URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Alternativa | 30 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  El dissabte 8 de Setembre a les 17:00 h, al final del passeig del moll  on comença la zona militar, l’associació Soca Arrel organitza una concentració i nedada reivindicativa per demanar que la platja de la base la puguem gaudir tots els ciutadans, no sols els militars. Cal dur ganes de nedar i  coses per renou (xiulets, casseroles,etc). Al moment d’escriure aquest article aquesta convocatòria té el suport del PSM, Esquerra i Alternativa per Pollença.

 L’actual situació de la Base del Port de Pollença és una estafa al poble de Pollença, ja que se li prohibeix als seus veïns i veïnes l’accés a una zona privilegiada del municipi amb l’excusa d’un ús militar i estratègic que no existeix.

 El Ministeri de Defensa porta a terme, des de fa anys, una política de desafecció de terrenys i equipaments que han deixat de tenir rellevància des del punt de vista de la defensa. Aquesta política permet la recuperació d’espais que, en funció de les seves característiques, poden ser utilitzats per a diferents usos: habitatge, equipaments socials, educació ambiental, etc.

 Als pobles de Pollença i Alcúdia existeix de fa anys una reivindicació ciutadana de recuperació per a l’ús civil de les bases militars dels municipis respectius. Es tracta de reivindicacions plenament compartides per la ciutadania i que tenen el suports d’acords municipals de tots dos consistoris.

 El manteniment de l’ús militar exclusiu d’aquestes bases no té sentit amb els plantejaments actuals de la defensa. Els seus usos, bàsicament recreatius per al personal militar, no justifiquen que la població civil no pugui gaudir d’aquests espais. En el cas de la base militar, hi ha a més un ús com a base d’hidroavions contra incendis, que en tot cas no és de naturalesa militar.

Cal recordar  a més a més que aquesta acció reivindicativa està totalment justificada per la falta de resposta a tota una sèrie d’acords institucionals:

- El 30 de juny de 2005 el ple de l’Ajuntament aprovà una moció del PSM sol·licitant la creació d’una comissió que estudiés la manera en que els terrenys de la Base del Port de Pollença podrien ésser retornats al poble. Aquesta comissió hauria d’incloure, a més dels partits polítics pollencins, una nombrosa representació de les diferents parts afectades i interessades en aquest projecte. L’objectiu és que al final els pollencins puguin gaudir dels terrenys de la base, actualment utilitzats en la seva majoria com complex turístic, i garantir la protecció d’aquell entorn que es troba amenaçat per les obres que els militars han anat fet durant anys sense cap control municipal.

- Al març del 2007 es va aprovar una proposició no de llei d'ERC pel retorn dels terrenys i instal·lacions militars  de Pollença (i al Cap de Pinar a Alcúdia) . Van a votar a favor EU, PNB, PP i CIU (només el PSOE va votar en contra) A la mateixa  s’instava al govern central a constituir en un període de sis mesos  una comissió mixta (Ajuntament  per un estudi dels espais no utilitzables per motius de defensa dels possibles usos civils de les zones s’ambdues bases.
"Aprobada la devolución de la Base y Cap de Pinar al pueblo. Las minorías y el PP apoyaron la propuesta de Esquerra Republicana y el PSOE se opuso (Diario de Mallorca)
.
La proposició no de llei la podeu trobar a la continuació de l'article.

- Al desembre de 2007 l’ajuntament va aprovar per unanimitat una moció que vam presentar Alternativa per Pollença en nom d’Esquerra Republicana (en aquell moment sense representació) en la que – s’instava al govern espanyol a crear la comissió mixta per tal que en un termini inferior a 5 anys es tornin aquests terrenys tal i com deia la Proposició No de Llei aprovada. -La Base un pas més aprop.

-Al maig de 2009 es va aprovar una proposició no de Llei presentada pel grup BLOC per Mallorca on tornava a instar al govern espanyol a fer compatibles els usos civils i militars dels terrenys i instal·lacions militars als municipis de Pollença (Base del Port de Pollença) i Alcúdia (Cap des Pinar), com a primera passa per a la seva plena reincorporació a l’ús per a la població civil. Es tornava a demanar crear una comissió mixta amb el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de Pollença i Alcúdia per estudiar les possibilitats de donar ús civil a les zones de les bases militars d’aquests dos municipis que actualment no tenen funcionalitat per a la defensa. –Article sobre el tema: Obrir el passeig

O sigui el govern central porta anys rient-se dels acord del Congrés dels Diputats, del Parlament de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Pollença. PROU!

Article anterior sobre el tema.-Aeròdrom, Base o Resort de Pollença ???

 
 
 
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:
1. Pactar con el Ayuntamiento de Pollença un plan
para el retorno, en el plazo de cinco años, de los terrenos
e instalaciones militares situadas en el municipio
para el uso y disfrute de la población local. Dicho pacto
deberá establecer cláusulas de protección medioambiental
que no permitan ninguna construcción en aquellos
terrenos y que garanticen la conservación y restauración
o readaptación de los edificios ya construidos.
2. Destinar las inversiones necesarias para el
acondicionamiento del puerto de la base militar como
un puerto de uso civil para pequeñas embarcaciones.
Asimismo, se destinarán las inversiones necesarias para
la reducción o eliminación del impacto visual de los
pequeños solariums y paredes de hormigón, así como
del hangar.
3. Negociar con las instituciones. insulares y locales
correspondientes la reubicación de la base de hidroaviones
para garantizar los servicios necesarios en labores
de extinción de incendios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre
de 2006.

Comentaris

Margalida Amengual

Fàbrica

Margalida Amengual | 31/08/2012, 12:16

Ai Joan C. que ets de pesat!! Només cerques excuses per "embrutar" Alternativa i no dones canya a ningú més. Home, fes-t'ho mirar, que són els unics que intenten fer alguna cosa!

Joan C.

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Joan C. | 31/08/2012, 11:49

On son aquestes accions, amic Troll alternatiu?. Moltes manifestacions i cap acció, es a dir, molt de renou i poca trenca. Per cert, a mi m´agradaria que realment es fes qualque cosa i a part de la protecció legal també se tenguessin iniciatives per la rehabilitació d´aquest edifici.

Troll

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Troll | 31/08/2012, 09:28

I tu que has fet, Joan C., perquè la fàbrica no caigui o perquè l'ajuntament hi posi remei????
L'únic que fas és criticar a l'únic partit que ha emprès accions encaminades a solucionar el tema.

Joan C.

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Joan C. | 31/08/2012, 08:52

Efectivament, la propietat se va passar pel forro tots aquests requeriments davant la passivitat del govern municipal, els quals fins i tot varen pagar (a càrrec de tots els pollencins)el vallat lateral del camí. No es això un incompliment que no sols demana una iniciativa política dins el Ple sinó també una possible judicial per responsabilitats?. Idò pareix que no, que s´estimen més mastagar fassols, tenir iniciatives cridaneres de cara a la galeria i no fer el que toca.

Pepe

Joan C.

Pepe | 31/08/2012, 08:49

Joan C. si realment ets un ciutadà de Pollença preocupat pel patrimoni del seu poble esper que facis alguna cosa més que queixar-te si un partit de l'oposició es mou per intentar mantenir la protecció de la fàbrica.

La via de la UNESCO només és una més, igual que la publicació de notes de premsa. A la passada legislatura ja va haver un pronunciament del ple a aquest tema sense resultat, però no tenim cap problema en insistir al ple. El que passa és que el Consell i l'Ajuntament es passen la pilota uns a altre mentre els propietaris deixen caure la fàbrica.
Relacionat amb el tema per exemple esperam la resposta a la nostra petició (registrada el 4 de maig) a la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca per la imposició d’una multa coercitiva als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment del deure de conservar i mantenir un bé catalogat, i el seu incompliment de les resolucions dictades per part de l’Ajuntament (art. 30 de la llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears).

Pepe

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Pepe | 31/08/2012, 08:33

Dubte que la fàbrica sigui un bé d'interès cultural no implica la seva rehabilitació, si que implica el deure dels propietaris de conservar-ho, cosa que ni han fet ni fa davant de la passivitat de la Direcció del Patrimoni del Consell i de l'Ajuntament.

Als articles anteriors de la categoria fàbrica tens tota la informació sobre el tema però bàsicament:

Mitjançant el Decret de Batllia núm. 80 de l’1 de febrer de 2011; es va ordenar als propietaris de la fàbrica l’execució de l’immediat tancament de la parcel·la, l’apuntalament de tot el mur lateral de l’edifici, protecció del seu coronament per evitar despreniments en la part del Camí Seguinot: reparació mínima de l’esmentat mur, pilars i de la resta de l’habitatge. A més a més, a partir d’un informe tècnic del Departament de Patrimoni es va ordenar als propietaris tota una sèrie d’actuacions mínimes per aturar la degradació de l’edifici: una poda controlada de la vegetació davant la façana principal, protecció de l’edifici contra la penetració de l’aigua de pluja i revisió de l’estructura (per frenar el procés d’oxidació de les armadures) i apuntalament dels forjats de l’edifici. La propietat no va realitzar aquestes actuacions, com no havia realitzat les obres que se les havien demanat a l’ordre d’execució del 31 d’agost del 2004, ratificada un any després.

Joan c.

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Joan c. | 31/08/2012, 08:01

Res de dubtes, la fàbrica ja es un munt d´escombreries. La seva rehabilitació es preveu llarga i molt costosa i en l´actual conjuntura......., es complicat. Així que els camins son:_ o que el Govern municipal actui, be a iniciativa pròpia o el Ple municipal l´insti a fer-ho,o fer la comedia i els renou de costum que no duen enlloc.

Dubte

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Dubte | 30/08/2012, 22:24

Jo tinc un dubte per pura ignorància, esta bé que la fàbrica sigui be d'interés cultural, però aquest fet no hauria d'implicar la seva rehabilitació? perquè passen els anys i d'aquí a res tendrem un munt d'escombros!!!

Pepe

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Pepe | 30/08/2012, 18:37

El que sabem no es gens positiu, ja que si el Ministeri de Defensa sol·licita llicència de construcció per incrementar l'altura dels edificis de la base, el podrà fer respectant el Pla General d'Ordenació Urbana. O sigui que es podien carregar tota una sèrie d'edificis de principis del segle passat. Com ja va passar a Can Colom a Cala Molins.
A dia d'avui encara no hem estat capaços de protegir el nostre patrimoni i no només això sinó que a més a més ens trobam amb casos com la font de la Plaça o la desprotecció de la fàbrica.
Aquest tema s'ha de tenir en compte al catàleg de Patrimoni .

Josep

La BASE

Josep | 30/08/2012, 18:04

Per cert sabeu res de l'informació sobre l'aument d'altures en l'edificabiiitat a la Base? Alerta que l'ultim racó del Port que queda conservat es destrossi com la resta!!

Pepe

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Pepe | 30/08/2012, 17:24

Joan C i Pere gràcies pels vostres consells, com tots els ciutadans estau convidats a la propera assemblea d'Alternativa.
Respecte a la fàbrica hem demanat actuacions a l'equip de govern per activa i passiva, entre altres coses tenim tot l'expedient de la fàbrica i utilitzarem totes les vies possibles per mantenir la protecció de la fàbrica, la denúncia a la UNESCO és una més de les vies a utilitzar i no descartam res.
Pere respecte a la possibilitat de fer un ple extraordinari per aquest i altres temes tan el PSM com nosaltres l'hem comentat ja, o sigui que tal vegada els que no volen molestar són altres...

Pere

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Pere | 30/08/2012, 17:08

Joan C.C, ido perque no vos posau d'acord tots els pArtits de l'oposicio i convocau un plenari extraordinari i feis una proposta de resolucio amb el sentit de mantenir la proteccio de la fabrica, acord de plenari, i veurem el que pot fer el batle

Alternativa per Pollença

Ultima Hora

Alternativa per Pollença | 30/08/2012, 16:16

Alternativa recurrirá ante la Unesco si el Consell desprotege la antigua fábrica de tapices
Advierte al Ajuntament y a la institución insular de que vulnera la protección de la Serra como Patrimonio de la Humanidad

h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/alternativa-recurrira-ante-unesco-consell-desprotege-antigua-fabrica-tapices-pollen-a.html

jrv

Garcia, Garcia i Garcia....

jrv | 30/08/2012, 14:41

Jo lamento qualsevol mort o ferit o destrossa a una guerra, de qualsevol bandol, facció o partida, simplement sigui, apart del sofriment a vegades atroç i absurd, perque sigui també que cada guerra és una evidència mes de que la raça humana encara està molt enfora d'haver evolucionat suficientment, o de que l'ètica i i el seny no s'hagui impossat.
També tinc a dir, abans que me surti qualcú amb sentimentalismes HIPOPCRITES,quan no patrioterismes folklorics casi mai compartits per la major part de militars, que he tingut qualque familiar ben estimat i excel·lent persona destinat com a militar de primera linia a l'Afghanistan i al Líban, i amb comandament allà durant 6 mesos, i els seus relats disten molt del que diu , com sempre a una guerra, la premsa manipulada o els belicistes de pa amb fontyeta d'aqui.
Però qui porta el major risc allà per ara segueix essent la població civil, que porta centenars de milers de morts, ferits i mutilats, bona part d'ells infants.
Apart dels fabricants d'armes, especuladors d'aliments, i qualque tronat sàdic, ningú fa ostentació o victimisme de guerres, que vulguem o no, des de Espanya si va voluntariament, i on en el meu parer, no hi tenim cap feina, per moltes justificacions que se li vulguin donar...
I ja que l'amic esmenta a Deu,(suposo que el cristià, reconec que a l'Alcorà no és aixì) encara és l'hora, en 2000 anys, que hi hagui cap mencio belicista als Evangelis...

Garci

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Garci | 30/08/2012, 13:22

A jo també me fan pena els milers de morts d'Afganistan.

Garcia Garcia

Garcia

Garcia Garcia | 30/08/2012, 13:11

Sr o Sra Garci, que pena me da leer su comentario y pensar en mis compañeros muertos en Afganistan, sus viudas y huerfanos.Poco dice de su catadura moral, me apeteceria contestarle en su tono insultante, pero en absoluto me gustaria igualarme con Vd.Que Dios le guarde.

Joan C C

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Joan C C | 30/08/2012, 13:07

Joan per presentar una moció de censura s'ha de tenir un pla b amb la resta de partits, no es pot presentar perque no ens escoltin i ja està. Nosaltres ja varem intentar a un pacte amb els partits d'esquerres i la lliga i la cosa no va funcionar. De totes formes en Pepe ja ho va dir, si el batle segueix actuant d'esquena als partits de l'oposició quan no van a la seva, el partits de l'oposició haurem de reaccionar.

Pere

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Pere | 30/08/2012, 13:05

Joan C., invlus encara mes senzill, si troben que una mocio de censura es massa forta, mira bastaria en convocar per part de l'oposicio un plenari extraordinari amb l' unic
Punt de l'ordre del dia: can morato, pero com tu dius aixo podria desgastar als companys de junta de govern, i no els volen molestar

Joan C.

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Joan C. | 30/08/2012, 11:33

I no seria millor demanar a l´equip de govern municipal que actui i faci actuacions per preservar el BIC de Can Morató?.... i si no ho fa i hi ha una postura consensuada per la majoria de grups polítics municipal, presentar una mocio de censura?.Clar això no es tan cridaner com el fet d´utilitzar el nom de la UNESCO. Molt de renou i poca trenca, com sempre.

Garci

Re: Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Garci | 30/08/2012, 08:42

Ja és ben hora de que desapareguin els militars! No són més que paràsits socials (com deia la cançó). Ens queixam de retallades, de falta de pressupost, de l'austeritat imposada... no farien falta retalls si disolem el ministeri de la guerra i dedicam a aquesta "bona" gent que "hi fa feina" a repoblar els nostres boscos, per exemple.

Alternativa per Pollença

Alternativa avisarà a l' Unesco si es desprotegeix Can Morató

Alternativa per Pollença | 30/08/2012, 06:15

h ttp://www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/08/30/alternativa-alertara-a-la-unesco-si-se-desprotege-can-morato/790401.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb