URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Alternativa | 02 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues. 

.

3.2 MEDI NATURAL.

.

Pollença gaudeix d’una gran diversitat d’ecosistemes; muntanya, costa, zones humides i mar. Aquest ecosistema i paisatge són un privilegi que converteixen a Pollença en un lloc singular i atractiu.

En el medi urbà substituirem o plantarem a les noves zones enjardinades plantes autòctones que no precisin per al seu creixement i subsistència quantitats  d'aigua que es precisen per al consum humà.

 

1- Realitzarem actuacions d'embelliment paisatgístic encaminades a millorar la imatge visual del nostre poble: eliminar senyalització obsoleta, i regular la publicitat vertical (tanques publicitàries, cartells, etc.),...

 

A. PLATGES i COSTA i MAR.

La costa de Pollença té un gran varietat paisatgística amb platges, cales, penya-segats, illots i un relleu escarpat  únic. La longitud de la costa és molt gran i és una de les fonts de major riquesa de municipi. En aquest sentit millorarem la comunicació i transferència de informació i peticions amb Costes i Ports.

El manteniment de les platges. No es pot fer a canvi de la destrucció dels fons marins. La regeneració artificial de les platges suposa un fort impacte ambiental, ja que suposa la destrucció dels fons marins i de les comunitats biològiques que hi viuen.

 

PROPOSTES

1. Promourem actuacions directes sobre les causes de la desaparició de l'arena a la costa com revegetar el litoral del Port.

2. Reforçarem els plans de neteja del litoral interanual.

3. Farem complir la llei de costes i denunciarem les males pràctiques amb l'objectiu de que tothom pugui gaudir d'aquest bé públic.

4. Farem complir a Costes el seu anunci d’obrir un passeig a la Zona de Formentor.

5. Proposarem al pla de gestió de LIC, proposar que tota la zona de la platja d’Albercuix, on hi ha Nacres, sigui un lloc d’amarrament controlat, amb pantalans flotants o boies, gestionats des del mateix Ajuntament.

6. Evitarem els abocaments de residus i d’aigües residuals i mantindrem netes les aigües:

   a. Farem una ordenança de clavegueram i fosses sèptiques, amb servei de control i vigilància; localització i reparació de les fuites d'aigües residuals al Ports, separació progressiva de les aigües residuals de les pluvials.

   b. Realitzarem campanyes educatives de sensibilització als usuaris d’embarcacions. Sobre selecció i gestió dels residus a bord, utilització de productes biodegradables, estalvi d'aigua i respecte a la vida marina.

   c. Col·laborarem amb les empreses nàutiques per aconseguir que totes disposin d’un sistema de gestió ambiental certificat. Amb incentius via taxes de residus o similars

   d. Inspeccionarem els negocis i indústries locals potencialment contaminats.

   e. Donarem informació periòdica i pública sobre l’estat i qualitat d’aigües de bany no només als panells sinó també a Internet.

   f. Demanarem a Costes la gestió pública dels amarraments  de la Badia de Formentor.

   g. Millorarem el Pla de Gestió de la Conselleria respecte a la protecció de la Posidònia.

 

B- ZONES HUMIDES.

Pollença té tres importants zones humides amb una gran diversitat florística i faunística.

 

a) LA GOLA.

- Impulsarem una nova gestió per la zona humida de La Gola, millorant la conservació i recuperació d'hàbitats, sense ocupar ni degradar més la zona humida.

- Col·laborarem a mantenir, potenciar i divulgar el Centre de turisme ornitològic La Gola, com una part de l’oferta de turisme de qualitat i ambiental de Pollença.

- Mantindrem obert el Centre de Turisme Ornitològic durant tot l'any, millorant la seva dotació de personal i el programa d'activitats pel que fa a la població local.

 

b) L’ ALBUFERETA.

És la tercera zona humida de l’Illa en extensió i importància. Declarada Reserva Natural l’any 2001.

- Participarem activament a la  Junta Rectora del Parc.

- Demanarem una major protecció i recuperació de la zona.

- Realitzarem una vigilància i actuació efectiva per evitar abocaments incontrolats i noves urbanitzacions.

 

c) L’ULLAL.

- Impulsarem un pla de recuperació. La zona ha d'ésser un corredor verd per descongestionar el litoral urbanitzat.

 

C- MUNTANYA.

A Pollença disfrutam de l’extrem septentrional de la Serra de Tramuntana; torrents, coves, avencs, flor ai fauna variada i una zona ideal pels excursionistes i també pels esports d’aventura, l’espeologia, l’escalada...

.

1. Reclamarem al Govern de la dotació d'una oficina de gestió al nostre municipi per al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i la Reserva Natural de l'Albufereta.

2. Augmentarem la informació disponible sobre les rutes excursionistes de Pollença, fent especial èmfasi a la informació de caire ambiental (biodiversitat, presència de plantes autòctones i endemismes, fauna, història en els usos, etc.) (cartelleria i senyalística a l'efecte). Cal impulsarem i potenciar el turisme alternatiu, especialment el de primavera i tardor, generant activitats i punts d'atracció idonis, permetent allargar la temporada i millorar la qualitat de les estades, especialment a nivell econòmic.

3. Demanarem als Serveis Hidràulics de la Conselleria de Medi Ambient el manteniment de la riquesa de flora i fauna dels torrents, evitant que la neteja dels jaços suposi la destrucció d'aquests ecosistemes tan especials.

4. Realitzarem  un diagnòstic científic del grau de contaminació del llit del torrent de Sant Jordi i el rehabilitarem

5. Farem efectiva l’obertura de camins.

6. Verificarem i controlarem l’aplicació de Plans contra  Incendis Forestals, inundacions i despreniments.

.

Fotografia de la zona humida de la Gola treta del Fotobloc de Biel Perelló

.


Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

A continuació trobareu el punt 3.3 RESIDUS.

3.3 RESIDUS.

Un problema mediambiental  clau és el dels Residus nostra proposta es basa en les quatre R;  Recuperar, reduir, reutilitzar i reciclar. El millor residu és el que no existeix.

 

PROPOSTES

1. Realitzarem campanyes educatives de forma continuada perquè els ciutadans, els comerciants, hotelers, empresaris, administració, centres educatius, etc., participin en la recollida selectiva i redueixin els seus residus.

2. Ambientalitzarem l’administració i tots els serveis i dependències
municipals, impulsant l'ús de paper ecològic, estalvi de energia elèctrica,
combustible dels vehicles municipals, energia elèctrica tan a les
dependències com a l'enllumenat públic, i aigua potable.

3. Estudiarem la possibilitat d’adquirir vehicles elèctrics o que utilitzen biocombustible per qualsevol dels serveis municipals

4. Promourem la recollida selectiva domiciliària.

5. Realitzarem una recollida diferenciada dels residus comercials i del sector turístics.

6. Farem un seguiment  del compliment del plec municipal de neteja viaria.

7. Demanarem al  Consell de Mallorca que habiliti l’estació de transferència de residus de la zona Nord per promoure la recollida de matèria orgànica.

8. Incrementarem la recollida selectiva dels productes tòxics d'utilització domèstica (pintures, vernissos, fluorescents, tòners, olis, piles i bateries, etc.). Fomentarem la prevenció d'aquests residus mitjançant la seva substitució per productes no contaminats.

9. Instaurarem de forma obligatòria la recollida selectiva interna en els edificis públics, centres escolars, així com a les instal·lacions turístiques del municipi.

10. Recuperarem i ampliarem la xarxa de punts de recollida selectiva.

11. Reformarem la taxa municipal de residus urbans. Baixarem la taxa de les activitats econòmiques menys productores de residus amb la introducció de bonificacions per a les activitats que gestionen  i penalitzacions. Introduirem un sistema de mòduls en els establiments comercials i en l’oferta complementària, segons l’aforament de cada establiment.

12. Elaborarem una ordenança municipal sobre la neteja de solars urbans i rústics amb bonificacions i penalitzacions en la contribució (IBI).

13. Combatrem l’acumulació de pedres, runes, restes d’obres i magatzems de construcció a parcel·les rústiques de l’alou. Controlarem que el sòl rústic no albergui usos no admesos.

14. Remodelarem  la deixalleria:

     a) Adequació de les construccions existents per al control informàtic de les entrades.

     b) Creació d’una coberta de manteniment de residus perillosos que impedeixi les filtracions.

     c) Creació d’una secció de residus reaprofitables, com mobles o altres elements en bon estat, reduint la quantitat de residus generats.

     d) Creació d’un aula d’educació i informació ambiental respecte als residus, adequada per a la visita de grups escolars ( 25 alumnes mitjana)

     e) Tasques d’educació ambiental i sensibilització contra l’abandonament de residus voluminosos.

     f) Estudiarem les possibilitat per fomentar enterraments ecològics.

Comentaris

castelao.

Tractor

castelao. | 05/04/2011, 08:34

Donant voltes al tema del tractor d'Emser "ressusitat", és dona la situació de que per treura , reutilitzar, per exemple, una taxa de la deixalleria, has d'anar a Montisión a demanar un permis escrit, però per treura tot un tractor, no l'has de menester...A mes , no haviem quedat que allà és recicla tot? També el metall, i sembla que el tractor és de metall, o és de catrò-pedra?

Rocío

MIQUEL OLIVER, BEACES I CIRIETS

Rocío | 05/04/2011, 07:50

En Miquel Oliver fou víctima de dos personatges del seu propi partit i com a home intel•ligent que és, i al veure que no podia fer res amb aquest dos, va decidir anar-se’n del PSOE. I per cert, anar-se’n del tot, imaginau si li varen ser grossa...
Fins hi tot no va accedir des de aquell moment a cap càrrec insular ni autonòmic, i un home de la seva vàlua, haguent estat 8 anys batle, podria haver tengut tots el números. Algú el va vetar? Algú des de Pollença?
Una data; durant l'època d’en Xineta com a regidor a Pollença, es varen fer moltes obres. Curiosament les obres sempre les feia la mateixa empresa. Vos enrecordau?
També es feren moltes xorrades. Un dia les repesarem.., N'hi ha algunes de molts divertides i curioses que vos sorprendran. Per recordar-ne alguna, el braçalete "organització" del Pi de Sant Antoni. Sempre dividint entre un hi altres..
Si el motiu de constituïr-se com "independent" era no que no volien na Francisca de candidata del PSOE, ara que na Francisca no se presenta, per què no tornen enrere la decisió? Simplement perquè tot era una farça, i el que es tractava era que tothom vanaràs al Deu Xineta. Tots cap a l'Hort a dur un ciriet!! ...i tots cap a l'Hort amb les beaces posades...
En Miquel Oliver es va llevar aquestes beaces fa molts d'anys, i, òbviament, no se les va tornat a posar. Alguns les duen posades des de fa molts anys aquestes beaces i son incapaços de donar-se que les duen posades...

jrv

PSOE

jrv | 05/04/2011, 06:55

Doncs a mi personalment m'agradaria saber-ho tot d'aquelles dues legislatures del PSOE, amb comoditat per governar en majoria que no s'ha tornat a repetir. Sempre mes difícil governar i fer coses en coalició.
Jo personalment vaig veura entrar per primera vegada , l'any 1991 a un partit d'esquerres? a governar Pollença, i ho vaig veura amb molt optimisme i ilusió, i amb moltes ganes de fer-los quedar bé, com a treballador municipal, i consequentment, d'esquerres.
Però amb el pas del temps, la decepció fou fenomenal. Fou la perdua d'una ocassió casi única per mor d'un grupet de barruts, i sempre he pensat que M. Oliver en fou mes victima que no causant, però puc estar equivocat.
( Cert, Pepe, cal desconfiar i posar-se en guarda dels que tenen la veritat absoluta)

Rocío

EN XINETA

Rocío | 04/04/2011, 23:44

Me sorprenen els comentaris d'en Xineta a n'aquest blog donant-se-les d'intelectual i de grandeses politiques. Per que no explica per què en Miquel Oliver no va voler repatir de candidat pel SOE ??? O per que en Miquel Oliver no va voler sabra res més del partit i els seus memores? Quedarieu escarrufats...
En Xineta fa molts anys que no és afiliat del PSOE, ell es va donar de baila, ho a contat a tots els bars de Pollença. Tot aquest lío que a montat es una farça, a ell només li importa el poder.

Maria

per a 1001

Maria | 04/04/2011, 21:27

Tens qualque toc, que per tot veus caques i basura?. Jo sí, el veure tant gandul junt a la cova del quaranta em puja la tensió arterial...

jrv

Serveis públics

jrv | 04/04/2011, 08:22

No tinc dades per saber si l'Ajuntament de Pollença és la empresa mes gran, i amb mes volum econòmic del municipi, podria ser que no.
El que si es cert es que hi ha ex-regidors, com el mateix Joan Martorell, que han governat en periodes llargs, de 8 anys o mes, i no es distinguiren per la seva iniciativa cap a resoldrer els problemes presents del seu moment, ni molt manco adelantar solucions per fer, aconseguir un municipi mes just, socialment i economicament adelantat, i això és un fet , no una opinió, i això que disposaren de practicament majoria absoluta. Per tant , tinc a desconfiar de la gent que va tenir el seu moment de portar endavant una bona gestió, molt mes fàcil quan és governa en majoria, i no la va aprofitar. Que consti però que evidentment J. Martorell tans sols era un d'ells, el mateix que J. Joan. I que dir de M. Ochogavia, que ja comença a ser mes vist per Montesión que les escales del Calvari, no se si qualcú encara espera qualque miracle de Lourdes. I així altres regidors dels governs de les dues darreres legislatures, prou que han demostrat la seva...valua( no me referesc al valor del cobrat en dedicacions exclussives).

Ichigo

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Ichigo | 04/04/2011, 08:17

Sí, 1001. Amb respecte a les caques de ca, si es denunciés, s'hauria de triar si multa o serveis socials. Perquè només multa... Quin sentit tindria?

Pepe

D'acord 1001.

Pepe | 03/04/2011, 22:27

L'ajuntament és la primera empresa del municipi en volum de doblers i personal i se paga amb els imposts de tothom.
S'hauria d'informar i avaluar cada euro i la gestió hauria de prevaler sobre la imatge. Ara és el moment d'avaluar el que s'ha fet aquests quatre anys. Què voleu continuïtat o una Alternativa?

1001

responent ha don PEPE

1001 | 03/04/2011, 21:22

Si estic d'acord amb tu bàsicament cal treballar més en benefici del poble, però jo no penso en el bé de nosaltres referint-me a mi, això no és un problema personal sinó de tots, vivim del turista, el qual va saltant merdes de gos i es troba les escombraries a la sortida del seu hotel, crec que dono a entendre que és una falta de treball total de l'ajuntament, ja que queixes d'això les tenen a centenars, el que no crec és que hi hagi una sola denúncia per no recollir els excrements dels gossos, cosa que a la porta de l'oficina de turisme hi ha un cartell que sanciona amb 60 euros de multa.
Jo personalment vaig parlar amb el batle del problema i l'abandonament del Port de Pollença i de la pèssima imatge que donem, a part de la poca civilització d'algunes persones a les que tampoc se'ls ha posat fre, llavors digues-me on cal anar perquè els que van prometre fer un bé per al poble i no han fet res al contrari està pitjor.
O és que no cobren i per això no treballen
Perquè jo crec que NOSALTRES som tots els que li paguem el sou no.

Follonero

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Follonero | 03/04/2011, 12:01

Ahir vaig anar a la deixaderia, i feia pena, la zona de contenidors que hi ha a l'entrada no pot estar més bruta.Cal una canvi de mentalitat ja, no pot ser tanta deixadesa.

Ciutadà Kane

Joan Martorell i les privatitzacions

Ciutadà Kane | 03/04/2011, 11:50

El que han comentat, és veritat.
El senyor Joan Martorell, tenia molt clar que s'havien de privatitzar serveis com per exemple Servei d'Aigua. Privatitzacions que al igual que la feta amb la neteja viària, van deixant a l'Ajuntament ben escurat. Perquè no oblidem, que això de privatitzar surt molt més car als ciutadans.
Ara bé, potser el senyor Martorell, a dia d'avui, ja té altres idees i pensa que anava equivocat. Supòs que si encara segueix amb la vena privatitzadora, ho dirà clarament i així la gent sabrà per on van els tirs.
Tot això ho coment, des de el meu màxim respecte cap al senyor Martorell i les seves idees.

Pepe

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Pepe | 03/04/2011, 11:39

1001.
A l'ajuntament bàsicament fa falta més feina8i em refereix a feina pensada en el bé comú no pensant només en "els nostros", més informació i més comunicació amb els ciutadans. I a partir d'aquestes tres premisses canviar la dinàmica de Pollença, tenim una bona matèria prima el que cal és gestionar-la bé.

1001

Qui té la culpa el SOU o el BATLE

1001 | 03/04/2011, 11:02

Anem per la qual cosa faran en el futur i deixem del que es va fer en el passat és a dir RES
Possiblement per al ciutadà del carrer no es vegi el treball d'oficina o d'equip de govern no
Però això si les cagades de gos a la porta de casa o millor dit en tot el poble les escombraries acumulades en carrers i primera línia al costat d'hotels i contenidors bruts que clar a l'ajuntament de Pollença no saben que hi ha unes màquines que els netegen noooo els abocadors als carrers les voreres fetes pols els carrers amb pegats les platges plenes de merda i que fan olor de el mateix i si no esnifar una estoneta al centre del port també hi ha màquines per dragar els fons del mar no???
Val doncs llavors és que el sou dels regidors no arriben per això o no em sencer jo del que hi ha de cobrar perquè els que paguen els seus impostos puguin tenir un mínim de decència en viure en un poble tan abandonat
Aquest any em boy a comprar dos gossos grans i els portés a cagar a la porta de la casa de l'alcalde
Veuràs com els municipals treuen el boli

Pepe

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Pepe | 02/04/2011, 22:34

Gràcies per l'aportació J. Seguí, tens raó, el que cal
estudiar és el cost econòmic del que proposes. Pensam que la gestió econòmica de la mateixa deixalleria és millorable.

El que ha passat amb el tractor és una demostració de que alguna cosa no funciona bé a la deixalleria. I una altra demostració seria com fa ja vuit mesos que hem solicitat sense resultat els contractes i facturació de l'empresa Hiermar que s'encarrega de recollir la xatarra.

j. Segui

Deixalleria

j. Segui | 02/04/2011, 21:16

Remoldelar la deixalleria es una aberració
casi cap poble de l,illa te la deixellareia fora del poligon industrial, tot quan alla es fa es de caire indusdrial, excavadores, renous, camions de gran tonelatje, etc. etc. Ni voltros ni cap partit s,haria de plantatjar deixarla on está-

saludos

Alternativa per Pollença

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Alternativa per Pollença | 02/04/2011, 21:02

A l'article teniu un bon grapat de idees sobre medi ambient per comentar i aportar.

Alternativa per Pollença

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Alternativa per Pollença | 02/04/2011, 21:01

No ens agrada convertir-nos en camp de batalla entre PSIP i detractors si no es tracta de debat fonamentat en arguments raonats.
Esperam veure el programa del PSIP per veure si fa honor a la seva S.

José Miquel Torrandell

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

José Miquel Torrandell | 02/04/2011, 15:02

Te han tocat, Joan Martorell. Se veu que lo qe te diven no deu anar molt desencaminat, perque no contestes. Que fa contes privatizar el Psip ? ENSER, el cementeri, el poli? Que ten duras tu de comisió? Supos que mos convidaras a algo, al menos.

Joan Martorell

PACO 13:47

Joan Martorell | 02/04/2011, 12:34

Les persones?, que acusen o insulten amparantse amb l'anonimat, son, per mi, simplement despreciables. Perdó,pot esser que patesquin problemas que caldria ferse mirar. No contestaré més aquets tipus de comentaris, jo sempre don el meu nom.

Paco

PSIP gestapo

Paco | 02/04/2011, 11:47

El PSIP censura comentaris en la seva web. En cavi en Xineta va per tot posant lo que li dona la gana.
Xineta, si hagues estat per tu l'aigo seria d'una empresa privada. T'en volies dur una bona tallada de l'empresa. Privatitzador, no tens res de socialista.

Alternativa per Pollença

Re: Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestió (VI)

Alternativa per Pollença | 02/04/2011, 08:40

Zapatero després de governar al servei del "mercat" contra l'estat de benestar social ha anunciat que no es presentarà a les properes eleccions.
www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/

Alternativa per Pollença

Centre de la Gola

Alternativa per Pollença | 02/04/2011, 08:17

Avui el Centre de Turisme Ornitològic de les Illes Balears, situat a la Gola (Port de Pollença) reobrirà les seves portes, fins a final del proper novembre, per a donar informació a residents i turistes sobre els valors ornitològics més destacats de l’illa de Mallorca i informació bàsica sobre els espais naturals protegits més pròxims (Reserva Natural de s’Albufereta, Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i Paratge natural de la Serra Tramuntana).

Durant els tres mesos que el centre va romandre obert durant la tardor passada va rebre la visita de 2.037 persones.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb