta según quién se persone.

h ttp://www.publico.es/297367/cafe/salud/sgae

Per cert, que diumenge va sortir tangencialment la mateixa moció a "Diario de Mallorca" ("Manacor denuncia que la SGAE también les cobra por los ´ball de bot´.
La Sociedad de Autores también pretende recaudar por las ´ximbombades´ de sa Pobla"), relacionada amb la reclamació per la SGAE dels doblers per unes ballades de balldebot. Reaccions folklòrico-al·lucinades, com les d'alguns regidors psocialistes que defensaven la Insubmissió fiscal. Aquests regidors haurien de pensar en l'absurd radical que les admons. passin per (aquella) caixa (privada) per fer la seva feina amb documentació que és pública i, ja que hi són, fer una passadeta per Artà a explicar-lis lo de la Insubmissió fiscal als seus sectaris companys del grup psocialista a l'equip de govern artanenc, que rebutgen i/o posen sempre emperons a qualsevol proposta en contra de l'absurda i injusta redacció legislativa zapateril de la Llei de Propietat Intel·lectual. (h ttp://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/02/21/manacor-denuncia-sgae-les-cobra-ball-bot/547280.html)

Pepe

Re: Un pas més contra l'injust canon digital

Pepe | 10/02/2010, 11:23

Al final ahir no era en Ramoncín... crec que ja s'ha cansat de donar la cara en aquest tema.

Pepe

Re: Un pas més contra l'injust canon digital

Pepe | 10/02/2010, 11:23

Molt bé a veure si poc a poc ens segueixen altres municipis...
Ara a veure si l'equip de govern tirà endavant la moció.

Miquel Sánchez

Re: Un pas més contra l'injust canon digital

Miquel Sánchez | 10/02/2010, 11:07

Pepe que tal el esukera, askarrikaskoooooooooo

Pepe

Independent?

Pepe | 10/02/2010, 11:04

Avui he parlat a ràdio euskadi sobre la moció, ahir vaig sortit a IB3 TV, a una ràdio de Madrid, avui a TV Mallorca...

Al Punt Informatiu que ha sortit avui ni una línia sobre aquesta moció. No cal dir res més.

Eva fruto prohibido

Re: Un pas més contra l'injust canon digital

Eva fruto prohibido | 08/02/2010, 23:35

Oye Pandora hay un tema que se me escapa... No somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario? Entonces no tiene que ser la SGAE quien demuestre el mal uso de los cds i demás y no al reves?

Pepe

Re: Un pas més contra l'injust canon digital

Pepe | 08/02/2010, 23:24

Hola Pandora i gràcies pel detallat comentari.

Evidentment l'objectiu final és abolir una llei clarament injusta. Com m'ha dit avui el president de l'Associació d'Internautes, hem ficat el pal al formiguer i Guillem Caldentey té el merit d'haver fet el que fins ara no havia fet ningú, una moció respecte al canon que no és "un brindis al Sol".

Tot el que dius és molt raonable, però no podem anar contra l'SGAE ja que no és ella la que ens està cobrant el canon, ja van tenir molt de cura en convertir a les empreses en recaptadores de l'SGAE.Tampoc hemd 'oblidar que el petit comerç hauria de ser el primer interessat en acabar amb el canon ja que està sent maxacat per les empreses importadores que no el cobren .

No ens interessa l'enrenou ens interessa la difusió de la moció i acabar amb una llei injusta, amb la qual entre altres coses els contribuents paguen dues vegades el canon quan compren i quan part dels seus impostos són utilitzats per l'administració per tornar a pagar el canon

Al Festival hi ha moltíssimes coses que revisar.

Jo crec que més que la caixa de Pandora hem fet com el nin del conte del vestit de l'emperador; aquesta llei està despullada, només cal que la resta s'atreveixin a dir el mateix.

PANDORA

TOTS CONTRA EL CANON

PANDORA | 08/02/2010, 22:50

Primer de tot vull donar l’enhorabona per aquesta iniciativa. Estic totalment a favor.
Esper que doni els fruits desitjats; estalviar doblers a l’ajuntament, als ciutadans i als contribuents. I que sigui una petita passa mes en el camí cap a l’objectiu final: (no, la REPUBLICA NO)
l’abolició del CÀNON, encara que nomes demaneu l’exempció per l’administració.

Però permeteu-me fer unes quantes reflexions.
En el vostre article deis “Al cas de l'administració i del nostre Ajuntament podem demostrar...”. El tema no es que pugui demostrar, el tema es que l’Ajuntament haurà de demostrar que els seus ordinadors no tinguin dins els suports cap contingut protegit per drets d’autor. Hi ha molt bons programes de informàtica forense en el mercat que permetran esbrinar-ho.
També haurà de demostrar que cap usuari de l’ajuntament tingui instal•lat o hagi tingut instal•lat programes P2P. Serà fàcilment demostrable, els proveïdors de banda ampla segur que tenen els registres que els jutges requeriran.
Crec que aquesta argumentació està de sobra ja que ara serà un “às a la màniga” de l’SGAE. No us hauríeu d’haver “marcat aquest farol”.

Quin cost tindrà per l’ajuntament fer una auditoria o peritatge informàtic per demostrar que realment no s’han vulnerat els drets dels autors?
No costarà mes la corda que el bou?

També crec que la manera d’enfocar-ho no ha estat encertada. Perquè haver d’afrontar 10, 20, 30 pleits o els que siguin, un per cada proveïdor (petit comerç pollencí o de l’illa) per reclamar un quans d’euros a cada un d’ells.
Quan bastava anar a tocar a la soca. L’SGAE.
El misser i el procurador de l’ajuntament ja s’estaran fregant les mans..

Perquè demaneu al petit comerç, que com a recaptador passiu només ha complit en la seva obligació (una norma imposada igualment que l’IVA o IRPF), hagi de fer front a aquesta despesa i desprès encara s’hagi de posar en pleits contra els seus proveïdors o be contra el TITANIC GOLIAT de l’SGAE.

I ja que hi som heu pensat amb la possibilitat de poder reclamar l’import de l’ECOTAXA per les despeses de les pernoctacions hoteleres que segurament va pagar el FESTIVAL DE POLLENÇA per allotjar els concertistes contractats.

Segurament heu aconseguit el que volíeu, l’enrenou i l’efecte mediàtic per el vostre grup i guanyar-vos un quan de seguidors dins el sector dels internautes i grups ANTICANON.

Ahhh! Doneu gràcies que la publicació de la nota de premsa s’hagi retrasat una setmana ja que amb tot el “rebumborum” dels voltors, aquesta no hauria tingut massa difusió a nivell insular.

Permi que heu obert la caixa de PANDORA.
“Hasta entonces, la humanidad había vivido una vida totalmente armoniosa en el mundo, pero Pandora abrió el ánfora que contenía todos los males liberando a todas las desgracias humanas”

Alternativa per Pollença

Convocatòria

Alternativa per Pollença | 02/02/2010, 18:51

Per si és del vostre interès

Conferència:
Les zones humides i les persones: història i usos tradicionals a la Reserva
A càrrec de: Antoni Mayol, Pere Tomàs, Pere Salas i Tomàs Velasco

Divendres 5 de febrer a les 19 h. al Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya (Pollença)

Miquel Sánchez

I ara una per riure

Miquel Sánchez | 02/02/2010, 18:12

M'ha cridat un turista per confirmar el seu lloguer aquest estiu i m'ha demanat:

Si a l'esglèsia del Moll, encara són les sis manco quart?

Crec que fa més d'un any que el rellotge de l'esglèsia està fotut.

juas juas

Miquel Sánchez

La SGAE de nou

Miquel Sánchez | 02/02/2010, 18:09

Del Diario MARCA

Polémica por los derechos en Segunda B
El Badalona decide no poner más su himno para no pagar a la SGAE

* · Piden que el club catalán pague 90 euros por cada reproducción del himno

02/02/10 - 12:12.

Los aficionados que acudan al Camp del Centenari a presenciar los partidos del Badalona, un equipo del Grupo III de Segunda B, notarán algo curioso a partir del próximo partido. Ganen o pierdan, y ni siquiera al inicio de los encuentros, podrán escuchar el himno de su equipo.

Esta decisión la ha tomado el propio club, aunque no ha sido voluntaria. Los motivos son económicos. El club no está dispuesto a pagar a la SGAE por emitir su propio himno, ya que lo consideran una donación realizada por los autores. Sin embargo, uno de los dos creadores no piensa lo mismo y la SGAE reclama al club catalán 90 euros por cada reproducción del himno, una elevada cifra teniendo en cuenta que el Badalona cuenta con más de 20 equipos.

El presidente del conjunto catalán, Fermín Casquete, pasó por los micrófonos de Radio MARCA para explicar la curiosa polémica. "El que escribió el himno hizo una donación al club y a los aficionados del Badalona. Después, uno de los dos creadores nos denunció y ahora tenemos que pagar 90 euros cada vez que lo pongamos. Respetamos los derechos de autor, pero somos un club de Segunda B, con problemas para mantenerse económicamente, así que decidimos no pagar".

De momento, el club no reproducirá el himno en el estadio, aunque el presidente no esconde que la legislación actual en términos de derechos conduce a situaciones "que se escapan de la comprensión normal".

Garci

Re: Un pas més contra l'injust canon digital

Garci | 02/02/2010, 12:57

Moltes gràcies Guillem per la teva feina en aquest tema. Aquesta és una victòria ben teva.

Ara és hora de que molts ajuntaments també sol·licitin l'excempció de pagament del Cànon Digital i de demostrar que és molta la gent conscient de que aquesta llei és un abús.

G. Caldentey

"Público.es" (02-02-2010): "Google [i ASIMELEC] pide más excepciones al pago de los derechos de autor"

G. Caldentey | 02/02/2010, 12:29

h ttp://www.publico.es/ciencias/291045/google/pide/excepciones/pago/derechos/autor

[...] "Por su parte, el director de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec), José Pérez, quien dijo que la revisión de la LPI ha de servir, si no para eliminar el canon digital, como quiere su industria, sí para reducirlo de forma significativa con medidas que palíen su impacto, como exenciones fiscales a las Administraciones y empresas." [...]

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb